MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Guden Anubis og farao udfører et ritual. Fresco med indvielsesscene i egyptisk kongegrav
ARKIV 5b-3
Bind 5's kronikker og anmeldelser, 3. DEL
5:  Ruth Olsen,  Den Ny Verdens Impuls, juni 2005
6:  Catherine Oppenheim,  Nye Bøger,Stjernerne, marts 2006
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
BOGANMELDELSE, JUNI 2005
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Den Ny Verdens Impuls (16.årg., nr.2, jun.2005, s.38-39)  -  boganmeldelse:
Om Moses som konkret kulturfornyer
Af  RUTH OLSEN, ansv.red.
 

Dette er 5. og sidste bind af det store værk om Moses. Ove von Spaeth har gravet dybt i mange kilder og draget spændende ting frem, som andre historikere har ignoreret, dels fordi de intet kendskab har til esoterisk viden, dels fordi de har overset astrologiens betydning på Moses' tid.

          Det begyndte med påvisningen af, at Moses var født til at være Farao i Egypten, dvs. han var en indviet, men han blev fortrængt pga. præsteintriger og magtkampe i familien. Det forhindrede ham dog ikke i at blive den kulturfornyer, han var inkarneret til at være. I dette 5. bind ses nærmere på, hvordan han konkret var fornyer på mange områder.
          Han var en stor arkitekt, han opfandt mange tekniske ting, og han indførte en kalenderreform på grundlag af sin viden indenfor astronomi. F.eks. indførte han 7-dages-ugen. Og ikke mindst mht. skriftsproget skabte han fornyelse, idet han menes at have opfundet alfabetet. At have nogle få bogstaver, der kan danne alle ordene, er et kæmpe fremskridt i forhold til hieroglyfernes billedsprog med særlige tegn for hvert ord. Måske var det en væsentlig årsag til, at Europa kom foran udviklingen i Kina og Japan på et tidspunkt?

          Men det var som lovgiver, han mest blev kendt i eftertiden. Han love blev et kulturelt fremskridt på hans tid. I bogen står (s.134): "I sin lovgivning forsøgte Moses, tusinde år før grækerne, at indføre en art demokrati med udvalgte 'dommere' som ledere". Og for at sikre et udbredt kendskab til loven, indførte han undervisning i at læse og skrive og påbød, at mindst én person i hver familie havde lært det. Det gjorde jøderne til det mest skrifkyndige folk i området på den tid.
          Nyt var også, at selv en konge var underlagt loven, så han ikke kunde gebærde sig vilkårligt overfor folket. Og loven gjorde ikke forskel på grundlag af social status. Problemet er bare, at når en lov påstås at være "givet af Gud", er den vanskelig at ændre, efterhånden som udviklingen kræver det. Den lovgivende magt er jo usynlig og ikke til at debattere med! Det har en tendens til at sætte udviklingen i stå, som vi i dag ser det i lande med islamisk lov.

          Iøvrigt forbød Moses at tage renter. At det i næsten alle religioner altid har været noget suspekt ved at tage renter, har som bekendt aldrig været taget alvorligt. Selv i Islam finder man på snedige udveje for at omgå det forbud mod renter, Muhammed gav i koranen.

R.O.

"Profeten som ukendt geni" af Ove von Spaeth, Reitzels Forlag, 271 sider, 248,- kr.


(Med tilladelse pr. 18.jun.2005 fra Ruth Olsen til fri brug for OvS.)

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
LITTERATURKRONIK, FEBRUAR 2006
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Nye Bøger, Stjernerne (51.årg., s.24-25), marts 2006  -  litteraturkronik: 
Et værk af stærkeste intensitet
Profeten som Ukendt Geni, Attentatet på Moses - bind 5

Af  CATHRINE OPPENHEIM, red.
 

Ove von Spaeth (OvS) procederer - ganske som en forsvarsadvokat ville gøre det - for sin klient. I dette tilfælde er det MOSES, der er klienten. Om MOSES har bedt om, at få sin sag for og forsvaret af OvS, er et interessant spørgsmål? - man skulle næsten tro det.

          Den overordnede titel fra alle 5 bind: "Attentatet på MOSES", associerer mine tanker hen imod en kriminalroman eller en retssag, og det er som bekendt OvS, der fører MOSES' sag, som gjaldt det hans eget liv.
          De 4 første bind af serien "Attentatet på Moses" er alle spækket med interessante postulater, anskuelser, kildehenvisninger, historiske og arkæologiske beviser, for at synliggøre Moses suveræne evner i forskellige discipliner. Det er til Moses' ære, til hans eftermæle og til os læsere, der ikke har fattet den betydningsfuldhed og den rolle som Moses har spillet i historien.
          OvS fremhæver Moses fantastiske evner og potentialer i 1000vis af kilder og optegnelser - nogle som endda er underkendt af eftertiden og dens historikere. Forbrydelsen er underkendelsen af MOSES, af hans historiske betydelighed, af hans banebrydende arbejde og hans ukendte genialitet. En sammensværgelse imod MOSES ifølge OvS, af datidens historikere. Han skulle kun kendes som profet - ikke som bl.a. hærfører eller alfabetets opfinder.
          I dette bind 5 gælder det selve alfabetets oprindelse - eller rettere opfindelse - begået af Moses. Der er ingen tvivl om at MOSES er en besættelse i OvS's eget liv og det er svært, ikke at blive begejstret og forført, når man som læser, føres, igennem disse kolossale, enorme voluminøse historiske, arkæologiske, filologiske og filosofiske sammenkædninger og kildehenvisninger, hvor MOSES er det centrale omdrejningspunkt.

          De kapitler, som jeg har fundet mest interessante i dette bind nr. 5 i serien "Attentatet på Moses" er kapitel 16, 17 og 18, hvor OvS ønsker at føre bevis for: "Moses som alfabetets opfinder". Men jeg vil også påpege, at bogen virkelig bringer et større antal spændende emner på bane, f.eks. om de mærkelige plager i Egypten, og om Moses og slangerne, men ikke mindst hele tre fulde kapitler om den gamle stjernelære og -viden i Bibelen og Egypten.

          Tidsmæssigt bruges en high-datering, der ligger op ad Tuthmosis III død 1455 f.kr. Sagens kerne i disse 3 kapitler, handler om med hvilket alfabet eller lydtegn om man vil, lovtavlerne som Moses fik dikteret af Gud på Sinai-bjerget, er skrevet med. OvS fører med tonsvis af kildehenvisninger bevis for, at lovtavlerne er skrevet med verdens ældste alfabet. OvS mener, at det er dette Sinai-alfabet, der ligger til grund for de fleste andre alfabeter siden hen - samt runealfabeter. Det er en semitisk sprogform, der er ældre end oldhebraisk og som betegnes som proto-semitisk (urkanaanæisk).
          Det er mig ikke muligt, at holde styr på alle de ideer, kildehenvisninger, tydningspostulater, historiske facts og viden indenfor denne disciplin, at give et sammenhængende referat af disse tre kapitler, som er så specifikke i deres indhold - og dog så rasende interessante.

          Bibliografien er fantastisk. 48 siders bibliografi. Den dækker hele seriens 5 bind. Der er desuden sekundær- og baggrundslitterære henvisninger.
          Personligt er jeg fuldstændig udmattet efter at have læst dette 5. bind i serien. Det har været meget spændende læsning - og endnu mere interessant, hvis jeg havde haft lige netop - alfabetets opfinder/historie - som passion. Det er ikke min lidenskab, men mange af de oplysninger, som OvS kommer med undervejs, kan jeg bruge og de sætter mange tanker i gang. OvS skriver så engageret, at det smitter af på læseren og jeg synes, at OvS kommer med mange interessante indfaldsvinkler til tolkning af de udvalgte kilder.

          Som jeg tidligere har skrevet, i min anmeldelsen af Bind 4 i samme serie, så synes jeg, at OvS er en modig mand - og det synes jeg stadigvæk at han er.
          Det synes jeg, fordi OvS har nogle mønsterbrydende tolkninger af kildematerialet og han tør gøre det - bl.a. fordi han ikke skriver disse bøger i videnskabens navn. - OvS skriver indledningsvis på side 14: "Denne bog er ikke en historisk afhandling eller "bevisførelse", men en tværvidenskabelig præsentation af et materiale, som også rummer mindre kendte overleveringer, der tidligere ofte blev tilsidesat som utroværdige myter. Det har herunder i stedet vist sig, at ældre detaljer i rabbinerskrifterne kan bestyrkes som historisk troværdige kilder. - Videre skriver OvS: "Bogen må ikke anses for uddybende inden for de præsenterede emner, men blot som en indføring i dem - med perspektiv og incitament til videre udforskning." Etc.

          Jeg har ikke faglig kompetence til at vurdere OvS værk - desværre, for der er ingen tvivl om, at OvS har en enorm og omfattende bl.a. esoterisk viden, der således nu er nedfældet til eftertiden. Det er så op til hver enkelt af os, om vi vil løfte denne viden og gøre brug af OvS' fantastiske og storslåede research-arbejde. Hvert enkelt kapitel - lægger op til mange års forskning. Der er fundet og præsenteret så meget kildemateriale, at man skal være en kapacitet på området, for at vurdere de konklusioner og postulater OvS lægger for dagen. Som læser, får man fuld valuta for læseindsatsen.
          Aldrig har jeg oplevet eller læst så intenst et værk, baseret på også mindre kendte videnskabelige teorier og kilder. En præstation ud over det sædvanlige.

          En stor tak til OvS for hans livsværk - må det blive brugt og læst - og ikke mindst inspirere eftertidens historiske progressive nysgerrige - og videnskabsfolk i særdeleshed.

C.O.

Ove von Spaeth: "Profeten som Ukendt Geni", Attentatet på Moses, - bind 5,
272 sider, illstr., pris 248 kr., C.A. Reitzels forlag og boghandel, Kbh.

Yderligere oplysninger: www.moses-egypt.net


(Med skriftlig tilladelse pr. 11.jan.2006 fra Cathrine Oppenheim til brug for OvS.)

Sidetop
.
 
Numexam
 
 

Klik - køb bogen her - direkte
  : Profeten som Ukendt Geni
- Ny Viden om Moses' Avancerede Pionergerning.  - ATTENTATET PÅ MOSES, bind 5

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller: online netboghandel Bog & Mystik, Valby, kontakt@bog-mystik.dk , www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Gardiner's A-1: se

 

>>> Fortsættes her:

Bind 5's kronikker og anmeldelser, 1. DEL

Bind 5's kronikker og anmeldelser, 2. DEL

Bind 5's kronikker og anmeldelser, 3. DEL

Bind 5's kronikker og anmeldelser, 4. DEL

Bind 5's kronikker og anmeldelser, 5. DEL

Bind 5's anmeldelser: supplement, 6. DEL

 

 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Bind 5's anmeldelser, 3.del arkiv
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 5
INTRODUKTION
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*