MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Tempel, afbildet i Description de l'Égypte, (1825)
OVERBLIK over bøgerne
Overbliks-info om seriens enkelte bøger
1:  Introduktion, ved Ulla Runchel
2:  Kort oversigt over de 5 bøger
3:  Forlag og Internet
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Overblik - bøgerne om den historiske Moses

www.moses-egypt.net

Bøgerne med den nyorienterende udforskning af den historiske Moses og hans betydningsfulde egyptiske baggrund, blev modtaget af læsere, videnskab og medier med stærkt engageret interesse. Oplev her det hidtil største antal spændende fund og konkrete forskningsresultater på dette vidtrækkende område - som nu viser sig at have fået særlig relevans netop også i vor tid.
          Disse bøger af den danske forfatter og historieforsker Ove von Spaeth åbner yderligere for en unik vidensskat og visdomslære fra grækerne, Rom og renæssancen og det oprindelige udspring i oldtidens Egypten - nu også set i lyset af moderne videnskab.
          En indflydelsesrig og alsidig personlighed, den første profet i Bibelen - den historiske Moses, præsenteres af en fuld-skala undersøgelse i dette værk af forfatteren, som har undersøgt de stadig betydelige spor og overraskende mange overlevede nøgler.
          Ifølge videnskabens vurderinger: denne gennemdokumenteret opdagelsesserie vil overbevisende blive værdsat og debatteret hos et bredt, internationalt publikum, der lige såvel omfatter ikke-fagfolk.

          En kort overblik over Ove von Spaeth's bøger gives her i samlet form. Hurtige indsigter i det omfattende indhold af Moses-seriens 5 bind, præsenteres i nogle ultra-korte resuméer nedenfor.
          Men først til forfatter og fremtidsforsker Ulla Runchels inspirerende introduktion til serien. - Derefter følger de individuelle resuméer af bøgerne.
          Men først til Ulla Runchels opmuntrende introduktion til serien (gengivet med tilladelse - og det er fra hendes eget web site www.forvandlingskuglen.webbyen.dk ). - Derefter følger de individuelle resuméer af bøgerne. 

 

En rejse på flere planer

 Af  ULLA RUNCHEL

copyright © 2004 - www.forvandlingskuglen.webbyen.dk

OVE VON SPAETH, har lavet et MESTERVÆRK - hele 5 bøger om Moses, bøgerne jeg VARMT kan anbefale.
          Forfatteren fører os ind i en spændende og kompleks tidsrejse, der er så gennemført i form, ordvalg og reseach af gamle oldtidsskrifter, stjernekort og ældgamle papyrusruller og med masser af overraskende info, at det tager pusten fra én, mens man følger den "gyldne tråd" hele vejen igennem alle bøgerne lige indtil man har vendt sidste blad.
          En rejse ind i fortidens nutid - man kan ved disse bøger blive "begravet" i bevidstheden via det fortællende historiske panorama, som forfatteren guider os ind i. En fremlæggelse, der også gennemtrænger gådefulde mysterier, som får læserne til at frydes af begejstring.

          Ove von Spaeth fortryller os med en urgammel viden omskrevet i nutidigt sprog, så alle kan være med til at følge MOSES' forjættende rejse på flere planer for mange tusinde år siden. - Et mesterværk, der simpelthen må læses, og med fordel og yderligere avance endda flere gange.

          Egentligt ville det være en god ide at tage hele bogserien med ind i folkeskolen, da sproget er så gennemarbejdet og skrevet så præcist for umisforståeligt at klarlægge den større og ofte overrumplende sammenhæng, at fremtidens børn i deres pensum ville have stort udbytte af at læse stoffet og have godt af arbejde med sprogets betydning i formidlende praksis.

          Info om værket af Ove von Spaeth, uafhængig forsker, historiker og forfatter: www.moses-egypt.net ,
- se bl.a også angående hans løsning af gåden om Egyptens ældste stjernekort: www.moses-egypt.net/star-map/senmut-survey_en.asp .

Ulla Runchel, fremtidsforsker, forfatter, - www.forvandlingskuglen.webbyen.dk - (& - www.ulla-runchel.com) - (permanet tekst, pr. 27.sep.2004)

Page top

 
 
 

 

 Kort oversigt - "Attentatet på Moses"

www.moses-egypt.net

Mysteriet om Moses - revurderet! Den historiske Moses' skæbne og mysterium fremdrages for første gang i sit fulde dramatiske forløb. Ove von Spaeth har ud fra tværvidenskabelig forskning i det gådefulde Egypten skrevet et ny-orienterende hovedværk om den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium. Bøgerne fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at kunne vise.
          Ny viden bag historien, - nyorienterende opdagelser om Moses og hans rette status og tidsalder. Kontroversielle fund påvirker historien med talrige vigtige udløbere op til vores nutid.
          Her i forfatterens store historiske projekt vises Moses gennem nye overraskende indfaldsvinkler og tillige med indsigt i oldegyptisk mysteriekult og indvielsesritualer samt i forbindelse med sporene af Egyptens spirituelle præg i arkitekturens og billedkunstens love.
          Et overbevisende og værdsat værk, hvor læseren tager ud på en spændende udforskningsekspedition i tværvidenskabelige studier i egyptologi, rabbinerskrifter, religionshistorie, bibelanalyse, arkæologi - samt oldtidens astronomi og den gamle stjernekundskab.

 

- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 

Genopdagede beretninger afslører, at Bibelens største profet var født til at blive egyptisk tronfølger, men blev standset af fjender ved hoffet

1) De Fortrængte Optegnelser

Moses' Ukendte Egyptiske Baggrund

Genopdagede beretninger i jødernes ældgamle rabbinerskrifter og i egyptiske kilder afslører, at Bibelens største profet var født til at kunne blive faraos tronfølger. Men fjender ved hoffet
og præsteskabet forhindrede, at han blev farao.
          Et utraditionelt materiale er her for første gang samlet og fremlagt i en helhed. Heri afsløres det omvæltende og skjulte attentatet på Moses, og at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget.
          Sjældne overleveringer bekræfter denne unikke bibelske leders egyptiske basis. Alle kender til overleveringen om Moses, der blev fundet af faraos datter i sivene ved Nilens bred - men var han kun en myte? Eller har betydelige dele af moderne bibelforskning begået "mord på historien"?
          Men episoden med barnet i sivkurvbåden overalt i oldtiden var et kendt og veldefineret ritual praktiseret for kongelige tronarvinger. Via astronomisk datering, der kan efterprøves objektivt på basis af moderne videnskabelig astronomi, genetableres kendskabet til Moses' tidsalder og status; Bogens dybtgående dokumentation åbner for at flere gåder og andre ugennemskuelige bibelske forhold nu finder deres løsning.

"... sandsynligvis det mest originale, men på flere punkter måske også det mest velunderbyggede bud på Moses-spørgsmålet inden for den moderne forskning... En storslået syntese. -Man føler sig ikke blot intellektuelt oplyst, men også menneskeligt beriget ...".
- Jens-André P. Herbener, cand.mag. et mag.art. i semitiske sprog og religionshistorie, - Projektleder på Det Kongelige Bibliotek ved ny, videnskabelig oversættelse af den Hebraiske Bibel (Det Gamle Testamente) til dansk.

"... med et formidabelt styr på den historiske udvikling i Nærorienten, - dybt fascinerende ...".
- Steen Voigt, - videnskabsredaktør, - Berlingske Tidende

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER - Attentatet på Moses, bind 1
2. opdat. udg.,  238 s.,  illustreret,  kr. 250,-
ISBN 87-7876-124-7;  EAN 978 8778 76 4973

 
Sidetop

Moses var ifølge oldtidstraditioner oprindeligt en egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronkandidat - og fik sit eftermæle destrueret

2) Gåden om Faraos Datters Søn

Moses' Identitet og Mysterium Revurderet

Ny realitet bag myten om Moses, - oprindelig en egyptisk faraoprins der blev udstødt som tronarving og som ved sin mystiske forsvinden fik sit eftermæle destrueret.
          Det har undret historikere, at Moses ikke skulle have efterladt noget spor i faraos land. Men opsigtsvækkende fund, for første gang i samlet fremlæggelse, ses at rumme nye, betydelige indicier til at verificere Moses' eksistens i Egypten for 3.500 år siden.
          Ny information, afkodet ved moderne astronomisk metode i verdens ældste stjernekort (fundet i 1927 i et hemmeligt egyptisk gravanlæg) giver præcis datering. Denne forbedrede basis samt forøget arkæologisk viden, gør det muligt at fremlægge betydelige indicier, der kan konkretisere Moses’ eksistens i det gamle Egypten.
          Denne bog er den første, der i omfattende egyptisk sammenhæng kan påvise, hvordan synet på Moses' identitet må revideres. Bogen fremlægger kontroversielle data fra arkæologien, og rabbinske Talmud-tekster viser Moses som en højtstående egyptisk leder i landets elite. Hermed gives en hovednøgle til afdækning af en, ved Egyptens hof, storstilet politisk intrige med betragtelige historiske konsekvenser. De "tavse år" i Moses' liv har nu fået tale.

"... den moderne forsknings resultater helt op til dato er anvendt og diskuteret i forbløffende
grad - velformuleret, tankevækkende ...vil kunne ændre i vort nuværende syn på det historiske forløb i Den nære Orient i 2. årtusind f.Kr. ...".
- Leo Hjortsø, Universitetslektor i klassisk filologi, Københavns Universitet.

"... Ove von Spaeth ser ud til at blive en af vore dristigste videnskabsmænd. - Han besætter sine læseres fantasi med sine opdagelser omkring den navnkundige Moses ... og har forberedt en genial logisk afslutning eller sand genistreg ...".
- F.J. Billeskov Jansen, Dr.phil., professor, Københavns Universitet.

"... Uden noget kendskab til astronomi er jeg alligevel overbevist om, at fra et ægyptologisk synspunkt indeholder Ove von Spaeths afhandling nye og værdifulde oplysninger vedrørende dateringen af Senmuts stjernekort ...”.
- Erik Iversen, Dr.phil.h.c., tidl. Ægyptologisk Institut, Københavns Universitet

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN - Attentatet på Moses, bind 2
239 s.,  illustreret,   kr. 250,-
ISBN 87-7876-195-6;  EAN 978 8778 76 1958

 
 

Oldtidstekster dokumenterer, at den udstødte egyptiske faraoprins Moses heroisk forsøgte at genvinde sin adkomst til faraotronen

3) Den Forsvundne Tronarving

Moses' Skjulte Krig før og under Exodus Genopdaget

Oldtidstekster dokumenterer, at den udstødte egyptiske kronprins Moses suverænt udnyttede Mellemøstens tidlige historiske spændingsfelt i sine vedholdende forsøg på at genvinde adkomst til faraotronen.
          Til billedet af Moses og denne "glemte fejde" føjes ny forståelse af uafklarede forhold bag hans dramatiske rolle i Egyptens og hebræernes historie, der medførte forandringer i hele Mellemøsten.
          Af sjældnere gamle kilder vil fremgå, at Moses ved et kup var blevet fjernet som kronprins fra at få Egyptens trone, som han ifølge jødiske oldtidstekster (Rabbinerskrifterne) var anerkendt og uddannet til som faraoprins. Gennem lang tid fra sit eksil intrigerede han politisk med dygtighed for at genvinde dette tab. Sluttelig foranstaltede han et afgørende oprør hjulpet af hebræiske indvandrerarbejdere - men forgæves. Først da søgte de andet land.
          En realistisk baggrund påvises for overgangen over Det røde Hav, og for Moses' skjulte baser. Og for første gang i historiefremstilling inddrages i større helhed de politisk indgribende mysteriekulter og religiøst magiske forhold.

"... et banebrydende med revolutionerende resultater ...utrolig oplevelse hvert minut ...et kvalitetsgrundlag, der i alle sammenhænge må aftvinge respekt ...".
- Jens Jørgensen, M.A. historiker, cand.mag., tidl. rektor, historiecensor ved Kbhv., Aarhus og Odense Universiteter.

"... Imponerende værk, fascinerende læsning: Kritiske fagteologer har følt sig umådeligt stødt over, at en ikke-teolog vover sig ind på deres enemærker og får øje på sammenhænge, som de ikke selv tillægger nogen betydning ...".
- Niels Aarup, Pastor, cand.theol., - Præsteforeningens Blad


DEN FORSVUNDNE TRONARVING - Attentatet på Moses, bind 3
255 sider,  illustreret,  kr. 250,-
ISBN 87-7876-259-6;   EAN 978 8778 76 2597

 
 

Moses var den ældste kendte grundlægger af en religion. - Gamle kilder afslører, at hans lære også oprindelig indeholdt 'mysterieguldet' fra Egypten

4) Den Hemmelige Religion

Moses og Arven fra Egypten i Fortid og Nutid

Moses er den første kendte grundlægger af en religion, og hans lære præger flere religioner i verden. Oldtidskilder afslører, at den også oprindelig indholdt 'mysterieguldet' fra Egypten og gudsnavnets hemmelighed.
          Eksklusiv kultisk viden fra en mysterie- og kosmologisk overbygning i Moses’ religion kan stadig spores i Bibelen, og har sammenhænge det ikke tidligere har været muligt at vise. En indviet elite fastholdt gennem tiderne denne hemmelige, delvis egyptiske lære, som Moses havde videregivet til israelitterne.
          Bibelen blev tidligt anvendt også som som mysterietekst, hvortil udvikledes et særligt sprog "inde i" Bibelens tekster. Det blev siden glemt - men kendte andre end de gamle præster bibelkoderne?
          I senere århundreder stod Bibelen øverst på den katolske kirkens sorte liste. Forinden var den skjulte lære genopdukket hos Egyptens gnostikere og i antikkens kulter, og i Hermeslæren der senere bidrog til renæssancen.

"...Dette er en anbefaling, en anbefaling af et usædvanligt arbejde, og adjektivet ’usædvanligt’ skal tages i den mest positive forstand, man kan forestille sig. Det er en essentiel bog om Moses, i sandhed et revolutionerende værk. - Et stringent og disciplineret værk ...kan læses som en spændende roman; en epokegørende fortolkning! ...".
- Jes P. Asmussen, Prof., Dr.phil. et theol.h.c., Carsten Niebuhr Institut, Københavns Universitet.

(bogens appendiks: Striden om bibelkilderne:) "... Fremstillingen læses med stor interesse, den er fint og logisk opbygget og får fortalt mange andre ting undervejs - og jeg må komplimentere for den ...".
- Bent Melchior, tidl. Overrabbiner i Danmark, og Præst ved Det mosaiske Trossamfund i København.

DEN HEMMELIGE RELIGION - Attentatet på Moses, bind 4
368 sider,  illustreret,   kr. 250,-
ISBN 87-7876-240-1;   EAN 978 8778 76 3099

 
 

Bibelens første profet og tænker, der havde en fortid som egyptisk faraoprins, blev senere frakendt flere af sine revolutionerende nyskabelser

5) Profeten som Ukendt Geni

Ny viden om Moses' avancerede pionergerning

Ny orientering i kontroversielle fund og tekster om Bibelens største profet, der med en fortid som højtuddannet egyptisk kronprins skabte en avanceret lovgivning - mens hans øvrige revolutionerende og visionære nyskabelser senere blev glemt.
          Ny viden om manden bag myten og hans fortsat betydningsfulde indflydelse på vor tids kultur. Oldtiden vurderede Moses højt for hans mangesidige talent: general, filosof, stjerne-kyndig, mystiker - endog magiker, healer og opfinder.
          Bogen levendegør et enestående materiale af nye opdagelser og spændende fund, der afdækker nye sider af Moses-gåden i vigtige historiske sammenhænge. Dertil afsløres, hvordan Moses også stod bag en række - i dag mindre kendte - fremsynede, usædvanlige bedrifter. Dette virke omtales i gamle, ofte sjældne kilder.
          Moseloven, den mest anvancerede lovgiving på sin tid, har overraskende nutidige principper: - miljølove, sociallove, asylret, menneskerettighedslove, gældssanering, dyrs beskyttelse, hygiejnelove og militær etik.
          Tilmed vises en astronomisk baggrund for de Moses-tekster, der omtaler stjerner og himmellegemer, og for hans kalender til israelitterne. - Der gives den hidtil mest omfattende fremlæggelse af de historiske relationer til Jordens første alfabet, Sinai-alfabetet, der også indikeres i Bibelen, den ældste bog skrevet med alfabetet.

"... En betagende skildring af et menneske, der stod lige på grænsen mellem historie og forhistorie - og som ifølge denne kongeniale skildring selv skabte denne grænse. ... Beundringen for værkets hovedperson er smittende, og de kilder, som forfatteren lader opmarchere på siderne, vidner om en fantastisk belæsthed, og formidles så læseren kan springe over lange afstande i tid, rum og argumentation ...".
- Leo Hjortsø, Universitetslektor i klassisk filologi, Københavns Universitet.

(Separat, kapitlerne om Moseloven:) "... Læses med stor interesse - og anerkendelse af mange fine iagttagelser og detaljer ...".
- Stig Jørgensen, Dr.jur., professor, Institut for Retslære, Aarhus Universitet.

PROFETEN SOM UKENDT GENI  - Attentatet på Moses, bind 5
272 sider,  illustreret,   kr. 250,-
ISBN 87-7876-393-2;   EAN 978 8778 76 3938

 

*   *

 

Sidetop
 

  

Ove von Spaeth:  Datering af Egyptens ældste stjernekort

Ny opdagelse i verdens ældste stjernekort, - vesiren Senmut's exceptionelle kort.
          Forfatteren afdækker, at Senmut's 3,500 år gamle stjernekort - der ansås kun at vise stjernemytologisk opstilling - viser sig at være nøje gengivelse af en særlig ansamling af planeter i en defineret himmelsektor. Det indebærer i sigselv information om et bestemt tidspunkt. 
          Afkodningen kan efterprøves objektivt ud fra moderne astronomisk beregning. Lignende planet-ansamling med samme lokalisering og præcis placering ses "kopieret" også på senere egyptiske stjernekort.
          Særudgivelsen af Ove von Spaeth's vigtige nyorienterende afhandling er opr. fra "Centaurus International Magazine on The History of Mathematics, Science and Technology", 2000, vol.42, pp.159-179: - Dette videnskabelige pionerarbejde har vundet genuin beundring og respekt internationalt for sine utraditionelle observationer og for at finde løsning på specielle, vanskelige problemer af afgørende betydning i oldtidens egyptiske astronomi og de kronologiske perspektiver.
          De omhandlede opdagelser har yderligere understøttet forskning for en forbedret datering af Moses' historiske periode.

"... The findings are very ingenious and admirable, and quite surprising considering the apparent lack of interest of the Egyptians in this sort of astronomy ..."
("... Opdagelserne er meget sindrigt udført og beundringsværdige, og ret overraskende i betragtning af egypternes tilsyneladende mangel på interesse for den slags astronomi ...");
- Owen Gingerich, Research Professor in Astronomy and the History of Science, The Harvard-Smithsonian Institution, Astrophysical Observatory, Cambridge, Mass.

"... Your article on the Senmut ceiling, with so many interesting observations. ..." ("... Deres artikel om Senmut (-grav)loftet - har så mange interessante iagttagelser ...");
- Erik Hornung, Professor Dr., Ägyptologisches Seminar der Universität Basel, Schweiz.

"... This important and fascinating paper, many congratulations on the research - it is a major advance. ..." ("... Denne vigtige og facinerende afhandling: mange lykønskninger med Deres forskning - den er et meget stort fremskridt ...");
- Sir Patrick Moore, D.Sc., Astronomer, CBE, FRAS, Science Editor for BBC.

Online:
John Wiley & Sons Ltd. (for the Blackwell Group) : www3.interscience.wiley.com/search/allsearch 
og: 
http://www.moses-egypt.net/zenith-files_da/e-boger_gruppe1_da.asp

 
Sidetop

Forfatteren

          OVE VON SPAETH begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse allerede med sin første bog i serien om den historiske Moses - og har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Den betydelige række af usædvanlige artikler og bøger fra hans hånd er resultat af de mange års intensive undersøgelser.
          Et overraskende antal stadigt eksisterende markante spor og nøgler fra oldtiden hjalp til afdækning af mysteriet om Moses - i realiteten åbning til en ny historisk dimension - hvortil Ove von Spaeth har benyttet sin omfattende forskning i arkæologi, egyptisk tradition, oldtidssprog, religionshistorie, antropologi, samt faktuelt historisk vigtige forhold inden for mysterielæren og mytologien. - Han belyser det sjældne og endda kontroversielle materiale ud fra en tværvidenskabelig linje og desuden fra ny holistisk vinkel - og arbejder endvidere på at udvide grundlaget til et særligt videnskabsområde: historiske religioners kosmologi.
          Yderligere oplysninger i info+FAQ og i Dictionary samt i Starmap-Egypt .

          Credentials :  - om forfatteren findes der erklæringer fra en række videnskabelige eksperter og fagfolk på bl.a. disse sider: authordata-4: Reflekterende kommentarer - og Zenith IC Project .

 


 

 

 


C.A. Reitzel Forlag og Boghandel  a/s

Grundlagt 1819  -  Søren Kierkegaards og H.C. Andersens originale forlag
-  Danmarks ældste boghandel

- men efter 2008  fungerer disse:
online lager
Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com 
- eller:
online netboghandel Bog & Mystik, Valby, tlf. 3672750, 
kontakt@bog-mystik.dk  - 
www.bog-mystik.dk


 

 

Mere info :
www.moses-egypt.net

Opdateret og ekspanderet - flere hundrede sider - dansk og engelsk.
Arkiverne på internet med anmeldelser, debatter, artikler, kritik,
anbefalinger, misbilligelser og spørgsmål - og et stykke kontroversiel
forskningshistorie lagt åben til eftertiden.
 
*
 
BØGER - Moses & Ny Forskning:
Den historiske Moses' skæbne og mysterium udforskes ved Ove von Spaeth's
tværvidenskabelige studier i egyptologi, rabbinerskrifter, religionshistorie,
bibelanalyse, arkæologi - samt oldtidens astronomi og stjernekundskab, hvor
en hidtil ukendt meddelelse afsløres i verdens ældste stjernekort.

 

 

 

 


 

Roma Antiqua - the Great Empire
source: Merida Museo
*

                      >>> Flere oplysninger:

                                           1.  Info og FAQ
                 
                                           2.  Kort indblik om de 5 bind

                                           3.  Projekt

                                           4.  Hvem er vi


                                           5.  Mest læste sider

 

   
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Kort overblik over Moses-serien
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
Info+FAQ
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side

Copyright © 2024 & © 1999: Ove von Spaeth - All rights reserved. - Web Technique: Macro Systems Internet - Disclaimer

En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*

 

 

 

Support, i Det Kgl. Biblioteks "Diamanten" profilmagasin, oktober 2005 (s.10):
(nye priser: alle nedsat til kr. 250 pr.stk.)


Support, i "Swedano Journal", 2002-2004, samt "Stjernerne", feb.2002:

 
Support, SophiaBoghandel.dk, Aarhus - månedens bog, mar.2007

 

Bonniers (Sverige) Världs Historia, nr. 2, vecka 2, 7. januari 2008, sida 61,
kontroversiell historiker, Ove von Spaeth, dokumenterar Hatschepsut var mor till Moses.

 

Dagbladet Information, weekend 20.-21. oktober 2001, side 6;
Berlingske Tidende, sektion Univers, lørdag 15. december 2001, side 4.

 

Gardiner's A-1: se
Sidetop