MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

                
 

ZENITH PROJEKT personer
Om os - bag ny forskning, og udbredelsen
1:  Forfatter og forsker
2:  Website, betroet teknik
3:  Forlag
4:  Moses-foredrag, kurser, Moses-rejser til Egypten
5:  Thirax portal
6:  Udvidet distribution og net-bogsalg direkte
7:  Forlaget Lemuel Books
8:  Design
9:  Videnskabelige eksperter
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse
1  FORFATTEREN
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Forfatter og forsker

Den danske forfatter og historieforsker OVE VON SPAETH analyserer markante spor fra oldtidens og antikkens kilder for at afdække mysteriet om den historiske Moses. Heri indgår også hans undersøgelse af fortidens kultiske forhold, bl.a. indvielsesmysterier, tidligere ofte negligeret på et større historisk plan.
          I forfatterens opdagelser om oldtidens kultiske forhold findes vigtige nøgler til en udvidet historisk dimension, en spændende fortid langt mere righoldig og avanceret end hidtil antaget.

          ::  Supplerende elementer:  Ud fra studier og udforskning også inden for   astronomihistorie og egyptologi har forfatteren publiceret en særlig afhandling om verdens ældste stjernekort. Som den første har han konkret kunnet afsløre kortets eksakte datering - et videnskabeligt pionerarbejde, der har vundet international beundring og respekt - og bl.a. har bidraget til den første mere præcise datering af en af det gamle Egyptens vigtigste epoker. (Jf. Senmuts stjernekort).
          Et fra alle sider værdsat smittende engagement i Ove von Spaeths bøger og artikler ses fremhævet sammen med de anerkendte resultater af hans mangeårige intensive forskning i sjældent og kontroversielt materiale. Han formidler de vigtige emneområder, så de kan benyttes direkte af alle uden faglig baggrund.

Hovedområder i forfatterens virke:  - 1)  pionerforskning, bearbejdelse og publicering af de fem unikke bind om den historiske Moses og hans tidligste indflydelse.  - 2)  den første eksakte datering af verdens ældste stjernekort til betydelig forbedring af egyptisk kronologi.  - 3)  bøger og artikler om vigtige, men oversete eller glemte videnskabelige og spirituelle forhold, der tidligt influerede historien.  - 4)  oprettelse af Moses-seriens eget website med omfattende arkiv og  bibliografi samt dokumentering af forskningsforløb og nyheder om resultater og udbredelse (jf. nærv. sektion 7).

          Efter mere end 20 års minutiøs research inden for alle de relevante oldtidsstudier har Ove von Spaeth endelig kunnet besvare spørgsmål, som talrige forskere før ham af forskellig årsag ikke nåede igennem til. Bl.a. har han kunnet drage fordel af, at Det Kongelige Bibliotek i København har nogle af verdens største samlinger både af Tycho Brahe dokumenter og af jødiske historiske bøger og manuskripter.
          Ifølge F.J. Billeskov Jansen, professor, dr.phil. i litteraturvidenskab, Københavns Universitet: "... Den danske forfatter Ove von Spaeth ser ud til at blive en af vore dristigste videnskabsmænd - han besætter sine læseres fantasi med sine opdagelser omkring den navnkundige Moses. Som historiker har han sit erklærede særpræg. ..."
           Med yderligere talent og overblik til at afdække overordnede sammenhænge har vores forfatter bidraget med en vægtig, øjenåbnende resource til vores fælles erindringsarv. (Se f.eks. Info+FAQ og "På sporet af Moses' arv fra Egypten").

          Således i kortere træk - øvrige forhold, f.eks. om de større perspektiver (jf. Projekt) og forfatterens baggrund m.v., vil kunne findes andre steder på websitet (mere især under Forfatter), - mens nærværende side vil koncentrere sig om at præsentere nogle vigtige relationer og personlige netværk, der har bidraget til at fremme det omfattende og krævende projekt.

Kontakt:
moses-egypt.net
  - &  - Zenith-files


Andre forskere og projektet:  - Forfatteren skylder stor tak til en gruppe af erfarne forskere og andre kyndige, som har bidraget med en excellent hjælp undervejs, ikke mindst ved Moses-forskningen.
          Alle de pågældende bliver samlet præsenteret på siden med introduktion til Moses-seriens bind 5 . Fra nævnte gruppe kan der ud fra særlig indsats med taknemlighed fremhæves:

          - Kristian Peder Moesgaard, dr.scient., Institut for de Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet, - & direktør for Steno Museet, Danmarks Videnskabsmuseum, Aarhus;
          - Erik Iversen, dr.phil.h.c., tidl. universitetslektor, Ægyptologisk Institut;
          - Jens-André P. Herbener, cand.mag. i semitiske sprog og religionsstudier, Projektleder hos Det Kgl. Bibliotek, af videnskabelig oversættelse af den Hebraiske Bibel til dansk;
          - Erling Haagensen, forf., forsker, filmsinstruktør DFI, www.merling.dk;
          - Erik Dal, dr.phil. i litteraturvidenskab, førstebibliotekar i Det Kgl. Bibliotek, tidl. præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab;
          - Rune Engelbreth Larsen, red., forfatter, mag.art. i idéhistorie og religionshistorie; 
          - Jes P. Asmussen, dr.phil. et theol.h.c., professor, tidl. Carsten Niebuhr Instituttet for Nærorientalske Studier, Københavns Universitet.

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
 

Sidetop
2  WEBSITE TEKNISK OPBYGNING
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Website - betroet teknik

JARL HANSEN er daglig leder af internationale Macro Systems Internet, www.macrosys.net . -
Allerede til Ove von Spaeths tidligste historiske forskningsprojekter krævedes der en meget pålidelig datering - et arbejde der dengang ofte var afhængigt af store universitetscomputere. Men da større computerudvikling og tilgang blev mulig, indledtes et samarbejde med denne danske ekspert og leder af Macrosys, Jarl Hansen.

          ::  Pioner og ekspert: - Jarl Hansens professionelle erfaring rækker langt tilbage. Efter 1973 havde han udarbejdet sine første beregningsprogrammeringer og astronomiske diagrammer til computerbaseret astronomi; en del år senere var han blandt de første private designere og programmører af web-sites.
          Længe før personlige computere blev udbredt, gjorde den dengang allerede erfarne computerpioner Jarl Hansen det muligt at få opbygget tilstrækkelig regnekraft og programmering til sit eget firma, så at Ove von Spaeth tidligt i 1980erne med basis i assistance herfra kunne bryde koden i en indbygget datering i Egyptens ældste stjernekort. (Det astronomiske virke hos Macrosys er nu afviklet).
          En fornem række af professionelle websites, med komplette internetløsninger konstrueret af Jarl Hansens virksomhed Macrosys, er højt anerkendte hos de ofte flersprogede klientgrupper - systemer, individuelt skræddersyet i tæt samarbejde. 
          Macrosys' løsninger er velkendte som attraktive, velorganiserede - og lette af finde rundt i. Alt bliver testet under strenge betingelser, der garanterer hvert arbejde virker optimalt efter deres formål, også med helt forskelligt computerudstyr.
          Netop Moses-seriens website www.moses-egypt.net, der kontinuerligt opdateres og udvides, er det fineste bevis herpå.

I forbindelse med at Ove von Spaeth i 1999 oprettede sin bog-series eget website, www.moses-egypt.net, har Jarl Hansen og hans Macrosys web-udvikling i årevis ydet formidabel teknisk assistance og knowhow omkring internet-formidlingen. Idet forfatteren Ove von Spaeth også har en baggrund som professionel designer og derfor til sine bøgers website leverer eget design (jf. sektion 7 nedenfor), har Macrosys' udviklingsafdeling konstant leveret et tæt samarbejde.

          Ifølge  Ove von Spaeth: - "... Det tidlige astronomiske beregningsarbejde til min årelange forskning - og senere hen den suveræne tekniske udarbejdelse til den komplekse net-publicerede omtale og arkiver på mine bøgers website - havde i begge tilfælde næppe kunnet gennemføres uden netop den så professionelle basis hos Jarl Hansen med sit kvalitetsværksted Macrosys. ...".

Kontakt:
Macro Systems Internet
:
  info@macrosys.net  &  www.macrosys.net
tlf. +34  952 450 762  (man-fre 10-14, 17-19),  -  fax +44  870 135 2989

    


      

 

 

3  FORLAG -  C.A. REITZEL 
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Forlaget - bedste kulturtraditioner

Ove von Spaeths fem-binds-serie "Attentatet på Moses" begyndte at udkomme på C.A. REITZELs FORLAG i maj 1999. Udgivelsen af hele serien var planlagt fuldført inden for ca. fem år.
          Ifølge  Ove von Spaeth: - "Udgivelsen af mit (OvS') nyorienterende, men også kontroversielle værk var både en modig og fremsynet beslutning af forlagets direktør, ejer og leder SVEND OLUFSEN, som i forvejen fortjener stor ære for sit flotte bidrag til dansk kultur ved sin uafbrudte strøm af kulturelt betydningsfulde udgivelser gennem mange år".

          ::  Historie og nutid: - C.A. Reitzels Forlag og Boghandel A/S blev grundlagt i 1819 af Carl Andreas Reitzel, som i det år etablerede sig som universitetsboghandler og yderligere forlægger, i København.
          Det er Søren Kierkegaards og H.C. Andersens originale forlag - og Danmarks ældste boghandel: "Guldalderens boglade og forlag" - hvor der ligeledes udkom værker af Grundtvig, Chr. Winther, Emil Aarestrup, Carsten Hauch, J.L. Heiberg, Frederik Paludan-Müller og andre af tidens største forfattere.
         Forlaget  - udgiver og distribuerer bøger for bl.a. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Søren Kierkegaard Selskabet, Modersmåls-Selskabet, Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, Danmarks Forvaltningshøjskole og institutter ved Københavns Universitet.
          Bogladen  - etableredes fra første færd som universitetsboghandel, med bl.a. leverancer til Universitetsbiblioteket og højere læreanstalter. - C.A. Reitzel er løbende leverandør af bøger og tidsskifter til også Det Kongelige Bibliotek og mange danske og udenlandske universitetsbiblioteker og forskningsbiblioteker; (fx Israels Universitets- og Nationalbibliotek i Jerusalem har lige fra første bind foretaget indkøb af Moses-seriens bøger).

Bøger der omhandler Søren Kierkegaard er fortløbende en hjørnesten i udgivelsesprogrammet. Desuden har C.A. Reitzels forlag i mange år udgivet en ny kulturbog cirka hver fjortende dag - ikke mindst specialiceret inden for filosofi, kulturhistorie, religion, humanistisk forskning, samtidshistorie og litteratur - og er også i den henseende blevet en ideel formidler af Moses-serien.

C.A. Reitzels Forlag og Boghandel A/S, Nørregade 20, DK-1165 København K
er i 2009 af nye ejere videreført efter helt andet koncept  -  se: wikipedia ,

          - derfor efter 2008 bestilles Ove von Spaeth's bøger af Moses-serien hos
online lager:  Lemuel-Books, 8000 Århus C, www.lemuelbooks.com
          - eller:  online netboghandel:  Bog & Mystik, 2500 Valby, tlf. 3672750, 
fax 36721752 , mail  kontakt@bog-mystik.dk ,  web  www.bog-mystik.dk

Sidetop

    
 

 

4  MOSES-FOREDRAG OG MOSES-REJSER 
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Moses-foredrag, -kurser, Moses-rejser til Egypten

På basis af Ove von Spaeth's bogserie om Moses i relation til egyptisk religion og indvielseskulter arrangeres der Moses-foredrag, Moses-kurser og ikke mindst Moses-rejser til Egypten.
          Disse initiativer er grundlagt og gennemføres af ERIK ANSVANG, der er foredragsholder, forfatter, kursusleder og rejsearrangør. Han er frimurer og holder foredrag og kurser om Egyptens åndelige kultur gennem årtusinder - flere af disse foredrag med samme grundlag i Ove von Spaeth's bøger.
          Erik Ansvang er formand, webmaster og forfatter for fonden Visdomsnettet, der tilbyder frit tilgængelige artikler og e-bøger, meditationssystem, inspiration til fredsarbejde og konfliktløsning samt artikler om det gamle Egypten. Han har i årtier i samarbejdet med sin kone, Thora Lund Mollerup, ved undervisning og studierejser, og hun er tillige hans medforfatter til flere bøger.

          ::  Baggrund, indsigt og erfaring: - Erik Ansvang, tidl. næstformand for Teosofisk Samfund Skandinavien, er formand for den private humanitære fond Visdomsnettet, for hvis omfattende netportal han også er webmaster.
          Erik Ansvang har over 50 gange opholdt sig i Egypten og gennemstuderede stort set alle landets oldtidsanlæg af betydning, ofte mens der alle steder var mere fri adgang - også til fotografering. Han bevarer flere tusinde eksklusive optagelser.
          I årtier har Erik Ansvang med sin kone THORA LUND MOLLERUP - der også er hans medforfatter til bogen "Pyramidegåder og Tempelmysterier" (Lemuel Books, 2007) - arbejdet med esoterisk egyptologi. Sideløbende har parret undervist i åndsvidenskab og arrangeret workshops, skoleforløb og studierejser til Egypten.

På internettet er den omfattende og succesrige portal Visdomsnettet.dk skabt af Erik Ansvang. Det smukke og dynamiske website tilbyder gratis en udstrakt række af informative temaer i hundredevis af artikler om esoterisk og holistisk videnskab, filosofi, spirituel udvikling, e-bøger, kreativt meditationssystem, arbejde for freds- og konfliktforskning, og de mange tekster om oldtidens Egypten - alt direkte til downloadning. Visdomsnettet.dk-portalen rummer også et stort antal af Ove von Spaeths artikler.

          Erik Ansvangs dybtgående foredragsserie 'EgyptenGuiden' er skabt som en veldokumenteret esoterisk overbygning til traditionel egyptologi. Af denne serie på ca. 36 instruktive foredrag, findes der hele 6 foredrag direkte omhandlende Moses baseret på Ove von Spaeths bogserie "Attentatet på Moses" - alt fås også som CD-serie og MP3-udgave og weekendkurser (jf. Visdomsnettet.dk). Detaljeret info om de nævnte 6 specielle Moses-foredrag kan bl.a. ses på nærværende website:  Bind 5's anmeldelser, sektion 13.
          På de af Erik Ansvang arrangerede Moses-rejser til Egypten forelægges deltagerne mange dele af dette materiale, fortløbende suppleret af hans egen store viden og erfaring.
          Ifølge  Ove von Spaeth: - "Erik Ansvang er en formidabel og vidende foredragsholder - og dertil en af de fornemste og mest indsigtsfulde formidlere af mine opdagelser og hele forskning".

Kontakt:
Erik Ansvang, fordragholder, Egyptens-guide og arrangør, kursusleder og forfatter  - ansvang@tele2adsl.dk . Al oplysning, også om rejser: http://www.visdomsnettet.dk

Sidetop

      

 

5  NET-PORTAL 
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Thirax portal

Thirax.dk blev oprettet som en eksklusiv net-portal for inspirerende artikler, beretninger, essays, web-sider og links om den alternative verden, samt alternative historiske artikler, - ERLING MADSEN skabte denne særlige portal og bestyrer den løbende.

          ::  Forløb: - Erling Madsen har haft elektronik- og data-firmaer og havde 35 års erfaring med computer. Firmaerne gik rimeligt, der var gode medarbejdere, men han fik en blodprop i hjertet, og besluttede at sælge. Ændringen greb dybere ind på personligt plan og bidrog til flere nye mentale og spirituelle erfaringer.
          Erling Madsen tilføjer herom: - "Under en tur i skoven, fik jeg den tanke, at jeg kunne bruge mine evner som programmør til at lave en internet-hjemmeside, der skulle bringe viden frem om det åndelige og alt det andet alternative. At der allerede var mange sådanne websider i forvejen, opdagede jeg først da jeg havde oprettet portalen  www.thirax.dk ".
          Eksempelvis den fremtidsforskende spirituelt baserede forfatter Ulla Runchel ("Krystaluniverset") - der tidligt opfordrede OvS til at bidrage - og den erfarne forfatter om esoterisk egyptologi, Erik Ansvang, deltog sammen med flere andre helt fra Thirax' første tid i 2002 med mange avancerede artikler med emner inden for den spirituelle dimension.

Ifølge  Ove von Spaeth: - "Erling Madsen yder en betydelig indsats for at udbrede vigtig viden, også af den foreløbig mindre accepterede slags. Ydermere har han skabt en permanent formidling for et stort antal af mine artikler om bl.a. stjernekundskab, religionshistorie, mytologiforskning og reinkarnationsideer, så at denne viden virkeligt kommer ud og bliver læst. Han har generøst oprettet en særlig kanal til specielt disse artikler - på THIRAX SPECIAL: www.ovs.thirax.dk ".

          Selv skriver Erling Madsen helt enkelt, at formålet for hele portalen Thirax.dk er: "... bare at bringe viden ud til så mange som muligt. Viden som måske ikke er accepteret af alle. ... ". Der er siden hen også oprettet en SPECIAL for Ulla Runchel.
          Thirax har mere end 400 besøgende i døgnet. Der strømmer hele tiden artikler af usævanlig art og høj kvalitet til Thirax, som også har artikler på engelsk i tilmed et stort antal.

Kontakt:
Erling Madsen
, Thirax-portalens grundlægger og webmaster, - kontaktes via e-mail på hjemmesiden Thirax.dk: -  http://www.thirax.dk

Sidetop

     
 

 
6  ALSIDIG DISTRIBUTION OG NET-BOGSALG DIREKTE
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Udvidet udbredelse, net-boghandel

BOG & MYSTIK er en både omfattende og alsidig boghandel af stor interesse - og hviler på fornemme traditioner for formidling og aktiv udbredelse af specielle kategorier bøger, ikke mindst om alternative og spirituelle emner, som man ikke altid kan finde andre steder.

           ::  Fra en levende forhistorie: - Omkring 1950 startede Poul Strube (kom fra Stormagasinet Illums boghandel) egen boghandel - et sandt pionerarbejde, idet det i mange år var eneste forretning, der her i landet distribuerede bøger i de alternative kategorier. Strubes Boghandel, der tillige solgte antikvariske bøger herom, begyndte også egne udgivelser - og Strubes Forlag havde til huse sammen med boghandelen på Dag Hammerskjölds Alle 36 (Lille Triangel), 2100 København Ø (tlf.3542 5300) i mere end 50 år - denne Østerbro-adresse huskes stadig af mange.

          Ifølge  Ove von Spaeth: "Allerede tidligt kom jeg ofte i Strubes Boghandel og købte mange bøger om spændende opdagelser og udforskning - de kunne ikke fås andre steder. Og da jeg selv udgav mine første eksperimentelle værker, var det i kommission hos Strubes forlag".
          Poul Strubes hustru Jonna førte dygtigt virksomheden videre efter hans død i 1991 - og i april 2000 flyttede hun boghandel og forlag til Damhus Boulevard 65, 2610 Rødovre (tlf.3672 1750). - Forretningen var kendt overalt, og dens vigtige kundearkiv havde stor betydning som netværk med et omfattende antal adresser til direkte interesserede mennesker over hele landet. Jonna Strube døde i 2002.

LYKKE OLSEN, en god veninde til Jonna Strube, overtog adresser og hele varelageret og solgte via internet på sin adresse www.bog-mystik.dk. - Det gik så godt, at hun 7.dec.2004, kl.11.45, slog dørene op til en ny boghandel på Valby Langgade (3 minutters gang fra Valby Station, og 10 min. gang fra Valby Langgade Station).
          Her kan roligt siges, Strubes ånd lever videre i en fin linje tilbage fra årene på Lille Triangel, nu med omfattende nye tiltag, større vareudbud, musik o.m.a., jf. butikkens alsidige sortiment, stadig med størst fokus på bøger for krop, sind og sjæl, og alternativ viden om verden. "Bog og Mystik" er etableret som en af landets mest betydelige og alsidige boghandlere - også over nettet!

          Ifølge  Ove von Spaeth: - "I dag jeg stærkt heldig ved at have fået samarbejde ikke mindst via www.moses-egypt.net forbundet med deres effektive net-salg og avertering af mine bøger - og i den udvidede kontakt til virkelig mange også nyere kunder, der har knyttet sig til denne butik".
          Sideløbende med butiksudbuddet bidrager Lykke Olsens ægtefælle Dennis Olsen hele tiden med at udbygge og opdatere forretningens netboghandel www.bog-mystik.dk .
          Som On-line shop er "BOG & MYSTIK - bøger for krop, sind og sjæl" naturligvis åben 24 timer i døgnet alle årets 365 dage for et lynhurtigt og direkte køb hjemme fra stolen. - Bog & Mystik er tildelt e-mærket - en sikker handel, der overholder loven om internethandel.

Kontakt:
Bog & Mystik
, Valby Langgade 82A, 2500 Valby  -  tlf. 3672 1750  -  fax 3672 1752
man-tor 10.30-17.30,  fre 10.30-18.00,  lør 11.00-14.00,
e-mail:  kontakt@bog-mystik.dk  -  web:  www.bog-mystik.dk

Sidetop

       

 

7  FORLAGET LEMUEL BOOKS
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Lemuel Books - og den spirituelle relevans

Forlaget Lemuel Books' hovedsigte omfatter at udgive esoteriske, spirituelle og frimurer-relevante bøger både i den smalle og brede genre indenfor for området: "Men sana in corpore sano", - en sund sjæl i et sundt legeme.
          Forlagets dynamiske leder og ansvarlige chef, Kirsten Puggaard, har foruden at være frimurer (Le droit Humain) en alsidig baggrund, bl.a. administrativ lederpost inden for erhvervslivet og samtidig med værdifuld praktisk branche erfaring fra en aktiv medvirken til opstart og drift af Sophia Boghandel med tilhørende forlag. Sophia Boghandel er senere blevet overtaget af Lemuel Books. Kirsten Puggaard er i alle lejre kendt som særdeles engageret, seriøs og vedholdende - og har i en årrække studeret åndsvidenskab og deltaget aktivt i tjenestearbejdet i esoteriske grupper.
          Hos Lemuel Books - som herefter også driver en boghandel med egne forlagsbøger samt danske og engelske bøger af hermetisk, kabbalistisk og frimurerisk karakter - vil der løbende være aktiviter, foredrag og forskellige undervisere. Stedet vil rumme et mindre bibliotek af relevant litteratur, som publikum kan komme ind og studere.

          ::  Forlaget Lemuel Books' egen historie: - Det gengivne motto og ideal, "Men sana in corpore sano" - 'en sund sjæl i et sundt legeme', tilskrives den romerske poet og satiriker Juvenal, ca. 100 e.Kr. og fortsat i tiden omkring kejser Hadrian - og er typisk for hans overbevisning og baggrund. Han var i en periode i eksil både i Alexandria i Egypten og i den dengang romerske provins Britannia på grund af sine kristen-gnostiske og pythagoræiske tanker og ideer.
          Forlagets start manifesterer en langvarigt ønske hos dets stifter og herefter leder og indehaver, Kirsten Puggaard. Konceptet fik form under en frokost på skovrestauranten Thors Mølle i Marselisborg-skoven ved Århus i juni 2006. Få dage efter fik forlaget navnet Lemuel Books og blev endelig etableret 17.aug.2006.
          Navnet Lemuel er i et bibelleksikon defineret ved: 'dedikeret til Det Himmelske Ophav'. Kong Lemuel var søn af Kong Salomon og Bathsheba (Bibelens "Ordsprogenes bog" 31,1-9), men rabbinerne identificerer Lemuel med den vise Salomon.  

Forlaget Lemuel Books huser ikke mindst forfattere som Lars Muhl, Poul Blak, Søren Hauge og Erik Ansvang - og har sit udgivelsessigte funderet i Kirsten Puggaards store personlige interesse inden for udbredelse af åndsvidenskabens livssyn og fredsinspiration. Bl.a. er hun med i bestyrelsen af VisdomsNettet, som er en privat humanitær og almennyttig fond, der - helt ligesom forlaget (men selvstændigt og uafhængigt heraf) - søger gennem sit arbejde at øge forståelsen for åndsvidenskabens forskning og erkendelser og de åndelige værdiers relevans i hverdagen og samfundsudviklingen.
          Inden for denne vitale dimension realiserer forfatteren Ove von Spaeth gennem sit samarbejde med forlaget Lemuel Books nogle særlige udgivelser med præsentation af sin fortsatte ny udforskning; herunder udvides også et befordrende, bredere samspil internationalt med et universelt interesseret publikum.

Kontakt:
Lemuel Books, Lemuel Books ApS   (CVR nr. 29836450)
A.H. Winges vej 3,  3.tv.,   8200 Århus N
Telefon: (+45) 2183 1447  &  (+45) 8610 0945
Email:  kp@lemuelbooks.dk  eller  admin@lemuelbooks.com
Web-site:  http://www.lemuelbooks.dk

Sidetop

       
 

 

8  UDFORMNING AF BOGSERIE OG WEBSITE
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Design

Udformning af Moses-serien:  At få en række af lidt usædvanlige bøger, der er stykket sammen af tusindvis af kilder og data, til at fungere som en lettilgængelig helhed samtidig med at være indbydende og visuelt let læselige, var opgaver, der allesammen skulle løses af bøgernes forfatter, redaktør og grafiske designer - således af en og samme person; for processen en naturlig fordel.

          ::  Supplerende elementer: - Ud over at være forsker, forfatter og redaktør til Moses-serien og mange andre, egne udgivelser var Ove von Spaeth først uddannet med baggrund inden for grafisk design og en særlig diplom-afgangseksamen fra Den Grafiske Højskoles flerårige designuddannelse, og havde virksomhed i mange år.
          Adskillige af Ove von Spaeth's designarbejder fra egen virksomhed findes i samlingerne i Det Kgl. Bibliotek og Kunstindustrimuseet; (se mere under Forfatter).

Et af hovedformålene med Ove von Spaeths projekt blev tidligt at kunne præsentere bogserien om den historiske Moses også i stor udstrækning på internettet. Det bidrog betydeligt til udbredelsen.
          Yderligere viste det sig nødvendigt at bevare mange vigtige forhold og begivenheder i forbindelse med publiceringen, reaktionerne og den effekt, forfatterens forskning har frembragt.
          Ved besøg på bogseriens eget website  www.moses-egypt.net  skal også netop websitets design søge at formidle særlige præg af det gamle Egyptens storslåede ånd, der f.eks. kom til udtryk i kunst og arkitektur - men samtidig er der lagt vægt på bedst muligt at kunne navigere rundt i dette website's betydelige antal af informationsartikler og arkiver.

          Ifølge  Jacob Ludvigsen, journalist, forfatter og redaktør: - "Lige fra grundlæggelsen af websitet (november 1999) har Ove von Spaeth gennemført konceptet med sin værdsatte, rendyrkede stilsans og individualitetspræg. Et kult-website - der har skabt historie i den danske bogverden og er en af internettets top-vigtigste hjemmesider, hvad angår oldtidshistorisk og religionshistorisk nyorientering".
          Projektets hovedformål har naturligt medført, at websitet i flere henseender blev designet og konstrueret en hel del anderledes end normalt set inden for den form for publikumsservice og public relations. Websitet opdateres og udvides kontinuerligt.

Kontakt:
moses-egypt.net
  - & - Zenith-files

             

 

Sidetop

9  STØTTE FRA VIDENSKABERNE OG HOS DET KONGELIGE BIBLIOTEK
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Forskningseksperter og tværvidenskabelige studier

Undervejs med sin omfattende forskning i forbindelse med Moses og andre historiske emner benyttede Ove von Spaeth flittigt gennem mere end 25 år Det Kongelige Biblioteks læsesal med dens utroligt righoldige bibliotek for referencebøger og opslagsværker af enhver art.
          Desuden var det af essentiel vigtighed for denne forfatters undersøgelser, at han her i Det Kongelige Bibliotek havde adgang til en af verdens største samlinger af ældre hebraiske tekster og litteratur.
          Ove von Spaeths revurdering af Moses' værk og status - fremlagt også gennem mange specialafhandlinger indarbejdet i bogserien eller separat publiceret eksternt - er funderet i tværvidenskabelig kulturhistorisk forskning. Heri sammenfatter han arkæologi, tekstforskning og astronomisk datering sat i relation til Bibelen, rabbinerskrifterne og oldtidsforfatterne. Mange kilder og fund, overleveringer, spor og fremlagt indiciemateriale er for første gang fremlagt i den større sammenhæng.
         Meget af den indsamlede, usædvanlig viden skylder vi de ældre generationers elite af forskere fra den tidlige periode af forskning, hvor det fra ældre forsvindende kulturer ofte i sidste øjeblik lykkedes at få fat i og bevare en særlig viden om mennesket, dets livsform og historie. Mange af de tidlige akademiske værker er derfor blevet af afgørende betydning. Gennem biblioteket og dets kontakt med udenlandske biblioteker i Europa og Amerika nåede Ove von Spaeth i en årrække at låne og kopiere mere end tusinde meget væsentlige bogværker, hvoraf mange meget længe havde været "out of print", foruden ældre vigtige artikler og dokumenter.
          Det Kongelige Bibliotek med sin gamle og paradiske læsesal fungerede gennem lang tid tillige som Danmarks største tværvidenskabelige forum (nu ophørt), hvor mange betydelige forskere fandt sammen. Her fik vores forfatter uvurderlig assistance hos fremragende eksperter hver med langt livs studier og erfaring inden for egyptologi, hebraisk, oldgræsk, historie m.v.
          Ifølge Ove von Spaeth:  "... en betydelig række forskere og fagfolk har fra deres videnskabsområder så imødekommende bidraget med vejledning, kritik, modargumenter og opmuntring. Disse eksperter har naturligvis intet ansvar for anvendelsen af deres oplysninger - men i alle tilfælde er deres informationer altid blevet evalueret med stor respekt og brugt med omhu af mig, den meget taknemmelige forfatter ..."

Det omfatter:
          Historisk astronomi:  Kristian Peder Moesgaard, dr.scient., Institut for de Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet, - direktør for Steno Museet, Danmarks Videnskabsmuseum, Aarhus.
          Egyptologi:  Erik Iversen, dr.phil.h.c., tidl. universitetslektor, Ægyptologisk Institut;  - Eva Richter Ærøe, mag.art. universitetslektor, Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet;  - Paul John Frandsen, mag.art., CN Instituttet, Københavns Universitet;  - Geoffrey T. Martin, Ph.D., Professor, Department of Egyptology, London University, England.
          Hebraisk filologi, hebraiske/græske bibeltekster og Talmud-skrifter:  Egon K. Keck, mag.art. i semitiske sprog, Judaistisk Afd., Det Kgl. Bibliotek, København;  - S. Heimann, rabbiner, tidl. Judaistisk Afd., Det Kgl. Bibliotek, København;  - Jens-André P. Herbener, cand.mag. i semitiske sprog og religionsstudier, Projektleder hos Det Kgl. Bibliotek, af videnskabelig oversættelse af den Hebraiske Bibel til dansk.
          Religionshistorie:  Jes P. Asmussen, dr.phil. et theol.h.c., professor, tidl. Carsten Niebuhr Instituttet for Nærorientalske Studier, Københavns Universitet.
          Bibelforskning:  Bent Melchior, tidl. overrabbiner, København;  - Jakob H. Grønbæk, dr.theol., fagreferent, tidl. Det Kgl. Bibliotek, København;  - Eduard Nielsen, dr.theol., professor, Institut for Bibelsk Eksegese, Københavns Universitet; - Niels Peter Lemche, dr.theol., professor, Inst. f. Bibelsk Eksegese, Kbh. Universitet.
          Josefus-forskning:  Per Bilde, dr.theol., professor, Religionsstudiet, Aarhus Universitet.
          Græsk filologi og mytologi:  Leo Hjortsø, universitetslektor, tidl. Institut for Græsk og Latin, Københavns Universitet.
          Latin:  Peter Zeeberg, Ph.d. i latinsk sprog og litteratur, universitetslektor, Københavns Universitet, og forsker hos Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
          Arabisk filologi og historie:  Ellen Wulff, mag.art., universitetslektor, tidl. Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet;  - Philippe Provencal, cand.mag. og Ph.D., semitisk filologi, Aarhus Universitet.
          Assyriologi:  Aage Westenholz, mag.art., universitetslektor, Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet.
          Historie:  Jens Jørgensen, cand.mag. M.A. historiker, tidl. rektor, officielt udnævnt historiecensor ved Københavns, Aarhus og Odense Universiteter.
          Renæssancehistorie:  Alex Wittendorff, dr.phil., Institut for Historie, Københavns Universitet.
          Alkymihistorie:  Johannes Fabricius, dr.phil., Blaagaard Statsseminarium, København.
          Militærstrategihistorie:  Michael H. Clemmesen, cand.phil., brigadegeneral, tidl. Forsvarsakademiet.
          Retshistorie:  Stig Jørgensen, dr.jur., professor, Institut for Retslære, Aarhus Universitet
          Glaciokronologi:  Claus Hammer, Ph.d., professor, Geofysisk Afd., Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.
          Jødisk/mosaiske kalenderprincipper:  Bent Lexner, overrabbiner, København.
          Astronomiske beregninger:  Leif Kahl Kristensen, Ph.d., universitetslektor, Fysisk Institut, Aarhus Universitet; - K.A. Thernøe, magister art., tidl. Fysisk Institut, Danmarks Lærerhøjskole, København; - Kyril Fabrin, lektor, matematik & astronomi, tidl. Aalborg Universitet; - H. Quade Rasmusen, tidl. astronom, Kalundborg; - F.R. Stephenson, astronom, University of Durham, England; - David Dunham, astronom, US Naval Observatory, Washington DC, USA.

          Også tak til:  Rune Engelbreth Larsen, red., mag.art. i idéhistorie og religionshistorie;  - Erik Dal, dr.phil., førstebibliotekar, Det Kgl. Bibliotek;  - Eva Bjørnbøl, forskningsbibliotekar, Cairo;  - Christoffer Gertz Bech, cand.mag. i filosofi og græsk;  - Jannie Fursund, cand.jur., lektor;  - Jeppe Berg Sandvej, cand.mag. i teologi og idéhistorie;  - Erling Haagensen, forfatter og filmsinstruktør;  - Asmus Koefoed, B.phys.;  - Sidney Måge, fuldm., Forsvarsministeriet;  - Sven Tito Achen, symbologi historiker, og rådssekretær, tidl. Forskningsrådet;  - Karine Smidth, journalist;  - Anny Høegh, superv., DI; Henry Lincoln, Writer, Researcher;  - Raymond Bildstedfelt, informationschef, tidl. DI;  - Guni Martin, lærer, forf., forlægger;  - Bodil Eeg Neumann, tekn. og korr.; - Marianne Illum, korr.; - Evan Bogan, tidl. forlægger;  - Cynthia Gyldenholm, Translator; - Ulla Hoff, H.D., English language Translator;  - edb-programmer af Laurids Pedersen, Nysted, DK.
          En særlig tak til:  - staben på Det Kgl. Bibliotek;  - staben hos Universitetsbibliotekets 2. afd., København;  - astronomisk computerberegning fra Jarl Hansen, Kiron Global & Macro Systems Internet, Coín, Spanien;  -  C.A. Reitzels forlagsdirektør og ejer, Sven Olufsen, der med stort engagement har publiceret bogserien om den historiske Moses.

Kontakt:
moses-egypt.net  - & -  Zenith-files

 

   
 
Jeg er stærkt taknemlig for udstrakt, værdifuld vejledning jeg også helt fra start fik fra en række fine eksperter (fra venstre til højre), ikke mindst:  Erik Iversen,dr.phil.,h.c. egyptolog;  Prins Peter af Grækenland og Danmark, dr. i antropologi og jura (England og Frankrig);  Kristian Peder Moesgaard, dr.scient. historisk astronomi;  Clyde Tombaugh, dr. i astronomi (New Mexico);  Jens Jørgensen, M.A. historiker tidl. rektor;  Jens-André P. Herbener, M.A. i semitiske sprog og religionshistorie;  Rune Engelbreth Larsen, M.A. i idéhistorie og religionsvidenskab.


 

Det Kongelige Danske Bibliotek, den vidunderlige læsesal med sine uhyre righoldige referencebibliotek - før år 2000 med ombygning og ændring af indholdet. Megen lykkelig tid forfatteren Ove von Spaeth har tilbragt her - taknemmelig for den viden, erfaringer og kontakter med mange eksperter, som frekventerede denne 'tværvidenskabelige' sal, ikke mindst den siddende gentleman i baggrunden, professor Erik Iversen, Dr. i egyptologi, som fra 'sit' bord nr. 47 brugte biblioteket næsten hver dag i halvtreds år. (courtesy Royal Danish National Library).


 

A Compendium of Beautiful Libraries
source: Curious Expeditions
*

SidetopOversigt  -  vedr. anskaffelse af bøgerne

Bestil bøgerne: (Obs., tidl. C.A. Reitzel Forlag og Boghandel a/s, men efter 2008 brug:)
on-line hos Lemuel-Books, DK-8000 Århus C,  www.lemuelbooks.com
          - eller -
Bøgerne kan bestilles on-line i netboghandel:
Bog & Mystik, Valby Langgade 82A, 2500 Valby - tlf. 3672 1750, fax 3672 1752,
mail kontakt@bog-mystik.dk , web www.bog-mystik.dk

Afhandlingen om Senmuts stjernekort, bestil on-line:
Blackwell / Munksgaard International Publishers - direkte link: Journal compilation

 


Oversigt  -  Portaler med forfatterens artikler

Zenith-files article base
Thirax Special
Visdomsnettet
Frankerne
Tempelherrerne, links - opslagstavlen
Johnny Ejberg's Univers
 

  

                      >>>  Flere oplysninger:

                                           1.   Info og FAQ

                                           2.   Kort indblik om de 5 bind

                                           3.   Projekt
                 
                                           4.   Hvem er vi
                                          
                                           5.   Mest læste sider
 

 
        
 

Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Hvem er vi

Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
 
KORT OM SERIEN
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*