MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Hvad har Moses til sin nye religion oprindelige haft med fra Egypten om livet efter døden?
ARKIV 4a-3
Pressemeddelselse om Bind 4
1:  Udgivelsens nyheder og info
2:  Meninger om bind 4
Site•map
< Forrige | Næste > 
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse
Klik - køb bogen her - direkte

 
 
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dkP R E S S E M E D D E L E L S E
 fra  C.A. Reitzels Forlag      (udsendt den dato bogen udkom, se nedenfor)
 

Den Hemmelige Religion
- Moses og Arven fra Egypten i Fortid og Nutid
ATTENTATET PÅ MOSES   bind 4
- Moses er den første kendte grundlægger af en religion - og hans lære har inspireret flere verdensreligioner. Gamle kilder afslører, at den oprindeligt også indeholdt 'mysterieguldet' fra Egypten og gudsnavnets hemmelighed ...


UDKOMMER:    torsdag den 26. februar 2004    -    Illustreret,  368 sider,  kr. 295,-      -   C.A. Reitzels Forlag
 
   
Klik - køb bogen her - direkte
 
INDHOLD
 
Bag oldtidens informationer om Moses og de gamle religioner dukker en
mysteriekultisk indflydelse bestandig op. Fra en ny vinkel afdækker bogen vigtige spor fra en tidlig åndelig kultur. Genkendelige træk findes endnu i nutidens hverdag i sprog, skikke og love. En stadig levende arv, som også overleverer et mere usædvanligt materiale, der i sig selv udfordrer senere tradition.
 
Moses tog en betydningsfuld skat af viden med sig ud af Egypten. Lige før udvandringen plyndrede han og hans folk templerne og deres arkiver. En minutiøs forskning kan nu vise, at hos jøder, gnostikere, kristne kulter, senere tempelridderne og andre historiske grupper kan der spores dele af denne særlige viden. Det fremgår, at visse elementer heri indeholdt en kosmologi og en lære om "efterlivet", som også kendes fra de øvrige store oldtidsreligioner.
 
Fra den egyptiske oldtidsverdens forbindelsespunkter til det gammeltestamentlige univers - og i et fortsat stræk videre via antikken, middelalderen og især renæssancen frem til vores tid - oplever læseren en betagende og fængslende vandring gennem bogens unikke temaer. Bogens ræsonnementer - nyorienterende, tankevækkende og udfordrende over for herskende faste forestillinger - er forfriskende og absolut nødvendige.
 
Et exceptionelt kildemateriale viser flere betydningsfulde, hidtil oversete egyptiske normer bag Moses' religionsprojekt. Med imponerende analytisk nysgerrighed og smittende engagement lægger Ove von Spaeth med dette nye bind yderligere alen til den kompetente revurdering.
 
Moses står som en særlig katalysator bag vestlig kulturs inspiration af arven fra Egypten. Impulserne derfra afdækkes i et overraskende nyt lys gennem bogens bestandigt drejende historiske prisme. En stærkt fascinerende fremstilling som præsenterer et så righoldigt og sjældent materiale, at man vender tilbage til bogen igen og igen.
 
Gardiner's A-1: se
 
VURDERINGER

          "... Dette er en anbefaling af et usædvanligt arbejde, og adjektivet "usædvanlig" skal tages i den mest positive forstand, man kan forestille sig. Det er Ove von Spaeth's (fjerde) bog om Moses' drama og mysterium revurderet ... Et stringent og disciplineret værk ...".

Jes P. Asmussen, Professor, dr.phil. et theol. h.c., - tidl. Carsten Niebuhr Instituttet for Nærorientalske Studier, Københavns Universitet 

-
          "... Det er en udsøgt fornøjelse at følge argumenterne, og listen med særlige argumentpunkter er mildt sagt genial ...".

Jens Jørgensen, M.A. historiker, cand.mag., tidl. historiecensor ved Københavns, Aarhus og Odense Universitet

 

Gardiner's A-1: se
Sidetop
 FORFATTEREN

OVE VON SPAETH begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse allerede med sin første bog i serien om den historiske Moses - og har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Hans øvrige lange række af usædvanlige artikler og bøger om disse emner er resultat af de mange års intensive undersøgelser.
          Til et overraskende antal stadigt eksisterende markante spor og nøgler fra oldtiden ved afdækning af mysteriet om Moses - i realiteten med åbning til en ny historisk dimension - har Ove von Spaeth benyttet en omfattende forskning i arkæologi, egyptisk tradition, oldtidssprog, religionshistorie, antropologi, samt faktuelt historisk vigtige forhold inden for mysterielæren og mytologien. - Han belyser det sjældne og endda kontroversielle materiale ud fra en tværvidenskabelig linje og desuden fra ny holistisk vinkel - og arbejder endvidere på at udvide grundlaget til et særligt videnskabsområde: historiske religioners kosmologi.
          Jf. yderligere oplysninger på  www.moses-egypt.net
 

 

Isis-templet på øen Philae
 

Meninger om bogen

BIND 4 - tekst på forsidens flap:
 

          "...  Et stringent og disciplineret værk. - Det er Ove von Spaeth's (fjerde) bog om Moses' drama og mysterium revurderet ...det er bydende nødvendigt, at værket kan blive vurderet i hele sin epokegørende fortolkning!..."
          - Jes P. Asmussen, professor, dr.phil. et theol. h.c., - tidl. Carsten Niebuhr Instituttet for Nærorientalske Studier, Københavns Universitet

_
¤ ¤ ¤  Sagt om Moses-seriens 3. bog "Den Forsvundne Tronfølger" :


          "... et imponerende værk - fascinerende læsning: Et tværvidenskabeligt arbejde om den historiske Moses. ...kritiske fagteologer har følt sig umådeligt stødt over, at en ikke-teolog vover sig ind på deres enemærker og får øje på sammenhænge, som de ikke selv tillægger nogen betydning ...".
          - Niels Aarup, cand.theol., - Præsteforeningens Blad

          "... Spændende tolkning af Moses-figuren ...Ove von Spaeth er stadig en skarpsindig og fængslende videnskabsdyrker, hvis tolkninger af Moses-figuren bør følges med stor opmærksomhed ...".
          - F.J. Billeskov Jansen, professor, dr.phil., - Politiken

_


¤ ¤  Sagt om Moses-seriens 2. bog "Gåden om Faraos Datters Søn" :


          "... Bogen er velskrevet og letlæst - og ind imellem spændende som en kriminalroman ...Forbeholdene forhindrer dog ikke, at bogen kan læses med udbytte, først og fremmest for de litterære kvaliteters skyld. Den har evnen til at fængsle - og af og til også forurolige! ..."
          - Jesper Høgenhaven, dr.theol., - Jyllands-Posten

          "... ingen forsker tidligere har rettet opmærksomheden mod disse forhold, der selvsagt fortjener den bredere offentligheds kundskab ...OvS vover i sandhed det ene øje, som en rigtig forsker på den anden side skal, medmindre han vil stille sig tilfreds med at være bogholder. - En ting er imidlertid sikkert: OvS har kastet en imponerende tværvidenskabelig handske, som ikke er til at overse ...".
          - Jens-André P. Herbener, cand.mag. i semitiske sprog og religionsstudier, - Rambam, Tidsskrift for Jødisk Kultur og Forskning

_


¤  Sagt om Moses-seriens 1. bog "De Fortrængte Optegnelser" :

          "... dansk forsker skaber opmærksomhed og begejstring hos en række religionshistorikere. - En bedrift, der kan sammenlignes med en opdagelsesrejse. Ikke ud i verden, men i historiens forsvundne lag - det kræver disciplin, formidabel viden, et hoved som en multigigabytes harddisk... Det er sjældent at møde den slags afhandlinger, der holder andre end forfatteren og hans familie lysvågne ...".
          - Flemming Chr. Nielsen, cand.scient., forf., - Jyllands-Posten

          "... helt igennem veldokumenteret bog ...denne forsker kan bevæge sig fordomsfrit med det større overblik og sammenhængsforståelse. - Et så righoldigt gennembrud er næppe set tidligere i Moses-forskningen. Et kulturhistorisk viden-depot af unik karakter ...".
          - Jens Jørgensen, M.A. historiker, tidl. historiecensor ved Kbh.s, Aarhus og Odense Universitet, - Frederiksborg Amts Avis
 
 
Sidetop
Numexam

 

  :  Den Hemmelige Religion
ATTENTATET PÅ MOSES  -  bind 4

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 

 

Arkiv 4a1:             Introduktioner       BIND 4's FORORD AF ANDRE FORSKERE, SAMT INDHOLD

Arkiv 4a2:             Bibliografi over      PUBLICERET OMTALE AF BIND 4

Arkiv 4a3:             Medie-resumé       PRESSEMEDDELELSE OM BIND 4      

Arkiv 4b1 til 4b7:  Bind 4's hele          BOGANMELDELSER OG LITTERATURKRONIKKER

Arkiv 4c1:             Breve & meninger  BIND 4's DEBAT-SIDE

 

        
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Pressemeddelelse for Moses-seriens bind 4
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
INTRODUKTION
 
ANMELDELSER
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*