MOSES  *  EGYPT  *  SPAETH    
English/engelsk
dansk/Danish
 
   
Moses & New Research: this non-
commercial web-site presents archives and
documentation regarding advanced studies
and re-evaluation of the status and era of
Moses. This research is now presented
in an outstanding five-volume work on
Moses as a historical person.
      For several decades, the Danish writer,
historian and researcher, Ove von Spaeth,
has investigated and examined evidence
from a rich variety of interdisciplinary
sources and now presents the results in
a remarkably new light.

!! Readers are welcome to go directly to
the books or articles, or please, click here
- instead of the introductory surveys and
additional information
.

Ove von Spaeth’s pioneering work
presents some extraordinary conclusions
based on new orientations in cultural history,
astronomical dating evidence, and largely
unexamined sources from ancient texts. 
The work builds upon secular scholarship
on the Bible and the 'Rabbinical Writings'
combined with archaeology, Egyptology,
and anthropology.
      The research is supported by a precise
dating of historical events determined by
preserved astronomical records,
recomputed by modern methods.
The entire work provides access to an unusually large collection of rare historical material.
     Each volume is introduced by a number of scholars and experts of different historical and linguistic studies or related fields. See Introductions, Reviews, and Debates
.
All five volumes have extended
bibliographies presenting the largest up-to-
date international collection of scientific and
scholarly works, articles and dissertations
on Moses, published over the last hundred
years; useful to librarians, researchers,
scholars, and students.
"… This is the most ambitious undertaking
of research in the genre of religious-cultural
and historical studies…. it is also the most
comprehensive interdisciplinary science
project in this field carried out by a
single individual. …"

A translation in English submits some
chapters
from the first volume.


  The next page  presents the covers of the five volumes rendering a general idea of the content and thematic development.
 
 De præsenterede hjemmesider er anlagt som et ikke-kommercielt, flersproget projekt - Mysteriet om Moses Revurderet:
     Et unikt arkiv med information og dokumentation, oprettet omkring en
5-bindsserie om den historiske Moses  i nyorienterende  perspektiv.

!! Hvis oversigten, historien og informationen ønskes passeret straks for at gå direkte til bøgerne og artiklerne: venligst, klik her.

Ove von Spaeth's historisk betydningsfulde og fascinerende værk genplacerer Moses som konkret person - og præsenterer en veldokumenteret præcis indkredsning af hans tidsalder. Alt er baseret på tværvidenskabelig forskning i historie, egyptologi, religion, arkæologi, jødisk tradition, antropologi og historisk astronomi.

Om dette originale værk gengiver hjemmesiderne bl.a.:

  1. Introducerende resumeer om de fem bøgers temaer.
  2. Bøgernes forord, skrevet af en række forskere og videnskabelige eksperter.
  3. Et notat om den danske forsker Ove von Spaeth, der er værkets skaber, forfatter og redaktør.
Desuden dokumenteres:
  1. Boganmeldelser i medierne.
  2. Debat, læserbreve, tilkendegivelser.
  3. Litteraturkronikker om bøgerne.
Endvidere:
  1. Udenlandske anmeldelser (især på engelsk).
  2. Engelsk oversættelse af dele af bd 1.

" Dette er det største religionskulturelle
historieforskningsarbejde nogensinde i
sin genre - og tillige det mest omfattende
inter-disciplinariske videnskabsprojekt på
dette felt gennemført af en enkelt person. "

  Se næste side for mere information vedr. selve værket om Moses samt de særlige forhold bag konceptet og dets publicering.
 

 

 

 

Sidetop

 
Access to a number of Ove von Spaeth's
articles on related historical topics is
established in a separate netbase:    the
Zenith files and
e-books
 
Adgang til en række af Ove von Spaeths artikler, ofte om historiske emner beslægtet med bogseriens temaer - er gjort tilgængelig i en særlig netbase:     Zenith files og
e-bøger
 

Ove von Spaeth
History and Knowledge:
Rediscovery, Insight, Renewal

  In addition: data on Ancient Egyptian
astronomy that offers new orientations.
Discovered by Ove von Spaeth and presented
in his treatise on decoding
    the world's
oldest star map
, the Egyptian vizier
Senmut's 3500-years-old map
.

 

 

  Desuden:  Nyorienterende astronomiske data fra oldtidens Egypten, opdaget af Ove von Spaeth og præsenteret i hans afhandling om afkodning af     verdens ældste stjernekort, den egyptiske vesir Senmut's  3.500 år gamle kort.

 

 

 
Welcome / Velkommen til:
www.moses-egypt.net
Visitors till now: 2023-13-02:  2,822,123
- or counted by hits:  31,043.353
since start of counting 2000-06-22

Updated: 2021-11-29
Optimized for:
800 x 600 pixels and 32K colors.
Established 1999-12-02
ISBN 87-89171-00-4
©  Graphic Design & Editing:
Copyright 1999 & 2019 by
Ove von Spaeth, All Rights Reserved.
©  All pictures are improved or
created by Zenith I.C.:  Copyright
1999 & 2019 by Ove von Spaeth.

Host:  Macro Systems Internet
 

Search in:  


Location ?       You are here:  opening  Moses * Egypt * Spaeth
 
To send annotations about this page:
To inform a friend about this page:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
 

 
 
Copyright © 2019 & © 1999: Ove von Spaeth - All rights reserved. - Web Technique: Macro Systems Internet - Disclaimer

 
 

Moses-Egypt.net is optimized for screen size 800x600 and high color.
Tested with Microsoft IE6, Netscape 6, Opera 7 and Firefox 1.
 
 
Site map
*

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*

 

 

11