MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Farao Tuthmosis I - genopdagede overleveringer kan indicere, at datteren af denne farao opdrog oprindelig Moses til at skulle være farao
 
Information og referencer om Bind 2
1:  Beskrivelse
2:  Boganmeldelser
3:  ARKIV
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
BESKRIVELSE  -  BIND 2
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Gåden om Faraos Datters Søn
- Moses' Identitet og Mysterium Revurderet
ATTENTATET PÅ MOSES   bind 2
- ny realitet bag oldtidens traditioner om Moses, oprindelig en egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronkandidat - og som ved sin mystiske forsvinden fik sit eftermæle destrueret ...
 

239 sider, (opr.pris kr. 248)
illstr., facsimiler, plancher, land- og himmelkort.  Inklusive bibliografi og indeks.

Udkom 8. december 2000

C.A. Reitzel  Forlag og Boghandel a/s, Kbh. - admin@lemuelbooks.com


Nøglebegreber og emner
:   det historiske Moses-drama,  det gamle Egypten,  arkæologi,  historie,  antropologi,  oldtidens astronomi,   Moses-identiteten,  Prins af Egypten,  ypperstepræster,  mysteriekult,  stedfortrædende kongeoffer,  skinhenrettelse,  besværgelsesmagi,  identitetstyveri,  navnemanipulation,  billedstorm,  hofkonspiration,  stjernemytologi,  astronomi-datering,  kulturhistorie,  Bibelen,  mysteriespil,  religionshistorie,  Rabbinerskrifterne,  det Gamle Testamente,  Pentateuch,  Torah,  egyptologi,  Ove von Spaeth,    Philo,  Josefus,  Faraos Datter,  dronning Hatshepsut,  Maatkare,   kongebarnsritual,   Isis,   Theben,  farao Tuthmosis III,  bibelstudier,  Exodus,  Sinai,  Sirius,  Verdens-aksen,  mytologiforskning.

**

 
 

Det har undret historikere, at MOSES ikke skulle have efterladt sig noget spor i faraos land. Opsigtsvækkende fund synes at rumme nye, betydelige indicier, der kan verificere Moses' eksistens i Egypten for 3400 år siden.
          Forbedret dateringssikkerhed er opnået ud fra astronomisk metode og fra ny information afkodet i verdens ældste stjernekort, fundet 1927 i et hemmeligt gravkompleks (ved Luxor). Arkæologi og rabbinernes ældste Talmud-tekster fremdrager Moses' identitet som højtstående egyptisk leder hos landets elite ...
 

Hvorfor var Moses forsvundet i mange år før exodus?
Findes Moses' hemmelige gravkammer i Egypten? 
Hvilken højtstående egypter havde identitet som Moses?
Kendte Moses historiens ældste stjernekort?
Hvilke skrifter omtaler, Moses blev henrettet på skrømt?

Et velplanlagt baghold fik udmanøvreret Moses, der med sin alsidige begavelse og personlighed sandsynligvis var blevet en af Egyptens største faraoner. En anden prins stjal magten og søgte systematisk at destruere alle spor af sin rival. Men det efterfølgende fravær af holdepunkter om forløbet har i nutiden skabt tvivl og postyr om Moses' tilstedeværelse i historien.

          Denne bog er den første, der i omfattende egyptisk sammenhæng virkelig kan påvise, hvordan Moses' identitet må revideres og udforskes påny. Bogen fremlægger kontroversielle data fra arkæologien, og rabbinske Talmud-tekster viser Moses som en højtstående egyptisk leder i landets elite. Hermed gives en hovednøgle til afdækning af en, ved Egyptens hof, storstilet politisk intrige med betragtelige historiske konsekvenser. De "tavse år" i Moses' liv har nu fået tale.

 
Klik - køb bogen her - direkte
 
Introduktion:
 

          "Dette værk af Ove von Spaeth om revurdering af Moses' historiske forhold vil - ved udbredelse publiceret på passende vis - kunne ændre vort nuværende syn på det historiske forløb i Den nære Orient i seneste halvdel af 2. årtusind f.Kr.
          Det er en velformuleret tankevækkende tekst, der læses med stor glæde, og som må interessere enhver, der dyrker vor gamle historie enten af videnskabelige eller privatpersonlige grunde.
          Forfatteren giver en omfattende fremstilling af sit materiale, sandfærdigt og uden bihensigter. De anvendte primære kilder går vidt ud over de i den præsente forskning anvendte; og sekundære kilder, herunder moderne forsknings resultater helt op til dato, er anvendt og diskuteret i forbløffende grad.
          Ove von Spaeth's værk - som er et resultat af årelangt arbejde med hidtil delvis upåagtede problemer - er ikke alene seriøs historieforskning, men også levende historieskrivning, der således appellerer både til faglig historisk forskning og til almindeligt historisk interesserede læsere."

Leo Hjortsø, universitetslektor i klassisk filologi, Københavns Universitet

-

En oprindelig engelsk afhandling af Ove von Spaeth - med dokumentation om præcis datering af det ældste egyptiske stjernekort - har den engelske astronom Sir Patrick Moore, BBC's Science Editor, betegnet som: "a major advance". Den
er publiceret i "Centaurus International Magazine of The History of Mathematics, Science, and Technology" (vol. 42;3, July-August 2000, pp.159-179).
          Desuden er den blevet separat publiceret, med tilladelse fra Centaurus, i bind 2's Appendiks på dansk og i læsertilpasset form. - Flg. eksperter bidrog imødekommende med værdifulde korrigerende data, og gav følgende introduktioner dertil:
 

          "Den resulterende datering af Senmuts stjernekort, som forfatteren har efterprøvet objektivt på astronomisk grundlag, er, mener jeg, et væsentligt bidrag til debatten om fiksering af den ægyptiske kronologi."

Kr. Peder Moesgaard, dr.scient., Institut for De Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet; - direktør for Steno Museet, Danmarks Videnskabshistoriske Museum

-

          "Uden noget kendskab til astronomi er jeg ikke desto mindre overbevist om, at fra et ægyptologisk synspunkt indeholder Ove von Spaeths afhandling ny og værdifuld information vedrørende dateringen af Senmuts stjernekort."

Erik Iversen, egyptolog, dr.phil.h.c., tidl. Københavns Universitet

Numexam
 
Orientering:
 
 • "Gåden om Faraos Datters Søn" belyser mere om Attentatet på Moses: Var Moses en mytefigur, eller har betydelige dele af moderne bibelforskning begået "mord på historien"? En opdagelse af kontroversielle informationer har nu afdækket hidtil upåagtede indikationer om Moses' historiske eksistens og nye kendsgerninger bag hans dramatiske skæbne.
   
 • Fra fortilfælde kendes, at da det sandsynlige sted for oldtidsbyen Troja blev fundet af Schliemann ud fra spor i Homers gamle tekster, blev det længe mødt med mistro i den lærde verden, at der således til beretninger, som ansås for myter, alligevel kunne fremlægges betydelige arkæologiske data til et mere konkret historisk billede. Men netop den type forbehold har længe været opstillet imod Moses-beretningen:
   
 • Attentatet på Moses - udført af hans samtids egyptiske opposition, og senere til dels af oldtidens bibelredaktører - synes endog at have gentaget sig i nutiden hos visse af forskningens nyere skoler, der har gjort Moses til en "konstrueret mytefigur". Men afhandlingens gennemargumenterede verificering demonstrerer netop, at der om Moses' liv kan fremlægges mangfoldige arkæologiske og tekstmæssige spor, facts og indicier, "langt flere end til at vinde en retssag". Bl.a. bidrager data fra verdens ældste stjernekort og andre nyere og ældre fund til nysyn og forbedring af en hidtil usikker datering.
   
 • Opsporing, sammenfatning og fremlæggelse af exceptionel viden fra forskning, fund og arkiver har frembragt betydningsfulde aktstykker. De gemmer på en historisk overraskende Moses-beretning, der har en anden og mere logisk sammenhæng end hidtil antaget. Et veldokumenteret virkelighedens drama. Her ses bl.a. "syndebuk"-syndromet anvendt officielt i en rituel udgave dukke frem bag flere historiske forhold. Det unikke materiale er tilgængeliggjort i en form, så bogen også kan læses uden videnskabelige forudsætninger.

  ABSTRACTS:  - Oversigt - nogle synoptiske nøgler
 
Forfatteren:
 

OVE VON SPAETH begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse allerede med sin første bog i serien om den historiske Moses - og har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Den betydelige række af usædvanlige artikler og bøger fra hans hånd er resultat af de mange års intensive undersøgelser.
          Et overraskende antal stadigt eksisterende markante spor og nøgler fra oldtiden hjalp til afdækning af mysteriet om Moses - i realiteten åbning til en ny historisk dimension - hvortil Ove von Spaeth har benyttet sin omfattende forskning i arkæologi, egyptisk tradition, oldtidssprog, religionshistorie, antropologi, samt faktuelt historisk vigtige forhold inden for mysterielæren og mytologien. - Han belyser det sjældne og endda kontroversielle materiale ud fra en tværvidenskabelig linje og desuden fra ny holistisk vinkel - og arbejder endvidere på at udvide grundlaget til et særligt videnskabsområde: historiske religioners kosmologi.

          "Angående Ove von Spaeth's vigtige nyorienterende afhandling om "Dating the Oldest Egyptian Star Map", der blev publiceret i "Centaurus International Magazine on The History of Mathematics, Science, and Technology", i 2000 (Vol. 42:3, pp. 159-179): - et videnskabeligt pionerarbejde, der har vundet genuin beundring og respekt internationalt for sine utraditionelle observationer og for at finde løsning på specielle vanskelige problemer af afgørende betydning i oldtidens egyptiske astronomi og de kronologiske perspektiver. De omhandlede opdagelser har yderligere understøttet forskning for en forbedret datering af Moses' historiske periode."

- Hans Baron Anckarstjerna, historiker, ansv. redaktør, Swedano Journal

Yderligere oplysninger i  info+FAQ  og i  Dictionary.

Credentials :  - om forfatteren findes der erklæringer fra en række videnskabelige eksperter og fagfolk på bl.a. disse sider: authordata-4: Reflekterende kommentarer - og Zenith IC Project .

Gardiner's A-1: se
 
   :  Gåden om Faraos Datters Søn
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
                    Portofri levering ved forudbetaling (gælder ikke udlandet)

*

Bind 2's data, international samt bibliotekarisk bog-registrering:
ISBN-nr.: 87-7876-195-6; - EAN 978 8778 76 1958
Decimalklasse (historie): DK 91.21;
Faust-nr.: 2 327 990 8.

Serien omfatter i alt fem selvstændige bind, der kan læses uafhængigt af hinanden.

Sidetop
BOGANMELDELSER  -  BIND 2
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

          "... Den eventyrlige Moses: Den dristige historiker Ove von Spaeth fortæller spændende om Moses' liv - hvis altså det ER Moses, han er på sporet af. - Den danske forfatter Ove von Spaeth ser ud til at blive en af vore dristigste videnskabsmænd... (han) besætter sine læseres fantasi med sine opdagelser omkring den navnkundige Moses. - Som historiker har han sit erklærede særpræg.
          ... Vi erfarer, at den mægtige Hatshepsut - styrede Egypten, og havde... en højt rangeret minister, Senmut, indviet i alle styrets hemmeligheder... (han) skabte et nyt hemmeligt gravkammer for sig selv (og) lod anbringe et stjernekort, på hvilket planeternes positioner danner en så sjælden konjunktion, at den kun har fundet sted fire gange fra år 2200 f.Kr. til 200 e.Kr., heriblandt maj 1534 f.Kr. Så at sige det moment, da den lille Moses blev taget op af Nilen.
          Von Spaeth har længe forberedt en genial logisk slutning eller en sand genistreg: Senmut er Moses - vor forfatter gentager, varierer og øger sine beviser ...".

F.J. Billeskov Jansen, prof., dr.phil., - Politiken  -  (27.jul.2001, sektion 2 s.8)

-

          "... Særdeles inciterende... Der er noget både imponerende og skræmmende ved Ove von Spaeths forsøg på at genfinde historiens Moses. - Von Spaeth er sprænglærd - hjemmevant i egyptologien - tyder indskrifter, skulpturer, kalendere, historiske optegnelser og meget mere med et suverænt overblik. Og resultatet er frapperende. -
          Von Spaeths indsats er imponerende - og langt hen ad vejen overbevisende. Fremstillingen er spændende som en kriminalroman ...Den foreliggende bog ER spændende og læseværdig. Og man glæder sig til fortsættelsen ...".

Lars Tjalve, cand.theol., - Kristeligt Dagblad  -  (7.aug.2001, s.8)

-

          "... Bogen er velskrevet og letlæst - og ind imellem spændende som en kriminalroman ...Dens historiske påstande skal dog ikke uden videre tages for gode varer ...Ove von Spaeth slutter sig dog til den række af forskere, der ikke kan eller vil opgive den tanke, at der bag Mose' "ægyptiske forbindelse" må gemme sig noget historisk. - Ove von Spaeth demonstrerer et omfattende kendskab til det gamle Ægyptens arkæologi og historie. 
          Ove von Spaeths læsninger af det ægyptiske materiale er i enhver forstand selvstændige og ind imellem egensindige; men det sker også, at spændende vinkler afsløres som f.eks. i tydningen af "stjernekortet" i Senmuts gravanlæg. Ved astronomiens hjælp kan von Spaeth nå frem til Senmuts/Moses´ nøjagtige fødselsår!
          ... Det på en gang skarpsindige og fantasifulde forsøg på at give den bibelske Moses en historisk identitet strander dog på de bibelske Moses-traditioners legendariske karakter ... Forbeholdene forhindrer dog ikke, at "Gåden om Faraos Datters Søn" kan læses med udbytte, først og fremmest for de litterære kvaliteters skyld. Den har evnen til at fængsle - og af og til også forurolige! ...".

Jesper Høgenhaven, dr.theol., - Jyllands-Posten  -  (21.aug.2001, Kultursektion s.7)

-

          "... Ove von Spaeth har fremlagt, hvad der med internationale øjne må betragtes som sensationelle vidnesbyrd om sammenhængen mellem Egyptens historie og Moses' eksistens. I sin bogserie "Attentatet på Moses" fremlægger han en række overbevisende argumenter, der peger på Moses som en virkelig, historisk person i det gamle Egypten.
          Det, der har ledt Ove von Spaeth på sporet af den rigtige Moses - giver samtidig forklaringen på, hvorfor ingen hidtil har fundet overensstemmelsen mellem de egyptiske kilder og Biblens beretning: - Han har opdaget en ny metode til at datere de begivenheder, der omtales i Biblen - og dermed er det blevet klart, at de må udspille sig 200 år tidligere i Egyptens historie, end historikerne og teologerne hidtil har antaget. - En helt anden epoke i Egypten bliver i fokus for efterforskningen.
          ... Når den (astronomiske) datering tages i betragtning, lykkes det Ove von Spaeth at få puslespillet til at gå op, brik for brik. Biblens beretning - og de historiske detaljer fra de bevarede egyptiske optegnelser - kommer til at passe minutiøst sammen ...i argumentationen giver de samlet et overbevisende billede, som stærkt underbygger, at Ove von Spaeth har udpeget de historiske begivenheder i Egypten og de beretninger i Biblen som passer sammen - og at Biblens beretning dermed ikke er opdigtet, men bygger på virkelige begivenheder ...".

Erling Haagensen, forfatter og filminstruktør, - Bornholms Tidende  -  (24.feb.2001, s.13)

-

          "... Lad mig sige det med det samme: "Gåden om Faraos Datters Søn" er både bevægende, fascinerende og veldokumenteret. Medrivende og inspirerende skrevet i Ove von Spaeths engagerede og analytiske tone.
          Men dette storværk er mere end det. Vi er vidner til en ægte forskersjæls ildhu og gennemgribende kulegravning dybt ned i de allerældst skrevne kilder. Vi følger Ove von Spaeths afdækning af historiske data samt nysyn på disse. Ikke nok med det: von Spaeth entrerer med overraskende og skelsættende svar på nogle af oldtidens vigtige begivenheder.
          ... Alt udførligt dokumenteret og spækket med konkrete og verificerbare data. - Det passer ikke forskerne på det videnskabelige parnas. - En litterær oplevelse, en eventyrlig fortælling, og en forskningsmæssig bedrift! ...".

Karine Schmidt, journ., forf., - Nye Bøger, AMH Magasin  -  (5.årg. nr.2, 21.mar.2001, s.42)

-

          "... Astronomi, arkæologi, ægyptologi, religionshistorie og sproghistorie samt hidtil upåagtede notater hos oldtidsforfattere og jødiske skiftlærde er blot nogle af de værktøjer, der er blevet brugt til at grave personen Moses' spor frem.
          ... man forsøgte efter Senmuts fald - dog uden held - at udslette ethvert spor af ham... og dette synes at være indtruffet på præcis samme tid, som Moses falder i unåde ved hoffet. - Lighederne er så overraskende slående, at man næppe kan forestille sig, at der skulle være tale om to forskellige personer. Ved kombination af historiske og astronomiske oplysninger påvises Senmut/Moses at være født i 1534 f.Kr.
          Konsekvensen bliver et drilagtigt spørgsmål: Hvorledes kan Moses have ladet sig inspirere af Akhenatons tanker, hvis disse tanker endnu ikke var tænkt? Vi kan jo håbe, at de kommende udgivelser vil tangere dette emne ...I øvrigt giver værket nye og spændende indfaldsvinkler til old-ægyptisk mysteriekult og relevante indvielsesritualer... De to hidtil udkomne (bind) er fascinerende ...".       - (Hele anm. omfatter både bind 1 og 2).

Niels Aarup, OHP, cand.theol., - Frimurer Meddelelser  -  (Vol.X, nr.191, maj 2001, s.22-24);
- & Præsteforeningens Blad  -  (nr.50, 14.dec.2001, s.1162-1163)

-

          "... opsigtsvækkende fund rummer nye betydelige indicier, der kan verificere Moses' fysiske eksistens i Egypten. Dette kan tilmed, ifølge Ove von Spaeths efterforskning, nemt påvises ved grundig gennemgang og nytolkning af de foreliggende kendsgerninger.
          ... Bog nr. 2 er en særdeles spændende og utrolig samvittighedsfuld undersøgelse af dette overvældende kildemateriale - (bl.a.) Ove von Spaeths opstilling af egyptisk kronologi med baggrund i dateringen af Senmuts stjernekort; (og) den egyptiske farao Tuthmosis III har på en 3.500 gammel stele berettet om et gådefuldt himmelfænomen - et veldokumenteret vidnesbyrd - nu gengivet i denne ny danske bog om Moses ...". 

Ole Henningsen, red., Sufoi-nyt  -  (43.årg.,nr.1, 2001, s.17-18)

-

          "... Denne bog er vigtig! - En både spændende, provokerende og utrolig veldokumenteret bog - beskriver Moses - nærmest som en rekonstrueret historisk biografi baseret på veldokumenteret og dybdeborende forskning ...en videnskabelig detektivhistorie i sig selv. Den har alle de kendte ingredienser: Hemmelige børn og ægteskaber, magtspil, intriger, attentater, kup og en hemmelig henrettelse.
          Ove von Spaeths statistiske og astro­nomiske argumenter for at datere (Senmut-)stjernekortet til år 1534 f.Kr. er spændende astronomisk læsning. - Og netop dette stjernekort er med til at bevise en krydsning i tid mellem Moses og Senmut, og derved forklare de år i Moses liv, som vi fra almindelige kilder ikke ved noget om. Og det er netop på grund af sin stringente akademiske bevisførelse for bogens teorier, at der viderebringes et helt nyt og provokerende syn, og (her) har denne - og den forrige - bog i serien skabt stor furore i videnskabelige kredse.
          ... (som) en historisk/egyptologisk kriminalroman, men også en seriøs videnskabelig afhandling med en sjælden dybde og et hav af interessante kildehenvisninger. Jeg har i første omgang læst bogen som en detektivroman om jagten på Moses' virkelige identitet, og det har været en oplevelse. Denne læsning har givet mod på at stifte et nærmere og dybere bekendtskab med den omhandlede tidsperiode. Som detektivroman er bogen let læst, og når man lægger den fra sig, har man lyst til at starte forfra og nærlæse den som en videnskabelig afhandling. Hvilket er lige så spændende ...".

Christian Borup, red., - Nye Bøger, Stjernerne  -  (46.årg., nr.3, maj 2001, s.50-51)

-

          "... 'Gåden om Faraos Datters Søn' er en revurdering af den historiske Moses og et must for alle med religionshistoriske - og alternative - interesser, som ønsker at komme helt tilbage til rødderne i det gamle Egypten.
          ... Det er en spændende bog ...holder ens interesse fanget til sidste side. Og man fyldes af beundring for Ove von Spaeths omfattende viden og enorme researcharbejde.
          ... Bogen slutter med to virkelig interessante appendikser. - Det ene handler om... oldtidskulturernes traditioner og ...offerdrab. Det var fascinerende at læse, fordi jeg hidtil har haft svært ved at forlige mig med at "Jesus døde på korset for vore synders skyld". Jeg har spurgt "skriftkloge" og præster uden at komme en forståelse nærmere. Men at læse von Spaeths udlægning af ovenstående var som at få en åbenbaring! Tak for det! ...".

Sagitt, - AMH Magasin, -   (5.årg, nr.2, 21.mar.2001, s.42)

-

          "... Nu foreligger der - (om) attentatet på Moses et nyt bind: "Gåden om Faraos Datters Søn". - Det har undret historikere, at Moses ikke skulle have efterladt sig noget spor i Faraos land ...dog synes nye indicier at verificere Moses' eksistens i Egypten for 3400 år siden - mener Ove von Spaeth, som har skrevet dette større værk om "Attentatet på Moses".
          ... Første bind blev udsendt herhjemme for to år siden. Senere følger tre andre bind "Den Forsvundne Tronarving", "Den Hemmelige Religion" og "Profeten som Ukendt Geni" ...".

Vagn Lundø, - Holbæk Amts Venstreblad  -  (20.mar.2001, s.15)

-

          "... Ove von Spaeths systematiske forskning er et overflødighedshorn af spændende informationer om Moses' liv og gerning fortalt i et levende sprog; - omfattende dokumentation og grundighed er velfortjent blevet fremhævet af en række af velrenommerede og fagvidenskabelige forskere i forskellige sammenhænge.
          ... Men fra de to akademiske grupper, som har mest faglig prestige på spil, nemlig egyptologer og præster (teologer), forsøges ihærdigt at ophæve betydningen af de nye spor, der nu synes at true med at føre til en endelig opklaring af gåden om Moses ...".
          - (Hele anm. omfatter både bind 1 og 2).

Erik Ansvang, forf., foredragsholder, arrangør og rejseleder, - Swedano Journal (2.årg.)  -  (11.dec.2002)

-

          "... de 5 Mosebøger, kaldet Tora'en, som stadig er en del af de fleste jøders religiøse grundlag - men historien om, hvem Moses i virkeligheden var, har vi aldrig fået, bl.a. vel fordi jøderne nødigt vil erkende, at deres religiøse grundlægger var egypter. - Nu har historikeren Ove von Spaeth foretaget et gedigent forskningsarbejde og skrevet fem bøger om sine opdagelser, de to er udkommet foreløbig.
          ... Vi lever i en tid, hvorom det er blevet forudsagt, at alt skal blive opklaret. Disse bøger afslører den historieforfalskning, Moses har været udsat for. Han var født til at være farao i det dengang mægtige Egypten, indviet i den gamle esoteriske visdom og intelligensmæssigt stående langt over sine samtidige. Han var tydeligvis en højtudviklet sjæl, der inkarnerede for at føre menneskene et skridt videre i udviklingen ...De (bøgerne) indeholder utroligt mange historiske detaljer ...".                      - (Hele anm. omfatter både bind 1 og 2).

Ruth Olsen, red., - Den Ny Verdens Impuls  -  (12.årg., nr.3, aug.2001, s.23)

-

          "... vi står uden væsentlige spor i Ægypten af udvandrende israelitter på Ramses 2.'s tid i 1200-tallet f.v.t. hvor ifølge bibeludlæggerne - og med dem mange forskere - mener, at Moses skulle placeres. Ove von Spaeth går lige omvendt til værks: Vi finder ingen Moses, fordi vi placerer ham forkert.
          ... Von Spaeth lægger et endda smukt og spændende puslespil. Men kritikere har fundet det mistænkeligt, at brikkerne for en gangs skyld synes at falde virkelig nydeligt på plads - den logisk enkle løsning kan simpelthen ikke tillades at eksistere. - Ved von Spaeths (første) bøger stod vi i den pudsige situation, at de positivt indstillede anmeldere, hæderkronede kapaciteter på andre områder end netop teologi og i nogen grad egyptologi ...stillede sig faktisk beskedent tøvende (over for egen faglig indsigt i bogens argumentation) - mens præcis sådanne forhold præger bestemt ikke de negative anmeldere ...der påberåber sig faglig autoritet, enten som egyptologer eller teologer, og optræder som ethundrede procent sikre i deres sag.
          ... Selv interesserede på omtrent specialistniveau må skærpe sig, hvis vedkommende i ét hug vil tage stilling til alle elementer af en så stor materialesamling som den, der udgør basis for disse bøger om Moses - så fremstår det netop som bøgernes force, at så mange hidtil negligerede ting i forskningen nu er blevet medinddraget.
          ... De nyvurderede historiske forhold, som bøgerne på den baggrund allerede har kunnet fremlægge, bør inspirere de involverede fag til videre udforskning ...".

Jurij Moskvitin, filosof, matematiker, forfatter, - København og Rio de Janeiro  -  tilsendt Dagbladet Information  - (26.juli 2001)

-

          "... Når von Spaeth kan komme frem til så usædvanlige konklusioner, skyldes det... denne fremgangsmåde, der jo stort set kan bruges til at "bevise" hvad som helst ...".
          - (Hele anm. omfatter både bind 2 og 3).

Rune Nyord, cand.phil., - Sfinx  -  (24.årg., dec.2001, s.11-12)

-

          "... Moses var søn af "Faraos datter" (en historisk, veldokumenteret titel) - nye sider belyses af hans dramatiske rolle i Egyptens og hebræernes historie. Tuthmosis I skabte det nye Stor-Egypten, og Moses blev opdraget til senere at skulle blive farao. Ved et kup blev Moses fjernet som tronarving, hvorefter han forgæves forsøgte at genvinde tronen for til sidst som fører for hebræiske indvandrere at søge nyt land. Præsteskabet "fjernede" ham som tronarving, hans navn forsvandt fra optegnelser, statuer m.v., han blev gjort til syndebuk, og til sidst skete en veritabel (skin)henrettelse af ham. -
          Den bibelske Moses sammenlignes hele tiden med de beskrivelser alle andre skrifter giver, og ved hjælp af en meget bred forskning er det lykkedes forf. at fremdrage nye oplysninger om den historiske Moses ...".

Hans Michelsen, Bibliotekernes lektørudtalelser, - Bogmarkedet, Dansk Bogfortegnelse  -  (nr.03, 15.jan.2001, s.18)

-

          "... som Ove von Spaeth, ja, overbevisende godtgør: - Der ER påfaldende, at der i antikkens litteratur er et kildevæld af oplysninger om Moses, der ofte passer som hånd i handske med forhold i 15-1400-tallets Ægypten. Det ER påfaldende, at astronomisk datering i dag kan bekræfte gamle overleveringer, endog foruroligende præcist. Det ER påfaldende, at ingen forsker tidligere har rettet opmærksomheden mod disse forhold, der selvsagt fortjener den bredere offentligheds kundskab.
          ... OvS vover i sandhed det ene øje, som en rigtig forsker på den anden side skal, medmindre han vil stille sig tilfreds med at være bogholder... En ting er imidlertid sikkert: OvS har kastet en imponerende tværvidenskabelig handske, som ikke er til at overse. En handske, som den fagspecialiserede forsker, ægyptologen, filologen gammeltestamentleren, religionshistorikeren, judaisten, astronomen m.fl., bør tage op og underkaste en fordomsfri saglig analyse. Det fortjener den...".           - (Hele anm. omfatter både bind 1 og 2).

Jens-André P. Herbener, cand.mag. i religionsstudier og semitiske sprog, - Rambam, Tidsskrift for jødisk kultur og forskning  -  (10.årg., 14.dec.2001, s.93-95)

-

          "... Banebrydende opdagelser om Moses: - Et uvurderligt kulturhistorisk depot af viden, minutiøst fremdraget ved en analytisk efterforskning der er i topklasse - åbner for en ny historisk dimension ...seriens nyeste bind "Gåden om Faraos Datters Søn" - en ekspansiv, nyorienterende præsentation.
          En imponerende bedrift, en fornem udgivelse. - Og dertil er bogen så forrygende spændende, at man vitterlig har fantastisk svært ved at lægge den fra sig - unik og kontroversiel.
          Dog er den allerede af visse grupper blevet "modtaget" med på forhånd afværgende og besværgende attituder. Det afslører i virkeligheden noget om dens kvalitet og provokerende væsentlighed ...".

Jens Jørgensen, M.A. historiker, cand.mag., tidl. historiecensor ved Kbh.s, Aarhus og Odense Universitet, - Frederiksborg Amts Avis - (4.aug.2001, 1.sektion s.4)

-

          "... Nu foreligger andet imponerende bind - ved hjælp af et sjældent set omfattende kildemateriale formår von Spaeth at rehabilitere Moses-skikkelsen.
          Von Spaeth er begavet med en nysgerrighed ud over det sædvanlige og en flid, der driver ham til forskning på et højt plan. Samtidig formår han at skrive for almindeligt interesserede. Og er man ikke interesseret i Ægypten og gammeltestamentlig historie, så bliver man det ved at læse forfatterens bøger, som krydrer videnskabelige iagttagelser med veldokumenterede skandaler, intriger og mysteriereligiøse ritualer ...".

Erling Andersen, cand.theol., - Jydske Vestkysten  -  (3.jan.2001, s.7)

-

Sidetop
 
ARKIV  -  BIND 2
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Arkiv 2a1:             Introduktioner       BIND 2's FORORD AF ANDRE FORSKERE, SAMT INDHOLD

Arkiv 2a2:             Bibliografi over      PUBLICERET OMTALE AF BIND 2

Arkiv 2a3:             Medie-resumé       PRESSEMEDDELELSE OM BIND 2

Arkiv 2b1 til 2b6:  Bind 2's hele          BOGANMELDELSER OG LITTERATURKRONIKKER

Arkiv 2c1:             Breve & meninger  BIND 2's DEBAT-SIDE

 

Gardiner's A-1: se
Sidetop
 
   :  Gåden om Faraos Datters Søn
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
 

 
Stjernerne Sirius (Isis) og Orion på verdens ældste stjernkort, fra Moses' samtid


 
 

  
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:   Bind 2, information og referencer
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 2
ANMELDELSER
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*