MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Relief i farver på muren i Hatshepsuts tempel ved Luxor/Theben
ARKIV 2a-3
Pressemeddelselse om Bind 2
1:  Udgivelsens nyheder og info
2:  Meninger om bind 2
Site•map
< Forrige | Næste > 
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse
Klik - køb bogen her - direkte

 
 
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dkP R E S S E M E D D E L E L S E
 fra  C.A. Reitzels Forlag      (udsendt den dato bogen udkom, se nedenfor)
 

Gåden om Faraos Datters Søn
- Moses' Identitet og Mysterium Revurderet
ATTENTATET PÅ MOSES   bind 2
- ny realitet bag oldtidens traditioner om Moses, oprindelig en egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronkandidat - og som ved sin mystiske forsvinden fik sit eftermæle destrueret ...


UDKOMMER:    fredag den 8. december 2000    -    Illustreret,  239 sider,  kr. 248,-      -   C.A. Reitzels Forlag 
 
   
Klik - køb bogen her - direkte
 
INDHOLD

I hverdagens sprogbrug og begrebsverden optræder Moses mere hyppigt end de fleste andre bibelske skikkelser. Men hvem var han egentlig?
          Den ny bog introducerer, ud fra en række sjældent undersøgte oldtidskilder om Moses, en opdagelse af opsigtsvækkende informationer. De synes at rumme adskillige upåagtede indicier om Moses' historiske eksistens og dramatiske skæbne og vil kunne sandsynliggøre hans tilstedeværelse i det gamle Egypten - skønt det har undret forskere i mere end 100 år, at Moses ikke skulle have efterladt sig noget spor i faraos land.

Den tværvidenskabelige undersøgelse af de "tavse år" i Moses' liv er banebrydende - og er den første, der i en så omfattende egyptisk  sammenhæng kan påvise, hvordan synet på Moses' identitet og skæbne må revideres.
 
Det kontroversielle materiale giver en hovednøgle til afdækning af en storstilet
politisk intrige i det egyptiske hofs højeste cirkler - og dens konsekvenser.
Ved et velplanlagt baghold udmanøvreredes Moses, der med sin alsidige begavelse og personlighed sandsynligvis var blevet en af Egyptens største faraoner, hvorpå en anden prins nu stjal magten og systematisk søgte at destruere alle spor af sin rival. Men det efterfølgende fravær af holdepunkter har i nutiden fremkaldt tvivl og postyr om Moses' tilstedeværelse i historien.
 
Attentatet på Moses - udført af hans samtids egyptiske opposition og senere til dels af oldtidens bibelredaktører - synes at have gentaget sig i nutiden i visse af bibelforskningens skoler, der har gjort Moses til 'en konstrueret mytefigur'. Men bogens gennemargumenterede verificering demonstrerer til fulde, at der netop om Moses' liv kan fremlægges arkæologiske og tekstmæssige spor, facts og indicier, 'langt flere end til at vinde en retssag'.
 
Opsporing, sammenfatning og fremlæggelse af exceptionel viden fra fund, arkiver og forskning har frembragt aktstykker, der gemmer på den historisk overraskende Moses-beretning med en anden og mere logisk sammenhæng end hidtil antaget. Et veldokumenteret virkelighedens drama. Tilgængeliggjort - efter årtiers minutiøse studier - i en form, så bogen også kan læses uden videnskabelige forudsætninger.
 

Overleverede sjældne beretninger om Moses bliver via egyptisk tradition, arkæologi og antropologi sat i relation til Bibelen og upåagtede data i rabbinerskrifterne (Talmud) og hos oldtidens forfattere. - Genfundne astronomiske data, der kan efterprøves objektivt på basis af moderne videnskabelig astronomi, bidrager til præcis datering.

          Af bogens netop i sig selv spændende materiale bliver det fuldt ud klart, at punkt efter punkt i Bibelens Moses-beretning og dens tilknyttede tekster i rabbinerskrifterne viser sig mere plausible end hidtil anset for muligt: Især er det slående, når rabbineres og oldtidsforfatteres oplysninger vurderes sammen med fund og resultater fra arkæologi og egyptologi.

           Det anseelige antal indicier fra oltidens forfattere og den betydeligt forøgede viden fra de arkæologiske fund bidrager stærkt til at pege på, hvem der i det gamle Egypten kunne være den person, der siden blev kendt som Moses. Som det viser sig, en strålende begavet person, der blev saboteret af misundere - heriblandt en særdeles dygtig konkurrent, men øjensynligt også en række middelmådigheder - en gennem historien ikke ukendt problemstilling.

 
Gardiner's A-1: se
 
 VURDERINGER

          "... velformuleret, tankevækkende ...vil kunne ændre vort nuværende syn på det historiske forløb i Den nære Orient i 2. årtusinde f.Kr.
          Denne revurdering af Moses' historiske forhold... er ikke alene seriøs forskning, men også levende historieskrivning. ..."

Leo Hjortsø, universitetslektor i klassisk filologi, Københavns Universitet

-

Separat angående afhandlingen i bogens særlige appendiks om udforskning af Egyptens - og verdens - ældste stjernekort:

          "Uden noget kendskab til astronomi er jeg ikke desto mindre overbevist om, at fra et ægyptologisk synspunkt indeholder Ove von Spaeths afhandling ny og værdifuld information vedrørende dateringen af Senmuts stjernekort."

Erik Iversen, egyptolog, dr.phil.h.c., tidl. Københavns Universitet

 

Gardiner's A-1: se
Sidetop
 
 FORFATTEREN

OVE VON SPAETH begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse allerede med sin første bog i serien om den historiske Moses - og har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Hans øvrige lange række af usædvanlige artikler og bøger om disse emner er resultat af de mange års intensive undersøgelser.
          Til et overraskende antal stadigt eksisterende markante spor og nøgler fra oldtiden ved afdækning af mysteriet om Moses - i realiteten med åbning til en ny historisk dimension - har Ove von Spaeth benyttet en omfattende forskning i arkæologi, egyptisk tradition, oldtidssprog, religionshistorie, antropologi, samt faktuelt historisk vigtige forhold inden for mysterielæren og mytologien. - Han belyser det sjældne og endda kontroversielle materiale ud fra en tværvidenskabelig linje og desuden fra ny holistisk vinkel - og arbejder endvidere på at udvide grundlaget til et særligt videnskabsområde: historiske religioners kosmologi.

          "Angående Ove von Spaeth's vigtige nyorienterende afhandling om "Dating the Oldest Egyptian Star Map", der blev publiceret i "Centaurus International Magazine on The History of Mathematics, Science, and Technology", i 2000 (Vol. 42:3, pp. 159-179): - et videnskabeligt pionerarbejde, der har vundet genuin beundring og respekt internationalt for sine utraditionelle observationer og for at finde løsning på specielle vanskelige problemer af afgørende betydning i oldtidens egyptiske astronomi og de kronologiske perspektiver. De omhandlede opdagelser har yderligere understøttet forskning for en forbedret datering af Moses' historiske periode."

Hans Baron Anckarstjerna, historiker, journalist, - Swedano Journal

          Jf. yderligere oplysninger på  www.moses-egypt.net

 

 

Numexam
 

Meninger om bogen

BIND 2 - uddrag fra forsidens flap:
 

           "... denne revurdering af Moses' historiske forhold ...er ikke alene seriøs historieskrivning, men også levende historieskrivning ...".
          - Leo Hjortsø, universitetslektor i klassisk filologi, Købehavns Universitet


          "... et væsentligt bidrag - til fiksering af den egyptiske kronologi ...". (Vedr. afhandlingen om det egyptiske stjernekort)
          - Kristian Peder Moesgaard, dr.scient., Institut for De Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet

_¤ Sagt om Moses-seriens 1. bog "De Fortrængte Optegnelser" :


          "... en fascinerende, tværvidenskabelig og sammenhængende skildring af profetens herkomst ...den danske autodidakte polyhistor, Ove von Spaeth, der i en årelang, veritabel kraftanstrengelse mener at have sporet Moses' oprindelse og videre liv i en sand meteorstorm af kilder. - Med et ganske enkelt formidabelt styr på den historiske udvikling og udveksling i Middelhavsområdet og Nærorienten lægger Ove von Spaeth et dybt fascinerende puslespil, der meget vel kan vise et sandt billede af Moses og hans liv ...".
          - Steen Voigt, BerlingskeTidende


          "... dansk forsker skaber opmærksomhed og begejstring hos en række religionshistorikere ...En bedrift, der kan sammenlignes med en opdagelsesrejse. Ikke ud i verden, men i historiens forsvundne lag - det kræver disciplin, formidabel viden, et hoved som en multigigabytes harddisk... Det er sjældent at møde den slags afhandlinger, der holder andre end forfatteren og hans familie lysvågne... Hans bøger kan blive den sidste danske videnskabsbestseller i dette årtusind. ..." (1999).
          - Flemming Chr. Nielsen, cand.scient., forf., - Jyllands-Posten


          "... det brede udsyn og den større sammenhæng. ...Jeg har lært fantastisk meget om de gamle ægyptere og de meget skrivende jøder af denne bog. Men jeg er ikke parat til at skrive under på rabbinernes placering af Moses ...jeg er dybt imponeret af Ove von Spaeths vidtstrakte viden ...".
          - F.J. Billeskov Jansen, professor, dr.phil., - Politiken 
 
 
Sidetop
Numexam

 

  :  Gåden om Faraos Datters Søn
ATTENTATET PÅ MOSES  -  bind 2

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line


 

 

Arkiv 2a1:             Introduktioner       BIND 2's FORORD AF ANDRE FORSKERE, SAMT INDHOLD

Arkiv 2a2:             Bibliografi over      PUBLICERET OMTALE AF BIND 2

Arkiv 2a3:             Medie-resumé       PRESSEMEDDELELSE OM BIND 2      

Arkiv 2b1 til 2b7:  Bind 2's hele          BOGANMELDELSER OG LITTERATURKRONIKKER

Arkiv 2c1:             Breve & meninger  BIND 2's DEBAT-SIDE

 

  
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Pressemeddelelse for Moses-seriens bind 2
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
INTRODUKTION
 
ANMELDELSER
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*