MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Dronninger og kronprisesser har spillet gudinden Isis' rolle ved ceremoniel - ligesom Faraos Datter, da hun modtog Moses-barnet på Nilen.
ARKIV 1a-3
Pressemeddelselse om Bind 1
1:  Udgivelsens nyheder og info
2:  Meninger om bind 1
Site•map
< Forrige | Næste > 
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse
Klik - køb bogen her - direkte
 
 
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dkP R E S S E M E D D E L E L S E
 fra  C.A. Reitzels Forlag      (udsendt den dato bogen udkom, se nedenfor)
 
De Fortrængte Optegnelser
- Moses' Ukendte Egyptiske Baggrund
ATTENTATET PÅ MOSES   bind 1
- genopdagede beretninger afslører, at Bibelens største profet var født til at kunne blive egyptisk tronfølger - men at fjender ved hoffet og præsteskabet forhindrede, at han blev farao ...


UDKOMMER:    tirsdag den 25. maj 1999    -    Illustreret,  238 sider,  kr. 248,-      -   C.A. Reitzels Forlag 

                                                              (ed.note:  2.oplag, opdateret og justeret, udkom august 2004)
 
 
Klik - køb bogen her - direkte
 
INDHOLD

At Moses blev fundet af faraos datter i sivene ved Nilens bred, er en beretning, der stort set kendes af enhver. Men var det myte, eller har betydelige dele af moderne bibelforskning begået "mord på historien"? Her bryder en opsigtsvækkende, ny dansk bog igennem konventionel anskuelse og afdækkre Moses' historie i logisk sammenhæng som overraskende anderledes end hidtil antaget.
          Et spændende og utraditionelt materiale er her for første gang samlet og fremlagt som en helhed. "De Fortrængte Optegnelser" afdækker et omvæltende og skjult attentat på Moses - samt at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget. En påkrævet revurdering af genopdagede historiske informationer afslører Bibelens største profet som oprindelig forudbestemt til at være egyptisk tronfølger ...
 

Hvad lå der bag den gådefulde beretning om Moses' fødsel?
Findes der skjulte indgreb tidligt i bibelteksten?
Var Moses født af faraos datter?
Hvad indebærer det, at Moses' navn er egyptisk?
Hvorfor tavshed om de første mange år af Moses' liv?

Episoden med barnet sejlende på floden var i oldtiden et udbredt, veldefineret kongebarnsceremoniel. Og var faraos bud om drukning af børn en offerhandling tilknyttet gamle kultiske, hemmelige ritualer? En lang række forhold forbundet med sådanne fortidens kulter findes bevaret i historien og genkendes i nutiden bag vores sprog og skikke.

          Overleverede sjældne beretninger om Moses bliver via egyptisk tradition, arkæologi og antropologi sat i relation til Bibelen og upåagtede data i rabbinerskrifterne (Talmud) og hos oldtidens forfattere. - Genfundne astronomiske data, der kan efterprøves objektivt på basis af moderne videnskabelig astronomi, bidrager til præcis datering.

          Kendskab til Moses' status og tidsalder - som tidligere mangel i bibelsk og historisk viden skabte forvirring om - kan nu genetableres. Flere bibelske gåder har mulighed for at finde deres løsning. En usædvanlig forskningsindsats kan her opleves i form af levende historieskrivning, hvor læseren kan "holde kilderne i hånden" og hele tiden føle sig på sikker grund

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
 VURDERINGER

          "... det mest originale, på flere punkter måske også det mest velunderbyggede bud på Mosesspørgsmålet inden for den moderne forskning... En storslået syntese... nye spændende perspektiver... Ove von Spaeth's bog kan bidrage til at opstille nye standarder - nationalt såvel som internationalt - for fremtidens bibelforskning i almindelighed og Mosesforskningen i særdeleshed ... ".
          "... levende, logisk struktureret og letforståelig... Man føler sig ikke blot intellektuelt oplyst, men også menneskeligt beriget. -  Oldtidsstudiernes indlysende relevans for det moderne menneske vil læseren ikke være i tvivl om efter at have læst dette værk ...".

Jens-André P. Herbener, religionshistoriker og semitisk filolog, - Projektleder ved ny videnskabelig oversættelse af Den Hebraiske Bibel (Det Gamle Testamente) til dansk

-

          "... Fra den astronomiske synsvinkel finder jeg udgangspunktet (datering) i en bestemt planetkonstellation i 1537 f.Kr. værdig til at fortjene afprøvning - i relation til bibelforskning, egyptologi, arkæologi og almen historie. Den faktiske forekomst af planetkonstellationen og andre astronomiske forhold kan efterprøves objektivt på basis af moderne astronomisk teori ... ".
          "... der er anvendt et endda bredere spektrum af kildemateriale end hos tidligere forskere på dette felt. Omfattende litteraturlister vidner om overordentligt grundige baggrundsstudier: historie, teologi, religionshistorie, arkæologi og astronomihistorie. - Hele fremstillingen og dens resultater fortjener at blive kendt også uden for skandinavisk sprogområde ...".

Kr. Peder Moesgaard, dr.scient., Institut for De Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet; - direktør for Steno Museet, Danmarks Videnskabsmuseum

 

Gardiner's A-1: se
 
 FORFATTEREN

OVE VON SPAETH har som forsker og forfatter til denne første bog i serien om den historiske Moses solid basis i historiske og astronomiske studier. Hans øvrige lange række af usædvanlige artikler og bøger om disse emner er resultat af de mange års intensive undersøgelser.
          Til et overraskende antal stadigt eksisterende markante spor og nøgler fra oldtiden ved afdækning af mysteriet om Moses - i realiteten med åbning til en ny historisk dimension - har Ove von Spaeth benyttet en omfattende forskning i arkæologi, egyptisk tradition, oldtidssprog, religionshistorie, antropologi, samt faktuelt historisk vigtige forhold inden for mysterielæren og mytologien. - Han belyser det sjældne og endda kontroversielle materiale ud fra en tværvidenskabelig linje og desuden fra ny holistisk vinkel - og arbejder endvidere på at udvide grundlaget til et særligt videnskabsområde: historiske religioners kosmologi.
          Jf. yderligere oplysninger på  www.moses-egypt.net
 

 

Gardiner's A-1: se
Sidetop
MATERIALET

På et tidspunkt måtte nogen bryde igennem konventionel anskuelse og i stedet dokumentere Moses' historie i en logisk sammenhæng ud fra de mange, ofte detaljerede informationer, der endnu er bevaret om ham. Det er endelig sket her. Og i en forfriskende anderledes form.
          Herved aktualiseres hidtil skjulte kapitler i vores fælles kulturelle forhistorie:  ud af den velkendte bibelske beretning fremdrages den indgribende og langt mere omfattende egyptiske baggrund. - To vigtige nøgler hertil er astronomisk datering samt oldtidens magisk-rituelle mysteriespil.

          Denne revurdering af Moses' status og tidsalder er funderet i tværvidenskabelig, kulturhistorisk forskning - og er ikke "levnedsskildring" af Moses, documentary fiction eller modebetonet historieskrivning. For at optimere eksakthed i emner på videnskabelige specialområder, er et særligt antal udvalgte forskere og fagfolk konsulteret. Den forbedrede datering vil flytte Moses fra myte til historie. I bogen gengives mange hidtil næsten ukendte illustrationer.
          Det ofte sjældne tekstmateriale er elementært spændende - og er tilgængeliggjort med vægt på, at bogen kan læses uden videnskabelige forudsætninger.

 

 

Meninger om bogen

BIND 1 - tekst på forsidens flap  (i bogens 2.oplag, opdateret udgave):
 

           "... levende, logisk struktueret og letforståelig... Man kan derfor håbe at Ove von Spaeths bog kan bidrage til at opstille nye standarder for fremtidens bibelforskning i almindelighed og Mosesforskningen i særdeleshed - nationalt såvel som internationalt ...".  
           - Jens-André P. Herbener, semitolog, projektleder ved ny, videnskabelig oversættelse af Den Hebraiske Bibel til dansk


           "... revurdering af datering af Moses: fra astronomisk synsvinkel finder jeg udgangspunktet værdigt til afprøvning i relation til forskningen og almen historie... Hele fremstillingen og dens resultater fortjener at blive kendt også uden for skandinavisk sprogområde ...".
           - Kristian Peder Moesgaard, dr.scient., Institut for De Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet

_
 

Ekstra tekst på forsidens flap (i bogens 2.OPLAG, opdateret udgave):
 

¤  Sagt om Moses-seriens 1. bog "De Fortrængte Optegnelser" :


           "... dansk forsker skaber opmærksomhed og begejstring hos en række religionshistorikere ... En bedrift, der kan sammenlignes med en opdagelsesrejse. Ikke ud i verden, men i historiens forsvundne lag - det kræver disciplin, formidabel viden, et hoved som en multigigabytes harddisk. Det er sjældent at møde den slags afhandlinger, der holder andre end forfatteren og hans familie lysvågne ...".
           - Flemming Chr. Nielsen, cand.scient., forf., - Jyllands-Posten


           "...det brede udsyn og den større sammenhæng. ... Jeg har lært fantastisk meget om de gamle ægyptere og de meget skrivende jøder af denne bog. Men jeg er ikke parat til at skrive under på rabbinernes placering af Moses. - Jeg er dybt imponeret af Ove von Spaeths vidt- strakte viden ...".
           - F.J. Billeskov Jansen, prof., dr.phil., - Politiken


           "... Sjældent om nogensinde er dateringen præciseret eller implikationerne udbygget i så gennemarbejdet detalje ... Der står ualmindelig megen mere prestige på spil, end man skulle tro ved første øjekast, for hvis Ove von Spaeth blot har ret i hovedtrækkene, vælter ganske enkelt de seneste mange års dominerende teologiske opfattelser inden for området som dominobrikker ...".
           - Rune Engelbreth Larsen, cand.mag. i idéhistorie og religionsvidenskab, redaktør, - Faklen


           "... skrevet i et sprog og med en progression, der også kvalificerer helheden som gennemgribende spændende - og samtidigt en helt igennem veldokumenteret bog - har denne forsker kunnet bevæge sig fordomsfrit med det større overblik og sammenhængsforståelse. - Et så righoldigt gennembrud er måske næppe set tidligere i Moses-forskningen ... Et kulturhistorisk viden-depot af unik karakter ...".
           - Jens Jørgensen, M.A. historiker, cand.mag., historiecensor ved Kbh's, Aarhus og Odense Univ., - Frederiksborg Amts Avis

_


           BIND 1, bagsidens flap:


           "... en fascinerende, tværvidenskabelig og sammenhængende skildring af profetens herkomst ...den danske autodidakte polyhistor, Ove von Spaeth, der i en årelang, veritabel kraftanstrengelse mener at have sporet Moses' oprindelse og videre liv i en sand meteorstorm af kilder. - Med et ganske enkelt formidabelt styr på den historiske udvikling og udveksling i Middelhavsområdet og Nærorienten lægger Ove von Spaeth et dybt fascinerende puslespil, der meget vel kan vise et sandt billede af Moses og hans liv. ..."
           - Steen Voigt, - Berlingske Tidende


          "... efter en imponerende research revurderer von Spaeth Moses- skikkelsen... og har allerede høstet bred anerkendelse for sin enorme forskning - han formår at videregive, så andre kan forstå den ...".
           - Erling Andersen, cand.theol., - Jydske Vestkysten


           "... super-tværfaglighed - ufatteligt flittige studier ...det er lykkedes at præsentere resultaterne i et sprog og en stil, så menigmand kan være med. Som formidlingsopgave er bogen til rent højeste karakter ...".
           - Ejgil Søholm, M.A. i litteraturvidenskab, forskningsbibliotekar, forf., - Jyllands-Posten
 
 
Sidetop
Numexam

 

  :  De Fortrængte Optegnelser
ATTENTATET PÅ MOSES  -  bind 1

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line


 

 

Arkiv 1a1:             Introduktioner       BIND 1's FORORD AF ANDRE FORSKERE, SAMT INDHOLD

Arkiv 1a2:             Bibliografi over      PUBLICERET OMTALE AF BIND 1

Arkiv 1a3:             Medie-resumé       PRESSEMEDDELELSE OM BIND 1      

Arkiv 1b1 til 1b7:  Bind 1's hele          BOGANMELDELSER OG LITTERATURKRONIKKER

Arkiv 1c:               Breve & meninger  BIND 1's DEBAT-SIDE

 

 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Pressemeddelelse for Moses-seriens bind 1

INTRODUKTION
 
ANMELDELSER
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*