MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Faraos højpræstelige brystpladesmykke (Ramses II's navne findes indsat)
ARKIV 4a-2
Bibliografi vedr. publiceret omtale af Bind 4
1:  Boganmeldelser
2:  Anden omtale
3:  Debat
4:  Andre breve og meddelelser
Site•map
< Forrige | Næste > 
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse
ARKIV 4a-2 :

Bibliografi over publiceret omtale af Moses-seriens BIND 4: "Den Hemmelige Religion".
          Alle omhandlede er gengivet i helhed eller refereret  - enten på siderne med bind 4's Anmeldelser eller Debat.

Klik - køb bogen her - direkte
 
BOGANMELDELSER AF BIND 4
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Anckarstjerna, Hans Baron, journ,. red.,
boganmeldelse,1.jun.2004:
     Kommer i dybden som ingen før ham, - SweDano Journal (3.årg., nr.6, s.45), - (www.swedanojournal.dk)

Asmussen, Jes P., professor, dr.phil. et theol.h.c.,
pr.26.feb.2004:
     Introduktion, - i Ove von Spaeth: "Den Hemmelige Religion", C.A. Reitzels Forlag - (2004, s.7)

Frank, Thorstein Mikael,
introduktion, september 2004:
     Den tabte dimension som Ove von Spaeth skriver om, - "Frankerne", http://frankerne.dk/The_Holy_Grail.htm - & - tmf@frankerne.dk - (www.frankerne.dk)

Gundersen, Merete, forfatter, holistisk SIQ-terapeut,
litteraturkronik, pr. november 2004:
     Inspirationer i lyset af Ove von Spaeth's forfatterskab, - Dansk Edgar Cayce Selskab, 10.årg., december 2005, pp.9-11  - & -  permanent tekst på:  Samsara.dk (pr.nov.2004) - & -  www.GodeBoeger.dk (pr.dec.2005)

Andersen, Morten Lander, historiker, Danmarks Rockmuseum, Roskilde,
Korrespondance, 1. april 2011:
     New Age i kapitel 29 af 'Den Hemmelige Religion', - www.danmarksrockmuseum.dk  - www.moses-egypt.net  - ( 1.apr.2011).

Handberg, Kristian, Ph.d., Department of Art and Cultural Science, Copenhagen University,
blog, - September 9, 2011:
     The Psychedelic Revivalism Revisited, - Retro Culture Ideas and Impressions upon the Contemporary Cultural Revivals Posted by: kristianhandberg  -  http://retro.blogs.ku.dk/  -  & Morten Lander Andersen, Danmarks Rockmuseum, på Facebook  -  (9.Sep.2011).

Houlberg, Claus, astr. cand.arch., eksam. psykoterp., -
artikel, sep.2004:
     Metode-triangulering, - Cornelius, Tidsskrift for astrologisk dokummentation og forskning (2.årg., nr.3, s.1 & 14), udg. Astr. Museum

Jensen, Karl Aage, ansv. red.,
litteraturkronik, 23.jun.2004:
     Som en åndelig rejse, AMH Magasin, (8.årg., nr.3, s.16-17)

Jørgensen, Jens, MA historiker, fhv. rektor,
litteraturkronik, 13. jan. 2005:
          Verdensrummet bag historien, Sjællands Tidende (sektion "Baggrund", s.11)

Kumar, Anu, Ph.D. in English Literature, M.A. in Sanskrit Studies, lecturer, writer,
Literature article, 9.Oct.2011:
     Existing literary and extra-textual sources on the life of Moses, - forum&news, moses-egypt.net

Larsen, Rune Engelbreth, MA i filosofi og idéhistorie,
litteraturkronik, sommer (juni) 2004:
          Polyhistors tour de force, - Grafen Litteraturmagasin, sommer 2004 (7.årg., nr. 2, s. index Y49-52) - & - www.grafen.biz/Nyeste/faganmeld/fagtekster/26.htm)  - & - www.humanisme.dk/boeger/bog008.php , pr. 10.apr.2004

Michelsen, Hans, lektør,
Bibliotekernes lektøranm., 7.apr.2004:
     Spaeth, Ove von: "Den Hemmelige Religion : Moses' arv fra Egypten i fortid og nutid. - C.A. Reitzel. - 367 sider. - (Attentatet på Moses ; 4) 91.21, - Bogmarkedet, Dansk Bogfortegnelse, nr.15 (offenliggjort uge 17, bilagnr.41200) - (www.dbc.dk/DBugefortegnelse/DBFU200415.pdf)

Moskvitin, Jurij, cand.mag. i filosofi, matematiker, forf.,
litteraturkronik, (24.nov.2004) 16.maj.2005:
     Nyt liv og mening i religionshistorien, - indsendt til Dagbladet Information maj.2005 (optagelse afvist - & - efterfølgende hos Weekendavisen) - & - findes hos den presseredigerede Netavisen Flix.dk som permanent tekst, pr. 3.jan.2006 (kl. 16:32) http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=3064

Olsen, Ruth, red.,
     litteraturkronik, jun.2004:
Religion og visdom, - Den Ny Verdens Impuls (22.årg., nr.2, pp.41-45)

Olsen, Ruth, red.,
     litteraturkronik, jun.2008:
Den Hemmelige Religion, - Den Ny Verdens Impuls (26.årg., nr.2, pp.
21-22)

Oppenheim, Catharine, red.,
litteraturkronik, december 2004:
     Et Mesterværk, - Stjernerne (50.årg., s.26-27)

Præstholm, Benedicte, cand.theol.,
bogboganmeldelse, dec.2004:
     Berigende motivanalyser, - Sfinx, (27årg., nr.4, Tillæg om nye bøger s.8).

Aarup, Niels, pastor,
litteraturkronik, nov.2004:
     Om Moses og hans samtid, Frimurer Meddelelser, (54.årg., nr.8, s.20-23) (nov.2004)

- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Gardiner's A-1: se

Sidetop
ANDEN OMTALE I FORBINDELSE MED BIND 4
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Anckarstjerna, Hans Baron, journ., ansvh.red.,
opslag på default-siden, pr. 23.feb.2004:
     Arven fra Egypten, - orientering, SweDano Journal, sektion Historie, - www.historie.swedano.dk

Ansvang, Erik, forf., rejseleder, foredragsholder,
newsmail, 5.okt.2003:
     Tværvidenskabelig forskning, - info, VisdomsNettet, portal - www.visdomsnettet.dk - (5.okt.2003)

Ansvang, Erik, forf., rejseleder, foredragsholder,
web-info, sommer 2004:
     Anbefaler til dybere studium - 'Attentatet på Moses', Aton Kulturrejser, - www.egyptenrejser.dk/indhold/4

Bloch, Carl, red.,
beretning, jan.-feb.2006:
     Spændende tekst, Nyt Aspekt, jan.-feb.2006 (38.årg., pp.14-15) - & - udvidet version af bind 4's kapitel 24, web-publiceret og kommentaret i: Forum i NytAspekt.dk, internetsp@lten, - http://www.nytaspekt.dk/spalte/spalten.html - (pr. 18.jan.2006)

Guldaeblet,
reference, forår 2006:
     Spændende litteratur, Guldormen, Årstids-skrift fra Guldæblet, - www.guldaeblet.dk/guldormen/Guldormen.F2005.pdf -

Gundersen, Merete, terapeut, forf.,
newsmail, 23.feb.2004:
     Overgår sig selv, - Eksternt Nyhedsbrev Nr. 1/2004, Institut For Holisme og Forskning, - www.siqintelligens.org

Frank, Thorstein Mikael,
introduktion, 25.jul.2004:
     Den hemmelige religion sporede mig ind, - www.frankerne.dk/Den_Hellige_Gral.htm & tmf@frankerne.dk

Frank, Thorstein Mikael
,
debatindlæg, september 2004:
     Den gådefulde Guldkalv af Egyptens guld, - www.frankerne.dk/Den_Hellige_Gral.htm & tmf@frankerne.dk

Historie Journalen Europa,
opslag på default-siden, pr. 7.okt.2004:
     Ny viden afdækkes, - orientering, - Historie Journalen Europa, Europas historie på Interrnettet, - www.europashistorie.dk

Herle, Kirsti,
info, juli 2006:
     Niveauer og symbolik, - ( ragt9me@yahoo.dk ) -  http://kirstiherle.k-nettet.dk/main/custom.asp?wid=9261&customID=34054

Houlberg, Claus
, astr. cand.arch., eksam. psykoterp.,
Faghistorie, august 2006:
     Vil åbne for et studium, - Faghistorie, "Tycho Brahe og otte-hussystemet",
Astrologisk Museums informationsbrev: Sophie nr. 15 (ISSN 1602-9631), 4.årg., pp. 4-7 www.astrologimuseum.dk/Download/nyhedsbrev/4.aar/Sophie15.pdf
-  &:
web editor:
::  Note tilføjet, - også gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Haagensen, Erling
, forfatter og filminstruktør,
information, 12.mar.2003:
     Moses' hemmelige arkiv? - www.merling.dk (& merling@merling.dk)
-  &:
von Spaeth, Ove,
::  Kommentar tilføjet, - også gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Haagensen, Erling, forfatter og filminstruktør,
dokumentarisk funderet fiction, 1.jul.2008:
     Mordet på ordet, - kriminalroman bygget over reelle forskningsdata (Documentas, 2008), især kapitlerne 9, 11 og 12 refererer til Ove von Spaeths bøger, -  http://www.merling.dk

Jensen, Karl Aage
, red.,
lederkommentar, jan.2005:
     Ud på en åndelig rejse i de banebrydende bøger, - Net-udgave af prøvenummer af Journalen Horoskopet, (medio januar 2005)

Jensen, Karl Aage, red.,
lederkommentar, 23.jun.2005:
     Yderst inspirerende, - lederartikel, AMH Magasin (8.årg., nr.2, s.2)

Larsen, Rune Engelbreth, red., cand.mag i idéhistorie og religionsvidenskab,
opslag på default-siden, pr. 4.mar.2004:
     Kulturhistorisk værk - epokegørende forskning, - orientering, - www.humanisme.dk

Larsen, Rune Engelbreth, red.,
reference, forår 2006:
     Anbefalinger: Afgørende Moses-forskning, www.humanisme.dk

Mollerup, Thora Lund Mollerup, & Erik Ansvang,
info, november 2003:
     En storslået syntese, - Aton Kulturrejser & Undervisning, katalog, oversigt s.3 - & - www.egyptenrejser.dk

Mollerup, Thora Lund Mollerup, & Erik Ansvang,
info, april 2004
     Store forskere var uafhængige, - Uafhængig forskning, portal: www.egyptenrejser.dk/indhold/3/ 

Moskvitin, Jurij, filosof, matematiker, forfatter, komponist,
kommenteret anmeldelse, 3.jan.2006:
     Nyt liv og mening i religionshistorien, i "Netavisen Flix.dk"s kommenterende gengivelse af Jurij Moskvitins anmeldelse af Ove von Spaeth's bog: "Den Hemmelige Religion" - http://www.flix.dk  - &  -  http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=3064
-  &:
mikkel,
::  kommentar til ovenstående, 3.jan.2006:
     God introduktion, - http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=3064 (Brugerinfo | Send en besked) - Dato: 3/01-06 kl. 20:22
- også gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Olsen, Ruth, red.,
del af essay, dec.2005:
     Hvad Ove von Spaeth skrev (Mosebøgernes mysterielære), - Den Ny Verdens Impuls (16.årg., nr.4, s.40/41-42)

Padgett, Dianna, writer, translator
review and reference, March 2003:
     Moses: the Enigma, - On Translation of the First Book of Moses - www.geocities.com/dianna217.geo/msmoses.htm - (www.geocities.com/dianna217.geo/transframe.htm) - cf. www.moses-egypt.net/book5/moses5-debate_en.asp

C.A. Reitzels Forlag,
pr, 17.feb.2004:
     Pressemeddelelse, - Ove von Spaeth: Den Forsvundne Tronfølger - (ét ark)

Stavrum, Hogne, red.,
web info, efterår 2003:
     "Religionens tabte dimension" - eksternt publ., udvidet kap. 24 fra OvS's bog "Den Hemmelige Religion"). - Article in the November issue of "Aspiranten", Theosophical Magazine, (no.2, p.6-11)published by Theosophical Center, Oslo,  -  http://teosofi.info/aspiranten/index.php?l=en & http://teosofi.info/aspiranten/aspiranten-2.php?l=en

von Spaeth, Ove,
kronik, (14.maj.2002) februar 2004:
     Videnskaben og den historiske Moses, - Swedano Journal, februar 2004 (3.årg. nr.2, s.12-14)  - & permanent arkiv: www.swedano.dk (pr. 14.maj 2002)

Tamer, Leyla, forfatter. billedkunstner,
info, 1.apr.2004, 7.apr.2004:
     Den bog vil man ikke kunne ignorere, - info på web site, - www.leylatamer.com  &  info@leylatamer.com

Runchel, Ulla, forfatter,
læserkommentar, 23.nov.2004:
     Researchet lag på lag, mail, Ulla Runcel, Rancho de la Luz, Mijas, Spanien,  -  www.forvandlingskuglen.webbyen.dk

 

Gardiner's A-1: se

Sidetop
DEBAT OM BIND 4
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

¤ DEBAT-1 :

Dansk Ægyptologisk Selskab,
Orientering om møder efterår 2003, publ. juni-juli 2003:
     Moses - en mytologisk figur?, ved dr.theol. John Strange. Tillæg i Papyrus, Dansk Ægyptologisk Selskabs medlemstidsskrift, foredragsliste til nr.1, 23.årg.  - & - http://www.daes.dk  (pr. juli 2003)

Puggaard, Kirsten,
indsigelse, 2.dec.2003:
     Mage til arrogance, - kp@spilorama.dk - også gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp
-
::  Efterskrift I, af Kirsten Puggaard - (18.feb.2004)  - også gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp
-
::  Efterskrift II, af Kirsten Puggaard - (29.feb.2004) - også gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Ansvang, Erik,
indsigelse, 3.dec.2003:
     Pinlig opvisning, - ansvang@tele2adsl.dk  - også gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

von Spaeth, Ove,
kronik, 8.dec.2003:
     Galileos kikkert, - Swedano Journal, august 2004 (nr.8, 3.årg., s.31-34)  - & -  også gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Anckarstjerna, Hans Baron, historiker, journalist MDJ
indlæg, 23.nov.2009:
     Uholdbare synspunkter i videnskabens navn, læseropnion

Gundersen, Merete, forfatter, holistisk SIQ-terapeut, forlægger, 
indlæg, 13.dec.2004:
     Vigtigt at verden véd, hvad der foregår her omkring bøgerne http://www.livskilden.dk

Henningsen, Ole, skribent,
indlæg, 6.dec.2004:
     Den letkøbte og hånlige afvisning, redaktionen hos SUFOI, - oleh@post1.tele.dk

Jørgensen, Jens, forf., tidl. rektor og historiecensor ved Kbh's, Odense og Aarhus Universiteter, indlæg, 24.nov.2009:
     At blive orienteret åbent og uden skjult dagsorden, - refleksion - jens@slagelse....

Moskvitin, Jurij, filosof, matematiker, forfatter, komponist,
indlæg, 14.apr.2004:
     En konkret Moses - og teologers konsensus om myter, - læserkommentar, også gengivet på www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Strange, John, docent dr.theol., og dekan og tidl. prorektor ved Københavns Universitet,
kommentar til egen tekst, 6.sep.2005:
     Helt igennem fantasifulde?, - fra John Stranges artikel "Moses en mytologisk figur?", Forum for Bibelsk Eksegese, vol. 14, hans kommt. s. 373 til pkt. 16 i hans tekst på s. 372.

Spaeth, Ove von, forfatter,
kommenterende indlæg, 2005, og 2007:
     Imod bedre vidende, - med bl.a. uddrag fra forfatterens oversigt over genuine arkæologiske og tekstlige kilder/spor af Moses og data fra hans bogserie om Moses, - dokumentation publ. via Zenith IC Project.

Andersen, Bjørn, forf., journalist MDJ, tidl. TV-redaktør,
litteraturkronik, 5.maj.2006:
     Hovedsagen er at oversættelse er igang - uanset nogle forbløffende uhyrlige angreb, - læserkommentar til bind 4's debat-side på web site, - biorn@mail.dk
_

¤ DEBAT-NEWSGROUPS, I :

Vedelsby, Anne,
comment, 17.May.2004:
     Pseudoscience?, - Newsgroup: In the Hall of Maat, - www.thehallofmaat.com/maat/read.php?f=1&i=199585&t=199411 - (17.May.2004, 01:34)
-  &:
von Spaeth, Ove:
::  Supplying information (comment),  - gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp  - & -  www.moses-egypt.net/book2/moses2-debate_en.asp
_


¤ DEBAT-NEWSGROUPS, II :

Badee, Bush,
opinion, 17.Jan.2004:
     Moses may have actually existed, - Newsgroups, - FFI Discussion Forum (Faith Freedom International Forum), posts 1823, - www.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php
_


¤ DEBAT-NEWSGROUPS, III :

Emrys, (Emrys Maryons Stanfeld, www.MorgenStjernen.dk)
mening, 1.okt.2004:
     De bøger kan man kun blive klog af, Selvet.dk Danmarks Spirituelle Webmagasin - www.selvet.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=234 - 01/10/2004 : 08:52:49  

Frank, Thorstein, (www.Frankerne.dk),
mening, 1.okt.2004:
     Læs også bogen "Den Hemmelige Religion", Selvet.dk Danmarks Spirituelle Webmagasin -  www.selvet.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=234 - 01/10/2004 : 01:25:59
_


¤ DEBAT-NEWSGROUPS, IV:

Kaliss, Ray L., author,
opinion, 11.Jan.2003:
     Facinating research done on Moses, Newsgroups, The Byzantine Forum, Byzantine Catholic Church in America, - Member # 1014, Posts: 253 - http://www.byzcath.org/cgibin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=4;t=000792;p=2
_
 

¤ DEBAT-NEWSGROUPS, V:

Miss-ing,
mening, 15.jan.2006:
     Fascinerende læsning, - Hvilken bog er I i gang med i øjeblikket? Jubii Debatforum: Liv & Sjæl - Top 50 links:  Indlæg: 5.153 - http://debat.jubii.dk/57/57/Hvilken+bog+er+I+i+gang+med+i+%F8jeblikket_235738.html?&page=13&pp=10 - kl.18:59
_


¤ DEBAT-DIV.:

Ansvang, Erik, red.,
mail, 8.jul.2005:
     Stor ros til din forskning og argumentation, - kommentar fra stud.theol. Kenneth Knigge, og et svar dertil fra Erik Ansvang, - ansvang@tele2adsl.dk  - & -  www.visdomsnettet.dk

Andersen, Bjørn, forf., journalist MDJ, tidl. TV-redaktør
Indlæg, 21.apr.2003:
     Det særlige oprør, - læserkommentar til bind 4's debat-side på web site, - biorn@mail.dk - (21.apr.2003) - gengivet på www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Andersen, Bjørn, forf., journalist MDJ, tidl. TV-redaktør
litteraturkronik, 6.dec.2004:
     En videnskab der til tider underkuer ny belysning, - læserkommentar til bind 4's debat-side på web site, - biorn@mail.dk

Ansvang, Karin, lærer
kommentar, 15.apr.2004:
     Perfektionisme og stædighed, - læserindlæg - bnaa0005351@bolignet-aarhus.dk  - gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Christiansen, Randi, /Danmarks Radio,
indlæg m. emneforslag, 15.mar.2003:
     Nyt lys på Mosesforskningen og jødedommens oprindelse, - Danmarks Radio, P1, Herreværelset, - www.dr.dk/p1/herrevaerelset/forslag.asp?id=292

Michael, Kim
,
læserkommentar, 18.okt.2003:
     Det der er skjult, - ang. eksternt publ. udvidelse af kap. 24 fra OvS' bog "Den Hemmelige Religion", - i Portal: Rooms of Spirit, - www.Rooms-of-spirit.dk.dk/Artikler/artikler.asp?mode=readstory&id=110 , + 2.del.

Moskvitin, Jurij, filosof, matematiker, forfatter, komponist,
læserkommentar, 2.okt.2004:
     Spændende, Corpus Hermeticum blev en igangsætter, læserbrev.

Moskvitin, Jurij,
indlæg, 18. & 22.aug.2004:
     Argumentation og stoffet er afsindig interessant, - læserkommentar, Jurij Moskvitin, filosof, forfatter, - c/o Gomide, Rua Voluntarios da Patria 166, apt.1302, 22270-010 Rio de Janeiro, Botafogo, Brasil  - også gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Reher, Hjørdis
, forfatter, Krops- & Psykoterapeut PTF, www.hjordisreher.dk
henvendelse, 15.aug.2012:
     Pilgrimsfærd på 'Stjernevejen', - Facebook notification+khi-p1-d
-  &:
von Spaeth, Ove:
     Stjernevejen, åndelig valfart, og alkymi, - moses-egypt.net 22.aug.2012

Rotenberg, Lena,
mening, 5.jan.2004:
   Dele af den 'lærde' verden ser Moses som en fiktiv person, - læserkommentar, -lena.rotenberg@get2net.dk  - også gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Runchel, Ulla, fremtidsforsker, forf.,
opinion, 19 Marts 2005:
     Something about Osiris, - Shirley MacLaine.com, Discussiongroup, - www.shirleymaclaine.com/encounter/showthread.php?t=196076
_


¤ DEBAT  -  FORESPØRGSLER :

Koefoed, Asmus,
spørgsmål, 14.mar.2004:
     Religionen og verdensrummet, - læserindlæg, - asmus@svanenet.dk
-  &:
von Spaeth, Ove,
::  Svar tilføjet,  - også gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Levison, Elisabeth & Henrik Levison, Annette Bentzen og Jens Bentzen,
kommentarer og spørgsmål, 21.aug.2004:
Revolutionerende værker, - jens-bentzen@dadlnet.dk
-  &:
von Spaeth, Ove,
::  Svar tilføjet,  - også gengivet på  www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Lyngskjold, Verner, læser,
spørgsmål, 28.apr.2003:
     Imponerende - om en væsentlig periode i civilisationens historie, - læserbrev (fax)
- &:
von Spaeth, Ove,
::  Svar tilføjet, & efterskrift (ultimo marts 2005),  - gengivet på  www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Olesen, Ole C.G., Consultant Orthopædic and General Surgeon,
indlæg, 26.feb.2006:
     Hvorfra kom den inspiration?, kommenterende spørgsmål, Ole C.G. Olesen, Consultant Orthopædic and General Surgeon, RAF Air Base Akrotiri, Sovereign Base Areas Cyprus, BF PO 57 - olesen@cytanet.com.cy
- &:
von Spaeth, Ove,
::  Svar tilføjet,  - gengivet på  www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Rasmussen, Birthe, læser,
spørgsmål, 19.jan.2004:
     Venter og venter på den spændende 4. bog om Moses, læserbrev, - gengivet på  www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Stogafo, E.M., kunstner,
spørgsmål, 12.mar.2004:
Stjernevejen, - læserindlæg -
-  &:
von Spaeth, Ove,
::  Svar tilføjet, - også gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Tjørnum, Gilbert,
spørgsmål, 13.apr.2004:
Videnskabelig oversættelse bedst til opklaring, - læserindlæg, - gilbert.tjoernum@adr.dk
-  &:
von Spaeth, Ove,
::  Svar tilføjet, - også gengivet på   www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

 

Gardiner's A-1: se

Sidetop
ANDRE BREVE, PUBLICERINGER OG MEDDELELSER RELATERET TIL BIND 4
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Borg, Torben, Associate Professor, Aalborg Universitet,
kommenterende spørgsmål, 21.maj.2004:
     Inspirerende og spændende bogserie - nye udgaver?, - læserbrev, - CIEK, Aalborg University, - borg@hum.aau.dk & borg@sprog.auc.dk

Halskov, Thomas, radiovært, "Dansk Spiritualitet", Gladsaxe lokalradio,
kommentar, 21.sep.2004:
     Forskellige kulturers opfattelse, - thomashalskov@ofir.dk

Haugen, Toni, tidl.overlæge i psykiatri samt retsmediciner,
spørgsmål, nov.1999:
     Stjernerne og bibelkoder
, - læserbrev, via redaktør Arlette Gürtler, Stjernerne nr. 9, 1999, s. 29-30, læserbrevkasse.

Helle, Janne, læge, psykoterapeut, forf.,
mening, 28.feb.2004:
     Den brændende busk, - læserbrev,  - janne.helle@pc.dk

Henriksen, Aage, professor, dr.phil., Københavns Universitet, og forfatter, kommentar, 20.jul.2006:
     Imponerer, Aage Henriksen, - 3050 Humlebæk

Ikeda, Daisaku, President of Soka Gakkai International, Tokyo,
Letter, 28.Dec.2005:
     Further success, personal greetings in connection with OvS.'s books, - Shinjuku-ku, Tokyo 160-8583, Japan

Istrup, Erik,
læserkommentar, 21.apr.2007:
     Tempelridderne og Moses' skjulte skat - istrup@stofanet.dk - Sønderborg

Melchior, Bent, tidl. overrabbiner,
kommentar, 5.apr.2004:
     Imponerende - om en væsentlig periode i civilisationens historie, - læserbrev (fax)

Morten Lander Andersen, historiker, Danmarks Rockmuseum,
Korrespondance, 24 april 2011:
     New Age i kapitel 29 af 'Den Hemmelige Religion'
http://www.moses-egypt.net/bog4/moses4-debat_da.asp

Moer, Lasse, studerende Oslo Universitet,
referance, pr. 7.aug.2006:
     Avansert kilde om Moses, - Lasse Moers side - http://moses-egypt.net
Lasse Moer, - http://folk.uio.no/lmoer/linker.html - & - http://folk.uio.no/lmoer

Svensson, Preben,
kommentar, 25.maj,2004:
     Magi - og en beriget læser, - læserindlæg, - danevirke@stofanet.dk
 

 


 
 
       
  :  Den Hemmelige Religion
ATTENTATET PÅ MOSES  -  bind 4

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
 
 
Egyptian gods
 
Sidetop


Arkiv 4a1
:             Introduktioner       BIND 4's FORORD AF ANDRE FORSKERE, SAMT INDHOLD

Arkiv 4a2:             Bibliografi over      PUBLICERET OMTALE AF BIND 4     

Arkiv 4a3:             Medie-resumé       PRESSEMEDDELELSE OM BIND 4

Arkiv 4b1 til 4b7:  Bind 4's hele          BOGANMELDELSER OG LITTERATURKRONIKKER

Arkiv 4c1:             Breve & meninger  BIND 4's DEBAT-SIDE

 

Ptahotep   Ptahotep   Ptahotep   Ptahotep
 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Bibliografi over publ. omtale af bind 4
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
BIND 4 INFORM
 
DEBAT BIND 4
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*