MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

ARKIV 5c
     Debat og nyt om bind 5: 'Profeten som Ukendt Geni'
1:  Fra debatten i presse og på nettet - om bind 5
2:  Disput - fjendtlighed over for ny Moses-forskning
3:  Andre tilkendegivelser - og Moses-projektets baggrund
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
FRA DEBATTEN I PRESSEN OG PÅ NETTET - OM BIND 5
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
 
¤ Indlæg, den 3. maj 2003  -  læserkommentar:
At diskutere med danske teologer

Kommer der snart mere nyt fra Moses-fronten? - bortset fra, at jeg kan konstatere, at kampen stadig raser mellem dem, der tror på, at Moses var en historisk person, og dem der vil gøre ham til jødisk trøstefilosofi.
          Du står, inden for min videnskreds, stadig som: den første, der giver Moses kød og blod - og herunder ved at flytte dateringerne et par hundrede år. Hvorfor oversætter du ikke et ekstrakt af dit værk til engelsk, f.eks. "Moses redated," og finder et passende engelsk eller amerikansk forlag. At diskutere med danske teologer er spild af tid..

Jurij Moskvitin, filosof, matematiker, forfatter, - c/o Gomide, Rua Voluntarios da Patria 166, Apt.1302, 22270-010 Rio de Janeiro, Botafogo, Brasil - (11.maj 2003)

¤ Frankerne.dk, den 10. maj 2003  -  introduktion:
Rykker i det historiske fundament

Kan vi stole på bibelen, det nye testamente? Kan vi stole på, at den fortæller hele historien og dermed hele sandheden? Eller har de forfattere, der i sin tid under Rom, bestemte, hvilke ting, der skulle med og ikke med, måske haft deres egen plan? - Rom, som havde magten i det hellige land, fik i år 400 redigeret og samlet det vi i dag kender som det nye testamente.

          Mange spørgsmål er blevet stillet, og flere og flere svar dukker i disse år frem af fortidens skygger. Mennesker har de sidste år forsket i gamle støvede dokumenter, gravet i næsten glemte arkiver og kommet frem til en usædvanlig og meget skjult dagsorden, der i de sidste 2000 år har sat sine spor op gennem Europa.

          Min egen hjemmeside er med diverse links til bøger og andre hjemmesider. - Bl.a.: Attentatet på Moses - Ove von Spaeth har virkelig skrevet nogle meget interessante bøger om Moses. Samt:  Tempelriddernes viden fra Egypten - og Moses  - også denne artikel, skrevet af Ove von Spaeth, er mere end interessant. - Min hjemmeside er primært en hjælp med links - for de, som måtte ønske selv at fordybe sig i alle disse spørgsmål og svar. Svar, som rykker i hele det historiske fundament omkring den kristne tro.

Thorstein Mikael Frank, - http://frankerne.dk/The_Holy_Grail.htm & tmf@frankerne.dk (10.maj 2003)

¤ Brev, den 11. juli 2004  -  læserkommentar:
Spændende læsning serveret så alt glider ned af sig selv

Som så mange andre har jeg læst dine Moses-bøger med stor glæde og forundring - forundret over din evne til at lede, hvor det er nødvendigt at lede, hvis man vil have svar og ikke blot vil brilliere blandt 'drøvtyggere'.

Jeg har især syntes godt om følgende forhold:
          - at du skriver for mig og hvermand, i form af spændende læsning, serveret så alt glider ned af sig selv, når bare øjne og fingre kan følge med;
          - at du indfletter kilder på en let læselig måde i teksten - det støttede først ens voksende ønske om at gennemskue, at du kan have ret i dine antagelser, og senere ens overbevisning derom, langt bedre end et noteapparat bag i bogen kunne gøre;
          - og oplysningen om Søren Giversens oversættelse af "Corpus Hermeticum" til dansk var for mig en gave inden i en gave - jeg fik bind 4 i fødselsdagsgave først på året og har nu fået læst ikke blot bog 2 og 3, men også "C-H".
          Håber du føler stor glæde og tilfredshed ved fremlæggelsen af dit Moses-arbejde,

H. Asbjørn Christensen, 8220 Brabrand  -  (11.jul.2004)

¤  

::   Svar fra OvS.    Det glæder mig meget, at de nævnte træk ved bøgernes indre form virkeligt fungerer og således værdsættes. Der har med hensigt været lagt megen omsorg i planlægningen af de nævnte forhold for at lette læsernes tilegnelse af det omfattende stof.
          Derfor eksperimenterede jeg i starten for nu snart længe siden frem og tilbage og opdagede, at der findes ingen ideelle løsninger her, men at den inden for forholdende bedst mulige måde var at bringe kilderne på stedet, hvor de anvendes, idet jeg samtidig opdagede, at mange ville finde, at også de nødvendige oplysninger om kilden selv ofte kunne være et både interessant og tidsoplysende materiale.
          Da det undertiden også var nødvendigt at henvise til bestemte kildeoplysninger flere steder undervejs, fandt jeg det mest hensigtsmæssigt ofte at bringe mange af oplysningerne igen i den pågældende situation, så læserne kan se det, mens det er aktuelt for læsningen. De undgår således at skulle stå af forløbet for at oplede informationerne i en base eller på et tidligere sted, som der kunne henvises til.

          En læser, en matematikstuderende, der anvendte bøger fra både engelske og  amerikanske universiteter, udtrykte efter læsning af mine bøger sin glæde over den - nævnte - måde, de er opbygget på. Og i den forbindelse fik jeg nu en sammenligning - de mange år senere end mine egne overvejelser.
          Hun havde nemlig bemærket, at de engelske universitetsbøger kun var næsten halvt så tykke som de amerikanske, og at de, ud fra en reelt forældet og mere streng undervisningstradition, kun havde superkortfattede henvisninger til kilder, der ikke ualmindeligt derefter skulle opsøges i helt andre værker - endda referencer, som ofte var indforståede - man regnede med, at dette måtte den studerende da allerede vide.
          Hvorimod de amerikanske universitetsbøger faktisk mere pædagogisk anvender alment den metode, som jeg tidligere ad anden vej blandt flere muligheder selv havde fundet frem til som den mest logisk-praktiske. Bagefter er det ingen sag, så kan alle se dét, som man synes skulle have været indlysende fra starten.

          Tak for dine - og for alle de mange andres - positive tilkendegivelser, en tak jeg vil benytte lejligheden til at fremsætte nu, hvor arbejdet med bogserien om den historiske Moses er ved sin afslutning.
          Ove von Spaeth

¤ Læserindlæg, den 6. juli 2003  -  kommentar:
Snævertsynede læreanstalter i vejen for seriøs forskning

TAK! for dine bøger. Det er kedeligt at religiøse overbevisninger og snævertsynede læreanstalter står i vejen for seriøs forskning. Men det er ligegyldigt. Lad dem være...
          Vi andre er blevet klogere, og du har givet mig en større indsigt i verdens sammenhæng de sidste 3-4000 år.
          Jeg er sikker på at hvis man kunne invitere Moses, Jesus & Mohammed til kaffe ville de vise sig at være mere enige end deres tilhængere. Det værste der er sket for mennesket(s historie) er at de tre bøger, den hebraiske bibel, det ny testamente og qu'ranen, nogensinde er faldet i vores hænder. De er blevet misbrugt til at fremme menneskets værste sider.
          Jeg er meget interesseret i assyrisk/babylonsk historie (bogindkøbene er ved at ruinere mig!) og håber, at du en dag tager denne gren af historien op. - Fakta består, til Solen slukkes. Tak for dit arbejde.

Ole Frost,  -  of@shalimar.dk  -  (6.jul.2003)

(Gengives med Ole Frosts skriftlige tilladelse pr. 7.7.2003)

¤ Forvandlingskuglen, Ulla Runchel portal, pr. 27. september 2004  -  info:
Frydes af begejstring

OVE VON SPAETH, har lavet et MESTERVÆRK - hele 5 bøger om Moses, bøgerne jeg VARMT kan anbefale.
          Forfatteren fører os ind i en spændende og kompleks tidsrejse, der er så gennemført i form, ordvalg og reseach af gamle oldtidsskrifter, stjernekort og ældgamle papyrusruller og med masser af overraskende info, at det tager pusten fra én, mens man følger den "gyldne tråd" hele vejen igennem alle bøgerne lige indtil man har vendt sidste blad.
          En rejse ind i fortidens nutid - man kan ved disse bøger blive "begravet" i bevidstheden via det fortællende historiske panorama, som forfatteren guider os ind i. En fremlæggelse, der også gennemtrænger gådefulde mysterier, som får læserene til at frydes af begejstring.

          Ove von Spaeth fortryller os med en urgammel viden omskrevet i nutidigt sprog, så alle kan være med til at følge MOSES' forjættende rejse på flere planer for mange tusinde år siden. -           Et mesterværk, der simplethen må læses, og med fordel og yderligere avance endda flere gange. Egentligt ville det være en god ide at tage hele bogserien med ind i folkeskolen, da sproget er så gennemarbejdet og skrevet så præcist for umisforståeligt at klarlægge den større og ofte overrumplende sammenhæng, at fremtidens børn i deres pensum ville have stort udbytte af at læse stoffet og have godt af arbejde med sprogets betydning i formidlende praksis.
          Info om værket af Ove von Spaeth, uafhængig forsker, historiker og forfatter: www.moses-egypt.net
          - se bl.a også angående hans løsning af gåden om Egyptens ældste stjernekort: star-map/senmut-files_survey_en.asp  

Ulla Runchel, fremtidsforsker, forfatter  -  www.forvandlingskuglen.webbyen.dk  - (&  -  www.ulla-runchel.com)  -  (pr. 27.sep.2004)

(Ed.note: Ulla Runchel er forfatter til bl.a. "Krystaluniverset", 2000, - Bogans Forlag)

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Indlæg, 19.-29. marts 2005  -  læserkommentar:
Propfuld af ekstremt interessant viden og opdagelse

Så fik jeg fat i bind 5, som jeg har læst i med glæde og med stigende spænding.
          Fremragende bog. Den er jo som en kriminalroman. Den er også mere let læst - men ikke mindre videnskabelig - end især de tre første. Man kan i hvert ikke komme og påstå, at du ikke er grundig med din argumentation og dokumentation. Jeg har faktisk aldrig set en lignende grundighed.
          Den er usandsynligt propfuld af ekstremt interessant viden og opdagelse, rent ud sagt. Det burde du have en pris for.
          Som jeg læser bogen, bliver den mere og mere fængslende. Det er en unik og fantastisk præstation, du har begået.

Bjørn Andersen, journalist MDJ, København  -  biorn@mail....  -  (19./29.mar.2005)

(Gengives hos OvS. med tilladelse 29.4.2005)

¤ Introduktion, Humanisme.dk, permanent tekst pr. 18. marts 2005  -  info:
En usædvanlig ressource af engagerede studier

Anbefaling:  Fembinds værk af Ove von Spaeth nu komplet - bd. 5 udkommet! Attentatet på Moses, bind 5: "Profeten som Ukendt geni".
          Ove von Spaeths fembindsværk opsporer væsentlige egyptiske træk bag Moses-traditionen og dennes indflydelse på vigtige dele af den senere kulturhistorie. Bøgernes anliggende er en nyorienterende forskning om Moses i hans samtid, hvortil bl.a. hans status og tidsalder revurderes.
          Seriens fem bøger er en usædvanlig ressource af engagerede studier med basis i tværvidenskabelig kulturhistorisk forskning inden for bl.a. religionshistorie, antropologi, mytologistudier, egyptisk tradition, arkæologi og astronomisk dateringsmetode. - Favoritter på nettet: www.moses-egypt.net.

Rune Engelbreth Larsen, cand.mag i religionsvidenskab og idéhistorie, red., - http://www.humanisme.dk/moses.php - (pr.18.mar.2005)

Info fra humanisme.dk :
"Profeten som Ukendt geni": 271 sider, 248 kr., C.A. Reitzel
Bestil hos:  - email: admin@lemuelbooks.com
          Læs meget mere på bogseriens omfatttende hjemmeside Moses / Egypt / Spaeth: www.moses-egypt.net.
          Artikel om seriens første bind på humanisme.dk : "Den historiske Moses": www.humanisme.dk/artikler/art04000.php

¤ Læserbrev, den 31. december 2005  -  kommentar:
Skriver speciale i Ove von Spaeths videnskabelige teorier

En af mine oldtidskundskabselever på gymnasiet fortalte umiddelbart før jul, at hun (hun hedder Bettina H.) havde læst dine bøger - og at hun i uge 6 skal skrive speciale (som man skal efter den gamle gymnasiale ordning) i dine teorier/videnskab.
          Hun er meget begejstret for din forskning, kan jeg hilse og sige - og har læst dine bøger med meget stor glæde.

Jens Jørgensen, M.A. historiker, tidl. rektor, - Byrådet, - jens@slagelse.... - (31.dec.2005)

¤ Letter, on the project of a single-volume issue of the Moses-series, 14 June 2005  -  info:
Writing

I will write an introduction for you! - I have not been able to devote much time to our project recently, as I was unexpectedly buried in a huge editing task, brought about by Random House having decided to bring out another edition of "Holy Blood" - at the same time that Arris Books were publishing a new edition of "Holy Place"! Chaos!! I hope you're enjoying your trip in Turkey. I tried e-mailing this to you at Moses-egypt.net, but it kept coming back. So here it is, the 'old-fashioned way'. Meanwhile, I'm aware that there's quite a bit of sorting out to do on our eventual opus.

Henry Lincoln, Writer, Researcher, - Cooper Hill, Todenham, Moreton-in-Marsh, England   - (14.Jun.2005)

¤ Emrys Maryons Stanfeld, MorgenStjernen.dk, permanent tekst, den 19. oktober 2004  -  info:
Bøger der i sjælden grad appellerer til nytænkning

Ove von Spaeth er forfatter; men først og fremmest forsker, med udgangspunkt i det historiske og astronomiske. Denne forskertrang har resulteret i en serie bøger, der i sjælden grad appellerer til nytænkning, inden for teologi og historie; - endskønt, dog forventet, at disse bøger fik en noget kølig modtagelse af visse teologiske kredse.
          Ove von Spaeth giver i sine bøger - bøgerne om Moses - et billede af en virkelig person; og ikke bare en person vi kender fra Bibelen, som mange endda er i tvivl om har eksisteret.
          Bøgerne er en rejse tilbage i tiden; en rejse værd at tage, idet denne rejse giver grundlag for fremtidige perspektiver. - Så velkommen - og rigtig god fornøjelse.t.

Emrys Maryons Stanfeld, forfatter, - www.morgenstjernen.dk  -  houseofstanfeld@mail....  -  (pr. 19.okt.2004)

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Introduktion, Tempelriddernes viden fra Egypten, den 17. november 2004  -  info:
Grænseoverskridende - en betydelig plads i historien

Det er mig en stor glæde at få lejlighed til at anbefale læserne et nærmere bekendtskab med forskeren og forfatteren Ove von Spaeth. - Ove von Spaeth tilhører den lille kreds af personer, der gennem historien har udmærket sig ved at være i stand til at gøre brug af deres fremragende evner uden at være afhængig af samfundets etablerede hierarkiske struktur og vanetænkning.

          Ove von Spaeth's forskning foregår tværfagligt og i grænseområder, for eksempel i grænseområdet mellem åndsvidenskab og naturvidenskab. Dette er et område, hvor der er et umætteligt behov for sammenlignende og grænseoverskridende forskning. Men området er et fuldstændig ørkenlandskab for den etablerede videnskabelige forskning. - Ove von Spaeth har ikke alene viet sit liv til forskning og formidling af sine opdagelser indenfor dette område - han har også været i stand til at løfte opgaven i en sådan grad, at hans forskning vil finde en betydelig plads i historien.
          Men som med alle - uden undtagelse - inden for den nævnte kreds af personer, vil det være eftertiden, og desværre kun i mindre grad nutiden, der forstår at værdsætte betydningen af denne forskning. At få mulighed for at vurdere Ove von Spaeth's tanker og resultater på nuværende tidspunkt anser jeg derfor for et stort privilegium.

Erling Haagensen, forfatter og filminstruktør, Medlem af Danske Filminstruktører, - www.merling.dk  -  (17.nov.2004)

¤ Newsgroup - Netavisen Bornholm.nu, Debatforum, den 16. januar 2005  -  debatindlæg
Tror du på historien - hvilken?

Du ved det måske ikke, men der er ved at blive opbygget et helt spindelvæv af net-sider, der bygger på "alternativ historie".
          På denne side www.frankerne.dk ser man Prior of Zion omtalt i højre side. I forklaringen henvises til siden www.ordotempli.org som er opstået inden for de sidste 4-5 år, og som er blevet redigeret i forhold til alternative historiebøger, hvad alene afsnittet om Prieure de Sion viser.
          Det har bl.a. henvisninger til Baigent, Leigh & Lincoln, The Messianic Legacy - Jonathan Vankin and John Whalen, Descendants of Jesus? Or Scam Artistes Extraordinaire? - Steve Mizrach, The Mysteries of Rennes-le-Château and the Prieure du Sion - og Henry Lincoln, The Holy Place. - De er alle skønlitterære bøger - som Da Vinci mysteriet.
          Ved franker-sidens information om merovingerne angives som kilde: "Bl.a. bøgerne af Erling Haagensen" (der har skrevet bøger om rundkirkerne). Haagensen har en tese om, at Jøderne havde adgang til en hemmelig viden, som befandt sig i et arkiv, grundlagt af Moses. - Arkivet indeholder hemmelige religiøse dokumenter, som Moses fik adgang til, da han plyndrede de egyptiske templer forud for Jødernes udvandring. Og han henviser så til denne side www.moses-egypt.net  som drives af en person ved navn Ove von Spaeth.
          Ove von Spaeth ses også på denne side, hvor han forklarer sig i forhold til de angreb, der er rettet imod ham af akademikere (flere forklaringer kan findes frem, hvis man gider). Se f.eks. her http://www.moses-egypt.net/zenith-files_da/e-boger_gruppe2_da.asp .
          Hvis man søger efter "Prior de Sion" på danske sider hos Google, får man kun 4 hits, og de stammer allesammen fra www.frankerne.dk .... hvor vi startede, hvis du husker!
          Det giver dog 605 hits på hele nettet, mens søgning efter "prior of zion" giver 5 resultater....
          Bogen om Da Vinci mysteriet har muligvis også sat gang i produktionen af mange web-sider - den er jo et år gammel efterhånden. - Ja, jeg får lyst til at slutte med denne indledning til en anmeldelse af brætspillet Illuminati: "At Præsident Bush oprindelig faldt ned fra månen er nok det tætteste, man kommer på en offentlig hemmelighed i den vestlige verden. Men at republikanerne ligefrem kontrolleres af grønne mænd i flyvende tallerkener, kommer vel bag på de fleste."

Jan Eskildsen, Junior Member, - Netavisen Bornholm.nu - Emner: Tror du på historien - hvilken?  -  http://www.bornholm.nu/nb/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=414
- Indlæg: 50, (Oprettet: 5/1/2005), indsendt den 16/1/2005 kl. 22:48
- jf. også supplement:  Efter Deadline, http://www.blogger.dk/janeskildsen/

¤ Indlæg, den 20. april 2003  -  læserkommentar:
Kultfigur og et top-vigtigt website

Nogle iagttagelser og tanker fra en af dine læsere, der ser frem til din næste bog om den historiske Moses' mysterium. Der tales om krise hos pressen. Ud over faldende oplag kan det også gælde kulturstoffet. Mange ligegyldige døgnfluer anmeldes henover halve og hele sider. Hvornår gives i dette emne mere oplysning om væsentlige ting?
          Kun mest ved starten på Moses-bogserien kunne nogle anmeldere se dybden i din forskning uden at lade sig diktere af de statsbetalte fagteologer, der betragter snæversyn som en dyd.

          Men det er urimeligt allerede ved Moses-seriens endda så brilliante tredje bind, at din forskning næsten ikke mere fremtræder på avissiderne. Tilmed hævder nogle, at dine opdagelser er noget gammelt sludder. Frie forskerfugle må finde sig i at blive nakket af 'bedrevidende' ravne. Kun få iblandt akademikerne og i pressebranchen synes at kunne se perspektivet i den uortodoxe søgen efter en mere omfattende historisk dimension.
          Mærkeligt at de ikke kan se mulighederne i din store beretning. Med mine mange års erfaring inden for den verden kan det i nogen grad ærgre, at pressens fakkel brænder så blafrende, skønt hele Moses-historien havde været en oplagt journalistisk mærkesag. 

          Kan de slumrende vækkes? Skal man lade dig indklage for UVVU (Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed)? Her kunne man lægge en fælde for teologerne? De mener jo, at du er videnskjabelig uredelig. Ja, de vil måske slet ikke anerkende, at der er viden i dine skabe.
          Måske kunne du selv træde lidt mere frem i offentligheden. At du konsekvent giver afkald på publicity er på sin vis prisværdigt, når man betænker den herskende medieliderlighed, men du kunne dog oplyse din samtid og erklære teologernes statsfinancierede autorisationsfakultet åben krig. 

          Endda på bøgernes omslag og i forlagets presseomtale ses Moses-forskningens bagmand næsten selvudslettende reduceret. Jeg synes, at du tager for lidt af æren og det i en grad, så man næsten kunne tro, at du bare refererer nyere forskning - men det er dig, der er forskeren.
          Det kan som antydet heller ikke læses i vores morgendaglige "Falskhedens Flamme". Men din tilbagetrukne anderledes fremfærd må have medvirket til, at du har opnået at blive noget af en kultfigur, ivrigt omdiskuteret, bl.a. på nettet - også internationalt. Aner man en strategi på længere sigt?

          Netop på internettet, allemandseje siden 1990erne og som inden for resten af denne civilisations levetid forandret vores liv totalt, ses mange spændende oplysninger omkring Moses-bogserien at være tilgængelige. Interessant, for her er  www.moses-egypt.net  blevet et kultsted på nettet.
          Fra alle sider lyder det, at disse bøgers, Moses-seriens, eget website og webarkiv - i forvejen netop kendt for at have skabt historie i den danske bogverden - er en af internettets top-vigtigste hjemmesider, hvad angår særlig oldtidshistorisk og religionshistorisk nyorientering.
          Din indsats er enestående, og der må snart være nogen, der får lyst til at videreformidle dramaet. Ved karakteren af modstanden hos ikke mindst akademiske anmeldere i pressen synes du at være oppe imod noget, der engang betegnedes som mørke kræfter. Man kan kun beundre dig for din ukuelige søgen, din energi og dynamik og uforfærdethed - og selvfølgelig håbe 'verden en dag vil forstå' ...

Jacob Ludvigsen, journalist, red., - Svanekevej 42, Brændesmark, 3740 Svaneke  -  (20.apr.2003)

(med J. Ludvigsens skriftlige tilladelse pr. 23.4.2003)

¤ TheGenesisLetters.com, autumn 2004  -  introduction:
Ove von Spaeth makes a compelling argument

Welcome to The Genesis Papers - The results of a 30 year study of the first four narrations of Genesis, the cosmogony of Moses. Studies That are Related to The Ennead Structure of Genesis. - The following online sources do not necessarily reflect the opinion of the of The Genesis Letters web site. They are given in this section because they in some way reflect or relate to the ennead cosmogony of Moses or to ancient cosmology in general:

Ove von Spaeth  - www.moses-egypt.net - New research and investigation into the person of Moses. There have been dozens of candidates for the historical Moses and Ove von Spaeth makes a compelling argument by the correlation of a vast amount of ancient historical records that Moses was an Egyptian, next in line to be Pharaoh, who was supplanted by a relative. Moses was then exiled and his name removed from Egyptian records as if he did not exist :

          - "...This work is inter-disciplinary to an exceptional degree, based on extensive and thorough studies within history, theology, archaeology, and history of religion as well as history of astronomy... with zeal and flair Ove von Spaeth has collected evidence from widely different sources to support his main thesis regarding Moses and his status and place in history..."
          Kristian Peder Moesgaard, D.Sc., Professor, History of Science Department, Aarhus University; Director of the Steno Museum, Danish National Museum for the History of Science, Aarhus.

Ray Kaliss, - www.thegenesisletters.com/index.html  -  (autumn 2004)

¤ Brev, 24. juni 2003  -  kommentar:
Opdagelser med opløftende virkning

Jeg kender dit arbejde og følger det med spænding :) Jeg har læst udvalg af dine tekster - mine studieretning går i en mere klassisk esoterisk retning. Men de opdagelser, du gør i din forskning, har - naturligvis - en opløftende virkning på mit eget arbejde.

Kenneth Sørensen, formand for World Wisdom Trust (www.worldwisdomtrust.com)  - 2400 København NV  - info@kentaurnet.dk  -  (24.6.2003)

(Gengives med tilladelse pr. 25.6.2003)

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Mail, den 27. juni 2005  -  kommentar:
Det pragtfulde afslutningsbind

Det pragtfulde afslutningsbind 5. - Den bog har nok været længe undervejs. Nu er jeg færdig med at læse den, og den er simpelt hen fantastisk!!! Jeg vil i morgen ved forlaget bestille til flere.

Kirsten Puggaard, - kp@spilorama.dk  -  (27.jun.2005)

¤ Eiberg1/religion, permanent info, pr. 10. november 2003 - tilbud:
Se hvor du kommer hen

Eiberg1/religion: Ja så er der frit valg på alle hylder og ligesom i det rigtige liv kan du ikke kende dit valg på forhånd - god jagt bare klik lidt rundt omkring og se hvor du kommer hen: - Cambridge Cosmology/The Hot Big Bang Model; Thomasevangeliet: Jñana; Void; The Gunas,/Qualities of Nature; Tidsrejsens kvantefysik; - aktivér metallic sfære 7 (eller 11): Moses & Ny Forskning - af Ove von Spaeth: www.moses-egypt.net ...

Eiberg 1, religion, - http://home.worldonline.dk/eiberg1/religion.htm  -  (10.nov.2003)

¤ Discussion-group, Ildsjelen.no (Norge), den 6. januar 2005  -  diskussionsindlæg:
Mosebøkene sier...

Velkommen til magasinet Ildsjelens diskusjonsforum! - www.ildsjelen.no - Emne: Mosebøkene sier.....
          Det har kommet nye Mosebøker...mere historisk riktige?.. meget interessant: Attentatet på Moses av Ove von Spaeth.

Sissel Marlen, - pegasusa (Ble Medlem: 05 Mar 2004) Innlegg: 298. Bosted: Sør trøndelag.  -  http://ildsjelen.no/phpBB2/viewtopic.php?p=6884& - (Skrevet: Tor Jan 06, 2005 4:10 pm)

 
¤ Læserindlæg, 20. januar 2006  -  kommentar:
Foreløbig tavshed om en tese der kan gøre os klogere

Sandelig har anmelderne frihed til at lukke det ene øje for det, de af en eller anden grund ikke vil se. Jeg tænker her på indsendte indlæg og øvrigt eksterne skriverier om, hvad der rører sig i samfundet.
          Det er en kendt sag, at når en avis inviterer læserne til at "deltage i debatten", ja ligefrem nøder dem til det, er det på skrømt. Avisen optager udelukkende indlæg, som den af den ene eller den anden grund ønsker at optage: Enten skal indlægget passe ind i avisens egen holdning, eller indlægget skal på en passende måde indgå i en debatproces, som avisen direkte eller indirekte har startet, og som er givtig for salget af samme avis. Det værste blad i den henseende er jo Politiken, men de andre har intet at lade nogen høre.
          Jeg er helt sikker på, at der har været indsendt nogle indlæg om din sidste bog og om dine bøger iøvrigt.
          Jeg er også sikker på, at nogen (ud over forlaget) har henvendt sig til anmelderredaktionerne og fortalt om din bog/dine bøger. Dine bøger er ikke bare ingenting, de er faktisk ret meget.  Derfor er dette at opretholde total pressetavshed uden at give nogen begrundelse for tavsheden i et fuldstændig presse/medie domineret samfund de facto det samme som lægge låg på ytringsfriheden.
          Jeg forstår bare ikke hvorfor, det er sket - og sker. Det er dog besynderligt. Det drejer sig jo om nogle uskyldige bøger med et legalt indhold, en tese ikke kan skade nogen, derimod gøre os klogere eller i hvert fald mere eftertænksomme. Det drejer sig ikke om et nazistisk/islamistisk manifest eller om en anden form for opfordring til umenneskelig adfærd og terror. Hvad er der los?
          Måske er det bare sådan, at i stedet må du selv til at vandre rundt med en stor sfinx på ryggen på Nørrebrogade og Israels Plads med det formål at skabe en opmærksomhed, dit værk fortjener...

Bjørn Andersen, journalist MDJ, København  -  biorn@mail....  -  (20.jan.2006)

¤ Discussiongroups, IQ (iq.jubii.dk), den 7. juli 2006  -  opinion:
Monoteistiske spørgsmål - Egypten og Israel

Spørgsmål:  er biblen skrevet i egypten og i så fald er der brugt personer i den fra den egyptiske mytologi. Kommentér. - stillet af (Gaest1790) i biblen. -
spurgt d. 07/07 2006 kl. 11:48. - 2 Svar:

Bibelen er skrevet af ca. 40 mænd, over en 1600 år lang periode der strækker sig fra 1500 f.v.t. til ca. 100 e.v.t. Disse befandt sig alle i middelhavsområdet og det er derfor godt muligt at den del af bibelen er skrevet i Egypten.
          Der er ingen personer/guder fra den Egyptiske mytologi med i bibelen. Når man ser sammenligninger af fx ISIS og jomfru Maria, Jesus og Horus så skyldes det at man for at få Egypterne til at slippe deres gamle Egyptiske tro og gå over til Kristendommen, navngav nogle af de gamle egyptiske guder efter de kristne. ISIS er HORUS moder, så hun trådte ind i skikkelse af MAria der er Jesus moder... efter en årrække havde egypterne accepteret at Isis og Maria var "et fedt" og derfor gik de lige så stille fra deres gamle tro over til den nye kristendom.

Floyd_P_Barnstormer, PhD, - http://iq.jubii.dk/qa/show/3028/er+biblen+skrevet+i+egypten+og+i+s%C3%A5+fald+er+der
+brugt+personer+i+den+fra+den+egyptiske+mytologi/
  - (506) 07/07 2006 kl. 12:16  - (7.jul.2006)

-

Tilføjelse til FPB's svar...  Om monoteistiske spørgsmål i forbindelsen Egypten/Israel se nedenstående links - læs Sigmund Freud's Manden Moses og læren om een Gud. Hasselbalchs forlag 1969 - antikvarisk ca. 70. dkkr. - DANSK DEBAT om spørgsmålet findes på disse links:
http://www.moses-egypt.net/bog5/moses5-debat_da.asp  - & - 
http://www.moses-egypt.net/bog5/moses5-anm1del_da.asp (: anmeldelse af Ove von Spaeth's bog, "Profeten som Ukendt Geni; - Ny Viden om Moses' Avancerede Pionergerning").

RunarRunar, http://iq.jubii.dk/qa/show/3028/er+biblen+skrevet+i+egypten+og+i+s%C3%A5+fald+er+der
+brugt+personer+i+den+fra+den+egyptiske+mytologi/
  - (2,484) 07/07 2006 kl. 12:32  - (7.jul.2006)

¤ Moses, moses directory, moses sites, moses search engine, 3 April 2004  -  search info:
This Moses site is no. 27 - of 1,610,088 results

GoDuck.com - moses, moses directory, moses sites, moses search engine, - one of the world's largest free file-sharing networks. - Rip Pro is currently listed as one of the top 3000 most visited websites in the world by Ranking.com. - You can find MOSES right now at Info.com. ...relevant search results for moses from 14 Search engines with just 1 click:
         "Moses" - Found 1610088 results - No. 27: Moses & New Research / Mysteriet om Moses Revurderet. An interpretation of Moses as a historical person and of the chronology of his era, based on inter-scientifical research in history, Egyptology, theology, archaeology, and historical astronomy. http://www.moses-egypt.net/ ...

GoDuck.com, - www.goduck.com/search/search.php?keywords=moses&page=3  -  (3.Apr.2004)

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Newsgroups, Selvet.dk Danmarks Spirituelle Webmagasin, pr. 15. november 2004 - forum:
Nye paradigmer og grænseforskning

Emne: Del et link! Her kan vi dele gode links.
          "... jeg har samlet et par links ... - Nye paradigmer og grænseforskning: Moses-forskning ved Ove von Spaeth:  www.moses-egypt.net . - Verdens ældste stjernekort afkodes: www.moses-egypt.net/stjernekort/senmut-files_oversigt_da.asp  -
- -Crux probat omnia ...". Måske online - Danmark - 46 indlæg - Oprettet - 15/11/2004 : 15:26:38.

oz5vib - Middel-medlem -   www.selvet.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5302&#25234  -  (15.nov.2004)

¤ Thirax, - Index, redaktionel introduktion (april 2003)  -  info:
Opdagerfærd

Ud over forfatterskabets bøger udøves journalistisk virksomhed - fra atelier både i Danmark og fra flerårige bosættelser i udlandet, og studierejser og anden opdagerfærd til de fleste kontinenter. - Artikler og kronikker er især om emner inden for historisk astronomi, kultur- og religionshistorie, myteforskning og antropologi. 10. Moses - A genius of the highest order. &: 5. På sporet af Moses' arv fra Egypten.

Thirax, - www.thirax.dk/index.htm  -  (april 2003)

¤ Arabo.com, International, Arabo Egypt History, summer 2004  -  reference:
Moses & New Research - معلومات و خدمات إضافية

An interpretation of Moses as a historical person and of the chronology of his era, based on inter-scientifical research in history, Egyptology, theology, archaeology, and historical astronomy. http://www.moses-egypt.net   - More Information and Service...  معلومات و خدمات إضافية

Arabo.com, International, Arabo Egypt History, - http://www.arabo.com/home.html - & - www.arabo.com/links/,227,213,209/,202,199,209,237,206/more16.html ,  - (summer 2004)

¤ Læserindlæg, (og senere forord), den 22. april 2003  -  mening:
Fordomsfrie studier og forskning

Til redaktionen. I anledning af Ove von Spaeths bøger om Moses, der bl.a. hviler på flere af hans tidligere historiske artikler, fremsendes denne tekst om det indtryk, de har skabt:

          Om Ove von Spaeth, lad mig sige det rent ud. Den mand er virkelig enestående. Gang på gang - atter og atter forundres jeg over hans tekster. De er måske ikke altid så hurtigt læste, nej - men ved et roligt studie afgiver de så meget mere af værdi, af lys, af viden og kundskaber. Ove von Spaeth er kyndig om historiske videnskaber med en utrolig viden, men jeg er dog mest forundret over alt det, han mere  er: Forbløffende godt oplyst om astronomi, filosofi, historie fra oldtid til nutid, legender, overleveringer, sagn og myter, bibelstuderet og sprogligt orienteret i hebraisk, græsk, latin m.fl.

          Men bedst af det hele er Ove von Spaeths evner og intuition for at drive sammenlignende fordomsfrie studier og forskning, så alle kilder og aspekter belyser sagen og gør hans tekster så betydningsfulde - værdifulde. Det er ikke bare godt - det er enestående godt.

          Hvad jeg er imponeret over og finder særlig interessant, er hele den bibel-astronomiske forskning, der præsenteres så mange steder i teksterne. Dermed hæver von Spaeth Bibelen og dens bøger op i et overvældende lys af kundskab, indsigt og visdom - en sand guddommelig kilde til evig undren i en stadig udvikling. Jeg véd, hvad jeg taler om, når jeg vurderer hans arbejde. Men frem for alt ved han, hvad han taler om.

Henning Breindahl, (nu afd.) forfatter, DFf, - eftersendt af overlærer Bente Breindahl, 5492 Vissenbjerg, - duedalen@mail.tele.dk  -  (22.apr.2003)

(Med skriftlig tilladelse til brug til forord og debat m.v., pr. 21.5.2003 og 30.6.2004)

¤ Asian avenue.com, King Soul of Man, May 2005  -  opinion:
Enlightenment

Interests: World Enlightenment. Try: Moses * Egypt * Spaeth = wwwmoses-egypt.net
http://pp.asianavenue.com/KINGSOULOFMAN/ - (May 2005)

Asian avenue.com, - http://pp.asianavenue.com/KINGSOULOFMAN/  -  (May 2005)

¤ Indlæg, den 6. maj 2005  -  læserkommentar:
Opfindelser der har ændret menneskets muligheder

Jeg har med stor interesse læst de fem bøger om Moses. Der er vel ikke mange opfindelser, der har ændret menneskets muligheder så meget som alfabetet.
          Der findes jo utallige andre,og et af dem er i sin grundide forskellig fra Moses' version, nemlig det koreanske alfabet Han Gul. - Det blev skabt af Kong Sejong en 1446, fordi kongen ville hjælpe sine almindelige undersåtter til at kunne læse og skrive. mere herom: www.geocities.com/Tokyo/Pagoda/1876/hangul.htm

Bjarke Nielsen, 2600 Glostrup, bent.bjarke@nielsen.mail.dk  -  (6.maj.2005)

¤  

::    Svar fra OvS.    Hvis det koreanske alfabet blev skabt så sent som i 1446, kan det sandsynligt være inspireret af alfabeter hos "naboerne" i Mongoliet, Tibet og i Japan - det japanske synes inspireret af det indiske alfabet-princip (50 bogstaver) bragt til tidligt til Japan af buddhistiske munke.
          Ove von Spaeth

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Teosofisk Forening København, den 6. juli 2005  -  forespørgsel:
Følger forfatterskabet med stor interesse og glæde

Kære Ove von Spaeth, Jeg tillader mig at tage kontakt til dig i forbindelse med vores program i Teosofisk Forening København. Jeg har med stor interesse og glæde fulgt med i dit forfatterskab og vil meget gerne høre, om du vil have interesse i, enten at afholde foredrag eller workshops mm i Teosofisk Forening København. Jeg vil blive meget glad om du ville kontakte mig.
          Der viser sig en større og større interesse omkring Moses i vores forening, som alle andre steder, så det vil være et oplæg på Moses. - På forhånd tusind tak og undskyld min uforbeholdne påtrængenhed - men vi synes alle du er formidabel !

Anne Lindberg, Formand, Teosofisk Forening, København, - acl@artmanagement.dk  -  (6.jul.2005)

¤  

::   Svar fra OvS.   Dine oplysninger er modtaget med tak. Angående foredrag og lignende er det et problem, idet en fortsat række opgaver for nogle kommende udgivelser er så krævende, ikke mindst også tidsmæssigt.
          Men jeg kan henvise til Erik Ansvang, som kender mine bøger bedre end de fleste - og bruger dem i forbindelse med sine foredrag, workshops og særlige Moses-rejser til Egypten. Erik Ansvang har en kæmpe viden bl.a. om indvielser hos de gamle egyptere, hvilket han så fremragende sætter i forbindelse med mine bøgers afdækning af forholdene i Egypten i relation til Moses med sin obligatoriske fundering inden for oldtidens berømte spirituelle traditioner:  ansvang@tele2adsl.dk  &  www.aton-rejser.dk .  Håber det kan hjælpe dig. Tak for din venlige forespørgsel,
          Ove von Spaeth

¤ Shirley MacLaine.com, Discussiongroup, 19 March 2005  -  opinion:
Something about Osiris

Encounter Board > The Media - : Shirley MacLaine -
          join Shirley's Mailing List. This is a discussion forum powered by vBulletin. For Osiris - www.moses-egypt.net  
- here you can read something about Osiris, - by Ove von Spaeth, a close friend of mine.
          - more hits from:  http://www.shirleymaclaine.com/encounter/showthread.php?t=196076

Ulla Runchel, Senior Member, Join Date: Mar 2005 - Location: u.r. - Posts: 106 - #8 - www.shirleymaclaine.com/encounter/showthread.php?t=196076
- (03-19-2005, 10:21 AM)

(Editor's note: Ulla Runchel is the author of "The Crystal Universe", 2003, - Universal Growth Publishing, Phoenix, Arizona)

¤ Indlæg, den 31. marts 2005  -  læserkommentar:
En bedrift af dimensioner - også internationalt

Bind V åbnes - og jeg er målløs. 50 sider bibliografi - og et beskedent efterord på 11 linier.
          Det er ubegribeligt, at et værk af denne art kan udkomme uden offentlig bevågenhed, men du har selv lidt af skylden, fordi du holder dig helt i baggrunden. Alligevel burde mindst en morgenavis interessere sig for din indsats. Eller Weekendavisen... men det kræver, at du kryber ud af dit skjul, og det er du blevet fortalt mange gange, og jeg tror ikke, du har ændret opfattelse. - Det ville bare være så herligt, hvis du - og forlaget - fik lidt medvind, dette er en bedrift af dimensioner, også internationalt burde den vække opsigt.

Jacob Ludvigsen, journalist, red., Svanekevej 42, Brændesmark, 3740 Svaneke  -  (31.mar.2005)

(Gengives med tilladelse for OvS, 4. april 2005)

¤ Letter, 5 May 2005  -  comment:
I think you have done the best work

I totally share, and I am grateful to you for your insights on who Moses was (I think you have done the best work toward really identifying who he was). I am not all that familiar with the 'occult' aspects. I have investigate some occult trails - but as you know that can be a confusing task. So I do not have much comment one way or the other.  
          I have a slight interest in alchemy - because of Carl Jung the psychiatrist - as that area has some correlation with ancient myths and cosmology. I just finished reading Carl Jung's memoirs. 
          Is there any new hope for an English version of your books?? I am very interested in at least the first two volumes.

Ray Kaliss, - rkaliss1@cox.net  -  (5.May 2005)

¤ Debate-Newsgroup, Mara_Chin, ufocafe.foren-city.de, 7 Februar 2006  -  info:
Vielleicht ein Schmankerl zur Akte X: Moses-Egypt

http://ufocafe.foren-city.de/topic,490,-moses-x-files.html - Mara_ChinVerfasst am:25 Jan 2006 12:35
          Tolles Thema! -
          Nur für den Fall, dass es dich, liebe Andi (und andere in diesem Forum, selbstverständlich) interessiert (und für Vergleichs-, Erkenntnis- und sonstige Zwecke *gg*), würde ich hier gerne hin und wieder dazusenfen, was aus dem Qur'an über Moses bzw. die "Gesetzgebung" zu erfahren ist.
          Wie gesagt - nur wenn es gern gesehen (bzw. erfahren) werden will.

- - -
19. ufocafe.foren-city.de/topic,490,30,-moses-x-files.html 2
          Mara_ChinVerfasst am:07 Feb 2006 19:46
          Vielleicht ein Schmankerl zur Akte X: Moses-Egypt ( http://www.moses-egypt.net/book-series/moses-survey_en.asp ): The Historical Moses - a new orientating dimension....

Mara_Chin, - http://ufocafe.foren-city.de/topic,490,30,-moses-x-files.html - (7.Feb.2006)

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Det Kirkelige Internet, portal, Det kristne samlingssted om kirke og kristendom, den 6. oktober 2003  -  info:
Den utraditionelle historieforsker

Det Kirkelige Internet, det kristne samlingssted om kirke og kristendom: Den kirkelige søgemaskine 'Giraffen'. Søg i 2474 danske, kirkelige websteder og 77697 enkeltsider: - Videnskab:  Moses * Egypt * Spaeth  - Website omkring en bogserie om den historiske Moses af den utraditionelle historieforsker Ove von Spaeth. Læs anmeldelser, kronikker og debatartikler. Du kan også downloade von Spaeths afhandling om "Datering af det ældste egyptiske stjernekort".

Det Kirkelige Internet, Den kirkelige søgemaskine 'Giraffen', - www.giraffen.dk  -  (6.okt.2003)

¤ Newsgroups, The Byzantine Forum, 14 September 2004 - comment:
The most accurate research on Moses

The last two gems I might point out to you before I sign off for a long vacation...
          The most accurate research on Moses ... http://www.moses-egypt.net/book-series/moses-survey_en.asp
          If you mention my name and web site he might forward to you his English pre-translation of the first book if you ask. I will vouch for you if I get email from him about you. I have not read the latter books of his series. They have not yet been translated. I can only say that the first book is very well researched and I agree with his conclusions in the first book. Our research was independent but many of our conclusions were the same.

          And of course for Revelations read no one else but Corsini. He died before I tried to contact him - but we recognized similar structure in Revelations. Uncanny. I have permission from his publisher and family to post this copy (however missing a few pages and no time yet to correct that) for private study. Our research was independent - our conclusions were the same. - http://www.thegenesisletters.com/PrivateLibrary/Corsini/Corsini.htm

          And this man also finds a like structure in the dialogs of Plato. - http://www.plato-dialogues.org/
          But don't bother to mention my name as we came to disagree - He is French and the current social fad there is despise Christianity and America as a land of oppressed poverty by the super rich. But his research on Plato's dialogs as an ennead is very sound. Our research was independent. I had never looked at the dialogs in that way. But I immediately recognized that he was right. By the time of Plato the literary devise of the ennead had morphed... but was still the common form to use for such subjects. - Yup. Now it is time for me to vacation from the Byzantine Forum.

RayK  (Member # 1014) - forum 4. East-N-West at The Byzantine Forum,. - www.byzcath.org/cgibin/ultimatebb.cgi?ubb=print_topic;f=4;t=001207 - 11:14 AM  -  (14.9.2004)

¤ Hammersmedens Blog  -  8. december 2019   -   discussion group
Moses og det første alfabetiske skriftsystem

Det bekommer mig ikke vel, at artiklen er usigneret, samt at den er udformet så propagandistisk og uvidenskabeligt i forhold til søgen efter sandheden. Det germanske sprog er af klar indoeuropæisk herkomst, men viser tegn på sprogforekomster af oldeuropæisk, ikke-germansk herkomst, hvilket jo er det interessante. Ligeledes er der mange ubesvarede spørgsmål i forhold til hvor grækerne hentede deres sprogmateriale – også her kan det oldeuropæiske spille ind.
Hvad tyrkerne angår, så gjorde det tyrkiske sprog – og det tyrkiske etniske islæt – sit indtog i Lilleasien i 1281, da tyrkerne dengang ankom i dette område fra Centralasien. Før den tid var der ingen i Lilleasien, der overhovedet havde hørt om nogen tyrkere. Hele det pågældende emne er totalt uegnet til politisk propaganda.
           Hvad skriftsproget angår, så var der jo tale om, at der i lange tidsrum blev opfundet mange forskellige skriftsystemer i Mellemøsten, hvilket ret sent, ifølge Ove von Spaeth, førte til, at Moses, ægypteren, som vi kender fra Bibelen, og som har været en betydelig intellektuel kapacitet med kendskab til alle skriftsystemer i hele det daværende Mellemøsten, satte sig for at rationalisere det hele ved at opfinde det første alfabetiske skriftsystem. Dette var ren konsonantskrift, og eksempler herpå ses i hulerne nær Sinai bjerg.
           Det ægyptiske præsteskab var naturligvis konservativt; de havde jo deres hieroglyffer. Men der var grækere, der ingenting havde, og som tog hjem og lavede vokaler. Derfra stammer vort moderne alfabet. I øvrigt er ordet “alfabet” ikke græsk, men hebraisk, idet “aleph” betyder “kvæg” og “bet” betyder “hus” på dette sprog. I øvrigt må den, som omkring år nul opfandt runealfabetet have været en højtstående person, formentlig en slags præst med kendskab til tings magiske betydning og de øvrige daværende europæiske alfabeter.
          Den første runerække hedder “futhark”. Det første bogstav i rækken er “f”, som har udtalen “fæ”, som i datidens sprog netop betød “kvæg” - så det er logik det hele. Netop i disse år er der en begyndende akademisk interesse for at forsøge nærmere at undersøge, hvad det oldeuropæiske sprog var for noget, og det genetiske vidnesbyrd i form af laktosetolerancen peger i retning af mælkeindtagelse over meget lange tidsrum, som meget vel kan strække sig ind i oldeuropæisk tid.

Arne Nielsen, - Hammersmedens Blog | Had Er Naturligt… - 08/12/2019 kl. 17:52 - https://hammersmeden.wordpress.com/2013/08/18/den-forste-civilisation-var-europaeisk/ - (8.dec.2019)

 

¤ Religion.dk, Discussion-group, den 19. januar 2005  -  diskussionsindlæg:
Moses kendte mere end sin ABC

Du behøver ikke at læse så meget. - 1. Mos.1.6, Gud sagde: "Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!" Og det skete; v.7, Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. v.8 Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen, anden dag. - I egyptisk mytologi ses fx gudinden Nut, der som et himmelhvælv buer sig over jorden.  http://udotill.de/ava/archiv/images/kulturen/nut.jpg
          "Tro er det, jeg ikke ved - jeg er meget troende!". Der er intet der i arkæologien tyder på, at man i folkereligionen har troet på andet end en flad jord med en bue over. Astrologien og geometrien tyder på, at visse vidste mere i både Babylon og Egypten. Hvad forfatteren til 1. Mosebog vidste, kan man så diskutere til hudløshed. Teksten er næppe, hvad der kan kaldes entydig i alt fald i den danske oversættelse.
          Ove von Spaeth mener, at Moses kendte mere end sin ABC.

2rup, erfaren, - Skrevet: 04/12/2004, Indlæg: 140, - Sted: københavn, - Re: Relevant henvisning.... [re: oslo], - http://debat.religion.dk/showthreaded.php
?Cat=&Board=dar&Number=16362&Main=15982n - 23:20  (19.jan.2005)

Sidetop

 

Ptahotep

 

 
OMKRING BIND 5  -  DISPUT ANG. FJENDTLIGHED OVER FOR NY MOSES-FORSKNING
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Indlæg, den 16. marts 2004  -  kommentar:
'Uafhængig' forsker - er simpelthen tornen i øjet

Det følgende skal ses i lyset af en række indlæg om nogle universitetsfolks noget ekstreme adfærd over for en uafhængig historiker, Ove von Spaeths spændende bøger om Moses - bøger hvori han revurderer og genindfører Moses som en genuin historisk person. På den baggrund fik en ellers mindre hændelse, som vi overværede, nu et anderledes og sigende perspektiv.
          I vores virksomhed Swedano Press fik vi 15/3 i anden anledning besøg af en lille flok, heriblandt en historiker (navnet er redaktionen bekendt) tilknyttet Københavns Universitets Carsten Niebuhr Institut. Da talen kom på Ove von Spaeths bøger om Moses og Egypten - bøgerne som bl.a. er blevet vel modtaget ved anmeldelse i Swedano Journal, kunne han oplyse, at man i staben på Carsten Niebuhr Instituttet: "afskyr Ove von Spaeths bøger, og vil ikke læse dem".

          Som en slags forklaring gengav han, at det vitterlig "generer" flere universitetsfolk, at Ove von Spaeth nogle steder ses omtalt som "uafhængig" forsker, og: "her er tilmed ordet simpelthen tornen i øjet".
          Det skal bemærkes, at det ikke var gæstens egen mening - og han havde ikke selv læst bøgerne - men det var kun, hvad han noget forundret kunne opleve inde på instituttet.
          For egen regning kan jeg, der via job færdes i alle lag, tilføje, at de omtalte "begrundelser" hos nævnte videnskabsinstitut i øvrigt nærmest virker barnagtige på ikke-akademikere og andre udenfor. Hvis dét er niveauet, ville jeg i den situation også selv foretrække at blive kaldt uafhængig forsker.
          Jeg er en begejstret og seriøs læser af Ove von Spaeths bogserie og dens nødvendige nytænkning på de bibelske, historiske og egyptologiske områder i relation til den spændende Mosesforskning.

Hans Baron,Friherre Anckarstjerna, journalist, ansvarshavende chefredaktør, SweDano Press, - sweha@swedano.dk  -  (16.mar.2004)

(NOTE, Jf. også OvS' egen kommentar, længere nedenfor, med indlægget "Uafhængig - en fordel for alle parter")

¤ Egyptenrejser.dk, sektion Uafhængig Forskning, april 2004  -  info:
Store forskere var uafhængige

          (Uddrag:) "... En uafhængig forsker er en forsker, der befinder sig uden for det etablerede akademiske system og de forskningsmæssige begrænsninger, det indebærer. Eksempelvis er der blandt visse danske universitetsfolk givet udtryk for, at de føler sig generet af, at forfatteren og historikeren Ove von Spaeth - som i øvrigt Aton Kultrurejser har inspirerende samarbejdsrelationer med - mange steder ses omtalt som "uafhængig forsker".
          Men Ove von Spaeth står fast på, at der netop findes de bedst mulige fortilfælde og fremfører herom, at bl.a. var selveste Darwin ikke akademiker, da han indledte sin store forskning. Einstein var ganske vist akademisk uddannet, men han var uden universitetstilknytning og blot kontorist på et patentbureau, da han udviklede relativitetsteorien - og han lagde aldrig skjul på, at han altid måtte have hjælp til matematiske udregninger ...".

Erik Ansvang & Thora Mollerup, - vedr. sektion Uafhængig Forskning, - http://www.egyptenrejser.dk/indhold/3/  -  (april 2004)

¤ SweDano Journal, juli 2004 (3.årg., nr.7, s.45-47)  -  refleksion:
'Uafhængig' - en fordel for alle parter
Af  OVE VON SPAETH

Hans Anckarstjernas indlæg (16.mar.2004) - se indlæg ovenfor - angående at visse universitetsfolk føler sig "generet" af, at Ove von Spaeth er blevet betegnet som "uafhængig" historiker og forsker - samt om at udtrykket "uafhængig" her udgør "tornen i øjet" - afspejler en speciel, men absolut ikke ukendt attitude hos visse navngivne universitetsfolk.


En sådan lille og hurtigt overstået episode kan alligevel have 90 procent af sin reelle volumen skjult under overfladen - ligesom det kendes fra isbjerge. Der kastes herved nyt lys på forhold inden for et par klassiske forskningsområder, der kunne behøve en holdningsmodernisering for at kunne være mindre hæmmende for tilgang til ny viden fra anden side. - Anckarstjernas iagttagelse afdækker nogle typiske træk, der ofte kan være yderligere uhensigtsmæssige for udenforstående, og ikke mindst for mange af læserne kan det netop have en hel del relevans her at give et opklarende overblik.

Flere anstødssten
I tilfælde af behov for en oplysning her vedr. min baggrund skal blot anføres, at jeg har udgivet en bogserie om den historiske Moses baseret på konkret materiale. Desuden har jeg skrevet en engelsksproget videnskabelig afhandling om datering af verdens ældste stjernekort (egyptisk), publiceret i et internationalt videnskabshistorisk tidsskrift. Ydermere er publiceret en række af mine artikler om historiske emner.

          Min forskning, der førte til de offentliggjorte resultater, begyndte med historisk astronomi. Dertil fandtes det indlysende at benytte den viden til i højere grad at søge at fastsætte historiske begivenheder mere nøjagtigt udfra astronomisk datering af beretninger, der også refererer om himmelmæssige begivenheder. Meget materiale var hidtil ignoreret.
          Denne astronomiske dateringsmetode var tilmed sjældent anvendt i forbindelse med meget tidlige bibelske begivenheder. Det er der forskellige årsager til. Beklageligvis også det forhold, at forskningen ofte havde afskrevet sådanne overleveringer som værende myter.
          Men idet der her kunne fremlægges indikationer for, at flere såkaldte myter måske alligevel var en konkret del af realhistorien, kom derved en hel del af forskernes undertiden vidtgående teoretiseringer af fortiden ofte til at fremstå som åbenlyst absurde.
          At således blive konfronteret med nye, konkrete facts om realhistorien kan endog ses modgået af en tillukket forskning med næsten religiøs fanatisme og undertiden lidt aggression. Min præsentation af nyorienterende forhold blev her en første anstødssten.

          Flere hidtil oversete eller forsømte anliggender i de pågældende forskningsområder krævede, at jeg måtte gå yderligere i dybden med egne studier inden for historie, tekstforskning, teologisk forskning, arkæologi, andre dateringsmetoder og ikke mindst egyptologi samt udbygge kendskab inden for forskellige oldtidssprog.
          Det blev med andre ord en tværvidenskabelig  tilgang til stoffet. Jeg kendte faktisk intet til akademisk insideterritorium og blev naivt forbavset gang på gang over dets ejendommelige interessemodsætninger, hvor kvalitet og sandhedssøgning ikke altid er primære mål. Og det viste sig, den etablerede universitetsverden af forskellige mindre ransagelige grunde ofte ikke brød sig om det "tværvidenskabelige" - eller så på det med mistro. Dét blev en ny anstødssten.

          Dog var det heldigt, at flere andre forskere (bl.a. dr.phil. et theol.h.c. Jes P. Asmussen, dr.phil.h.c. Erik Iversen, dr.scient. K.P. Moesgaard, cand.mag. i hebraisk og religionsstudier J.-A. P. Herbener, universitetslektor Leo Hjortsø) så med stor interesse på, hvad jeg havde fundet frem til inden for de pågældende historiske og astronomiske felter. Her fik jeg uvurderlig vejledning - og opbakning. Disse fagfolk og flere andre er alle fremtrædende som virkelig store eksperter - netop heldigt for mit arbejde. Men dét blev en tredje anstødssten.

Gådefuld adfærd
Ved en adfærd, der fremstår med en noget irrationel karakter hos ovennævnte lille gruppe universitetsfolk - hvoraf de fleste synes at have udgangspunkt i visse afdelinger på Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet - har man foretrukket nidkært at desinformere angående oplysninger, der findes i mine bøger om den historiske Moses.
          Der eksisterer fuld dokumentation for, at de pågældende sære aktiviteter begyndte ved første bind om Moses i mit 5-års udgivelsesprojekt. Her fremsendte egyptolog Paul John Frandsen fra Carsten Niebuhr Instituttet et hadebrev herom til Moses-bogseriens forlag. Fra samme institut forsøgte dernæst stud.mag. i hebraisk Leeroy Malachinski assisteret af arabist Johan Hermann Rump systematisk at intimidere bøgernes forfatter hos de 10-15 forskellige videnskabsfolk, der havde hjulpet ham. Endvidere forsøgte yderligere to personer fra instituttet (PhD-studerende i assyriologi Karen Jensen og adjunkt PhD i egyptologi Kim Ryholt) at få en BerlingskeTidende-redaktør til at modgå sin fremragende boganmeldelse.
          Det udmøntede sig også til det skandaløse foredrag om Moses-traditionen og bogserien om Moses, arrangeret af Dansk Ægyptologisk Selskab i et auditorium på Københavns Universitet 27.nov.2003. Ved en kompromittende uvidenskabelig omtale af bøgerne, hvor foredragsholderen dr.theol. John Strange (delvis tilknyttet instituttet) ikke havde opdateret sin viden og så useriøst brugte fejlcitering - kunne tilhørerne her opleve, at han ikke forstod, at det reelt var hans egen uvidenhed han søgte at gøre sig morsom over.

          På den anden side har det, under manglende humor, vist sig at have vakt irritation, når det kunne forekomme, at der fra forskelligt hold uforvarende blev forepurgt hos instituttets folk om, hvordan, i essensen, en forfatter som Ove von Spaeth helt uden studentereksamen og med kun en almindelig håndværkeruddannelse åbenbart kunne finde ud af mere om Moses og hans forhold i Egypten end f.eks. instituttets folk? Men mine bøger er totalt blottet for tegn på involvering i nogen sådan konkurrence eller polemik i det hele taget, og der er hele tiden udvist dyb respekt for fagfolk - de har ikke mindst været uundværlige for bøgernes tilblivelse.

          I øvrigt kan det om de pågældende universitetsfolk oplyses, at det er personer, som jeg aldrig har kendt eller mødt eller på nogen måde generet. Udover at alle gruppens forunderlige forsøg naturligvis mislykkedes helt og holdent, kom det hver gang bag på de uheldige aktører, at andre forskere kunne have en anden mening om mine bøger end gruppen selv havde. Og ikke mindst, at flere af de store kapaciteter virkelig ønskede at stå inde for mine projekter og bestemt ikke var bange for netop at lægge navn til opbakningen.
          Der er selvfølgelig også mere godt nyt, idet man kan møde adskillige fra instituttet, der seriøst anvender deres tid på at forske, studere eller undervise, som det vist skulle være meningen med universitetet. - I øvrigt, som naturligt for karakteren af min virksomhed, findes denne altså placeret uden for "det ordnede system" og dets båse. I den forbindelse var det blot praktisk informativt, da forskellige redaktører også begyndte at bruge den fremgangsmåde at indsætte betegnelsen "uafhængig historiker" ved underskriften til mine tekster i publikationerne.

Uafhængige pionerer
Uden sammenligning i øvrigt, men for princippets skyld, kan følgende bemærkes om nogle af de betydeligste blandt 'uafhængige' pionerer (der alle tilmed udsattes længe for en særlig hård og usaglig kritik) - her skal nævnes et par få, f.eks.:
          - Darwin var slet ikke akademiker, da han indledte sin store forskning, der endte med hans evolutionsteori, som skabte dybe ændringer i den videnskabelige verdensopfattelse.
          - Einstein var ganske vist akademisk uddannet, men helt uden universitetstilknytning og blot en kontorist på et patentbureau, da han udviklede sin epokegørende relativitetsteori og han lagde aldrig skjul på, at han altid måtte have hjælp til matematiske udregninger.
          - Tycho Brahe var ikke uddannet som videnskabsmand, men han opfandt den omvæltende nye videnskabelige metode, som hele den moderne verden nu hviler på - og kunne med sin forskning videnskabeligt bevise, at himmelrummet var mange gange større end hidtil antaget.
          - Købmanden Schliemann gjorde egenhændigt, trods massiv kritisk modstand fra forskere, alligevel to af de største og rigeste arkæologiske fund nogensinde: Den forsvundne oldtidsby Troja samt 'Agamemnons grav' - foruden at denne ikke-akademiker dertil med sine egne udviklede metoder blev banebryder for moderne videnskabelig arkæologi.
          - Howard Carter, fotograf, fandt og udgravede Tutankhamons grav. - Og en elektriker, Arthur C. Clarke, den senere sci-fi forfatter, opfandt kommunikationssatelliten.
          Betegnelsen "uafhængig forsker" burde ikke irritere fagfolk - det kan således netop være en hæderstilknyttet betegnelse.

Uafhængig - en fordel for alle parter
Således vil der inden for forskningen findes en række fordele ved at være uafhængig forsker, en særlig frihed TIL at følge egne linjer - og FRA f.eks. at skulle opnå en accept inden for kollegers herskende mening eller en eksamen betinget af at skulle 'tvinges' til også at tro på visse modeprægede opfattelser.
          På den anden side er der en hel række andre solide fordele for de andre forskere netop på en universitetsbaggrund, dvs. med særligt netværk, lokaliteter og økonomisk fundament - også til at opdyrke mindste detaljeområde. Systemet fokuserer på sit eget, og den aflukkethed er en fælde. Og der skal ofte udøves tidsbeslaglæggende forpligtelser fjernt fra forskning.
          Engang havde uafhængig forskning ofte bedre tider, lige fra 1500-tallets videnskabelige revolutionære til 1800-tallets selvfinansierende gentlemen scientists. Men nutidens videnskab medfører, at mange forskere ses i rollen som ensidige bogholderi-kommissærer fastholdt i det gammelkendte og ofte med sigte på business. Det afspejles i amerikanske aviser, når de deklarerer de eksperter, der bidrager i artiklerne, ved at anføre deres økonomiske interesser. Således er det i alles interesse, at potentiel partiskhed, hvadenten for business, prestige eller endda en undgået udfordring, bliver vist åbent.

          Efter eget valg og på egne omkostninger har jeg frit brugt adskillige år på at fremdrage og endevende et i realiteten enormt antal kilder - efterfulgt af næsten endeløst analysearbejde. Heriblandt af utroligt mange kilder, man hidtil havde ladet ligge. Men det har vakt modstand også hos teologer, der her blev konfronteret med resultater fra en større historisk virkelighed.
          Teologen, forskningsleder Niels Jørgen Cappelørn, har tidligere stået for Danmarks store 1992-bibeloversættelsesprojekt og fik kritik for på bekostning af moderne videnskabelighed mere at ville følge en kirketraditionel form for bibeloversættelse. - Sådanne forhold og holdninger fremtræder ikke usædvanligt, når det angår det bibelske forskningsområde, hvor man åbenbart kan være mere bundet til ældre betragtninger.
          Derfor er det særdeles interessant, at i en anden, dvs. her i en ikke direkte bibelsk og teologisk sammenhæng, kan Cappelørn - således frigjort - understrege (ref. i Information 29.maj 2004) om en bog (af Peter Tudvad) med nyt syn på Kierkegaard frembragt via kilder som hidtidig forskning havde undladt: "... Det, som vi kender fra megen forskning, var også sket her. Man gentager, hvad den foregående forsker har skrevet, og man læser den eksisterende sekundærlitteratur uden at gå til de oprindelige kilder. Det fine ved Tudvads arbejde, er, at han viser, hvad grundforskning er. Man skal aldrig tro på, hvad den tidligere forskning har fundet frem til, og altid selv gå til kilderne ...".
          Bemærk, netop at alt dette med fuldt ud samme ret kan siges direkte ligeså præcist om Moses-bogserien. Men her, ved dét emne og dets forskningsperspektiver, går åbenbenbart de pågældende teologers grænse for at se med videnskabelighed på nyt seriøst materiale.

          Det kan siges at have været på flere måder en fordel med modstanden mod bogserien om Moses, for det gav en fin opmærksomhed. - En bagdel har været, at nogle hovedstadsaviser, der ellers prioriterer bogstof, har en hel del cand.theol.'er ansat i deres stab og vil ikke have noget som helst med bogserien at gøre. Bl.a. har Weekendavisens chefredaktør meddelt en kendt freelanceskribent, at det direkte var blevet hende frarådet, at avisen beskæftiger sig med bøgerne. - Selve problemets art ses gentage sig internationalt, hvor fine anerkendelser af min stjernekortafhandling også medførte fra anden side en ejendommelig form for fornærmethed.

          I stedet for den slet skjulte modstand ville det være mindre kontraproduktivt, om man konkret anførte, hvor det er, at bøgernes forfatter og hans kilder skulle tage så frygteligt fejl, at man åbenbart end ikke vil læse argumentationen i bøgerne, men blot generelt anviser at afholde sig fra at beskæftige sig med dem. At herefter ændre på dén kurs, må afgjort være mere relevant og interessant for den fortsatte forskning omkring personen Moses.

          Det, der i det aktuelle tilfælde derfor kan undre en smule, er, at formentligvis travle universitetsfolk overhovedet lader deres uforståeligt fornærmede attitude fortsætte gennem så mange år, skønt der hele tiden har været fuldt åbent for inspirativt, tværgående samarbejde.  - Ikke fornærmet - men konstruktivt - må de se frem til at erkende, at videnskab er en gradvis proces drevet af ofte fortsat uenighed.

Ove von Spaeth,  -  www.moses-egypt.net   -  (17.mar.2004)

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Indlæg, den 18. august 2004  -  kommentar:
Er visse egyptiske metoder fortsat gådefulde?

Jeg har bemærket, at du flere steder fremfører (sidst i din anmeldelse af en af Ulla Runchels bøger), at det for nutidens forskere er en gåde, hvorledes de gamle ægyptere fremstillede helt udhulede stenvaser med smal hals.
          For et par år side faldt jeg over følgende artikel, som måske kunne hjælpe lidt med opklaringen:  http://www.geocities.com/unforbidden_geology/modren_stone_vases.html
          Det har ikke meget med Moses at gøre, men enhver lille seriøs tilføjelse til vor samlede sum af viden er jo af værdi. Af og til finder forskere på at alliere sig med håndværkere, ofte med udmærkede resultater til følge.

Annie Lone Vedelsby, - ALVedelsby@zmuc.ku.dk  -  (18.aug.2004)

¤  

::  Svar fra OvS.   Ofte er meget af det, der findes på nettet, selvfølgelig ikke til at stole på. Ikke mindst såkaldte oplysninger fra "informatorer" på niveau med gamle kendinge som H. Oax og F. Raud.
          Også i dette tilfælde foregiver indholdet på din angivne web-adresse at opklare gåden, men uden reelt at gøre det - og udsteder dertil dækningsløse checks ved hjælp af illusoriske referencer til 4 faglige kilder.
          Ved inspektion afsløres, at ikke en eneste af dem kommer sagen nærmere den mindste smule. Bl.a. omtales udhulningsmetoden i de hårdeste stenmaterialer slet ikke de fleste af bøgerne, eller den beskrives netop som gådefuld og med hypoteser. Derfor må den i den henseende overfladiske forklaring og fremstilling på det pgl. web site såvel som henvisningen fuldt berettiget kunne betegnes som "pseudoforskning".
          Idet flere interesserede måske kunne ønske information om disse problemer, må det fremhæves her, at vi kan være temmelig sikre på at også til de vanskelige opgaver, der blev udført i oldtiden, anvendtes der i reglen super-enkle metoder - så enkle, at de ofte kan være uhyre svære at få øje på her fra vores moderne verden. Dette fordi vores tankegang nemt bliver farvet af de i vor tid så tilvante komplicerede processer, der overalt er indgroede i vores dagligdag.
          Til mit eget arbejde har jeg været tvunget til at være uhyre grundig og nøjagtig gennem de forudgående årelange undersøgelser - og er derved ofte kommet i besiddelse af en viden, der af denne naturlige årsag undertiden kan overstige visse eksperters kendskab på nogle punkter. -           At jeg forud har undersøgt også de pågældende forhold nøje og ikke bare videregiver, hvad andre har sagt, udelukker selvsagt ikke, at man ikke kan blive klogere. Netop sådan som det også fortløbende sker i eget mit tilfælde.
          Under alle omstændigheder er forskningen konstant undervejs, derfor vil også det gådefulde vase-problem på et tidspunkt stå foran sin opklaring.

          Og hvis allerede blot én af de fire ovennævnte kilder havde fremlagt helt konkrete historiske indikationer for oldtidens metoder til at fremstille fuldt udhulede vaser - evt. ikke vaser af alabast o.lign. forholdsvis bløde sten, men en udførelse netop i verdens hårdeste stenarter - ville en sådan kilde/bog have blevet verdensberømt for længst. Under alle omstændigheder er det hele tiden vigtigt at have øje for nye muligheder for opklaring, - tak for interessen,

Ove von Spaeth,  -  www.moses-egypt.net  -  (21.aug.2004)

¤ Læserindlæg, den 17. marts 2004  -  kommenterende spørgsmål:
Opløste teorier fastholdes nidkært

Til Moses-seriens Debat-sider. - Noget af den mest spændende læsning jeg er stødt på i de senere år er Ove von Spaeths bøger om Moses, bøger der baserer sig på enorme studier af utallige gamle skrifter og uhyre logisk underbygger nye teorier om det spændende emne.
          Bøgerne benytter samtidig bibelske arkæologi fund som bevisførelse for flere af teorierne, og det kan derfor undre mig meget, at adskillige forskere udviser så negative reaktioner overfor dette og nidkært ønsker at fastholde deres gamle opfattelser af Moses som myte.
          Hvordan kan forskningen selv forlige sig med disse" skævheder"? Og hvor meget kan vi på den baggrund stole på den hidtidige bibelforskning?

Birgit Blom, 2950 Vedbæk,  -  (17.mar.2004)

(NOTE, Se OvS' kommentar, nedenfor, med indlægget "Mordet på historien")

¤ Kristeligt Dagblad, den 23. juni 2004 (s.9)  - & -  Swedano Journal, 1. juni 2004 (3.årg., nr.6, s.55-57)  -  kronik:
Mordet på historien

Af  OVE VON SPAETH


Bibelen, dens tiknyttede religioner og kirke er i det nye årtusinde kommet stadig mere under debat. Bibelske beretninger afvises som de rene myter. Er de det?
          Nogle forskeres ekstreme teoretisering af fortiden fremstår ofte som direkte absurd. Så hvor meget kan vi overhovedet stole på den hidtidige bibelforskning?


I foråret 2004 blev hidtil hemmeligholdte luftfotos af Araratbjerget på det, der var den tyrkisk-sovjetiske grænse, frigivet af CIA. Flere ekspeditioner forberedte sig til ved sommertid på bjerget at undersøge en anormalt struktureret genstand med særlige målforhold, som disse fotos viser - ifølge verdenspressen. Men lignende har vi hørt før.
          Dertil udtalte docent dr.theol. John Strange fra Teologisk Fakultet, Københavns Universitet, i Kristeligt Dagblad (26.maj) om denne Noahs ark-episode: "Man kan ikke finde beviser for et sagn", og "historisk underbyggelse af Bibelen gennem arkæologi er i bedste fald naiv og i værste fald løgnagtig".
          Igen, lignende er hørt før - en udbredt tendens. Ser vi op over Noahs-ark-lignelsen og ser på selve helhederne i bibelberetningen, må spørgsmålet stilles: Hvad nyt véd forskningsområderne om "historisk underbyggelse" og såkaldte "sagn"?

Teoretikere afskaffer historien
Helt fra forskningens barndom for 200 år siden var det stærkt uheldigt for dens involverede områder, at teorier (i flere henseender stadigt accepterede) om Bibelens tilblivelseshistorie blev etableret før den videnskabelige arkæologi var udviklet.
          Eksempelvis Bibelens omtale af en sumerisk-babylonisk oldtidsby Ur ansås derfor længe for en myte. Men i 1927 udgravede den britiske arkæolog Leonard Wolley bl.a. denne bystats kongegrave, der kunne fastslå byens rette identitet. Han afdækkede desuden et stratum dybt nede i Urs undergrund, som viste en eneste, langvarig kæmpemæssig oversvømmelse. Den er dateret ubestridt præcist svarende til den bibelske oversvømmelse i Mellemøsten. Forskere kunne så skændes om, om det lige var den bestemte oversvømmelse, der blev omtalt, men altså ikke om en sådan kæmpe oversvømmelse på den tid overhovedet havde fundet sted.

          Der er i det hele taget overleveret omfattende mængder af værdifulde oplysninger om den ældre fortid. Men set fra de senere års akkumulerende fund og resultater fremstår en hel del af forskernes ekstreme teoretisering af fortiden ofte som direkte absurd.
          Oprindeligt havde man et begrænset materiale - og et begrænset overblik. Men lige siden er der fremkommet betydelige tekstfund og meget mere arkæologisk materiale og - ikke mindst - nye avancerede teknikker. I det lys virker det besynderligt, at adskillige forskere udviser så negative reaktioner overfor resultaterne af det nye indblik. De ses ureflekterende at fastholde deres gamle opfattelser - f.eks. at Moses er en myte, på trods af en ny viden som klart understøtter det modsatte. Hvordan kan forskningen selv forlige sig med disse 'skævheder'?
          Hvad er logikken bag flere forskeres negative attituder over for det efterhånden overvældende antal konkrete indicier for flere bibelforholds realitet? Kernen i bibelske og andre kulturers ældre beretninger er hyppigt blevet afdækket som afgørende mere konkret-historisk end mytisk (selv om selvfølgelig langtfra alt er historisk).
          På den baggrund burde vi stole mere på historiske enkeltheder i bibelteksterne end på mange af de modeprægede bibelforskningsteorier, der kan finde på at negligere historisk ægte materiale. Fra netop sådanne trends inden for den bibelrelaterede forskning fremsættes der desværre mange uforsvarligt selvsikre postulater. F.eks. netop sådanne påstande at Jesus og Moses ikke er reelle historiske personer, men mytefigurer.

Jesus som myte
Denne tendens til betvivlelse af historiske personers og begivenheders eksistens åbnede sig i 1800-tallet. I tiden derefter med større åndelig frihed kunne mange ikke godtage Jesus som "Guds søn". Under denne medfølgende sækulariseringsbølge foretog forskningen et dertil helt unødvendigt skridt ved at forsøge at afvise, at Jesus havde eksisteret historisk.
          I begyndelsen af 1830'erne skrev en fransk forfatter en parodi på den tendens i sin bog, "Bevis for at Napoleon aldrig har eksisteret". Bogen blev oversat til flere sprog, også skandinaviske.
          Men i Danmark skrev Georg Brandes i 1925 "Sagnet om Jesus". Bogen er skarpsindig, men også retorisk-polemisk på bekostning af videnskabelig analytisk stringens. Brandes var inspireret af den tyske filosof Ludwig Feuerbach (1804-1872) ifølge hvis hovedværk, "Om kristendommens væsen", religionerne og her kristendommen er menneskeskabte strukturer - konstrueret til at binde folk og afholde dem fra at tænke selv og handle som levende væsener.
          Forskere udstedte talrige uunderbyggede forklaringer og slap forbløffende godt af sted med det uden at blive kritiseret. Især drog man uvidenskabelige konklusioner ved at bruge generaliseringer, hvorved flere uopklarede og ofte uforståelige forhold blev "beviser" for, at "intet passer". Accept af den tænkemåde bredte sig stærkt.

Opløste teorier fastholdes nidkært
I en fortsat løbende fight afviser flere forskere eksistensen af den bibelske kong David ved at påstå, at jøderne "opfandt" David. Men i 1993 udgravede arkæologen Avraham Biran i Tel Dan i Nordisrael en del af et sejrsmonument af basalt fra 800-tallet f.Kr. Stenen var opstillet af Israels syriske fjender, aramæerne, 100-150 år efter David. Den er inskriberet med "Israels konge" samt "Davids hus", bjtdwd. Navnet findes endog på Mesha-stenen fra 900-tallet f.Kr. Alligevel blev navnet betvivlet - det ville ødelægge en stor forskergruppes historiemodel, hvori David betegnes som "ikke-autentisk".
          Derfor besluttede man behændigt, at bjtdwd  skulle være et teknisk set lige så korrekt udtryk: '(guden) Dods hus' eller 'kedelhuset' (køkken). Dette til trods for det umulige i, at et sejrsmonument skulle berette om at have besejret/erobret et køkken!
          Disse mere særprægede tolkninger skulle nu synes udelukket på g rund af yderligere to af basaltstenens fragmenter, fundet 1994. De er inskriberet med navnene på Judas konge Ahaziah (fra traditionen om Davids hus) og Israels konge Jehoram. Sidstnævnte kæmpede ifølge Bibelens "2. Krønikebog" (22,5) mod Assyriens konge, der vandt og altså lod stenen opstille. Men David betvivles stadig af en del forskere.

Historiske Iliade-forhold ignoreret
Endnu et eksempel: Forskerne tog tidligt Bibelens omtale af et komplet ukendt folk, hittitterne, som bevis på, at dette folk var en opdigtet myte. Men tyske udgravninger i Tyrkiet ved Boghazköy i 1905 blotlagde hittitternes hovedstad (Hattusa) og deres kultur, som viste, at bibelomtalen reelt baserede sig på en sand gengivelse.
          Hittitternes arkiver, der blev fundet ved udgravningen, førtes til Berlin (nu i Berlins Vorderasiatisches Museum). Af deres tekster fremgår, at hittitterne blandt deres trojanske(!) naboer var velbekendte med en prins Paris - endda også under hans andet navn prins Ilion - fra Troja (Ilion). Prinsens navne derfra er tydeligt gengivet. Teksten er fra netop den tid alle klassiske kilder og Homers "Iliaden" peger på - nemlig 1100-tallet f.Kr. ifølge nutidig tidsregningsform.
          Selve oldtidsbyen Troja var proklameret som en myte, indtil Schliemann i 1870 fandt byen ud fra Iliadens præcise topografiske angivelser. I 1876 fandt han den myteomspundne Mykene-kongeskat. Begge disse store fund skete ved hjælp af hans systematiske pionerarkæologi - bl.a. med hans forbedrede opfindelser af et noteringssystem og søgegrøfter, som begge blev et forbillede for alle senere arkæologer. Men i lærde kredse blev han ikke for populær for sine opdagelser. Og selv efter man nu har kendt til de føromtalte arkiver i et århundrede, fortsætter mange forskere fra skrivebordet alligevel med at proklamere, at Iliadens historiske træk og prins Paris og Troja er fiktion og ren myte.

Fra myte og igen tilbage til historie
Ligeledes har mange store arkæologer og opdagere afkodet en række andre hidtil påståede myter. F.eks. har man på Kreta fundet Knossos, Labyrinten og endnu et oldtidsfolk, minoerne, samt linear-B tavlerne m.v.
          Også kong Midas blev påstået at være en myte. Her kan det undre, at Alexander d. Store anerkendes, men ikke hans bekendtskab med en historisk arv angående den uhyrligt rige kong Midas og dennes far kong Gordion, blot 400 år før Alexander, skønt hans besøg i deres by, Gordion, dokumenteres. Det vil svare til, at vi ikke ville anerkende eksistensen af solkongen Ludvig d. 14. i Frankrig kun 400 år før vores egen tid, men gerne hans Versailles.
          Forskerne måtte trække deres myteteorier tilbage, da en amerikansk arkæolog, Dr. Rodney Young (University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology), i 1957 lykkedes at finde og åbne Midas' gravhøj ved byen Yassihöyük i Tyrkiet. Her lå oldtidsbyen Gordion. En uhyre præcis datering af gravens indhold til ca. 750 f.Kr. stemmer fuldstændigt med detaljerede data i de såkaldte myter.

Buddha ansås for myte
Endog Buddha blev kaldt en myte. Den mytepåstand blev konkret modbevist i tiden efter 1876, da den britiske arkæolog John Cunningham (støttet af sin assistent A.C. Carlleyel) udgravede hvad der lignede Buddhas forsvundne barndomsby Kapilavastu i Nordindien, i grænsedistriktet ved Nepal. Cunningham publicerede hurtigt det fund i sin ”The Ancient Geography of India” (1876). Det viste sig senere at være stedet for hvor Buddha gav det meste af sin undervisning og for det første buddhistiske kloster. Men han var meget tæt på det rette spor, og idet byen og dens omgivne bjerge var beskrevet i gamle Pali-skrifter, Theragatha, blev den rigtige by - kun få kilometer derfra i samme egn - i 1890erne fundet af en tysk arkæolog i britisk tjeneste, den pali- og sanskrit-kyndige Dr. Alois Anton Fuhrer.
          Fuhrer fandt også i samme egn Buddhas fødeby, Lumbini, og her kong Asokas berømte søje og deres bekræftende buddhistiske inskriptioner, - en søjle med en hestefigur på toppen, som beskrevet af besøgende kinesiske munke, Fa-Hien og Hieun Tsing, kun 200 år efter Buddha.
          Men allerede forinden havde Cunningham flere problemer med en lokal, fundamentalistisk hinduregent, der ønskede at flytte denne fokus på Buddha bort - til steder i Nordindien lidt længere mod syd.
          Således ses udover rigide forskningspolitiske interesser også politisk-religiøse forhold at kunne hæmme opklaringen af ahistoriske myter. Disse problemer kendes også i mange andre historiske arkæologiforhold. F.eks. bliver regulære israelitisk-jødiske oldtidsfund nord for det nuværende Israels grænser, bl.a. i Libanon, for det meste betegnet "syriske kulturfund".

Kilderne modsiger 'Mosesmyten'
Også selveste Moses bliver som sagt vedholdende hævdet at være en myte - i åben modstrid med angivelser i mange oldtidsoptegnelser. Et faktum er, at den farao, der nu kendes som Tuthmosis II, findes omtalt i oldtidens jødiske skrifter som "Moses' stedfar" og "faraos datters ægtemage". Dette bl.a. ifølge den egyptisk-jødiske forfatter Artapanos, ca. 150 f.Kr., citeret af oldtidens kirkehistoriker Eusebius (Eusebius 433b), som her gengiver et vigtigt specifikt datum: At denne farao (Tuthmosis II) var det ældste kendte tilfælde af elephantiasis.
          I senere tider efter Moses' epoke havde ingen jødisk præst eller skriver mulighed for at kunne kende til sådanne karakteristika, ud over netop fra deres gamle overleverede tekster. Farao Tuthmosis II's mumie blev først fundet i 1881, hvor hans hud stadig viser en udviklet lidelse med elephantiasis-lignende udposninger, det voldsomste tilfælde på nogen kendt kongemumie. Altså kan disse værdifulde data ikke være opdigtede, men henviser præcist til en bestemt farao og hans tid, nemlig omkring 1500 f.Kr., hvilket dermed også må indgå i en mere korrekt tidsramme for Moses.

          Kong Ptolemæus II lod fra ca. 285 f.Kr. indsamle gamle tempelbiblioteker og arkiver fra hele Egypten til sit nye store bibliotek i Alexandria. Kongens historiker Manetho gengav bl.a. ud fra dette materiale, at Moses' og israelitternes udvandring fandt sted under den Amenophis, vi nu kender som Amenhotep II. Denne farao var Tuthmosis II's barnebarn. Igen, ovennævnte tidsramme for Moses passer eksakt. Men forskere hævder, at "man næppe kan stole på Manetho". - Hvordan kan vi da stole på teologiske forskere med håndfaste udsagn, at "Moses er opfundet af jødiske præster i 300-tallet f.Kr." i Israel eller Babylon, når Manetho på næsten samme tid i Alexandria kan referere i præcise detaljer om Moses fra langt ældre egyptiske optegnelser?

          Yderligere har disse teologiske forskere endnu ikke taget konsekvensen af, at den israelske arkæolog Gabriel Barkay i 1979 i en grav ved Jerusalem fandt en nøjagtig tekst fra 4. Mosebog skrevet på skriftruller af sølv og er nu på Israels Museum. Senere blev flere vers fra Mosesbøgerne tydet. Rullerne er helt fra i 600-tallet f.Kr., dvs. før det babyloniske eksil.
          En opsigtsvækkende lang række af myteerklærede bibelske forhold findes som nævnt i "Den Hemmelige Religion", bind 4 i Ove von Spaeths bogserie om den historiske Moses. I bogen er fremlagt en veritabel "70-punkts-liste" (32 sider i bogens appendiks) med bibelforskning sat over for nyorientering: Moses eksisterer fuldt logisk kildeplaceret i den historiske kontekst!

Arrogance over for indicier
Skrivebordsteoretikerne har måttet opgive påstande om det ahistoriske ved myter om Ur, hittitterne, Troja, og tilmed om kong Mida, Buddha m.fl. ud fra konkret og simpelthen indiskutabelt arkæologisk evidensmateriale. Men hvad med Bibelens ældste dele, Mosebøgerne? Her ses teologer ofte være mere stædige end andre fagfolk og vil stadig for alt i verden bevare myteteorien. Men folk i oldtiden kendte forskel på myter og historie. I stedet for udokumenterede mytepåstande burde forskerne selv starte først med at bevise, om data er myter.

          Gennem næsten 1800 år skulle man betingelsesløst tro på Bibelen. I dag skal man ifølge netop teologer ikke tro på Bibelen. At blive konfronteret med nye, konkrete facts om realhistorien kan hos dem endog ses modgået med næsten religiøs fanatisme og undertiden lidt aggression. Det skal ikke forstås, som at de mange dygtige forskere evt. er mindre dygtige på deres felt, men blot at det kan være temmelig ansvarsløst at afvise fortidens hændelser på forhånd som "fantasier". Hvorfor skal folk i tidligere tider gøres dummere end nutidens mennesker ved at blive udstyret med en tro på regulære skrøner som deres historieviden?
          Det er et uomgængeligt faktum, at ingen af oldtidens lærde, ikke engang de der var modstandere af Bibelen eller jøderne, har benægtet, at Moses har eksisteret. Den benægtelse, som nutidige forskere foretager, ville anses for arrogance.
          De mange eksempler her i teksten, og endnu flere rundt omkring i faglitteraturen, må udfordre de pågældende fagfolk til at åbne en udvidet vinkel, der vil kunne bidrage med værdifulde erkendelser til forståelse af denne vigtige del af vor historie. Men på forhånd blot nedladende og tankeløst afvise f.eks. de forannævnte nye ekspeditioner har i hvert fald intet med videnskab at gøre.

Ove von Spaeth,  -  www.moses-egypt.net  -  (18.sep.2004)
 

Sidetop
 
 
ANDRE TILKENDEGIVELSER OM BIND 5  -  OG MOSES-PROJEKTETS BAGGRUND
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Dianna Padgett, - communications by Dianna P. and OvS.  -  23 October 2002 etc.:
A genius of the highest order

I am very interested in your publications on Moses. - I have translated the first 4 chapters of Genesis from the Hebrew, letter by letter rather than assuming word divisions that may or may not have been there. The result is so concise and beautiful that it identifies its author as being a genius of the highest order.
          Was that person the one known as Moses? and where did he get his letters? Or was that manuscript a much older text? Do your publications address these question? If so then I would like to purchase the pertinent volume and find someone to help me translate it. Right now I need to gleen from them what is relevant to the current stage of my work.

Dianna Padgett, - www.geocities.com/dianna217.geo/transframe.htm  -  (23.Oct.2002)

¤  

::   Ove von Spaeth:  - (28.Oct.2002)  - Besides his own contributions, Moses also used much older information. And he seems to have been involved in the invention of the letters of the alphabet - according to several writers of antiquity and even the ancient Fathers of Church.
          In vol. 5 of my book-series, three chapters investigate this. Publishing my books on Moses in English needs a capable publisher (or sponsor). - The books analyse that Moses' contribution to the invention of the first real alphabet is most plausible. In some parts he may have been inspired by earlier attempts.
          The ancient rabbinical writings inform us that the first time when Moses escaped to Sinai, Jethro managed to hide him in shafts in the mountains - out of sight from pharaoh's soldiers searching for him. Today we know that the world's oldest alphabet is found (1905, by archaeologist Flinders Petrie) written on the walls of hidden mineshafts in the Sinai mountains, and has now been dated to around 1500 BC. It is precisely the time of Moses (according to our research and based on data also from ancient astronomical sources). The Bible (Torah: the five books of Moses) is the first and oldest book in the world using the alphabet.
-
::  Dianna Padgett:  - (30.Oct.2002) - In return for the leads you have given me I'll append a few verses of the translation I've done. It's not a narrative but more of a formula. It sounds like you describes it very precisely. I assigned words to patterns of letters that repeated so by the 4th chapter it gets almost poetic. I'm going to have a chapter on Moses, the Egyptian connotations, Qabalistic connotations and maybe the mathematical connotations.
-
::  OvS.:  - (3.Nov.2002) - Concerning the Genesis' prime factors for the Creation, my article in "Swedano Journal" may be of some interest - use the link: Pattern, Universe, and Ancient Knowledge. - Your translation demonstrates, again that there are different layers (or codes) in the texts of Moses. The old rabbis mentioned 4 levels. In my research I have met at least 3 more.
-
::  Dianna P.:  - (5.Nov.2002) - Your article is very interesting and extremely  relevant to what Moses was saying in the 4 chapters I translated. In that the process of the Original Source reproducing it's self on the 'manifested' level is to first form a space of receptivity which has a particular pattern. This space of receptive Will is immediately filled with 'neutral' Will creating both the Primum Mobil and another empty space of receptive will reflecting the pattern of the original receptive space. So the first trinity is Will, Receptivity(pattern) and Movement. And all manifestation is the interaction of these three.
          I'm reading a book by Friedman (Richard Elliott Friedman in his 'Who Wrote the Bible?' Harper, SanFrancisco 1989) which postulates that the books of Moses were written by several people at a later time. The first chapter was supposedly written by a Priest or a group of Priests. That chapter is too precise and concise to have been written by a committee. But there may be clues yet in it that I can use.
          The first verse of chapter one has both the square root of 2 and Pi  defined in it. The second verse contains the Golden Mean. I feel that this was handed down by a person of extremely high intelligence.
-
::  Dianna P.:  - (11.Nov.2002) - I started out interpreting each letter individually. When 2 or more letters repeat in a sequence then I give this 'formula' a name. For instance Beth, Resh, Aleph  begins the first verse, when this sequence repeats later in the verse it is given the name 'create'.
          It's like the formula of H2O being called water for convenience and clarity. There are a number of words that end up being the same as in the regular translation but there are many that are not. I found that Adam usually had a Heh in front of it so there is both Adam and H'Adam Adam was designated "distinct assimilation" and H'Adam  "determined assimilation". So the addition of the Heh added the Will to Choose. The idea that Vau is translated "and" and Heh translated "the" is ludicrous to me. They're parts of the Tetragrammaton. They are letters of importance, of value, not fillers.
         Pi  is inherant in the letters in Elohim (the Creator Gods), whose letters first appear in that order in the first verse. - Go to http://www.geocities.com/dianna217.geo/transframe.htm to see the translation.
-
::  Dianna P.:  - (17.Nov.2002) - I thank you very much for your help. The chapters of your first book on your website were so very important to my work.
          I will order your books. It's good to read some logical reasoning behind the often counterdictory stories of Moses. It's also good for me in particular to have Moses (and his writings) placed farther back in time than normally supposed.
-
::  OvS.:  - (18.Nov.2002) - Concerning the Sinai alphabet, nearly one scholar, the German Hebrew-expert Hubert Grimme, dare to (slightly) mention Moses - and received a lot of harsh attacks from colleagues for the rest of his life.
          But nobody saw the logical facts: That Moses stayed at that place where this first alphabet is found. And that he was highly educated, so he could take some particular hieroglyphs and turn them into a simple and flexible connecting system of signs representing mono-sound-syllables only (instead of the hitherto known symbols of objects/meaning or signs most often covering more than one syllable). - It is not at all probable that anybody would create a writing-system to be used by a people already possessing one. Only the new nation, the Israelites, had no writing system of their own.
          In short, Moses combined some chosen Egyptian  glyphs, a very reduced number of them, and gave them (new) sound-values to be used for a proto-Semitic language but usable even for other languages as well. That was a new thing too.
          (In addition:) The particular sequence of the alphabetical letters - a, b, etc. - seems to have connections too, in writing systems of Babylonia, but depends originally also on a frequency system (like e.g. a tone scale's octave or other dimensioned scales). This would exactly fit the widespread ancient tradition of using certain sound patterns in magical formulae and incantations (lots of papyrus-texts concerning this, have been found) and for intonating religious ceremonials. In short, out of "international" ancient knowledge and special tradition behind the concept of writing Moses made a synthesis and developed it to an advanced stage.
-
::  Dianna P.:  - (25.Nov.2002) - It took me a long time to acclimate to Moses' "way of thinking" and presenting it in modern "way of thinking" is a little difficult.
          I'm looking for proof that Moses utilized a highly sophisticated alphabet already in existence; one that may have linked to the more advanced civilization that had the technology to build the pyramids and Mayan temples etc. and had a knowledge of math that would verify the formulas I'm finding the translation. What did the letters look  like? When did the present style of Hebraic lettering come into being? Surely there is some answer that has not been tainted by the modern mindset. It's all well and good that I have an esoteric/alchemical translation of Moses' work but it is useless unless I can present a viable theory on that was Moses' intention. You have been so much help to me so far.
-
::  OvS.:  - (9.March.2003) - You have stated earlier that if you had begun your research on Moses before you attempted the translation of Genesis, you probably would not have completed... - And I too, would hardly have begun the research on Moses, if I then had been overwhelmed with the wide-spread modern academic-theological views on Moses and the Bible as artificial created history. The case is that biblical research appeared as a theoretical study into ancient languages and literature mostly around 1840, i.e. long before (c. 60 years) scientific archaeology had been developed. Meantime a weird hypothesis of Moses and the Israelites being a myth was founded, cultivated, and developed. And later the relevant archaeology often had to fit in and be adjusted - and not the other way around.
          The Moses' part of history was now remade - to be a myth - from the academics' school-desks and not from archaeological artifacts. In some cases more reliable methods of dating these ancient items appeared too late on the stage. Instead, hypothesis after hypothesis have been piled up - and historical knowledge about this whole construction being artificial has been forgotten by many among the later generations of scholars. They are, thus, being convinced that this unfounded and undocumented myth-theory represents "the very reality".

POSTSCRIPT by OvS
Concerning Dianna Padgett's message of 5.Nov.2002 on a description of the creation factors as a particular text integrated in the First Book of Moses: Especially the trinity of Will, Receptivity(pattern) and Movement - and all manifestations being the interaction of these three. Also in Ancient India such knowledge, here connecting to the Vedas/Vedanta, was handed down through the ages - a systematized cosmology, Sâmkhya.
          The Sâmkhya philosophy system was compiled on basis of much older sources by the sage Kapila, more than 3000 years ago. One of its particular branches being formed as an ultimate system, the "Yoga Sutras", was written down in Sanskrit text by Pantañjali 2.300 years ago. In some of the stanzas in Yoga Sutras, e.g. 2.18, appears the trinity in question, named trigunas, the three gunas, literally the three 'fibres'. Three gunas as the constituents of the Universe, primal factors close to the primal cause, perform their interaction as a dynamic balance. The eternal "non-resting", keeping the universe going.
          - The Trigunas are named in Sanskrit as sattva, rajas and tamas - i.e. illumination (intelligence-intensified light), activity, and inertia (established patterns, matter). Each in turn tends to dominate. This being constantly neutralized by the two other factors continuing the dynamic balance, upholding eternal universal activity. (This Trinity can be recognized in numerous universal transpositions e.g. as "start,-change,-stop"-principle, or "affinity,-exchange,-reality"-principle, etc.).
          Albert Schweitzer, Doctor of Philosophy and Doctor of Theology (and especially known as a Doctor of Medicine and Doctor of Music) acknowledged the exceptional greatness of this system of Ancient India: "... a magnificient achievement. Rarely, concerning the human thought, has a theoretical problem been recognized so clearly - and solved with such a striking acuteness ...".
          (Cf. too, OvS's articles, by links: "Pattern, Universe, and Ancient Knowledge" and "The Knights Templar's Knowledge from Egypt - and Moses". It may seem like that one of the historical impulses of reviving ancient spiritual knowledge had struck Middle-east civilizations, especially in India and Egypt, simultaneously at the time of Moses.

Ove von Spaeth

(ed.note:  Dianna Padgett is the author of the book: "V I AMR, Becoming Manifest Transformation . A Qabalistic and Egyptian Analysis of the Formula of Creation as Found in Genesis 1-4".   Tiamat Press  2003,   Denver, Colorado, www.geocities.com/dianna217.geo/home.htm )

Translation in Danish/dansk

¤ Læserindlæg, den 14. februar 2006  -  kommentar og spørgsmål:
Læst med stor interesse

Kære Ove von Spaeth !  Jeg har med stor interesse læst Deres 5 bøger om Moses. Jeg har venner i USA som også er interesseret i at læse Deres bøger, men som desværre ikke læser dansk.
          Findes der, eller arbejder De på en en engelsk oversættelse ? På forhånd tak.

Torben Nielsen, tnielsen@oncable.dk  -  (14.feb.2006)

¤  

::   Svar fra OvS.    Tak for den venlige interesse. En oversættelse af bind 1 er nu ved at være færdiggjort. Så det kan ikke vare alt for længe, før en engelsksproget udgivelse foreligger.
          Ove von Spaeth

¤ Letter, 3rd Februrary 2006  -  commenting question:
He sure put a lot of work into these books

I surfed over to Ove von Spaeth's site and found it to be very interesting. He sure put a lot of work into these books and I would like to know when they are published in English!
          The site is also very well put together!

Frank Colon, - frankcolon@gmail.com - (3.Feb.2006)
Frank Colon, percussionist, New York, NY USA, - www.frankcolon.com - & - www.kravmaga.bz
"Hope is for those who wish...Belief is for those who plan." FC

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Diskussion, Netavisen Flix.dk, den 8. maj 2006  -  indlæg:
Utrolig flot om bogen om den aktuelle Moses

Angående Jens Jørgensens anmeldelse af Ove von Spaeths bog, "Profeten som Ukendt Geni", i Netavisen Flix.dk pr. 3.maj 2006: 
http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=3553

Denne boganmeldelse er utrolig flot - og siger ganske meget om Ove von Spaeths talentfulde forfatterskab. Det må kunne sælge mange bøger, Anmelderen, Jens Jørgensen, er vist ham som i sin tid skrev bøger om H.C. Andersen. Jeg synes, at også de var informative og godt skrevet.
        Nu hvor et utal af bøger og artikler i medierne internationalt fejrer Sigmund Freuds 150 års fødselsdag og dertil kommer ind på, at Freud selv skrev flere afhandlinger om Moses, er det interessant, at Ove von Spaeths ovenfor anmeldte bog for eksempel kan vise en lang liste af værker, hvor andre forskere er stærkt optaget af Freuds interesse for denne stadig så aktuelle Moses.

Hans Baron Anckarstjerna, historiker, journalist, -  indsendt til Netavisen Flix.dk, jf.:
http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=3553 kl.16:42 (8.maj2006)

(NOTE: Se andre kommentarer, nedenfor)

¤ Diskussion, Netavisen Flix.dk, den 10. maj 2006  -  kommentar til Anckarstjerna:
Freud og Moses

Angående Hans Baron Anckarstjernas kommentar 8.maj,2006 (til Jens Jørgensens anmeldelse pr.3.maj,2006 af Ove von Spaeths bog, "Profeten som Ukendt Geni") i Netavisen Flix.dk: 
http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=3553

Meget aktuelt nævnes Freud i kommentaren (8.maj) af Hans Baron Anckarstjerna. Freuds medicinske udddannelse samt hans stærke biologi-interesse og dertil især neurologien blev hans indfaldsvinkel til bevidsthedsforskning. Dog Freud og hans fæller inddrog også psykologien og antropologien, f.eks. var Freud imponerende velorienteret om egyptologi og ejede selv en fornem samling Ushapti-figurer ("efter-døden-tjenere", tilbehør i egyptiske grave) - og han fik betydelig indflydelse på kulturvidenskaberne.

          Nu omkring Freud-jubilæet foreligger der næsten 2000 bøger om ham ifølge diverse book-sites på nettet (Amazon etc.) - og han hyldes af Newsweek, Time Magazine, Der Spiegel og Die Zeit. I de senere år har Freuds sidste værk "Der Mann Moses und die monotheistische Religion" (Manden Moses og læren om én gud), som Freud færdiggjorde i London kort før sin død i 1939, inspireret til en hel del nyudgivelser. Desuden har Freud skrevet om sin utrolige optagethed af Moses i Michelangelos udgave, den berømte statue i Vatikanet.

          Den tyske egyptolog og kulturforsker Jan Assmann, den palæstinensisk-amerikanske litteraturforsker Edward W. Said samt den amerikanske filosof Richard J. Bernstein tager udgangspunkt i eller arbejder videre på Freuds religionskritiske betragtninger om Moses' rolle for vores opfattelse af de monoteistiske religioner i dag. Så også Moses er fremme, men uaktuel har han dog ikke været (eksempelvis opnåede den store Hollywood instruktør Cecil B. DeMille at indspille storfilmen "De ti bud" hele to gange i sit liv, 1923 og 1956). For kortere tid siden har også f.eks. Karen Armstrong flere gange beskæftiget sig indgående med Moses. I min bogseries bibliografi findes stort set alle de sidste 120 års internationalt publicerede værker og afhandlinger om Moses, nær ved 1000 titler. 

          I min bogserien om Moses er der i det første bind, "De Fortrængte Optegnelser" (Attentatet på Moses, 1), beskrevet i kap. 8 om Freud og hans fællers overvejelser, at de ikke lagde skjul på, at Moses var en egyptisk prins - netop som det fremgår fra omfattende og præciserende kildebelysning i mine bøger om Moses' baggrund. I bøgernes bibliografi findes, som allerede omtalt i indlægget ovenfor, fremlagt værker og afhandlinger af en lang række forskellige forskere om Sigmund Freuds opfattelse af hans egen opfattelse af Moses. Herved kommer man adskillige trin bort, men hvor blev Moses af i alt dette?

          Den begavede skribent og tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet, Victor Andreasen, var stærkt begejstret for det nævnte første bind. Bogens reelt positive, men altså ikke helt på-knæ-faldende omtale af Freuds undertiden mindre historisk konsistente tolkning af Moses, fik Victor Andreasen til at standse færdiggørelsen af sin anmeldelse. Han fremsendte privat et brev på hele 16 sider om bogen og problemet. Jeg opdagede her at være gået ind i et minefelt ved ikke at have taget det alvorligt nok, at i visse kredse var ateisten Freud selv gjort til genstand for nærmest gudeagtig kultisk dyrkelse - her måtte ikke siges noget, der kunne fortolkes som blot svageste uenighed.

          Da jeg begyndte min Moses-forskning for mange år siden, kendte jeg ikke nok til Freuds ideer om Moses, men gennem egne undersøgelser kom jeg alligevel til nogle af de samme resultater som Freud. Endda også ved min bogseries titel "Attentatet på Moses" viste det sig, at Freud havde anvendt et lignende udtryk, men dog ikke med helt samme formål (Freud havde her sin teori om et arkæisk mordet-på-faderen). Freud kom til sine interessante konklusioner ud fra sin tids viden om Moses. Hvad angår selve det at vise Moses som værende en egyptisk prins, var Freud stærkt logisk og konkret i sine skarpsindige belæg. Mere end 60 år senere kunne jeg gøre brug af et langt større antal kilder fra langt flere forskningsområder (ikke mindst den første mere præcise Moses-datering til hvilken jeg endda også kunne benytte mig af astronomiens hjælp) - alene dét kan medføre de yderligere fremskridt.

          Som Freud selv udtalte: "Det er en misforståelse, at videnskab kun er afgørende beviselige fund, og det er uretfærdigt at kræve, at dét skulle den være. Dette er et krav, der alene stilles af dem, der higer efter en form for autoritet og et behov for at få religionens katekismus erstattet med noget andet, endda selv med en videnskabelig sådan. - Videnskab ... består hovedsageligt af statements, som den har fået udviklet til forskellige grader af sandsynlighed."

Ove von Spaeth, forsker og forfatter ( www.moses-egypt.net )  -  indsendt til Netavisen Flix.dk, jf.: 
http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=3553 kl.14:28(10maj2006)

Link for udvidet læsning:  OvS's artikel om Freud og Moses

¤ Letter, 21 July 2006  -  statements & annotations:
These five volumes of 'Assassinating Moses' is a big step in the unveiling of the truth

The scriptures below (2Corinthians) speak of how Moses put a veil (was secret, hid something) so that the children of Israel could not see the truth about that which he gave them (his law, the 1st constitutional government) and how the veil (the inability to understand the truth) was still in effect in Jesus' day concerning the reading of Moses.
          Even though it says in Ephesians that Jesus (I am the Way, the Truth, the Life) abolished the enmity (Moses' Law), I believe Moses' veil is still partitioning us from the truth. We all still live under the Old Testament law and structure given at Mt. Sinai, rendering bondage as mentioned below in Galatians 4:24.
          These five volumes (just as the 5 volumes of Moses') of "Assassinating Moses" is a big step in the unveiling of the truth given and still hidden in Jesus' message in the New Testament.
          Thank you, Ove von Spaeth.

Rebecca Willmond, - rwillmond@hotmail.com  -  (21.Jul.2006)

Annotations by Rebecca Willmond:
2Co 3:13 And not as that the Moses, which put a veil over his face (so the) children of Israel could not stedfastly look to the end of that which is
abolished:
14 But their minds were blinded: for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the old testament; which veil* is done away in Christ.
15 But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart.
16 Nevertheless when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away.
17 Now the Lord is that Spirit: and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
*[Grk. 2673] katargeo (kat-arg-eh'-o) from 2596 and 691; to be (render) entirely idle (useless), literally or figuratively:--abolish, cease, cumber, deliver, destroy, do away, become (make) of no (none, without) effect, fail, loose, bring (come) to nought, put away (down), vanish away, make void.

Eph 2:14 ¶ For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition (the veil that Moses hung) between us;
15 Having abolished in his flesh the enmity, even the law* of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace; *[Grk. 3551] nomos (nom'-os) from a primary nemo (to parcel out, especially food or grazing to animals); law (through the idea of prescriptive usage), genitive case (regulation), specially, (of Moses (including the volume); also of the Gospel), or figuratively (a principle):--law.

Ga 4:22 For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the other by a freewoman.
23 But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the freewoman was by promise.
24 Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar.
25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children.

¤ From: paradis.dk - To: moses-egypt.net - Sent: Friday, June 16, 2006 12:30 PM
Kære Moses

Kære Moses,

Det er det flotteste site jeg har set.

Gud

e.bogan, - eebogan@paradis.dk - (16.jun.2006)

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Swedano Journal, 1. september 2002 (nr.1, 1.årg., s.53-66):  Glimt fra tilblivelsen af 5-bindsserien om Moses  -  kronik:
På sporet af Moses' arv fra Egypten

Af  OVE VON SPAETH


Nye opdagelser og interessante fund i forbindelse med Moses-gåden reetablerer vigtige historiske sammenhænge. Alt dette er fremlagt i bogserien 'Attentatet på Moses'. Heri levendegør et enestående materiale den både eventyrlige og dramatiske baggrund for Moses i Egypten. Moses tilhører vor tidlige histories mest indsigtsfulde og spirituelle personligheder.


Det store antal nye spændende oplysninger om Moses' skæbne og mysterium blev tilvejebragt ved et årelangt, grundigt undersøgelsesarbejde. Det foregik ved at opsøge mange ofte fortrængte kilder og sætte dem i relation til seneste forsknings landvindinger.
          Siden publiceringen af den første bog af min fembindsserie har der været mange forespørgsler angående selve bøgernes tilblivelse og forfatterens fremgangsmåde. Til orientering gengives i det følgende nogle relevante træk fra et mangeårigt hændelsesforløb med særlige omveje og vigtige milepæle - en personlig indføring til forfatterens baggrund for at beskæftige sig med emnet samt om målsætningen for det usædvanlige projekt.


Det evige spørgsmål


At det store verdensrum, kosmos, med stjernerne og planeterne og vores stadige kraftkilde Solen betyder så afgørende meget for hver enkelt af os uanset vores forskellige livsudfoldelse, gælder netop uanset, om vi opholder os på steder, hvor vi sjældent ser himlen; også uanset om vi overhovedet er os disse forholds eksistens særlig bevidst. Så selvfølgelige er de himmelmæssige omstændigheder blevet for os, at de ofte glider i baggrunden til fordel for mere nære ting, som almindeligvis optager de fleste.

          Meget af alt dette gik tidligt op for mig, men himmelrummet og dets stjernehav forblev ofte mere i min bevidsthed end det, der foregik dagligt i nabolaget. Jeg begyndte at læse om, hvordan andre folkeslag gennem tiderne har opfattet disse forhold. Der var så meget at lære og viderebearbejde, og jeg blev efterhånden klar over, at det faktisk var nødvendigt, at jeg fik mit eget store bibliotek. Efter den del år omfattede min bogsamling omkring 5.000 bind - mest faglige emner og udgivelser af de tekster, der skulle studeres. En uvurderlig hjælp i de mange år før internettets fremkomst.
          Videre læste jeg om vores historiske relationer til astronomien og indflydelsen herfra på vores religioner og tænkemåde. Med andre ord, tilværelsens gåder i det kosmiske perspektiv sat overfor vores vesterlandske religioners trosopfattelse - kunne disse elementer overhovedet forenes?

          Det fra Bibelen så kendte bud, om at "elske din næste som dig selv", er hos mange knyttet til dét, Jesus lærte fra sig. Men her citerede Jesus i virkeligheden Moses! (fra 3. Mosebog 19;18). Netop dette bud har i tidens løb haft en betragtelig indflydelse. Så hvem var da denne Moses, der levede næsten 1.500 år forud for Jesus?
          Moses var den tidligst kendte historiske person, der har indstiftet en religion. En religion, der blev en dyb inspiration for tre af de store hovedreligioner, nemlig jødedommen, kristendommen og islam. Og samtidig en religion, der siden hen baserede sig på sin særlige bog, Bibelen, verdens mest udbredte og læste bog, hvis ældste dele netop Moses skrev ifølge traditionen.

          I flere dele af Bibelen findes der en række ophøjede leveregler og etiske fordringer, men også nogle efter nutidens begreber hårdhændede og grusomme træk. Hvordan kan dette forenes - havde den samme person da skrevet begge dele?
          Og kan det være meningen i nutiden, næsten 3.500 år efter Moses' virke, at nogle grupper søger at leve efter den strengeste bogstavelige "forståelse" af disse tekster? Især når sådanne dog omdiskuterede opfattelsesmåder tilmed kan ses destruktivt anvendt i forbindelse med nogle af nutidens store politiske og etnisk-religionsmæssige problemer?
          Kan der være sket noget undervejs med teksterne siden dengang, de blev udarbejdet? Flere af den type spørgsmål var blevet 'vækket' inde i mig, da jeg på egen hånd gik i gang med en række særlige studier.


Verdens ældste stjernekort

Min tidligt grundlagte interesse for historie og astronomi førte, mange år før min første bog om Moses udkom, til et bekendtskab med verdens ældste stjernekort. Det er en smukt udført gammel-egyptisk himmeloversigt optegnet i en særlig form, meget anderledes end hos os. Kortet var fremstillet af den tids største begavelse, dronning Hatshepsut's regerende minister, Senmut. Ved selv at studere flere fagområder såsom historie, religionshistorie, astronomi, den gamle stjernelære, myterne, mv., blev det mig efterhånden klart, at dette stjernekort netop er fra Moses' epoke. Kortet viste sig at beskrive en bestemt konstellation på himlen i 1534 f.Kr.
          Forbindelsen støttes yderligere af indikationer fra oldtidens historikere vedrørende kronologien i tilknytning til Moses. Men ved at undersøge Moses' historiske forhold nærmere opdagede jeg snart, at der inden for forskningen hersker stor intern forvirring om denne betydelige skikkelse.

          Uden indskoling af teologiske hypoteser om Moses, der kunne trække undersøgelsen i en bestemt retning, søgte jeg fra starten at fastholde frit udsyn til alle sider. Og ligeledes uden forestilling om, hvor omfattende emnet er, arbejdede jeg systematisk med at afdække alt relevant, og ofte sjældent, materiale om Moses og kronologi. Det skulle tage mange år.

          Det var under disse studier, at stjernekortet blev dateret. Resultatet blev i juli-august 2000 publiceret som videnskabelig afhandling i "Centaurus International Magazine of the History of Mathematics, Science, and Astronomy" (vol.42). Jeg var forinden heldig at få mine opdagelser om den historiske Moses antaget hos det traditionsrige universitetsrelaterede forlag C.A. Reitzel, og jeg følte mig også godt tilpas med, at det er Søren Kierkegaards og H.C. Andersens originale forlag.
          Det store materiale blev til bogserien "Attentatet på Moses"; og her blev en dansk tekstudgave om stjernekortet tilføjet bag i bind 2. Det var derefter også en glæde at blive benyttet som referee/review'er hos verdens største og ældste internationale videnskabshistoriske tidsskrift "Isis Journal of the History of Science".
          Under de lange studier skabtes også den kolossale Moses-bibliografi (gengives bag i bøgerne). Det var desuden en opmuntring, at bl.a. Jewish National and University Library i Jerusalem begyndte at anskaffe denne (danske) bogserie.


Bundet til Moses' gådefulde spor

Uden at vide det fra starten var jeg begyndt på et helt projekt blot ved oprindelig at ville skrive en billedtekst til stjernekortet. Pludselig fyldte teksten en hel side. Og snart efter en hel artikel. Det viste sig, at jeg ud fra mange års intensive beskæftigelse med hertil relevante historiske og spirituelle emner faktisk vidste en masse, hvad jeg på det tidspunkt ikke havde gjort mig klart. Denne viden og sammenhæng fandtes i mig, men var i en tilstand ligesom omrystet snevejr i en gennemsigtig legetøjsglaskugle - hvor skulle jeg ende og hvor begynde?

          Den heldige afkodning af en bestemt dato i stjernekortet skulle vise sig som den overhovedet første præcise datering af dette kort. Da det hermed også blev en hjælp til endelig at kunne fastlægge Moses' tidsalder, faldt nu alle brikker på plads. Det havde den positive konsekvens, at her, præcis på det rette spor, kunne materialet selv lettere vise vej. Nu blev teksten en fuld bog. Og hurtigt til to bøger. Snart tre. Svulmede efterhånden op til hele 5 bøger, på et tidspunkt endda 6, så jeg disciplinerede mig selv meget for at få det i sandhed utroligt fascinerende og livlige stof mere begrænset i udstrækning og helst uden tab. Der blev anvendt omkring tyve år - foruden en årrække med generelle forstudier, der nu krystalliserede sig.

          En skønne dag opdagede jeg, at det var som en mission, jeg reelt var i færd med at udføre. Ligesom i gamle dage, hvor kaptajner på farefuld og ukendt færd og med forseglede ordrer først måtte bryde seglet i rum sø. Dvs. efter lang tid uden land i sigte, og uden at kunne nå land ved f.eks. at ville undslippe i en robåd. Ingen mulighed for at flygte. Vejen ud er vejen igennem - og her, at bringe Moses' eksistens tilbage i historien til bevidsthed igen.

          Mange essentielle forhold, som fik betydning for vores kultur endnu i dag, stammer fra Moses og hans tid. At sammenarbejde det vidtspredte kildematerialets utallige stumper blev et utroligt hårdt og langvarigt arbejde. Men voldsomt fascineret som jeg var, kunne jeg ikke slippe det. Og til trods for al ydre modstand og problemer og de dybe personlige afsavn opdagede jeg, at der var ikke nogen vej udenom; jeg befandt mig simpelthen som fastbundet til at gennemføre arbejdet uanset hvad.


'I sidste minut'

Undervejs med arbejdet på det store værk skete der de mærkeligste ting - der kom flere mere ejendommelige ubehageligheder i vejen, men der var også særprægede, yderst velkomne hændelser. Således nåede jeg, ofte næsten "i sidste minut", at få uvurderlig hjælp af fremragende eksperter inden for egyptologi, hebraisk, oldgræsk m.v., men i nogle tilfælde kun i kortere tid inden de pågældende personligheder forlod denne verden efter et langt livs forskning og erfaring.
          Jeg nåede her i en længere, heldig periode inden Det Kgl. Biblioteks katastrofale ombygning ved år 2000 at anvende den gamle og utroligt righoldige, ja paradisiske, læsesal, der i lang tid tilmed var Danmarks største tværvidenskabelige forum (nu ophørt), hvor mange betydelige forskere fandt sammen.
          Den argentiske forfatter, Jorge Luis Borges (1899-1986), der senere tillige blev direktør for Nationalbiblioteket i Buenos Aires, kunne anskue enhver bog som en verden, der forgrener sig, og han indleder sin novelle "Biblioteket i Babel" (La biblioteca de Babel, 1941) med disse ord: "Universet, hos andre kendt som biblioteket …". Det dækker præcist min egen fornemmelse og tilstand.
          Det var af essentiel vigtighed for mine undersøgelser at i Det Kongelige Bibliotek fik jeg her adgang til en af verdens største samlinger af ældre hebraiske tekster og litteratur. - Nogle af de bedste timer af mit liv har jeg tilbragt på det sted (oplev lignende indtryk : Librophiliac Compendium of Beautiful Libraries).
          Derinde på dette specielle sted, Det Kongelige Bibliotek - og gennem biblioteket også i  videre kontakt med udenlandske biblioteker - nåede jeg i en årrække at låne og kopiere mere end tusinde meget væsentlige bogværker, hvoraf mange meget længe havde været "out of print", foruden artikler og dokumenter, præcis dem jeg fik brug for. Dette nåede jeg lige at få gennemført, inden der blev indført de for en ikke-institutionstilknyttet forsker så prohibitivt belastende høje afgifter ved udenlandske bogudlån og kopier. Senere bortsparedes endog bibliotekets fagkonsulenter og anden faglig bibliotekartjeneste (eksempelvis hæmmes kildesøgning i ældre, ikke-elektronisk registrerede værker). Alt dette ville nær have umuliggjort en forskning i det usædvanlige omfang som Moses-seriens bøger forudsatte.

          Megen indsamlet, usædvanlig viden skylder vi de ældre generationers elite af forskere fra den tidlige periode af forskning, hvor det fra ældre forsvindende kulturer ofte i sidste øjeblik lykkedes at få fat i og bevare en særlig viden om mennesket, dets livsform og historie. Mange af de tidlige akademiske værker er derfor blevet uvurderlige, hvorfor det i de senere år kunne opleves, at hele årgange af f.eks. tyske videnskabsjournaler helt tilbage fra 1920'rne bliver fotografisk genoptrykt - ofte af amerikanske universitetsforlag.
          Jeg havde hørt om den britiske videnskabsmand Alfred Russel Wallace, der i årevis midt i 1800-tallet havde forsket i Amazonas - hvor han f.eks. kunne være mange måneder om at indfange f.eks. en sommerfugl, der var vigtig for hans bevisførelse, altimens han led under tropesygdomme, giftige insekter, fjendtlige indianere, og problemfyldt transport gennem jungler og på floderne af sine samlinger og mange videnskabelige optegnelser. Det hele blev i 1852 destrueret, da hjemtursskibet på Atlanten brændte op som en fakkel (ild i en last med balsam-olie og harpiksprodukter). I tiden efter hjemkomsten, efter 10 døgn i en åben robåd, måtte han skrive sine tekster hovedsagelig uden optegnelser, fund og præparater - og dog opfordrede han, så utroligt storsindet, sin kollega Charles Darwin til at fremskynde dennes egen, noget lignende udviklingsteori, så den kunne blive udgivet.
          Dét gjorde indtryk. Således nu mere bevidst om risikoen for (læs 'angst' for) uoprettelige tab, kopierede jeg derfor teksterne med mine mange års forskning og de mange resultater og dokumentation på disketter i hele tre sæt, konstant til opdatering og sikker opbevaring flere steder.

          På internet, det nye årtusindes fantastiske hjælpemiddel, oprettede jeg i 1999 Moses-seriens egen hjemmeside, www.moses-egypt.net . Rundt om i verden blev det læst, det nåede at blive meget kendt internationalt for sit emne, og var engang gennem længere tid placeret på Google's første side, øverst over 30 millioner opslag under indeks-ordet Moses. Få år efter efter var der nu kommet mange flere millioner af hjemmesider, og det blev sværere for bogseriens site umiddelbart at blive fundet. Men i de første "frie" år nåede websitet at få utrolig megen respons, - og meget af dette findes fortsat bevaret på nettet.
          På Facebook, det frit tilgængelige og populære social networking website, der fortløbende indkluderer flere hundrede millioner aktive brugere på verdensplan, fik nogle meget interesserede mennesker etableret: "Interest Group for The Ove von Spaeth Papers" - nemlig: Interessegruppen for Ove von Spaeth-skrifterne om Historie og Videnskab: - Genopdagelse, indsigt, fornyelse. - Især med fokus på: Udbredelse og debat om Ove von Spaeth's forskning og opdagelser, i særdeleshed hans udforskning af den historiske Moses, arven fra Egypten, oldtidens videnskaber og astronomi, (på dansk og engelsk).

          I mere end tusinde år helt frem til vore seneste århundreder var stort set alle mennesker velbekendt med Bibelens indhold. Endnu i 1900-tallet bærer ældre generationer i den vestlige verden historien i sig og ejer fra skoletiden beretningerne om Abraham, Isak, Jakob og Moses. I den senere opståede massekultur har en voksende 'analfabetisme', paradoksalt nok opstået under historiens længste skoleperiode, afskåret nye generationer fra megen viden om kulturelle rødder, som selv de fattigste børn i middelalderen havde lært om.
          Derfor, lige inden Moses-seriens første bog udkom, foretog jeg en række specielle ændringer i manuskriptet, fordi jeg kunne forudse, at mange forhold og emner, der hidtil i almindelighed havde været selvfølgeligt indforstået, snart kunne blive et problem. Eksempelvis var det ikke hensigtsmæssigt bare at referere til "Jobs Bog", mange yngre læsere ville let fejllæse det som var det en bog "om at få nyt arbejde", i stedet måtte jeg tydeliggøre det som "Bibelens Jobs Bog". Lignende ændringer indførtes hele vejen igennem, idet mange mennesker synes ikke længere hverken at kende de bibelske personers navne, eller at Bibelen består af en hel samling af individuelle "bøger".
          Den kristne kultur var stærkt medvirkende til at gøre den vestlige verdens moderne udvikling mulig. Men en anden, særlig kulturtradition, der udgjordes af de mange oprør netop imod den kristne religion, var en mindst ligeså væsentlig faktor for udviklingen. Udfordringer mod det bestående er som bekendt en nødvendig dynamik, - endda også i dette tilfælde, for skønt mine bøger i begyndelsen blev mødt også med megen fjendtlighed fra visse etablerede teologer og egyptologer, formindskedes senere denne modstand efterhånden. Dette skyldtes ofte alene at mange nye akademikere inden for disse fag ikke længere synes at have tilstrækkeligt kendskab til de i bogserien omhandlede historiske emner.
          På flere måder forekom situationen som om jeg arbejdede hårdt om kap med tiden. Da det første bind af Moses-serien udkom i 1999, var der på de store hovedaviser stadig tilknyttet mange boganmeldere med deres hidtidige kulturbaggrund og interessesfære - ligesom hos det meste af deres publikum. I offentlighedens opmærksomhed nåede Moses-seriens første bøger således lige at få godt fodfæste. Men kort inde i det nye årtusinde ankom nye generationer med andre af det moderne samfunds medievaner og anderledes interesser. Det var som at stå på grænselinjen mellem to verdener og være betroet at viderebringe en meget værdifuld specialviden på bedst beskyttet måde over i den ny tidsalder.
 

Formen afslører budskab

At det netop blev undertegnede, en dansk forsker, der kom på sporet af den historiske Moses og tog de afgørende skridt, synes bl.a. befordret af tilstedeværelsen af Det Kgl. Biblioteks judaistiske afdeling i København - med dennes i udlandet misundte, eksklusivt gode samlinger. Ydermere, her i den store astronom Tycho Brahes hjemland besidder dette bibliotek en anseelig samling af både hans originale tekster og relaterede dokumenter og litteratur. En stor hjælp, fordi i dele af min forskning var det meget vigtigt at være i stand til at undersøge de originale tryk, de genuine førsteudgaver af f.eks. Tycho Brahes værker (og ligeledes Shakespeares tekster).
          Min beskæftigelse med de originale tryk angik bl.a. indlagte meddelelsformer i ældre tekster, hvilket er kendt som normal fremgangsmåde i en levende tradition fra det gamle Egypten og siden han hos grækerne og romerne. - På grund af bogtrykkunstens udbredelse kunne kodeformen også ses i brug i Shakespeare-teksternes typografi. Heri er navne eller meddelelse dannet bl.a. ved en systematiseret brug af "uegale" bogtrykskrifttyper - en form der især var blevet udviklet af den danske astronom Tycho Brahe (1546-1601), som ved sine observatorier på den dengang danske ø Hven, hans residens, også havde sit eget bogtrykkeri - og metoden ses kort efter i mange af Shakespeare-teksternes første-udgaver. Det blev ofte fjernet i senere optryk, ligesom det skete hos Tycho Brahe, sandsynligvis fordi det af uindviede blev antaget for "trykfejl", der så blev "rettet".

          Her kom min gamle uddannelse fra mine teenage år som typograf (sætter) mig tilgode. Gutenbergs revolutionerende opfindelse med at masseproducere tekster ved at sammensætte deres trykningsblok af løse typer havde holdt sig i 540 år - og pludselig fra omkring 1980 blev den arbejdsform næsten overalt forældet og nu udført ved computerteknik. I dag kan næppe mange forstå, at det var ikke unormalt tidligere, at forskellige slags typer ved uheld kunne blive blandet, så selv om teksten var korrekt stavet, kunne der være sket en visuel blanding af forskellige alfabetstilarter. Derfor ville ingen af datidens læsere bemærke umiddelbart, eller i det hele taget, hvis nogen bevidst havde arrangeret en blanding med det formål at danne en kodet meddelelse.

          Den danske astronom, forsker og videnskabshistoriker J.L.E. Dreyer (1852-1926) lod i Danmark udgive Tycho Brahes samlede værker, "Opera Omnia", ialt 15 bind. Mængder af sjældent materiale både af - og om - Tycho Brahe, havde Dreyer ladet kopiere fra mange af Europas centrale biblioteker, især Habsburgernes samlinger i Østrigs nationalbibliotek i Wien, foruden indsamlet ved opkøb på internationale auktioner. Til disse værker på latin havde han gennemrettet og kommenteret alle teksterne for oprindelige skrivefejl.
          På det Kongelige Bibliotek i København har jeg siddet i ugevis og gennemgået en særlig arv, nemlig Dreyers kasser med disse ting, inklusive de mange 1600-tals flyveblade og pamfletter på alle sprog fra hele Europa. Også jeg blev imponeret over alle disse gamle tryk og udgivelser med beundring og hyldest til pioneren, videnskabsmanden Tycho Brahe angående hans fremlagte forudsigelse i sin bog, "De Nova Stella" fra 1573, af hvad der senere blev betegnet som 30-årskrigen i 1618-1648, hvor man oplevede en nordisk (svensk) konges erobringer af de indikerede store områder i Centraleuropa.

          Også i Moses-forskningen var det vigtigt, at jeg i dette uforlignelige biblioteks judaistiske afdeling kunne få adgang direkte til mange rabbinerskrifters tekster i stedet for at læse dem i uddrag eller referat. Angående Bibelens Moses-tekster var jeg heldig at modtage hjælp fra flere eksperter i hebraisk, fordi det ofte kunne forekomme, at det var ekstra frugtbart med mere end én persons mening alene i tilfælde af vanskelige oversættelsesproblemer.


Op imod den udbredte fejldatering

Hvordan kan vi vide, at Moses ikke var nogen mytefigur, og at Moses' og israelitternes udvandring, Exodus, fra Egypten overhovedet har fundet sted? Fortløbende, og lige fra begyndelsen af værkets tilblivelse, er der om dets hovedemner til stadighed fremsat sådanne spørgsmål. Denne undren viser sig oftest at være influeret af udbredelsen af bl.a. flere teologiske skolers tvivl om Moses' eksistens som historisk person.

          De pågældende teologiske hypoteser ses bl.a. udsprunget af, at man mest har efterforsket Moses ud fra en fejlagtig datering, der placerer ham ca. 250 år for sent i det historiske forløb - ved 1200 f.Kr. i stedet for 15-1400 f.Kr. Følgelig er der ikke fundet noget spor hverken af Moses eller israelitternes udvandring. På dette mangelfulde grundlag hævdes i dag, at den bibelske Moses beretning er en nationalromantisk myte, skabt af opfindsomme præster for omkring 2.300 år siden for at give jøderne en glorværdig forhistorie.

          Imidlertid findes der især i egyptiske og jødiske kilder i forbindelse med Moses et betydeligt antal af sandsynlige historiske spor. Disse er i stor udtrækning blevet ignoreret, ofte på grund af en unuanceret fastholdelse af den alt for sene datering - og af mytehypotesen, der reducerer denne mest fremtrædende personlighed bag den bibelske kulturs oprindelse og i den jødiske selvforståelse til blot at være en fiktiv figur. Dette er uacceptabelt, fordi påstanden om Moses som myte viser sig konkret at være en historisk set umulig konstruktion, ligesom det ville være en komplet meningsløshed allerede for datidens jøder.

          Det er en kilde til stadig undren, at traditionel akademisk forskning ikke i større grad har benyttet sig af de seneste 120 års (forløbigt frem til 2000) ganske vist spredte, men talrige arkæologiske og tekstlige referencer til Moses-tidens begivenheder.
          Oprørte universitetsfolk begyndte allerede ved udgivelsen af det første bind at tage mindre pæne metoder i brug. En af forskerne blev især stødt over, at jeg korrekt citerede hans angreb ordret. Og nogle af hans kolleger udtrykte i pressen: at de vil (citat:) "kæmpe med bøgerne i mange år". Mange læsere så dette som en kompliment - at bøgerne fremstod med særlig klasse, når de "kunne ryste de akademiske funktionærer". Men flere af disse fandt det ønskeligt at sætte opdagelserne i bås med bøger af eventyrere og fantaster, hvilket fik andre akademikere uden for de pågældende fagområder, og endda uden selv at have læst bøgerne, til uden videre at bruge samme prædikater.
          Men vores fortidsviden er langt rigere og også mere tilgængelig end almindeligvis antaget. Så alt dette har sin egen ironi, fordi så mange data om bl.a. det, vi kalder myter, ligger rundt om i verdens biblioteker og museer og samler støv næsten uden at være kendt eller studeret.

          Et betydeligt antal af de netop i virkeligheden eksisterende og relevante historiske kilder om Moses er samlet i bogværket. De fleste af dem er her for første gang sat i relation til moderne arkæologi og astronomisk datering. Det betragteligt store materiale om Moses gør det meningsløst, at han skulle være en mytisk skikkelse - derimod bestyrkes historiske og bibelske oplysninger om Moses som konkret person grundigt og væsentligt.


Spændende fund revurderes

Et uerkendt problem er, at bibelsk tekstforskning startede inden arkæologien var videnskabeligt etableret. Undervejs fra de mange grundlæggende tekstmæssige opdagelser og snart fastere konklusioner for mere end 100 år siden og frem til nutidens forskning opstod hypoteser om disse funds mulige eller ikke-mulige relationer, i forsøg på forståelse af historien bag Bibelen.
          Således konstrueredes der hypoteser om især "Moses som myte". Og de fik i mange tilfælde opbygget et efterhånden enormt litteratur-apparat omkring sig. Hvorefter senere generationer konfronteredes med et stadig op-genereret system af kommentarers kommentarer. Nye studerende bliver dermed ofte ukritisk indgivet det indtryk, at hypoteserne er at betragte mest som autoritativ sandhed.
          I det aktuelle analysearbejde, der ligger til grund for Moses bogserien, var det derfor i mange tilfælde nødvendigt for mig at gå helt tilbage til tidligere forskergenerationers kilder. Det blev gjort for at opnå mest mulig direkte viden (endda f.eks. også fra udgravningsrapporter) om fundene, samt om hvordan forskningsresultaterne derfra var tilvejebragt. Så i stedet for blot at tage den senere videre udbygning for givet, var det ofte af afgørende betydning at få analyseret selve udgangspunktet i relation til nyere fund og opdagelser.
          Bøgernes ikke førhen sete sammenfatning af materiale i så stor skala i forbindelse med Moses-forskningen indebar, at dette tværvidenskabelige værk næppe var blevet fremstillet uden hjælp fra mange kompetente og interesserede forskere. Også andre dygtige hjælpere fortjener her stor tak.


Romaner eller fakta?

I tidens løb har adskillige forskere fået forespørgsler om at få romanskrivning, - fra læsere, der meget gerne vil have indblik i spændende informationer, men helst gennem fiktionens kendte formidlingsform. For nogle er en kildehenvisning en behagelig sikkerhed for kvaliteten af oplysningerne eller en interessant ekstra information undervejs; men hos andre kan det yderst forståeligt føles som mange trafiklys, der lidt for ofte hæmmer hastigheden. Mange videnskabsmænd har anvendt romanform, når de har ønsket at lancere eller afprøve nye tanker en til almindelig læsebrug let håndterlig, men også mere ansvarsfri, formidling.

          Et projekt som dette med ny forståelse af Moses' særlige baggrund har ikke tidligere været udført - og kunne evt. blive opfattet som mindre anvendeligt i praksis såvel som til seriøs vurdering, hvis de fremlagte opdagelser var beskrevet på en sådan måde, at de var mindre tilgængelige for kontrol. Derfor ingen roman, men nogle givne, af egen kraft medrivende emner af største relevans. I sig selv rummer de tilmed videre perspektiver - der endda også kan vedrøre en på længere sigt nødvendig nytænkning inden for de pågældende religioner.

          Den banebrydende forskning og det særlige historiske materiale i mine tekster sammen med de utraditionelle eller uventede resultater ser ud til at have vakt en betydelig opmærksomhed internationalt hos andre forfattere og videnskabsmænd. (cf.: www.moses-egypt.net/vonspaeth-series/ovs-authordata-2_en.asp).


Den spirituelle dimension

Desuden, i disse bøger om Moses' genopdagede baggrund udvides historiebegrebet i praksis på en sådan måde, at der på lige fod med øvrige historiske hændelser også omtales en række magiske og spirituelle forhold. Moses' og Egyptens historie kan umuligt forstås, hvis disse også historisk tilhørende elementer ikke vises større opmærksomhed.
          Også på den baggrund fremdrages derfor i bøgerne bl.a. det gamle Egyptens mysteriespil, 'frimurer'lignende ritualer, rituel healing, magi, astrologi, religiøs kongemagt. Også f.eks. historiske inskriptioner om de gamle kongers og generalers anvendelse af magi. Desuden orakler, guddommelig undfangelse, stjernelære-mytologi og kosmologi. Der rummes sublime indtryk fra en kultur, omfattende gennemtrængt af ånd - som her fandt sit udtryk i spirituel arkitektur og kunst, der overgår det meste fra nogen kendt civilisation. Ved vores møde med den berører den os stadig, nu flere tusinde år efter.

          Blandt en del af disse oplysninger, også med nye vinkler til mysterier og indvielseskulter i oldtiden, har læsere genkendt nogle forhold inden for frimurernes og lignende gruppers forhistorie. Nemlig hvor der i bøgerne er søgt her at videregive nogle fundamentale, ofte glemte omstændigheder, der stadig har visse konkrete ligheder med den gamle verdens historisk kendte træk. Ikke mindst den egyptiske inspiration supplerer og perspektiverer emnet og vores forståelse, hvortil bøgerne netop fremdrager disse spirituelt funderede forhold i Egyptens fortid og kan vise flere også almene spor derfra bag nutidens kultur og historie.

          En anmelder gav sin forståelse af bøgerne det udtryk: "Moses var født til at være farao i det dengang mægtige Egypten, indviet i den gamle esoteriske visdom og intelligensmæssigt stående højt over sine samtidige. Han var tydeligvis en højtudviklet sjæl, der skulle føre menneskene et skridt videre i udviklingen". - Det er blevet muligt også på internet at læse mere om nogle af de mange opdagelser og om den inspirerende modtagelse, som deres fremlæggelse gennem bøgerne har fået. Og også om en for al ny forskning nødvendig kritik foruden en til tider mildest talt særpræget modstand. Uundværlig for en farverig start. Se f.eks. orientering på bøgernes egen hjemmeside,  www.moses-egypt.net


De tilbageholdte oplysninger

Bibelen såvel som de gamle rabbinerskrifter og flere af oldtidens lærde forfattere omtaler, at Moses kendtes som Faraos datters søn. Mine bøger om Moses fik deres lidt usædvanlige serietitel "Attentatet på Moses" på den baggrund, at Moses i tre omgange i historien blev forsøgt destrueret: - Første gang af egypterne, der fortrængte ham som tronkandidat og allerede i hans samtid fjernede hans navne og andre minder om ham for at gøre ham ikke-eksisterende. - Senere af de præstelige bibelredaktører, f.eks. Ezra ca. 350 f.Kr., der reducerede Moses' egyptiske baggrund og status. - Og endelig afviser som sagt flere af nutidens teologiske skoler Moses' eksistens og betegner ham som en frit opfundet, mytisk figur. Følgelig anses bøgerne i flere kredse som stærkt kontroversielle, ja kætterske.

          Ved en revurdering af Moses' identitet og baggrund, skæbne og mysterium, søger bøgerne at fremdrage den tilsidesatte og tilbageholdte historiske eksistens af denne oldtidspersonlighed, der for os står som den, der sætter, eller endda selv udgør, skellet mellem historie og forhistorie. I den sammenhæng har den første af bøgerne i denne serie, som begyndte at udkomme i 1999, fået titlen "De Fortrængte Optegnelser" (C.A. Reitzels forlag). Seriens 5 bøger er selvstændige bind og kan læses uafhængigt af hinanden.
          Der præsenteres her en nyorientering, og her bl.a. også med perspektiver for hidtidig forskning på vejen til forvandling. Og i den hidtidige religiøse lære og opfattelse må også kosmologisk indsigt påny blive inddraget. Der er adskillige tegn på, at Moses med sin høje indvielse og uddannelse i Egypten bragte flere religionsmæssige 'hemmeligheder' med sig ud ved sin og israelitternes udvandring fra Egypten. I dag synes tiden moden til, at mange spændende ting vil blive afklaret, og flere gåder kan stå foran deres løsning.

Ove von Spaeth   -  Copyright © 2002  -  www.moses-egypt.net
 


 
Sidetop


 
 
  :  Profeten som Ukendt Geni
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

.

 

 
 

>>> Anden Debat, se:

Debat om Moses   -   bind 1
                 
Debat om Moses   -   bind 2

Debat om Moses   -   bind 3

Debat om Moses   -   bind 4

Debat om Moses   -   bind 5


Debat - om hele bogserien, a

Debat - om hele bogserien, b

Debat - om hele bogserien, c

Debat - om hele bogserien, d

Debat - om hele bogserien, e
 

 
Ptahotep       Ptahotep       Ptahotep       Ptahotep       Ptahotep
 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:   Debat-siden om Bind 5
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
INTRODUKTION
ANMELDELSER
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*