MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Meget i de såkaldte "myter" i Mosebøgerne dokumenteres af historiske data fra Egypten
ARKIV 5a-3
Pressemeddelselse om Bind 5
1:  Udgivelsens nyheder og info
2:  Meninger om bind 5
Site•map
< Forrige | Næste > 
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse
Klik - køb bogen her - direkte

 
 
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dkP R E S S E M E D D E L E L S E
 fra  C.A. Reitzels Forlag      (udsendt den dato bogen udkom, se nedenfor)
 

Profeten som Ukendt Geni
- Ny Viden om Moses' Avancerede Pionergerning
ATTENTATET PÅ MOSES   bind 5
- kontroversielle tekster overleverede om Bibelens største profet, der med en fortid som højtuddannet egyptisk prins og tronkandidat skabte en avanceret lovgivning - mens hans øvrige revolutionerende nyskabelser senere blev ham frakendt ...


UDKOMMER:    fredag den 18. marts 2005    -    Illustreret,  255 sider,  kr. 248,-      -   C.A. Reitzels Forlag
 
   
Klik - køb bogen her - direkte
 
INDHOLD
 
Moses er kendt som en af vor tidlige histories mest begavede personligheder - og i moderne begrebsverden og sprogbrug dukker han op igen og igen. Men hvad ved vi egentlig om ham? Årtiers minutiøs forskning i oldtidskilder og -traditioner har fremdraget helt nye og enestående opdagelser om hans liv og hans skæbne i Egypten. Et forløb dertil fyldt med de største dramaer. 
 
Mange hidtil gådefulde forhold i de gamle skrifter om Moses afdækkes - og afslører en anden og større historisk virkelighed. I nyere forskning kan man ofte møde nogle konstruerede hypoteser om, at "Moses er fiktion" - men kildematerialet viser noget ganske andet. Hans eksistens, status og virke står i dag tegnet skarpt og tydeligt gennem genopdagede historiske informationer, som store dele af forskningen tidligere ignorerede.
 
Et væld af nye opdagelser og fund af afgørende data, som specielt denne bogserie har kunnet fremdrage, bidrager til at klarlægge Moses' konkrete tilstedeværelse i oldtidens historie. Skønt bogen ikke direkte bygger et portræt af Moses, lades læseren ikke i tvivl om, at han med rette må anses for en unik personlighed, med tilhørende svagheder -og netop ikke en myte. Og med dette nye værk får læserne adgang til nuanceret historisk og kulturel-religiøs information herom.
 
Bogens ekstraordinært udbyggede bibliografi er suppleret fra seriens øvrige bind og opdateret - den hidtil største internationale oversigtssamling af videnskabelige værker, artikler og afhandlinger om Moses. Desuden bringes en omfattende bibliografi om egyptisk astronomi og kronologi.
 
Udvidelsen af kendskabet til den historiske Moses og hans fortsatte indflydelse gennem tiderne er en usædvanlig bedrift. Hele bogværket er et pioner-arbejde, der udførligt har måttet bygges op fra grunden - og det ses med begejstring og respekt betegnet som "et fembinds mesterværk" - og i fortsættelsen fremstår også dette afslutningsbind veloplagt, koncist og indsigtsfuldt. En suveræn præsentation af et vægtigt, nyorienterende materiale, der gennem bøgernes hovedteser udfordrer og oplyser vitale områder af vores forhistorie.
 
Gardiner's A-1: se
 
 VURDERINGER

          "... en betagende skildring af et menneske, der stod lige på grænsen mellem historie og forhistorie - og som ifølge denne kongeniale skildring selv skabte denne grænse. - kilder formidles, så læseren kan springe over lange afstande i tid og argumentation ...".

Leo Hjortsø, universitetslektor i klassisk filologi, Københavns Universitet

-
          "... bedst af det hele er Ove von Spaeths evner og intuition for at drive sammenlignende fordomsfrie studier og forskning, så alle kilder og aspekter belyser sagen og gør hans tekster så betydningsfulde - værdifulde. Det er ikke bare godt - det er enestående godt. ..."

Henning Breindahl, forfatter, DFf

 

Gardiner's A-1: se
Sidetop
 FORFATTEREN

OVE VON SPAETH begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse allerede med sin første bog i serien om den historiske Moses - og har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Hans lange række af usædvanlige artikler og bøger om disse emner er resultat af de mange års intensive undersøgelser.
          Til et overraskende antal stadigt eksisterende markante spor og nøgler fra oldtiden ved afdækning af mysteriet om Moses - i realiteten med åbning til en ny historisk dimension - har Ove von Spaeth benyttet en omfattende forskning i arkæologi, egyptisk tradition, oldtidssprog, religionshistorie, antropologi, samt faktuelt historisk vigtige forhold inden for mysterielæren og mytologien. - Han belyser det sjældne og endda kontroversielle materiale ud fra en tværvidenskabelig linje og desuden fra ny holistisk vinkel - og arbejder endvidere på at udvide grundlaget til et særligt videnskabsområde: historiske religioners kosmologi.
          Jf. yderligere oplysninger på  www.moses-egypt.net
 

 

Ptahotep
 

Meninger om bogen

BIND 5 - tekst på forsidens flap:
 

          "... Beundringen for værkets hovedperson er smittende, og de kilder, som forfatteren lader opmarchere på siderne, vidner om en fantastisk belæsthed, og formidles så læseren kan springe over lange afstande både i tid og argumentation ...".
          - Leo Hjortsø, tidl. universitetslektor i klassisk filologi, Københavns Universitet

_
¤ ¤ ¤ ¤  Sagt om Moses-seriens 4. bog "Den Hemmelige Religion":


          ".... anbefaling: et usædvanligt arbejde, og adjektivet 'usædvanlig' skal tages i den mest positive forstand, man kan forestille sig. ...Det er bogen om Moses, i sandhed et revolutionerende værk. - Et stringent og disciplineret værk - kan læses som en spændende roman...".
          - Jes P. Asmussen, professor, dr.phil. et theol. h.c., - tidl. Carsten Niebuhr Instituttet for Nærorientalske Studier, Københavns Universitet


          "... Der er store huller i den officielle forsknings viden i flere af de samme emner, som bogen lægger frem. Og adskillige forskere med trang til autoritær "sandhed" inden for den verden viger tilbage for at være åbne om disse mangler. Faktisk distancerer forfatterenes viden og fordomsfri udsyn med sofistikeret kompetance den forskning, der kun tænker i at formidle den én gang vedtagne ...".
          - Jens Jørgensen, M.A. historiker, cand.mag., tidl. historiecensor ved Københavns, Aarhus og Odense Universitet, - Sjællands Tidende

_¤ ¤ ¤  Sagt om Moses-seriens 3. bog "Den Forsvundne Tronfølger":

"... et billede af Moses' centrale rolle i israelitternes tidlige historie, der i detalje- og tankerigdom, plausibilitet og originalitet måske ikke tidligere er set...".
          - Jens-Andr‚ P. Herbener, semitolog, projektleder ved ny, videnskabelig oversættelse af Den Hebraiske Bibel til dansk

_¤ ¤  Sagt om Moses-seriens 2. bog "Gåden om Faraos Datters Søn" :

          "... Ove von Spaeth ser ud til at blive en af vore dristigste videnskabsmænd. - besætter sine læseres fantasi med sine opdagelser omkring Moses - (og) har forberedt en genial logisk slutning eller sand genistreg ...".
          - F.J. Billeskov Jansen, professor, dr.phil., - Politiken

_¤  Sagt om Moses-seriens 1. bog "De Fortrængte Optegnelser" :


          "... datering af Moses: fra astronomisk synsvinkel finder jeg udgangspunktet værdigt til afprøvning i relation til forskningen og historien... fortjener at blive kendt uden for skandinavisk område ...".
          - Kristian Peder Moesgaard, dr.scient., Institut for De Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet


          "... Sjældent om nogensinde er dateringen præciseret eller implikationerne udbygget i så gennemarbejdet detalje. - Minutiøse argumenter og omhyggelige analyser fremlægges i strid med de herskende teologiske trends. ...vil anspore til både nybrud og korrektioner i lang tid fremover ...".
          - Rune Engelbreth Larsen, cand.mag. i idéhistorie og religionsvidenskab, - Faklen
 
 
Sidetop
Numexam

 

  :  Profeten som Ukendt Geni
ATTENTATET PÅ MOSES  -  bind 5

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line


 

 

Arkiv 5a1:             Introduktioner       BIND 5's FORORD AF ANDRE FORSKERE, SAMT INDHOLD

Arkiv 5a2:             Bibliografi over      PUBLICERET OMTALE AF BIND 5

Arkiv 5a3:             Medie-resumé       PRESSEMEDDELELSE OM BIND 5

Arkiv 5b1 til 5b6:  Bind 5's hele          BOGANMELDELSER OG LITTERATURKRONIKKER

Arkiv 5c1:             Breve & meninger  BIND 5's DEBAT-SIDE

 

           
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Pressemeddelelse for Moses-seriens bind 5
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
INTRODUKTION
 
ANMELDELSER
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*