MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  
Farao Tutankhamons guldsegl med hans navn i hieroglyffer
MOSES * EGYPTEN * SPAETH

Sitemap

 

 
   

Hjem
*
Oversigt
*

   

 

 

BIBLIOGRAFI:
120 års faglitteratur
om Moses
& egyptisk astronomi

*
 


 

 

Zenith files
*

Oldtidens viden
*
Historie og kritisk syn
*
Bag Moses-forskning

*
. . . . . .
Fantastiske steder arkiv
*
. . . . . .

e-bøger,1,  O.v.Spaeth
*
e-bøger,2,  O.v.Spaeth
*
. . . . . .
Freud og Moses, (c)
*
Moses - genfødsel, (b)
*
Moses og alkymi, (a)
*

Mere debat og nyt
 

Debat i fortsættelse om
bogserien, (e)

*
Debat i fortsættelse om bogserien, (d)
*
Debat i fortsættelse om bogserien, (c)
*
Debat i fortsættelse om bogserien, (b)
*
Debat i fortsættelse om bogserien, (a)
*
Debat i fortsættelse
- bøger (f - g - h - i) 
*

Forskning,bøger,net
 

Info og FAQ
*
Kort indblik, de 5 bind
*
Projekt
*
Hvem er vi
*
Mest læste sider

*
. . . . . .
Donationer
*
. . . . . .
Disclaimer
*

Forfatter
 

Biografisk resume
*
Arkiv, forfs. forskning
og bibliografi

*
Sekvenser i studier
og værker

*
Fragmenter af portræt

*

Senmut-stjernekort
*

Datering af kortet
*
FAQ om forskningen
*
Afhandling, download
*
Historisk: Plejaderne

*
Verdens-aksen

*
. . . . . .
Bibliogr. astronomi
*

Zenith files  guide-farve

Mere debat  guide-farve

Info,Projekt guide-farve

Forfatter  guide-farve

Stjernekort  guide-farve

 

 
 

Genopdagede overleverede tekster afslører, at Bibelens største profet var født til at kunne blive egyptisk tronfølger

Ny realitet bag oldtidens traditioner om Moses som en oprindelig egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronarving og fik sit eftermæle destrueret

Oldtidstekster dokumenterer, at den udstødte egyptiske faraoprins Moses heroisk forsøgte at genvinde sin adkomst til faraotronen

Moses var den ældste kendte grundlægger af en religion. - Gamle kilder afslører, at hans lære også oprindelig indeholdt 'mysterieguldet' fra Egypten

Bibelens første profet og tænker, der havde en fortid som egyptisk faraoprins, blev senere frakendt flere af sine revolutionerende nyskabelser

OVE VON SPAETH
De Fortrængte
Optegnelser
ATTENTATET PÅ MOSES *1
Moses' Ukendte
Egyptiske
Baggrund
(udkom 25. maj 1999)
ISBN 87-7876-124-7
EAN 978 8778 76 4973
OVE VON SPAETH
Gåden om Faraos
Datters Søn
ATTENTATET PÅ MOSES *2
Moses' Identitet
og Mysterium
Revurderet
(udkom 8. december 2000)
ISBN 87-7876-195-6
EAN 978 8778 76 1958
OVE VON SPAETH
Den Forsvundne
Tronarving
ATTENTATET PÅ MOSES *3
Moses' Skjulte Krig
før og under Exodus
Genopdaget
(udkom 7. september 2001)
ISBN 87-7876-259-6
EAN 978 8778 76 2597
OVE VON SPAETH
Den Hemmelige
Religion
ATTENTATET PÅ MOSES *4
Moses og Arven
fra Egypten i
Fortid og Nutid
(udkom 26. februar 2004)
ISBN 87-7876-240-1
EAN 978 8778 76 3099
OVE VON SPAETH
Profeten som
Ukendt Geni
ATTENTATET PÅ MOSES *5
Ny Viden om
Moses' Avancerede 
Pionergerning
(udkom 18. marts 2005)
ISBN 87-7876-393-2
EAN 978 8778 76 3938
 
Beskrivelse &
Referencer : bind 1

       + arkiv:
Beskrivelse &
Referencer : bind 2

       + arkiv:
Beskrivelse &
Referencer : bind 3

       + arkiv:
Beskrivelse &
Referencer : bind 4

       + arkiv:
Beskrivelse &
Referencer : bind 5

       + arkiv:

Debat : bind 1

Debat : bind 2

Debat : bind 3

Debat : bind 4

Debat : bind 5

Anmeldelser : bind 1
       + anm. arkiv:

Anmeldelser : bind 2
       + anm. arkiv:

Anmeldelser : bind 3
       + anm. arkiv:

Anmeldelser : bind 4
       + anm. arkiv:

Anmeldelser : bind 5
       + anm. arkiv:

Bind 1  guide-farve

Bind 2  guide-farve

Bind 3  guide-farve

Bind 4  guide-farve

Bind 5  guide-farve

 
   Bøgerne kan alle læses som selvstændige værker og uafhængigt af serien     
 
 
Horus-øjne
 

Survey, in English
*
English/engelsk
 
Site map, in English
*
 

 Attentatet på Moses, band 1, - synopsis, på svenska
*
Band 1's kap. 1 om Moses, på svenska
*
Den historiska Moses och vetenskapen, på svenska
*
Snabb översikt av Moses-serien, på svenska
*
Debatt om böckerna om den historiska Moses
*

 
 

Información y estudio sobre el Volumen 1 investigando el Moisés histórico
*
Fuente de Documentación Egipcia Concreta sobre Moisés
*

Las Anotaciones Suprimidas, - El atentado contra Moisés, vol. 1
*

 
Sidetop

Eksterne links

Interest Group for The Ove von Spaeth Papers:

Kommunikation og debat i forbindelse omkring Ove von Spaeth's værker

Portaler med forfatterens artikler:

                    Zenith-files article base
                    Thirax Special
                    Visdomsnettet
                    Frankerne
                    Tempelherrerne, links - opslagstavlen
                    Johnny Ejberg's Univers
                    Jamerah Information

Info om forfatteren og hans forskning og værker:

Ove von Spaeth - by Wikipedia, the free encyclopedia
Forfatterens forskning og bibliografi
Fragmenter af portræt 

Anskaffelse af bøgerne:

Bestil bøgerne: (Obs., tidl. C.A. Reitzel Forlag og Boghandel a/s, men efter 2008 brug:)
on-line hos Lemuel-Books, DK-8000 Århus C,  www.lemuelbooks.com
          - eller -
Bøgerne kan bestilles on-line i netboghandel:
Bog & Mystik, Valby Langgade 82A, 2500 Valby - tlf. 3672 1750, fax 3672 1752,
mail kontakt@bog-mystik.dk , web www.bog-mystik.dk

Afhandlingen om Senmuts stjernekort, bestil on-line:
Blackwell / Munksgaard International Publishers - direkte link: Journal compilation

 


 
Forfatter, forsker:

Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse


 

 
Web master and web technique:

                              Macrosys WebTechnique & Service 

 

Indtil i dag, 2023-13-02:
Besøgende:  2,822,123. Hits: 31,043,353
- siden start af optælling 2000-06-02


 

 
Pagina nueva 1

De frembragte artikler og bøger blev muliggjort af støtte fra læsere som dig !

Dette projekt for fri videnskabelig, historisk forskning og oplysning støttes af donation
Venlig støtte fra interesserede skaber nødvendig mulighed for at finansiere den fortsatte opgave. OvS's uafhængige, nyorienterende værker er et værdsat supplement til traditionelle studier, der ikke kan danne billedet alene. Den alternative indsats via projektet skal ikke undværes i helheden!

*
Alle bidrag uanset størrelse er yderst velkomne, selv mindste bidrag strækker langt.

Alle assistenter er frivillige ulønnede men f.eks. komplekse it-problemer kræver professionelle folk
 
Har du lyst at hjælpe, kan bidrag til  Zenith IC NewScience  indsættes på:  konto 6735--1056220
( og fra udland: SWIFT-BIC: SYBKDK22  - IBAN nr. DK9367350001056220 )   - En varm tak!

*
Lad ikke dette standse din læsning, gå bare videre i de mange tekster, da de først og fremmest er beregnet på at blive anvendt, udbredt og bevaret.   "... Uden disse nye opdagelser og nødvendige udforskninger ville vi i dag ofte tabe vigtige forbindelser til værdifulde oplysninger og historien ..."
Du er velkommen til at sende kommentarer eller nyt om indholdet: info@moses-egypt.net.

*
! Hos offentlige og private institutioner inkl. biblioteker, skoler, etc. og i kommerciel brug og privat business, skal donations obligatorisk betales, og copyright respekteres: 19 kr. (approx.: 3 $US) pr. bog eller artikel.

 

 

Sidetop
 

S�g i:  
 

Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Sitemap for danske sider

Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
 
KORT OM SERIEN
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*