MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

De Fortrængte Optegnelser    

Gåden om Faraos Datters Søn

Den Forsvundne Tronarving

 

Den Hemmelige Religion

 

Profeten som Ukendt Geni

ARKIV 0-1
Info og FAQ om bogserien
1:  Værket i helhed, biblioteker, estimering
2:  Studiekredse, indføring, rejser, kursus
3:  Forlag og forfatter
4:  FAQ - ofte stillede spørgsmål
5:  Referencer om relaterede artikler
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse
BOGSERIEN OM MOSES  -  VITALE FAKTA OG DATA
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Værkets ide og struktur
Opbygningen af selve værket om Moses


T
værvidenskabelighed

Bogserien om den fremtrædende historiske skikkelse, Moses, fra en ligeså bemærkelsesværdig oldtidsepoke, er et selvstændigt bidrag til en nyvurdering af den historiske Moses.
          Ove von Spaeths værk er funderet i tværvidenskabelig kulturhistorisk forskning, der sammenfatter arkæologiske fund, tekstanalyse, antropologi og astronomisk datering - sat i relation til Bibelen, rabbinerskrifterne og adskillige vigtige oldtidsforfattere.

          Projektet omfatter 25 års koncentreret forskning og dens resultater, slutteligt udgivet i 5 unikke værker om historie angående Moses og Egypen foruden en særlig afhandling om datering af verdens ældste stjernekort (egyptisk), et pioner-arbejde direkte publiceret internationalt gennem et magasin for videnskabens historie. - I alt er dette er det største religionskulturelle historieforskningsarbejde nogensinde i sin genre - og tillige den mest omfattende inter-disciplinariske videnskabsopgave på dette felt gennemført af en enkelt person.

          Mange overleveringer og fund er her for første gang sat i en større sammenhæng og må bedømmes ud fra helheden, idet bøgerne ikke er baserede på enkeltstående kilder eller afgørelser, men på fremlæggelse af en lang række indicier. Disse er endvidere at betragte som en udvidet tilgang af både genfundet og opdateret materiale, der kan bruges til gavn for yderligere udforskning.
 

Let tilgængelig

Bøgerne er beregnet til at læses uden videnskabelige forudsætninger  og er ikke et forsøg på "levnedsskildring" af Moses, dokumentarisk fiktion eller modebetonet historiefremstilling.
          Et noteapparat er udeladt til fordel for sammenhæng og læseforløb. I stedet er et prioriteret notemateriale indarbejdet som læsestof fortløbende i fremstillingen. Kildereferencer nævnes direkte på stedet og kan, ligesom ved resuméer, tillæg og appendiks, efter behag forbigås eller udnyttes i videre dokumentation.
          Dertil er føjet en ekstraordinært omfattende bibliografi på - tilsammen for hele bogserien -flere tusinde titler, hvori værkets oplysninger yderligere dokumenteres. De er vidtgående udspecificeret i emneområder, så verifikation lettes.

 

Nyorienterende perspektiver

Bøgernes præsenterede materiale er i sig selv en afgørende udvidelse af overblikket og fremkalder et mere alsidigt oplysende billede af Moses end hidtil set: - En vidtspændende personlighed, der udover at være anfører og lovgiver tillige kendtes som bl.a. strateg, konstruktør, stjernekyndig samt filosof. Også ifølge de gamle kilder kan han også forbindes med det første alfabet - Bibelen er verdens ældste alfabetiske bogværk.
          I hver af seriens bøger fremdrages nye perspektiver i forbindelse med Moses' virke. Ikke mindst som en af vor tidlige histories store grundlæggere, der stadig kan optræde som en usynlig medspiller, hvis historiske spor endnu mærkes bag nogle af nutidens normer og holdninger
.

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
Emnekategorier og nøglebegreber


Attentatet på Moses' -  serien og de enkelte bind

Ove von Spaeths værk om revurdering af den historiske Moses' status og tidsalder præsenteres samlet i en fem-binds-serie. Denne fremlæggelse med en tværvidenskabelig tilgang til væsentlige religions-, kultur- og antropologihistoriske temaer findes udgivet under under den samlende bogserie-titel: "Attentatet på Moses".
          I alt er følgende selvstændige bind udkommet eller udsendt i nye opdaterede oplag - de kan alle læses uafhængigt af hinanden
:

De Fortrængte Optegnelser
Moses' Ukendte Egyptiske Baggrund.
- Attentatet på Moses, 1
 
Gåden om Faraos Datters Søn
Moses' Identitet og Mysterium Revurderet.
- Attentatet på Moses, 2
 
Den Forsvundne Tronarving
Moses' Skjulte Krig før og under Exodus Genopdaget.
- Attentatet på Moses, 3
 
Den Hemmelige Religion
Moses og Arven fra Egypten i Fortid og Nutid.
- Attentatet på Moses, 4
 
Profeten som Ukendt Geni
Nye Fakta om Moses' Avancerede Pionergerning.
- Attentatet på Moses, 5
 
Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
 

Hovedemner i værket, bibliotekarisk klassificeret

Til søgning i bogfortegnelser og andre indekseringer har bibliotekernes emne-klassificering differentieret en række af værkets emnegrupper. For værket som serie, såvel som for de enkelte bøger, er følgende søgeord for hovedemnerne blevet udvalgt:   historie (91), som derunder er kombineret med Egypten  - tilsammen betegnet decimalklasse DK5: 91.21.


Søgeord i udvidet emnesøgning

Bibliotekernes søgeliste henviser til yderligere en række centrale emner i bøgerne om "Attentatet på Moses". Emnerne, der er fastlagt ved denne yderligere præcisering, kan derfor tilmed fungere som søge- eller opslagsord i anden sammenhæng - dvs. også uden for bibliotekernes regi (DBC).  
          Der valgtes i alt følgende begreber:   Moses ; bibelske personer ; historie ; kulturhistorie ; oldtiden ; Egypten ; bibelstudier ; Bibelen.
 

Forfatterens særskilte afhandling

Ove von Spaeth's videnskabelige afhandling om datering af verdens ældste stjernekort (egyptisk), i "Centaurus International Magazine of The History of Mathematics, Science and Technology" (vol.42, no.3, July-August 2000, pp.159-179) er i dansk udgave publiceret som et appendiks i Moses-seriens bind 2.
          Hele afhandlingen kan nu downloades på engelsk - samt i dansk version - ved hjælp af Dating the Oldest Egyptian Star Map. Afhandlingens resultat har fået betydning for en mere præcis datering af Moses. 
          Herudfra har Bibliotekernes artikelbase, i DK 52,7, udvalgt følgende emner som søgeord:   Senmut ; Egypten ; stjerner ; stellarastronomi ; planeter ; stjernekort ; oldtiden ; 1500-1401 (f.Kr.).


Bogseriens klassificering

Bogseriens form, der indbefatter religionshistorie, er klassificeret som: bibelstudier.
          Bibliotekerne har defineret bogseriens koncept som følgende emnekreds:  En tolkning af personen Moses og hans tidsalder med udgangspunkt i tværfaglige studier inden for historie, teologi, religionshistorie, arkæologi og astronomihistorie.
 
  :  ATTENTATET PÅ MOSES, bind 1-5
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
Faglig vurdering af værket


Banebrydende, unikt, kontroversielt


Bogserien om Moses vakte fra første færd opsigt og røre; og dertil har en række eksperter og forskere fra forskellige videnskabsområder vurderet bøgerne højt. - Bl.a. kan henvises til deres introduktioner i seriens enkelte bind. (De pågældende tekster kan ses på nærværende web-site's fem hovedsider for bind 1-5).
          Nedenfor refereres netop til typiske eksempler fra vurderingerne:

          "... Der skal ikke herske tvivl om, at dette værk potentielt set repræsenterer en af de mest eksplosive teser i Det Gamle Testamentes forskningshistorie, og at det er resultat af mange års seriøs, skarpsindig og fordomsfri forskning ...".

Jens-André P. Herbener, religionshistoriker, semitolog, projektleder ved ny, videnskabelig oversættelse af Den Hebraiske Bibel (Det Gamle Testamente) til dansk, - Pressemeddelelse II (7.jun.1999), - & Forord til Moses-seriens bind 3 (8.sep.2001)

-

          "... Et uvurderligt kulturhistorisk depot af viden, minutiøst fremdraget ved en analytisk efterforskning der er i topklasse - åbner for en ny historisk dimension ...en ekspansiv, nyorienterende præsentation ... En imponerende bedrift, en fornem udgivelse..." .

Jens Jørgensen, M.A. historiker, cand.mag., tidl. historiecensor ved Københavns, Aarhus og Odense Universitet, - Frederiksbog Amts Avis - (20.nov.1999, s.8)

-

          "... En dansk forsker og forfatter har - i sin bogserie "Attentatet på Moses" - fremlagt, hvad der med internationale øjne må betragtes som sensationelle vidnesbyrd om en sammenhæng mellem Egyptens historie og Moses' eksistens ...".

Erling Haagensen, forfatter, filminstruktør, - Bornholms Tidende - (24.feb.2001, sektion1, s.13)

Sidetop

 
STUDIEKREDSE, INDFØRING, REJSER, KURSUS
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Studiekurser - og debat
Udvidede studier


Interessegrupper - og udvidede studier

Bøgernes udbredelse må også ses på baggrund af, at stoffet er fremlagt i fint tilgængelig form. En engageret formidling, udformet så alle interesserede kan deltage i læsningen. Flere anmeldere fremhæver denne kvalitet ved bøgerne.
          Seriens bøger, der tværvidenskabeligt gennemtrænger de forskellige studieretninger og faggrænser, har vist sig fortrinligt velegnede til studiekredse og kurser. Studerende har skrevet speciale om bøgerne. Desuden er de netop velegnede f.eks. til private læsekredse. (Angående rabat ved gruppebestillinger af bogen:  henv. til C.A. Reitzels Forlag og Boghandel, adresse nedenfor).


Moses-kursusstudier, Moses-foredrag - og Moses-rejser til Egypten

Oplysninger om foredrag og kurser baseret på Moses-bogserien, foruden at der for skandinavere er etableret specielle Moses-rejser til Egypten og Sinai (bl.a. benyttet af frimurere). Alt er med særlig vægt på egyptisk religion og indvielseskulter - og arrangeret af Erik Ansvang, der er forfatter, kursusleder og rejsearrangør.
          Tillige er produceret Erik Ansvangs foredragsserie "EgyptenGuiden" med 38 foredrag både som CD-serie og i MP3-udgave (samt på 10 Weekendkurser). De er på ingen måder gentagelse af de informationer om det gamle Egypten, som alle og enhver kender, men indføring i detaljeret og veldokumenteret esoterisk overbygning til traditionel egyptologi. - Angående Moses er 5 (6) af foredragene baserede på Ove von Spaeths bogserie "Attentatet på Moses".
          Detaljerede oplysninger om disse 6 specielle fordrag findes på nærværende website's arkiv:  Bind 5's anmeldelser 6.del (nr.13) . Henvendelse om alle anviste tilbud sker hos Aton Kulturrejser:   www.egyptenrejser.dk  samt  e-mail  aton@egypterejser.dk  eller  tlf. 33 23 32 12.


Også beslægtede emner - i artikelform

Mange af Ove von Spaeths artikler med emner bogseriens stof er lagt ud på nettet - f.eks. hos www.ovs.thirax.dk samt www.frankerne.dk , www.tempelherrerne.dk , www.johnnyejberg.dk og www.visdomsnettet.dk - og flere grupper af forfatterens artikeltekster er undervejs til at blive udgivet i udvidet form som selvstændige tematiske samlinger, i bogform.


Oldtidskulturens Egypten

For alle, der er interesserede i den lysende oldtidskulturs Egypten  i forbindelse med Moses-beretningens baggrund og hertil ønsker et bredspektret indblik, vil disse bøger i særlig grad kunne levendegøre denne emnekreds. Her konkretiseres den fremmedartede baggrund for et omdiskuteret historisk forløb systematisk og samvittighedsfuldt for læserne.
          Den store afdækning af de historiske omstændigheder omkring Moses udgør i sig selv en spændende og grundig indføring i flere fascinerende aspekter af den gamle egyptiske verden og jødernes ældste historie. Dertil anskueliggøres indgribende traditionsforhold, der stadig genkendes bag nutidens kultur.
          Angående studier/kursus har eksempelvis Pædagogisk Servicecenter, Kbh., og ikke mindst Det danske Udenrigsministeriums afdeling for udviklingsbistand, Danida, optaget Moses-seriens bind 1, "De Fortrængte Optegnelser", på sin liste over anbefalet litteratur om Egypten (udvalgt af bibliotekar Lise Klavsen 1999) til officiel brug for udviklingseksperternes Grundskole. Jf. også officiel registrering af værket i forb.m. "Markedsprofil Egypten" fra Den danske Ambassade i Kairo, 1998/1999 Udenrigsministeriets Udgivelser.


Uafhængig læsning

Netop til studiekreds- og kursusformål og orienterende undervisning er Moses-bogseriens formidling om det gamle Egypten anset som velegnet i flere henseender: Værket er bl.a. blevet anerkendt for sit sprog og sin progression i læseforløbet, foruden at indholdet er gennemdokumenteret
.

          "... super-tværfaglighed - ufatteligt flittige studier... det er lykkedes at præsentere resultaterne i et sprog og en stil, så menigmand kan være med. Som formidlingsopgave er bogen til rent 'u-g' (højeste karakter) ...".

Ejgil Søholm, cand.mag. i litteraturvidenskab, chef-forskningbibliotekar, forfatter, - Jyllands-Posten (3.aug.1999, Kultursektion s.5)

-

          "... kan læses med udbytte, først og fremmest for de litterære kvaliteters skyld ...har evnen til at fængsle - og af og til også forurolige! ...".

Jesper Høgenhaven, dr.theol., tidl. Professor ved Aarhus Universitet, - Jyllands-Posten (21.aug.2001, Kultursektion s.7)


En anden fordel, også til studieformål, er den indbyggede fleksibilitet, udformet til at de enkelte bind kan læses uafhængigt af hinanden, fri og ubundet af serien som helhed.
 

Gardiner's A-1: se


Aktuel debat - og ny udvikling

Bøgerne kan netop i studiekreds-regi give aktuelle oplæg til diskussion f.eks. om konventioner og fikserede holdninger over for de emner, der aktuelt nyvurderes i bøgerne.
          Her gives mulighed for indblik i tendenser, der viser en hidtidig forskning under forandring  - hvortil bl.a. disse bøgers materialesamling og referencer i sig selv er med til at optegne konturerne for en ny udvikling.
          Dokumentationsstudier af bøgernes modtagelse afdækker en mere end usædvanlig anerkendelse og begejstring, men også bemærkelsesværdige fordomme og endog obstruktion. Jf. bl.a. gengivelser fra medieomtalen og breve i Moses-bogseriens eget web-site med arkivet.


Kontinuerlig oversigt

Instruktive resumeer i bøgerne understøtter kontinuerligt en sammenhængende forståelse af det righoldige materiale, der i sig selv udgør en veritabel guldgrube.
          Dertil er værket om Moses udstyret med udførlige oversigter over kilder og forskningsresultater - og dækker emnet i videre omfang end hidtil set: Et samlet bibliografimateriale - ikke alene længe savnet, men også givet i et hidtil uhørt omfang både i dansk og international forskning.

 
Inspiration til andre forfatteres bøger og afhandlinger


Bøgernes historiske stof har Ove von Spaeth gennem sin udarbejdelse gjort tilgængeligt i særlig grad, så det kan læses uden forudgående viden om emnerne. Von Spaeth's fremlagte resultater i bøgerne har desuden vakt betydelig interesse hos andre forfattere - lige fra seriøs faglig nysgerrighed til direkte inspiration.
          Angående litteraturstudier med denne relevans kan der - f.eks. især fra perioden 2003-2008 - nævnes følgende referencer:

Direkte anvendt - af:
-   Erling Haagensen, forfatter og filminstruktør:  "Mordet på ordet", København (forl. Documentas), 2008;  - hovedpersonerne, historikere, der inspireres i deres forsking direkte fra Ove von Spaeths bøger, hvis omhyggelige konklusioner gengives både pålideligt og let forståeligt i dette kriminaldrama.
-   Annie Dunch, foredragsholder og forfatter:  "Liv efter liv", København (forl. Documentas), 2007;  - lange citater og interviews.
-   Boran Novakovic, astronom:  "Senenmut: An Ancient Egyptian Astronomer", astro-ph, 8th Janary 2008, Publication of Astronomical Observatory of Belgrade: - Gengivelse af konklusioner, og inspiration, i videnskabelig kontekst.

Inspiration - til:
-   Erik Juul Clausen, journalist og forfatter:  "Faraos øje: Atlantis' undergang og de ti plager", Højbjerg (publ. Hovedland), 2004.
-   Lènor Tancred, forfatter og journalist:  "The Herder Prince", Pretoria, South Africa, 2007.

Faglig interesse - til:
-   Dianna Padgett, forsker. Hun er bl.a. forfatter til:  "V I AMR - Becoming Manifest Transformation: A Qabalistic and Egyptian Analysis of Formula of Creation (- as found in Genesis 1-4)", Denver, Colorado, USA, (Tiamat Press), 2003 & 2006.
-   Marianne Luban, forfatter. Hun har bl.a. skrevet:  "The Exodus Chronicles: Beliefs, Legends & Rumors from Antiquity Regarding the Exodus of the Jews from Egypt", Pacific Moon Publications, 2003, - &: "The Pharaoh's Barber", Pacific Moon Publications, 2008.


Interessegrupper, Facebook, - og depot hos Frimurernes store bibliotek


Facebook, det frit tilgængelige og populære social networking website, der fortløbende indkluderer flere hundrede millioner aktive brugere på verdensplan, har nogle meget interesserede mennesker etableret: "Interest Group for The Ove von Spaeth Papers" - nemlig: Interessegruppen for Ove von Spaeth-skrifterne om Historie og Videnskab: - Genopdagelse, indsigt, fornyelse. I alt beskæftiger det sig med:
          - Udbredelse og debat om Ove von Spaeth's udforskning og opdagelser inden for hans forskning om den historiske Moses, arven fra Egypten, oldtidens videnskaber og astronomi, - jf. http://www.facebook.com/group.php?gid=45399163234&ref=nf  (er både på dansk og engelsk).

          Idet bogserien om den historiske Moses og hans egyptiske baggrund også for eksempel omtaler de meget betydningsfulde indvielseskulter i oldtiden, har bøgerne fundet udbredelse hos mange frimurere. Desuden, i bibliotekerne i næsten alle Danmarks frimurerloger findes således 5-bindsserien "Attentatet på Moses".
          Biblioteket i Danmarks største frimurerloge ("Stamhuset", i København) opbevarer i sin afdeling for relateret litteratur endda et ekstra set af Moses-serien; dette foruden en særlig deponering af samtlige publicerede anmeldelser, debatter og diskussioner om bøgerne, samt kopier af alle Ove von Spaeths artikler både om Moses-forskning og mange beslægtede emner. Et kæmpemæssigt, materiale fra forfatteren, alt indekseret og omfatter flere tusinde sider - til fremtidens studier. Desuden vil dette bibliotek opbevare bog-udformede udskrifter af forfatterenes mange e-bøger. 
Sidetop
En særlig nøgle


Bogseriens eget web-site - kultstatus

Bøgernes
eget web-site  www.moses-egypt.net  oprettedes i december 1999 - en egen succes, som i sig selv har skabt historie i den danske bogverden.
          Foruden ligefrem en eksklusiv kultstatus på nettet er sitet blevet kendt for at være "blandt internettets top-vigtigste hjemmesider inden for oldtidshistorisk og religionshistorisk nyorientering".
          Interessen for web-sitet har ikke mindst samlet sig om mængden af historiske, forskningsmæssige og andre faktuelle oplysninger, der bl.a. fremlægges i samlingen af anmeldelser og debatindlæg.
          Web-sitet i sig selv er blevet berømmet to hovedkategorier - nemlig det grafiske design (fra OvS) med levende overskuelighed på trods af web-sitets store omfang, samt det så stærkt gennemarbejdede tekniske funktionalitet (fra Macro Systems Internet).
          Eksempelvis ved på nettet via Google at søge ordet "Moses", angives der mere end 25 millioner links og adresser om dette, og her har www.moses-egypt.net  gennem flere år ofte svinget mellem at være nr. 1 og nr. 5.


E
n særlig nøgle

E
t koncept som Moses-bogseriens web-site, www.moses-egypt.net, der er så omfattende struktureret, kendes ikke tidligere set ved et bogprojekt.
          Websitet som en vigtig nøgle:  Her kan alle interesserede gå dybere f.eks. ved analyse af en række reaktioner/fænomener omkring værkets relancering af Moses i en mere original historisk sammenhæng - nu i en genetablering ud fra 3.500 års opsplittede kilder.
          På  www.moses-egypt.net  blev fra starten indført et arkiv, idet der allerede i bogseriens første par år i presse og medier blev publiceret flere hundrede boganmeldelser, referencer og debatindlæg. Desuden opstod der betydelig international opmærksomhed omkring OvS's afhandling om det egyptiske stjernekort. Denne tekst  blev også publiceret i bind 2. Alt i disse forløb er således blevet dokumenteret og udbygget i web-sitets 'depot'. 


Vitalt arkiv til litteraturstudier

Websitet er i arkivmæssig henseende opbygget, så det vil være til direkte hjælp ved undersøgelser af bogværkets udbredelse, arten af feed-back og den litteraturhistoriemæssige  nye aktualitet og relevans. På nettet rummer således materialesamling og arkiv  alle ingredienser til f.eks. et analysegrundlag - ideelt tilgængelig til særstudier.
          På web-sitet kan bibliotekarer  og studerende  finde også de særlige boganmeldelser og relaterede tekster, der i flere tilfælde ikke  kan opsøges i avisernes internet-arkiver. Jf. Oversigten samt Sitemap.

Sidetop
 
FORLAG OG FORFATTER 
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Bagved udgivelsen
Udgiveren

C.A. Reitzels Forlag

Ove von Spaeths fem-binds-serie "Attentatet på Moses" begyndte at udkomme på C.A. Reitzels Forlag maj 1999 - og udgivelsen af hele serien var planlagt fuldført inden for ca. fem år.

         
C.A. Reitzels Forlag og Boghandel a/s:  Grundlagt 1819  -  Søren Kierkegaards  og  H.C. Andersens originale forlag  -  Danmarks ældste boghandel.
          Udgiver afBøger for bl.a. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Søren Kierkegaard Selskabet, Modersmåls-Selskabet, Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, Danmarks Forvaltningshøjskole samt flere institutter ved Københavns Universitet.
          Leverandør tilDet Kongelige Bibliotek samt en lang række danske og udenlandske universitetsbiblioteker og forskningsbiblioteker (bl.a. har Israels  Universitets- og Nationalbibliotek i Jerusalem for længst påbegyndt indkøb af Moses-seriens bøger)
.

C.A. Reitzels Forlag og Boghandel A/S, Nørregade 20, DK-1165 København K
er i 2009 af nye ejere videreført efter helt andet koncept  -  se: wikipedia ,

          - derfor efter 2008 bestilles Ove von Spaeth's bøger af Moses-serien hos
online lager:  Lemuel-Books, 8000 Århus C, www.lemuelbooks.com
          - eller:  online netboghandel:  Bog & Mystik, 2500 Valby, - tlf. 3672750, 
fax 36721752 ,  mail  kontakt@bog-mystik.dk ,  web  www.bog-mystik.dk

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
Forfatteren

OVE VON SPAETH begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse allerede med sin første bog i serien om den historiske Moses - og har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Den betydelige række af usædvanlige artikler og bøger fra hans hånd er resultat af de mange års intensive undersøgelser.
          Et overraskende antal stadigt eksisterende markante spor og nøgler fra oldtiden hjalp til afdækning af mysteriet om Moses - i realiteten åbning til en ny historisk dimension - hvortil Ove von Spaeth har benyttet sin omfattende forskning i arkæologi, egyptisk tradition, oldtidssprog, religionshistorie, antropologi, samt faktuelt historisk vigtige forhold inden for mysterielæren og mytologien. - Han belyser det sjældne og endda kontroversielle materiale ud fra en tværvidenskabelig linje og desuden fra ny holistisk vinkel - og arbejder endvidere på at udvide grundlaget til et særligt videnskabsområde: historiske religioners kosmologi.

          "... Angående Ove von Spaeths bogserie om den historiske Moses og Egypten: Det omfatter mere end 25 års koncentreret forskning og dens resultater, udgivet i 5 unikke værker foruden en særlig afhandling, et pionerarbejde om datering af verdens ældste stjernekort (egyptisk). - I alt er dette er det største religionskulturelle historieforskningsarbejde nogensinde i sin genre - og tillige det mest omfattende inter-disciplinariske videnskabsopgave på dette felt gennemført af en enkelt person.
          Og hvad angår Ove von Spaeth's vigtige nyorienterende afhandling om "Dating the Oldest Egyptian Star Map", der blev publiceret i "Centaurus International Magazine on The History of Mathematics, Science, and Technology", i 2000 (Vol. 42:3, pp. 159-179): - et videnskabeligt pionerarbejde, der har vundet genuin beundring og respekt internationalt for sine utraditionelle observationer og for at finde løsning på specielle vanskelige problemer af afgørende betydning i oldtidens egyptiske astronomi og de kronologiske perspektiver. De omhandlede opdagelser har yderligere understøttet forskning for en forbedret datering af Moses' historiske periode. ..."

Hans Baron Anckarstjerna, historiker, ansvh. redaktør, journalist DJF, - Swedano Journal,  &: EuropeHistory  -  (2003).


Et notat om værkets forfatter, Ove von Spaeth, og hans baggrund - findes på websitets side om Forfatteren .
         Enkelte detaljer til yderligere oplysninger vil kunne findes blandt anmeldercitater på  informations-siden om Moses-seriens bind 1  (og f.eks. i bind 1's arkiv med de fulde boganmeldelser, f.eks. af Flemming Chr. Nielsen eller Finn Bentzen, samt i litteraturkronik af Jens Jørgensen i bind 1's anmeldelser (1.del).
        
Se evt. også på Debat-siderne til hvert sit bind, 1-5, der også bringer Ove von Spaeth's egne kommentarer til bl.a universitetsfolks meget forskellige reaktioner på bøgerne.
         Ydermere findes data herom i flere FAQ'er, hvor der svarene ofte samtidig udgør bidrag og andele til et stykke forskningshistorie; - se FAQ-sektionen nedenfor
.

          "... Den danske forfatter Ove von Spaeth ser ud til at blive en af vore dristigste videnskabsmænd ..."

F.J. Billeskov Jansen, prof., dr.phil., - Politiken - (27.jul.2001, Kultursektion s.8)

-
          "... Heinrich Schliemann, der for godt hundrede år siden beviste, at de homeriske digte byggede på historiske kendsgerninger. Ligesom Ove von Spaeth opgav sin stilling som typograf, nedlagde Schliemann sit erhverv som købmand for at give sig til at lede efter beviser for sin hypotese. Efter megen modgang og spot, hån og hovedrysten hos de lærde fandt Schliemann sit Troja ... Det kunne være en af udsigterne for den danske parallel til Schliemann ...".

Flemming Chr. Nielsen, cand.scient., red., - Jyllands-Posten - (6.jun.1999, sektion Indblik s.7)


Vedrørende Ove von Spaeth's projekt (Zenith IC Project) i helhed og specifikationer:

          "... Jeg finder projektbeskrivelsen med opstilling af struktur og mål for hele det store projekt yderst vellykket. Elementer og argumenter er velgørende klart præsenteret, - ja, punkterne er meget konkrete. Det er absolut, rent stilistisk og strukturelt, blandt noget af det bedste Ove von Spaeth har har lagt frem. I det hele taget godt skrevet, en rigtig appetitvækker, så jeg fik lyst til at læse mere af hans ting. ..."

L. Steen Larsen, Ph.D. i religionshistorie, Associate Professor ved Lunds Universitet, Sverige, - Department of History and Anthropology of Religions

Kommunikation:  e-mail, direkte tilgængelig herunder disse linjer.

Sidetop

E-mail direkte: info@moses-egypt.net
 


Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
 
FAQ  -  OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
FAQ - spørgsmål og nye data om Moses-bogserien

LÆSERNE takkes af Moses-seriens forfatter for stor og seriøs interesse - og de mange venlige breve og spørgsmål. Et særligt antal spørgsmål ses hyppigt at omhandle de samme typer af temaer.
          De følgende svar er lagt an på i videst mulig udstrækning at dække de pågældende fælles ønsker om informationen.

 
 
Myter og hypotese-teologi

¤   Hvordan kan vi vide, at Moses ikke var nogen mytefigur, og at exodus overhovedet har fundet sted?

::   Svar fra OvS.
    Fortløbende, og lige fra begyndelsen af værkets tilblivelse, bliver der om værkets hovedemner til stadighed fremsat sådanne spørgsmål. Denne undren viser sig oftest influeret af udbredelsen af bl.a. visse teologiske skolers tvivl om Moses' eksistens som historisk person.
         De pgl. teologiske hypoteser ses bl.a. udsprunget af, at man har efterforsket Moses ud fra hvad der har vist sig at være fejlagtig datering, der placerer ham ca. 250 år for sent i det historiske forløb - ved 1200 f.Kr. i stedet for 1400-1500 f.Kr. Følgelig er der ikke fundet noget spor af hverken af Moses eller israelitternes udvandring (exodus) fra Egypten.
          På dette mangelfulde grundlag hævdes det, at den bibelske Moses-beretning er en national-romantisk myte, skabt af opfindsomme præster for ca. 2000 år siden for at give jøderne en glorværdig forhistorie.

          Imidlertid findes der især i egyptiske og jødiske kilder betydelige mængder af sandsynlige historiske spor. Disse er i stor udtrækning blevet ignoreret på grund af en unuanceret fastholdelse af den alt for sene datering og af myte-hypotesen, der reducerer den mest fremtrædende personlighed bag den bibelske kulturs oprindelse og den jødiske selvforståelse til blot at være en fiktiv figur.
         
Dette træk viser sig konkret at være en historisk set umulig konstruktion, ligesom det ville have været en komplet og uacceptabel meningsløshed for datidens jøder: "... Ingen ville finde interesse i noget, der ikke er hændt for nogen, som aldrig har eksisteret ...". Dette citat af Helene Hanff (i hendes bog "84 Charing Cross Road", om en anden situation) står også som motto i Moses-seriens bind 1 og er fortsat gældende i det aktuelle perspektiv støttet af eksistensen de mange relevante historiske kilder om Moses.
          Et meget betydeligt antal af disse kilder er samlet i bogværket om Moses, hvor så mange af dem for første gang er sat i relation til moderne arkæologi og astronomisk datering. Det overvældende materiale gør det meningsløst at operere med en mytisk skikkelse. Derimod udbygges og bestyrkes de historiske og bibelske oplysninger om denne konkrete historiske person langt mere væsentligt og grundigt end før.

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
Information også fra ældre værker

¤   Er det tilstrækkelig pålideligt, at også en række ældre videnskabelige værker bruges i undersøgelsen?

::  
Svar fra OvS.    Det er ofte uheldigvis blevet en mere udbredt praksis i medierne og ikke i den akademiske verden lidt for automatisk at antage, at den senest publicerede forsknings bog/afhandling næsten pr. definition også er at foretrække blandt det bedste. Det er en ukvalificeret underkendelse af hidtidige grundlag. Derimod i den foreliggende bog-serie om den historiske Moses, har den eneste rimelige fremgangsmåde været at bruge det bedste af den seneste information samt det bedste af et undersøgt materiale af tidligere dato.
          Eksempelvis i forbindelse med astronomisk-matematiske fag kan nævnes, at et af de ældste forskningsbidrag, der i dag stadig ses anvendt, er et fransk værk af Delambre helt tilbage fra 1819, om Ptolemæus' astronomi. Et andet eksempel er den uforlignelige hebraisk-ekspert August Dillmanns værker fra slutningen af 1800-tallet.

          I perioden ca.1885-1935 fremstod flere generationer videnskabsmænd med en hidtil uhørt krævende klassisk og moderne baggrundsuddannelse. Fremragende forskere, af en kapacitet second to none, og hvoraf senere mange emigrerede bort fra nazister og krig i Europa. De blev ofte katalysatorer inden for deres fag i den amerikanske universitets- og forskerverden.
          Eleverne bragte her en del af arven videre, men siden hen blev afstanden til rødderne mærkbar, både i USA og Europa. Det blev sværere at gå tilstrækkelig dybt både i den allerede grundlagte viden og samtidig i de nye tiders voldsomme mængder tilstrømmende information i fagene.

          Eksempelvis blev der i 1930'rne færdiggjort en engelsk oversættelse af rabbinerskrifterne - red. Louis Ginzberg's "The Legends of the Jews" (vols.1-7, Philadelphia 1908-1934) - i øvrigt så fremragende i form og noter, at det næppe kunne overgås i dag; men herefter findes ingen sådan udgivelse af de gamle rabbineres samlede tekster.
          Ofte i nutiden konstateres mindre sans for dette tidløse stof - og en manglende erfaring om at det i større udstrækning kan anvendes som konkrete data - skønt de pågældende bøger, trykt for mere end 70 år siden, ikke kan kaldes forældede. (I Moses-serien findes orientering om rabbinerskrifterne bl.a. i bind 1's kap.7 og i bind 4's kap.12 og 13)
.

*

¤   Adgangen til de ældre værker (under vores hastigt ændrede kultur) ?

::   Svar fra OvS.    Ligeledes temmelig uundværligt er det tyske Pauly-Wissova-leksikon med fabelagtig oversigt og dokumentation af oldtidens forhold, fremlagt af de ypperste forskere gennem næsten 100 år - i alt 84 bind påbegyndt 1894 og afsluttet af
supplements-bind 1980. En sorgens dag, da Det Kongelige Bibliotek omkring 1990 af pladsmangel tidssymptomatisk nedprioriterede denne klassiske videnssamling ved at flytte den væk fra den dengang uforlignelige læsesal, der gennem en længere årrække var blevet et centralt arbejdssted for Ove von Spaeth under forskningsprocessen forud for Moses-bogserien.
          Og ligeledes problemet med en kort lånetid af bøger lånt i udlandet bevirkede, at det blev nødvendigt at opbygge en bogsamling af kopier af for længst udgåede værker, og gennem en årrække blev et betragteligt antal af sådanne vigtige værker xeroxkopieret for mere end 150.000 kr., i
1980'erne en voldsom stor sum (næsten 2 års løn for en arbejder) for en uafhængig forsker at måtte skaffe af egne midler.

          Ydermere var det af essentiel vigtighed for nærværende forfatters undersøgelser at have  adgang til en af verdens største samlinger af netop ældre hebraiske tekster og litteratur i Det Kongelige Bibliotek. - Nogle af de bedste timer af mit liv har jeg tilbragt der (oplev lignende indtryk her: Librophiliac Compendium of Beautiful Libraries). Jeg nåede her i en heldig periode før Det Kgl. Biblioteks totale ombygning efter år 2000 at anvende den gamle og utroligt righoldige læsesal, der i lang tid tilmed var Danmarks største tværvidenskabelige forum, hvor mange betydelige forskere traf hinanden (nu ophørt).

          Endnu i 1900-tallets første del blev historiske og antropologiske fund i Mellemøsten gjort i en verden, der i flere kulturforhold ikke havde forandret sig væsentligt i flere tusinde år frem til ændringen ved 2.verdenskrig - bogstavelig talt blot 20 år før f.eks. orientens karavaneførere pludselig indførte moderne teknik og brugte transistorradio på deres mere end 5.000 år gamle ruter.
          Megen indsamlet, usædvanlig viden skylder vi den pågældende tids elite af forskere. Mange af deres værker er derfor blevet uvurderlige, hvorfor det i de senere år kan opleves, at hele årgange af f.eks. tyske videnskabsjournaler helt tilbage fra 1920'rne bliver fotografisk genoptrykt - ofte af amerikanske universitetsforlag.

*

¤   Hvilken særlig værdi kan ældre opdagelser have i dag, hvor forskningen er stærkt udvidet?

::   Svar fra OvS.    Undervejs fra mange grundlæggende fund, opdaget i slutningen af 1800-tallet, frem til nutidens forskning opstod der hypoteser om disse funds mulige eller ikke-mulige relationer til forståelse af historien bag Bibelen - hypoteser, som i flere tilfælde fik opbygget et efterhånden enormt litteratur-apparat omkring sig. Hvorefter senere generationer konfronteredes med et stadig op-genereret system af kommentarers kommentarer og ofte fik det ukritiske indtryk, at flere af disse hypoteser kunne betragtes som autoritativ sandhed.

          I det aktuelle analysearbejde, der ligger til grund for bogserien om Moses, var det derfor i mange tilfælde nødvendigt at gå helt tilbage til netop tidligere forskergenerationers kilder. Dette blev gjort for at opnå mest mulig direkte viden om fundene, samt om hvordan forskningsresultaterne derfra var tilvejebragt.
         
Så i stedet for blot at tage senere videre udbygning for givet, blev det ofte nødvendigt at analysere selve udgangspunkterne i relation til nyere fund og opdagelser. F.eks. at spore værdifuld original viden hentet i ældre udgravningsrapporter fra arkæologi i Egypten eller andre nærøstlige steder frem for en til tider illusionær "nem måde" ved mest støtte sig til de yngre, men dog "andenhånds referater" som grundlag for et forskningsarbejde.

 
Sidetop
Modstand - mod Moses og mod bogserien

¤   Hvordan fik værket den usædvanlige serietitel?

::   Svar fra OvS.    Det er ikke mere helt så usædvanligt at navngive videnskabelige værker på den måde. Blandt de tidligste eksempler er en amerikansk matematikhistorisk forsker, Robert R. Newton, der i 1977 publicerede sin teori om oldtidsastronomen Ptolemæus' mindre nøjagtige observationsgengivelser - af Newton antydet som forfalskede - og navngav så sin bog herom med en noget drastisk titel "The Crime of Claudius Ptolemy".
         
Ligeledes vakte en værktitel af den engelske antropolog Richard Leaky opsigt. Ved et ordspil inspireret af "West Side Story" som navn på Leonard Bernsteins dengang nye verdenskendte musical, fik Leaky sin store teori (American Scientist 64:174, 1976) om de tidligste mennesker, der så uventet var opsporet i Rift Valley på Afrikas østside, derefter som bog navngivet som "East Side Story, The Origin of Humankind". - Da den engelske videnskabsfilosof, Dr. Jacob Brunowski, publicerede sin bog (1973) om videnskabens historie, gav han den denne titel: "The Ascent of Man" - således med et spil på en anden berømt bog om menneskets udvikling, her skrevet af Charles Darwin: "The Descent of Man" (1871).

          I det foreliggende tilfælde er Moses-bogseriens fællestitel "Attentatet på Moses" dannet på en konkret historisk baggrund, hvori findes en særlig information ukendt hos de fleste! Også derfor naturligvis mere opsigtsvækkende.
          Gennem tiderne har man forsøgt udryddet uønskede historiske forhold. Et sådant resultat af "mord på historien" er blevet fremdraget ved bøgernes detektiviske afsløring af "Attentatet på Moses".
          De eksakte fakta er, at Moses i tre omgange i historien blev forsøgt destrueret:  - Første gang af egypterne, der allerede i hans samtid fjernede hans navne og andre minder om ham for at gøre ham ikke-eksisterende. - Senere reducerede de præstelige bibelredaktører hans egyptiske baggrund og status. - Og endelig har flere af nutidens teologiske skoler afvist Moses' eksistens og betegnet ham som en frit opfundet, mytisk figur. Denne moderne myte har afsløre sig som åbenlys grundløs nu efter bøgernes fremlagte, utrolige mængder af evidensmateriale.

*

¤   Hvad grunder en modstand mod værket sig på?

::   Svar fra OvS.   
En egentlig opposition med argumenter og fakta er ikke set i denne forbindelse, og ej heller noget ønske om at selve emnet tages op til debat eller revision. Eksempelvis er dette nødvendigt også i et videre perspektiv i forbindelse med moderne arkæologisk teknologi, astronomisk datering, eller når dna-test fra mumier bruges til påvisning af indbyrdes familieskab, viser sig muligt at sætte i relation til de gamle kilder.
          I øvrigt har mine bøger om den historiske Moses været gjort til genstand for en helt enestående opmærksomhed, som kun overgår de færreste værker, hvis der med læsernes spørgsmål hentydes til en ejendommelig aktionering fra visse universitetsfolk og andre gennem pressen, i breve og endda ved telefonisk pression rettet direkte imod en hel række forskere og personer, som har været behjælpelige i forbindelse med bogprojektet. Som orientering skal der blot henvises til enkelte typiske eksempler konkret dokumenteret på nærværende web-site's Debat-sider (især i forbindelse med bind 1 og bind 4).
          I intet af de pågældende tilfælde er overholdelse af en vis minimumsstandard for seriøsitet og legitim videnskabelighed observeret.
          Et andet eksempel dokumenteres, hvor en fagredaktør og teolog på en hovedstadsavis' web-site om religion placerede manipulerende udsagn på Moses-seriens hjemmeside-link (frem til febr. 2001). Det let patetiske i fremgangsmåderne og motiverne rummer en ufrivillig komik og har under alle omstændigheder medført en del reklame for bøgerne.
          Bøgernes nysyn på Moses er her fundet så markant, at man har villet "bekæmpe budbringeren", skønt det er det eksisterende og ofte delvis fortrængte materiale, der i sig selv reelt vil kunne ses som underminering inden for visse specialer på universiteterne
.

          "... det er en bog, vi kommer til at kæmpe med i mange år fremover ...".

Kim Ryholt og Karen Jensen, Carsten Niebuhr Instituttet, - Berlingske Tidende - (3.aug.1999, sektion Univers s.10)

-
          "... indholdet ikke værd at bruge tid og kræfter på ...er ikke en bog, der kan anbefales til TELs læsere... Den giver alt andet end bibelglæde ...".
          - samt på TEL's web site:  www.sba-dk.dk  under overskriften,  "... Fristende flot bog - men giftig !? ...".

Knud W. Skov, cand.theol., - TEL /Selsk. f. Bibelsk Arkæologi (nr.4,1999, s.6-7)  -  ( www.sba-dk.dk )  


Selve fokus for værkets historiske undersøgelser er det særdeles omfattende studiemateriale, som er blevet vidtgående analyseret, omhyggeligt og kritisk.
          Derimod er ingen af bøgerne lagt an på polemik eller provokation. Men indholdet synes inden for visse akademiske holdninger at have vist sig at være for kontroversielt, selv i relation til moderne tiders viden
. 
Sidetop
Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
 
Egyptens mysteriekulter og senere indflydelse

¤   Har frimurernes historie rødder i mysteriekulter i det gamle Egypten?

::   Svar fra OvS.    Til disse spørgsmål kan f.eks. følgende bøger - skønt uden direkte kilder om begyndelsen på frimureriets virksomhed - eventuelt foreslås til at hjælpe på vej i disse spørgsmål. Dette uden at Moses-seriens forfatter, her neutral, må opfattes som garant for indholdet:
          Eksempelvis i dansk oversættelse er udkommet to ældre værker af teosoffen C.W. Leadbeater (forlaget Sophia, medio 2000). Beslægtede eller forbundne informationer findes f.eks. i en bog af Christopher McIntosh i dansk udgave: "Rosenkreuzerne" (Sphinx, 1987).

          På engelsk findes klassikere, bl.a. den store forsker Frances A. Yates' "The Rosicrucian Enlightenment" (Routhledge & Keagan Paul, London 1972), og J.S.M. Ward: "Who was Hiram Abiff?" (Baskerville Press, London, 1925).
          Blandt de senere års bøger udkom i 1998 et engelsk genoptryk af Leadbeater's "Freemasonry and its Ancient Rites" (Gramercy Books, New York); desuden kan nævnes Christopher Knight & Robert Lomas: "The Hiram Key" (Barnes & Noble, New York 1996)
.

*

¤   Kendes der noget til filosofiske ideers indflydelse fra Egypten?

::   Svar fra OvS.    Yderligere informationer findes i de imponerende undersøgelser af særlige forhold i forbindelse med tempelherrernes skjulte viden - oprindeligt hentet i Mellemøsten og ofte tilmed med egyptiske rødder.
          Dette findes beskrevet i Henry Lincoln & Erling Haagensen: "The Templar's Secret Island" (Windrush Press, Moreton-In-March, 2000) - og i Erling Haagensen: "Tempelherrernes skat" (Bogan, 2000);  bl.a. afdækkes heri en avanceret geometri på et imponerende videnskabeligt niveau, og den glemte geniale metodik rekonstrueres. Herom se også web-site:  www.merling.dk

          En række usædvanlige oldtidstekster fik senere stor betydning for renæssancens brud med den katolske kirke og for nytænkningen såvel som for den samtidigt vågnende videnskabsudvikling, der i alle grene påbegyndtes på religiøst-filosofisk grundlag. Nemlig et egyptisk-græsk værk kaldet "Corpus Hermeticum" eller "Hermes-skrifterne". Også på dansk findes teksten oversat, af Søren Giversen 1983 (Gads forlag, København).

          Desuden et anbefalelsesværdigt videnskabeligt værk om opfattelsen af - og indflydelsen fra - det gamle Egypten i Europa og om den senere egyptologi. Bogen er af den danske egyptologiske autoritet Dr.phil.h.c. Erik Iversen: "The Myth of Egypt and its Hieroglyphs" (1961), som Princeton University på eget initiativ anbefalede, og også fik, genoptrykt (Princeton U.P., 1993). - Og endelig Erik Iversens unikke afhandling "Egyptian Hermetic Doctrine" (Tusculanum, København 1984), der påviser "Corpus Hermeticum"s dybe rødder, nu mere end 4000 år tilbage i Egyptens historie
.

*

¤   Er forfatteren selv tilknyttet frimureriet?

::   Svar fra OvS.    En række specielle oplysninger i bøgerne har fået flere læsere til at genkende enkelte forhold inden for frimurernes forhistorie - især hvad der i den forbindelse kan findes i Moses-seriens bind 1 og 2 samt 4.
          Forfatteren siger tak for mange venlige udsagn om at have medvirket til inspiration. Dog er hans forskning prioriteret i anden retning. Han er ikke tilknyttet nogen organisation og har ikke søgt et uddybende kendskab på området, men har blot bemærket og videregivet nogle fundamentale, ofte glemte træk med visse konkrete ligheder med de gamle egyptiske og mellemøstlige, historisk kendte forhold.
          Hertil er seriens bøger blevet fundet så væsentlige, at Den Danske Frimurerordens organisationstidsskrift, der indtil da sjældnere havde bragt boganmeldelser, har ladet dem behørigt anmelde (bl.a. i "Frimurer Meddelelser", Vol.X, nr.191, maj 2001, s.22-24 - og siden hen er også alle seriens øvrige bøger blevet anmeldt efter tur), og man har ladet dem anskaffe til logernes bogsamlinger
.

*

¤   Spørgsmålene om selv at søge det relevante inden for dette store område?

::   Svar fra OvS.    Bøgernes omtale af indvielseskulter i oldtiden har hos læserne affødt forskellige spørgsmål, endda om mulig vejledning inden for kultiske forhold. Igen må siges, at dette er ude af fokus i forfatterens arbejde, han frasiger sig autoritativ indsigt her.
          Men den ovenfor nævnte litteratur kan forhåbentlig være af interesse og til nogen hjælp til at søge længere ind i emnet. Eksempelvis ved et fornyende indblik i visse dele af føromtalte 'spirituelt' relaterede geometri. Jf. også præsentation af visse uddrag i OvS's artikel "Pattern, Universe and Ancient Knowledge" (på web-site:  Zenith files  eller
http://ovs.thirax.dk ).
          Yderligere kan siges: at noget af det, som en søgende inden for det omhandlede store område eventuelt kunne ekspandere sin viden med, kan godt være netop det, som vedkommende kan opnå ved selv at opsøge det - som et individuelt anliggende. Og her kunne bl.a. netop den egyptiske inspiration supplere og perspektivere emnet - således i forlængelse af hvad også f.eks. bogserien om Moses har fremdraget om Egyptens spirituelt funderede arkitektur og ældgamle mysteriespil og ritualtraditioner
.

 

Ancient Egypt - Cradle of Civilization
 

Sidetop
Baggrunden for værket om Moses

¤   Ville stoffet være mere tilgængeligt for mange læserne, hvis handlingen var fortalt i romanform?

::   Svar fra OvS.    Igen og igen spørges der, om det i sig selv ofte stærkt dramatiske, historiske stof i bøgerne hellere skulle have været præsenteret som en roman.
         I tidens løb har adskillige forskere fået sådanne forespørgsler fra læsere, der meget gerne vil have indblik i spændende informationer, men helst gennem fiktionens kendte formidlingsform.   
         Ifølge nogle menneskers læsevaner er en kildehenvisning en behagelig sikkerhed for kvaliteten af oplysningerne eller en interessant ekstra information undervejs. Men hos andre kan det - ganske forståeligt - føles som mange trafiklys, der lidt for ofte hæmmer hastigheden.

         Mange videnskabsmænd har anvendt romanform, når de har ønsket at lancere eller afprøve nye tanker - en til almindelig læsebrug let håndterlig, men også mere ansvarsfri, formidling.
          Grundlæggende elementer til en ny forståelse af Moses' baggrund og betydningsfulde forhold inden for vores ældre historie er i det foreliggende værk kommet i åben fokus.
          Et projekt som nærværende bogserie om den historiske Moses har ikke tidligere været udført - og kunne evt. blive opfattet som mindre anvendeligt i praksis eller til seriøs vurdering, hvis de fremlagte opdagelser var beskrevet på en sådan form, der samtidig gjorde dem mindre tilgængelige for kontrol
.

*

¤   Hvad var årsagen til at undersøge de særlige emner vedrørende Moses?

::   Svar fra OvS.    Bogværkets revurdering af Moses' identitet og baggrund var nødvendiggjort af, at megen ny viden fra forskningen ikke var blevet sat i relation til flere relevante oldtidskilder.
          I nogle tilfælde var den nye viden ikke viderebehandlet senere, som f.eks. når egyptologer og arkæologer kan ses at udføre - ofte mere prestigegivende - nye tiltag og udgravninger frem for med deres fags forøgede viden at nødvendigvis efterbehandle mange tidligere fund.
          Og hvad selve oldtidskilderne angår, er flere af dem ofte mindre gennemforskede, fordi de kan fremtræde som "fremmedgjorte" over for en hidtidig "kanoniseret" viden. Ved forfatterens kontakt med forskning fra involverede videnskabsområder blev indtrykket af denne mangel bestyrket.

          En tidligt grundlagt interesse for historie og astronomi hos OvS førte til bekendtskab med verdens ældste stjernekort. Relaterede data fra flere forskningsfag gjorde det efterhånden (omkring 1980) klart, at kortet er fra Moses' epoke. Denne observation, som dertil viste sig at kunne udbygges med yderligere tilknytning til Moses, blev allerede kort efter manifesteret i trykt udgave i en foreløbig og begrænset version.
          Ved videre i den forbindelse at undersøge Moses' historiske forhold nærmere blev det snart opdaget, at inden for forskningen hersker stor intern forvirring om denne skikkelse.

          Uden indskoling af teologiske hypoteser om Moses, som kunne trække undersøgelsen i en bestemt retning, fastholdtes fra starten frit udsyn til alle sider; og ligeledes uden forestilling om hvor omfattende emnet er, arbejdede OvS systematisk med at afdække alt relevant, ofte sjældent, materiale om Moses - og om kronologi.
          Denne intensive efterforskning viste sig at tage mange år - her opbyggedes den kolossale Moses-bibliografi. Desuden blev stjernekortet for første gang dateret. Dette er nu publiceret særskilt som videnskabelig afhandling i "Centaurus International Magazine of the History of Mathematics, Science, and Technology" (vol. 42;3, 2000, pp. 159-179) - samt er i dansk udgave tilføjet som et appendiks i bogseriens bind 2.

          De bidragende eksperter har naturligvis intet ansvar for anvendelsen af deres oplysninger. De pågældende takkes individuelt i forordene i de bind, hvortil de har hjulpet med rådgivning, argumenter, kritik eller på anden vis
. De har udvist mod, idet de ved deres bidrag til bogserien reelt var udsat for risiko for deres kollegers mishag i akademikerverdenen.
           Den ikke tidligere sete sammenfatning af materiale i en så stor skala i forbindelse med Moses-forskningen indebar, at det foreliggende, således tværvidenskabelige værk næppe ville have kunnet fremstilles uden hjælp fra de mange kompetente og interesserede forskere.


          Ove von Spaeth

 

Sidetop
 

                                       
 
Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
 
ARKIV - ARTIKLER MED RELATION TIL OVENSTÅENDE
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Supplerende emnebaggrund
Yderligere om viden og forskningen


Supplerende emner, i artikler af Ove von Spaeth (alle tidl. publ. i div. journaler):

Tempelriddernes viden fra Egypten

Tempelridderne og Moses' skjulte skat

*

Yderligere fra selve forskningen og om dens baggrund:

På sporet af Moses' arv fra Egypten

Datering af det ældste egyptiske stjernekort

*

Selve forskningsprojektet:

Zenith IC Projekt, udforskning om den historiske Moses og Egypten

*

Forfatterens kommentarer i artikelform på basis af hans fremlagte forskning:
Se flg. artikler på Debat-siderne til bind 4 og 2 - hhv.:

Videnskaben og den historiske Moses

Videnskabsmyter og historiske realiteter

*

 
  Louvre, den egyptiske samling, 1800-1900 


 
Sidetop
Pagina nueva 1

De frembragte artikler og bøger blev muliggjort af støtte fra læsere som dig !

Dette projekt for fri videnskabelig, historisk forskning og oplysning støttes af donation
Venlig støtte fra interesserede skaber nødvendig mulighed for at finansiere den fortsatte opgave. OvS's uafhængige, nyorienterende værker er et værdsat supplement til traditionelle studier, der ikke kan danne billedet alene. Den alternative indsats via projektet skal ikke undværes i helheden!

*
Alle bidrag uanset størrelse er yderst velkomne, selv mindste bidrag strækker langt.

Alle assistenter er frivillige ulønnede men f.eks. komplekse it-problemer kræver professionelle folk
 
Har du lyst at hjælpe, kan bidrag til  Zenith IC NewScience  indsættes på:  konto 6735--1056220
( og fra udland: SWIFT-BIC: SYBKDK22  - IBAN nr. DK9367350001056220 )   - En varm tak!

*
Lad ikke dette standse din læsning, gå bare videre i de mange tekster, da de først og fremmest er beregnet på at blive anvendt, udbredt og bevaret.   "... Uden disse nye opdagelser og nødvendige udforskninger ville vi i dag ofte tabe vigtige forbindelser til værdifulde oplysninger og historien ..."
Du er velkommen til at sende kommentarer eller nyt om indholdet: info@moses-egypt.net.

*
! Hos offentlige og private institutioner inkl. biblioteker, skoler, etc. og i kommerciel brug og privat business, skal donations obligatorisk betales, og copyright respekteres: 19 kr. (approx.: 3 $US) pr. bog eller artikel.

   

Tomb of Ramses IV - Valley of the Kings Luxor

Magical Egypt - Invisible Science - guided by John Anthony West

The tomb of Ramses V and VI in the Valley of the Kings Egypt

*

 

  :   ATTENTATET PÅ MOSES, bind 1-5
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
 
 

 


 

Sitemap     
*    
 


                      >>> Flere oplysninger:

                                           1.  Info og FAQ
                 
                                           2.  Kort indblik  om de 5 bind

                                           3.  Projekt

                                           4.  Hvem er vi?


                                           5.  Mest læste sider
 

 

 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:   Info & FAQ om Moses-bogserien
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
MOSES-SERIEN
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sidetop