Yderligere anmeldelser af Moses-seriens bind 3.htm
  MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Under 1400-1100-tallet f.Kr. - på Moses' tid - havde egyptiske stridsvogne deres storhedstid (ostrakon, Tell el-Amarna)
ARKIV 3b-6
Bind 3's anmeldelser - supplement - 6. DEL
15:  Asger B. Clausen,  Consim Net-journal, 9/9 2002
16:  Claus Fentz Krogh,  GenesisPatriarchs, 2002
17:  Ray L. Kaliss,  The Genesis Letters, February 2002
18:  Ove von Spaeth,  Kristeligt Dagblad, 31/5 2005
19:  Anu Kumar, Ph.D. in English Literature, moses-egypt news, 9.Oct.2011
20:  Bind 3's forskning inspirerer i Erling Haagensen's krimi, juni 2008
a-l:  Referencer & anmeldelser, div.
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
15  REFERENCE  9/9 2002
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Consim Net-journal, den 9. september 2002  -  supplerende information:
Historisk kronologi, Chariot Lords
Af  ASGER B. CLAUSEN
 

Ægypterne under Ramses d.2. og Hittitterne udkæmper en stribe slag (herunder Kadesh) om handelsruterne i det østlige Middelhav... Ifølge hidtidige historikere var det her, at Moses forlod Ægypten med sin tro på en og kun en gud. Danskeren von Spaeth, der er i gang med at udgive 5 bøger herom, argumenterer dog seriøst for at begivenheden ligger tidligere og at samme Moses egentlig er en ægyptisk prins, der tabte en magtkamp. Under alle omstændigheder en begivenhed, der har påvirket næsten alt de seneste 3.300 år både i Europa og Mellemøsten. Tankevækkende.

Asger B. Clausen, - Consim, http://mola.homepage.dk/consim/artikler/chariotlords.html - konflikspil-information  -  (9.sep.2002)

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
16  REVIEW, REFERENCE, AUTUMN 2001
 
¤ GenesisPatriarchs, reference on the book-series on Moses, autumn 2001  -  opinion:
No other researcher has come as close
Af  CLAUS FENTZ KROGH
 

The Danish researcher Ove von Spaeth does, in his book series: "Assassinating Moses", set up a quite convincing theory ...I do not necessarily agree in all von Spaeth's conclusions, but certainly no researcher has ever come as close to the truth about Moses as he does..

Claus Fentz Krogh, - www.genesispatriarchs.dk/patriarchs/joseph/joseph_eng.htm  -  (autumn 2001)

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
17  REVIEW REFERENCE, FEBRUARY 2002
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ The Genesis Letters, Public and Private online Library, February 2002  -  comment on chapters of vol.1:
Looking outside of biblical traditions
By  RAY L. KALISS
 

New Research on Moses: Fascination research done by a Danish scholar into the historical Moses. While I may not necessarily concur with some of Ove von Spaeth's conclusions regarding the religion's aspects of Moses, I find his historical research into who Moses was to be fascinating and possible very accurate. In the very least, human flesh is put upon Moses by looking outside of biblical traditions to place him in a wide historical setting..

Ray L. Kaliss, www.thegenesisletters.com/Library.htm  -  (February 2002)

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
18  PRESSE DEBAT 31/5 2005
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Indlæg, Kristeligt Dagblad, den 31. maj 2005 (s. 8)  -  debat:
Arkæologiske fund der passer med bibelske udsagn
DET GAMLE TESTAMENTE. Den særlige gren af bibelforskningen, 'Københavnerskolen' kunne gerne kigge lidt mere på nyere arkæologiske fund, inden Bibelen i større omfang afvises som historisk kilde.
Af  OVE VON SPAETH
 

Der skal tages hensyn til bibelteksters historiske udsagn, betoner dr.theol., GT-lektor Nicolai Winther-Nielsen i Kristeligt Dagblad den 23. maj og angriber, hvad han kalder den "ensididige sandhed" udstedt af Københavns Universitets Teologiske Fakultet.
          Hertil siger professor, dr.theol. Niels Peter Lemche fra nævnte fakultet i Kristeligt Dagblad den 25. maj, at Winther-Nielsens holdninger "fører til begrænsende læsning og forståelse".
          Parterne er faret i totterne på hinanden og beskylder hinanden gensidigt for snæver ensporethed og endda for en slags fundamentalisme.

          Idet disse udsagn og holdninger fremstår som subjektive følelsesbetonede, hvordan skal vi så få tillid til at også kunne finde tilstrækkelig videnskabelighed hos parterne?
          Dog må det siges at være befriende, at der i hvert fald nu eksisterer flere og mere nuancerede syn på Bibelens historicitet end den massive afvisning af biblen som historisk kilde, som netop fakultetets såkaldte "Københavnerskole", ofte meget enerådende, har repræsenteret, og hvor holdningen for eksempel er, at Joshuas invasion af Kanaan kun er en myte.

          Er det det? I Tell el-Amarna brevene fra farao Amenhotep III og Akhenatons arkiver (fundet i 1887) fremgår, at de dengang egyptisk dominerede byfyrster og guvernører i Kanaan i en periode på lidt over 20 år forgæves bad Egypten om hjælp mod indtrængende apiru-folk, hebræere.
          Antallet stemmer med Biblens beskrivelse, hvor invasionen angives at vare ca. 21 år.
          Der er også overensstemmelse mellem Tell el-Amarna brevene og Bibelens navne på alle disse mange ledere og deres konkrete lokaliteter, ordret gengivet i Bibelens "Joshuas bog".
          Også det tilhørende sandsynlige tidspunkt for invasionen har man afvist, men på et mangelfuldt grundlag. Når selv Joshuas navn findes i disse breve, har indvendingen været, at "der er ingen sikkerhed for, at det er den samme Joshua som i Bibelen". Isoleret betragtet er det naturligvis sandt, men det er så uden at se på hele sammenhængen.

          Disse Tell el-Amarna breve udgør endda bare en mindre del af indicierne. Der er utroligt meget mere. F.eks. den britiske arkæolog John Garstang's udgravning af Jeriko, der afdækkede bymurenes sammenstyrtning (med tydelige tegn på jordskælv) - fuldstænding som i bibelberetningen. Denne omtaler også Rahabs hus oppe på muren og en nedbrænding af byen, og plyndringen forinden af alle metalgenstande.
          Garstang fandt virkelig huse på muren og rester af tilrettelagte bål til byens regulære nedbrænding, samt at kun denne by ud af alle de mange Jeriko'er, der er bygget oven på hinanden, var ribbet for alt metal.

          Arkæologen Kathleen Kenyons senere - på nogle punkter modstridende, men delvis fejlinfluerede - datering har ingen indvirkning, idet moderne, objektive kemiske analyser af keramikglasurer (fundet i dette specielle by-lag) afgørende demonstrerer, at Garstangs datering netop er den sandsynlige.

          Jeg intenderer ikke, at de fleste tekster i Bibelen er videnskabeligt historisk sande - f.eks. synes der at være en del udeladelser foretaget i oldtiden af redaktører blandt de præstelige skrivere - imidlertid er det slet ikke artiklens sigte. Her må det i den forbindelse ikke overses, at den etablerede forskning for ikke længe siden tilsvarende påstod, at endda selveste Buddha var en myte, samt at bl.a. hittitterne, byen Troja og kong Midas alle var myter - men det hele med alle påstande måtte trækkes tilbage efter arkæologisk afdækning af uomgængelige hard core-beviser.
          En sådan afvisningform som princip kendes så sent som til 1960, hvor man påstod vikingernes baser i Amerika 500 år før Columbus at være sagaernes "anekdotiske fortællinger", men i nævnte år fandt arkæologer på Newfoundland og andre østkyst-steder afgørende spor, der i mindste detalje stemmer overens med de 1000-årige beretninger.

          Skønt enkelte forskere i 1800-tallet havde gravet i sandet og ret tilfældigt havde fundet den mulige placering af Babylon, fandt de ikke noget, der kunne godtgøre det virkeligt storslåede Babylon. Her tvivlede de akademiske kritikere aldrig på deres egen indsigt, hvorfor Herodot i sin beretning i 400-tallet f.Kr. om Babylon derfor ikke bare ansås for almindelig unøjagtig, men helt utroværdig.
         Og når også Bibelen omtalte selve Nebuchadnezzar, påstod man, denne konge var en myte. Men i 1899 ankom den tyske arkæolog Robert Kaldewey - og i de næste 20 år fandt han præcist, hvad Herodot (og Bibelen) berettede om:  Nebuchadnezzars palads, Ishtar porten, fundamentet til Babelstårnet og, i 1913, et kæmpe terrasseområde, som direkte kunne være de berømte hængende haver.

          Ligeledes, at israelitterne vandrede som en folkehær i ørkenen i mange år, "vidste man helt bestemt" måtte være en myte, for det var en "helt usandsynlig" overlevelsesform. Og at Mao Tze Dong og hans kæmpe hær, mere end hundredetusinde oprørstropper med deres familier, gjorde præcist det samme i Kinas øde egne fra 1934 og frem, ændrede ikke det mindste i de mange teologers afvisning af deres påståede bibelske "myte" om Moses' og israelitternes exodus.

          Den interesserede læser kan finde yderligere dokumentation om den mere sandsynlige exodus i min bog "Den Forsvundne Tronarving" (Attentatet på Moses, bind 3), hvori flere kapitler omhandler den så omdiskuterede israelitiske invasion af Kanaan er minutiøst dokumenteret punkt for punkt - i et omfang, der aldrig før er blevet publiceret i samlet fremlæggelse.

Ove von Spaeth, forfatter, uafhængig forsker, www.moses-egypt.net  -  (31.maj 2005)

NOTE:  Den videre debat i forbindelse med ovenstående artikel - kan følges her: Bind 3's Debat-side's 3. sektion.

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
19  REVIEW OF THE VOLUME 3 ON THE HISTORICAL MOSES
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ forum&news, moses-egypt.net  -  9 October 2011  -  Introductury review:
Sources complement each other in supporting that Moses was an exiled prince
By  ANU KUMAR, Ph.D. in English Literature, M.A. in Sanskrit Studies, lecturer, writer

       Book: "The Vanished Successor. - Rediscovering Moses' Hidden War Leading to the Exodus", by Ove von Spaeth

This third book on the history of Moses develops the circumstances and political context in Egypt preceding the Exodus through a variety of Egyptian, Hebrew, and archaeological, sources and locates Moses in the midst of a series of revolts and uprisings that occurred during a power-struggle for the throne of Egypt in the first third part of the 18th dynasty.
          According to Ove von Spaeth, these sources complement each other in supporting the view that Moses was an exiled prince who repeatedly tried to regain his claim to the throne of the pharaohs by coordinating a series of strategic uprisings in the margins of the Egyptian empire. Moses also appears to have initiated a popular rebellion within Egypt that largely included Hebrew migrant workers as well as some indigenous Egyptians.
          It was not until the foiling of this rebellion that these migrant peoples sought their own land and sovereignty. As well, the author shows that the oldest Moses' textual traditions, such as the Bible and the ancient Rabbinical Writings, describe rare astronomical phenomena and occurrences which can be supported by modern scientific systems of calculation and by material evidence. Such recorded events also help to date specific incidents during the period of the Exodus.

A.K.

Ove von Spaeth: "The Vanished Successor: Rediscovering Moses’ Hidden War Leading to the Exodus". - Assassinating Moses, Vol. 3. - ISBN 87-7876-259-6  -  Danish title: 'Den Hemmelige Religion',
C.A. Reitzel Publishers, Copenhagen 2001, 255 pages, illstr., DKK 248,-

(With written approval at 20.Dec.2011 from Anu Kumar for free use by OvS.)

Sidetop
Gardiner's A-1: se
 
20  INTERTEKSTUEL REFERENCE, 13/6-2008
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Fra Erling Haagensens krimi "Mordet på ordet", 13. juni 2008  -  litterært interplay:
Egyptisk ritual for indvielse og modtagelse af Moses
Af  ERLING HAAGENSEN, forfatter og filminstruktør


Det historiske materiale i Ove von Spaeths bøger og hans fremlagte resultater blev hos andre forfattere, også internationalt, til interesse og direkte inspiration - f.eks.: Erling Haagensen, Annie Dunch, Erik Juul Clausen - og i Sydafrika Lènor Tancred, forfatter og journalist, og i Jugoslavien Boran Novakovic, astronom, m.fl.

          Mange forskere har her anvendt romanform, til at lancere eller afprøve nye tanker. I en dokumentarisk inspireret kriminalroman af Erling Haagensen: "Mordet på ordet" (forlaget Documentas, 2008), tager hovedpersonen Anna - en kvindelig historiker på research i Jerusalem angående tempelridderne - på en udvidet rejse videre til Egypten for at undersøge nogle mystiske, oprindelige Moses-spor. 
          Annas opdagelser afslører, selve idéen til korstogs-bevægelsen er undfanget af bestemte familier i Burgund, der udnytter religiøse følelser i Europa til at gavne deres private og dybt hemmelige interesser i Jerusalem. Anna spores også ind af oldtidskilder bl.a. i Ove von Spaeths bøger om den gådefulde Moses, der videreførte en særlig viden af både spirituel og teknisk art fra det gamle Egyptens mysterier.

          Til nogle af sine interessante opdagelser og teorier lader Haagensen desuden sin bogs personer inspirere af forskere og forfattere såsom dr. Valter H. Juvelius og ing. Henry Kjellson, og fra von Spaeths bogserie "Attentatet på Moses", gengivet spændende og fint pålideligt i denne kriminalgåde, hvis personer er klemt imellem konflikter fra autentisk historisk fortid og det oprivende nutidsdrama. En episode i handlingen, i forb.m. von Spaeths forskning, refereres (m/tilladelse) her:

          -  Jeg forstår det ikke rigtig. Hvis det gik til på den måde, så er Moses jo i virkeligheden egypter. Så har han for det første ikke noget med jøderne at gøre overhovedet, så hvorfor skulle han så føre dem ud af Egypten? For det andet forstår jeg ikke, hvorfor han så ikke skulle kunne blive farao. Hvorfor blev det først hans mor og derefter hans halvbroder, der blev farao i stedet for ham?
          -  Du har ret. De spørgsmål har jeg også stillet. Og jeg er som sagt kommet frem til to mulige forklaringer. Jeg vil fortælle dig det på vej ned til det, jeg først og fremmest er kommet for at se. Det befinder sig nemlig ikke her i templet. ..."

"... -  Som sagt har jeg to forklaringer. Den ene hænger sammen med, at Ove von Spaeth mener, Moses far er Jetro. Biblen fortæller os, at Jetro er Moses' svigerfar, og at han er præst ved templet i Midjan. - Men rabbinerskrifterne fortæller os en længere historie. Her får vi at vide, at Jetro først var en højtstående præst ved faraos hof, før han bliver udstødt fra hoffet og må tage til takke med en stilling som præst ved det afsides liggende tempel på Sinai. Det er her, Moses opholder sig i 40 år, da også han bliver udstødt fra hoffet. -
          Jetro er et egyptisk ord. Det betyder flod. Moses er blevet modtaget af Faraos Datter som en gave fra floden. Moses er altså også flodens barn. Så, Ove von Spaeth foreslår, det var Jetro, der var den præst, der overtog ægtemandens rolle på bryllupsnatten. Deraf navnet. Der er meget, der tyder på, at Jetros pludselige ugunst ved hoffet og modstanden mod Moses som arving til tronen hænger nøje sammen. Modstanden kommer fra præsteskabet. ..."

"... -  Vi ved, hendes efterfølger, Tuthmosis III, der var hendes stedsøn - han satte enten sit eget navn, eller navnene på sin far, Tuthmosis II, eller sin bedstefar, Tuthmosis I, der, hvor Hatshepsuts navn har stået. På den måde blev hun bevidst forsøgt udraderet af Egyptens historie.
          Peter står et øjeblik og ser på Anna. Så siger han:
          -  Vi talte i går i flyet om, at Moses blev offer for et statskup, og at vi skulle lede efter et statskup i Egyptens historie. Det, du lige har fortalt, har da alle de indikationer, der peger på et statskup, har det ikke?
          Anna nikker.
          -  Ja, og Hatshepsut er sandsynligvis netop den Faraos Datter fra biblen, som fisker Moses op af Nilen. Det er derfor, vi nu står her ved hendes gravmæle. ..."

"... Anna holder en pause, så fortsætter hun:
          -  Historien om spædbarnet i en kurv, der kommer sejlende af sig selv på Nilen, siger den dig ikke noget?
          -  Vent lidt, siger Peter. - Er det ikke det der med modtagelsen af en tronarving? Tronarvingen er en gave fra Nilen eller Nilguden. Det er et ritual. Er det det, du mener?
          -  Lige nøjagtig. Det er det, forfatteren gør opmærksom på i de bøger om Moses, jeg lige har læst, siger Anna. - Biblen fortæller videre, at Moses nu bliver opdraget som en søn af Faraos Datter. Han er altså ægyptisk kronprins. Så der burde være spor efter ham.
          -  Vent lige lidt. Peter tænker et øjeblik. Så fortsætter han:
          -  Hvis Moses er egyptisk kronprins, så er det vel meningen, han skal være den næste Farao?
          -  Ja, smiler Anna. - Det er det, der er hele ideen med at være kronprins.
          -  Men vi hører da ikke noget om, at Moses var Farao, vel?
          -  Nej, vi får fortalt, at han på et tidspunkt bliver tvunget til at flygte fra Faraos hof og må gemme sig hos præsten Jetro på Sinai i mange år. Derefter vender han tilbage til Faraos hof. Men nu er han ikke længere kronprins. Nu er han blevet talsmand for de undertrykte jøder, som han hjælper med at flygte fra deres slavetilværelse.
          -  Det lyder, som om han er blevet offer for et statskup, siger Peter.
          Anne ser på ham. Hun kender efterhånden ret godt til Peters evne til at skære igennem til kernen. Og hun må hver gang beundre den evne.
          -  Ja, siger hun. - Det er faktisk præcis den hypotese, vi nu skal se nærmere på.
          Peter sidder tavs et øjeblik. Så siger han:
          -  Men hvis der har været et statskup i Egyptens historie, hvor en kronprins bliver vraget til fordel for en anden, burde det så ikke være nemt at finde i Egyptens historiske annaler?
          -  Nej, siger Anna. - Tvært imod kan det blive meget svært at finde. Det burde du være den første til at indse.
          -  Du mener, at den, der tager magten, fjerner dokumenter og arkiver for at dække over sin forbrydelse?
          -  Lige nøjagtig, siger Anna.
          -  Men en eller anden lille detalje eller et eller andet mærkeligt, der falder i øjnene, kan der vel stadig være tilbage. Alle spor kan vel ikke være fjernet?
          -  Hvis vi har de rigtige briller på, når vi ser på historien, det vil sige, hvis vi på forhånd har en idé om, hvad vi skal være opmærksom på, så kunne vi måske finde noget, der antyder sådan et statskup et eller andet sted i Egyptens historie. Men det kræver, at vi ved, hvor vi skal lede. Det vil sige, vi må vide, hvornår det fandt sted, under hvilken Farao og så videre.
          -  Og det er lige det, vi ikke ved? ..."

"... -  Ifølge biblen fører Moses Israels stammer ud af Egypten. Han er i øvrigt 79 år gammel på det tidspunkt. I forbindelse med udvandringen har vi en meget interessant oplysning hos den egyptiske præst og historiker Manetho, som skrev Egyptens historie for 2.300 år siden. Manetho fortæller, at Moses og hans mænd plyndrer de egyptiske templer på vej ud af Egypten. Her har Moses sandsynligvis skaffet sig nogle umådeligt betydningsfulde dokumenter, som han har taget med sig.
          -  Hvorfor tror du det?
          Anna smiler.
          -  Det tror jeg blandt andet, fordi jeg har tænkt mere over det, du sagde i går om arabernes tekniske og videnskabelige fremskridt, og at det falder sammen med det tidspunkt, hvor de får adgang til Tempelbjerget i Jerusalem.
          -  Så du er enig med mig i den hypotese, at de kan have fundet nogle af Moses dokumenter?
          Peter nikker.
          -  Du har ret. Moses må have taget noget med sig af kolossal betydning. Det er det, som senere blev skjult på gemmestederne i Jerusalem. Det er det, koderne i biblen handler om. Det er det, papirerne fra Ernst handler om. Det er det, Parker-ekspeditionen med Milén og Juvelius var lige ved at nå frem til. Og det er det, Balam nu vil have fat i, er det ikke?
          -  Det er præcis det, jeg mener, siger Anna. - Hvad det end er, så må det være et eller andet med en uhyggelig stor betydning. Og det har nok ikke mindre betydning i dag, end det havde for farao dengang. ..."

Erling Haagensen, forfatter og filminstruktør, - i sin krimi "Mordet på ordet" (Documentas 2008)  -  http://www.merling.dk  -  (13.jun.2008)

Erling Haagensen har også udgivet bl.a. "Tempelherrernes Skat" og "Bornholms Rundkirker" - og sammen med Henry Lincoln: "The Templars' Secret Island", den fantastiske historie, der har dannet baggrund for Da Vinci Mysteriet.

- Erling Haagensen is the co-founder of New Science Limited - with its purpose of supporting fundamental scientific research by cutting across disciplinary boundaries - in order to contribute to a necessary scientific re-examination of existing paradigms, thus including aiming to enhance the common knowledge and the educational level of society, cf. http://www.new-science.co.uk

 
Sidetop
a-l  ANMELDELSER, VURDERINGER OG REFERENCER
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Jødisk Pædagogisk Center, mosaiske.dk, november 2001 - præsentation:
Kendskab og nyt materiale om Moses

          "... (Kultur:) Ove von Spaeth - med en serie på fem bøger, hvor forfatteren på baggrund af historiske studier forsøger at skildre historien om Moses. Forfatteren påstår, at det er lykkedes ham at skrive et værk, hvor bl.a. kendskabet til Moses' status og tidsalder genetableres eller til tider nyfortolkes på baggrund af nyt materiale. Bind II og bind III findes også i - JPC's samling (der) er specielt rettet til studiebrug. JPC's formål er at informere om alle aspekter af jødedom - fra religion, kultur og historie til politik ...".

Jødisk Pædagogisk Center, København Ø - www.mosaiske.dk/jo/tema.htm - (nov.2001)
 

 
¤ Egyptware, Egypt Media Information, 16 October 2002  -  permanent reference:
Moses, Egypt Media Information

Investigating the historical Moses, this book contains a vast amount of information from a vide variety of sources, utilizing research into Hebrew, Egyptian and other contemporary languages ... www.moses-egypt.net/book1/moses1-reviews_en.asp

Egyptware, Egypt Media Information, - www.egyptware.com/clients/positions/egyptware/Detail-AltaVista-17.htm  -  (16.Oct.2002)

¤ kentaurnet.dk, site for Kentaur Forlag og undervisning, juni 2003  -  præsentation:
Moses-mysteriet

Den historiske Moses' skæbne og mysterium udforskes ved Ove von Spaeth's tværvidenskabelige studier i egyptologi, rabbinerskrifter, religionshistorie, bibelanalyse, arkæologi - samt oldtidens astronomi og stjernelære, hvor en hidtil ukendt meddelelse afsløres i verdens ældste stjernekort.m Spændende links:  www.moses-egypt.net

www.kentaurnet.dk, reference i site for Kentaur Forlag og undervisning  -  (juni 2003)

¤ Thirax.dk, Index, redaktionel introduktion (april 2003) -  info:
Opdagerfærd

Om Ove von Spaeth:  Ud over forfatterskabets bøger udøves journalistisk virksomhed - fra atelier både i Danmark og fra flerårige bosættelser i udlandet, og studierejser og anden opdagerfærd til de fleste kontinenter.
          Artikler og kronikker er især om emner inden for historisk astronomi, kultur- og religionshistorie, myteforskning og antropologi. 10. Moses - A genius of the highest order. &: 5. På sporet af Moses' arv fra Egypten.

Thirax, - www.thirax.dk/index.htm  -  (april 2003)

¤ Teosofisk Forening Stavanger, teosofi.no, november 2004  -  info:
Av en rekke utradisjonelle kilder

Moses ble ved et kupp avskåret fra å overta Egypts trone, noe han ifølge gamle jødiske tekster, rabbinerskriftene, var anerkjent og utdannet til. Av en rekke utradisjonelle kilder vil det fremgå, at Moss i lang tid fra sitt eksil, dyktig intrigerte politisk for å gjenerobre tronen.
          I forbindelse med astronomiske fenomener avsløres en enestående sammenhent i kildemateriale og datering. 
          Arkeologiske funn belyser oldtidsskriftenes data, som synes å vise sporene av viktige steder, hvor exodus-folket "i ørkenen" gjemte seg i mer enn 30 år. Som neppe tidligere sett i historiefremstilling inndras i større helhet politisk inngripende mysteriekulter og religiøst-magiske forhold. - Ove von Spaeth:  "Den Forsvundne Tronarving" - Attentatet på Moses, 3.

Teosofisk Forening Stavanger, esoteriske bøker - Møllegaten 37, Stavanger, - http://www.teosofi.no/131.html  -  (nov.2004)

¤ Religion Research, Pagan Influence on Old Testament, summer 2003  -  connection:
Moses and Osiris

Boondoggles of Belief - Links for A Thousand Avenues of Inquiry - Religion Research: Pagan Influence on Old Testament: - Moses and Osiris:  http://www.moses-egypt.net/book1/moses1-reviews_en.asp

Religion Research, Boondoggles of Belief - http://www.control-z.com/pages/boondoggles.html  -  (summer 2003)

¤ Eiberg1/religion, permanent info, pr. 10. november 2003  -  tilbud:
Se hvor du kommer hen

Eiberg1/religion: Ja så er der frit valg på alle hylder og ligesom i det rigtige liv kan du ikke kende dit valg på forhånd - god jagt bare klik lidt rundt omkring og se hvor du kommer hen:
          - Cambridge Cosmology/The Hot Big Bang Model; Thomasevangeliet: Jñana; Void; The Gunas,/Qualities of Nature; Tidsrejsens kvantefysik; - aktivér metallic sfære 7 (eller 11): Moses & Ny Forskning - af Ove von Spaeth: www.moses-egypt.net ...

Eiberg 1, religion - http://home.worldonline.dk/eiberg1/religion.htm  -  (10.nov.2003)

¤ Skive Gymnasium, team-opgave, 2002-2003  -  net-udgave:
Team-opgave Ægypten

Team-opgave Ægypten. Skive Gymnasium, 2002-2003. - Ramses 2 - Kadesh; Dagligliv, økonomi; Kleopatra, - Cæsar, død; Guder; Kheops pyramiden; Sfinksen, templet;
          - Kilder: www.1998126.thinkquest.dk/faraonerne.html - www.usermaatresetepenre.com - www.egyptologi.dk - www.livingstone.dk/egypten/sider/omraader.htm - & - www.moses-egypt.net/book1/moses1-reviews_en.asp

Team, 2002, - http://www.skivegym.dk/teams/teams2002/1z-hjem/opg_Aeg.html  -  (2002-03)

¤ Moses Poster Print Picture Gallery  -  February 2004:
Moses Related Categories

Moses Web Search Results - An interpretation of Moses as a historical person and of the chronology of his era, based on inter-scientifical research in history, Egyptology, theology, archaeology, and historical astronomy. - 4) Moses & New Research / Mysteriet om Moses Revurderet [Moses] - ( www.moses-egypt.net ).

Moses Poster Print Picture Gallery, The largest selection of posters and art prints in the world - www.poster-print-picture-gallery.com/000000012/Moses%20-%20(259172).html - & - www.poster-print-picture-gallery.com  -  (Feb.2004)

¤ Det Kirkelige Internet, portal, Det kristne samlingssted om kirke og kristendom, den 6. oktober 2003  -  info:
Den utraditionelle historieforsker

Det Kirkelige Internet, det kristne samlingssted om kirke og kristendom: Den kirkelige søgemaskine 'Giraffen'. Søg i 2474 danske, kirkelige websteder og 77697 enkeltsider: - Videnskab:  Moses * Egypt * Spaeth - Website omkring en bogserie om den historiske Moses af den utraditionelle historieforsker Ove von Spaeth. Læs anmeldelser, kronikker og debatartikler. 
          Du kan også downloade von Spaeths afhandling om "Datering af det ældste egyptiske stjernekort".

Det Kirkelige Internet, Den kirkelige søgemaskine 'Giraffen', - www.giraffen.dk  -  (6.okt.2003)

¤ Dansk Edgar Cayce Selskab, Medlemsinfo, februar 2003, (nr.1, 8.årg., s.6)  -  kommentar:
Tabt for omverdenen
Af  ANNE PEDERSEN, red.
 

Internetnyt. Moses-bogseriens eget web site: www.moses-egypt.net - vi har været inde og kigge. Man bliver fuldstændig tabt for omverdenen, så mange spændende ting er der.

Anne Pedersen, red., - Dansk Edgar Cayce Selskab, Medlemsinfo, 8.årg. nr.1, s.6  -  (feb.2003)

¤ Dansk Ægyptologisk Selskabs tidsskrift: Papyrus, juni 2003 (nr.1, 23.årg., vedl. oversigt)  -  orientering:
Moses - en mytologisk figur?

Møder, Efterår 2003: - torsdag 27/11, lokale 15.1.30.a. - på Københavns Universitet, Amager. Kl. 20.00:
          Moses - en mytologisk figur?, ved dr.theol. John Strange. - Med udgangspunkt i Jan Assmann's bog "Moses, the Egyptian" og Ove von Spaeth's "Attentatet på Moses" diskuteres historiciteten og betydningen af denne store skikkelse.

Dansk Ægyptologisk Selskab, medlemstidsskrift, 'Papyrus', - foredragsliste vedl. nr.1, 23.årg., - (juni 2003) - & desuden på DÆS' web-site, "Møder efteråret 2003", - http://www.daes.dk  -  (pr. juli 2003)

_

::  Se også efterfølgende debat på:  bind 4's Debat-side's 2. sektion

Sidetop
.
 
Numexam


 


 
Klik - køb bogen her - direkte
 : Den Forsvundne Tronarving
- Moses' Skjulte Krig før og under Exodus Genopdaget.  - ATTENTATET PÅ MOSES, bind 3

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller: online netboghandel Bog & Mystik, Valby, kontakt@bog-mystik.dk , www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Gardiner's A-1: se

 

>>> Fortsættes her:

Bind 3's anmeldelser og kronikker, 1. DEL
                 
Bind 3's anmeldelser og kronikker, 2. DEL

Bind 3's anmeldelser og kronikker, 3. DEL

Bind 3's anmeldelser og kronikker, 4. DEL
                 
Bind 3's anmeldelser og kronikker, 5. DEL

Bind 3's anmeldelser: supplement, 6. DEL

 

 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Bind 3's anmeldelser(-x), 6.del arkiv
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 3
INTRODUKTION
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*