STJERNEKORT  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

Astromytologiske detaljer på Senmuts omhyggeligt udarbejdede stjernekort

 

ARKIV Senmut-3
     Senmuts stjernekort afkodet
1:  Adgang til afhandlingen på dansk
2:  Ove von Spaeth's introduktion til specialudgave
3:  Om Centaurus Magazine
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse
FÅ ADGANG TIL AFHANDLINGEN
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Senmuts stjernekort afkodes

Problemer inden for historie og egyptologi i forbindelse med kronologien for Egyptens 18. og 19. dynasti (ca. 1550-1300 f.Kr.) bliver ved med at dukke op.
          Som en sideeffekt i den forbindelse er der opstået et behov for lettere adgang til at kunne læse den originale tekst i Ove von Spaeth's analyse og rapport: "Dating the Oldest Egyptian Star Map". Denne tekst blev publiceret i "Centaurus International Magazine of the History of Mathematics, Science, and Technology", juli-august 2000 (flere data herom følger).
          Da denne afhandling med Ove von Spaeths nyorienterende opdagelser i stjernekortets indhold blev offentliggjort, var antallet af trykte eksemplarer relativt begrænset. Det omhandlede stjernekort viser sig at være imponerende godt udført af dronning Hatshepsuts begavede vesir Senmut (eller Senenmut), cirka 1.500 f.Kr. Og behovet for at få kendskab til dets indhold forøgedes mere, end hvad der umiddelbart kunne forudses.

          Den tidligere situation med ikke at kunne fremskaffe afhandlingens tekst direkte, synes i enkelte tilfælde at have haft nogle uheldige bivirkninger, såsom negligering og fejlagtige indtryk af dens indhold.
          - F.eks. har en international Newsgroup om Historisk Astronomi publiceret diskussioner blandt forskere og universitetsfolk på internet om Ove von Spaeths videnskabelige afhandling vedr. datering af verdens ældste stjernekort: - Omkring 25 forskellige depecher herom blev distribueret til alle gruppens medlemmer world wide gennem de første måneder af 2002. Uheldigvis, alene baseret på referater og kommentarer har medlemmer i gruppen udsendt en række statements, som også indeholder flere misforståelser, idet de pgl. videnskabsfolk åbent havde forsømt at konsultere primærkilden, dvs. afhandlingens originaltekst. - Jf. Debat om stjernekortets datering .

Via bibliotekernes artikel-databaser kan rekvireres xeroxkopier af afhandlingen - der har reference-no. ISSN 0008-8994, Centaurus, vol. 42;3, 2000, pp.159-179. Dansk version med gengivelse af afhandlingens indhold findes som et særligt appendiks i Ove von Spaeths Moses-bogseries bind 2 ("Gåden om Faraos Datters Søn", Kbh. 2000, C.A. Reitzels forlag).
          Men ofte har dette vist sig at være for langsom en procedure til at få fat i informationen i det øjeblik den skal bruges.

!  Derfor er der blevet skabt mulighed for i forbindelse med Moses-forskningen (jf. tilladelse nedenfor) - frit og uden forsinkelse - at modtage afhandlingen direkte, i ny elektronisk udgave.

Sidetop
Orientering også for ikke-specialister

I den præsenterede analyse af stjernekortet synes mange forhold i forbindelse med kortets system og indhold for første gang at kunne sættes i en større sammenhæng.
          Bedømmelse af det fremlagte resultat må foretages ud fra helheden, idet afhandlingen ikke er baseret på enkeltstående afgørelser, men på en hel række af især nyere indicier; - disse kan betragtes som 'tilbud' til videre udforskning.

          Det undersøgte materiale krævede flere videnskabsgrene inddraget, især astronomi og egyptologi. Det er desuden en hensigt, at afhandlingen skulle kunne benyttes af andre forskere udover egyptologer, astronomer og astronomihistorikere, f.eks. historikere og arkæologer.
          Dertil er det fundet nødvendigt undervejs at forklare nogle begreber inden for hhv. astronomi og egyptologi. Der vil således af hensyn til ikke-egyptologer gengives egyptiske ord også med de i nutiden almindeligst antagne eller brugte udtaleformer.

          I helhed er analysen søgt udformet således, at læsningen ikke kræver forkundskaber inden for de specielle områder. Og i princippet behøves der ved denne tekst ikke nødvendigvis en gennemgribende forståelse under gennemlæsningen for at opnå en rimelig orientering.

 
Sidetop
Download
Fri download & uden betingelser:  Originalteksten fra Ove von Spaeth's danske version (efter-korrigeret) af afhandlingen "Dating the Oldest Egyptian Star Map" kan fås her i det følgende, nu med den danske titel "Datering af det ældste egyptiske stjernekort", som gengiver afkodningen af Senmuts nu 3.500 årige meddelelser indlagt i kortet.
 
Uden betingelser:  Ifølge Centaurus' (ved Munksgaard /Blackwell International Publishers Ltd.) skrevne tilladelse, 18 Juli 2000, er Centaurus-udgiverens andel af copyright'en til at publicere afhandlingen om stjernekortet venligt blevet ophævet til fordel for de tilfælde hvor teksten skal præsenteres i forbindelse med Ove von Spaeth's Moses-forskning. - Igen må det understreges, at analysen og dens resultater vedrører kun selve stjernekortet alene og blev udarbejdet totalt uafhængigt af noget andet sigte eller formål.
 
Afhandlingen kan download'es (filens str.: 339 KB, pdf) ved at klikke på nedenstående link - og afhængig af internetforbindelsens kvalitet kan det tage et kortere eller længere øjeblik, i så tilfælde vær tålmodig:

 

  AFHANDLINGEN "Datering af det ældste egyptiske stjernekort"
Vigtigt:  For at undgå nogle udbredte tekniske misforståelser er det stærkt anbefalet, at læsning af afhandlingen kombineres med læsning af web page: FAQ
 

For at kunne downloade afhandlingen (i pdf format) anvender computeren hjælpeværktøjet Acrobat Reader. Ofte findes Acrobat Reader allerede installeret sammen med Netscape eller Internet Explorer - og er desuden normalt temmelig uundværlig til mange formål.
          Fri download - og uden betingelser:  Hvis Acrobat Reader ikke allerede findes på computeren, kan den FRIT downloades her og uden at der skal afgives oplysninger om modtageren. Den seneste version kan hentes: Klik på Acrobat Readers link (download-filens str. afhænger af flere forhold, bl.a. sprogvalg) og følg instruktionen:  Acrobat Reader .

 

Klik - køb bogen her - direkte

Ifølge ovenfor omtalte tilladelse har afhandlingen således også kunnet publiceres som et appendiks i Ove von Spaeths Moses-bogseries bind 2:  "Gåden om Faraos Datters Søn", C.A. Reitzels forlag, år 2000, illstr., 239 s., 248 kr. Bogen er bind 2 i serien "Attentatet på Moses".
          C.A. Reitzel Forlag og Boghandel a/s:  Grundlagt 1819 - Søren Kierkegaards og H.C. Andersens originale forlag - Danmarks ældste boghandel, - men efter 2008:  bestil bøgerne i Ove von Spaeths Moses-serie direkte pr. e-mail:  admin@lemuelbooks.com .

 
Sidetop
OVE VON SPAETH: INTRODUKTION TIL "SENMUTS STJERNEKORT - DATERET ASTRONOMISK" (s.176)
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Ove von Spaeth's introduktion
- I forbindelse med forfatterens bogserie om den historiske Moses, er dette en introduktion til bind 2's appendiks: "Senmuts stjernekort dateret astronomisk".
 

Dokumentation af dateringen af Senmuts stjernekort. Ove von Spaeths engelske videnskabelige afhandling herom, publiceret i "Centaurus International Magazine of The History of Mathematics, Science, and Technology" (vol. 42;3, 2000, s. 158-179) blev senere tilpasset og oversat til brug for ikke-eksperter i astronomi. Dette for at kunne publiceres i forbindelse med Ove von Spaeths forskning af den historiske Moses - og blev da tilføjet som et særligt appendiks til bind 2 i selve hans bogserie om Moses.
          Ud fra en hidtil ukendt side af det astronomiske stade hos de gamle egyptere, i en højkulturel periode, 1550-1450 f.Kr., viser der sig mulighed for at kunne afdække ny og overraskende information i indholdet af Egyptens ældste stjernekort. Det pågældende kort er en del af udsmykningen i et gravanlæg, der har tilhørt Hatshepsuts vesir og kalenderbestyrer Senmut for snart 3.500 år siden under 18. dynasti. Derved er det tillige verdens ældste kendte stjernekort.
          Ifølge den præsenterede undersøgelse synes stjernekortet at rumme information om en reelt indtruffen stjernemæssig begivenhed på den tid. Den aktuelle opdagelse afdækker den tidligste eksakt-videnskabelige rapport om et ellers sjældent, men ikke ukendt, himmelfænomen. Opdagelsen kan eksempelvis fremlægges som følgende opsummering:

"The study concludes as follows: The Senmut map depicts an exceptional event in the sky. This seems to have produced a prototype for all later pictures of similar celestial events - but with one exception: In the first depiction, in the time of Senmut, Mars is retrograde in the west when the other planets assemble around Sirius in the east.
          So far, it has been demonstrated:  1) The Senmut maps contain a cosmological and astro-mythological expression not only as decoration - as hitherto assumed - but also as a picture of a particular and unique situation in the sky. -  2) This configuration of the sky can be exactly dated: 1534 BC.
          In addition the star maps may contribute to a much better dating of their creator Senmut and also of the contemporary Egyptian pharaohs."

D.I. Loizos, Professor in History, Editor-in-Chief, - Anistoriton Journal of History, Archaeology, & ArtHistory, Vol. 6/2002 (ISSN 1108-4081), - Anistoriton History Library, Athens, Greece
 

Resultaternes yderligere følgende udbytte er tofoldigt:
          a)  opstilling af en funktionerende metode til at datere andre lignende stjernekort fremstillet gennem Egyptens forskellige epoker;
          b)  selve opdagelsen af at også andre stjernekort, f.eks. hos Ramses II, er konstrueret efter lignende systemer med informationer, der reflekterer deres eksakte datering.
          Som en ekstra gevinst kan en særlig vigtig periode af oldtidens historie (Egyptens 18. dynasti-periode) nu bringes ud af et limbo af manglende eksakt datering.

          Der ønskes ved disse resultater at fremsættes en speciel tak - for konsulteringer i forbindelse med de oprindelige korrektioner til respektivt astronomikonceptet og de egyptiske tekster:
- Kristian Peder Moesgaard, universitetslektor, dr.scient., Institut for De Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet; - direktør for Steno Museet, Danmarks Videnskabshistoriske Museum, Aarhus;
          og til:
- Erik Iversen, dr.phil.h.c., egyptolog, tidl. bl.a. Københavns Universitet.

          Ove von Spaeth

Sidetop
OM CENTAURUS MAGAZINE
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Centaurus

"Centaurus International Magazine of the History of Mathematics, Science, and Technology" (grundlagt 1950/51) er estimeret som den eneste sammenlignelige med verdens første og største tidsskrift på dette område:  "Isis Journal of the History of Science" (grundlagt 1913). Lidt information om Centaurus:

          - Ove von Spaeth's afhandling "Dating the Oldest Egyptian Star Map", blev publiceret i "Centaurus International Magazine of the History of Mathematics, Science, and Technology", Vol. 42;3, 2000, pp. 159-179, - af Aarhus Universitet, Fakultet for Videnskabshistorie, Denmark; - og udsendt af Munksgaard /Blackwell International Publishers, København. - (ISSN 0008-8984).

          Abstrakteret eller indekseret i:  Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Research Alert.
          Current Contents:  Social & Behavioral Sciences, Historical Abstracts.

Stjernekortets konstruktør Senmut, en af det gamle Egyptens mest fremtrædende personligheder
Sidetop

Centaurus' redaktionelle stab, konsulenter, adresser, betingelser og abonnement: I de følgende data kan der være sket evt. ændringer, efter at Centaurus Magazine udgav det omhandlede bind - July-August 2000 :

Editorial staff:
Editor in chief: KURT MØLLER PEDERSEN, History of Science Department Aarhus University, Denmark. Assistant Editors:  KIRSTI ANDERSEN, OLE KNUDSEN, & HENRY NIELSEN, History of Science Department. Aarhus University. Book Review Editor:  HELGE KRAGH, History of Science Department. Aarhus University. Secretary to the Editors:  LOUIS KLOSTERGAARD, History of Science Department. Aarhus University, Denmark.

Consulting Editors:
ASGER AABOE, YaIe University, USA.  ¤  J.M. HENK BOS, University of Utrecht, The Netherlands.  ¤  LIS BRACK-BERNSEN, Universität Regensburg, Germany.  ¤  MARK CLARK, Oregon Institute of Technology, USA. ¤ MENSO FOLKERTS, Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany.  ¤  DAVID FOWLER, University of Warwick, United Kingdom. ROBERT MARC FRIEDMAN, University of Oslo, Norway.  ¤  JEREMY JOHN GRAY, The Open University, Milton Keynes, United Kingdom.  ¤  JAN PETER HOGENDIJK, University of Utrecht, The Netherlands.  ¤  ARNE KAIJSER, Royal Institute of Technology, Sweden.  ¤  JESPER LUTZEN, University of Copenhagen, Denmark.  ¤  ROBERTO DE ANDRADE MARTINS, State University of Campinas. Brazil.  ¤  CHRISTOPH MEINEL, Universität Regensburg, Deutschland.  ¤  KRISTIAN P. MOESGAARD, StenoMuseum, Aarhus, Denmark.  ¤  JOHN D. NORTH, Oxford, United Kingdom.  ¤  JOAN RICHARDS, Brown University, Providence. USA.  ¤  ALAN E. SHAPIRO, Tate Laboratory of Physics, Minneapolis, USA.  ¤  DONALD B. WAGNER, University of Copenhagen, Denmark.  ¤  ANDREW WARWICK, Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, United Kingdom.

Addresses:
Manuscripts, review copies of books, and editorial communications should be sent to: Centaurus, History of Science Department. Aarhus University. Ny Munkegade, DK-8000 Aarhus C, Denmark, Phone: +45 8942 35 12, Fax: +45 8942 35 10. e-mail: centaurus@ifa.au.dk .
          Subscription orders may be placed with: Head office: MUNKSGAARD International Publishers Ltd., 35 Nørre Søgade. Postbox 2148, DK-1016 Copenhagen K, Denmark, Tel: +45773333 33, Fax: +45 77 3333 77, e-mail: fsub@munksgaard.dk  or  Regional office in USA: MUNKSGAARD International Publishers Ltd., Commerce Place. 350 Main Street, Malden, MA 02148-5018, USA, Tel: +1(781)3888273, Fax: +1(781)3888274 or with any subscription agent.

          CENTAURUS International Magazine of the History of Mathematics, Science, and Technology, © 2000 Munksgaard International Publishers Ltd.: - Authorization to photocopy items for internal and personal use, or the internal and personal use of specific clients, is granted by Munksgaard International Publishers Ltd. for libraries and other users registered with the Copyright Clearance Center (CCC).
          Transactional Reporting Service, provided that the base fee of US$ 12.00 per copy is paid directly to CCC, 222 Rosewood Drive, Danvers.  MA 01923 0008-8994/00/ US$ 12.00+0.00.
          In the United States prior to photocopying items for educational classroom use, please contact The Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Dr., Danvers, MA 01923, 508-750-8400.  All other rights including microfilm, electronic and optical storing, and/or copying reserved.

          Centaurus [ISSN 0008-8994] is published quarterly by Munksgaard International Publishers Ltd., 35 Nørre Søgade, P.O. Box 2148, DK-1016 Copenhagen K, Denmark. (Printed in Denmark by P.J. Schmidt A/S, Vojens).
          USA subscription price is US$ 246.00 including airspeed delivery.  (USPS 016-286) Periodicals postage paid at Champlain, NY and additional mailing offices. USA Postmaster for North American subscribers:  Send address changes to: IMS of NY, P.O. Box 1518, Champlain, NY12919.  Airspeed and mailing in the USA by INSA.

http://journals.munksgaard.dk/centaurus  (& http://www.blackwellpublishing.com).

Sidetop

Afhandlingen om "Datering af det ældste egyptiske stjernekort" blev, med tilladelse, også publiceret (i en form tilpasset ikke-videnskabelige læsere) som et specielt appendiks til bind 2 i Ove von Spaeths bogserie om den historiske Moses. (Se også "On History" ).
          Denne bestillingsadresse kan f.eks. benyttes:

C.A. Reitzel Forlag og Boghandel a/s,  - men efter 2008  fungerer disse:  
online lager
Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com  - eller:  online netboghandel Bog & Mystik, Valby, tlf. 3672750,  - kontakt@bog-mystik.dk  - www.bog-mystik.dk

 
 

>>> Fortsæt:  

Senmut, oversigt  (base)

Senmut, side 1  (anmeldelser)

Senmut, side 2  (FAQ)

Senmut, side 3  (afhandling)

Senmut, side 4  (historisk)

Senmut, side 5  (himmeltradition)
 

  
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Senmuts stjernekort afkodet - og Afhandling download
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
 
FAQ: STAR MAP
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*