MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Den egyptiske hær var dygtigt ledet på Amenhotep II's tid
ARKIV 3b-4
       Bind 3's kronikker og anmeldelser, 4. DEL
  9:  Thorstein Michael Frank,  Frankerne.dk, 28/7 2003
10:  Ole Henningsen,  til Dagbladet Information, juli 2004
11:  Randi Christiansen,  Danmarks Radio, P1website, 15/3 2003
12:  Erling Haagensen, i bogen "Mordet på ordet", 13/6 2008
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
REFERENCE  28/6 2003
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Frankerne.dk, permanent tekst, den 28. juni 2003  -  anbefaling:
Historiens store hemmelighed
Af  THORSTEIN MICHAEL FRANK, kommentator
 

Vores to danske forfattere, Ove von Spaeth (www.moses-Egypt.net) og Erling Haagensen (www.merling.dk), har med deres viden og indsigt omkring Moses og Tempelridderne, bidraget betydeligt til verdens søgen efter sandheden.
          - Interessant er, hvem og hvad var Moses og ikke mindst, hvilken viden var det han havde med fra det gamle Egypten, og hvor meget af det Jesus sagde kommer egentlig fra Moses? Læs mere om Moses i bøgerne af Ove von Spaeth.

          - Ove von Spaeth er uafhængig forsker og har skrevet nogle meget interessante bøger om Moses. Denne nye viden om Moses vrider vores opmærksomhed i en retning, som mange ikke kan eller vil, da dan strider voldsomt mod meget af vores børnelærdom. - Hvem Moses var og hvad han havde med ud fra Egypten ... Læs selv bøgerne.
          - Også en artikel om "Tempelriddernes viden" er skrevet af Ove von Spaeth: Hvad bragte Tempelherrerne egentlig med hjem fra det hellige land? Der er efterhånden skrevet en del om Korsridderne. Mange spørgsmål er blevet stillet, og flere og flere svar dukker i disse år frem af fortidens skygger.
          - Fandt disse adelsmænd en skat, og fik de den bragt til Europa? Hvad bestod skatten af ?? Måske Pagtens Ark, som Moses lod lave ved Sinai bjerget (år -1454), og som senere placeredes i Salomons Tempel (år -870). Måske selve "The Book Of Moses"? Den originale bog, skrevet af Moses, Jødernes bibel. Læs mere om Moses her: www.moses-egypt.net

          - Moses har alle hørt om, og flere film er blevet til med udvandringen fra Egypten til Israel. Mange tror dog stadig knap på, at Moses nogensinde har levet. Det har Ove von Spaeth nu klart modbevist. Læs bøgerne og bliv meget klogere. Nr. 4 og nr. 5 er på vej.

          T.M.F.

Thorstein Michael Frank, - http://www.frankerne.dk/index.html & http://www.frankerne.dk/The_Holy_Grail.htm  -  (28.jun.2003)

- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Gardiner's A-1: se
Sidetop
10  LITTERATURKRONIK  JULI 2004
 
¤ Indsendt til Dagbladet Information, juli 2002  -  litteraturkronik:
Den dag da Solen stod stille ...
Af  OLE HENNINGSEN, skribent, foredragsholder
 

I anledning af den seneste nyhedsformidling i medierne angående nogle aktuelle opdagelser af kometer og mærkelige himmelfænonemer og deres mulige historiske gensyn fra tidligere, kan det være af interesse at informere om relevante historiske træk.
          Også i samme forbindelse: en imponerende løsning på en historisk oldtidsgåde, som jeg har fået indblik i via en ny bog om historiske opdagelser. Her finder jeg det mest relevant at berette om netop den information blandt bogens mangeartede indhold. Dette er i øvrigt i stærk forbindelse med  den ældst kendte oldtidspersonlighed, som forfatteren benævner som "den historiske Moses".
          En særlig opdagelsesfærd har frembragt overraskende indblik, er fører til fundet af et historisk omdrejningspunkt. Det ser ud til at afgive den hidtil mest præcise datering af den ellers uklare tidlige bibelske tid. Det tilhører en sammenhæng, hvor datidens kulturer var stærkt optaget af stjerner og andre fænomerner på himlen.
          Og her er det er tilmed praktisk, at astronomien i dag kan hjælpe forskerne til de mest nøjagtige historiske dateringer. I omtalte nye bog fremdrages en perlerække af utroligt spændende, ja omvæltende forhold. Herunder også interessante indblik i opfattelsen af astronomien før og nu. Der er tale om forskeren Ove von Spaeths bog "Den Forsvundne Tronarving" (C.A. Reitzels forlag, 2001). - Bogens undersøgelse af et af historens mest sjældne astronomiske fænomener er værd at se nærmere på. Lad os se - her i forkortet sammendrag - på denne episode:

          Kort efter afslutningen på Moses' og israelitternes udvandring (exodus) fra Egypten - omtales i Bibelens "Joshuas Bog" (10,12-13) nogle ejendommelige astronomiske forhold under et slag ved Gibeon: "... Sol stå stille over Gibeon, og Måne stå stille over Ajjalons dal ...". - "... Så stod Solen stille, og Månen blev stående ... og Solen blev stående midt på himlen og hastede ikke med at gå ned henved en hel dag ...".
          Bogen påviser, hvordan dette usædvanlige himmelfænomen synes astronomisk at kunne bestemmes som en total måneformørkelse - af speciel art.

'En sådan dag er aldrig forekommet før eller siden'
Atmosfærens luftlag er tættest inderst ved Jorden og virker her som en bøjet lysleder eller prisme. Astronomerne kalder det for "refraktion". Denne lysbøjning bevirker, at det synlige billede af Måne og Sol løftes næsten en halv buegrad over horisonten (en halv grad på himlen er som bredden af fuldmånens skive).
          Den opstigende Måne kan derfor under disse forhold ses før, den er nået op over horisonten. Tilsvarende forbliver selve billedet af Solen på himlen nogen tid efter, at den er gået ned.
          Højdeniveauet og refraktionen kan således tilsammen forøge Solens og Månens tilsyneladende højde over selve horisonten med mere end en buegrad. Dette både fremmer og forlænger tiden for disse himmellegemers direkte synlige tilstedeværelse på himlen. Geografisk ligger Joshuas slagmark 600 m over havniveau.
          Ifølge bibelteksten foregik det få måneder efter påsken. Astronomisk beregning viser herom, at en særlig måneformørkelse ved Gibeon fandt sted ved solnedgang 25. juni (efter nutidig kalenderstil) 1415 f.Kr.
          At beregne formørkelsen præcis ved solnedgang kræver det optimale. Der er flere anerkendte formel-metoder, der i minutmæssig præcision giver lidt forskellige resultater. Men uanset metode indtraf der en formørkelse den pgl. dag. Overtro var knyttet til fænomenet - den omhandlede formørkelse viser sig ud fra Bibelens oplysninger (lokaliteten og tiden på dagen) at have stået i fjendernes synsfelt og har været med til at skræmme dem.
          Det specielle ved dette himmelfænomen i "Joshuas Bog" viser sig at være, at både Solen og den formørkede Måne kunne ses samtidig. Den ene i vesthorisonten og den anden i østhorisonten - til trods for, at de stod nøjagtigt over for hinanden på hver sin side af Jorden - opfattet som at "Solen ikke gik ned".
          Det var en astronomisk situation, der normalt medfører, at det kun er muligt at se det ene himmellegeme ad gangen. Men den pågældende type måneformørkelse, hvor både Sol og (fuld)Måne er synlige samtidig, er da også et så uhyre sjældent fænomen, at "Joshua Bogen"s tekst lader derefter forstå, at: "...en sådan dag er aldrig forekommet før eller siden..."!

Kleomedes' fænomen
Men 1.600 år efter Joshua-episoden har den græske astronom Kleomedes (200-tallet e.Kr.) omtalt et sjældent fænomen præcis magen til. Det blev observeret ved det Kaspiske Hav. Han beregnede dets sandsynlighed og dets uhyre sjældenhed. "Kleomedes' fænomen" vil altid kun viser sig inden for et begrænset geografisk område. Herved kan der være uhyre tidspand før det fænomen vil forekomme i den pågældende egn igen.
          "Kleomedes' fænomen" ses kun registreret to gange i nutiden - observeret i Paris 16. december 1880 ved solnedgang sidst på eftermiddagen - samt et århundrede senere på Hawaii ved solnedgang 16. juli 1981.
          Sidstnævnte (dog ikke-totale) formørkelse omtales i tidsskriftet "Sky & Telescope" (December 1981) af en amerikansk astronom, William M. Sinton på Hawaii. Han opnåede den nødvendige, såkaldte ekstra refraktionsvirkning ved at se det usædvanlige himmelsyn fra Mauna Kea's 4,2 km høje bjergtop - efter at have ventet i årevis på en chance for at overvære fænomenet fra et eller andet velegnet sted på Jorden.

          Ud over dette enlige eksempel, i dette tilfælde om det interessante astronomiske fænomen, der optog vore historiske forgængere, rummes der utroligt meget andet spændende stof i det præsenterede værk, "Den Forsvundne Tronarving", som er 3. bind i Ove von Spaeths bogserie "Attentatet på Moses". Til netop til et sammendrag at kunne give en så korrekt som mulig gengivelse af episoden med det sjældne og eventuelt lidt vanskeligt forståelige fænomen, har jeg desuden bygget ovenstående referat direkte fra bogens tekst.
          Og i bogen findes der yderligere som antydet et sandt væld af interessante iagttagelser og fascinerende opdagelser, nemlig også nye vigtige arkæologiske og religionshistoriske resultater med omvæltende opdagelser og fund inden for den dramatiske mellemøstlige historie. Det turde næsten være overflødigt at nævne, at her er der virkelig tale om en spændende og inspirerende læsning.

          O.H.

Ove von Spaeth: "Den Forsvundne Tronarving", Moses' Skjulte Krig før og under Exodus Genopdaget. - C.A. Reitzel Forlag, 255 s., ill., kr. 248,-.


(Med skriftlig tilladelse fra O. Henningsen til fri anvendelse for OvS.
- og Dagbladet Information afviste optagelse
)

- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Gardiner's A-1: se
Sidetop
11  REFERENCE  15/3 2003
 
¤ Danmarks Radio, P1's web site, den 15. marts 2003  -  anbefaling:
Nyt lys på Mosesforskning og jødedommens oprindelse
Af  RANDI CHRISTIANSEN
 

Hvor legitimt og historisk berettiget er egentlig jødernes krav på Israel? Den danske forfatter og Mosesforsker Ove von Spaeth giver i sine bøger om Moses væsentlige oplysninger om dennes liv og betydning for jødedommens oprindelse.
          Von Spaeths omfangsrige og højt respekterede forskning og yderst velunderbyggede konklusioner er derfor et vægtigt indlæg i debatten om og forståelsen for jøderne.
          Det ville være meget velgørende med en eksponering af dette nye og fordomsfrie syn på baggrunden for en problematik, som har plaget menneskeheden så længe.

Randi Christiansen, til: Danmarks Radio, P1, Herreværelset, - www.dr.dk/p1/herrevaerelset/forslag.asp?id=292  -  (15.mar.2003)

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
12  UDDRAG FRA ERLING HAAGENSENS BOG, - 13. JUNI 2008
 
¤ Fra Erling Haagensens bog "Mordet på ordet" om Ove von Spaeth's forskning  - 13 juni 2008  -  resumé: 
Mest overbevisende hypotese om Moses, der endnu er fremkommet

Til sine interessante opdagelser og teorier lader forfatter og filminstruktør Erling Haagensen hovedpersoner i sin bog "Mordet på ordet" også inspirere af forskere og forfattere som dr. Valter H. Juvelius og ing. Henry Kjellson, og fra Ove von Spaeths bogserie "Attentatet på Moses". Alt dokumentarisk stof er gengivet fint pålideligt, -tillige giver han dette korte og udmærkede resumé over bogseriens fremstilling af den historiske Moses:
_

Mange historikere er i dag er tilbøjelige til at betragte historien om Moses som eventyr. Men fem specielle bøger præsenterer en meget, meget spændende dokumentation, der sætter navn på Moses som en historisk person i faraonernes Egypten. Bøgernes forfatter, Ove von Spaeth, har fremsat hypotese - støttet af mange akademiske eksperter, men præsenteret helt udenom det akademiske samfund - og det er den mest overbevisende hypotese om Moses, der endnu er fremkommet.
          Den sætter samtidig en lang række hidtil uforklarlige historiske hændelser i det gamle Egypten ind i en fuldstændig logisk sammenhæng. Den vil i fremtiden få meget, meget stor historisk betydning. Bogserien hedder "Attentatet på Moses", og det kan stærkt anbefales alle at læser den.
          I sine bøger om Moses redegør Ove von Spaeth for, at Moses slet ikke er hebræer, med derimod en ægte søn af faraos datter Hatshepsut, og at historien om modtagelsen på Nilen i virkeligheden afspejler den rituelle modtagelse af denne søn som den retmæssige arving til Egyptens trone. Biblens historie om Moses, der sejler i en kurv på Nilen beskriver altså en officiel ceremoni.

          Ove von Spaeth baserer sin hypotese på en kombination af egyptiske ritualer og astronomiske begivenheder. Han afslører at have et usædvanlig grundigt kendskab til begge dele, og det giver ham nogen fordele, som almindelige egyptologer ikke har. Ud fra sin viden om astronomiens og oldtidsastrologiens betydning for ritualerne er han i stand til at fastslå en dato, som er den mest sandsynlige for brylluppet mellem Hatshepsut og hendes ligeledes kongelige halvbroder. Traditionen foreskriver nemlig, at brylluppet helst finder sted på en bestemt dato, hvor stjernerne markerer et særligt højdepunkt af rituel betydning.
          De indicier Ove von Spaeth har fremlagt kan logisk forklare den ejendommelige historie om Faraos Datter, der modtager arken på Nilen. Det er et tilbagevendende egyptisk ritual for indvielse og modtagelse af en ny arving til tronen. Det finder altid sted tre måneder efter fødslen og altså nøjagtig på årsdagen for undfangelsen. Det kan også logisk forklare det ellers helt uforklarlige, at Moses bliver opdraget ved hoffet som søn af Faraos Datter og dermed som kronprins.
          Men hvis det er rigtigt, hvorfor bliver han så ikke farao? Ifølge von Spaeth er det, fordi Moses' far ikke er Hatshepsuts mand, den dengang kun 12-årige Thutmoses II, men en højtstående præst, Jetro, fra kongefamiljen. Jetro er et egyptisk ord, der betyder Nilen, floden. Moses er blevet modtaget fra floden af Faraos Datter og således også bragt til verden ved hjælp af den hellige flod. Hatshepsuts gemal Thutmoses II når dog senere at få en søn med Iset, en af hans elskerinder, lige inden han dør af en sygdom. Derefter regerer Hatsheput alene i en årrække. Men Moses har altså en konkurrent til tronen, nemlig Tuthmosis II's søn. Vi ved, det er ham, der bliver farao Tuthmosis III. Og det er ham, der senere fjerner Hatshepsuts navn og billeder alle vegne i Egypten.
          Biblen fortæller os, at Jetro bliver Moses' svigerfar, og at han da er præst ved templet i Midjan. Men i de gamle hebraiske rabbinerskrifter får vi at vide, at Jetro først var en højtstående præst ved faraos hof, før han bliver udstødt fra hoffet og bliver derpå placeret som præst ved et afsides liggende tempel på Sinai. Det er her Moses opholder sig i næsten 40 år, efter at også han blev udstødt fra hoffet.

          Ved udvandringen fra Egypten plyndrede Moses og hans følge flere af templerne - ifølge oldtidens egyptiske historiker Manetho. De værdifulde dokumenter, Moses tog med sig fra Egyptens templer, kan bl.a. have rummet en avanceret viden. Professionelle og eksperter har bl.a. genkendt noget af dette i egypternes utrolige tekniske kunnen. I hvert fald har Moses taget et eller andet med sig af så enorm stor betydning, at farao, ifølge de af Ove von Spaeth dokumenterede spor, sætter en eftersøgning i gang, der er så intensiv, at Moses må bruge alle sine kræfter på at skjule sig selv og Israels stammer i ørkenen i 40 år som fredløse.

Erling Haagensen, forfatter og filminstruktør, - resumerende oplysninger fra hans drama-dokumentar krimi "Mordet på ordet" (Documentas 2008) - http://www.merling.dk - (13.jun.2008)


Erling Haagensen har også udgivet bl.a. "Tempelherrernes Skat" og "Bornholms Rundkirker" - og sammen med Henry Lincoln: "The Templars' Secret Island", den fantastiske historie, der har dannet baggrund for Da Vinci Mysteriet.

Numexam
 


 
 
Klik - køb bogen her - direkte
 : Den Forsvundne Tronarving
- Moses' Skjulte Krig før og under Exodus Genopdaget.  - ATTENTATET PÅ MOSES, bind 3

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller: online netboghandel Bog & Mystik, Valby, kontakt@bog-mystik.dk , www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Gardiner's A-1: se

 

>>> Fortsættes her:

Bind 3's anmeldelser og kronikker, 1. DEL
                 
Bind 3's anmeldelser og kronikker, 2. DEL

Bind 3's anmeldelser og kronikker, 3. DEL

Bind 3's anmeldelser og kronikker, 4. DEL
                 
Bind 3's anmeldelser og kronikker, 5. DEL

Bind 3's anmeldelser: supplement, 6. DEL

 

 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Bind 3's anmeldelser, 4.del arkiv
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 3
INTRODUKTION
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*