MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

ARKIV 2c
     Debat og nyt om bind 2: 'Gåden om Faraos Datters Søn'
1:  Fra debatten i presse og på nettet om - bind 2
2:  Især vedr. bind 2's appendiks om det egyptiske stjernekort
3:  Videnskabsmyter og historiske realiteter 
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
FRA DEBATTEN I PRESSEN OG PÅ NETTET  -  OM BIND 2
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
 
¤ Genesispatriarchs, sektion Josef, internet, primo 2001  -  kommentar:
Bedste bud nogen forsker endnu har leveret

          "... Den danske forsker, Ove von Spaeth, gør i sin bogserie: "Attentatet på Moses" overbevisende rede for, at Bibelens Moses er identisk med Hatshepsuts geniale arkitekt mm., Senmut. Senmut opførte hendes tempel ..."
          "... Ove von Spaeth: Attentatet på Moses. C.A. Reitzels Forlag. Bogserien er under udgivelse; de to første bind er udkommet (foråret 2001). Bogserien præsenteres her: http://www.moses-egypt.net/default.asp ...Jeg er ikke nødvendigvis enig i alle von Spaeths konklusioner, men som helhed accepterer jeg hans teori. Det er i hvert fald det bedste bud nogen forsker endnu har leveret ...".

Claus Fentz Krogh:  Fra Abraham til Josef. Patriarktidens historiske virkelighed - http://www.geocities.com/genesispatriarchs/dansk/overblik.htm (under overskriften "Josef")  -  (primo 2001)

¤ Den 5. august 2001  -  læserdebat:
En auditoriefredskrænker

Nu bliver det sværere for den herskende elite på Københavns såkaldte Universitet at fortsætte den vidensfornægtende kampagne mod bogserien om Moses, udgivet af en selvlært auditoriefredskrænker, som ikke kan forstå, at sand empirisk videnskabelig skoling bygger på, at man ikke anfægter forgængernes fejltagelser og fortrængninger, fordi det vil få hele det vakkelvorne bygningsværk til at skælve.
          Vi kan aktuelt følge dette drama, der opstod på baggrund af forvandling af det ældste verdensbillede og den deraf udsprungne religionsideologi, hvilket er den logiske konsekvens af den forskning, der er nedlagt i bøgerne.
          Således er indtrykket i al korthed, og som her følges op i det sidst udgivne bind: Klar, læsevenlig opsætning, med kortfattede afsnit, der omstyrter flere tusinde års mytologi. Man er målløs og nødt til at tygge hvert ord en ekstra gang. - Bogen er, som alt hvad der er udgået fra dette forfatterskab, samvittighedsfuldt udført og præget af omhu:  Man kan sagtens være venlig og informativ, selv om man vælter et par verdensreligioner på gulvet.

Jacob Ludvigsen, journ., red., Svanekevej 42, Brændesmark, 3740 Svaneke  -  (5.aug.2001)

(Med J. Ludvigsens skriftlige tilladelse pr. 17.9.2001 for OvS. til fri brug af teksten på internet)

¤ Brev, den 7. april 2001  -  læserdebat:
At provokere den etablerede elite

Jeg har med stor glæde og fornøjelse læst de første to bøger om Moses - og synes selvfølgelig, at der går alt for lang tid mellem udgivelserne. Jeg er smed og har i 30 år drømt om at komme til Egypten og var så heldig at få læst din første bog, inden jeg rejste dertil.
          Den satte en hel masse ting omkring den egyptiske gudeverden - som jeg altid har opfattet som vanskelig tilgængeligt - på plads i mit hoved.
          Jeg synes, at du svarer dine kritikere og alle os brevskrivere pænt. Og jeg synes det er "fedt", for at bruge et moderne udtryk, at du i den grad har formået at provokere - forskrække - den etablerede elite inden for teologien. Tak for det, de kan kun blive klogere af det.

Ole Rask, Topperne 12, 1-13, 2680 Albertslund  -  (7.apr.2001)

¤ Den 28. september 2001  -  læserdebat:
Anerkendelser og uforskammetheder

Bøgerne virker - også ud fra flere af anmeldelserne - som om de er nærmest revolutionerende og farlige for dogmatikerne på "bjerget". Der er tale om en viden fra en "krudttønde" af provokerende forskning omkring selveste Moses, som en af Bibelens vigtigste skikkelser, og hvem han var.
          Jeg er imponeret over dit arbejde og tænker selv på, hvor dejligt det ville være at have mere studietid. Efter flere udgivelser i Moses-serien - og også på baggrund af præsentationen sammen med anmeldelserne og af debatten - må det således siges:  Det ser særdeles kvalificeret og lovende ud, en imponerende perlerække af anerkendelser og uforskammetheder side om side, hvilket vidner om det gamle udsagn om at "hvor der går røg, er der brand et eller andet sted". - Du har øjensynligt frydet og fornærmet, chokeret og begejstret, fordi du rører ved afgørende punkter af betydning.

Søren Hauge, cand.mag. i idéhistorie og filosofi, - Holme Byvej 43, 8270 Højbjerg

(Med Søren Hauges skriftlige tilladelse pr. 1.10.2001 til at OvS. frit kan bruge denne tekst på internet)

¤  

::   Svar fra OvS.    En tak for ovenstående, og ligeledes for andre brevskriveres interesse for bøgerne, vil - sammen med en uddybning vedr. særlige forhold ved bøgernes modtagelse hos visse grupper - blive givet gennem et samlet "Videnskabsmyter og historiske realiteter", i 3. afdeling, nederst på denne web-side.
          Ove von Spaeth

¤ Brev til Kristeligt Dagblad, den 16. december 2000  -  forespørgsel:
Mystisk påskrift

Til Kristeligt Dagblad.  Avisens særlige web-site "www.religion.dk" viser et link til et web-site (www.moses-egypt.net) for min bogserie om den historiske Moses. Ved det pågældende link for bogserien har nogen indsat denne sætning (citat:) "Bøgerne er meget rost af blade som Faklen og EkstraBladet".
          I betragtning af, at Moses-bogseriens web-site bringer uddrag af et betragteligt stort antal boganmeldelser, f.eks. op imod 30 anmeldelser alene for seriens første bog (om hvilken der endda har været hele 2 anmeldelser i Jyllands-Posten, og bl.a. en hel side i Berlingske Tidendes "Univers", en halv side i Politiken af prof., dr.phil. Billeskov Jansen etc.) - så skal man faktisk gøre sig nogen anstrengelse for omhyggeligt at udvælge præcis de to i citatet nævnte blade: Netop de to, der angiveligt kunne virke som en rød klud på visse grupper, bl.a. også hos Kristeligt Dagblads læsere.
          Derfor beder jeg venligst om svar på følgende:
          1.  Hvem er afsenderen, der har indsendt den pågældende sætning?
          2.  Hvordan har sætningen kunnet godkendes til brug på jeres web-site.
          3.  I hvor mange måneder har denne tekst allerede været i funktion på "www.religion.dk"?

Selv om den bevidst udførte selektion af de to blade kan have en effektiv opmærksomheds-effekt, sandsynliggør indsættelsen i sig selv at være foretaget i anden hensigt.
          Det faktum falder i øjnene, at Moses-link'et er det eneste i hele www.religion.dk's link-samling, der er blevet udstyret med en decideret polemisk påskrift. Jeg håber at få ovennævnte forhold reelt belyst.

          Mvh. Ove von Spaeth


Kristeligt Dagblads svar,  - fra redaktionen (5.jan.2001), er givet med en gennemført venlig forståelse og udførlig beklagelse. Yderligere meddeles i svaret, at link'ets omdiskuterede ledsagende tekst, som en af Kristeligt Dagblads redaktører, Poul Exner, endda omtaler som (citat:) "... uheldig", anses at have figureret "... et par måneder" på  www.religion.dk.
          Dertil meddeler han, at cand.theol. Merete Bøye er selve fagredaktøren for religion.dk  - og hun refereres for sit svar:  - at tilmeldingen af link'et synes udført af en tredje person, som hun ikke kan identificere.
          Samme cand.theol. Merete Bøye omtales at undskylde, men alligevel refereres hun ordret for, at (citat:)  "... anmeldelser i Faklen og EkstraBladet er jo i så fald et stigma, der er blevet påført ham (Ove von Spaeth) af ..." just disse blade.

          Ove von Spaeth

          -
         
NOTE (web ed.):  - Se ny information, nedenfor.

¤ Brev til Kristeligt Dagblad, den 28. februar 2001  -  efterfølgende forespørgsel:
Stigma hos hvem?

Tak til Kristeligt Dagblad for oplysende svar (5.jan.2001) på mit brev (16.dec.2000).
          Blot en forespørgsel:  Cand.theol. Merete Bøye søger i sin forklaring at indføre "et stigma" med hensyn til bl.a. tidsskriftet Faklen. Vedlagte udprint åbenbarer, at cand.theol. Merete Bøyes eget personlige eller private web-site fremstår med en særpræget optagethed af Faklen, som på mindst en halv snes sider parodieres på navnet, logo'ets design samt teksterne/emnerne.
          Er det på baggrund af dette demonstrerede forhold til Faklen muligt at få oplyst, hvordan hensigten skal forstås, når hun ifølge Kristeligt Dagblads brev citeres for at sige, at hun åbenbart har fejlvurderet (Moses-)sitet og mener ikke at kunne finde leverandøren af den pågældende uheldige link-tekst?

          Mvh. Ove von Spaeth


Kristeligt Dagblads svar  hertil (7.mar.2001) meddeler, at (citat:)
          "... det er ikke muligt, da Merete Bøye er stoppet som fagredaktør ved religion.dk. ..."

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Poul Reitofts historie/kronologi-oversigter, internet, medio 2001  -  kommentar:
Hele historien hænger sammen

          "... Al historie er mangfoldig, fordi den - når man fordyber sig i den - lukker døre og vinduer op til alle verdenshjørner, så man opdager, at hele historien hænger sammen. Efterskrift: Det er bemærkelsesværdigt at se den "afdækning"/"afsløring" af forskeres/videnskabsmænds usikkerhed og minusviden p.g.a. "metoder" og "systemer" som er "selvopfundne"! Dette stilles til parade i Ove von Spaeths bøger: Gåden om Faraos Datters Søn, ATTENTATET PÅ MOSES. Besøg: www.moses-egypt.net .
. . .
          Den danske forsker, Ove von Spaeth, gør i sin bogserie: "Attentatet på Moses", overbevisende rede for at Bibelens Moses er identisk med Hatshepsuts geniale arkitekt mm., Senmut. Senmut opførte hendes tempel. - (reference *69:) Ove von Spaeth: Attentatet på Moses. C.A. Reitzels Forlag. Bogserien er under udgivelse... Jeg er ikke nødvendigvis enig i alle von Spaeths konklusioner, men som helhed accepterer jeg hans teori. Det er i hvert fald det bedste bud nogen forsker endnu har leveret ...".

Poul Reitoft,  - www.reitoft.dk/arbejdsplan.htm  &  www.reitoft.dk/ref.html

¤ Den 10. februar 2002  -  kommentar og læserinformation:
Misundelige fagfolk - og Moses-foredrag/rejser til Egypten

Efter at have læst "Gåden om Faraos Datters Søn", som udgør 2. bind af Moses-bogserien, kan jeg kun gentage min store beundring for den imponerende forskning, de logiske konklusioner og den inspirerende skrivestil.

          Den modstand netop Ove von Spaeths bøger møder fra egyptologer og nutidens præsteskab er tydeligt et resultat af såret faglig stolthed, eller lad os bare kalde det ved rette navn: misundelse.
          Lige nu sidder der flere egyptologer, som ville ønske, at det var netop dem, der havde fremlagt denne forskning for de måbende og jublende kolleger!
          En del af præsterne, akademiske teologer, kan vi heller ikke tage alvorligt. I århundreder har de forsøgt at fordreje og skjule virkeligheden for folk. Dogmer og blind tro er for dem vigtigere end sandheden.

          Jeg er ikke nervøs for disse "fagfolk"s reaktioner, når jeg under eget navn mere og mere ønsker at stå bag en støtte til aktiv, åben formidling af bøgernes fremlæggelse af de gamle beretninger set i lyset af denne nye forskning: - Den del af min foredragsvirksomhed, der i sig selv er baseret på Moses-seriens bøger, er hurtigt blevet til mere end en succes med netop dette koncept.
          Ved siden af de mange studier og store antal rejser og ophold i Egypten er min indgang til egyptologien er symbolforståelse og et åbent sind (ikke ukritisk), også hvad angår metafysisk forskning, og det er bestemt ikke anset blandt flere af nutidens forskere. De tager mig simpelthen ikke alvorligt.

          I øvrigt kan jeg nu oplyse, at jeg har fået en aftale med det hæderkronede og specielt Egyptens-erfarne Stjernegaard Rejser A/S, København, og som går ud på, at jeg hermed færdigudvikler programmet for Moses-rejser til Egypten baseret på Ove von Spaeths bøger.
          Det er et kulturrejseprogram, hvor vi vil besøge udvalgte steder, der er omtalt i bøgerne. Der vil foregå undervisning - dels ved seværdighederne, dels i hotellernes konferencelokaler - en fremlæggelse af stoffet, der ikke mindst er baseret på den særlige skat af exceptionelle iagttagelser og erkendelser, som disse bøger, ofte som de første, nu dokumenterer og her præsenterer os for.

Erik Ansvang, foredragsholder, forfatter, rejseleder og -arrangør
Sankt Knuds Vej 39, DK 1903 Frederiksberg C
www.egyptenrejser.dk  -  aton@egyptenrejser.dk  -  (&  www.visdomsnettet.dk)  - (10.feb.2002)

(Med Erik Ansvangs tilladelse pr. 10.2.2002 til fri brug for OvS. på internet)

¤ 3 February 2002  -  comment:
I know you are on the right track

          "... I have read the English portion, the chapters about Moses at the web site. Fascinating. I know you are on the right track ..."
          "... My area for study for 30 years has been the spiritual or allegorical meaning of the first four narrations of Genesis. My approach has been much like yours. In order to study Genesis I have researched in many areas, including Egyptian Myth ... It certainly is too short a space here for me to give you any proof of my discovery and work, and how it draws together and makes sense out of the comments on an allegorical meaning to Genesis, as claimed by Philo, Moses Maimonides, Josephus and others regarding these stories ... You have this deep interest in Moses, I do too ...".

Ray L. Kaliss, distribution.moraff, - http://www.thegenesisletters.com/Default.htm  -  (3 February 2002)

¤ Newsgroup.fakkelfolk, internet, den 14. december 2000  - kommentar:
Absolut anbefalelsesværdig

Bind II af Ove von Spaeths serie om Moses (er) udkommet - og den er, som bind I, absolut anbefalelsesværdig! Og det ganske uafhængigt af, om man er enig eller ej i konklusionerne.
          Hvis nogen savner en gave at give til et nysgerrigt og tænksomt menneske med en vis interesse for Nærorienten/religionshistorie/Moses/GT, er dette en oplagt idé - eller til selv at ønske sig ...! Den kan i øvrigt sagtens læses uafhængigt af bind 1. - Bogens data: Ove von Spaeth: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN.

Rune Engelbreth Larsen, - www.pairlist.net/fakkelfolk/2000-December/000369.html  -  (14.dec.2000)


Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Den 22. marts 2002  -  læserkommentar og spørgsmål:
Hvad betyder tempel-aksens retning?

De udkomne bøger i serien "Attentatet på Moses" var en spændende oplevelse, som jeg gerne vil takke for. Mange nye og fremmede ting heri kan man følge med virkelig stor interesse og blive forundret over.
          I den forbindelse ville jeg være glad for at få besvaret et spørgsmål. I bind nr. to, "Gåden om Faraos Datters Søn", omtales der en flere kilometer lang sigtelinje. Den fører fra midteraksen i det store Karnak-tempel videre over Nilen og helt ud og går i ét med Hatshepsuts tempels midterakse ved bjerget foran Kongernes Dal. Ved man noget om denne linjeføring er tillagt en særlig betydning?

Ole Henningsen, Højrebyvej 59, 4920 Søllested, - oleh@post1.tele.dk  -  (22.mar.2002)

¤  

::   Svar fra OvS.    Den særlige akse eller linje er omtalt et par gange i bogen (bind 2) og er også afbildet dér på et landkort på side 64. Den går ikke direkte mellem øst og vest, men i en lidt skæv vinkel herfor. Samtidig må linjen mellem de templer mere opfattes som et bælte end en streg, idet begge templer også skal følge en individuel justering af astronomisk orientering.
          De færreste kender til denne akse - her, med sigtelinjen mere som et bælte end en tynd linje - som i virkeligheden også omfatter selve vintersolhvervslinjen. Solen kommer frem ved vintersolhverv på årets korteste dag (omkring 21. december) - betydningsfuldt, fordi ved dette særlige vendepunkt begynder dagene nu at blive længere. Og i Luxor (Karnak) vil Solens gang dagen igennem følge nøjagtigt Karnak-templets hovedakse i øst og videre frem.
          Man kan på den dag følge Solen om morgenen, når den står op præcis midt for enden af "hovedgaden" i templet, hvor dens stråler rammer det hele på en særligt lysende måde uden "skæve" skygger. Og det er her af stor betydning, at med datoen er der samtidig nået frem til det årspunkt, hvor Sirius (og Orion), egypternes vigtigste stjerne "fødes", som de kaldte det, nede ved horisonten.

          Sirius kan i Egypten ses på himlen en stor del af året, men på dette nævnte tidspunkt, som sigtelinjen tilmed er anlagt med henblik på, opfattedes en særlig korrespondance mellem Solen og Sirius-stjernen, idet Sirius her, netop præcist samtidig med vintersolhverv, stiger op over horisonten lige efter solnedgang.

          I øvrigt kan der ligge endnu mere betydning i denne type akse. Hvis vi ser på arkitekters og landmåleres nyere opmålinger af ruinerne i Tell el-Amarna, nemlig byen Aketaton anlagt af farao Akhenaton, viser det sig, at der findes en lignende sigtelinje. Denne følger templets og byens hovedakse videre tværs over landskabet og ud til nogle klipper, som Solen passerer op over ved det ene af dagens, dagbuens, grænsepunkter. - I "klippemuren" her for enden af denne akselinje er denne konges gravanlæg udhugget.
          Dette arrangement synes at efterligne princippet ved Senmuts (underjordiske) gravanlæg anlagt foran klippen for enden af den lange sigtelinje, der har udgangspunkt i Karnak-templet akse. Yderligere, på bagsiden af sidstnævnte klippe findes Hatshepsuts og Tuthmosis I's fælles gravanlæg placeret i direkte videre i samme linjeførings forlængelse. (Jf. On History)
          Ove von Spaeth

¤ Discussion groups, Shirley MacLaine.com, 27 June 2006  -  reference: 
Senmut and Moses

          "... Hi Osiris - look at this link http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut-files_survey_en.asp  from Ove von Spaeth - a very, very close friend of mine - look at his webpage and the starmap ... It is amazing so much you know about all this. Tomorrow I will write you something - your way is so different ...".

Ulla, (Ulla Runchel, Join Date: Mar 2005. - Ulla Runchel's own homepage: http://www.forvandlingskuglen.webbyen.dk ) - Shirley MacLaine.com - #51 - Location: u. - Posts: 815 -  http://www.shirleymaclaine.com/encounter/showthread.php?p=696016#post696016  -  06-27-2006,  02:44 PM  -  (27.Jun.2006)

-
          "... Yes, Ulla... It is from this web-site that I was able to get the details from this same star-map that I posted earlier (05-19-2006, 04:46 PM - #17) in this thread! ...".

Michael, The Valkyrie (Join Date: July 2002)  Shirley MacLaine.com - #52 - Location: D - Posts: 2,771 - http://www.shirleymaclaine.com/encounter/showthread.php?t=201811&page=6&pp=10  -  06-27-2006,  04:55 PM  -  (27.Jun.2006)

-
          "... Hi Osiris. This link is specially for you ... so you can see what he (Ove von Spaeth) has updated - synchron again, again; - he has written 5 books on Moses, master-pieces:  http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut4-history_en.asp  ...".

Ulla, (Ulla Runchel, Join Date: Mar 2005) - Shirley MacLaine.com - #55 - Location: u. - Posts: 820 -  http://www.shirleymaclaine.com/encounter/showthread.php?p=696370#post696370  -  06-30-2006,  04:29 AM   -  (30.Jun.2006)

-
          "... Thank You For This, Ulla! This link for Ove von Spaeth is Excellent! - Senmut was Hatshepsut's Vizier. He was possessed of Great Knowledge and Power. Unfortunately he was bereft of Wisdom. The Star Maps in his tomb, and all temple constructions he involved himself with were all designed to insure his place in Eternity. ..."

Michael, The Valkyrie (Join Date: July 2002) Shirley MacLaine.com - #56 - Location: D - Posts:  2,817 - http://www.shirleymaclaine.com/encounter/showthread.php?p=696370#post696370 -  06-30-2006,  10:39 AM   -  (30.Jun.2006)


(Editor's note: Ulla Runchel is the author of "The Crystal Universe", (2003), - Universal Growth Publishing, Phoenix, Arizona)

¤ Ajeeb Arabic Portal, edalilc.Ajeeb.com, Dubai - permanent text, October 2002  -  Arts and Humanities, History:
Musa,Moses

"Moses" ( www.moses-egypt.net )   [Translate]   En 
A non-commercial website presents archives of information and documentation regarding an outstanding five-volume work of advanced studies and re-evaluation of the status and era of Moses: Moses as a historical person. The work is founded on secular scholarly research into the Bible and the Rabbinical Texts combined with archaeology, Egyptology, and anthropology."

موسى  [ترجم]  En
   
موقع غير تجاري يقدم أرشيف من المعلومات والوثائق حول عمل مكون من خمسة مجلدات، يتضمن دراسات متقدمة وثورية عن تمثال وحقبة سيدنا موسى عليه السلام كشخصية تاريخية. وقد قام العمل على أساس بحثي علمي في كل من الإنجيل والنصوص الربانية، إلى جانب علم الآثار، علم المصريات وعلم الإنسان.
 

Ajeeb, Arabic Portal, Dubai, - http://dalilc.ajeeb.com/data/64861.asp → (Arts and) Humanities  → History(80)  -  (Oct.2002)

¤ Læserbrev til JyllandsPosten , den 18. april 2001  -  reference:
Gåden om Moses!

Til forfatteren Ove von Spaeth. Jeg er en begejstret læser af dine så utrolige, oplysende bøger - og er samtidig stærkt forbløffet over den ofte manglende interesse eller omtale i de store aviser. Det anfægter mig og jeg har tilladt mig at reagere med et læserbrev sendt til JyllandsPosten. De har ikke ønsket at bringe det.
          Men jeg har sendt ny forespørgsel direkte til den pågældende redaktør Anders Raahauge, der så i svarmail til mig lader forstå, at man slet ikke ville anmelde bogen, men herefter at det så kunne tænkes, at man eventuelt kunne lade sagen gå til overvejelse igen.
          Jeg videresender mit læserbrev til dig til orientering - og vil prøve at minde dem om sagen igen. Det kan se ud til at blive nødvendigt. Men hvad er mon "gåden" bag den tilbageholdenhed rundt omkring i den afgørende del af pressen?
          Du må gerne bruge min tekst, det slår mig som noget vigtigt, at denne bog bliver taget mere frem i lyset. Venlig hilsen og tak for den store oplevelse i bøgerne,
          B. Blom, Vedbæk, - bblom@worldonline -  (20.maj.2001)

Mit læserbrev til JyllandsPosten:
          Gåden om Moses!  Bogen "De Fortrængte Optegnelser" om "Attentatet på Moses" udkom på C.A. Reitzels Forlag i 1999. Bogen appellerede med det samme til nærmere bekendtskab, som blev alt andet end gjort til skamme. Forfatteren Ove von Spaeth er en autodidakt forsker, og den bog fik særdeles mange rosende anmeldelser. Også jeg kan på det varmeste anbefale bogen til alle med blot den ringeste interesse for Ægyptens brogede historie, idet bogens indhold baserer sig på årelange studier og på et overvældende kildemateriale, der gør op med gamle teorier om Moses liv og levned. 
          For snart 5 måneder siden, sidste år, udkom anden del med titlen "Gåden om Faraos Datters Søn". Dette bind er, om muligt, endnu mere fascinerende, men jeg har forgæves ledt efter en anmeldelse i JyllandsPosten.
          I dette bind 2 findes bl.a. en moderne dechifrering af et 3500 gammelt ægyptisk stjernekort i Luxor, hvilket er med til at tidsfæste begivenhederne. Jeg har fra andre interesserede læsere erfaret, at bl.a. flere etablerede teologer ikke er meget for at få deres gamle synspunkter revideret.
          Da jeg også forgæves har eftersøgt anmeldelser i flere andre aviser, må jeg derfor spørge om grunden til denne form for tilbageholdelse. Pladsmangel? Næppe. Der bruges ofte megen plads på anmeldelser af almindelige små krimier, men ikke på et værk der er så utroligt spændende, og som er i stand til at tilføre læseren en stor og ny viden om emnet i vores historie. Jeg hører meget gerne fra JyllandsPosten.

B. Blom, - 2950 Vedbæk, læserbrev til JyllandsPosten  -  (18.apr.2001)


Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Mail, den 27. marts 2006  -  læserkommentar:
Usaglige kritikere - og sandhedsøgning

Søg og du skal finde. - Det er med stor interesse jeg har læst bind 2 og 3 af dine bøger omkring Moses. Jeg kan se nogle af dine kritikere ikke rigtig forholder sig sagligt til dine tværfaglige konklussioner, men jeg håber IKKE du går træt i dette kæmpe stykke arbejde, som du lægger, ja ikke bare for dagen, men for livet :-)
          Jeg glæder mig afsindigt til at læse bind 4 og 5 samt 1, som jeg email-bestilte - da det altid har interesseret mig meget med livet omkring Moses og generelt oldtiden, samt at der inde i mit hjerte findes en sandhed, som vi inderst inde alle søger. Og den føler jeg at du hermed har åbnet for, - af hjertet tak for det! Med venlig hilsen,

Martin Gjedde, m5design - martin@m5design.dk  - (27.mar.2006)

¤ Discussion group, Aalborg Universitet søgeresultat (4166), 2. juli 2006  -  debat: 
Niebuhr-instituttets udmeldinger - politisk undertone

1,5 times spændende gennemgang af hvad man ved om Amadinejads liv og holdninger på dette linkt fra DR - P1 fra 2/3 2006 : http://www.dr.dk/P1/Esmann/Udsendelser/2006/03/01112537.htm
          Med Rasmus Christian Elling fra Carsten Niebuhr instituttet i hånden rejser vi gennem den unge iranske leders liv og kontroversielle holdninger.
          Iran er højaktuel pga. Amadinejads udfald mod Israel og mistanken om, at landet nærer ambitioner om at blive en atommagt. Fra udlandet deltager Storbritanniens førende Iran-ekspert, dr. Ali Ansani fra Sct Andrews Universitet i Edinburgh. Et af de store spørgsmål er, i hvor høj grad Amadinejad har været involveret i tortur af politiske fanger, uddannelse af terrorister - og hvor meget der er i de gentagne påstande om, at han er tilhænger af en ekstrem og apokalyptisk islamisk sekt, der tror på den 12. imams genkomst.

sisyfos (#13811) - (www.overskrift.dk/searchresult.php?q=aalborg+universitet&t=c) -  www.euroinvestor.dk/debat/debat.aspx?Listno=2&TopicNo=127587&MsgNo=33
-  Indlæg nr : 127587.31 - Oprettet : 13:00:06 (02-07-2006)

-

Nogle af Carsten Niebuhr-instituttets udmeldinger har tit en meget politisk undertone - her gengivet via den uafhængige danske religionsforsker og forfatter Ove von Spaeth, som er højst forbløffet over de reaktioner han selv har fået fra visse folk fra dette institut - bl.a for hans bogserie "Attentatet på Moses", C.A. Reitzel's forlag. Bøgerne har ellers fået flotte anmeldelser fra førende danske historie- og religions-fagfolk.
          (Flg. eksempel refereres fra en af forskerens egne tekster:) "Gådefuld adfærd. - Ved en adfærd, der fremstår med en noget irrationel karakter hos ovennævnte lille gruppe universitetsfolk - hvoraf de fleste synes at have udgangspunkt i visse afdelinger på Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet - har man foretrukket nidkært at desinformere angående oplysninger, der findes i mine bøger om den historiske Moses.
          Der eksisterer fuld dokumentation for, at de pågældende sære aktiviteter begyndte ved første bind om Moses i mit 5-års udgivelsesprojekt. Her fremsendte man fra universitetet et hadebrev til Moses-bogseriens forlag, og forsøgte dernæst systematisk at intimidere bøgernes forfatter hos de forskellige videnskabsfolk, der havde hjulpet ham. Endvidere søgte to personer fra instituttet at få en BerlTid.redaktør til at modgå sin fremragende boganmeldelse.
          Det udmøntede sig også til det skandaløse foredrag om Moses-traditionen og bogserien om Moses, på Københavns Universitet 27.nov.2003. Ved en kompromittende uvidenskabelig omtale af bøgerne, hvor foredragsholderen (en teologi-doktor delvis tilknyttet instituttet) ikke havde opdateret sin viden - og så useriøst anvendte fejlcitering - kunne tilhørerne her opleve, at han ikke forstod, at det reelt var hans egen uvidenhed han søgte at gøre sig morsom over."
          Jf.:  http://www.thirax.dk/artikler/OveSpaeth/Ove14/index.html

fox (#6189)  - (www.overskrift.dk/searchresult.php?q=aalborg+universitet&t=c) - 
www.euroinvestor.dk/debat/debat.aspx?Listno=2&TopicNo=127587&MsgNo=33
-  Indlæg nr : 127587.33  -  Oprettet :  13:32:42  (02-07-2006)

¤ Letter, 9 July 2002  -  question:
Truth behind the rumour?

I heard a reference this weekend that Moses killed a man. Can you inform me as to the truth behind this rumour. Thank you,

Mike Fash, - MWFast@aol.com - (9 July 2002)

¤  

::   OvS's reply.    In the Old Testament (Exodus 2:11-15) the episode is described very briefly, and it is the impression that Moses really might have killed a man.
          But the ancient Rabbinical Writings give the expanded version in detail, and from there it is obvious that it was a set up resulting in Moses being framed. The same texts show it is uncertain whether the supposed victim was killed. But even by pretending an assassination, the intention was to get rid of Moses. This seems to have been a way for his enemies either to have him eliminated or to get him out of the country.
          One of the Fathers of Church, who was the first historian of the Church, Eusebius of Caesarea, ca. 290, writes (Evangelia Praeparatio 9:27) that there was "... a huge conspiracy by the court making attempts to kill Moses ...". In the ancient libraries and from the old rabbis, Eusebius still had access to ancient knowledge and history. - Thanks for your interest.
          Ove von Spaeth

¤ /cpedia.com/wiki  -  spring 2010  -  references:
Senmut

From Cpedia, the automated encyclopedia
_

The Astronomical Ceiling of Senmut's Tomb Whereas Emmanuel Velikovsky identified Queen Hatshepsut as the Queen of Sheba who came to visit King Solomon, internationally recognized former head of the School of Archeology at Andrew University in Berrien Springs, Michigan, Dr. Gearty, believes that a firm case can be made that Queen Hatshepsut was the foster mother of the prince apparent to the Pharaoh of Egypt, Moses. [13] The ancient temples constitute or represent "a part of the sky" placed in the terrestrial world. [14]
          The world's oldest known star map decorates the ceiling of the tomb of the vizier Senmut (Senenmut) at Luxor (Thebes) and Ove von Spaeth's analysis presents data disclosing a so far unknown level of astronomy in Egypt 3,500 years ago. [22] In his [Spaeth's] books Ove von Spaeth has also documented an exact dating of Moses a chronology supported by the information of time, which we are now able to interpret from the star map. [23]
         On this basis it became clear that the Senmut map does not present an incidental collection of planets or a copied pattern from possible predecessors. [24]
         Result and Unambiguity: the main form of the graphic arrangement of the planets on the Senmut map appears to be created in and with his [Spaeth's] idolized, but unambiguous picture of a certain configuration of planets in a certain part of the sky. [25] More indications: Mars retrogrades (a backwards movement) to the west, which in relation to the special form of arrangement of planets as at the time of Senmut, would appear only rarely. [26]
         Ove von Spaeth's discovery of the information of the contents in the Senmut star map and the untraditional observations and solution of special, difficult problems in this connection, have gained international admiration and respect In addition to the original, international publication about Senmut's star map in the " Centaurus", a special edition of the treatise with a FAQ list attached is also accessible all over the world in many important, scientific institutional libraries. [27]
1) Senenmut (Senmut), named as the architect of Hatshepsut's mortuary temple at Deir el-Bahri, as well as two burial tombs for himself. [28]

Sources (905 found)

- - -
One in particular was a certain Senmut, who held, according to some accounts, more than eighty different official titles and who must have been her [Pharaoh Hatshepsut's] most trusted assistant.

On History The Egyptian Star Map and Moses
The temple of Queen Hatshepsut was built 3500 years ago in Deir el-Bahari west of Luxor, and Senmut, the Grand Vizier, who was also a brilliant and innovative architect, had engraved in the foundation stone a kind of horoscope for the foundation of the temple ( according to French Egyptologist Suzanne Ratie's work " La reine-pharaon", Paris 1972 ).
moses-egypt.net/star-map/senmut4-history_en.asp
_

Project Zenith-Spaeth - Ove von Spaeth's neworientating historical research project
The Discovery Specifically: the star map is made out by Senmut, Queen/Pharaoh Hatshepsut's vizier, during the country's 18th Dynasty, and the decoded material can be objectively tested through modern, astronomical computing.
moses-egypt.net/book-series/moses_project_en.asp
_

World-axis Senmut and sky tradition
Consequently, the dating of the Senmut map might be able to establish more correctly the period of Senmut and his [Hathor's] contemporaries: Hatshepsut [Pharaoh Hatshepsut] and the Tuthmosis-kings.
moses-egypt.net/star-map/senmut5-world-axis_en.asp
_

ANISTORITON Viewpoints
The well-known Egyptian star map in question was worked out by Senmut, who was the vizier to queen Hatshepsut and also the calendar registrar of Egypt, during the 18th dynasty ( 16th c. BCE ).
anistor.gr/english/enback/v021.htm   - & -  moses-egypt.net/bogserie/debat-fortsat-b_da.asp

Cpedia, the automated encyclopedia, - http://cpedia.com/wiki/Senmut?hit=0&source=1#ref_0   -  (spring,2010)

¤ Parallelle fakta om Senmut og Moses, Visdomnettet.dk, forår 2006  -  info:
 
Moses og Senmut - ufattelig systematisk og detaljeret forskning
 

Om bogserien ATTENTATET PÅ MOSES, af Ove von Spaeth:
          - Den danske historiker, forfatter og forsker Ove von Spaeth har skrevet en serie på 5 bind om Moses. Bøgerne præsenterer os for veldokumenterede informationer, som vender op og ned på den traditionelle opfattelse af Moses og hans liv.
          Var Moses egypter og således ikke jøde? - Ja, hvem var Moses egentlig?
          Ove von Spaeths ufatteligt systematiske og detaljerede forskning afslører, at den egyptiske arkitekt Senmuts og Moses' liv er overraskende identiske. Mængden af sammenfald i begivenheder er ganske enkelt overvældende.

          Indicierne i identitetsspørgsmålet bestyrkes af Ove von Spaeths bøger med deres omfattende samling af konkrete kildebelagte parallelle facts om Senmuts og Moses' status, embeder og værker.
          Potentialet hos den intelligente, kreative, skabende og igangsættende Senmut, der var tæt forbundet med kongehuset, passer på utroligt mange specifikke områder præcist til dét, rabbinerskrifter og andre oldtidskilder fortæller om Moses mangeartede talenter og handlinger, imens han, også ifølge Bibelen, netop bar titlen "Søn af Faraos Datter".
          At se forbindelsen mellem Senmut og Moses kræver selvfølgelig, at man søger at respektere det naturvidenskabelige objektivitet-ideal så langt som at se bort fra forudfattede meninger, og forske med et nyt syn også på de fortrængte kilder.

          Normalt forskes der, som om Moses kun kendes i Bibelens udgave. Således i den hidtidige forskning er stort set alle egyptiske, græske, romerske, indiske og arabiske overleveringer og de ældste kirkefædres optegnelser holdt borte som forstyrrende elementer.
          Ove von Spaeths bogserie er et godt fundament til undervisningen om Moses. - Du kan downloade folderen "Attentatet på Moses" som pdf-fil. (For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på  www.adobe.dk  - det er gratis).
          Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen: http://www.visdomsnettet.dk/pdf/Attentatet-paa-Moses-VisdomsRejser-Esoterisk-egyptologi.pdf

Erik Ansvang, forfatter, foredragsholder, kursusleder, guide for rejser i Egypten - http://www.visdomsnettet.dk/a-397/  - (forår,2006)

 

 

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Mail, den 8. april 2002  -  læserkommentar og spørgsmål:
Multi-dimensionel

Det har på flere måder været overraskende at stifte bekendtskab med de første bøger i serien om Moses. Jeg håber så inderligt, at resten af udgivelsen ikke varer så længe, så kan vi blive beriget og få mere indsigt fra din fantastiske formulering og den utrolige research, du har lavet for at disse bøgers indhold skal være så ægte som muligt. Jeg glæder mig til at læse mere om dine stjernekort og astro-mytologiske forklaringer, ikke mindst de ægyptologiske udsagn, og til at følge måden at få os læsere ind i stoffet på.
          Når man først er begyndt og kommet ind i bøgerne, kan man ikke løsrive sig igen. Det er bøger, som alle burde læse - også selv om de måske ikke altid er så hurtige at komme igennem og nok skal læses mere end en gang for at få alle de flotte indsigter med.
          "Den udspekulerede fælde" i Gåden om Faraos Datters Søn er så spændende læsning - var Moses den skyldige i det mystiske drab? Det er virkelig interessant at læse på en anden måde, end man har lært i skolen.
          Også ved at læse forskellige anmelderes udsagn viser det sig, at flere end jeg selv har efter forskellig læsemåde eller nye gennemlæsninger opdaget, at bøgerne er skrevet ind i flere forståelses-lag. For mig at se, er de som mindst 3 lag: - ét lag for almindelig orienterende læsning, et andet for læsere med særlig interesse, og et tredje for dybere vidensforståelse, og måske yderligere perspektiver. Det fornemmes som et væsentligt træk, ja som det er bevidst gjort. Så der var på flere måder noget at vælge imellem, efter at jeg begyndte med det første bind.
          Håber seriens sidste bøger snart kommer på gaden? Hvornår gør de det?

Ulla Runchel, Mijas, Spanien, - forfatter, fremtidsforsker - www.ulla-runchel.com  - & -  www.forvandlingskuglen.webbyen.dk  -  (8.apr.2002)


(Med Ulla Runchels skriftlige tilladelse pr. 10.4.2002 for OvS. til fri brug af teksten på internet)

¤  

::   Svar fra OvS.    Det er ikke uden årsag, at indholdet i disse bind også kan ses som i flere dimensioner. Forholdet antydes allerede på introduktionssiden til nærværende web-site. Bøgernes anvendelse af et usædvanligt historiemateriale er heri fremlagt til at kunne læses ud fra, hvor langt man vil gå ind i stoffet. Det er brugbart for flere kategorier af læsere: - foruden den bredere offentlighed også den alment fagligt interesserede og f.eks. den fagvidenskabelige forskning.
          Men samtidig synes der også flere steder at optræde nogle udvidede niveauer, uden at det præcis kan stedfæstes på anden måde, end at det nærmest spores som indlejret i selve det interessante materiale fra oldtiden, som bøgerne især bygger på.

          I øvrigt kan alle bøgerne læses som selvstændige bind helt uafhængigt af, at de udkommer som serie. Således "bindes" ingen læser til at anskaffe hele serien. Hver bog støttes af sit eget materiale, hvor der næsten ikke henvises til de øvrige bøger. Bøgerne udsendes dog i en kronologisk rækkefølge, der følger faserne i Moses' dramatisk omskiftelige liv. Det giver en rimelig orden, men betyder intet for læsningen hvilken man vælger at læse først.

          Det er lykkedes bøgernes forlag, C.A. Reitzel, at holde de enkelte bind nede i pris i forhold til deres omfang og udstyr, bl.a. rummes der i virkeligheden meget indhold på hver side. Prisen forbliver endda den samme ved de fleste af de senere binds stigende sideantal.
           - Hvis man til start kun vil forsøge sig med én bog, kan det oplyses, at i bind 1 frigøres Moses fra traditionel opfattelse og fra den ofte afvisende forskning - og vil netop i det nye lys kunne give mange aha-oplevelser. Mens bind 2 blotlægger Moses' egyptiske identitet med overraskende data, der her åbenbares ved en næsten kriminalistisk afsløring af et hidtil skjult komplot ved faraohoffet.

          Uanset individuelt valg, er hvert af de enkelte bind i forskellig grad netop opbygget som de omtalte lag - også fordi bøgerne ikke skal blive murstens-tykke. De sidste af seriens i alt fem bøger tager derfor også sin tid at færdiggøre, men udgivelserne er planlagt med én om året.
          Ove von Spaeth

¤ The Question and Answer Encyclopedia  -  May 2010  -  reference:
The special historical subjects concerning Moses?

Experts123.com - The Question and Answer Encyclopedia, ...was founded on a very simple premise. We want to have a great answer for every question. We want to build a community of knowledge sharing that will benefit us all - a vibrant knowledge system which we all benefit from.

Q:   What was the reason for examining the special historical subjects concerning Moses?
:
1 Answer - rank 1
::  Ove von Spaeth's reply.   The re-evaluation of the identity of Moses and his background was necessitated by the fact that a lot of new knowledge had not been related to a number of relevant, ancient sources.
          In some cases the new knowledge had not been examined further as when, for instance, Egyptologists and archaeologists are seen to perform - often more prestigious-giving - new initiatives and excavations, rather than using the increased knowledge of their professional field to give an important, necessary, and most valuable finishing study to many of the previous discoveries.
          Often, also many ancient sources have not been thoroughly tested, because they may appear as "alienated" compared to hitherto "canonized" knowledge. The impression of this shortage was confirmed to the writer during his contact with many of the involved scientific areas.
          An early founded interest by Ove von Spaeth for history and astronomy lead to the acquaintance of the world's oldest star map ...  
          - more at:  http://www.moses-egypt.net/book-series/moses_info+faq_en.asp

Experts123.com, - http://www.experts123.com/q/what-was-the-reason-for-examining-the-special-subjects-concerning-moses.html  -  (May,2010)

¤ merling.dk  -  juli 2011  -  ny forskning:
Den forsvundne skat

           Fra historie-event serien "På skattejagt", af Erling Haagensen, - www.merling.dk

Eskils Testamente:   Manuskriptet "Eskils Testamente", som du får adgang til gennem "Skattejagt Bornholm", er fiktion. Men det bygger på historiske facts fra den periode, hvor de bornholmske middelalderkirker anses for bygget - eller måske i hvert fald blev planlagt.
          Eskil bliver ærkebiskop i 1137. Og i 1149 får han 3/4 af øen Bornholm som forsoningsgave af den danske konge. Få år efter (i 1152) rejser Eskil til Frankrig for at besøge abbed Bernhard i hans kloster Clairvaux. Bernhard af Clairvaux (1090 - 1153) var den store reformator af Cistercienser-ordenen. Men han var samtidig dybt involveret i Tempelridderordenen.
          Her følger en gennemgang af nogle af de historiske kendsgerninger, "testamentet" bygger på. Men så er der "Oprøreren". De fleste af Jer har nok gættet, at "Oprøreren" i Eskils Testamente refererer til den person, der i Biblen bliver kaldt Moses.

          Problemet er, at Biblens fortællinger om Moses endnu ikke har kunnet (officielt) bekræftes af historiske kilder.
          Biblen fortæller, at Moses blev adopteret af "Faraos datter" og voksede op som en kronprins ved Faraos hof. - Men som sagt har historikerne ikke kunnet finde noget i Egyptens historie, der kan bekræfte den fortælling. Og så måske alligevel !
          Vi kender i hvert fald én person i Egyptens historie, der bar titlen "Faraos Datter".
          Det var Hatshepsut - kronprinsesse (derfor med titlen: "Faraos Datter") og med-regent under sin far, Farao Thutmosis I. - Hun tog senere selv magten som Farao, da hendes mand og halvbroder, Thutmosis II, døde af en sygdom.
          Og vi har en person, Senmut, der stod hende så nær, at han kunne have været hendes søn - eller plejebarn. Han fik desuden netop de titler, der normalt er forbeholdt en kronprins.Både Hatshepsut og Senmut blev senere forsøgt udraderet af Egyptens historie af Thutmosis III, da han blev farao efter sin stedmoder Hatshepsut.
          Udraderingerne viser sig ved ændringer og borthugninger af inskriptioner og ødelæggelser af deres statuer over hele Egypten. Deres gravkamre står tomme.
          Var Senmut Hatshepsuts søn eller plejebarn - og identisk med Biblens Moses?

          Hypotesen om Moses skyldes den autodidakte forsker Ove von Spaeth.
          Han er "den grimme ælling" i det etablerede forskermiljø. Når jeg har brugt hans hypotese som en del af grundlaget for Eskils Testamente, er det, fordi jeg har gennemgået logikken i hans ræsonnement !
          Jeg finder hans hypotese mindst lige så kvalificeret som meget af det øvrige grundlag, vores historieforskning hviler på. Der er ingen grund til at nedgøre Ove von Spaeth, alene fordi han er autodidakt.
          Eftertiden vil utvivlsomt komme til samme konklussion.

Erling Haagensen, - forfatter og filminstruktør MDF, - http://www.merling.dk/Moses1.html  -  (juli.2011).

Erling Haagensen har også udgivet bøgerne "Tempelherrernes Skat" og "Bornholms Rundkirker" - og sammen med Henry Lincoln: "The Templars' Secret Island", den fantastiske historie, der har dannet baggrund for Da Vinci Mysteriet.

¤ Aton Kulturrejser & Aton Skolen, pr. september 2003  -  info:
Vi anbefaler

          Vi anbefaler litteratur til dybere studium af de emner, der præsenteres på www.egyptenrejser.dk/i-4/ :  "Attentatet på Moses", bogserien af Ove von Spaeth. Bøgerne kan sandsynligvis anskaffes ved henvendelse til forlaget eller til en boghandel.
          Du kan downloade en folder med Ove von Spaeths bogserie: Attentatet på Moses - www.egyptenrejser.dk/pdf/Attentatet%20paa%20Moses-Web.pdf

Aton Kulturrejser & Aton Skolen, - www.egyptenrejser.dk  - (sep.2003)

¤ Discussion groups, Faith Freedom International, Faith Freedom Org, Malaysian Issue, 09 July 2003  - opinion: 
So far, no proof that Moses did not exist

Background in Discussion:   "... The character of Moses and the story of the flight out of Egypt are now considered by most scholars to have been elaborated during the Jews' exile in Mesopotamia. Ditto for the Tablets of the Law, the idea of which also probably originated in Mesopotamia where royal laws were promulgated on clay tablets. Unless you of course do have (independent) sources showing that Moses existed. ..." 
     Menj
, (Joined: 05 Jan 2003 - Location: Paris, France) Posted: Wed Jul 09, 2003 4:16 am

Just because there is no proof at the moment does not mean that Moses did not exist. Here is an interesting link:  http://www.moses-egypt.net/book-series/moses-survey_en.asp

ohmyru, Faith Freedom Org, Faith Freedom International, Malaysian Issue ... http://www.faithfreedom.org/forum2/viewtopic.php?t=5401&postdays=0&postorder=asc&start=66&sid=83685ed8114be49650e4d6763f971e54 - bob - Joined: 19 Jun 2002, Posts: 625, Posted: Wed Jul 09, 2003  6:10 am  - (9.Jul.2003)

¤ Bornholms Tidende  -  5 februar 2001 (p.11)  -  reportage og introduktion:
Forfattere på dramatisk besøg

Dette referat blev bragt i Bornholms Tidende som 1. del af en feature til kendskab om Ove von Spaeths forfatterskab og yderligere interesse for Bornholms historie.

Grundlæggende mønstre i skabelsen - og geografisk
          Gudhjem havde i weekenden besøg af to forfattere. Det Bornholm-besøg blev mere dramatisk, end det var tænkt.
          Den amerikanske forfatter Lynnclaire Dennis og hendes danske kollega, Ove von Spaeth, ankom sent fredag aften til Gudhjem vandrehjem. Formålet med deres besøg på Bornholm var først og fremmest Lynnclaire Dennis' ønske om at se øen for første gang. Lynnclaire Dennis forfatterskab knytter sig til hendes opdagelse af en særlig geometrisk figur, som hun har beskrevet i sin bog "The Pattern" ('Mønsteret') *.
          Den geometriske figur eller det særlige mønster er en ny videnskabelig opdagelse af, hvad der anses for at være universets "geometriske fundament" - og det pågældende mønster præsenteret af Lynnclaire Dennis er i dag genstand for intensiv videnskabelig forskning gennem en forskergruppe, der kalder sig "The Sequoia Team". Forskergruppen tæller et halvt hundrede videnskabsmænd fra et tilsvarende antal universiteter og forskningsinstitutioner i USA og Europa.
          Lynnclaire Dennis' interesse for Bornholm knytter sig til det mønster, øens middelalderkirker er anbragt i.

          Hendes danske kollega, Ove von Spaeth, er aktuel med sin udgivelse nr. to i en serie på fem planlagte bøger, der bl.a. handler om Moses' historiske identitet**. Ove von Spaeth fremlægger i bøgerne vidnesbyrd om at have fundet den historiske Moses i det gamle Egypten. I starten af biblen refererer Moses ligeledes til skabelsen, her tillige i form af 'cykliske mønstre' og ideer om en 'dynamisk, forenende matrix' - en opbevaret viden, særligt for indviede, ligger bag.
          Ove von Spaeths interesse knytter sig ikke mindst til mulighederne for at finde mere om det historiske arkiv, som Moses menes at have medbragt fra Egypten - og som kan have været opbevaret sammen med Pagtens Ark. Begge dele forsvandt sporløst ved babyloniernes erobring af Jerusalem år 586 f.Kr.

Forfattere på dramatisk besøg
          De to forfattere fik imidlertid ikke helt det ud af deres ophold, de var kommet for. Lørdag formiddag gled Lynnclaire Dennis på en stejl trappe i vandrehjemmet. Heldigvis var de to forfattere ledsaget af af ægteparret Peter Mcnair og Jytte Brender. Som administrerende overlæge på Hvidovre Hospital havde Peter Mcnair de bedste forudsætninger for at yde førstehjælp. En ambulance blev tilkaldt, og efter en underskriftundersøgelse på skadestuen på Bornholms centralsygehus kunne det konstateres, at der ikke var brækket noget. Lynnclaire Dennis måtte imidlertid tilbringe resten af weekenden på hospitalet, hvor hun måtte komme sig over alvorlige slag og en forstuvning. Således afslutning i utide for den ene forfatters opdagelsesrejse.
          Men stadig for den anden forfatter blev muligheden for at gå i dybden udnyttet. Det blev dermed alene Ove von Spaeth, der fik lejlighed til at tage øen nærmere i øjesyn. Han koncentrerede da interessen om at studere to af rundkirkerne nærmere, det var Ols og Østerlars, bygget i korstogstiden, og som udover deres særpræg tillige kan synes planlagt og anlagt som led i et betydningsfuldt mønster (ligesom det også kendes andre steder i den ældre verden) tydeligvis ud fra en særlig viden. De indledende observationer heraf nåede at blive foretaget inden han igen måtte returnere til København.

          Den 2. del af featuren blev bragt den 24. februar 2001 i Bornholms Tidende. Kan her på web-siden læses i et af de følgende indlæg: "Hypoteser om viden fra tempelarkivet" .

Erling Haagensen, forfatter, journalist, og filminstruktør, Medlem af Danske Filminstruktører - Bornholms Tidende, reportage, s.11 - (5.feb.2001) - jf. også www.merling.dk

*    "The Pattern", (Integral Publishing) Lower Lake, California, 1997.
**  "Gåden om Faraos Datters Søn", C.A. Reitzel forlag, København, 2000.

 
Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Dansk Selskab for Religionshistorie, forår 2002  -  om anmeldelser:
Religionshistorie, 2

DAHR:  Dansk Selskab for Religionshistorie (Danish Association for the History of Religions) er en sammenslutning af religionsforskere, religionslærere og andre med akademisk interesse for religion og religionshistorisk forskning. - Symposier og foredrag, støtte til bogudgivelser, fagpolitisk debat sker i samarbejde med DAHRs søsterorganisationer i udlandet.
_

Jens-André P. Herbener, cand.mag. et mag.art.  -  Anmeldelser af:
          "Judith Vogt:  Der er heller ikke noget nyt under månen: En mosaik om magtens sødme (C.A. Reitzels Forlag. København. 1999)",  - Rambam: Tidsskrift for jødisk kultur og forskning, 10, 2001, ss. 95-96.
          "Ove von SpaethDe Fortrængte Optegnelser: Attentatet på Moses, I (C.A. Reitzels Forlag. København. 1999) & Ove von Spaeth Gåden om Faraos Datters Søn: Attentatet på Moses, II (C.A. Reitzels Forlag. København. 2000)",  - Rambam: Tidsskrift for jødisk kultur og forskning, 10, 2001, ss. 93-95.
          "Judith Vogt: Den store illusion: Religion og politik (C.A. Reitzels Forlag. København. 2002)", - Rambam: Tidsskrift for jødisk kultur og forskning, 11, 2002, ss. 113-114.

          Også angående J-A.P. Herbener, jf.: Det Hebraiske Bibeloversættelsesprojekt, www.hebrew-bibletranslation.com, 2002.

dahr.dk, - Jens-André P. Herbener, Publikationer, Anmeldelser, etc. - http://www.dahr.dk/bibliografier/JensAndreHerbener.html  -  (forår 2002)

¤ Factbites.com, on topic: 1487 BC, spring 2007  -  data mining:
Well-articulated, thought-provoking

          Factbites.com - http://www.factbites.com/topics/1487-BC.  - Topic: 1487 BC
- Factbites, created by Rapid Intelligence, Sydney, Australia. - Computational linguistics, data mining, data warehousing and artificial intelligence - a search engine more for content analysis than link popularity. - Other credits of ours: AskTheBrain and NationMaster free educational resource and the world's largest statistical database on comparing counties.
_

On Vol. 2 of the book-series Assassinating Moses
          -  This is a well-articulated, thought-provoking text that is very enjoyable reading and which should interest any avid reader of ancient history for scientific and personal reasons alike.
          -  Eventually - by a historically well known coup in 1488/1487 BC - this new Pharaoh seized the complete power from Hatshepsut, who was also his father's sister, his mother-in-law, as well as his pro forma step-mother.
          -  The star map in question constitutes the adornment of a tomb construction which belonged to the grand vizier and calendar chief of Queen Hatshepsut.
www.moses-egypt.net/book2/moses2-introduc_en.asp  (2521 words)

Factbites, - Where results make sense  -  http://www.factbites.com/topics/1487-BC  -  (spring,2007)
_

Other credits include NationMaster.com online database and visualization tool for comparing countries - featured in The New York Times, CNN, BBC - recommended by the Harvard Business School and the American Library Association.

¤ Læserindlæg, den 30. januar 2001  -  kommenterende spørgsmål:
Fortsat tradition om 'parallelle liv' - Francis Bacon, Senmut og Moses

Velskrevet, men også "foruroligende", kaldte en dr.theol.-anmelder indholdet i Ove von Spaeths bog, "Gåden om Faraos Datters Søn". Som bogen netop beskriver, må det have været foruroligende for oldtidens mennesker at skulle medvirke i nogle af deres uhyggelige oldtidstraditioner. Heraf fortsatte altså endda flere af dem gennem historien næsten helt op til vores egen tid.
          Men det er også stærkt spændende at "genopdage" de tilknyttede tankegange bag denne del af den tidlige kulturhistorie. Tilmed kan man ved læsningen få den tanke, at måske en hel del andet fra sådanne forhold ikke er kommet med i bogen, da visse anderledes normer i oldtidens tankegang kunne synes for ekstremt for et nutidigt publikum.

Asmus Koefoed, 2200 København N, - asmus@svanenet.dk - (30.jan.2001)

¤  

::   OvS's svar.   Det er ikke helt forkert, hvad du har fornemmet eller måske ligefrem gennemskuet. Bl.a. ved bogens kapitel 13, hertil havde jeg oprindeligt skrevet en ekskurs om et sådant lignende emne, men ved en mindre, opstået pladsmangel blev det lettest at ofre den tekst. Men nu bringes den så på dette link:
http://www.moses-egypt.net/bogserie/ovs_relaterede-artikler-b_da.asp#1
          - og jeg gør udtrykkelig opmærksom på, at det regulært bygger på de konkrete facts, hvortil der ud af sammenhængen fremstår perspektiver, der således af natur kan være hypotetiske. Men sammenhængen, altså - den er virkelig interessant.
          Også undervejs gennem resten af bogen er der demonstreret eksempler på, at visse spor af glemte eller oversete oldtidstraditioner stadig kan eksistere i den senere historie og helt op i nutiden.
          Ove von Spaeth

¤ Discussion groups, GuildoftheProphets/moses, 1999, & 2000  -  opinion: 
Mosheh or 'Moses' - Senenmut the Steward of Hatshepsut

Birth of Moses.   - Most Jews and Christians hold to a rather romanticized version of the Nativity of Mosheh or 'Moses'. In the year 1999 or 5759 common era, it seems to me that I remembered the true identity of Mosheh or 'Moses' as Senenmut the Steward of Hatshepsut. This appears to me to be a memory restored to me from a previous Gilgulim or 'Reincarnation' (Metempsychosis) and was not the result of any intense study or discipline. It came upon me as a Bas Kol or 'Daughter Voice' (Damamah: 'Silent-Hum'; Still-Small-Voice') in a moment of Inspiration.

          Concerning the Nativity of Mosheh, V'Elleh Sh'mos or 'Exodus' states:  - "And, a man from a House of Levi went, and, took a daughter of Levi. And, the woman conceived, and, bore a son, and, she saw that he was good, and, she hid him for three months. And, she was not able anymore to hide him, and, she took him with an ark of papyrus, and, she pasted it with bitumen, and, with tar, and, she placed the youth within it, and, she placed it in the reeds upon the banks of the Nile. And, his sister stood afar to know what would happen to him." (2:1-4; Sons of the Prophets version)
          A literal translation  of the original Hebrew is as follows:   - Va-yelek (And went) 'ish ([a] man) mi-beis (from [a] house) Levi ([of]Levi) va-yiqach (and took) 'es (direct object signifier) bas (daughter) Levi ([of] Levi). Va-tahar (And conceived) ha-'ishah (the woman) va-teleth (and bore) ben ([a] son) va-tere' (and saw) 'oso (direct object signifier) ki-tov (like good) hu' (he) va-titz'p'nehu (and she hid) sh'loshah (three) y'rachim (months). V'lo' (And not) yak'lah (was able) 'oth (anymore) hatz'fino (to hide) va-tiqach (and she took) lo (with) tevas ([an] ark) gome' ([of] papyrus) va-tach'm'rah (and she pasted) va-chemar (in the bitumen) vu-va-zafes (and in the tar) va-tasem (and she placed) bah (in the it) 'es (direct object signifier) ha-yeleth (the youth) va-tasem (and she placed) ba-suf (in the reed) al-s'fas (upon banks) ha-y''or (the Nile). Va-tesatzav (And she stood) 'achoso (his sister) me-rachoq (from afar) l'the'ah (to know) mah (interrogatory signifier) ye'aseh (making) lo (with).

          Hatshepsut.   - The "Key Figure" to any identification of the historical personage known as Mosheh or 'Moses' is Hatshepsut the Female Pharaoh. She was the so-called "Daughter of Pharaoh" that rescued the child Mosheh from the Nile River.
          False Theory.  A Seventh-Day Adventist by the name of Michael Scheifler has proposed a similar theory that Mosheh or 'Moses' is both Senenmut and Pharaoh Thothmoses II. His theory is posted at his "Bible Light" website, and, his theory has influenced several web-forum discussions. http://www.biblelight.net/moses.htm & http://www.kingtutone.com/board/viewtopic.php?p=6967

          Accepted dating methods and chronology.
   - I challenge this theory of Michael Scheifler's in another section, however, suffice it to state that, as can readily be ascertained from a cursory survey by the various web-forum discussions, his theory challenges the accepted dating methods and chronology of the Eighteenth Dynasty of Egypt; as acknowledged by the Egyptologists. In opposition to this, my own recollection of the events coincide with the accepted dating methods and chronology;   http://www.specialtyinterests.net/alternate.html & http://www.maat-ka- while also re-interpreting the conclusions derived therewith:  http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut1-mapdate_en.asp#5 (&  http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut4-history_en.asp#5 ).

Stephanie Michelle, Soror Samhain - Practicus 3=8, Copyright 1999 or 5759 common era  -  http://groups.msn.com/GuildoftheProphets/moses.msnw  -  (1999, & 2000)

¤ Bornholms Tidende  -  24 februar 2001 (p.13)  -  reference og portræt:
Hypoteser om viden fra tempelarkivet

Dette referat blev bragt i Bornholms Tidende som 2. del af en feature om kendskab til Ove von Spaeths forfatterskab og yderligere interesse for Bornholms historie. I det hele en introduktion til selve boganmeldelsen: Hvem var Moses?

Midt i den allerværste vinterdag, vi har haft i disse år, ankom forfatteren Ove von Spaeth til Bornholm - og indlogerede sig i Gudhjems vandrehjem.
          Forfattere opfattes undertiden som lidt distræte, sådan lidt for sig selv. Og på en måde er Ove von Spaeth netop en sådan type. Hvem ville for eksempel lege turist midt om vinteren.
          Men Ove von Spaeth har ikke noget imod at være turist om vinteren på Bornholm  - tværtimod: Det giver mulighed for at opleve øen langt mere intensivt - uden at blive forstyrret af alt for mange fremmede, siger han.
     PÅ den måde er han en glimrende reklame for turisterhvervets store drøm om den udvidede turistsæson. Og måske kan det komme - for denne forfatter kom ikke til Bornholm for at opleve en solferie, men for at opleve historien. Og den kan - som han siger - opleves om muligt endnu bedre, uden for turistsæsonen.
          det er de bornholmske middelalderkirker, der interesserer ham. Og baggrunden for den interesse skal findes i Ove von Spaeths spændende hypotese om biblens Moses.

          Det, der bringer Ove von Spaeth til Bornholm, er muligheden for en sammenhæng mellem Egyptens Moses og de bornholmske middelalderkirker angående en særlig, ældgammel videns-tradition, som for snart tusinde år siden med stor sandsynlighed blev opsporet  og indsamlet i Mellemøsten af Tempelridderne og bragt vidt omkring i Europa.
          - Det er endnu for tidligt at sige ret meget om det. Men jeg kan røbe så meget, at det har at gøre med de oprindelige manuskripter til biblen, for eksempel Mosebøgerne, hvor originalerne ifølge biblen selv angives at være skrevet af Moses elv. Ingen har fundet de originale bibelmanuskripter - og de kunne formentligt være gået tabt. men hvis de har været omhyggeligt gemt, så er der altså i hvert fald en hypotetisk mulighed for, at jødernes oprindelige tempelarkiv (ligesom deres tempelskat er det - historisk velkendt) senere kan være havnet i Europa - og her måske endda på Bornholm i en tid hvor netop Tempelriddere og andre både kirkelige og civile organisationer rejste vidt og bredt på enormt lange ruter og i et omfang, vi i dag sjældent forestiller os, siger Ove von Spaeth.

Erling Haagensen, forfatter, journalist, og filminstruktør, Medlem af Danske Filminstruktører, - Bornholms Tidende, reference og portræt, s.13 - (24.feb.2001) - jf. også www.merling.dk

 
Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Visdomsnettet.dk, august 2006  -  introduktion:
Bogserien, godt fundament til undervisning om Moses

Egyptens mysterier. - Den danske historiker, forfatter og forsker Ove von Spaeth har skrevet en serie på 5 bind om Moses. Bøgerne præsenterer os for veldokumenterede informationer, som vender op og ned på den traditionelle opfattelse af Moses og hans liv. Bogserien ATTENTATET PÅ MOSES - af Ove von Spaeth

          Var Moses egypter og således ikke jøde? Ja, hvem var Moses egentlig? Ove von Spaeths bogserie er et godt fundament til undervisningen om Moses.
          Moses og Senmut. - Ove von Spaeths ufatteligt systematiske og detaljerede forskning afslører, at den egyptiske arkitekt Senmuts og Moses' liv er overraskende identiske. Mængden af sammenfald i begivenheder er ganske enkelt overvældende. Indicier i identitetsspørgsmålet bestyrkes af hans bøgers omfattende samling af konkrete kildebelagte parallelle facts om Senmuts og Moses' status, embeder og værker. Potentialet hos den intelligente, kreative, skabende og igangsættende Senmut, der var tæt forbundet med kongehuset, passer på utroligt mange specifikke områder præcist til dét, rabbinerskrifter og andre oldtidskilder fortæller om Moses mangeartede talenter og handlinger, imens han, også ifølge Bibelen, netop bar titlen "Søn af Faraos Datter".
          At se forbindelsen mellem Senmut og Moses kræver selvfølgelig, at man søger at respektere det naturvidenskabelige objektivitet-ideal så langt som at se bort fra forudfattede meninger, og forske med et nyt syn også på de fortrængte kilder. Normalt forskes der, som om Moses kun kendes i Bibelens udgave. Således i den hidtidige forskning er stort set alle egyptiske, græske, romerske, indiske og arabiske overleveringer og de ældste kirkefædres optegnelser holdt borte som forstyrrende elementer.

Erik Ansvang, foredragsholder, Egyptens-rejser arrangør, - http://www.visdomsnettet.dk/a-397/   -  (aug.2006)

¤ Dansk Teologisk Tidsskrift, anis.dk, - nr. 1, 64. årgang, januar 2001:
Fagteologisk med artikler af høj videnskabelig klasse

Dansk Teologisk Tidsskrift - Danmarks eneste fagteologiske tidsskrift med artikler af høj videnskabelig klasse. Et peer-reviewed tidsskrift, som er optaget på en række databaser fx ATLA.
          Tidsskriftet udgives af Forlaget Anis i samarbejde med de teologiske fakulteter i København og Århus. Det er gratis og uforpligtende at læse ældre numre af D.T.T. på nettet.
          Angående nr. 1, 2001, bøger modtaget af redaktionen; Fra C.A. Reitzels Forlag, København:
Giordano Bruno, Om årsagen, princippet og enheden, 2000, 211 s. ill.. Pris kr. 248.
Helge haystrup, Augustin studier, 12, Næstekærlighedens problematik, 2000, 163 s.. Pris kr. 200.
Ove von Spaeth, Gåden om Faraos Datters Søn, Attentatet på Moses, 2:  Moses' Identitet og Mysterium Revurderet, 2000, 239 s., ill., Pris kr. 248.

Dansk Teologisk Tidsskrift,  - www.anis.dk/danskteologisktidsskrift/dtt_pdf/DTT-2001-1.pdf  -  Forlaget Anis  -  (jan.2001)

¤ kristeligt-dagblad.dk  -  11 august 2001  -  referance:
Imponerende Moses-værk

kristeligt-dagblad.dk

Kirke & tro
Månedens bedste bøger
ved Birgitte Larsen | 11. august 2001

          Imponerende Moses-værk: Egyptologen Ove von Spaeths bog om attentatet på Moses er imponerende - og langt hen ad vejen overbevisende. Fremstillingen er spændende som en kriminalroman. Det er da også en forbrydelse, der skal opdages, og givet er, at man glæder sig til fortsættelsen, skrev Kristeligt Dagblads Lars Tjalve i sin anmeldelse.

Ove von Spaeth: Gåden om Faraos Datters Søn. Attentatet på Moses 2: Moses identitet og Mysterium revurderet. 239 sider, ill. 248 kr. C.A. Reitzels Forlag.

Birgitte Larsen, - 11. august 2001 - Månedens bedste bøger - http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/210905:Kirke---tro   -  (11.aug.2001)

¤ www.sol.dk/debat/  -  februar 2009  -  citering og kommentar:
Senmut og Plejadestjerner i von Spaeths Moses-værk

          www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn

#1572608 -  februar 2009
Vi bliver altså nød til at acceptere, at igennem tidlige tide besad mennesker en endog næsten overnaturlig forståelse for Universet, som vi først i dag kender til.
- Venlig hilsen fra Ven af Sandheden  (www.sol.dk).

          Her vil sol.dk/debat citere udvalgte tekster af  Ove von Spaeth, som har gjort dette forskningsarbejde tilgængeligt også på Internettet.
          I forbindelse med nedenstående tekst, hvoraf en hel del er bragt som direkte citerede afsnit fra von Spaeth's "Gåden om Faraos Datters Søn", som er bind 2 i hans Moses-serie, -  se tillige hans artikel om "Plejaderne og forhistoriske kulturer" på  http://www.visdomsnettet.dk/a-439/.
         
Stjernetradition fra en gådefuld fortid  -
www.moses-egypt.net
          Endnu i dag er det stadig muligt at finde mange tydelige spor fra en tidlig viden om stjernerne. Der ser ud til engang at have eksisteret en verdensomspændende astro-mytologisk lære baseret på flere fælles ideer i et kosmologisk system.
          Oldtidens stjernekundskab, der omfattede astronomi, astrologi og tidsmåling, var således et specielt vigtigt emne i datidens lærdom.
          I Egypten kendes fra meget tidlige tider et observatorium øverst på månegudsønnen Khonsus helligdom i templet i Karnak/Theben. Og endda fra de helt ældste tider brugtes astronomiske sigtelinjer som plan for tempelanlæggenes akser.

          Det er et faktum, at Senmut's stjernekort såvel som visse senere egyptiske stjernekort inkluderer sådanne detaljer som f.eks. en planet, der er retrograd - en fra Jorden set "baglæns bevægelse". Der er i den forbindelse fundet korrekte egyptiske inskriptioner om, at planeter i perioder foretager en baglæns bevægelse.
          Stjernekortene kan tilmed vise solformørkelsers positioner. Alt dette udelukker, at stjernekortets særligt informerende konstruktion skulle være tilfældigt.
          I alle Middelhavskulturer var Plejaderne vigtige i forbindelse med agerbrugs-kalenderen.
          Plejadernes stjernehob er afbildet på  Senmuts stjernekort og betegnet som "de fugtige".

Berømt markør (Pejaderne) på verdens ældste stjernekort
          I alle de gamle kulturlande omkring Middelhavet havde den gruppe af stjerner, vi kender som Plejaderne, en særlig vigtig rolle som himmelmæssig kalendermarkør for en af årets store begivenheder, nemlig forårsregnens eller forårsoversvømmelsens komme. Således var disse stjerner anset - i meta-astrologisk forstand - som forbundet med begrebet "velsignelse".
          Således kunne Plejaderne både signalere og indlede "den våde sæson", der så blev forstærket efter signal fra en næstfølgende stjernegruppe, Hyaderne, græsk for 'regn'.
          Senere, i antikken, ses græske og romerske forfattere ofte begejstret skrive om specielt Plejadernes stjernehob, om hvilken der i forvejen fandtes flere mytologiske beretninger.
          Eksempelvis ses Plejadernes stjernehob allerede afbildet på vesiren Senmuts nu 3.500-årige stjernekort.
          Stjernekortet er en loftsudsmykning i Senmuts gravanlæg, der i en lang tunnel strækker sig ind under dronning Hatshepsuts tempel for Hathor, himmelgudinden.
          Ingen referancer kendes om at Plejaderne findes på kortet, men stjernerne sidder det korrekte sted på kortet og er vedføjet hieroglyffer at læse fra højre til venstre: mw(jt) nwt ht , 'de vandholdige legemer', 'de fugtige'.
          At Plejaderne kan ses på Senmuts stjernekort, findes ikke hidtil omtalt i litteraturen om dette kort, som i virkeligheden indeholder en stor mængde data, der aldrig er blevet opdaget eller undersøgt. En særlig analyse af kortet afslører en sådan type information af største vigtighed i forbindelse med oldtidens historie og kronologi.
          Den opdagelse blev gjort af undertegnede (OvS) og publiceret i 1984 (i "Stjernerne") - og senere videnskabeligt i yderligere detaljeret form som afhandlingen "Dating Egypt's Oldest Star Map" i "Centaurus Magazine of The History of Mathematics, Science, and Technology" (vol. 42:3, July 2000, pp.159-179):  www.moses-egypt.net/star-map/senmut-files_survey_en.asp 

Verdens-aksen
          På ovenfor nævnte Senmuts kort findes den største og mest dominerende gengivelse af Verdens-aksen (axis mundi, ikke at forveksle med Jordens akse), der kendes på noget egyptisk stjernekort. Aksens betydning er hidtil upåagtet inden for egyptologien, foruden at selve afbildningen end ikke er blevet genkendt som Verdens-aksen på himlen.
          Denne akse var den berømte himmelske sigtelinje. Den forbandt himlens overhovedet kraftigst strålende stjerner - Canopus, Sirius og Lyra/Wega. Den kendtes i hele verden, og den følger Mælkevejen tværs over himlen.
          I Egyptens såkaldte "Nye Rige", hvis historiske periode starter med 18. dynasti fra cirka 1580 f.Kr., var det nyt at opstille meget store obelisker: Disse kultobjekter i sten udtrykte en repræsentation af den første (bjerg)top, der modtog de første stråler, der oplyste verden. De derfor guldbelagte obelisker - med guld på toppens lille pyramideform (nogle forskere mener, at obeliskerne var helt gulddækkede) og endda navngivet med personnavne og ofret til - havde en solkultisk funktion; og de udtrykte Verdensakse-ideen.
          Aksen er i den tidligste kendte udgave afbildet på Senmuts stjernekort. Selve stjernekortet er også grafisk i smukkeste overensstemmelse med det gamle Egyptens frembringelse af tidløst design inden for kunst, arkitektur og brugsgenstande - alle uden tvivl blandt det smukkeste frembragt i verdenshistorien.

Ældre symbolik på Senmuts stjernekort
          Stjernebilledet Store Bjørn er på Senmuts kort placeret cirkulerende om toppen af Verdens-aksen og gengivet som Meshkitu, 'okseskanken', her udformet med yderligere oksesymbolik.
 også Ursa Major, dvs. Store Bjørn.
          Dette stjernebillede - også kendt som Karlsvognen - er en ikke-eksisterende halebjørn, der så bemærkelsesværdigt er kendt over store dele af verden. Dette dog undtaget hvad angår "Senmuts" stjernekort, der således viser en anden version. Dog er denne korrekt placeret nær toppen af den himmelske Verdens-akse.
          I gamle myter, og tillige i Bibelen, kan en lænd, hofte eller lår referere i overført betydning til fødselsprocessen eller genfødsel og var også kendt som eufemisme for de reproduktive organer.
          I det Ny Testamente er "Johannes Åbenbaring"s omtale af "Skøgen fra Babylon" et symbol for Karlsvognen/Store Bjørn - ifølge Dantes "Divina Commedia" fra ca. 1300, hvor man stadig i de indviedes viden havde bevaret en del af oldtidens kosmologi-tradition.
          Der er forskel på stjernebilleders indre sammenhold og bevægelseshastighed. F.eks. kan Plejadernes stjernegruppe anses for temmelig stabil - især de syv eller seks vigtige stjerner ud af hele gruppens mere end 40 stjerner - idet nøjagtige målinger viser, at Plejaderne bevæger sig i helt samme retning og med helt samme langsomme fart, dvs. de holder sammen i relativ tæt gruppe gennem mange årtusinder, hvilket er temmelig unikt i universet. Aztekerne i Mellemamerika baserede deres kalenderår på Plejadernes stabile gruppe.
          Anderledes med Store Bjørn, der ændrer sig voldsomt gennem årtusinderne. På Senmuts stjernekort fra ca. 3.500 f.Kr. og i talrige andre gamle egyptiske billeder vises Meshkitu - stjernebilledet Store Bjørn/Karlsvognen - i en udgave, der er usædvanlig flad.
          Her hos Senmut er der endog påtegnet hoved og horn for at understrege oksesymbolikken.
          Idet den egyptiske mytologiske tradition synes at have flere, ofte gådefulde referencer til tidligere kulturer, kunne en ide eller viden om det bemærkelsesværdige træk angående Store Bjørns glidende, meget langsomme forandring gennem tidsdistancer af mange tusinde år måske have været overført derfra?   - (Ove von Spaeth - Yderligere information: www.moses-egypt.net )
          Citat og referencer slut; - med venlig hilsen

Ven af Sandheden, -  #1572608  -  februar 2009  -  http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/1565154-aquottusindarsrigetaquot-er-det-det-samme-som-tusind-ar/1572608?limitstart=0&limit=400  -  (feb.2009)

¤ Limewoody, Non Imprimatur, 5 April 2006  -  Comments and readers' info:
To anyone interested in ancient Egypt and the Bible

Limewoody:  Non Imprimatur - eurabia " WordPress.com Blog By limewoody on Non Imprimatur. Right now we only show the latest 20 posts, so even though there are more for this tag you can't see them yet. Patience! ... wordpress.com/tag/eurabia/
          For anyone who is interested in the ancient Egypt and the history of the Bible and Moses -go to this site:  http://www.moses-egypt.net/
          [ More results from limewoody.wordpress.com ]

Limewoody, Non Imprimatur, - http://limewoody.wordpress.com  - 05:45 (5.Apr.2006)

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Studier, forår 2006  -  reference:
Mysteriet - den store ufærdige obelisk

Visdomsnettet.dk - Egyptens mysterier » EgyptenRejser » Seværdigheder » Aswan-området: Den ufærdige obelisk.
_

I Aswans nordlige stenbrud ligger en gigantisk obelisk. Den er frigjort på fire sider, men den mangler at blive frigjort fra selve grundfjeldet. Hvis den var blevet rejst, ville den været blevet Egyptens absolut største oprejste obelisk. Den ville have løftet sig 43 meter i vejret, og i den bredeste ende ville siderne måde 4x4,3 meter. Vægten er beregnet til 1.168 tons.
          Den store ufærdige obelisk i Aswan viser, at de gamle egyptere skar ned i klippen indtil de stod med en gigantisk blok, der var skåret fri på tre sider. Men hvordan ville de løfte den 1.168 tons tunge blok op af hullet, når den var skåret fri?
          Granitbruddet - eller rettere granitbruddene - ligger syd for dæmningen og er et godt sted at foretage tekniske studier af egypternes stenhuggerteknik. Det er ikke kun selve obelisken, som stadig ligger i sit leje, der kan give værdifulde oplysninger, men også de øvrige obelisklejer i dens umiddelbare nærhed, selvom obeliskerne er gjort færdige og transporteret væk, for de har efterladt spor af forskellige faser af obeliskernes bearbejdning.
          Obelisken ligger i en skrå stilling med basisenden 7 m lavere end topenden. Den traditionelle teori går ud på, at efter at halvdelen af obelisken var frigjort, havde man opdaget nogle sprækker og defekter i stenen. Man skulle derfor have konkluderet, at kolossen ikke ville kunne holde, og derfor overvejede egypterne at lave en mindre obelisk af den. Udhuggede linjer, som kun er synlige i en bestemt belysning, viser skitseringen af to forslag til en mindre obelisk på 33 meters længde.

          En anden teori, som er fremsat og underbygget af den danske historiker, forsker og forfatter Ove von Spaeth i hans bogserie "Attentatet på Moses", sandsynliggør, at obelisken revnede på grund af sabotage i forbindelse med et kup mod vesiren Senmut og dronning Hatshepsut i 18. dynasti. ( www.moses-egypt.net ). De to teorier er ikke nødvendigvis i konflikt med hinanden, idet egypterne efter attentatet kunne have overvejet at fremstille en mindre obelisk af den nu ødelagte gigant.

          En meget gammel idé om hvordan fortidens folk - specielt egypterne - sprængte deres enorme stenblokke løs, er, at de anvendte trækiler fugtet med vand. I nutidens rejsehåndbøger kan man stadig læse om denne teori. I en artikel om Aswan står der for eksempel:
                    "... Frigørelsen af stenblokke i gammel tid foregik efter en simpel metode. Man lavede huller i klippen, som man bankede trækiler ind i. Træet blev derefter fugtet med vand, hvorved det svulmede op og sprængte store klippestykker løs. ..."

          Egyptologer og turistguider i Aswan kommer med de samme "oplysninger". Når man spørger, om de virkelig tror, at obelisken blev frigjort på samme måde, svarede mange heldigvis, at det tror de faktisk ikke.
          Tænkende mennesker har altid stærkt betvivlet rigtigheden af påstandene om trækilernes sprængkraft. Vi må huske, at den metode, der forudsættes anvendt blandt andet i Egypten, helt adskiller sig fra koldere egnes metode, hvor man fylder borede huller med vand, som, når temperaturen falder, bliver til is og på den måde udvider sig med sprængende virkning. Ved frysning af vand foregår en fysisk strukturændring med ændrede volumenegenskaber hos vandet.
          Der er gjort mange forsøge på at forklare, hvordan de gamle egyptere med primitive redskaber kunne skære i med ufattelig præcision i den hårde granit, men de afvises alle af nutidens eksperter. Det samme gælder transporten af de voldsomt tunge stenkolosser. De kunne umuligt løftes af slaver i tusindtal, og de kunne ikke transporteres på de kendte egyptiske både. - Konklusionen er, at man ikke kan give en såkaldt naturlig forklaring på dette mysterium, men der findes logiske forklaringer, som imidlertid indebærer en fuld accept af, at de gamle egyptere ikke var primitive og tilbagestående.

Visdomsnettet, - Specialrejser til Egypten - http://www.visdomsnettet.dk/a-332/  -(forår,2006)

¤ Readers' mail, 14 March 2008  -  informative comment : 
I, too, suggested Senenmut as being a candidate for Moses

I find Ove von Spaeth's observations very interesting, although I'm not well-versed in astronomy.
In my own book, "The Exodus Chronicles: Beliefs, Legends & Rumors from Antiquity Regarding the Exodus of the Jews from Egypt", (2003), I, too, suggested Senenmut as being a candidate for Moses. This was based on the theory of "a very important man who disappears and was not buried in either of his tombs".
          But now I am no longer so sure that Senenmut did disappear from Egypt, that he was not buried and that his mummy hasn't been found. All of this I discuss here:
http://www.geocities.com/scribelist/Senenmut.html
          In brief, is it possible to ascertain if a certain mummy is the son of Rahotep and Hat nofret, the parents of Senenmut. Theoretically--yes.

Marianne Luban, writer, - mluban@netzero.... - sent via "Authordata-2 - scientific achievements by Ove von Spaeth" - (14.Mar.2008)

Marianne Luban is the author of "The Pharaoh's Barber", Pacific Moon Publications, 2008 - www.amazon.com/Pharaohs-Barber-Marianne-Luban/dp/0972952411 - also, Marianne Luban: "The Exodus Chronicles: Beliefs, Legends & Rumors from Antiquity Regarding the Exodus of the Jews from Egypt", Pacific Moon Publications, 2003 - www.amazon.com/Exodus-Chronicles-Beliefs-Antiquity-Regarding/dp/0972952403


- - -
NOTE from webmaster, moses-egypt.net: see Ove von Spaeth's replying data-info  below, in following text: "Senmut was a victim to the greatest major eradication ...".

¤ Om udbredelse, den 10. maj 2008  -  meninger og referencer:
Senmut og Moses - overbevisende dokumentationer

Din artikel om Moses og alkymi finder jeg absolut inspirerende - og spækket med interessante informationer. Som sædvanlig er dine iagttagelser underbygget med mange og overbevisende dokumentationer...
          Jeg kan tilføje, at selve din bogserie om Moses bearbejder holdningerne rundt omkring i kongeriget. I søndags var vi sammen med nogle venner til en fødselsdagsfest, og her faldt snakken på din bogserie. To af deltagerne havde læst hele serien, og den blev stærkt anbefalet (heldigvis sammen med Thoras og min bog: Pyramidegåder & Tempelmysterier). Vi spurgte, om de, der havde læst bøgerne om Moses, havde ændret holdning til Moses, og svaret var et krystalklart JA. De er 100% overbevist om, at du har ret. Moses er Senmut. Senmut er Moses.

Erik Ansvang,  -  http://www.visdomsnettet.dk  -  (10.jun.2008)

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Uddrag af "Attentatet på Moses" bind 2,  -  14 marts 2008  -  nøgle til historisk gåde: 
Senmut blev udsat for den største udslettelsesaktion
Af  OVE VON SPAETH, forfatter, forsker


Faraos næstkommanderende Senmut (Senenmut) var et offer for den største store navne-udryddelse i hele Egyptens historie

På den tid hvor Senmut allerede i en yngre del af i sit liv var storvesir for kongen (som var dronning/farao Hatshepsut), bestyrede han over 20 af de højeste embeder i Egypten, og var indehaver af mere end 80 titler.
          At have mange titler var ikke ukendt, men en stor del af Senmuts var ikke til pynt, for hans kapacitet var formidabel - så ved siden af at være storvesier var han landets hoveadarketekt og bygmester, udenrigsminister, og chef for kalalenderen og astronomiske observartioner.
          Senere - efter hans mystiske forsvinden - måtte hans mange embeder tæt ved kongen uddelegeres til at være flere vesirers embeder.
          Senmut forsvandt - i samme år som af Moses' flugt, ca. 1494 f.Kr. - og den nye farao Tuthmosis III tog magten fra Hatshepsut ved et historisk kup og ødelagde gradvist de fleste af Senmut's statuer og indskrifter. Det afslører det formål, at alle vigtige mindesmærker om Senmut's (Moses') identitet skulle slettes. Han var blevet fjernet som kommende farao - og en alvorligere hensigt var, at han skulle ikke mere kendes i nutiden eller fremtiden.


Ødelæggelse ville ikke have fundet sted, hvis Senmut/Moses havde ikke været af kongelig afstamning

Indtrykket skulle være, at han ikke havde eksisteret overhovedet. Så Senmuts (Moses') eftermæle blev overalt i Egypten destrueret ved en landsomfattende damnatio memoriae, i en totalt overvældende grad uden historisk fortilfælde.
          Senmuts navne og værker var omfattet af en målrettet og udbredt kollektiv ødelæggelse. Det var den mest omfattende udradering af navne i hele Egyptens historie! Selv om det var under ledelse af farao selv (Tuthmosis III) og hans stab, ville denne omfattende ødelæggelse naturligvis ikke have været givet så meget opmærksomhed og anstrengelse, hvis Senmut /Moses ikke havde været af kongelig afstamning, og initieret som arving til tronen.
          Ødelæggelsen af Senmut navne, inskriptioner og statuer betød virkelig udryddelse. Det var en ekstra måde at ødelægge hans eksistens, ved at nå langt videre end hans jordiske liv, dvs. til den frygtede "anden død" når alle minder er forsvundet.
          I Hatshepsuts Deir el-Bahari tempel blev Senmut's navn blev slettet på 66 af de "skjulte" vægpaneler.
          Over hele Egypten, i Nubien, og selv på Sinai, slettede Tuthmosis III's hjælpere Senmuts navne på de fleste af Senmut's statuer, portrætter, og indskrifter.
          Der er ingen tvivl om, at denne vigtige skikkelse var flygtet bort - idet så mange problemer ville ikke have forekommet, hvis han havde været død og var blevet normalt mumificeret.


Senmut's profil har Tuthmosis familiens træk

Et af billederne med Senmut, der er malet på væggen i hans andet gravanlæg, ser ud til at være blevet ødelagt med et særligt forsæt især på kinden og hagen, som om hensigten var at fjerne den fornemme kongelige skæg. Og i dette tilfælde var det en vigtig del at destruere.
          Nogle graffiti viser Senmut med smilehuller eller dobbelthage-striber tilføjet - det var et almindeligt symbol på velstand - Senmut på sin velmagts højde. Så de var en ikke direkte afbildning som på portrætter og kan derfor ikke bruges til evt. sammenligning med mumier med smilehuller osv.
          En genbrug af de få skånede portrætter var let at gennemføre for den nye regent - jf. W. Stevenson Smith, der i sin "The Art and Architecture of Ancient Egypt" (New Haven 1981, s. 226) giver en præcis vurdering af deres udseende:
                     "... Senmut's profil har Tuthmosis familiens træk ..."
          Dette understøtter det samlede indtryk af Senmut som Hatshepsut's søn, fordi hans udseende lignede meget de andre medlemmer af den kongelige familie. Og de ændringer af billeder af Senmut der findes i Hatshepsut's såkaldte røde kapel (i det store tempel i Karnak) er så afslørende, at dette forhold kan have bidraget til at fremkalde nedrivning af kapellet snart efter.


Billedmanipulationerne

Under billedstormens optøjer blev kun de billeder skadet, der direkte viste Senmut. Ved at have ladet sig afbilde både med Senmut-portrætter og med delvis neutrale eller formelle kronprinsebilleder viser, at han har dermed "spillet på flere heste" for at være mere sikker på at vinde. Dog tabte han alligevel. Men den omstændighed at ikke alle hans navne blev udslettet, betød, at han måske synes at være blevet tilstået en spinkel chance for at eksistere i Duat, underverdenen, og undgået et totalt ophør.
          I Deir el-Bahari-templet er Hatshepsuts tidligere udsendte ekspedition til Punt afbildet med bl.a. en voksen ung mand klædt i prinseligt, ofte endda faraoagtigt ornat. Men det kan heller ikke være den person, der blev farao Tuthmosis III, fordi denne kun var en mindreårig dreng på det tidspunkt, hvor den afbildede episode fandt sted. Nemlig en ekspedition, som han aldrig været forbundet med, hvorimod Senmut var dens organisator.
          Det andet relief i dette Hatshepsuts tempel viser - ufuldstændigt - et ungt kongeligt par (ofte ses kronprinsesse Neferure foreslået som den ene af dem - og også hun forsvandt så pludseligt fra scenen), hvor den unge mand ikke kan være den senere Tuthmosis III af aldersmæssige grunde. Men motivet kan netop have skullet forestille Senmut/Moses som faraoprins.
          Tuthmosis III's taktik har da været, at skåne relieffet og lade det med sin formelle, mindre personlige udformning fremstå som om, at det var ham selv, der var afbildet som kronprins. Dvs. et lignende princip, som da Tuthmosis III senere i optegnelser lod transformere Hatshepsuts regeringsår til at være hans egen regeringstid - altsammen for at opbygge en officiel forhistorie som kronprins. I virkeligheden, de fleste af sine unge år tilbragte han som præst i et tempel i nord i Nil-deltaet, ifølge hans tidligste selvbiografiske indskrifter.

Ove von Spaeth, forfatter, forsker - Zenith Project, - her, med uddrag fra: www.moses-egypt.net/bog2/moses2-inform_da.asp , Copyright © 2000 - (&: marts 2006)

Ovenstående oplysninger er fra Ove von Spaeths gennemført omfattende arkæologiske og tekstmæssige dokumentation i sin bog, "Gåden om Faraos Datters Søn. - Moses' identitet og mysterium revurderet" - bind 2 fra "Attentatet på Moses".

- - - -
BEMÆRK, yderligere oplysninger om emnet giver forfatteren Ove von Spaeth i følgende indlæg ("De forsvundne spor - genopdaget") nedenfor
.

¤ Om lighederne mellem Senmut og Moses, marts 2008  -  forskning:
De forsvundne spor - genopdaget
Af  OVE VON SPAETH

Mange har søgt svar angående lighederne mellem Senmut og Moses - jf. også de mange data i svaret til Marianne Luban i ovenstående mail. - Fra Ove von Spaeths bog, "Gåden om Faraos Datters Søn", vises nogle af resultaterne kort udgave her:

Efter Senmuts forsvinden blev talrige spor af ham destrueret. - Tilsvarende synes sporene af Moses i Egypten forsvundet, skønt han havde en høj status og derfor nærmest uundgåeligt skulle have efterladt sig spor i form af inskriptioner, gravanlæg m.v.
          Den forbavsende overensstemmelse ved opsummering af de mange særlige forhold, der ud fra mangfoldige kilder er genkendelige og med tilsvarende vægt hos dem begge, ses i følgende reetableret angående Senmut-Moses. Mere end 30 personlige og specifikke forhold er identiske, også i mindste detalje, og er konkrete facts:
          a)  Da der inden for samme tid i det samme land ved det samme hof næppe fandtes to så overensstemmende personer med de samme så usædvanlige positioner og med samme slags ekstraordinære ekspertise, synes det ikke at være to forskellige, men en og samme identitet.
          b)  Både "Faraos Datters yndling Senmut" og "Faraos Datters yndling Moses" forsvandt pludseligt fra Egypten - og forlod de samme slags høje poster inden for nøjagtigt samme tidsrum, ja samme år i Egyptens historie. Deres skæbner er som identiske helt ud i de specifikke personlige detaljer; og  Senmut-navnet synes blot have været et af den yngre Moses' mange egyptiske navne, idet han som højtstående person bar flere navne - mange af disser er nævnt i en række rabbinerskrifter.
          c)  Den unge Moses anførte militære ekspeditioner inde i Nubein (Sudan) - og den unge Senmut gjorde det samme.
          d)  Moses havde stor viden til stjernerne og han etablerede den israelitternes kalender - og Senmut var Egyptens kalender-administrator og viste sin astronomiske viden ved sit unikke stjernekort.
          e)  Men især dette: Hvorfor skulle Senmut i sit gravanlæg vise stjerneoptegnelser for det bestemte tidspunkt, der er identisk med episoden med Moses i arken på Nilen, hvis det ikke også netop var ham, der var Moses?
          f)  Der var tradition for, at en dronning kunne regere på sin kongelige søns vegne, men ikke for - som Hatshepsut - at regere på en nevøs vegne. Dette og andre eksempler kan vise, at nevøen, den senere Tuthmosis III ikke oprindelig var opdraget til, eller udvalgt til, at være farao.
          e)  De kongelige titler: Det er et anerkendt faktum i egyptologien, at betegnelsen 'Faraos Datter' (egyptisk: sat nisut) var en titel, der kun blev givet til kronprinsesser, og de beholdt den også som dronninger - og i mange inskriptioner omtales Hatshupsut med denne fra Bibelen velkendte titel.
          h)  I det gamle Egypten havde kronprinser og kronprinsesser altid - ligesom Hatshepsut også havde - titlen  bjtj (bithia) for det repræsentative regentskab for Nedre Egypten. I  rabbinerskrifterne kaldes omhandlede Faraos Datter for Bithia, hvilket, overraskende, på hebraisk betyder 'Guds datter' - igen, en af Hatshepsuts vigtige titler.
          i)  Senmuts navn betyder 'moderens bror', hvilket ikke er noget ejendommeligt navn, hvis det som i dette tilfælde er en kongelig titel. - Tilsvarende eller parallelt omtales Moses i Bibelen som søn af 'faderens søster'. Den titel kan ses forbundet med det faktum, at Hatshepsut var sin fars (Tuthmosis I's) kongelige co-regent, ligesom ellers en dronning ofte var det. Og den status var netop benævnt som hans (faraos) "søster".
          j)  Senmuts (foster-)mor var ansat som amme ved faraos hof - og i Bibelen blev Moses delvis opfostret hos en amme, som i den kortfattede bibelske beretning synes fusioneret med hans mors navn, Jochebed, hvilket var en anden af Hatshepsuts titler og betød 'Himlens Dronning', ofte anvendt når Hatshepsut repræsenterede gudinden Isis.
          ... etc., etc. .....

Ove von Spaeth, writer, researcher - the Zenith Project, - topical:  www.moses-egypt.net/bog2/moses2-inform_da.asp,  copyright © 2000  -  (March,2008)

Informationerne er fra Ove von Spaeths gennemresearchede arkæologiske og tekstmæssige dokumentation i sin bog, "Gåden om Faraos Datters Søn" - om: Moses' identitet og mysterium revalueret - bind 2 i serien "Attentatet på Moses".

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ VisdomsNettet.dk - efterår 2002  -  reference: 
Gåden om Moses' virkelige skæbne

Visdomsnettet.dk - Gåden om den virkelige skæbne for Moses som den Store Indviede -  http://www.visdomsnettet.dk/a-397/
_

Moses - den store indviede. Læs om Ove von Spaeth's udforskning af, at rabbinernes gamle skrifter og oldtidens forfattere afslører Moses' senere skjulte rolle som prins i Egypten - og at de omtaler tilmed hans indsigt i magiens og stjernernes verden.

          Var Moses en historisk skikkelse? Eller var han en mytisk figur? Ny og grundig forskning om Moses afdækker en helt anden og veldokumenteret virkelighed i datidens Egypten. Moses var egypter, han hed desuden Tutmosis og hed bl.a. også Senmut.
          Hvem var Moses? - ikke mindst dette spørgsmål sig trænger på: bl.a. hvad har Senmut og Moses med hinanden at gøre?

          Den mystiske Senmut:  Det skete for ca. 3.500 år siden. Stedet var Egypten, som dengang blev regeret af den kvindelige farao Hatshepsut. Og hovedpersonen var den mystiske bygmester og storvesir Senmut, hvis liv altid har været en gåde for egyptologerne. Senmut gik over i historien bl.a. på grund af et arkitektonisk mesterstykke - Hatshepsuts gravtempel på Vestbredden i Theben (Luxor) og hans geniale stjernekort.
          Ny og grundig forskning på området afdækker en helt anden og veldokumenteret virkelighed i datidens Egypten. Den er foretaget af den danske forsker Ove von Spaeth, som fremlægger overbevisende konklusioner med solid basis i historiske og astronomiske studier kombineret med mangeårige intensive undersøgelser inden for arkæologi, antropologi, oldtidssprog, religionshistorie, egyptisk tradition samt mysterielæren og mytologien.

          Ove von Spaeths ufatteligt systematiske og detaljerede forskning afslører, at Faraos Datters vesir, Senmut, og Faraos Datters Søn, Moses, er overraskende identiske i deres liv. Mængden af sammenfald i begivenheder er ganske enkelt overvældende.
          Indicier i identitetsspørgsmålet bestyrkes af hans bøgers omfattende samling af konkrete kildebelagte parallelle facts om Senmuts og Moses' status, embeder og værker. Potentialet hos den intelligente, kreative, udviklende og igangsættende Senmut, der var tæt forbundet med kongehuset, passer på utroligt mange specifikke områder præcist til dét, rabbinerskrifter og andre oldtidskilder fortæller om Moses mangeartede talenter og handlinger, imens han, også ifølge Bibelen, netop bar titlen "Søn af Faraos Datter".

          At se forbindelsen mellem Senmut og Moses kræver selvfølgelig, at man søger at respektere det naturvidenskabelige objektivitetsideal så langt som at se bort fra forudfattede meninger, og forske med et nyt syn også på de fortrængte kilder. Normalt forskes der, som om Moses kun kendes i Bibelens udgave.
          Således i den hidtidige forskning er stort set alle egyptiske, græske, romerske, indiske og arabiske overleveringer og de tidligste kirkefædres optegnelser holdt borte som forstyrrende elementer. I denne artikel er det selvsagt ikke muligt at fremlægge den overvældende mængde af data, der kan dokumentere de nye teorier, men de er tilgængelige for alle i Ove von Spaeths bogserie.
          Ove von Spaeths så systematiske forskning er et overflødighedshorn af oplysende informationer om Senmuts/Moses' liv og gerning fortalt i et levende sprog. Et forsøg på at gengive det farverige liv, hvor Senmut/Moses "stod i faraolære", vil være halsløs gerning. Pladsen tillader det ikke. Men det var i sandhed en periode, hvor præsteskabets magt og indflydelse voksede og udfordrede faraonens magtposition. Det placerede kronprinsen Senmut/Moses i begivenhedernes centrum.

Erik Ansvang, forfatter, foredragsholder, Egyptens-rejseleder, - VisdomsNettet -  http://www.visdomsnettet.dk/a-257-1/  -  (efterår,2002)

¤ tempelherrerne.dk, den 3. maj 2006  -  kommentar:
Dejlige bøger

Hej Ove von Spaeth. Jeg vil spørge om lov til at lægge link til din hjemmeside. Se venligst: www.tempelherrerne.dk
          Det er dejlige bøger du har skrevet. Venlig hilsen,

Sten Rønnov, p48@paradis.dk  - & -  www.tempelherrerne.dk  -  (3.maj 2006)
 

Sidetop


Numexam

 
 
ISÆR OM BIND 2's APPENDIKS OM DET EGYPTISKE STJERNEKORT
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

          Alle følgende tekster - men kun her på sidens sektion 2 - relaterer til Ove von Spaeths afhandling, "Dating the Oldest Egyptian Star Map". Den også er tilføjet (i en version for ikke-specialister) som et appendiks i hans bog "Gåden om Faraos Datters Søn" (bind 2 af serien "Attentatet på Moses").
          En ekstern udgave af afhandlingen findes her:  Senmuts stjernekort afkodet.

 

¤ Swedano Journal, Newsmail, den 5. februar 2003  -  læserinformation:
Moses' stjerner i Moskva, Arabien og Jerusalem
Af  HANS ANCKARSTJERNA, ansv. red.


Hvad var de gamle egypteres virkelige kundskab om stjerneverdenen? Forskere har diskuteret det i mere end 100 år, men de har underkendt en imponerende viden hos oldtidens mennesker.
          Nu har en uafhængig danske historiker Ove von Spaeth dokumenteret, at en særlig dateringsnøgle med præcise astronomiske informationer er indbygget i verdens ældste stjernekort. Det findes afbildet i den egyptiske storvesir Senmuts gravanlæg ved Luxor, 1500 f.Kr.
Ove von Spaeths pionerafhandling om kortet blev i 2000 optaget i den ansete internationale videnskabsjournal "Centaurus Magazine of The History of Mathematics, Science, and Technology".

          Opdagelsen og datering støtter Ove von Spaeths øvrige nyorienterende forskning i den historiske Moses' mysterium og drama. Hans bogserie "Attentatet på Moses" (C.A. Reitzel forlag) anses desuden at være så upartisk, at Israels Nationalbibliotek i Jerusalem er i gang med at anskaffe den. Samtidig er bogseriens web-site, www.moses-egypt.net , optaget og udførligt beskrevet på arabiske søgemaskiner.
          Og en russisk forsker, Zdhems Dist, har lavet en russisk hjemmeside udelukkende om Ove von Spaeths stjernekort-afhandling.

          Flere diskussioner om opdagelsen - internationalt, på nettet og i andre medier - viser ukendskab til den originale afhandling. Men nu kan hele Ove von Spaeths afkodning af det spændende stjernekort frit download'es på engelsk og dansk fra Moses-bogseriens web site: www.moses-egypt.net/stjernekort/senmut3-afhandling_da.asp

          H.A.
, ansv. red., Swedano Journal, - www.swedano.dk  -  (5.feb.2003)

(Med skriftlig tilladelse pr. 5.1.2003 fra ansv.red. Hans Anckerstjerna, SweDano Journal, til fri brug for OvS.)

¤ Newsmail Sufoi, nr.6, internet, den 13. august 2002, permanent tekst  -  læserinformation:
Egyptiske stjerner på nettet

Verdens hidtil ældste stjernekort, et 3.500-årig egyptisk himmelbillede, som tilmed inkluderer en bestemt astronomisk begivenhed, kan ses på adressen:  www.moses-egypt.net/star-map/senmut-survey_en.asp
          På disse internetsider er der gode muligheder for at følge den hede debat, der opstod, da den danske historieforsker Ove von Spaeth begyndte at udgive sin bogserie "Attentatet på Moses"med kontroversielle nyopdagelser om den historiske Moses.
          Denne Moses-series seneste udgivelse "Den Forsvundne Tronarving"udkom i september 2001 (C.A. Reitzels Forlag). Og dens forgænger "Gåden om Faraos Datters Søn", hvori en dansk udgave af en afhandling om stjernekortet er indlagt, blev refereret i ufo-nyt nr. 1, 2001.
          En del af de interessante spor, der fremkom undervejs i denne udforskning, skyldes forfatterens anvendelse af astronomisk datering ud fra de gamle kilders omtale af sjældne begivenheder på himlen. Astronomisk datering er blandt de mest præcise tidsbestemmelsesmetoder, der kendes.

          Ove von Spaeth fik applaus for sin nyorienterende forskning, men også prygl især fra visse instanser, hos hvem der åbenbart står megen prestige på spil - hvilket flere anmeldere netop også har iagttaget og påpeget. Anmeldelser og debat er lagt ud i det elektroniske forum på www.moses-egypt.net , hvor det løbende opdateres.
          Afhandlingen med Ove von Spaeths pionerarbejde med dateringsanalyse af det gamle egyptiske stjernekort - fremstillet af Egyptens geniale "storvesir" Senmut 1500 f.Kr. - blev internationalt publiceret i "Centaurus Magazine of The History of Mathematics, Science, and Technology"(42;3, 2000, pp.159-179).
          Også de overraskende resultater herfra har medført en del ris fra visse forskergrupper. Men især anerkendelser fra mange andre, fx den førende ekspert i historisk astronomi, professor Owen Gingerich fra den berømte Harvard-Smithsonian Institution, Massachusetts.

          Desuden benyttes Ove von Spaeth som referee/review'er hos verdens største og ældste internationale videnskabshistoriske tidsskrift "Isis Journal of the History of Science".
          De omtalte brydninger og undertiden stærke reaktioner imod det nye er nu fremlagt på web-sitet www.moses-egypt.net på dets STAR-MAP-sider.

O.H., Redaktionen, - Sufoi, Skandinavisk ufoinformation, - www.sufoi.dk/ufomail/um020813.php#egyptiske  -  (13.aug.2002)

¤ KMT, Modern Journal of Ancient Egypt, (Vol.11, No.4, p.10)  Winter 2000-2001  -  review note:
The astronomical ceiling

"For the Record" (ed. David Moyer, New York), on Publications:
          - A lengthy illustrated article titled "Dating the Oldest Egyptian Star Map" by Ove von Spaeth (concerning the astronomical ceiling of the Deir el Bahari tomb of Hatshepsut's minion, Senenmut) has been published in Centaurus: The International magazine of Mathematics, Science, and Technology (Vol. 42, No. 3, 2000, Munksgaard, Copenhagen).

David Moyer, ed., - KMT Modern Journal of Ancient Egypt, Vol.11, No.4, p.10  -  (Winter 2000-2001)

¤ Brev, 22. oktober 2001  -  kommentarer:
Meget interesseret i din oppdagelse

          Jeg er meget interesseret i din oppdagelse av Jupiter og Saturn-konjunktion i forhold til Sirius i den egyptiske Senmut sjernekart av året 1534 BC. I det samme år forekom også en Jupiter-Saturn-konjunktion. Jeg finner ingen kontakt mellom den egyptiske og babyloniske astronomi i oldtiden (ikke før ca. 400 B.C.), de arbeidet med to forskjellige referancesystemer. Jeg kenner ikke de egyptiske hieroglyfer, men jeg ville gjerne finne den egyptiske interpretation eller "symbolsk betydning" af de nevnte konjunktioner.
          Jeg ønsker dig videre sucesser med ditt forskningsarbeid,

Gustav Teres SJ,  bibeleksegesist lic.art.,  &  astronom lic.scient.,
Oslo, Norge  -  &  -  Vatican Observatory, Castel Gandolfo  -  (22.okt.2001)

¤ History of Astronomy Discussion Group, internet, 20-21 January 200 2 -  debate:
I would not be surprised if ...

          "... I would not be surprised if the author has indeed misread passages of the Senmut ceiling ...".
          "... it becomes evident that the redating of the Senmut ceiling star map is only one episode in a larger project of redating the whole chronology of the New Kingdom Period of Egypt that the author plans to publish in a 5-volume study on the life and times of Moses. ... As the author believes that the Pharaoh's daughter who raised Moses was the future Queen Hatshepsut, then all historical dates linked to Hatshepsut and other 18th Dynasty rulers would have to be shifted backwards in time to make them correspond with his Moses chronology ...".

Robert H. van Gent, DrSn., - Faculty of Physics and Astronomy, Utrecht University, - History of Astronomy Discussion Group, - http://wvnvm.wvnet.edu/htbin/listarch?hastro-l&a:scmcc.archives - Message No.165 & No.179  -  (20-21 January 2002)

_

NOTE (web ed.):  See, below, Ove von Spaeth's comments to Conman and van Gelder.

¤ History of Astronomy Discussion Group, internet, 21 January 2002  -  debate:
No support to historical existence of Moses

          "... It seems that Ove von Spaeth found a star alignment he liked to fit his Moses theory and simply superimposed it on Senmut's ceiling. ...It seems to have been assumed that all these ceilings are meant to be photographic representations of the sky, possibly stylized, possibly erroneous, but essentially "astronomical" charts. I find this assumption to be inconsistent with the ancient Egyptian culture ...".
          "... What you choose to believe as a matter of faith is one thing, but there is absolutely no evidence to support the historical existence of Moses. There have been dozens of candidates suggested ranging over a period of time of several hundred years. There is no archaeological evidence to support the Biblical story of Exodus ...".

Joanne Conman, Maine, - History of Astronomy Discussion Group, - http://wvnvm.wvnet.edu/htbin/listarch?hastro-l&a:scmcc.archives - Message No.183 & No.187  -  (21 January 2002)

¤  

::   OvS's  kommentar.   Debat og kritik er uundværlige for videnskab og forskning. Anerkendelse fra kompetente eksperter har været mere end produktivt i det aktuelle tilfælde. Fra anden side kan den uvurderlige kritikfaktor dog blive misledt ved ukorrekte citater fra den pågældende afhandling - og endda ved "referencer" til påståede, men i afhandlingen ikke-eksisterende statements. Efter at have været kommet ind i debatten har de tendens til at fortsætte med at cirkulere vildfarelserne.

          De to indlæg ovenfor - fra Conman og van Gent - fra en international Newsgroup om historisk astronomi indgår i diskussionerne på internet blandt forskere og universitetsfolk angående Ove von Spaeths videnskabelige afhandling om datering af verdens ældste stjernekort. Omkring 25 forskellige depecher blev distribueret herom til alle gruppens medlemmer world wide gennem de første måneder af 2002.
          Uheldigvis, alene baseret på referater fra kommentarer, ses bemærkninger fra de to fra gruppen at rumme flere misforståelser. De udtaler blot deres meninger: de 'tror', og 'synes', og 'antager' - men præsenterer aldrig noget konkret faktum eller data. Udover at Conman og van Gent ikke har vist sig velinformerede eller erfarne vedr. de specielle punkter i denne sag, har de aldrig dokumenteret eller bevist fejl i afhandlingen - og alligevel er deres newsgroup-talk senere af andre forsøgt anvendt som om det var en rigtig "kilde". Men - som åbent indrømmet i deres egen breve på nettet - har de aldrig konsulteret primærkilden, dvs. ikke læst afhandlingens originaltekst.

          Via bibliotekernes artikel-databaser kan rekvireres xeroxkopier af afhandlingen - med reference-No. ISSN 0008-8994, "Centaurus International Magazine of the History of Mathematics, Science, and Technology", vol. 42;3, 2000, s.159-179. - Desuden findes en dansk version af afhandlingens indhold i appendiks i Moses-bogseriens bind 2, s.176-190. Også dansk version kan - tilsvarende den engelske udgave - downloades via:  Senmuts stjernekort afkodet .
           Ove von Spaeth

::  OvS's Comments.  - Debate and criticism are indispensable to science and research. Acknowledgements from esteemed scientists, scholars, and other experts have been productive in the actual case, indeed. However, the invaluable asset of criticism can be misdirected by incorrect quotations from the paper under discussion, and even by "references" to alleged statements, which were never made in the paper. But once entered into the debate, such tend to remain in circulation.

          The two contributions, above - from Conman and van Gent - are from an international Newsgroup for the History of Astronomy and joining the discussions on the internet among researchers, scholars, and scientists concerning Ove von Spaeth's scientific treatise on dating the world's oldest star map. About 25 different letters relating this matter were distributed world wide to all members of the group during the first months of 2002. - Unfortunately, solely based on accounts and comments the two contributors' remarks also contain serious misunderstandings. Just stating their opinions: they 'think', and 'suppose', and 'assume' - but show no concrete facts and data.
          Besides from appearing not to be too well informed or experienced on the special points in this special case, they pronounce their verdict in absentia having never proven nor documented any error in the paper in question - and yet their newsgroup-talk later has been incompetently referred to as if the opinions here were a real "source". In their own letters on the net Conman and van Gent admit neglecting to consult the primary source, i.e. they had never read the original text/treatise.

          Xerox copies of the treatise can be requested from library article-bases: The reference-No. is ISSN 0008-8994, "Centaurus International Magazine of the History of Mathematics, Science, and Technology", Vol. 42;3, 2000, pp. 159-179. - Or the treatise may be downloaded at the web page: The Senmut Star Map Decoded .

          Furthermore, some of the sceptics (not quoted here) wish to present a somewhat different result (concerning a solar eclipse) based on calculations from certain formulae - e.g. in "The Nautical Almanac", or PC astronomy-programmes - but without knowing the existence of alternative formulae: differences of these formulae are due to hitherto unsolved problems concerning the Delta-T factors.
          Besides, in the treatise the eclipse is of no significance as regards the basic dating of this star map. - (A further criticism cites the impossibility of a "total solar eclipse", in spite of the fact that the treatise does not mention a total eclipse).
          Some of the critics are concerned with alleged Egyptology problems which are non-existent - and they ignore that the treatise's star map contains identifications which previously have been recognized, especially in Neugebauer & Parker's authoritative work "Egyptian Astronomical Texts, I-III".

          A problem appear to occur because some of the critics openly substitute their own opinions and considerations for concrete facts and data. - Furthermore, they forget that the treatise on Senmut's Star Map is published in the esteemed "Centaurus International Magazine of the History of Mathematics, Science, and Technology". Prior to publication in this journal, as required, the treatise has been peer-reviewed by experts. - The same rules and principles apply to "Aristoriton Journal of History, Archaeology and ArtHistory", which published parts of the treatise. Here too, it was peer-reviewed by specialists in the relevant fields and/or topics and, further, by the Editorial Board.

          In addition, authorities on the history of astronomy and Egyptology: - Professor Owen Gingerich, Harvard-Smithsonian Institute, - Dr. Sir Patrick Moore, astronomer, BBC Science Editor, - and Professor Dr. Erik Hornung, Basel Universitaet, - all with a special knowledge and long-term interest concerning the Senmut star map, have acknowledged - independently and voluntarily - the star map dating project and the value of what it suggests. And no sceptics have proved any calculation wrong concerning the general positions in the sky for the Sun, Moon, and the planets - they are all correct and unambiguous.

          In any case - at FAQ: Dating the Oldest Egyptian Star Map extensive answers are being presented.
          Ove von Spaeth

        ARCHIVES                 Scientists’ correspondence with Ove von Spaeth on
          The Senmut Star-map and his discovery of its dating
 
¤ Omtale af russisk diskussion på nettet, den 9. januar 2003  -  læserkommentar:
Spredningsmargin og interessante afklaringer

Dette til din underretning. Hidtil positive og interesserede udtalelser på russiske web-sites vedrørende din afhandling om astronomisk datering af Senmuts stjernekort har nu fået en særegen kommentar. - På dette andet russiske web site, jf. http://hbar.phys.msu.su/gorm/wwwboard/messages47/17702.html  - meddeles, ifølge min hastige oversættelse fra russisk:

- af Dimitrij Gusjev - 2 October 2002:
          "... Датировка старейшей египетской звездной карты ..." etc., - dvs. "... (vedr. Ove von Spaeth's) afhandling "Dating the Oldest Egyptian Star Map" - ... i januar blev den undersøgt i relation til astronomiens historie. - Forfatteren, ligesom Fomenko, går til angreb på opgaven med en kun meget fjern forståelse af ægyptisk astronomisk symbolik, men har alligevel deres egen selvstændige mening om den "rigtige kronologi". Bortset fra det, viser det sig også, at forfatteren i forbindelse med astronomiske tal (beregninger) for planeterne tager fejl (ordret: lyver).
          Hvad angår beregningen af solformørkelser for 3500 år siden - ja, da kan næsten alt være sandt/muligt. Fejlproblematikken ved bestemmelsen af DT for den tid er, at den kun kan fastslås inden for rammerne af to til tre timer, hvilket ikke tillader at bestemme, om der har været en total solformørkelse inden for det givne område.
          Den nærmest mere eller mindre pålidelige datering af en solformørkelse må placeres til 500 år senere. Altså er de foreslåede solformørkelser usynlige i Ægypten på trods af hvilke, om end godt udregnede (og her benyttede), fluktuationer af DT, man henviser til. (Der vil kræves en korrektion på 12 timer) ...".

Man kan ikke gøre noget ved, at Dimitrij Gusjev ikke har taget højde for dine af dig selv nævnte forbehold mht. nøjagtigheden af de astronomiske beregninger. Og at der på en måde mangler en pointe. De præcise forbehold kunne ellers være tilstrækkeligt til at dreje halsen om på Gusjev-sagen (Gusjev betyder på russisk hr. Gås).
          Der er ingen forståelig baggrund for, at han er negativt indstillet, men måske er det fordi du ikke har henvendt dig ærbødigt til ham som den store specialist, han jo i følge teksten mener at være på ægyptisk astronomisk symbolik. - Når man har et oprindeligt stjernekort, der angiver en solformørkelse for 3500 år siden, må man have lov til at rette opmærksomheden mod den nærmest i tiden og rummet faktisk foreliggende solformørkelse. For hvad skulle stjernekortets indføjede angivelse af en solformørkelse ellers handle om?
          Det er en interessant diskussion, afhandlingen om Senmuts stjernekort er kommet ind i. Her har vi fra barndommen troet på det astronomiske laugs ufejlbarlighed, når det drejer sig om foruddateringer eller tilbagedateringer - og så kommer Ove von Spaeth nu og husker us på, at der blot på 3500 år er en enorm spredningsmargin - du har i hvert fald nu provokeret ordentlig ballade blandt astronomerne.
          Om ikke andet, så vil dit værk føre til nogle interessante afklaringer. Og det er mere end de fleste bøger har opnået.

Jurij Moskvitin, filosof, matematiker, forfatter, - c/o Gomide, Rua Voluntarios da Patria 166, apt.1302, 22270-010 Rio de Janeiro, Botafogo, Brasil  -  (9.jan.2003)

¤  

::   Svar fra OvS.    Uanset årsag fremstår Gusjevs kommentarer i dette tilfælde, som vi skal se, desværre som et show-off. I forsøg på at få støtte tilføjer han nogle totalt ufunderede udsagn fra to videnskabsfolk (Conman og van Gent, se højere oppe på siden), hvilke i deres egen længere diskussion på nettet dog indrømmer uden forbehold kun at have baseret sig på referater og hørensagen - og end ikke at have læst den originale stjernekort-afhandling, hvis indhold de så frit kritiserer. 
          Gusjev selv kritiserer, at der skulle optræde en tilmed "total solformørkelse", men en sådan er overhovedet ikke fremlagt i afhandlingen. En solformørkelse, der måske ikke engang var synlig lokalt, er i afhandlingen blot foreslået - og er kun et biprodukt ved opdagelsesprocesssen. Intet som helst i afdækningen af kortets datering er baseret på den.

          Nogle af skeptikerne ønsker at fremholde et noget andet resultat end afhandlingens, hvad angår solformørkelsen. Nemlig baseret på kalkulationer ud fra bestemte formler - f.eks. i "Nautical Almanac" eller PC astronomi-programmer - uden at kende til eksistensen af andre ligeledes anerkendte alternative formler. Forskelle i formlerne beror på hidtil uløste problemer med DT, dvs. Delta-T faktorerne. - Andre blandt kritikerne har søgt at påpege nogle egyptologiske problemer, som ikke findes i virkeligheden - idet de ignorerer, at afhandlingens stjernekort rummer principielt identifikationer, der allerede er anerkendte, især i Neugebauer & Parker's autoritative standardværk "Egyptian Astronomical Texts, I-III".

          Et problem er, når flere af disse kritikere åbenlyst forveksler deres egne meninger og betragtninger med reelle facts og data. Yderligere glemmer de, at afhandlingen om Senmuts stjernekort er publiceret i det respekterede "Centaurus International Magazine of the History of Mathemathics, Science, and Technology". I dette tidsskrift er teksten ud fra obligatorisk praksis blevet forud peer-review'ed af eksperter. - Det samme gælder hos "Anistoriton Journal of History, Archaeology & ArtHistory", der publicerede (dele af) afhandlingen. Også her blev den peer-reviewed af specialister inden for de relevante områder og emner, og endda yderligere af the Editorial Board.
          Ydermere, autoriteter inden for historisk astronomi og egyptologi, bl.a.: - professor Owen Gingerich, Harvard-Smithsonian Institute, - Dr. Sir Patrick Moore, astronom, BBC Science, - og professor Dr. Erik Hornung, Basel Universität, - alle netop med specialviden og mangeårig interesse for Senmuts stjernekort, har i deres udtalelser - uafhængigt og uopfordret - anerkendt kortets dateringsprojekt og værdien af dets bud på løsninger. Og ingen kritiker har kunnet finde noget galt i beregningerne af de generelle positioner på himlen for Sol, Måne og planeterne - der alle er entydigt korrekte.

          Under alle omstændigheder, på nærværende web-site's:  FAQ: Dating the Oldest Egyptian Star Map præsenteres ekstensive svar til kritikken.
          Ove von Spaeth

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ distribution-moraff.com  -  8 March 2002  -  comment:
They like to show off

          I hope my link to the Astro-Discussion - did you good.  Don't worry about those people - they like to show off more than we do - and they know far less <smile>. They will glue you to arguments back and forth - that will waste your time and later you will say "What a waste of my time when I could have worked on my books!"
          As with all significant books, your book is bound to have a few errors - publish it anyway.

Ray Kaliss,  - www.enneadofmoses.com  (Enead of Moses) -  Sent: 08-03-2002 16:06  - distribution@moraff...  - (8.Mar.2002).

¤ Mail, 31 March 2002  -  comment:
Most interesting work

I find your work on the Senmut star map most interesting, and will alert a physicist/astronomer friend of mine to see it too. I very much appreciate the offprint of your paper.
          Do you have an English publisher for your Moses research? If not, I may have some suggestions. - Regards,

John Anthony West, Egyptologist, author and explorer, New York, http://www.jawest.com/  -  (31 March 2002)

¤ Crystalinks.com, Metaphysical and Science Website, - Ancient Star Maps, 5 March 2001  -  info:
Crystalinks: New Discovery in Ancient Egyptian Star Map

Ancient Star Charts. - The word "star" comes from the Greek term meaning heavenly body; - Bronze Age 'star chart' found March 2nd ; - Lascaux, France, 17,000 years ago: in star pictures of the Pleiades; - Prehistoric Star Maps Identified In France And Spain; -
          New Discovery  in Ancient Egyptian Star Map ( www.moses-egypt.net/star-map/senmut-survey_en.asp );
          Also, - Star of David - Solomon's Seal ; - Ancient Star Maps; - Ice Age Star Map Discovered BBC - August 2000; - Zodiac - The ancients mapped the stars; - Aboriginal (Native American) Star Knowledge; - Star Charts and Moon Stations; - Sacred Stars and Treasure Maps 5 Pointed Stars.

Ellie Crystal, - Metaphysical and Science Website, Created and Designed by Ellie Crystal. Copyright 1995-2001, - http://www.crystalinks.com/  - Ancient Star Maps  -  (5.Mar.2001)

¤ Marianne Luban  - timetravelerreststop.blogspot  -  27 July 2012  -  blog:
Thutmose I -  He May Have Reigned For 16 Years


          Twelve years ago, a Danish independent researcher named Ove von Spaeth published, in a reputable journal, his reasons for thinking that the astronomical ceiling in the Deir el Bahari tomb of Senenmut was a view of the heavens in 1534 BCE. His treatise may be accessed on line at present:
          http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut3-treatise_en.asp
          Von Spaeth believed that the configuration painted in the tomb represented a snapshot of the skies at the time of the birth of the great man, himself, but that does not appear very probable. However, that the year in question is 1534 is mathematically possible as well as astronomically, although I do not know enough about the latter discipline to endorse or refute the conclusions of Ove von Spaeth.
          Because the family members of Senenmut were given poor burials prior to his rise to power, it is not probable that any astronomers had drawn a picture of the sky at the time of the birth of a person of such lowly standing. However, since this ceiling is a prototype, it must have some meaning, and is much more likely to reflect some occurance connected to the royal family.

          As the date of the accession of Thutmose III is astronomically fixed within 25-year increments due to the mention of a new moon [or no moon] on the 21st of Pakhons in his Year 23, we can chose the high date of 1504 BCE - or very near. I believe that, by his Year 23, Thutmose III had lost his own regnal count and was forced to go by the artificial one introduced by Hatshepsut, who usurped his throne in his Year 4.
          The fact that a donation stela of Senenmut mentions the names of Hatshepsut and her mortuary temple, Djeserdjeseru, [not begun until Year 7] beside the Year 4 of Thutmose indicates, for me, that Hatshepsut did not wait a full seven years to usurp the prerogative of her nephew but added his four years of reign to the three of her late brother/husband, Thutmose II, creating the fiction that she had been the rightful heir ever since the death of her father seven years past.
          In her Year 13, Hatshepsut was compelled, for some reason, to restore Thutmose III to his kingship - but only as her junior partner - and he was now publicly depicted in this capacity, a co-regent. However, by this time, Thutmose had also gained an extra three years of reign. As second to Hatshepsut, he had no choice but to use her count now. As it states in the tomb of Amenemhab that his master had died after 54 years of rule, that cannot be disputed, but it now seems more likely that Thutmose succeeded in 1501 instead of 1504. This does not change an actual total of 54 years, whether Amenemhab was reckoning with a true or false count.

          In her Year 15, Hatshepsut celebrated a Heb sed, something normally commemorating 30 years of a pharaoh on the throne. Scholars have wondered why this Year 15 amounted to 30 in the mind of the woman-king. The simplest answer for me is that it was now 30 years since she had been ordained his successor by Thutmose I. This was also a propagandizing fiction, an excuse to celebrate an early Heb sed, yet all Hatshepsut had to do was count back another fifteen years from her fake accession, thereby selecting the year of her father's reign that an oracle had supposedly ordained she should succeed him. Mathematically, it so happened, the fateful date fell in Year 2 of Thutmose I. Year 15 of Hatshepsut was, in reality, only Year 12 of Thutmose III. This is how the actual succession dates could perhaps look:

Thutmose III = 1501 BCE
Thutmose II = 1504

          However, the propaganda now mandated that it was Hatsheput who had become pharaoh in 1504 BCE, thereby completely wiping out the reign of Thutmose II. After all, a man who had ruled only for 3 years and had hardly any monuments [not even many scarabs, as it turned out] was not so difficult to overlook. 15 years prior to that would amount to 1519 BCE. If this was Year 2 of Hatshepsut's father, he should have succeeded in 1520 - giving him 16 years of rule in all. We know that the accession date of Thutmose I was 3rd month of Peret [Phamenoth], Day 21. In 1520 that would have been Julian March 26 and Hebrew 9 Nisan 2241. His highest attested year by the archaeological record is Year 9.
          In the tradition of Manetho, a pharaoh named "Tethmosis"drove out the "shepherds". He assigned him nearly 26 years of rule [25 years, 4 mos.] a decade over 16. But since his successor, "Chebron", who is surely Aakheperenre Thutmose II is given 13 instead of 3, there seems to be a pattern.
          Returning to the ceiling of Senenmut, if 1534 BCE is the date of the heavenly configuration and this reflects the birthday of Hatshepsut, she would have been all of 15 years old in 1519. As a niece or other relative of the previous king, Amenhotep I, she would not have been a lowly person at all and a natal chart can have been drawn for her by the royal astronomers. This means that Hatshepsut would have been a mature 30 years of age in 1504, when her husband succeeded and 33 when he died. 18 years later, upon her own death in her [false] Year 21, she would have been 51.
          Thutmose II was the half-brother of Hatshepsut. This king, judging by his mummified remains, was around 30 years old when he died. It is possible Hatshepsut was a few years his senior, but not too many to make the two royal children an unequal match as husband and wife. This is my theory as of today.

Marianne Luban, writer, - Posted at 10:41 AM  -  http://thetimetravelerreststop.blogspot.com   -  (27.July,2012)

Introduction:   Blogger since August 2009 - Profile ref. 732.
About Me:   Marianne Luban - I've had one foot in the past ever since I was a kid. One of these days I'll be history, myself, but meanwhile I'll stop here to make some notes about things that interest me and maybe you. Scroll down to the bottom of this page to find my books.

My blogs:    The Time Traveler Rest Stop;  Mississippi River Pioneers;
Blogs, which I am reading regularely:    19th Century Historical Tidbits

 
¤ Discussiongroups, Searching-For-Truth, 12 May 2006  -  comment:
The path

Searching-For-Truth. - Description: A group for the path of truth. Google Groups Beta. *Yahoo! Groups Links*. Subject: [spirit_truths] An Egyptian Star-map, by Ove von Spaeth, Independent Scholar, Denmark. Find messages by this author - at: http://ww.anistor.co.hol.gr/english/enback/v021.htm  - & -  http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut1-mapdate_en.asp 

Jeff Watts, ( http://beunlimited.googlepages.com/home ) -http://groups.google.com/group/Searching-For-Truth/browse_thread/thread/a608a38df697da79/892afc7bc85e9751?lnk=st&q=&rnum=1&hl=en#892afc7bc85e9751  -  Fri, May 12 2006 2:33 am  - (12.May,2006)

¤ Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography, Vol. 53, 2001 - & -  Vol. 55, 2003  -  Bibliographies:
Imago Mundi

British Library: History of Cartography. - The International Journal for the History of Cartography. Resources for Librarians and Publishers. Journal of record as well as scholarship (includes book reviews, bibliography, chronicles). - Publisher Routledge, part of Taylor & Francis Group. - British Library, 96 Euston Road, London NW1 2OB
-

Imago Mundi Bibliography, JSTOR Collection: Arts & Sciences Complement ... Spaeth, Ove von: - Dating the oldest Egyptian star map / Ove von Spaeth. - 01:53(323) ... Issue: Volume 53, 2001, P. 212.

Herbert, Francis, Hon. (Compiled by), - Imago Mundi Bibliography, -
http://links.jstor.org/sici?sici=0308-5694(2001)53%3C180%3AIMB%3E2.0.CO%3B2-D

- & -

Imago Mundi Bibliography, File Format: PDF/Adobe Acrobat - 2003 Imago Mundi Ltd ISSN 0308-5694 print/1479-7801 online. DOI: 10.1080/0308569032000097594 ... Leitz, Christian: - In response to article of O. von Spaeth  on the star map (TT 353). ... Issue: Volume 55, Number 1 / 8 October 2003, P. 176.

Smith, Catharine Delano (Editor): - Imago Mundi Bibliography, -
http://taylorandfrancis.metapress.com/(45flqsvnpgucrsb5ekqz1m45)/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,13,13;journal,7,7;linkingpublicationresults,1:109402,1

-

(Ed.note: Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography. - The only English-language scholarly periodical devoted exclusively to the history of pre-modern maps, mapping, and map-related ideas from anywhere in the world. Founded in Berlin in 1935 by Russian émigré Leo Bagrow as an annual publication. British Library, London NW1 2OB, - http://links.jstor.org/journals/03085694.html  - & - Publ. Routledge, taylorandfrancis.metapress.com/index/TJ66DWGM26KQV9VE.pdf)

¤ "Danish research projects published after1950", astrology museum.dk, summer 2003  -  research and archive document:
Star Knowledge in Ancient Egypt

Bibliography on astrological research projects published in Denmark in the second half of 20th century. Research projects are classified as:  basic research, practical research, and development work. Included are also pilot investigations and more comprehensive works. Articles:  Spaeth, Ove von, "Star Knowledge in Ancient Egypt" in the "Stjernerne" (Magazine) 9/2002, pages 20-25 (& second part:  the "Stars" 11/2003, pages 10-13)

          Classification - only standard of subjects so far available for astrology is UDC, the Universal Decimal Classification system used in practically all research libraries. Or the similar like the early Dewey Decimal Classification - DDC - or Library of Congress Classification - LCC - or the simplified version, Decimal Classification System DK used at public libraries, school libraries, etc. By all these systems, Astrology is classified in group 1, PHILOSOPHY.  A Factual Order has been presented as a suggestion named AMFORA classification.

Claus Houlberg, Astr. Cand.Arch., Eksam. Psykoterp.: "Danish Research Projects After 1950", Astrology Museum, Research and Archives - www.astrologimuseum.dk/forskningsarkiv/dansk/forskningsprojekt.html - (summer 2003.)
- - - - -
::   NOTE (web ed.):   - The text in the above articles about "Star Knowledge in Ancient Egypt" includes a number of extracts from OvS's treatise, "Dating the Oldest Egyptian Star Map", Centaurus, Volume 42, July-August 2000, pages 159-179. - Some essential parts of Ove von Spaeth's discovery he had originally published in "Stjernerne", August 1985 (29th year, No 11, pp. 462-467).
          A Danish version of the treatise was published as an appendix to OvS's book, "The Enigmatic Son of Pharaoh's Daughter", 2000, pp. 176-190 (C.A. Reitzel Publishers). - The original treatise in English (as well as a Danish version) can be downloaded from: www.moses-egypt.net - at its STAR MAP sites wich are added extended contents and are being open to further debate on a special FAQ-site.
          The complete article, "Star Knowledge in Ancient Egypt" by Ove von Spaeth was published in the Swedano Journal, and can be downloaded by deep links: http://www.thirax.dk/artikler/OveSpaeth/Ove3/index.html.

¤ Clyde W. Tombaugh Papers, correspondence, New Mexico State University, register (4 April 2004)  -  Manuscript Collection:
Tombaugh correspondence, Department of Astronomy

Clyde W. Tombaugh Papers: A register of Manuscript Collection - Ms 0407 - in the New Mexico State University Library Archives and Special Collections Department (Rio Grande Historical Collections, MSC 3475, P.O. Box 30006, Las Cruces, New Mexico, NM 88003, USA).
          - Files from Tombaugh's tenure at New Mexico State University, Department of Astronomy: (on p. 55 ff:) professional correspondence, No. 90:14  Ove von Spaeth, Ch., 1975 & 1987.

Clyde W. Tombaugh Papers, New Mexico State University; (Board of Regents), - Library Archives http://archives.nmsu.edu/exhibits/tombaugh_website/clydeaid.pdf  -  (4.Apr.2004)

¤ OPT - Astronomy..., 26 February 2004  -  information:
Of great importance to ancient Egyptian chronology

STAR-MAP:  New orientating discoveries in the world's oldest star map in a 3500 years old Egyptian tomb - presented through historian Ove von Spaeth's research - revealing informative and precise astronomical data of great importance to ancient Egyptian chronology. ( http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut-survey_en.asp )

OPT Astronomy Optcorp, Oceanside, Ca 92054, - www.optcorp.com - & - www.optcorp.com/links.asp - (26.Feb.2004)

¤ Thunderbolts Forum  -  5 February 2011   -  ideas for our attention:
World-axis and Ancient Sky

Thunderbolts Forum  - For discussion of Electric Universe and Plasma Cosmology  -  Board index ‹ New Insights and Mad Ideas - Bill McDonald's General Composite of the Roswell Spacecraft - http://www.thunderbolts.info/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=3947&start=105   •  512 posts  •  Page 8 of 35

Beyond the boundaries of established science an avalanche of exotic ideas compete for our attention. Experts tell us that these ideas should not be permitted to take up the time of working scientists, and for the most part they are surely correct. But what about the gems in the rubble pile? By what ground-rules might we bring extraordinary new possibilities to light?
                                                                                              Moderators: arc-us, MGmirkin World-axis and Ancient Sky
http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut5-world-axis_en.asp 
          (Excerpts of the Ove von Spaeth texts and findings:)
          The World-axis stretches from the Canopus Star via the Sirius Star up to Vega in the constellation Lyra, the sky's three brightest stars and they appear on a perfect, straight line. To compare with the Senmut map's axis - a cosmic factor thus resembling the obelisk symbolism presented in the Egyptian creation myth.
          This first, complete star map installed in Senmut's secret tomb had set a fashion of which in principle was copied during the following 1,500 years in Egypt. However, the special motive is originally the most dominant with Senmut: the World-axis.
          As this axis is established by the three most brilliantly shining stars of the sky, i.e., Canopus, Sirius, and Lyra/Vega: This phenomenon should not be confused with the axis of earth. Together these three stars show the straight line along the shining Milky Way across the sky.
          Although Senmut's star map has the oldest picture of the World-axis known anywhere, it is called "a mast" by the few Egyptologists who have noticed it. Maybe the only researcher known to have recognized the World-axis on the Senmut star map was Ernst Zinner, German astronomer, astronomy historian, and Manager of the Bamberg Observatory. In his treatise, "Die Sternbilder der alten Ägypter" in the 'Isis' Science Magazine (1933, Vol. 16, pp. 92-101), he mentions it directly as "the World-axis on the star map" - few years after the finding of the tomb and thus the map.
          Senmut's star map constitutes also a celestial portrait, which is the world's oldest known 'horoscope' in the original understanding of this term, which was to "read the sky" - especially in order to determine the time based on certain configurations of stars in the horizon. A close analysis of the inscriptions of Senmut's star map reveals that almost all planets are gathered around the Sirius Star and thus the World-axis. This indicated a certain date. ... ...
      (>>> Continue here: http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut5-world-axis_en.asp )

Lizzie, - Sat Feb 05, 2011  5:14 pm  - (Posts: 2868 - Joined: Thu Apr 03, 2008 7:55 am) Bill McDonald's General Composite of the Roswell Spacecraft  -  http://www.thunderbolts.info/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=3947&start=105   -  (5.Feb.2011).

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Mail, 14 November 2005  -  question:
Chronology and conjunctions, I

I have read with interest information provided on your website concerning the research of the Semut star-map and its probable relation to Moses. You suggest the map describes a real astronomical observation in the reign of queen Hatshepsut.

          As I am writing a book on the chronology of Jesus Christ, my interest was drawn to what seems a conjunction of Saturn and Jupiter in the very year that an eclipse of the sun occurred over Egypt.
          My research shows two possible dates for the solar eclipse, one retro-calculation with "Voyager" software came up with June 1, 1478 BC, in the "pot" or "well" of Gemini; the other by Aymen M. Ibrahem, author of Egyptian Cosmology, Part III, Solar Eclipses, places the eclipse in year 15 of queen Hatshepsut, Julian date August 23, 1463 BC.

          The latter date seems more likely and is further corroborated by a reference to a solar eclipse in the text on the base of the standing obelisk of the queen at Karnak and the fact that the star Sirius, is shown as visible in the night sky, i.e. after its rising in the month of July of that year.

Don Leichel, New Zealand - exalto@clear.net.nz  -  (14.Nov.2005)

¤  

::   OvS's reply.    It will be important to be cautious when using the "easy" software of astronomy programmes. Generally, they are not very precise when going that far back in time. Then, concerning two solar eclipses - 1478 BC and 1463 BC - which you mention having taken place in the years of queen Hatshepsut - there seems to be some differences here, since many indications prove that she died in the middle of the 1480'es BC.

          In the course of Egyptology through the last 150 years, there exist many chronology hypothesis on early 18th dynasty - and approx. every 15-20 years a new trend is added. Again, be careful, the texts on the base of her obelisk are well-known, and normally in the translations there seems no mention of any solar eclipse.
          An exact dating of the Senmut star map - established by me, originally in 1984, and in 2000 being published in an international scientific journal - is the first astronomically based fixation of the period in question. A point in my dating research on the map is the discovery of the fact that all, or almost all, planets are gathered around the meridian of Sirius. A list of such conjunctions - mostly taking place in the celestial sector Gemini - through 2300 years (100 AD--2200 BC) is available from my treatise, to be downloaded from:  www.moses-egypt.net/star-map/senmut3-treatise_en.asp

          These Sirius conjunctions appear to be a somewhat rare phenomenon. However, if you only look for conjunctions of Jupiter and Saturn, these will happen every 20th year and should be, accordingly, of no extra significance or interest.

          Besides, be careful also with this, last mentioned, type of conjunction, because no ancient astronomer would ever mistake planetary conjunctions for a star (as many have otherwise suggested for the so-called "Star of Bethlehem"). And by the way, when determining the years of Jesus, most historians and chronologists calculate - erroneously - the Roman emperor Tiberus from the time of Augustus' death. But in fact, Tiberius was already emperor of the eastern (!) part of the Roman Empire from the year 4 AD - he was then Augustus' co-regent, and they are depicted together on Roman coins from that time. - Hoping that the information will be of some use, - thanks for your interest,

          Ove von Spaeth

¤ Mail, 29 December 2005  -  question:
Chronology and conjunctions, II

In reference to my previous e-mail I wish to draw your attention to the now proven parallel between the astronomical event around Moses' birth in Egypt and the Star of Bethlehem around Jesus' birth. You write (correctly) there is a conjunction of Jupiter and Saturn about every 20th year. However, there is a conjunction of these two planets in Pisces about every 800 years and this "rarity" makes it a much more interesting phenomenon from the ancient astrological viewpoint, astrology being an extension of the practice of astronomy.
          For several reasons (described in my book), Matthew's Gospel is careful to describe the event that prompted the wise men to visit Bethlehem as an astronomical event, only the event was explained by the visiting astronomers-astrologers in astrological terms. This is the key to understanding the singular use of the word "star" by Matthew. It means the "Star Sign"  or  "Ascendant" (Jupiter in Pisces) at birth and there are certain valid grounds why Pisces, particularly in combination with Saturn, were considered by the wise men to be connected with Israel.
 
          Your research in relation to the Senmut astronomical event complements my decade research in relation to the hidden mathematical code in the prophecy of the "sevens" in chapter 9 of the Book of Daniel, which predicts the advent of the Messiah in the era of the Roman Empire. On the basis of the discovered code, I have been able to prove the chronology of Jesus, starting with his birth in 7/6 BC. All the mutually inclusive evidence of the chronology (date of birth, baptism and death) is in chapters 3-6 of my book with the proposed title IPSO FACTO (the facts about Jesus). I have found your research a welcome complement to my endeavour in having the results of my factual findings published.

Don Leichel, New Zealand - exalto@clear.net.nz  -  (29.Dec.2005)

¤  

::   OvS's reply.    As I stated last time: no astronomer of the ancient world would ever mistake a planet conjunction for a "star". I cannot follow you any longer on that road. Besides, the whole subject is not in the focus in my field of research.
          Don't try to make given facts fit into hypothesis - the whole operation should be done the other way around, of course. You should research much more - e.g. when did King Herod carried out his census? It took always place in connection with taxations. Herod is known for lowering the tax with 25 per cent in the year 14 BC. Around that time there was a Roman governor Saturnius in Syria (in Tyros) and he had the same name as another governor who was Quirinius' predecessor, approx. 10 years later. The Bible's New Testament can fully correctly(!) be translated so that its Greek text is pointing at either of them, i.e. two different pointers for a time fixation.
          The oldest Christian calendars (Ethiopian and Armenian) go back to approx. year 10 BC.

          Also Father of Church, Origen of Caesarea (185-254), states that the so-called "Bethlehem star" was not really a star, and he uses an expression from Egyptian-Greek astronomer Ptolemy in Alexandria while saying that it was not even a comet but something more like a nebula - and by this brings us close to the same description as used for Hipparchus' discovery of a nova (supernova). This was an appearance which in fact would be noted, so unusual as it was. The same goes for the biblical star observation in question. However, concerning the planet Jupiter and the constellation Pisces alluding to Israel, all this is a later speculation, a medieval concept having no support - not by even a single source from Antiquity. Besides, there was almost  never any country "Israel" (except in eras of David-Solomon era and of the Maccabees), but in the actual case being a Roman protectorate, Palestine, which not even covered quite the same geographic area as alleged in the scriptures.

         In my first mail to you, I gave you some clues - and for the present you get some more. If you won't receive them, there is nothing I can do. However, it is well-known that many fine explorations have been done by not following advice from others.
          From the library you could get a very ingenious and informative book written by a  Norwegian friend of mine, with whom I do not agree in this special matter concerning the conjunction being a star, but still his valuable text is full of interesting data:  Gustav Teres SJ: "The Bible and Astronomy. The Magi and the Star in the Gospel", 3rd. ed., (Springer) Budapest and Berlin 1999. - Good luck, whatever you choose,

          Ove von Spaeth

¤ Mail, den 27 april 2006  -  kommentar:
Med stor interesse

          "Jeg er fungerende leder for Afdeling For Astronomi på Kroppedal Museum (det tidl. Ole Rømer Museum) - og har købt din artikel ("Dating the Oldest Egyptian Star Map") fra Centaurus Magazine via Blackwell. Vi forbereder en særudstillng om astronomien. Afdelingen beskæftiger sig ellers med dansk astronomihistorie (Tycho Brahe, Ole Roemer, etc.), men både den sædvanlige afdelingsleder, Karin Tybjerg, og undertegnede interesser os for oldtidens naturvidenskab og kosmologi. Jeg har med stor interesse læst din artikel om dateringen af stjernekortet fra Senmuts gravanlæg."

Jakob Danneskiold-Samsøe, museumsleder, Afdeling for Astronomi, Kroppedal Museum, DK-2630 Taastrup, - astronomi@kroppedal.dk  -  www.kroppedal.dk  -  (27.apr.2006)

¤ discussiongroups, godlikeproductions.com, 3rd December 2006  -  infoand opinions: 
The astronomical knowledge of the ancient Egyptians

http://www.godlikepro

ductions.com  -  Anyone know anything about King Solomon?
_

Re: Anyone know anything about King Solomon? - It's all in 2nd Samuel and 1st Kings.

Isaac Brock, Isaac Brock died for us, User ID: 83547  - 12/3/2006 4:29 - Re: Anyone know anything about King Solomon? http://www.godlikeproductions.com/forum1/message313102/pg1  -(3.Dec.2006)

-
Hi SS2, - The Queen brought him gold. - 120 talents is recorded, a huge sum.

Alxander Raven, User ID: 165243  - 12/3/2006 4:54 - Re: Anyone know anything about King Solomon? http://www.godlikeproductions.com/forum1/message313102/pg1  - (3.Dec.2006)

-
He was King David's son, and built the temple where the western wall is that Jews pray at today. The muslem dome of the rock sits on top of Solomon's Temple ruins, which sits on top of David's threshing floor...

Anonymous Coward, User ID: 149921  - 12/3/2006 5:03 PM - Re: Anyone know anything about King Solomon? http://www.godlikeproductions.com/forum1/message313102/pg1  - (3.Dec.2006)

-
          ... At last we would like to state that the above information together with the information found in our file on Zimri Lim and Hammurabi and its testimony to the 'Benjaminites' and 'Dawidum' with respect to Saul, David and Solomon becomes an affirmative reality to the historicity of these kings.
          Today's mainstream historians, once having embarked upon an erroneous chronological path supported by now thousands of research papers of people who have no or little knowledge of the chronology here presented, have abandoned good historical methods.
          The above mentioned papers, as well as many other details presented at this website (i.e. the 'Peleset/Peleset' issue) provide positive evidence for the history of the people presented in the Hebrew Scriptures, and ...

Anonymous Coward, User ID:  52731  - 12/3/2006 5:10 PM - Re: Anyone know anything about King Solomon? http://www.godlikeproductions.com/forum1/message313102/pg1  - (3.Dec.2006)

-
Cf.: "An Egyptian Star-map", - by Ove von Spaeth, Independent Scholar, Denmark:
                    "... The astronomical knowledge of the ancient Egyptians turns out to be surprisingly broader than previously imagined. According to a new analysis, the world's oldest star-map seems to contain information of an actual celestial event of its time. This recent discovery uncovers the earliest exact scientific description of an otherwise rare but not unknown celestial phenomenon.
          This 3,500 year old star-map which decorates one of the ceilings in the tomb of the great Senmut (or Senenmut) near Luxor (Thebes), apparently demonstrates a previously unknown aspect of the astronomical situation in Egypt around 1,500 BC. This revelation is the result of investigations, the full report of which was published in the International Journal of the History of Science Centaurus (Ove von Spaeth, "Dating the Oldest Egyptian Star Map," vol. 42:3 (2000) : 159-179).
                    Senmut's Star-map. Drawing of the northern panel: - The map's configurations, which previously have been considered mostly as mythological displays, are now disclosed to be an accurate depiction of a rare gathering of planets in well-defined celestial positions. The information contained in the map refers to a specific point in time. The re-evaluation of this and subsequent maps gives birth to new perspectives: by introducing these new reference points in time, the appropriate chronology for the epoch in question, which otherwise has been much disputed, can now be dated with considerably greater precision than heretofore possible.
          The well-known Egyptian star map in question was worked out by Senmut, who was the vizier to queen Hatshepsut and also the calendar registrar of Egypt, during the 18th dynasty (16th c. BCE). The recently decoded material can be objectively proven, based on modern astronomical calculations, to depict important astronomical circumstances. It has now become clear that the map of Senmut neither depicts an arbitrary gathering of planets in the sky nor is it a copy of a pattern eventually made by Senmut's predecessors.
                    Since this stellar-map describes a planetary conjunction (i.e. a close encounter of the planets) where a unique pattern of the positions of the planets are concentrated within a defined sector of the sky, it therefore contains information unmistakably related to a fixed point in time, which it has been possible to calculate as May 1534 BCE. According to the analysis, this dating is additionally supported by the map's record of a simultaneous solar eclipse. Modern astronomical methods confirm this interpretation with great precision: accordingly, the map of Senmut must be acknowledged as one of history's oldest recorded scientific achievements.
          Subsequently produced Egyptian star-maps seem to confirm this discovery. Created under the reign of several pharaohs, during 300 years or more after the first map, they exhibit Senmut's principle of depicting a planetary conjunction. This seems to be a now forgotten tradition since these younger star-maps occur only in the reign of those pharaohs, such as Ramses II, where actual conjunctions of the relevant type appeared in the Egyptian sky.
                    The study concludes as follows: The Senmut map depicts an exceptional event in the sky. This seems to have produced a prototype for all later pictures of similar celestial events - but with one exception: In the first depiction, in the time of Senmut, Mars is retrograde in the west when the other planets assemble around Sirius in the east. - So far has been demonstrated:
          1.  The Senmut maps contain a cosmological and astro-mythological expression not only as decoration - as hitherto assumed - but also as a picture of a particular and unique situation in the sky.
          2.  This configuration of the sky can be exactly dated: 1534 BC. Furthermore one particular day can be identified if the solar eclipse is included as indication.
          In addition the star maps may contribute to a better dating of their creator Senmut and also of the contemporary Egyptian pharaohs - at least accurate to within a decade. ..." (all text above: by historian Ove von Spaeth)

Anonymous Coward, User ID:  52731  - 12/3/2006 5:26 PM - Re: Anyone know anything about King Solomon? http://www.godlikeproductions.com/forum1/message313102/pg2  - (3.Dec.2006)

-
Manna is gold. Used to prolong the life. - Other causes of wonderment have been the innumerable inscribed references to 'bread', along with the prominent hieroglyph for 'light', found in the Shrine of the Kings. But the discovery which caused the most bewilderment was the unearthing of something which was identified as the enigmatic mfkzt to which the 'bread' symbolism appeared to be related. Laying some inches deep beneath heavy flagstones in a storeroom was a considerable supply of the finest pure white, unadulterated powder.
          At the time, some suggested that the powder could be a remnant of copper smelting but, as was quickly pointed out, smelting does not produce white powder; it leaves a dense black slag. Moreover, there is no supply of copper ore within miles of the temple and the old smelting works are, in any event, apparent in the distant valleys. Others guessed that the powder was ash from the burning of plants to produce alkali, but there was no trace whatever of any plant residue.
          For want of any other explanation, it was determined that the white powder and the conical stones were probably associated with some form of sacrificial rite, but again it was pointed out that this was an Egyptian temple and animal sacrifice was not an Egyptian practice. Moreover, despite sieving and winnowing, there were no remnants whatever of bones or any other foreign matter to be found within the mfkzt, which appeared for all the world like a hoard of sacred talcum-powder.
          Some of the mysterious powder was taken back to Britain for analysis and examination, but no results were ever published. The rest was left opento the elements after 3000 years to become a victim of the desert winds. What has become apparent, however, is that this powder was seemingly identical to the ancient Mesopotamian fire-stone or shem-an-na - the substance that was made into bread-cakes and used to feed the Light-bodies of the Babylonian kings and the pharaohs of Egypt. This, of course, explains the temple inscriptions denoting the importance of bread and light, while the white powder (the shem-an-na) has been identified with the sacred manna that Aaron placed in the Ark of the Covenant.
          The book of Exodus relates that the Master Craftsman who made the original shewbread for Moses in Sinai was Bezaleel, but Bezaleel was not a baker, he was a noted goldsmith - the very man who made the golden accoutrements for the Tabernacle and the Ark itself. This conforms precisely with the function of the priestly Master Craftsmen in Mesopotamia - the vulcans and metallurgists of Tubal-Cain who manufactured the valuable shem-an-na from pure gold. As for the crucible, the conical stones and the great array of tanks, tables and equipment which made the Sinai temple appear more like a gigantic laboratory than a church, it emerges that this is precisely what it was.
          What Petrie had actually found was the alchemical workshop of Akhenaten and of the numerous dynasties of pharaohs before him - a temple laboratory where the furnace would have roared and smoked in the production of the sacred fire-stone of the high-spin shem-an-na. Quite suddenly, the words of Exodus begin to make sense as we read them again with a wholly new insight:
          And mount Sinai was altogether on a smoke ... and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly.
          In Exodus we read that Moses took the Golden Calf, which the Israelites had made, and burnt it in the fire, and ground it to a powder'. This is precisely the process of a shem-an-na furnace and it is evident that the Egyptian priests of the goddess Hathor had been working their fire for countless generations before the priests of Aten became involved in the time of Moses.

Anonymous Coward, User ID:  159884 - 12/3/2006 6:02 PM - Re: Anyone know anything about King Solomon? http://www.godlikeproductions.com/forum1/message313102/pg2  - (3.Dec.2006)

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ bbc.co.uk -  October 2010  -  researching:
Astronomy of Ancient Egypt and Senmut's star map

          General Astronomy - > Ancient Egypt             Created ultimo October 2010

Knowing the date was very important to the ancient Egyptians because they had to know when the Nile was due to flood and recede so they could plant their crops. They based their calendars upon the rising of certain stars and observations of the lunar cycle.
Stars and Moon Calendar
          Representations of the earliest calendars in history have been found on tomb ceilings and sarcophagus lids from the 9th Dynasty onwards. Some of the surviving artwork inside the tombs of the most important (or wealthy) Egyptians consists of stars and celestial figures we'd recognise as constellations.
          The Egyptian astronomers (usually priests) divided the year into 12 months within three seasons:
 Akhet (Inundation: the flooding of the Nile upon which all life in Egypt depended) I, II, III and IV
•  Peret (Emergence of the Land) I, II, III and IV
•  Shemu (Harvest) I, II, III and IV

The Tomb Ceiling Astronomical Map
A commoner called Senmut was an architect and teacher before female pharaoh Hatshepsut's reign. Hatshepsut was married to her half-brother Tuthmosis II as per Egyptian royal family custom, and they had a daughter, Princess Neferure. Senmut was the princess' tutor and one of Hatshepsut's most trusted advisers. After her husband's death Hatshepsut acted as regent for the next male heir Tuthmosis III, her husband's child by a lesser wife, while plotting to take the throne herself. Senmut supported Hatshepsut's quest to rule Egypt and he swiftly rose to a position of high authority, earning himself the title 'High Steward of the King'.

Related External Links
The Senmut Star Map by Ove von Spaeth:  http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut-files_survey_en.asp
Ancient Egypt calendar:   http://www.ancient-egypt.org/index.html

bbc.co.uk, - BBC - http://www.bbc.co.uk/h2g2/beta/approved_entry/A73516197
-  (October 2010)

¤ Discussiongroups,  Antikitera.net, Il Portale Italiano dell'Archeologia Misteriosa, 26 October 2006  -  info:
Uno studio pubblicato da Ove von Spaeth

quote:    Originally posted by Kiya - 06 October 2006 : 02:05:25 . - L'elemento che maggiormente attrae la mia attenzione è senza dubbio la rappresentazione in un riquadro di tre stelle che potrebbero essere le tre stelle della cintura di Orione. La particolarità sta nel fatto che di queste, la stella centrale è circondata da tre pseudo ellissi, che realmente parrebbero tre gocce: da un lato terminano con una punta, non sono arrotondate. Le tre punte in questione sono rivolte verso una quarta stella che va a completare il quadro.

In tutti i libri che ho letto su questo argomento si dice che le tre stelle della cintura di Orione sono quelle più grandi al centro, sopra la figura umana. Questo anche nei libri "di mistero" come "Il mistero di Orione" di Bauval e Gilbert, "Custode della genesi" e "Lo specchio del cielo" di Hancock e altri.
          Le altre tre stelle, con la centrale circondata dalle forme ovali, potrebbero invece essere il gruppo (sempre all'interno della costellazione di Orione) che contiene la nebulosa M42. La stella alonata sarebbe proprio la nebulosa, che si può vedere anche ad occhio nudo come una stella "sfocata". Nell'antichità la nebulosa si doveva vedere molto meglio di oggi, mancando l'inquinamento luminoso dovuto alle luci delle città. La nebulosa M42 è quella stella più rossa sotto la cintura di Orione.

          Secondo uno studio pubblicato da Ove von Spaeth  nel 2000, la posizione dei pianeti e delle stelle raffigurati in quella tomba permetterebbe di datarla in modo preciso. Si tratterebbe del mese di maggio del 1534 avanti Cristo:
          http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut-files_survey_en.asp    &
          http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut1-mapdate_en.asp    &
          http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut2-faq_en.asp

Qui, nella sezione "downloading" si può scaricare il file PDF con tutto l'articolo illustrato:
          http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut3-treatise_en.asp
In questo articolo si parla anche di quali stelle e pianeti sono raffigurati nel soffitto e in quale posizione, ad esempio a partire da sinistra si vede Venere (l'uccello Benu), poi Mercurio indicato dal solo nome senza figure, poi Saturno e Giove sulle prime due barche. L'astro più importante è Sirio, raffigurato come Iside. L'ultima figura umana in piedi sulla barca sarebbe Orione, sormontato dalle tre stelle della cintura. Marte sarebbe la barca vuota a destra:
          http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut1-mapdate_en.asp
Quel soffitto secondo l'ipotesi di Ove von Spaeth rappresenta una congiunzione nella stessa "zona" di cielo di questi astri, avvenuta nell'aprile-maggio del 1534 a.C.

Trystero,  Antikitera.net - Il Portale Italiano dell'Archeologia Misteriosa  -
Posted - 22 October 2006 : 22:41:43  -  http://www.antikitera.net/forum2/post.asp
?method=ReplyQuote&REPLY_ID=6543&TOPIC_ID=501&FORUM_ID=6
  -  (22.Oct.2006)

¤ discussiongroups, ahatmose2002.proboards22.com, September 2006  -  info and opinions: 
Interesting that Von Spaeth suggested that the map indicated a "specific point in time"

http://ahatmose2002.proboards22.com  -  « Thread Started on Sept 6, 2006, 6:52pm » -  As Above ... So Below - Was Earth formed by accretion within Jupiter?
_

Hello all adventure loving types, - Out of college I joined a design group working on the fuel-pneumatic systems on the launch stage Saturn engines for Apollo. That experience (as it did in many cases) turns one's eyes past the hardware and into the beyond.
          So it was that I started to study the science of the ancient civilizations. They were not Pagan, and their science was real. And it was not by chance that Jupiter was (Osiris) the King; (Zeus) the ruler of Olympus; and (Jove) the patron of the Roman state.
          Jupiter had that prestigious ranking because the Ancients believed that Earth was formed by accretion deep within this gas giant, and was born from the Great Eye.
          It's not clear how the Ancients saw the Great Eye of Jupiter (tho' we can attribute our ignorance, at least in part, on the destruction of the great libraries of Alexandria, Ashurbanipal, and others) --- but see it they did!
          So what does this have to do with aerospace engineering? Just this - much of our work was put into the hardware that went into outer space - and onto new worlds. The new worlds held secrets, but some of those secrets weren't secrets to some of the ancient civilizations.
          And that's a fact!   jb  .\

James Gillette, Don's Geek Squad, -  Joined: Aug 2006, Posts: 88 - « Thread Started on Sept 6, 2006, 6:52pm » - Was Earth formed by accretion within Jupiter? http://ahatmose2002.proboards22.com/index.cgi?board=general&action=display&thread=200   -  (6.Sep.2006)

-
Dear JIMBOW, and ALL others : an interesting thesis, no question ! But this theory implies the existence of an optical tool like a telescope, similar to a so called Refractor-type telescope, to enable a person to perform an astronomical observation of the Jupiter (Jove) with the capabiliy to recognize enough details, including the big red eye and its characteristics, even over a longer time. Hence the logical question is: did we find something like an old egyptian telescope ?? or at least a strong evidence ( reliefs, wall-paintings, papyri,.., ) for it ?? ---- difficult question, I know ! 
          No museum did expose something like an Egyptian telescope (refractor like ?). But some indirect evidence for such a optical equipment may exist: the French Louvre houses some quartz-objects of great interest in this context: quartz-made-lenses (from Dynasty V) with a surprising optical precision.
          Colored lenses of similar quality we find as wonderful eye-inlays of the fantastic Old Kingdom (IV/V. dynasty) statues of prince Rahotep and his wife ! Wonderful blue eyes, which seem to follow a visitors look ! But the Louvre lenses were analyzed only some years ago, under the topic of their optical qualities. And yes: they could have been used for optical purposes ! for anatomy but as well for astronomy ? --- the study was published by J. Enoch around 2002. --- 
          Furthermore Robert Temple, the author of famous book, "The Sirius Mystery" is also fascinated by the findings of old egyptian lenses. Including those from the Old Kingsom I mentioned above !
          Last not least of very interest are the new interpretations of the star-map in the early NK tomb of SENENMUT, published by OVE von SPAETH, look here at :
http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut1-mapdate_en.asp
 ---- enough stuff ! -- now have a nice weekend ! hope to meet You again on next monday ! -- Regards: Bernie

Bernie, Resident of Mt Olympus, -  Dec 2003, Posts: 565 - Re: Was Earth formed by accretion within Jupiter? « Reply #7 on Sept 8, 2006, 10:49am »  http://ahatmose2002.proboards22.com/index.cgi?board=general&action=display&thread=200   -  (8.Sep.2006)

-
Hello Bernie and all, - jb} I found Ove von Spaeth's Senmuts's Star Map page very interesting. I can't read the map myself, but in reading the text we encounter words like {Mediterranean, Maya, Pleiades, Orion, the planets, etc.,) all in association, and I know that to be correct.
          It's also interesting that Spaeth suggested that the map indicated a "specific point in time"; on that I agree because it's something the Ancients would do.
          Why in this living world, on the other hand, Spaeth would include a series of responses on the subject from the-hall-of-maat (net discussiongroup) - I cannot imagine. I also loved the choice comment by Owen Gingerich:
                    Quote: "... the [von Spaeth's] findings are very ingenious and admirable, and quite surprising considering the apparent lack of interest of the Egyptians in this sort of astronomy ...".
          Maybe it's not surprising than to see that Gingerich is a Research Professor in (Astronomy and the History of Science), at the Harvard-Smithsonian Institution.
          Thanks for the article - and maybe I'll apply for the job of Research Professor of Astronomy and the History of Science, at the Harvard-Smithsonian Institution.
          But if I get the job, don't look for phrases like the apparent lack of interest of the Egyptians - in any of my work!    jb  .\

James, Don's Geek Squad, -  Joined: Aug 2006, Posts: 88 - Re: Was Earth formed by accretion within Jupiter? « Reply #8 on Sept 9, 2006, 9:06am »  http://ahatmose2002.proboards22.com/index.cgi?board=general&action=display&thread=200   -     -  (9.Sep.2006)


- - -
(NOTE, by www.moses-egypt.net:)
James Gillette also has his own informative website about "The celestial science of the ancient Egyptians": http://www.beforebc.com/egyptcelestialsci.html

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ discussiongroups, The Ancient Near Eastern Chronology Forum, February 2008  -  opinions:
Ove von Spaeth and Senenmut's Ceiling

The Ancient Near Eastern Chronology Forum  -  http://disc.yourwebapps.com  - von Spaeth and Senenmut's Ceiling
_

This is not the most comprehensive overview of the astronomical ceiling of Senenmut but it does cite the date I have seen before [by Ove von Spaeth], calculated according to the "southern sky"--1534 BC. http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0801/0801.1331v1.pdf
          My guess is, given that it was Senenmut's own tomb, that this was supposed to reflect the heavens on the day of his birth. Horoscope, so to speak. If that's so, then the following must be taken into consideration. The tomb of Senenmut on the summit of the hill Sheikh abd-el Gurneh was not begun until "Year 7". This tomb and the other one, with the ceiling, in the environs of Deir el Bahri, are not mutually exclusive.
          The first was probably intended as a mortuary chapel and the one with the ceiling was Senenmut's intended place of burial. It was the "secret one", although Dorman, for one, believes it had royal sanction. According to portraits on ostraca, Senenmut was far from being a youngster by Year 7.
          This is the year in the reign of Thutmose III that is traditionally accepted as the year of the usurpation of royal titles by Hatshepsut--and also the start of her mortuary temple, Djeser-djeseru. If one surmises that Senenmut was born in 1534 BC, he may have been as old as 50 by Year 7. Anyway, the man is portrayed with a lot of wrinkles. That would put Year 7 at 1484. Well,it's as useful as anything else discussed here for chronological purposes. Alternatively, if 1534 is Year 7, then some of T III's own astronomical data must be checked.

Marianne Luban, - Senenmut's Ceiling, The Ancient Near Eastern Chronology Forum — Wed Feb 13 10:34  - 67.150.125.87
http://disc.yourwebapps.com/discussion.cgi?disc=177754;article=8003;title=The Ancient Near Eastern Chronology Forum  -  (13.Feb.2008)

-
Before going too far out on a limb with von Spaeth's dating of the Senenmut ceiling you should read Christian Leitz' rebuttal "Remarks about the Appearance of Mars in the Tomb of Senenmut in Western Thebes" in Centaurus 44 (2002) 140-142.  - Chris

Chris Bennett, - Senenmut's Ceiling, The Ancient Near Eastern Chronology Forum —Thu Feb 14 10:00  -  71.136.74.70
http://disc.yourwebapps.com/discussion.cgi?disc=177754;article=8010;title=The Ancient Near Eastern Chronology Forum  -  (14.Feb.2008)

-
ML: I'm sure it can't be any more detailed than Leitz's chapter on the ceiling in his "Studien Zur Aegyptischen Astronomie" [Harrassowitz, 1989] In that he submits the date for the ceiling as November 1462 [so a reason to disagree with von Spaeth]. Also, he claims there "Mars cannot be seen" at that time. Among his arguments, Leitz more or less submits his datum by a process of elimination, according to the accession dates of Thutmose III--high, medium and low, as he sees them. I might have been missing something amid all the astronomy and scholarly German, but I don't see Leitz giving a reason why November 1462 should have been a significant month. So what does he say in the 2002 article?

Marianne Luban, - Senenmut's Ceiling, The Ancient Near Eastern Chronology Forum — Fri Feb 15 19:24  -  67.150.13.88
http://disc.yourwebapps.com/discussion.cgi?disc=177754;article=8018;title=The Ancient Near Eastern Chronology Forum   -  (15.Feb.2008)

-
Basically, he gives a number of reasons why von Spaeth's claimed identification of Mars cannot be right.
          This is of course a different matter from whether Leitz' own dating is right. They can't both be right but they can both be wrong. And there may not be a date to be extracted.  -  CHris

CHris, - Senenmut's Ceiling, The Ancient Near Eastern Chronology Forum — Fri Feb 15 19:50  -  71.136.74.70
http://disc.yourwebapps.com/discussion.cgi?disc=177754;article=8019;title=The Ancient Near Eastern Chronology Forum  -  (15.Feb.2008)

-
Interesting, Marianne. Here's another Website on Senenmut's astronomical ceiling: http://www.anistor.gr/english/enback/v021.htm .
I don't see the connection you're making between "year 7" and the year 1534 BC, though. I take it only that Senenmut was something like 30 years older than Hatshepsut, nothing more. - George R.

George R., - Senenmut's Ceiling, The Ancient Near Eastern Chronology Forum — Wed Feb 13 19:56  -  198.86.109.66
http://disc.yourwebapps.com/discussion.cgi?disc=177754;article=8005;title=The Ancient Near Eastern Chronology Forum  -  (13.Feb.2008)

-
Nope. 1534 BC is probably the year of the birth of Hatshepsut, herself, if that southern sky has been correctly interpreted.
          It can work out. Look:
1534 Year of the birth of Hatshepsut.
1534 minus 16 = 1518 = beginning of reign of Thutmose I, already being a man with a wife [or wives] and children when he succeeded Amenhotep I.
1518 minus 8 = 1510 = death of Thutmose I, beginning reign of Thutmose II.
1510 minus 5 = 1505 = death of Thutmose II.
1505 minus 23 = 1482 = Year 23 of Thutmose III, fitting New Moon Cycle.
          This would mean that Hatshepsut was well into middle age in Year 21 of Thutmose III, when she was supposed to have died [or maybe was ousted]. Now, the reigns of TI and TII can be otherwise distributed because T II only has 3 attested years. But, probably, their entire reigns encompass 13 years, per Manetho, as I think he lumps them together under "Chebron" or "Chebres".
          Unless Hatshepsut had been born in at least 1534 BC, the mummy that Z. Hawass touts as being hers can't be--because it's the mummy of a woman of around 50. The mummy of T II has been judged to be that of a man around the age of 30. If he died in 1505--he would have had to be born sometime around 1534 BC, himself, being either older or younger than Hatshepsut. Can T I have been married to a royal lady prior to the death of Amenhotep I? Probably he was, as he had already been designated the successor, with A I realizing he may never have a son. A I, some think, might even have been gay. Were records kept of the positions of the heavenly bodies during the months in 1534 BC? Why not?

Marianne Luban, - Senenmut's Ceiling, The Ancient Near Eastern Chronology Forum — Wed Feb 13 19:47 - 67.150.9.25
http://disc.yourwebapps.com/discussion.cgi?disc=177754;article=8004;title=The Ancient Near Eastern Chronology Forum  -  (13.Feb.2008)


- - -
(NOTE, by www.moses-egypt.net:)
Marianne Luban is the author of "The Pharaoh's Barber", Pacific Moon Publications, 2008 - www.amazon.com/Pharaohs-Barber-Marianne-Luban/dp/0972952411 - also, Marianne Luban: "The Exodus Chronicles: Beliefs, Legends & Rumors from Antiquity Regarding the Exodus of the Jews from Egypt", Pacific Moon Publications, 2003 - www.amazon.com/Exodus-Chronicles-Beliefs-Antiquity-Regarding/dp/0972952403

¤ Universalwaste.org  -  October 2010  -  survey:
Ancient Egyptian Astronomy

Ancient Egyptian Astronomy:  The ancient Egyptians did not have much knowledge about astronomy. They had limited knowledge of geometry itself and also.
          There are 2 members of the Ancient Egyptian astronomy & medicine Department at Independent Researcher on  Academia.edu:  Jacques Jost and Roz Park.
          Cosmology Books Astronomy Magazine For Kids Psk Constellation Constellation Quadra Quartz Chronograph Astronomy Gift Cancer Constellation Tattoo.

Category:  Science,    Content:  Astronomy had a practical purpose and was used for the development of a solar calendar.
          Bibliography:  - ancient Egyptian astronomy in 120 years of literature - behind Ove von Spaeth's treatise  on the dating of the Senmut star map.

Prehistoric Egyptian Astronomy:  A Chronology of Achievement.
          Bibliography:  - ancient Egyptian astronomy in 120 years of literature - behind Ove von Spaeth's treatise  on the dating of the Senmut star map.

Ancient Egypt question:  Why did ancient Egyptian astronomers study the stars? It was like religion. Why do Christians put so much on faith?
          Bibliography:  - ancient Egyptian astronomy in 120 years of literature - behind Ove von Spaeth's treatise  on the dating of the Senmut star map.

Of Egyptian physics and chemistry we know nothing, and almost as little of Ancient Egypt astronomy.
          Ancient Egyptian Science, vol. 2:  Calendars, Clocks, and Astronomy from Journal of the American Oriental Society, The provided by Find Articles at BNET.

Ancient Egypt, Hermetism, Sacred Science, Theurgy, Esoteric Architecture,  - Sacred Astronomy, by Rosemary Clark.

universalwaste.org, - http://www.universalwaste.org/sysa/ancient-egyptian-astronomy.html   -  (October.2010)

¤ EVC Forum, Creation Versus Evolution, mssg 85 & 93, - 12.Mar.2002  -  discussion:
This paper was informative

EvC Forum All Forums Science Forums Miscellaneous Topics in Creation/Evolution
_

-- concerning  Message 85 of 113 (23057). 03-11-2002 06:01 PM, by TrueCreation  - Creation Versus Evolution Forum, Posts: 1708, From: Riverview, FL, USA, -
here is the reply by quicksink:

quote (from your words):
here is another link to another site regarding eclipses and dating of ancient civilizations:
http://www.nyu.edu/classes/wright/spring97/chron.htm
"I love this typical delaying tactic - pretend to be interested in something that completely demolishes your argument - but since you asked… :
http://www.skepticfiles.org/evolut/answered.htm
an excellent site that addresses this and many other issues. Do a search on google as well.
There's another that does not touch the issue of creationism versus evolution":
http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut2-faq_en.asp

--The first one was unable to load, it seems the link is wrong, though the second link I can comment on. It does not have any dispute and is evident by its own words that it does not conflict with the date of the flood in any of these quotes where it mentions a date:

q (from moses-egypt.net/star-map/senmut2):
and even for a fair dating of one of the oldest Chinese records of an eclipse (1050 BC). Stephenson's "Historical Eclipses" is p.t. one of the best publications in this field, but still it must be borne in mind that the Senmut star map is 500-800 years further back in time.

--Looks like I have no problem with the Chinese records as of yet either.

q (from moses-egypt.net/star-map/senmut2):
Furthermore, one of the oldest known Egyptian presentations of a planetary position, places Jupiter close to the decan (celestial sector of 10-degrees) of Sirius. This dates back some 4200 years, and is recorded on a fragment of a starclock-diagram depicted inside a coffin-lid (on Heny's coffin) - one of the traditional methods of recording.

q (from moses-egypt.net/star-map/senmut2):
A thousand years before the time of Senmut, the astronomer-priests were developing such skills by constant observation of the firmament, which necessitated the keeping of accurate records, especially with regard to calculating celestial positions and cyclic phenomena.

q (from moses-egypt.net/star-map/senmut2):
The observation that the Senmut-map presents a concrete celestial conjunction 1534 BC seems to be supported by the subsequent maps in the following centuries demonstrating that these conditions are reflected here, too.

q (from moses-egypt.net/star-map/senmut2):
Concerning the above mentioned tms n hntt on the Senmut star map - cf. the treatise's paragraph 3 - the following note may be added: The early existence of several variants of this expression is well known, e.g. tms n hnt and tms n hnty etc., several of which go back to the star clock diagrams belonging to the early coffin groups (ca. 2,200 BC). However, the precise combination in our case, tms n hntt , seems to be found on the Senmut star map for the first time.

q (from moses-egypt.net/star-map/senmut2):
Given that there is no safe way of extrapolating so far back in time, it would of course be risky to give the exact hour of an eclipse 3,500 years ago, as has been the case in the paper discussed. (It was intended to serve as an additional illustration of how precise the information of the Senmut map might be). As stated above, it is of no significance for the basic dating of this star map. In any case, the general positions in the sky for the Sun, Moon, and all the planets are correct and unambiguous.

--Nothing in this paper challenges the date of the flood, but actually, as I said earlier, it was an interesting read and was informative, not to mention appealing to the dating of the Flood. [/quote]
y'know what - I was wrong… I was misinformed. Sorry.

quote (from your words):
"I have, and I do not understand how this could support the flood model…"
--See my quote on this in this post. If you have any comments or think that there is anything that exists in the record you can challenge it. It is a perfect supportation of the Flood model.

--please elaborate.

quote (from your words):
"absolutely. But when you have two theories side-by-side, the one that explains the facts the most consistently using the least amount of unnatural phenomena and speculation wins the battle for the hearts of the scientist."

--(Creationism it is!).

quicksink, - Message 93 of 113 (23064) - 03-12-2002 05:07 AM
http://www.evcforum.net/cgi-bin/dm.cgi?action=msg&f=12&t=37&m=97  -  (12.Mar.2002)
 
 
VIDENSKABSMYTER OG HISTORISKE REALITETER. - SVAR PÅ ANGREB PÅ BIND 2 OG ØVRIGE BIND
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Samlet respons vedr. bogkritik, Swedano Journal, september 2003 (nr.9, årg.2, s.34-36)  -  Ove von Spaeths kommentar:
Videnskabsmyter og historiske realiteter

Af  OVE VON SPAETH, forfatter, historieforsker


Fra oldtiden kendes et omfattende antal kilder - bl.a. Rabbinerskrifterne og oldtidens forfattere - som i forbindelse med det tilkomne materiale fra moderne arkæologi har nødvendiggjort en nyvurdering af Moses som historisk person med langtrækkende indflydelse på eftertiden.
          Åbner vi os for den viden og nyorientering, vil vi bedre kunne forstå mange forhold i vores historie som også ligger bag vor nutids kultur og normer.
 

Kompetence eller diffus utilfredshed

Gennem tiderne har vores historie været fortolket på vidt forskellige måder. Engang var det kirken, der bestemte historiesynet. Senere kunne det være snæver nationalisme eller diktatorer, der bestemte det. Men selv efter at historievidenskaben fik bedre undersøgelses-metoder var der tendenser til, at bestemte videnskabsgrupper undertiden kunne udøve et 'diktatorisk' historiesyn med deres konsensus-afgørelser.
          Men hvis bestemte grupper kan dekretere, at der kun kan findes én - nemlig deres - tolkning af historien, mister historieforskningen ikke kun sin frihed, men også sin mening, ja berettigelse. Så behøver vi ikke mere at afdække historiens skjulte sider, stille nye spørgsmål eller på den måde kunne lære af historien.

          Lad os se på, hvilken hjælp vi kan få af undersøgelsesmetoderne. For ikke-fagfolk kan der om konkrete analysemetoder i den involverede forskning gives et kort overblik: Til kritisk fremgangsmåde ved historiske emner kan der - om end ikke fuldt udtømmende - skelnes især mellem tre hovedgrupper af historiske kilder:
1)    skreven dokumentation (bl.a. inskriptioner, arkivalier), - og
2)    ikke-skreven dokumentation (i reglen benævnt: materielle kilder, f.eks. arkæologiske artefakter og dateringsmålinger), - og
3)   tradition (f.eks. fortsat levende overleveringer og antropologiske spor).
          Og til at uddrage yderligere viden af faktorerne kan bruges tre indirekte former:
4)   det negative argument (begrundet modsigelses-test);
5)   den erfarings/formodnings-bestemte afgørelse; - og
6)   den uafhængige logikdeduktion (a priori argument) ud fra kun det givne. Funktionerne kan alle indgå ved bl.a. kildekritisk vurdering.

          Alle de metoder blev allerede i slutningen 1800-tallet opstillet og publiceret af den belgiske hagiografist Charles de Smedt: "Principes de la critique de historique" (Liège, Paris 1884) - og blev udbredt internationalt, især i engelsksprogede lande. De anvendes officielt, endda også f.eks. inden for den katolske kirkes akademiske bibelforskning og historieforskning.
          Dertil bruges det også f.eks. inden for eksakt videnskab, at en teori reelt skal være selv-konsistent (dvs. ikke selvmodsigende). Men også allerede her ses bibelmyte-hypotesen at fejle med sin afvisning af nogen som helst israelitisk invasion, hvorimod arkæologiens fund af Amarna-brevene beviser, at hebræerne/israelitterne foretog en invasion og medvirkede ca. 1.400 f.Kr. til destruktion af Jeriko, der i flere hundrede år ikke blev genopbygget.
          Ud fra det faktum, at Jeriko var herefter en ruin stadig ved 1.200 f.Kr., placerer de pågældende forskerskoler beretningen 200 år senere end 1.400 f.Kr. og hævder, israelitternes på dette senere tidspunkt nu ikke-mulige bydestruktion er "bevis" for myte-hypotesen.

          En nyere accepteret disciplin er den såkaldt "kontrafaktiske historieskrivning", en metode allerede Pascal benyttede sig af til særlige hypoteser. Men den metode synes nu "misforstået" hos visse anmeldere, der har leveret ukendeliggørende referater af min Moses-series bøger - men faglige anmeldere burde virkelig afholde sig fra at finde på at fejlreferere! - I stedet burde deres indsats være fokuseret på, at:
A)   På hele nævnte baggrund forekommer det ejendommeligt, at der ved kritisk modstand mod Moses-bogseriens formidling af de historisk-faktuelle relationer ikke er blevet fremlagt dokumenteret modargumentation. For som en første selvfølge skulle der fremsættes specifikke spørgsmål, f.eks. angående i hvilken grad gennemførelsen med de anvendte metoder i disse bøger er lykkedes (hvorimod selve valget af metode vil for det meste være approberet inden for den i vore dage anerkendte og forsvarlige metodepluralisme).
B)    Ligesom ved et andet vigtigt punkt er der her heller ikke blevet stillet substantielt underbyggede spørgsmål om, hvorvidt bøgernes data er korrekte (eller plausible). Det burde være indlysende, at selv i tilfælde af eventuelle, måske uundgåelige, forskelle i anvendelse af data, rammer det ikke nødvendigvis negativt værdien af de opnåede mål.

          Men det er uhensigtsmæssigt for enhver stillingtagen alene at kritisere bøgerne ved, som det er sket, at blot mobilisere diffus utilfredshed. Kort sagt, Moses-bogserien er ikke blevet vurderet efter videnskabelige kriterier af opponenter fra teologiske forskningsskoler, men blot i stedet ud fra de netop ikke-videnskabeligt forsvarlige bibelmyte-teorier.


Uverificeret hypotese bruges som indiskutabel realitet

En sådan problemfornægtelse (myteteorien) som især teologiske opponenter her eksponeres (ovenfor), bør vel mødes med en vis overbærenhed, også fordi flere af de pågældende kritikeres udviste frustration må forstås ud fra en ofte set praksis ved at afgrænse fokus til alene den information, der kan bruges til at fastholde egne synspunkter. Det ses gennemført for lettere at kunne opfylde blot det, der forventes.
          I det regi kan det være problematisk således uønsket at finde forhold, der ikke passer ind i tidligere vedtagne mønstre. At vide hvad man leder efter begrænses af, hvad man ved. Som videnskabsfilosoffen Karl Popper (1902-1994) har påpeget: Observationer er teoriafhængige. Samt hertil, at 'sandsynlighed' er et dårligt mål for videnskaben.
          Virkeligheden viser også netop, at åbenhed og kontakt med kontroversielle emner (det p.t. mindre sandsynlige) kan være bestyrkende for den videnskabelige kapacitet. Hvorimod "opfattelsesfælder" let opstår, når nogen faktisk tror at vide mere om deres eget, hvis de ved mindre om andres felter.
          Problemet bliver naturligvis forstærket, når det i flere tilfælde forekommer, at akademisk uddannede forskeres påstande foregives at være hævet over diskussion. Dvs. som såkaldte antinomier, velkendt fra middelalderkirkelige dogmer, der principielt ikke skal modbevises. Men videnskab må ikke fungere som religiøs autoritet eller totalitær inkvisition, hvis nogen skulle vove at forbryde sig mod den etablerede mening.

          Et lukket system skaber monopol på indfaldsvinkler og vurderingerne. De omhandlede bøger med den nye, omfattende Moses-forskning fremlægger kontroversielt materiale - dette kan vanskeligt gøres ikke-eksisterende, så i stedet kan budbringeren straffes.
          Typisk har flere teologisk-akademiske anmeldere baseret deres afvisning af bøgernes data og evidensmateriale på at hævde, at Bibelen (Gamle Testamente) består af sammenskrevne myter uden særlige realhistoriske forbindelser. Dette var en hypotese for længe siden, men gennem de sidste hundrede år er der dynget nyere hertil forbundne hypoteser - men altså blot hypoteser - hvorefter man henviser til denne i sandhed uholdbare konstruktions seneste sidegrene eller udgaver, som om at de repræsenterede et fuldt beviseligt faktum.
          Den uheldige videnskabsmyte, der uden videre ophøjede sigselv fra hypotese til 'faktum', ses udmøntet i en reel forskningspolitisk holdning, som her ofte går ud på, at fortidens begivenheder aldrig har fundet sted, men kun eksisterer som fiktion. Fra det stade af despekt for den ældre verdens optegnelser afvises også en række betydelige fund, uanset at selve deres eksistens er i stærkeste opposition imod at de kan afvises - og nu destabiliserer de forskernes egne myter.
          Dette bliver yderligere klart på baggrund af de således nu mere solide og bredere perspektiver, der fremstår ved at kombinere flere fagområder, sådan som f.eks. Moses-bogserien netop gør det.

          Når bøgerne overalt åbent og omhyggeligt redegør for kilderne, og tydeligt henviser til hvilke kapaciteter der har sagt hvad og hvor og hvornår om konkrete fund og historiske forhold, er det ikke fagligt relevant at fortsætte med afvisninger ved at uden mindste forbehold affærdige det som værende myter. Især ikke når dette myte-argument aldrig - gentager aldrig - i de specifikke tilfælde er set underbygget af konkrete kilder.
          Det har aldrig været meningen, at videnskabsfolk skulle optræde som bureaukratiske kommissærer i forsvar mod anderledes perspektiver. I den form vil de ikke selv kunne leve op til videnskabelig redelighed og saglighed - således hvis f.eks. to tolkninger af et materiale synes mulige, bliver man være forpligtet til at vurdere dem begge seriøst og ærligt.
          Dog, det er ikke hensigten med nærværende opstilling at gendrive en række faktuelle fejl, men bl.a. at fremholde en grundlæggende årsag bag flere af dem: At hvis der i nogle bibelteksters indhold eventuelt findes 'myter', er det tydeligvis et misgreb, at lade et sådant eksempel fra en bestemt tid derpå automatisk gælde generelt også for flere andre af det Gamle Testamentes tekstgrupper fra alle øvrige epoker.


Når provisoriske modeller fejlopfattes som facts

Bibelen er den mest udforskede bog i verden - og alligevel går noget galt. For 400 år siden evnede Steno (Niels Stensen), skønt stærkt religiøs, at opstille to ny videnskabsgrene om Jordens historie udskilt fra kirkens udgave af religionen. Det skete ud fra så logiske principper, at det bidrog afgørende til styrke grundlaget for moderne videnskabsmetodik.
          Alle de nu fremlagte videnskabshistoriske fremskridt med eksempler om, hvad videnskabeligt syn hensigtsmæssigt kan baseres på, har således været kendt i lang tid. Derfor findes der næppe undskyldning for ikke at have tilegnet sig det og anvende det til seriøs videnskabelig fremgangsmåde - også ved alternative forskningsresultater for bibelberetningerne om Moses.
          I forskningsgrene omkring Bibelen fremstår især to foretrukne holdningslinjer: - Enten er man voldsomt overforsigtig med at fortolke fund. Heri ses eftervirkninger egentlig på grund af tidligere vildspor, hvor man ved egen utilstrækkelig viden dengang i 18-1900-tallet tabte den meste tilliden til, at bibelteksterne skulle indeholde realhistorisk stof.
          Eller endvidere i andre tilfælde fortolkes fundene så snævert fokuseret på mini-områder lokalt, historisk og tekstmæssigt, at omverdenens indflydelse systematisk glemmes. Især "overses" størstedelen af den omfattende og specielt betydningsfulde egyptiske indflydelse.

          Men i videnskab må en kritisk opposition også hos sig selv være på vagt imod en pavlovsk betinget refleks forankret i vaneopfattelser. For - i lighed med hvad f.eks. Jean-Paul Sartre bemærkede om historiesynet: - "næsten intet ændrer sig så hyppigt som fortiden", - dvs. senere generationer skaber deres eget historiske billede.
          De hertil skiftende sæt af antagelser, som fysikeren og videnskabshistorikeren Thomas Kuhn kaldte paradigmer, har for de forskellige generationer gennem tiderne udgjort de operative forudsætninger for det videnskabelige arbejde. Paradigmerne kunne typisk – hvad Kuhn påviste ved en historisk analyse - udvirke også en slags "kollektiv blindhed" forbundet med irrationelle motiver.
          Men hos hele generationer inden for den bibelrelaterede forskning glemmes igen og igen netop hypotese-baggrunden, at den ER hypoteser, hvor man til de historiske forløb, hvori Mosebøgernes bibelske epoke skulle placeres, ikke har noget definitivt billede, men kun provisoriske modeller. Betragtninger er ikke i sig selv facts! Manglende viden har fremkaldt et utal af meninger. Meninger ses hyppigt forvekslet med viden.

          Opsøgning i fuld udstrækning af konkrete kilder og informative data er selvsagt nødvendigt. Det skulle ikke være nødvendigt at sige det, alligevel ses det krav alt for ofte mangelfuldt opfyldt. Derudover er det hyppigt ved fortolkningen af det pågældende materiale, at der opstår den for forskningen netop så nødvendige uenighed. Her er det ekstra beklageligt, hvis nye kilder og data, dette grundlæggende trin, fravælges og end ikke besigtiges. Også her er det er ikke ualmindeligt, at et ekspert-tyranni beskytter sig med besværgende formularer at "enhver jo ved" eller "det siger sig selv at" - refererende til deres for tiden prioriterede trends. Der kan faktisk kræve en hel del civilcourage at gå imod.
          Netop Moses-bogserien fremlægger et usædvanligt stort antal kilder, hvorved publikum får adgang til en vid række af forskellige synspunkter og forskningsmæssige alternativer - også dem, de ikke selv ville have udvalgt forud herfor. Samtidig kan endda undgås, at der på forhånd bliver bortdømt disse muligheder, som konkurrerer med hidtidige trends.

          Materialets rigdom, muligheder og præsentation i mine bøger viser sig at have afsted-kommet en problemfyldt reaktion hos visse universitetsfolk. Fra Københavns Universitet har en af de akademiske undervisere, egyptologen John Poul Frandsen, fremsendt et regulært hadebrev til personalet på bogseriens hæderkronede gamle forlag (C.A. Reitzels Forlag), skrevet på sit offentlige universitets instituts brevpapir og med totalt udokumenterede og ærekrænkende beskyldninger om bøgernes indhold og forfatteren.
          To andre fra Københavns Universitets Carsten Niebuhr-Instituttet har under falsk dække af at ville anmelde bøgerne i et tidsskrift som viste sig ikke at eksistere fortiet bevidst, at tidsskriftet ikke eksisterede mere, men via kontakten forsøgt sig - uden held - med et negativt rettet pres mod en halv snes videnskabsfolk, der støtter Moses-bogserien. Det betragtelige antal kilder i bøgerne synes åbenbart for svært at argumentere imod. Det burde have indgivet de uheldige aktører en vis ydmyghed ved at se, at flere sider af historien stadig kan lære os noget.


Perspektiver ved nye indsigter

Hvis de toneangivende altid har ret, hvordan samler vi så ny viden? Ikke-enighed er det, der driver videnskab fremad til, at vi kan bliver klogere. Enøjethed begrænser, mens to øjne giver stereosyn med tingene i flere dimensioner. Fobier og meninger imod perspektiver, der går videre end forskernes egne 'myter' om den historiske Moses, forhindrer disse folk og publikum i at erkende og analysere de mange ældre og nye funds historiske virkelighed, der ellers findes lige for øjnene.
          Således er det en kapitalbrøler at bruge også senere udløbere af det føromtalte, fra grunden usolide hypotesekompleks - der aldrig selv har kunnet levere noget væsentligt bevis for hverken historien eller egen fortsatte berettigelse - til nu som et slags sandhedsparameter at vurdere pålideligheden af Moses-seriens bøger.

          Den form for 'test' er foretaget således fejlagtigt ud fra inhabile præmisser, der tilmed rejser betydelig tvivl om, hvorvidt bøgerne i det hele taget er blevet læst igennem af de pgl. kritikere - idet disse bøger netop ikke går ind for, at Bibelen i sin nuværende udgave altid skulle være historisk korrekt.
          Derimod vil indholdet af bøgerne i Moses-serien især også pege på, at flere tekstdele i Bibelens ældste kerne stadig viser sig overraskende historisk plausible og velfunderede, og gennemført logisk sammenhængende med betydelige antal fund og oldtidskilder.

          Den amerikanske videnskabssociolog, nobelprismodtageren Robert K. Merton (1910-2003) er kendt for begreber: 'selvopfyldende profeti' og 'rolle-model', opstillede i 1942 regler (Cudos-normen), der er blevet internationalt udbredt i forbindelse med videnskabelig redelighed - her skal det utroligt vigtige "disinterestedness" overholdes: At forskningen ikke må tage parti.
          Men den omtalte snævre, selektive information har vist sig at influere så negativt også på lærebøger og pensa. Inden for humaniora ses her et irrationelt scenario, hvori veltestede resultater fra andre forskningsområder kan blive afvist eller ignoreret - i troen på, at egne diskurser repræsenterer virkeligheden!
          En deraf udløst slagside har vist sig også uheldigt at kunne fremme holdningsdomme og smagsarrogance, - således en uvidenskabelig form der kan vanskeliggøre, at de pågældende kan få etableret en reel debat. Men selvfølgelig kan der skrives anmeldelser uden respekt for en særlig baggrundsviden. Resultatet bliver bare derefter.
          Dog kan det heldigvis også opleves, at repræsentanter fra nye forskergenerationer viser vej til at bryde hidtil ofte snævre akademiske grænser. Der banes vej for konstruktivt videnskabeligt arbejde og for at lade uenighed især være en positiv spænding, der som incitamen kan føre til forbedringer. Yderligere hvad angår Moses-forskningen, er det netop videre befordrende, at tilmed mange udenforstående har vist stærkt engageret interesse også for dette aktuelle projekt.


2. DEL: Nye indsigter i en meget vigtig del af vor historie

Forøget viden og forskning flyttes stadig fremad som fartøjer på en evig vandstrøm; nogle forskere kan ikke acceptere den natur og vil sætte fartøjerne på grund.
          I den nyorienterende bogserie 'Attentatet på Moses' fremlægger forfatteren Ove von Spaeth nyt interessant materiale om den historiske Moses. En hensigt med bogudgivelsen er at bidrage til ny indsigt i en vigtig side af vor historie og kulturbaggrund.

Ny indsigt om den historiske Moses i oldtidens Egypten: Ingen har nogen sinde før nu skrevet fem bøger om dette, ikke engang blot et dobbeltbind om Moses. I det aktuelle 5-bindsværk er fremdraget historiske sammenhænge, der er radikalt nyorienterende. Og en ejendommelig opposition har rejst sig.
          Grundlaget for bøgernes udbredelse er sundt - modtagelsen af dem hos læserne har været omgivet af den mest positive interesse - og også nogle kætterbål. Ved de sidstnævnte, især leveret af akademiske grupper er bøgerne ofte blevet mødt med en særpræget optræden og endda regulær krigstilstand - forhold som har fået andre interesserede til at gøre indsigelser mod disse angriberes metoder.
          Dertil, ud fra den indgribende effekt, udgivelsen har afstedkommet, er det i hvert fald blevet konkluderet, at bøgerne er af en betydning der ikke kan afvises. Men den ufunderede krigeriske attitude ses hos flere dele af forskningen delvist at blokere for at lære at kende de værdifulde materialer, kilder og fund.

          Kritisk modstand mod nye teser - såvel som mod ældre, afprøvede teser - er videnskabens vitale ledetråde. Kritisk modstand kan give opladning og skubbe vores viden fremad til forøget erkendelse. Og i relation til den uheldige aktionering fra ovennævnte gruppe vil denne artikel belyse nogle basale principper, der angår os alle som modtagere af resultater fra videnskaberne.


Diskussioner for og imod

Først og fremmest er her svar til de mange venlige tilkendegivelser om bøgerne - på internet samt i en række breve: Tak for venlig interesse og medindsigt. Ja, unægtelig har materialet, der danner baggrund for bøgernes informationer, vist sig at være særdeles inspirerende.
          Og nu viser det sig, at de mange nye fakta fremlagt i Moses-bogserien, som visse grupper inden for nogle universitetsfag selv har valgt at finde provokerende, har endda forstærket bøgernes fodfæste yderligere. Men bemærk: disse bøger om Moses er fra starten ikke det mindste beregnet på at skulle være provokerende. Ligeledes er der intet tilsigtet polemisk i bøgernes tekster.
          Det har bestemt været en positiv oplevelse, at så mange - endda også blandt universitetsfolk - har grebet til pennen eller tasterne for at modsige en særlig form for akademisk adfærd over for bøgerne i en række typiske tilfælde. Det følgende påviser interessante træk.

          Hvad det drejer sig om i nærværende tilfælde, er naturligvis ikke, om bøgerne bliver godt eller dårligt omtalt, hvilket er uvæsentligt for emnet. Derimod er det, der virkelig betyder noget, at bøgerne rummer et usædvanligt stort forskningsmateriale samlet gennem 25 år - og ligeledes en bibliografi over stort set alt, hvad der gennem 120 år er udgivet af forskningen om Moses, således samlet på ét sted. Moses-serien gennemanalyserer meget hidtil overset materiale og fremdrager en række nye, afgjort udvidende historiske perspektiver, som alt dette uvægerligt fører frem til.
          Om man på selve denne baggrund er enige eller ej i selve resultaterne, er meget lidt vedkommende i forhold til, at nu findes der for første gang endeligt præsenteret et stort, sammenhængende materiale til at udforske videre fra. Herefter vil der ikke være nogen undskyldning for at forske i emnet 'den historiske Moses' uden at have et øje til disse kilder, der altså hermed er gjort alment lettere tilgængelige i en så vidtspændende udstrækning.


Når værdifulde kilder 'undgås'

En kvalificeret opposition er en uundværlig del af den videnskabelige proces. Alligevel har selve tilvalget af bøgernes materiale, som den officielle forskning ellers hidtil mest har ladet ligge ubehandlet, kunnet forårsage kompulsiv irritation og uforklarlig vrede.
          De hyppigt så generaliserende beskyldninger mod bøgerne som værende forkert forskning, bl.a. set i visse anmeldelser og på internettet, gør det svært at vide præcis hvilke emner, der kan have forulempet de pågældende forskningsrepræsentanter, men deres uenighed om de bøger måtte vel kunne udtrykkes på en mere professionel måde.
          Hvis f.eks. politikere bruger en bestemt kliché, når de advares om uønskede konsekvenser, og siger: "Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig", kan det måske afsløre, at de meget hellere skulle have haft netop den evne - eller muligvis slet ikke haft det erhverv. Det kan heller ikke overses, at lignende også er observeret inden for en forskning, hvor der ved løsningsmodeller til problemer, som ikke har nogen entydig fortolkning, kan der opleves en automatisk afvisning, såfremt løsningen ikke findes i overensstemmelse med 'lokale' trends. Således er en af de velkendte trends ideen om "Bibelen som myte".

          Dette gælder konkret inden for egyptologi og teologi - om end ikke generelt så dog blandt de for tiden dominerende retninger, hvor de nævnte trends' ofte mindre velreflekterede udgaver af virkelighedsbilleder omhyggeligt fastholdes. De holdes i hævd, trods de gennem lang tid er radikalt miskrediteret af et rigt, informativt nyt materiale med nye perspektiver.
          På den måde afvises en mængde nye data fra forskellige videnskabsområder. Bl.a. også mere præcise data til en bedre tidsregning for en af Egyptens vigtigste perioder (18.-19. dynasti).
          Tilsvarende afvises, at f.eks. John Garstangs arkæologiske udgravning af Jericho, publiceret tilbage i 1940, præsenterer vægtige indicier, der endda yderst detaljeret samstemmer med Bibelens omtale af israelitternes adfærd ved denne by. Dårligt orienterede kritikere bør i virkeligheden have rettet kritikken mod sig selv, når de lader sig ramme her af nutidig historieløshed.
          Afvisningen fastholdes af de pågældende akademiske skoler, skønt Garstangs resultater i dag bestyrkes flerfoldigt, bl.a. af moderne keramisk dateringsmetoder (f.eks. af John J. Bimson, 1991) - og er overhovedet aldrig blevet modbevist, men blot bekvemt gemt af vejen. Moses-bogseriens tilvalg af også denne art materiale er blevet - uden at nogen kunne præsentere konkrete eksempler – så selvmodsigende kritiseret for "ensidighed", hvorfor det må undre, at så ikke mindst disse vægtige kilder absolut ikke kan konstateres at indgå i de pågældende kritikeres egne grundlag og tekster?

          Det er uvidenskabeligt at automatisk kalde de mindre gennemskuelige oldtidsberetninger for myter og så bare arbejde videre ud fra dette ikke-beviste grundlag. Lad os igen se, hvad videnskabsfilosoffen Karl Popper siger om det: "… Videnskab skal begynde med myter, og med kritikken af myter ... " (1963). Dette gælder som indforstået grundlag, men ligeledes taget bogstaveligt - som i nærværende tilfælde: Således er det videnskabeligt uholdbar fremgangsmåde at uden kritisk kommunikation og uden at tage ansvar at blot vende ryggen til egne påstande om historisk materiale som værende uholdbare myter.

          Fra oldtiden kendes et omfattende antal kilder (bl.a. Rabbinerskrifterne og oldtidens forfattere samt inskriptioner), som i forbindelse med det nyere supplerende materiale især fra moderne arkæologi har nødvendiggjort en nyvurdering af Moses som en historisk person med langtrækkende indflydelse på eftertiden. Åbner vi os for den viden og nyorientering, vil vi bedre kunne forstå mange forhold i vores historie, som netop også ligger bag vor nutids kultur og normer.
          Ove von Spaeth    -  (dec.2003)


Bibliografi

Bimson, John J.:  Merneptah's Israel and Recent Theories of Israelite Origins, JSOT (Journal for Study of The Old Testament, Sheffield), 49, 1991, pp.20-23.

Garstang, John, & J.B.E. Garstang:  The Story of Jericho, London 1940.

Kuhn, Thomas S.:  The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, 1st ed., 1962.

Merton, Robert K.:  The Normative Structure of Science, (1942), The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Chicago (University of Chicago Press), 1973.

Popper, Karl: Science:  Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, Section VII, New York (Harper & Row), 1963.

Smedt, Charles de:  Principes de la critique de historique, Liege, Paris 1884.

Spaeth, Ove von:  At undgå at se i Galileos kikkert,  e-book-3500DA, ISBN 978-87-89171-19-7, - Zenith-files: www.moses-egypt.net (2003).
- - :  Videnskaben og den historiske Moses, Swedano Journal, februar 2004, 3.årgang, nr.2, pp.12-14.
- - :  Videnskabsmyter og historiske realiteter, Swedano Journal, september 2003, 2.årgang, nr.9, pp.34-36.

´


 
Sidetop


 
 
  :  Gåden om Faraos Datters Søn
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

.

 
 

>>> Anden Debat, se:

Debat om Moses   -   bind 1
                 
Debat om Moses   -   bind 2

Debat om Moses   -   bind 3

Debat om Moses   -   bind 4

Debat om Moses   -   bind 5


Debat - om hele bogserien, a

Debat - om hele bogserien, b

Debat - om hele bogserien, c

Debat - om hele bogserien, d

Debat - om hele bogserien, e
 

 
Ptahotep       Ptahotep
 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:   Debat-siden om Bind 2
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
INTRODUKTION
ANMELDELSER
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*