MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 


 
ARKIV 6c-e-da
Debat og nyt om Moses-seriens bøger - (e)
1:  Om debat og nyt i medier og på internet
2:  Fra discussiongroups & newsgroups
3:  Vedr. Senmuts kort, verdens ældste stjernekort
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse
1  YDERLIGERE TILKENDEGIVELSER OG NYT OM BOGSERIEN OM DEN HISTORISKE MOSES
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ VisdomsNettet - efterår, 2006  -  reference: 
Medu Neter, Egyptens hellige skrifter

Visdomsnettet.dk - Medu Neter, Egyptens hellige skrifter - http://www.visdomsnettet.dk/a-267-2/
_

I Egyptens historie henvises der kollektivt til skrivekunsten som visdomslæren, hvilket afslører en grundlæggende praksis og samtidig ophøjet filosofi.
Hieroglyffernes tre kommunikationsniveauer:  Retskrivning med hieroglyffer benytter et system i tre niveauer.

#  På første niveau:  Her anvendes hieroglyfferne som "bogstaver" (fonogrammer), der repræsenterer et enkelt ord eller flere lyde. Når de kombineres, danner lydende de ord, som udgør det egyptiske sprog. Man kender kun med sikkerhed konsonanterne. Vokalerne er kun omtrentlige i forskernes oversættelser.
          Den danske forfatter og forsker, Ove von Spaeth (www.moses-egypt.net) skriver i sin bog "Profeten som Ukendt Geni" - den femte i serien "Attentatet på Moses":
                    "... Egyptisk sprog blev skrevet uden brug af egentlige vokaler - egypterne indsatte selv vokalerne, mens de læste. De ikke talrige hieroglyfiske billedskrifttegn, der fungerede som lydtegn, var konsonantiske og repræsenterede en, to eller tre konsonanter; f.eks. tegnet for hotep ('tilfreds') er et tre-konsonanttegn: h-t p ...".

#  Andet kommunikationsniveau:  Ligesom i de fleste sprog havde de gamle egyptere forskellige ord, som lyder ens, men hieroglyfferne klarlægger deres mening, og afslører dermed et andet kommunikationsniveau: idéer. Disse idé-tegn findes i hundredvis, og de kaldes "determinative" (bestemmende), for de oplyser ordets nøjagtige idé, og resultatet er en terminologi med en helt anden betydning end et andet ord, der udtales på samme måde.

#  Tredje kommunikationsniveau:  Hieroglyfskriftens tredje niveau giver ordet et symbolsk indhold, og gør det til et idéogram (et skrifttegn, der udtrykker et helt begreb). I dette tilfælde udvælges særlige skrifttegn, som sammen antyder idéernes overordnede betydning eller en overordnet funktion. Tegnenes helhed skaber en umiddelbar impression, og giver et indtryk af idéen.
          I "Profeten som Ukendt Geni" (bind 5 i serien "Attentatet på Moses"), skriver Ove von Spaeth:
                    "... Egypternes læsning af deres hieroglyffer foregik som at læse rebus sammensat af forskellige billedtegn, der i princippet fungerede ved en kombination af både lyd og betydning - med tegn, der har tre funktioner:
          (1)  Hieroglyftegn med emne og udtale i ét angiver både lyd og en betydning, der er lig med det, som tegnets billede forestiller.
          (2)  Hieroglyftegn, hvor der alene bruges lyden af det ord/navn for den genstand, som tegnets billede viser. Dvs. "lydtegn" der udtrykker stavelser eller hele småord, der kunne udtales, men hvor selve dets billedes betydning er udeladt.
          (3)  Hieroglyftegn, der er stumme og alene angiver betydning, hvor tegnets billede viser, peger på emnet/meningen/genstanden - men ikke udtales. Dvs. det er meningsbærende ("determinative") tydetegn, uden lyd, men som fuldstændiggør de skrevne fonetiske ord.
          Netop på Hatshepsuts og dermed Moses' tid kom det på mode at lade hieroglyffer danne specielt konstruerede rebuskoder, ofte til hemmeligt brug ..."

Erik Ansvang, forfatter, foredragsholder, Egyptens-rejseleder, - VisdomsNettet -  http://www.visdomsnettet.dk/a-267-2/ -  (efterår,2006)

¤ Interest Group for The Ove von Spaeth Papers, - 26 januar 2009  -  info: 
Hans bøger diskuteres på universiteter rundt i verden

Interest Group for The Ove von Spaeth Papers - http://www.facebook.com

                    Merete Gundersen wrote - January 26, 2009 at 10:09pm   - Hej Martin,
Jeg synes at Ove von Spaeths bøger er viden ud over det sædvanlige. Hans tekster er banebrydende ny forskning som er kendt verden over.
          På flere universiteter verden over diskuteres indholdet af hans bøger og unge forskere især er meget optaget af hans nye fund.
          Tak for Martins opfordring til at lægge et emne frem på Discussion board. Jeg tænker lige over det og kommer inden længe med et indlæg.

Merete Gundersen, forfatter med speciale i SIQ-Den Spirituelle Intelligens
www.siqintelligens.dk  -  http://www.facebook.com/group.php?gid=45399163234#/group.php?gid=37417830597  -  (26.june.2009)

¤ myspace.com,  -  25 December 2007  -  thomas, Blog:
More lost knowledge from ancient Egypt

thomass Blog  - Lost knowledge from ancient Egypt

Lost pyramid of the Giza Plateau, hidden chambers in the Great Pyramid, the riddle of the Sphinx, the place of the cross and the skull, and crossing the circle.
- Written by Thomas Roed Jakobsen

And since the first written evidence of distinctive Hebrew, the Gezer calendar, dates back to the 10th century BCE, one cannot exclude, that someone did in fact deliberately incorporate the phonetics of Rosh Tav into Hebrew (Source regarding facts on written Hebrew: http://en.wikipedia.org/wiki/HebrewOrigins_of_Hebrew)
          This leaves the possibility that Moses and/or other Jews did infact have this information, and knowing its immense symbolic meaning, incorporated the skull and the cross in to the very phonetic fabric of the Hebrew language.
          But could Moses or other Jews really have had this very special - presumably secret - knowledge about the initiatory nature of the Giza Plateau ? Maybe yes. In recent years the author Ove von Spaeth has claimed in his books that Moses was indeed a historical person and a highly educated Egyptian prince, and a prospective heir to the Egyptian throne. A pharaoh in spe! See http://www.moses-egypt.net/book-series/moses_survey_en.asp

Thomas Roed Jakobsen, -  http://www.myspace.com/roedmario/blog/341183886  -  (25.Dec.2007)

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ forum.skalman.nu  - 31 Doktober 2010  -  diskussion:
Religiøs tatovering og omskæring

forum.skalman.nu

Re: Skriva mitt namn med runor (för tatuering)
av Donkeyman 31 okt 2010, 11:12

Mange andre stammer, herunder stammer fra Det Gamle Testamente, har klart gjort brug af tatovering i en religiøs sammenhæng. 3. Mosebog (Leviticus, 19:28) viser os dette gennem at forbyde det i forbindelse med de døde (se tillige 1. Kongebog 18:28 og 5. Mosebog 14:1).
          Uden sammenligning det mest ekstreme eksempel på lemlæstelse af en dødelig i et religiøst rite er omskæringen af unge pigebørn - et rite der falder uden for vor begrebsverden af hvor tilbagestående visse folkeslag og religioner er.
          Den næstværste mishandling af kroppen i et religiøst rite, er de semitiske ætters omskæring af deres drengebørn på den 8. dag efter de er båret fri. Dette rite hentes fra 1. Mosebog (17:10-15), hvor det er beskrevet som en pagt mellem den nyopfundne monoteistiske semitiske gud og de der følger ham. De semitiske ætters trosskifte sker i forbindelse med den egyptiske prins Moses (Tuth-mosis, født 1534 f.Kr. som søn af faraos datter Hatsheput), som ledte en folkevandring bort fra Egypten ca. år 1450 f.Kr. (Se Ove von Spaeth's glimrende beretninger herom).
          Omskæringsritualet er oprindeligt egyptisk og kopieredes i 600 tallet e.Kr. af muslimer. Josuabogen (5:2-5) viser os ikke blot at ritualet oprindeligt er egyptisk, men at det er folkevandringen fra Egypten, der er ophavet til at ritualet bibeholdes. Omskæringen skal vise de semitiske ætters ophav fra Egypten, eller nok snarere, at de semitiske ætters leder, Moses, var en egyptisk, og derfor omskåret, prins. "Pagten" og omskæringen er troskabseden til Moses.

Donkeyman,  - Inlägg: 1945  -  31 okt 2010, 11:12 - Blev medlem: 05 feb 2004, 19:29  - Ort: Tromsø  - http://forum.skalman.nu/viewtopic.php?f=36&t=38271  -   (31.okt.2010)

¤ Opinion, den 21. september 2008  -  historiedebat: 
Tvivlen om Jerusalem som det udvalgte kultsted


Historiske konflikter om at være det udvalgte helligsted

I journalen "Israel Opinion" (September, 2008), har Dr. Mordechai Kedar fra Bar-Ilan Universitetets Arabiske Fakultet skrevet en artikel: "The myth of al-Aqsa" (jf. publicering på nettet 09.15.08, 00:47 http://nicedeb.wordpress.com/2008/06/18/zionist-appears-on-al-jazeera-says-jerusalem-belongs-to-the-jews-period/), med bl.a. denne information:
                    "... In 682 CE, Abd Allah ibn al-Zubayr rebelled against the Islamic rulers in Damascus, conquered Mecca, and prevented pilgrims from reaching Mecca for the Hajj. Abd al-Malik, the Umayyad Calif, needed an alternative site for the pilgrimage and settled on Jerusalem which was then under his control. Califs of the Ummayad dynasty invented many "traditions" upholding the value of Jerusalem ..."

          Der er dog også en del stof med et mere politisk farvet mål, og en debatør skrev i forbindelse med artiklen - udover her at gøre opmærksom på det vigtige faktum, at ingen af religionerne har en pletfri fortid - at:
                    "... The Jews stole it (Jerusalem) from the Jebusites after they broke the covenant between Abraham and the Jebusites - an agreement that the Jews would not take Jerusalem from them! ..."

          Allerede fra Ove von Spaeth's bogserie, "Attentatet på Moses", kendte jeg til noget af essensen i disse historiske forhold - og dér er det beskrevet meget, meget fint, efter min mening.
          Derfor ville det være hensigtsmæssigt, at følgende tekst fra Ove von Spaeth's bog "Den Hemmelige Religion" bliver fremlagt på nettet - som et bidrag til at bedre fokusere på, hvad der kunne være myter og illusion i nogle af de mest udbredte religioners historie:
 

Religioners myter angående deres historie

"... Konflikten, hvor Moses i Bibelen havde udpeget bjerget Gerizim (i nuværende Samaria) som hovedcenter, mens i stedet de senere præster og bl.a. kongerne David og Salomon udvalgte Zionbjerget - var stadig aktuel på Jesu tid. Det fremgår også, hvor Johannesevangeliet beretter (4,21) om en kvinde, der ved Jakobs brønd nær Gerizim var i tvivl om Jerusalem eller Gerizim var det rigtige hellige sted, og at Jesus svarede hende:
                    "...den time kommer, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, hvor I skal tilbede... etc.".
          Tusind år efter kong Davids tid synes Jerusalems præsteskab fortsat at være den mest magtfulde præstegruppe, da Jesus opponerede mod det religiøse monopol hos disse sandsynlige efterkommere af den gamle magtfulde præsteklan. Ved deres fremgang under Herodes d. Store ses præster stadig benævnt - ud fra den tidlige ypperstepræst Zadok's navn - som saddukæere.
          Det jerusalemske præsteskabs religiøse magtmonopol vedvarede således til Jesu tid, hvor han var i stærk opposition til saddukæere (samt til ypperstepræsten, der endda var hasmodæer). - Jf. Jesu lignelse om "den dårlige tjener, der begravede sit pund (dvs. tro og viden) i stedet for at nyttiggøre, og formere det". Her overfor har Jesus stillet samaritanerne ("den barmhjertige samaritan" etc.), der bedre synes at have bevaret "den rette arv".
          Den skjulte strid om Gerizim kontra Zion ligner i princippet den senere ligeså skjulte omplacering, der flyttede Jesu fødested Bethlehem, 7 km fra Nazareth i nord, ned til landets andet Bethlehem, omtalt som "Davids stad", 19 km syd for Jerusalem. Hvornår det indsattes i teksten, vides ikke. Før 325 e.Kr. hæftede mange kristne sig måske mindre ved, hvor stedet var - alligevel byggede de i den norligste by Bethlehem kristenhedens dengang største kirke i hele Palæstina (Ca. i 2008 blev den kirkes kæmpestore mosaikgulv udgravet). Men fokus var ændret efter år 325, da kejser Konstantin d. Stores mor, Helena, havde ladet indrette en grotte - tidligere brugt af en Adam-kult i Bethlehem i Judæa - til at være "grotten, hvor Jesus var født".
          Forfatteren Ahmad Mohammad Arafa refererede i det egyptiske kulturministeriums ugemagasin "al Qahira" ('Cairo'), 5. aug. 2003, problemet om "Jerusalems hellige status" i islam: Ifølge Quranens sura 17,1 gik profeten Mohammeds natrejse fra det hellige masjada, 'bedested, moske', (i Mekka) til al aqsa, 'det/den fjerneste' (nær Medina). Ikke ét ord om Jerusalem, der i øvrigt ikke er nævnt i hele Quranen.
          Islamiske bedesteder fandtes dengang kun i Mekka og Jatrib (Medina). Først årtier efter sin død fik Mohammed tilhængere i Palæstina, og de gjorde ikke Jerusalem, men Ramlah, til hovedstad; og først 50 år efter Mohammed kom der - især af udenrigspolitiske årsager - en moske i Jerusalem. Dette er allerede at læse i "Kitab al-Maghazi", den hos muslimerne altid anerkendte bog af den berømte islamiske historiker og geograf al-Waqidi (747–823).
          I den moderne tids Jerusalem ses de tilrejsende kristne at gå på "Jesu vandring" - på en vej, hvor Jesus senere hævdedes at have vandret, men som imidlertid først blev bygget 100 år efter Jesus. Templets fjernelse og Jerusalems ødelæggelse i året 70 blev første afgørende skub til kristendommens udbredelse. - Hvis det religiøse centrum, som Zion-bjerget er for jøder, kristne og islamister, ikke er det sted Moses udpegede, kan lokaliteten fint have symbolsk betydning i religionerne - men uoverskuelige perspektiver, når det tages historisk bogstaveligt. ..."

(citat fra kilde: Ove von Spaeth's "Den Hemmelige Religion", ("Attentatet på Moses", bind 4), København, 2004, s. 108).

Biorn Andersen, - MA og ekstern lektor i litteratur- and sprogvidenskab, KU; Journalist DJF; tidl. programredaktør og vært i Dansmarks Radio. - biorn@mail.dk,  - (21.sep.2008)

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ amazon.co.uk  -  August 2008  -  inter-textual and librarian references:
The Exodus Chronicles

           http://www.amazon.co.uk

The Exodus Chronicles - 'Chronicles: Beliefs, Legends and Rumors from Antiquity regarding the Exodus and the Jews from Egypt', -  
by Marianne Luban    (aperback - Aug.2008 - Buy new: £11.18  - 2nd edition: New and Revised
Copyright 2003 and 2008 by Marianne Luban

Excerpt – "... Danish scholar named Ove von Spaeth. 98 He made some astronomical ..." - Read
… to Moses came from an independent Danish scholar named Ove von Spaeth
... While Ove von Spaeth may argue that this pharaoh's daughter was …

•  Paperback: 268 pages  • Publisher: Pacific Moon Publications (Aug 2008)
•  Language English   • ISBN-10: 0972952438   • ISBN-13: 978-0972952439

•  12 of 14 people found the following review helpful
•  5.0 out of 5 stars An important new book on The Exodus, 26 April 2003

•  Marianne Luban's important new book, "The Exodus Chronicles," is a tremendous step forward in researching and understanding the Exodus.
•  Working from ancient sources and records, Ms. Luban brings together an extraordinary variety of views and opinions about the Exodus and presents them in a clear and interesting way. "The Exodus Chronicles" provides a fresh and illuminating look at what is perhaps the most dramatic moment in both the Bible and the history of ancient Egypt. The information and insights in this comprehensive book should inspire a new round of interest in The Exodus by scholars and general readers alike. Highly recommended.

Books on Amazon: See more items:
 
-  "Historie og konstruktion: Festskrift til Niels Peter Lemche i anledning af 60 års fødselsdagen den 6. september 2005", (Forum for Bibelsk Eksegese) by Mogens Müller, Thomas L Thompson and Niels Peter Lemche (2005)
Excerpt - "... Her má Ove von Spaeths teorier i en række bøger …"  - Read More

-  "Tycho Brahe's Urania Titani: Et digt om Sophie Brahe" (Renaessancestudier) by Peter Zeeberg (1994) 
Excerpt - "... blevet rekonstrueret of Ove von Spaeth, der i mange år har forsket ..." - Read More

amazon.co.uk  -  http://www.amazon.co.uk/gp/search?ie=UTF8&tag=realintegrity-21&index=aps&keywords=Ove+von+Spaeth   -  (Aug.2008)

¤ Læserbrev, 19. februar 2009  -  kommentar og info:  
Spændende og fantastisk stykke forskningsarbejde

Angående Ove von Spaeths artikler om Tempelridderne, f.eks.:
"Tempelriddernes viden fra Egypten" :  http://www.moses-egypt.net/zenith-files_da/e-boger_gruppe2_da.asp  og "Tempelridderne og Moses' skjulte skat" :  http://thirax.dk/artikler/OveSpaeth/Ove30/index.html
kan følgende kommentarer måske have interesse:
_

Efter læsningen, først og fremmest: TAK. Hold da op, hvor er det spændende ved gennemlæsningen af et fantastisk stykke forskningsarbejde. Jeg er meget, meget positiv over for det, jeg har læst her. Det er utroligt interessant.
          Tempelriddernes banksystem omtales, og det er ganske enkelt så spændende og så banebrydende, både i tempelriddernes tid og med tråde op gennem historien, at yderligere flere detaljer vil være meget velkomne.

          Angående Moses og tempelmanuskripterne om hans konstruktion af kranmaskinerne - jeg fik den tanke, da jeg læste det, om det kan kobles til det endnu ikke løste mysterium om, hvordan pokker man fik stablet sten på sten i pyramiderne. Jeg har læst i snesvis af teorier. Men ingen er vel definitivt slået igennem. Jeg synes med andre ord, at Moses fortjener et par ord ekstra om netop kranmaskinen. 
          Også høstmaskinen i oldtiden omtales. For mig som læser ville det være spændende at vide endnu mere og præcist om, hvordan den fungerede.

          Jeg er meget glad for artiklens vurdering af Bernard af Clairvaux' betydning. Jeg arbejdede meget med hans person og personlighed, da jeg gik på universitetet.
          Ridderskabet og Karl d. Store, - ja, det blev mere fast forankret under Carolus Magnus. Men også efter min vurdering blev de første skridt taget til ridderskabet under Karl Martel ("Hammeren") i forbindelse med forsvaret mod muslimerne optrængen via Spanien. Jeg tænker på slaget ved Poitiers.

          Angående oldtids tradition for andre lag af meddelelser inde i en tekst, også med Iliaden som eksempel. Det er virkelig spændede læsning, dette om det rytmiske i visse sange. Der er dog en overvejelse, vi skal gøres os i forbindelse med Homer. Der er stadig en almindelig opfattelse, at Homer næppe selv har skrevet både Iliaden og Odysseen. Sproget er så forskelligt i tid, at det fysisk næppe er samme forfatter. Men han har måske bearbejdet ældre tekster af forskellig oprindelse.         

          Den normale opfattelse er, at teksterne blev bragt videre i generationer - med de ændringer, der altid sker "hen ad vejen". Og selve hukommelsen hvilede på, at en sanger hæftede sin hukommelse op på hexameter-strukturen og gentagelserne - indtil de 24 sange omsider blev nedskrevet. At de i øvrigt har varierende længde og ofte afsluttes besynderligt, hænger efter nogle forskeres opfattelse sammen med, at de afskrifter, som vi bygger vores Iliade og Odyseen på, var nedskrevet på papyrusruller. Når der ikke var mere plads på rullen, var sangen slut.

          I forbindelse med kors- og krigstogtet til Estland gennemgik vi i sin tid på universitetet en række kilder, under ledelse af min professor Aksel E. Christensen.
          Hans arbejde fangede mig ganske meget - og jeg skrev speciale i en tabt Helmoldkilde, som jeg i visse hovedtræk kunne rekonstruere. Kilden har været kendt og benyttet af bl.a. Saxo. 
          Din sammenstillen med den øjensynlige nøje planlagte gentagelse af elementer i Moses-beretningen er fremragende under alle omstændigehder og helt ny for mig. Og med det øvrige tilsammen - en fantastisk spændende tekst i det hele taget.

Jens Jørgensen, tidl. rektor, Slagelse - jens@slagelse.... - (19.feb.2009)


(webmaster: se Ove von Spaeths supplerende kommentar her nedenfor):

¤ Telegraph.co.uk -  9 August 2012  -  references and comments:
Myths of Judaism hence Christianity and Islam

          My Telegraph » Blogs » amuhd » Understanding Other Cultures

Myths of Judaism hence Christianity and Islam  - August 9th, 2012 10:12 
By amuhd      -   Refreshed for HMB.

The assumption that monotheism is intellectually more sophisticated and thus more advanced an ideology than polytheism has been broadly accepted in the West. But we have now examined the possible flaws and contradictions in the Abrahamic Faiths to indicate that the Abrahamic ideologies are as mythical as that of most of the polytheist religions. In fact, it has been shown that Moses and Judaism have been based on myths and misinformation and possibly evolved from the ancient Egyptian pagan religion of Aten and or the cult of pagan Babylonian Enuma Elish.
 
33 Comments  •   Comment no. 9:
gru_mpy
08/11/2012 10:21 AM

Who was Moses? This is an interesting read for the seekers after truth:
http://www.moses-egypt.net/book1/moses1-cap1_en.asp

amuhd, - Telegraph.co.uk, - Blogs - Understanding Other Cultures - http://my.telegraph.co.uk/abdulmuhd/date/2012/08/
( http://telegraph.co.uk/abdulmuhd/amuhd/1020/myths-of-judaism-hence-christianity-and-islam/ )  -  (9.Aug.2012)

 
¤ wikipedia on atheism - 25 March 2010  - editing:
Referring to Ove von Spaeth's site

http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Atenism

Talk:Atenism  -  From Wikipedia, the free encyclopedia
edit] Moses
The Discovery Channel advocated a position that Moses was an Atenist Prince, and rebel son of Ramses (and thus not a Jew from the rushes) who killed his brother, the sub-King, whom would be the Pharoah who drown in the Red Sea... (and thus not a real Pharoah) ... Should this be integrated into the article and sourced as an origin for Judaism?
          This is a very interesting theory with a fair amount of evidence (including one of the psalms found engraved inside a tomb) and doesn't seem to be covered at wikipedia, as far as I can see. I'm going to have a look at the evidence and come back when I've done enough research. If anyone has any ideas or sources about this could they comment here and I'll keep it on my watchlist. thanks, --Sachabrunel 16:25, 15 December 2005 (UTC)
          It sounds interesting and I like it since it at least doesn't go into the "Moses didn't exist" idea. I sounds a little fishy to be because, I might be wrong, but I think it's based off of some second century AD historian who didn't get his history correct in other places.
          I don't beleive that Exodus ever mentions the pharoh ever actually leading the effort to catch Moses though. While a bit of an apologetics book (though I don't understand what's so wrong with defending what one beleives with evidence since everyone else can do it) Kenneth A. Kitchen (Egyptologist) gives what I think is the best evidence of the Exodus and he places it around 1260 BC I think.
          That's too late for Moses to be an Atenist but certainly allows enough space for Akhenaten to be influenced by the Hebrews. Kitchen's book seems to be part of a dueling triad with Finkelstein's and Dever's books on the same subject but I've read all three and I would have to say that the latter two overlook quite a bit of evidence. While not being an expert in the rest of the Old Testament, being an Egyptologist does give him an edge over the other two regarding Israel in Egypt and Moses.69.254.76.77 (talk) 05:40, 16 August 2009 (UTC)
It is speculative. If any more than Ove von Spaeth mentions it, it might deserve mentioning. Till then Ove von Spaeth's site. Rursus dixit. (mbork3!) 12:56, 25 March 2010 (UTC)

[edit] Wikiproject: Egyptian Religion
          I am proposing a Wikiproject to enhance articles on Egyptian Religion.... please check it out and see if you want to add yourself.
[edit] Henotheism?
          The label of monotheism is not universally accepted and claimed to be rather Freud's interpretation. This newsgroup message suggests henotheism or monolatry. The message is written by a specialist and contains references. Pavel Vozenilek 14:29, 17 September 2006 (UTC)

Rursus dixit, - 12:56, 25 March 2010 (UTC)  http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Atenism  - (25.Mar.2010)

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ VisdomsNettet -  28 november 2012  -  info:
Moses-serien som e-bøger - inspirerer

Til Ove von Spaeth:   - Din forskning er så vigtig, at det er utænkeligt, at den skal være utilgængelig. Og i øjeblikket ligger de fire bind i toppen af VisdomsNettets statistikker.
          I denne måned  alene (november 2012) er dine bøger placeret sådan:

 1. plads:  Den Hemmelige Religion - downloaded af 105 besøgende
 6. plads:  Den forsvundne tronarving - downloaded af 83 besøgende
 7. plads:  Gåden om faraos datters søn - downloaded af 47 besøgende
11. plads: De fortrængte optegnelser - downloaded af 40 besøgende

          Og det fortjener din forskning!!!
          Desuden har vi modtaget mails fra besøgende, der pga. initiativet på VisdomsNettet.dk har fortalt, at de har fået lyst til at læse de fysiske bøger én gang til.

Erik Ansvang, VisdomsNettet  -  ansvang@....  - Sendt: 28. november 2012 18:00   - (28.nov.2012)

 
¤ opinions, grahamhancock.com/phorum, September 2008  -  research data: 
Invented history behind the name Moses?

http://www.grahamhancock.com/phorum/ is a discussion board for the most eclectic and (so far as possible) unlimited range of dissenting history.
_

Re: Literate Moses?   -  Author: martinpescatore (87.55.32.---)  -  Date: 23-Sep-08 07:36

legionromanes wrote:  >> (Quote:)  - The name "Moses" comes from a root meaning "take out," because Moses was taken out of the river (Ex. 2:10). Some modern scholars point out that the root M-S-S in Egyptian means "son of" as in the name Ramases (son of Ra), but it is worth noting that Moses' name in Hebrew is M-Sh-H, not M-S-S. - According to one Jewish source, Pharaoh's daughter actually named him Minios, which means "drawn out" in Egyptian, and the name Moshe (Moses) was a Hebrew translation of that name, just as a Russian immigrant named Ivan might change his name to the  English equivalent, John.

martinpescatore answers:  When you refuse to acknowledge the value of correct liguistic data in a book with a scientific paper of Griffiths, the great Egyptologist, printed only 55 years ago, - how can it suddenly be non-trustworthy? But how can you then use the Bible as evidence when its authors have been dead for more than 2,000 years? In other words: You're really outdated in this context!
          Now, quoting historian Ove von Spaeth's book "The Suppressed Record" (1999, updat. reprint 2004) based on his highly professionally, meticulously research during more than 25 years:

"... In Hebrew, Moses is called Moshe, which according to the biblical text, word for word, is understood to play on the assumption that Pharaoh's Daughter named him thus, "because she had drawn him out of the water".
          The biblical text version by Ezra and his helpers is clear concerning the name Moses, because because of the well-known fact that the claimed Hebrew play on words is grammatically impossible - and the originally Egyptian name, Moses (mosis) cannot be turned into Hebrew.
          Almost two thousand years ago, Josephus, although Jewish, did not accept the impression the Bible apparently promotes either. He says in several of his works, e.g. "Antiquitates" (2:228) and "Contra Apionem" (1:226) that the name is Egyptian. 70 years prior to Josephus, Philo, the Egyptian-Jewish philosopher, wrote in his biography of Moses, "De Vita Mosis" (1:17), also that the name is Egyptian. According to both writers the name belonged so distinctly to this culture that they tried - though less correctly - to prove that the name was based on an Egyptian pun. And they showed in detail which Egyptian elements they believed the name contained.
          The Egyptologists and historians specializing in Egypt, e.g. James Henry Breasted, Alan H. Gardiner, Gwyn J. Griffiths, and Eduard Meyer etc. early have confirmed that the name Moses was not Hebrew but stems from Egyptian usage.
          In addition, the 'Hebrew Dictionary' ("Jüdisches Lexikon", the Herlitz & Kirschner's editions, still highly valid and recognized, and never contested. More than 230 Jewish writers and scholars participated in this important reference work. Each article signed.) - says on the subject "Moses as a name" that the biblical influenced explanation concerning the claimed Hebrew name Moshe (Moses) should mean 'he who is being drawn out of the water', is a misunderstanding:
                    "... it is completely impossible to harmonize the active form of the Hebrew word - as Moshe (Moses) can only mean 'he who draws out' ...".
          The Hebrew play on words in the Bible has been created from meshitihua, meaning 'he draws out' - where consequently "he" cannot indicate that it was Pharaoh's Daughter who drew him out of the water. Although this, as well as the fact that the name is Egyptian, is common knowledge to Hebrew students - it is not reflected in general in the biblical translations or in the history of religion.
          In other words - the Hebrew biblical text includes an impossible play on words on the name Moses, all of which means that this cannot have been the idea of the original narrative. On the contrary, the situation indicates that Pharaoh's Daughter had ceremonially given the boy the same pharaoh-name as that of her father and later her husband, i.e. Tuth-mosis, of which this purely Egyptian name Moses (mosis, i.e. 'child') is the last part.
          This abbreviated form - which was common usage in Egypt - was the one used by this "Son of Pharaoh's Daughter", though not until later at a strategic opportunity - according to Manetho, the Egyptian historian, in Alexandria, with access to all important ancient Egyptian source material.
          - To conclude: - Pharaoh's Daughter is claimed to have named the child Moses based on a Hebrew play on words, i.e. "I drew him out of the water" - which is a grammatical impossibility concerning the Moshe (Moses) of the Hebrew Bible. Also it implies the absurd claim that Pharaoh's Daughter could speak Hebrew - and leaves the impression that Moses was a Hebrew name, although it was actually a well-known Egyptian name. ..."         

- These are the data from Ove von Spaeth (cf. also: www.moses-egypt.net)

martinpescatore, (87.55.32.---)  -  http://www.grahamhancock.com/phorum/  - (23.Sep.2008)

¤ Blog, JOTC - 15 December 2008  -  opinions: 
Extremely intriguing - this stuff is so cool!

Keeping up with JOTSC - http://tishadeutsch.blogspot.com/ - Monday, December 15, 2008
_

Monday, December 15, 2008
About Moses ...
          I don't know if anyone else is interested in this topic, but (you may have noticed : ) I have been immersed (during my spare time) in reading about scientific evidence for a creator, historical documentation of the events of the Bible, verification that Christianity is not being a spin-off religion.....etc. - Again, I will say fascinating. And, I stand in even more awe of our God who has made Himself clear to those who have a desire to know Him.
          Turns out, Moses is a controversial man, historically speaking. Non-believers who offer answers for atheism apparently like to quip "there is no historical evidence in ancient Egyptian record for existence of Moses". Therefore, concluding, God couldn't exist, heck, even Moses is fictional.
          Now, that just made me curious. What about Moses, an Egyptian record of his life, and the significant events surrounding it?

          This,  http://www.moses-egypt.net/book1/moses1-cap1_en.asp  is an extremely intriguing portion of a book on the subject, written from a scientific, astronomical, non religious point of view.

          I wanted to pass it along to you. Just in case you might enjoy it.....
This stuff is SO COOL!

Tisha Deutsch, - Posted by Tisha at 9:44 PM  -  Colorado, USA, - Blogger since Sept. 2006 - Profile views 1.403 -  http://tishadeutsch.blogspot.com/2008/12/about-moses.html   -  (15.Dec.2008)

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Fakta-liste  -  2 juli 2012  -  historisk oversigt:
Forskningens attentater mod Moses' identitet og virke

Fagfolks ofte modstridende og måske religiøse særinteresser
         
Konkrete forsøg på udslettelse af Moses' identitet og virke især i tre omgange i de næsten 3.400 år fra hans tid til nu. Det fik alvorlige forskningsmæssige konsekvenser. Desuden var Moses-forskningen naturligvis vanskelig at udføre ud fra en snæver sociologisk-politiske historiemetode - og blev splittet op mellem flere videnskabsområders (fag)ideologiske indstillinger.
          De videnskabelige, men undertiden modstridende, og endda med religiøse særinteresser hos tekstkritisk forskning, og hos filologi, historievidenskab og teologihistorie lod sig hæmme ud fra fordomme mod mere vidtgående forskningsresultater angående den historiske Moses.

          Når egyptologer har assisteret historikeres og teologers bibelforskning - og her har måttet benytte et materiale farvet af bibelopfattelsen på disse præmisser, hvor Moses' eksistens er blevet udhulet - er det forståeligt, at der ikke på den forudbestemt antagne baggrund kunne ses egyptiske spor efter Moses.
          Den særlige forbandelse, der ved skinhenrettelsen af Moses i Egypten skulle destruere hans identitet - ifølge rabbinerskrifterne - synes på ejendommelig vis at være gået i opfyldelse. Reduktionen eller destruktionen af den egentlige Moses er reelt foregået ved tre større "attentater" - én i hver sin æra:
          - Første gang af egypterne, hos hvem Moses fik sin identitet destrueret (bl.a. ødelæggelse af inskriptioner og statuer) - udført af fjender ved præsteskabet og hoffet af magtpolitiske grunde. De foreløbigt uopdagde og derfor manglende spor af Moses - især ved for sen en datering for epoken - bevirker, at mange forskere hævder: 'Moses er en mytefigur'.
          - Anden gang af jøderne, især Ezra, ofte af nye religionspolitiske grunde. Andre jødiske redaktører i oldtiden foretog tilføjelser og ændringer i den Hebraiske Bibel både før og under antikken (først senere indførtes et sikkert system mod ændringer).
          - Tredje gang af mange af nutidens forskere og i teologiskolerne, der - ofte ud fra forvirring over tabte eller ødelagte data, men også ved ignorering eller nedvurdering af velkendte data - hævder, at Moses er ikke-eksisterende både som israelitternes leder og Mosebøgernes forfatter. Forskerne hævder så, at Moses-teksterne blev skrevet af en halv snes forfattere op til 1000 år efter Moses' tid.

          Den franske filosof Roland Barthes påviste tendensen til, at læseren "begærer" forfatteren. Idet Moses synes at have styrket sin nye religion ved at fremhæve Jahweh som ophav til flere egne store bedrifter, har en - vel deraf følgende - underforsyning af personlige oplysninger om Moses forøget interessen for ham som forfatteren bag Mosebøgerne. Men det har på sin vis også gjort det ekstra svært at indkredse ham.
          Under skiftende "moderetninger"inden for et historiesyn influeret lige fra dialektisk materialisme til påvirkninger fra Freud, har man inden for flere forskningsfelter i historie og teologi ønsket at undgå beskyldninger om helte- og overmenneskedyrkelse eller for fundamentalisme. Man har da samtidig negligeret den betydning, som civilisationens nøglepersoner gennem tiderne har haft for historiens gang.
          At f.eks. Cæsar erobrede 800 byer og 25 folkeslag samt var kulturelt stilskabende forfatter og havde stor astronomisk viden; at Leonardo da Vinci både var et malergeni og avanceret opfinder; at Mozart som 5-årig komponerede; at George Bernhard Shaw skrev nær titusinde breve og kort foruden alle de mange skuespil... etc. - vil engang, når ældre dokumentation er forsvundet, derefter af bogholderi-litterater blive kaldt "utroværdige myter".

          Moses, nu fjernet som person og gjort til "en opfindelse", må engang dog have eksisteret og været noget - og præsteret noget, der blev givet folket til arv og eje.
          Ellers kunne overleveringerne med ekstraordinære og historisk verificerbare data - i Bibelen, i rabbinerskrifterne, hos oldtidsforfatterne og i traditionen - ikke være opstået.
          Allerede den oldgræske forfatter Euphemeros (ca. 300-tallet f.Kr.) hævdede, at guder i myterne engang havde været store mænd; og ligeledes mener en del nyere antropologer, etnografer og arkæologer, at de forskellige landes mytehelte sandsynligvis virkelig har eksisteret i historien som personer, der blot endnu ikke er fundet originalt materiale om.
          En stele fra farao Merneptah (1224-1210 f.Kr.) om hans sejre i Kanaan har indskrift: "Israel er slået". Det viser det faktum, at Israel eksisterede og ikke er en sen "opfindelse" - og kan indikere exodus allerede havde fundet sted.

Bibelteksternes oversete referencer
Litteratur-teorierne viser utilstrækkelighed, når det hævdes, at det var en anden eller andre forfatter(e), der skrev Mosebøgerne. Men uanset hvem der end har forfattet teksterne, demonstrerer de fremlagte fakta, fund og data i sig selv, at indholdets kerne i hvert fald er langt mere historisk korrekt end antaget i mange hypoteser hos moderne teologi og religionsvidenskab.
          Det angives adskillige gange i Mosebøgerne, at det er Moses selv, der er forfatteren; så hvis der senere kan være blevet ændret og tilføjet, forhindrer det ikke på nogen måde, at Moses har skrevet de grundliggende tekster.
          Tekstændringer og eventuel udskiftning af ældre udtryk er af den tyske teologiforsknings skole og de moderne udløbere - som nævnt - blevet udlagt som: At hele teksten følgelig må stamme fra de moderniserede udtryks egen tid.

          Den farao, der nu kendes som Tuthmosis II, omtales i oldtidens jødiske skrifter, Rabbinerskrifterne, som "Moses' stedfar" og "faraos datters ægtemage". Oldtidens kirkehistoriker Eusebius ("Evangelica Praeparatio", IX, 27) oplyser, at denne farao var det ældste kendte tilfælde med lidelsen elephantiasis.
          Farao Tuthmosis II's mumie blev først fundet i 1881 (af Maspero), hvor hans hud stadig viser en stærkt udviklet lidelse med elephantiasis-lignende udposninger, det voldsomste tilfælde på nogen kendt kongemumie!

Fakta om Bibelens egne referencer om Moses som forfatteren
          a).  Ifølge "Ordsprogene" (25,1) lod Judæas konge Ezekias bibelske tekster kopiere og redigere, og klagede over andres tidligere betydningsændrende indgreb. I så fald allerede på hans tid (700 f.Kr. i Bibelens egen kronologi) bekræftes endnu ældre bibelteksters eksistens. For hvem ville opfinde afsløring af rettelser i Bibelens ældste tekster?

          b).  I Bibelens "Kongernes Bøger" og "Krønikebøgerne" oplyses det under en omtale af israelitternes konger i 900-600-tallet f.Kr. (bl.a. kongerne Asa, Jehoshafat, Azariah, Ezekias samt Amaziah, Joash og David), hvorvidt disse konger fulgte Loven ("Mosebøgerne") eller fraveg den - samt endda på hvilke punkter. Ifølge Wellhausen var Moseloven senere end profeterne - men han har aldrig modbevist, hvad disse bibeltekster viser om sig selv, nemlig at de eksisterede før 900 f.Kr. i indarbejdet tradition.

          c).  I Moses' love ses senere indskud fra evt. flere andre nærorientalske traditioner med brutale og primitive straffemetoder samt nogle overdimensionerede dyreofringer. Også dette har været taget som bevis på, at Moses og hans grundtekst ikke har eksisteret. - Men Bibelens senere profeter, f.eks. "Jeremias" (23,36) og "Hoseas" (6,6) påpeger netop sådanne forvrængninger af en oprindelig tekst. Heraf genkendes eksistens af en endnu tidligere, tekstlig "kanoniseret" tradition.

          d).  Angående "5. Mosebog" omtales, at dens tekst blev fundet - under en reparation af Salomons tempel - indemuret i væggen, og at det skete på kong Josias' tid, en begivenhed der almindeligvis bestemmes til 622 f.Kr.
          - I forskningen ses oplysningen kaldt for en "fabrikation"skrevet efter 400 f.Kr. Mens mere moderate hævder, at teksten netop må være fra 622 f.Kr. - men alle uden at vide, at det var endnu ældre, egyptisk, skik at indemure dokumenter ved templers grundlæggelse: - En Tuthmosis III-inskription fra cirka 1460 f.Kr. om reparation af et dengang tusindårigt gammelt tempel i Dendera omtaler et fund af et indemuret ældre manuskript på gedeskind fra farao Pepis tid 2.200 f.Kr. (jf. allerede hos egyptologerne Brugsch og Naville).
          - At ovennævnte indemurede bibelteksts indhold følgelig må være fra før Salomons tempel (generelt anset for bygget ca. 975 f.Kr.) - og hermed fra tiden, da tekstens klassisk hebraiske sprog menes endnu at være i brug - ses fortsat ignoreret i fagstudierne.

          e).  Ifølge Bibelen, rabbinerskrifterne, arabiske tekster og jødisk tradition har præsten Ezra (i 400-tallet f.Kr.) redigeret visse dele af Bibelen, som han genskrev med revideret stavemåde og nyere hebraisk skrift. Hans eget forfatterskab omfatter Bibelens "Krønikebøger", hvortil ses anvendt cirka 20 informationskilder. Ved sin store indsats kaldtes han herefter i jødiske skrifter for "den lille Moses". Med andre ord, både traditionen og Bibelen lader forstå, at selve de ældre bibeltekster på det tidspunkt var veletablerede i praksis. Ingen af disse forhold har kunnet modbevises.

          f).  På mindst fem steder i Mosebøgerne (Torah'en) omtales, at Moses skrev bøgernes tekst. I 20 ud af 27 kapitler i "3. Mosebog" fortælles, at teksten var Jahwehs ord talt til Moses, og at han skulle meddele dem til folket; det sker også i "4. Mosebog" mere end 50 gange. Yderligere findes der ni henholdsvis otte tilsvarende steder i "2. og 5. Mosebog". 
          - Desuden henviser mange passager i resten af Bibelen til Moses som Mosebøgernes forfatter: i ""oshuas Bog", "Dommerbogen", "Kongebøgerne" og "Malakias' Bog”. Personer som David, Daniel, Ezra og Nehemias refererer alle til Moses som forfatter af Torah'en. .
          - Ydermere ses parallelt hermed i det Nye Testamente, at Jesus foruden Markus, Lukas og Johannes refererer til Moses som "Mosebøgerne"s forfatter. Også i direkte tale anerkender Jesus, at Moses var forfatteren ("Markus" 10,3-4 og 12,26 samt "Johannes" 5,46-47). Desuden anerkendte saddukæerne forfatterskabet (Markus 12,18-19). (Men godtages "non-Moses-hypotesen" i stedet, må de forskere og teologer, der er troende kristne, ironisk nok anse Jesus' reference til Moses' forfatterskab for opspind).

          Naturligvis kan Bibelen ikke bekræfte Bibelen, dvs. sig selv som historisk bevis, men de mange indikationer kan evalueres i stedet for at afvises. Forskerne kan ikke modbevise kilderne, men dog kræver de pågældende forskere de stærkeste beviser ved opponenternes kildeaccept.
          Når visse dominerende teologiske 'skoler' påstår Moses som værende ikke-eksisterende, må den påstand naturligt bestrides ved det faktum, at "fravær af bevis er ikke bevis for fravær".
          I mine bøger om den historiske Moses og Egypten er på basis af de involverede fagområder her påvist som konkret muligt, at fremmedartede myteagtige handlinger i de gamle tekster virkeligt - dog ikke nødvendigvis hvert ord - kan have fundet sted i realiteternes verden.

Ove von Spaeth,  Copyright © 2012  (backtrack © 1998)  -  www.moses-egypt.net

Til denne kortere oversigt over arkæologiske og tekstlige kilder med spor af den historiske Moses - er der også anvendt forskellige tekster og data fra forfatterens bogserie "Attentatet på Moses
".

 
¤ Trianglen Antikvariat,  -  sommer 2012  -  katalog-liste:
Læs den før Dan Brown !

Spaeth, Ove von :           De Fortrængte Optegnelser, - Attentatet på Moses 1
238 sider heftet med sideflapper.  C.A. Reitzel 1999     175,00     LÆS DEN FØR DAN BROWN !

Spaeth, Ove von :           Den Hemmelige Religion, - Attentatet på Moses 4
367 sider heftet med sideflapper.  C.A. Reitzel 2004     175,00     LÆS DEN FØR DAN BROWN !

Spaeth, Ove von :           Profeten som Ukendt Geni, - Attentatet på Moses 5
271 sider heftet med sideflapper.  C.A. Reitzel 2004     175,00     LÆS DEN FØR DAN BROWN !

Trianglen Antikvariat, - Trianglen, 2100 København Ø, -
http://www.sirich.dk/modules/butik/oversigt.asp?dummy=0&genre=non-fiktion&undergenre=2&medie=bog&start=300   -  (sommer,2012)

 
¤ Jens Jørgensen  -  5 oktober 2011  -  samarbejde:
Mit gamle ønske - en samlet bog om Moses' historiske skæbne

on 10-02-2010 10:15 - Fra JJ (Jens Jørgensen) til OvS (Ove von Spaeth):
          Ove, - hvordan ville du stille dig til følgende idé: et samarbejde mellem dig og mig, hvor du leverer det indholdsmæssige, forskningsmæssige - og hvor jeg så tager over og giver bogen en forkortende behandling, og her tillige ind i det sproglige for at at også teenagere, gymnasieelever, Harry Potter og Dan Brown-nørder + alle de andre må og skal læse den.
          Det, jeg altså forestiller mig for mit vedkommende, er, at jeg gennemskriver bogen, så den videnskabeligt holder hele vejen ud fra dine præmisser, men er skrevet i folkeligt - jeg havde nær sagt: læse-let-sprog.
          Det er muligt, at du siger, at det kan du ikke lægge navn til - og så er vi lige så gode venner af den grund. Men efter min mening har du præsteret et fantastisk stykke forskningsarbejde, der ganske enkelt burde formidles ud til større kredse. Derfor denne strøtanke. Jeg er overbevist om, at jeg kan finde det rigtige forlag til en sådan bog.
          Jens Jørgensen, M.A. historiker, forfatter, tidl. rektor, - Slagelse Byråd, - (10.feb.2010).
###
to 12-08-2010 15:32 - Fra OvS til JJ:
          Jeg er nu i stand til at genoptage sagen. Glædeligt, for dette er i virkeligheden mit gamle oprindelige og store ønske fra 1991, da min udarbejdede plan og de fleste råmanus til hele 5-bindsserien om den historiske Moses og Egypten forelå. Nemlig efter færdiggørelse og udgivelsen at sammenskrive/omskrive disse bøgers indhold af forskning og mange øvrige indsamlede oplysninger og ikke mindst mine resultater, til at kunne præsenteres i ny form i kun ét bind, som en udgave der vil være af interesse for et yderligere større publikum.
          Det ser ud til nu at kunne realiseres 'hurtigere' end forudset, således i stedet for at jeg selv udfører det på grund af for stor travlhed med andre projekter, så gennemføres det med stor erfaring af dig, som både er MA historiker, forfatter, foredragsholder og tidligere historiecensor på Københavns, Aarhus' og Odense Universiteter. Få eller ingen kender mine tekster bedre i detaljer. Begge parter går ind i projektet med fuld tillid til hinanden efter mere end 25 års bekendtskab både med hinandens arbejde og personligt.
          Ove von Spaeth, forfatter, historieforsker, - København - (12.aug.2010).
###
on 16-02-2011 11:2 - Fra JJ til OvS:
          Jeg er nu i fuld gang og er utroligt glad for arbejdet - selv om du måske sidder tilbage med en underlig fornemmelse af, at dit fantastiske forskningsarbejde nu bliver populariseret. Men jeg synes, jeg holder en seriøs stil med plukvise henvisninger til relevant materiale. Det skulle gerne også overbevise forlagene. Under alle omstændigheder skriver jeg med stor glæde videre.
###
on 05-10-2011 09:49 - Fra JJ til OvS:
          En udsøgt glæde og fornøjelse at arbejde med dette stof. Det rummer enorme mulighed for en sprogligt spændstig og indholdsmæssig helt igennem velfunderet bog, der burde kunne få et stort forlag til at sige haps!
          Kan se, at jeg snart er færdig med første del. Den kommer så til at fylde forholdsvis lidt i den samlede bog. Men det gør bestemt ikke noget. For der er rigeligt med højdramatisk stof i dine efterfølgende bind. Jeg er overbevist om, at den bliver en succes. Helt ærligt: man bliver faktisk mere og mere bidt af dette materiale. Det er ved "stærkt vanedannende". Glæder mig hvergang til at komme ikke tilbage til det herlige skrivearbejde. Igen, du skal vide: det er en virkeligt berigende oplevelse at arbejde med dine tekster.
          Jens Jørgensen, M.A. historiker, forfatter, tidl. rektor, - Slagelse Byråd, - (5.10.2011).

¤ Info om kommende udgivelse  -  august 2012  -  introduktion: 
'Mysteriet om Moses, den hemmelige historie' i ét bind!

Ny introduktion ved forberedelserne til Ove von Spaeth's bogserie "Attentatet på Moses" i ny udgave sammenfattet og koncentreret i ét bind: "Mysteriet om Moses, - den hemmelige historie. - Prinsen af Egypten og nøglen til hans gådefulde identitet og storpolitiske drama".

Introduktion
Den meget tidlige pionér i historien
Vi tænker næppe over det i hverdagen. Men vi bruger, også i det moderne samfund, begreber og viden med stærke rødder i tidligere kulturer på højt niveau.
          En særlig viden og visdom stammer fra Grækenland, Rom og senere hen renæssancen, men med et kulturelt udspring der skal søges helt tilbage i det gamle Babylon og Egypten. Og via Persien kom en anden særlig viden fra Østen, ikke mindst Indien. Og netop Egypten var også hjemsted for den i realiteten ældste kendte historiske personlighed, Moses.
          Hans liv blev uhyre dramatisk, men med ham som den centrale og aktive figur udvikledes nogle vigtige elementer, som den dag i dag præger vestlig kultur - den moderne verden. Derfor er han en uomgængelig skikkelse, en historisk pionér og ikon, der gennem tiden så stærkt har fascineret andre kulturpersonligheder såsom Goethe, Machiavelli, Henry George, Winston S. Churchill, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann - og i særdeleshed Sigmund Freud.
          Den historiske Moses er den første kendte indstifter af en religion, der siden hen både blev grundlag og inspiration for flere verdensreligioner, hos hvem han stadig fremstår som en hovedfigur. Et vigtigt påbud i hans religion var, at "du skal elske din næste". Det fik senere, da Jesus brugte Moses' tekster fra Bibelen, stor betydning i kristendommen.
          Moses skabte en tidløs lovgivning ofte med overraskende nutidige principper: Miljølove, sociallove, menneskerettighedslove, asylret, gældssanering, dyrs beskyttelse, hygiejnebestemmelser og militær etik.
          I oldtiden fremstod han som en personlighed med et mangesidet talent. Han var - og er - mest kendt som profet og lovgiver. Men han var tillige general, filosof, stjernekyndig og mystiker.

Moses' gådefulde identitet
Omkring vort nye årtusinds begyndelse vidste vi reelt mere om Månens overflade end om Moses.
En hel del viden og information fra de vigtige fortidskulturer ses i nutiden tit forvekslet med myter. Vores undersøgelsesprojekt fremlægger yderligere ny viden fra de områder med vidtrækkende kulturhistoriske perspektiver - og det blev gennemført for at videregive og forstå vigtige grundlag for vores egen epoke. Hermed også nogle åndelige grundlag - historie er mere end årstal.
          Den reduktion af Moses i historien, der kan konstateres, fortsatte i virkeligheden kontinuerligt gennem mere end tre tusinde år. Vi kan lidt formalistisk omfatte forløbet i fire punkter:
          1.   Moses' identitet som prins og tronarving blev systematisk destrueret i Egypten;
          2.   hans identitet blev delvis fortrængt og omformet hos israelitter/jøder;
          3.   den blev senere af kirken yderligere ændret til et andet billede;
          4.   sluttelig blev identiteten omformet - eller helt negligeret - blandt moderne teologer og bibelforskere.
          Selve Moses' identitet fremstår i langt senere tider som mere eller mindre udslettet - med en virkning, der strækker sig helt frem til i dag, næsten tre og et halvt tusind år efter hans død. Det kan rejse foruroligende spørgsmål om lignende destruktion også gælder andre centrale aktører og handlingsforløb i verdenshistorien, der ikke har passet i det billede, religionsskrivere og historieskrivere gerne vil fastholde.
          En klassisk erfaring er, at det er i vid udstrækning ”sejrherrerne”, der skriver historien, sådan som de ønsker at beskrive den. Selv blandt mere neutrale forskere er historie ofte naturligt reduceret til at være blot de begreber, man kan blive enige om på et givet tidspunkt: En slags konsensus, hvor den historiske virkelighed i realiteten afgøres som ved en flertalsbeslutning - i princippet ligesom ved en simpel afstemning!
          Konsensus er meget praktisk og ofte uundværligt at have som et arbejdsgrundlag. Problemet er, at det glemmes for hyppigt, at det vedtagne billede er temporært og derfor bestandigt må tilpasses og revideres, ja endda omskrives, når nye data og fund viser vej. Og det er her, at modstanden netop mest fremkommer, så at det ny på uvidenskabelig vis ikke undersøges seriøst, men ignoreres eller direkte afvises.

Samler trådene i det historiske drama
En dyb mystik omgiver hændelserne med Moses: Som om der lagde sig et slør over forholdene, således at de, der forsøgte at komme ind på livet af den konkret-historiske Moses' identitet og søgte at tidsfæste ham, blev ført på afveje. Således eftersøgte forskerne i stedet en person med et andet navn end det, han brugte i sit egyptiske liv (iflg. den egyptisk-græske historiker Manetho, der ca. 280 f.Kr. stadig havde adgang til de gamle tempelarkiver, antog Moses først navnet 'Moses' under sit oprør).
          Forskere søgte ligeledes uden resultat efter ham i helt andre århundreder end hvor hans liv faktuelt havde udspillet sig. Da det var forgæves, gav de op generelt og kaldte ham ”en myte”!
Men vores fortidsviden er langt rigere og endda også mere tilgængelig end almindeligvis antaget, og mange realhistoriske data om det, vi ofte kalder myter, ligger rundt om i verdens biblioteker og museer og samler støv ofte uden at være rigtigt kendt eller studeret.
          Så det er betydningsfuldt, at den omhandlede viden om den historiske Moses overhovedet findes - her og nu! For hvert år der går, bliver meget i det gamle materiale sværere at opsøge og beskytte. Det er så vigtigt, at opsporingsarbejdet overhovedet blev foretaget i tide. Mange interesseområder og forskningstiltag vil i meget lang fremtid kunne høste informative data fra det samlede værks dog stadig levende, 'ikke-tilstøvede' vidensdepot indeholdende tusindvis af kilder, data og faktuelle informationer.
          Se på status om Moses - og en ny baggrund: I dag opfattes Moses, som nævnt, ofte som en myte og hans historiske eksistens afvises hyppigt. Oprindelige beretninger om Moses blev tidligt splittet ad - en stor del indgik i Bibelens Mosebøger (Torah, Pentateuch), og mange resterende dele opsamledes i rabbinernes ældste Talmud-skrifter. Disse oldtidstekster viser meget præcist om Moses' ukendte liv i Egypten med en fortid som højtuddannet egyptisk kronprins.
          Nu i en tid, hvor antallet af biblioteker og bogforlag på ganske få år er reduceret voldsomt, og hvor nye generationer ofte har den opfattelse, at ”hvis det ikke findes på internet, eksisterer det ikke”, er denne forskning netop så væsentlig for at etablere formidling og bevaring af opdagelser og resultater fra udforskning af oldtidens videnskat og visdomslære. Og herunder ikke mindst om Moses' enestående pionérindsats. For tusindvis af forskningspapirer vil fortsat eksistere uden for internet.

Kaster nyt lys over Moses' tre store livsfaser
Ved opsøgning og arkivstudier af både bibelske og ikke-bibelske kilder tegner der sig et billede af en historisk person, der levede og agerede under omstændigheder, hvis hovedtræk viser sig konkret historisk genkendelige.
          Opdagelsesrejse i Moses' egyptiske baggrund: Forskningsprojektet om Moses blev til 5 unikke bøger om historisk fortrængte sider af Moses' dramatiske, undertiden mere tildækkede baggrund. Hver bog med specielle informative oplevelser der skridt for skridt udvider forståelsen. Ingen har før skrevet hele fem bøger om Moses og hans historie. Der eksisterer ikke engang et tobindsværk om Moses.
          Men nu er der for første gang på ét sted samlet et kæmpemæssigt materiale fra oldtidens kilder om dette usædvanlige livsforløb, og der kastes nyt lys over Moses' tre store livsfaser: I fremlæggelsen af det mangeartede stof er denne bog i sin struktur hovedopdelt og redigeret ud fra disse fasers indhold og rækkefølge. .
          Materialet i sig selv viste sig at sætte det hidtidige kendskab til de pågældende historieforløb i en ny udfordrende fokus. Seriøs indsigt i datidens religiøse univers er uomgængelig for at forstå mange gådefulde træk. Flere misforståelser opdages: De førstefødte, der dræbtes, var ikke børn; og Jerusalem var ikke den udvalgte by.
          Den intensive forskning for at nå så vidt har krævet mere end 25 års studier med jeres forfatters omfattende opsporing og testning af materialer og resultater, der førte til en revaluering og nye indsigter om Moses' status og tidsalder.
          Værket har næppe hver eneste gang det endelige svar, idet ægte forskning hele tiden udvikler sig, dog er hele værket internationalt betegnet som den hidtil bedst dokumenterede afdækning og løsning af Moses-gåden. Vi håber hermed, at mange læsere vil få denne oplevelse.

Projektet og ekspertviden
Meget af den indsamlede, usædvanlig viden skylder vi de ældre generationers elite af forskere fra den tidlige periode af forskning, hvor det fra ældre forsvindende kulturer ofte i sidste øjeblik lykkedes at få fat i og bevare en særlig viden om mennesket, dets livsform og historie. Mange af de tidlige akademiske værker er derfor blevet af afgørende betydning.
          Gennem Det Kongelige Bibliotek i København, og ikke mindst dets enestående judaistiske samling samt bibliotekets kontakt med mange udenlandske biblioteker i Europa og Amerika, nåede jeg i en årrække - før internettets tid - at låne og kopiere mere end tusinde meget væsentlige bogværker, hvoraf mange meget længe havde været "out of print", foruden mange ældre vigtige artikler og dokumenter.
          Det Kongelige Bibliotek fungerede gennem lang tid med sin gamle og paradisiske læsesal tillige som Danmarks største tværvidenskabelige forum (det ophørte efter husets ombygning i år 2000), hvor mange betydelige forskere fandt sammen. Også her fik jeg uvurderlig assistance hos fremragende eksperter - hver med langt livs studier og erfaring inden for egyptologi, hebraisk, oldgræsk, historie m.v.
          Jeg ønsker her, med tak og glæde, at tilkendegive, at en betydelig række forskere og fagfolk har fra deres videnskabsområder så imødekommende bidraget til min forskning med vejledning, kritik, modargumenter og opmuntring. En stor tak rettes til disse engagerede eksperter - også fordi de viste stor tillid og modigt støttede personligt, skønt en endda intrigerende modstand fra anden side mod projektet kunne medføre ubehageligheder fra deres akademiske kolleger.

Også som koncentreret værk
Min bogserie ”Attentatet på Moses"med opdagelserne og nysyn på Moses udkom i perioden 1999-2005, og allerede længe forinden, da jeg fra 1991 opdagede, at mit indsamlede materiale ville blive til mindst 5 bøger, ønskede jeg at kondensere det hele i ét bind. - De dermed udkomne 5 bind med fuldt gennemført dokumentation er uundværlige for dybere forskning, men i dag da mange ikke har tid til megen læsning, blev det mig en særlig formidlingsopgave at få realiseret mit gamle ønske om ét bind med de essentielle resultater.
          Det må erkendes, at det blev en hård og vanskelig opgave at gennemføre dette på en trofast måde, hvilket er velkendt erfaring fra store kendte værker:
          Edward Gibbons fantastiske 6-bindsværk om "The History of the Decline and Fall of the Roman Empire" (1788) blev for sin metode med den relative objektivitet og udstrakte brug af primære kilder en model for historikerne, men da det blev senere sammenskrevet til langt færre eller ét bind, måtte flere forfattere søge at klare opgaven. I nyere tid gennemførte Dr. Theodor H. Gaster så kompetent en kondensering af James Frazers berømte 12-binds antropologiske pionérværk "The Golden Bough" (1915) til ét bind i 1959.
          Imidlertid fik jeg den bedst tænkelige hjælp til at sammenskrive mit 5-bindsværk til ét bind fra Jens Jørgensen, M.A. historiker, tidl. rektor, og historiecensor ved Københavns, Aarhus og Odense Universiteter. Jeg er ham overordentligt taknemlig for hans vellykkede del af det store arbejde, der i alt udfolder værket med dets masterplan så let og overskueligt og fuldt loyalt over for den præcise argumentation og de nøjagtige kilder.
          Ove von Spaeth, København, august 2012

Editor's forord:
Da Ove von Spaeth skrev sine fem Moses-bind, fik jeg den store oplevelse at læse dem igennem inden udgivelsen.
          Fem fantastiske bind, hvor kilde efter kilde blev fremdraget og sat ind i en relevant sammenhæng. Og fem fantastiske bind, hvor forfatteren turde bryde nye veje, fordi alt for meget i den klassiske Moses-billede ganske enkelt ikke kunne passe.
          I 2010 havde vi nogle lange samtaler. Konklusionen på samtalerne blev, at jeg tilbød at omskrive og forkorte de fem bind ned til det, der kan læses i denne bog. Min motivation var, at Ove von Spaeth havde leveret så meget helt banebrydende og unikt stof, men i en gennemført stringent videnskabelig form, at det måske ikke fik den folkelige gennemslagskraft, som hans forskning fortjener.
          Det, der altså er intentionen med denne bog, er at fastholde det videnskabeligt korrekte spor og samtidig skrive historien om en af den mest centrale personer i hele den vestlige verdens kulturgrundlag: Moses.
          Vi har hele vejen gennem arbejdet haft et enestående positivt samarbejde - og håber på, at vores resultat: denne Moses-bog, vil blive læst og studeret af alle med interesse i viden om vores eget grundlag.
          Jens Jørgensen, Slagelse, august 2012

Bagside-noter:  til  Ove von Spaeths bog,  "Mysteriet om Moses, Prins af Egypten"
          *   Moses' ukendte egyptiske baggrund er nu lagt åben for nutidens mennesker. Gennem hele sit omfattende forskningsværk, her præsenteret i en læsevenlig sammendraget form i ét enkelt bind alene, bygger Ove von Spaeth på en imponerende række spændende tidlige tekstlige kilder: Ikke mindst de gamle Rabbinerskrifter og mange af oldtidens forfattere, der sammen med arkæologisk bevismateriale og astronomisk baserede tidsdata udvikler en mere underbygget og realistisk opfattelse af historiens ældst kendte pionérskikkelse Moses.
          *   Forfatteren fremdrager fra en i virkeligheden righoldig oldtidsviden, at Moses var en egyptisk prins og arving til tronen, som blev ham frataget, og han var tvunget i eksil som resultat af et udspekuleret komplot og intriger ved det mægtige præsteskab og hoffet hos faraonerne Hatshepsut og Tuthmosis III. Det historiske drama med disse afgørende handlinger fandt sted for 3.500 år siden.
          *   Ved at sammenstykke mange genuine indicier, som kaster nyt lys over den historiske Moses' egyptiske liv og arv, kan det nu detaljeret afdækkes, at han fik en årelang kongelig uddannelse og blev trænet i politisk styring og militær krigsførelse samt oplært i oldtidens kunst og videnskab tillige med astronomi, matematik, alkymi, magi. Det er denne baggrund og viden, som Moses bragte med sig - herunder de mere esoteriske lærdomme og mysterieviden om en forenet guddom - til sin lovgivning til brug for det israelitiske folk efter deres revolutionære opbrud fra Egypten.
          *   Bogen åbner for - og dokumenterer løbende - mange hidtil ofte underbelyste historiske essentielle informationer, og sætter langtrækkende fokus på fortidens visdomslære og stjernekundskab hos de store gamle kulturer og deres begreber om 'universets hemmeligheder'. Bogens materiale kan bidrage som et reflekteret og fornyet aktiv for vores egen epoke - og belyser her, hvordan mange af de fremdragne træk fra Moses' tid viser sig senere som nøgleelementer i vores kulturarv og dens tilhørende åndelige ressource. Uundværlig for vores historiske indsigt og udbytte af værdierne i nutiden.

Forfatter-data:
Ove von Spaeth  -  Historie og videnskab: Genopdagelse, indsigt, fornyelse.
          Forfatter og forsker Ove von Spaeth er internationalt anerkendt for det inspirerende storværk om den historiske Moses og det gamle og mysteriefyldte Egypten - og for sine mange øvrige nyorienterende, informative tekster skabt på solid basis i historiske og astronomiske studier.
Han er yderligere anerkendt for opstilling af metode, der for første gang daterer verdens ældste stjernekort uhyre præcist og med væsentlige bidrag til kronologien for Moses' tid i Egypten.
          Forfatteren har gennemført omfattende forskning i egyptisk tradition, arkæologi, religion, antropologi, oldtidens stjerneviden, mysterielære og mytologi. Med stor kyndighed og mange års erfaring udforsker han i dybden det ofte kontroversielle stof. Med den nye bog både aktualiseres og sammenfattes det højinteressante stof yderligere - for de mange nye læsere.

          Ove von Spaeth, København, august 2012. 

 
¤ Selvet.dk  -  18 december 20o8  -  diskussion:
Første Mosebog - symbolsk beretning

          Selvet.dk  Danmarks spirituelle webmagasin

EMNE: Kains hustru   12/18/2008 17:34 #82646 •                         

svenrus •  Indlæg: 220•                               
En gang i år 2004 sendte jeg et debatoplæg/spørgsmål til www.religion.dk"><font< a=""> size="4"></font<>www.religion.dk<font< a=""> size="4"> med følgende spørgsmål:</font<>
          "Der er to anskuelser af første Mosebog: den er symbolsk/ den er autentisk. Jeg vil påvise her at den ikke kan være autentisk: Gud skabte Adam ! og dernæst Eva ! De fik, efter uddrivelsen af Eden, to sønner, Kain og Abel ! Kain myrdede Abel ! Gud bortviste Kain ! Og så kommer det : Kain fik dér, efter at være bortvist, en hustru osv. !
          Hvor kommer den hustru fra, ifald vi taler om en autentisk beretning? Jeg er personlig af den overbevisning at første Mosebog er symbolsk og pt. læser jeg Ove von Spaeths fembindsværk "Attentatet på Moses", nylig udkommet på Reitzels forlag, hvori min opfattelse, om første Mosebog som symbolsk eller rituelskrift, bestyrkes og bevidnes. Kan nogen give mig oplysning, derimod, om hvor Kains hustru kommer fra, ifald vi læser første Mosebog som en hundrede procent autentisk beretning ?    
- - -
En "Tegner" svarer:
          Hvis du vil tage 1. Mosebog som autentisk, så se på 1 Mos. 6, 1-4. - Her er der nogle forstyrrende elementer, som vi ikke kan afskrive som ikke eksisterende, nemlig gudesønnerne.
          vers 4.:  I hine dage, da gudesønnerne gik ind til menneskedøtrene og disse fødte dem børn, men også senere hen i tiden, levede kæmperne på jorden. Det er heltene, hvis ry går tilbage til fortidens dage.
- - -
En Anonym svarer:
          Nu var det jo sådan, at Adam og Eva fik flere børn igennem de efterfølgende 800 år de levede. - Blodskam vil nogen måske sige og tænke på problemerne ved den slags i vores dage.
Men der skal vi tænke på, at mennesket genetisk var fuldkomne dengang, hvilket jo tydeligt er gået ned af bakken siden.
- - -
Jeg svarer:
          Hvordan efterkommernes levealdre blev som de blev vil jeg ikke gøre mig klog på - og det gør jeg nok også klogest i - blot kan jeg ikke undgå at bemærke Enoks leveår, 5 mos., v. 23.
          I hele femte kapitel er Enok tillige den eneste, som ikke dør, men "bliver taget af Herren". Det kan selvfølgelig være en tilfældighed at der er 365 dage i et år, gennemsnitligt og rundt regnet også blandt oldtidens folk. - Det bliver hurtigt indviklet, men jeg kan anbefale et kig i Ove von Spaeths fembindsværk, som ovenfor nævnt.
          mvh Sven
- - -
En Anonym svarer: Gud giver, og Gud tager når han vil... "
          Og så kom der ikke flere reaktioner på det. Men tænk engang: når man læser beretningen om Adam og Eva, så vil man nå frem til at der først var et menneske, Adam, så to mennesker, Adam og Eva, så fire mennesker, Adam, Eva, Kain og Abel og endelig til sidst igen tre mennesker, Adam, Eva og Kain (da Abel jo blev myrdet af Kain). Og ikke flere mennesker end disse tre, ikkesandt ? Kain bliver selvfølgelig forvist efter sin forbrydelse, men han finder åbenbart endnu et menneske som så bliver hans hustru.
          I Evald Tang Kristensens "Danske sagn" er der en fortælling om en lille pige der bliver bortført ind i en høj og beretningen fortsætter med alt hvad hun oplever derinde med "de underjordiske". Den slutter med: - og ingen så nogensinde mere til hende ! Tænk engang: hvem skulle så have berettet om hvad hun oplevede inde i højen, hvis hun aldrig vendte tilbage ?
Ikkesandt.....

Selvet.dk, - Danmarks spirituelle webmagasin, - http://www.selvet.dk/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=174&id=82646&Itemid=2250  -  (18.dec.2008) 

 
¤ facebook.com,  -  spring 2012  -  tips and comments:
Egypt and Moses

          http://www.facebook.com

January 25, 2012 - shared Porta's text
          "... The Egyptians, who first proved and found out the effects of the heavens, because they dwelt in the open Champion-fields, where they had continually fair weather, and there were no vapors sent up from the Earth which might hinder their contemplation of Heaven, so that they might continually behold the stars in their brightness, did therefore wholly bestow themselves in the knowledge of heavenly influences.
          And whereas others that were not so diligent as they, stood amazed at the causes of things, these men referred all to the heavens and the stars, that all things took their destiny from them, and that the influence of Heaven bare great sway in all generations and corruptions. And thus observing the motions of the stars to and fro, they wrought many wonderful things, for this was their resolution, that to certain hours and set times, there were answerable certain aspects of superior powers, whereby all things were effected. ..." ~ John Baptist Porta
_ _ _

aruary 16, 2012  -  shared a link on the Pyramid Texts
          Pyramid Texts Online - Library:  www.pyramidtextsonline.com
          Use the Language tools to help you study the Pyramid Texts of Unas. Complete English translation, heiroglyphs, online dictionaries, sign lists, charts, free computer software.
_ _ _

February 16. 2012  -  shared Rudolf Steiner's text
          "... The Egyptian priests were men to whom the physicians of today could not hold a candle. The men of today cannot penetrate into these heights of the spiritual world. Only through the science of the spirit can an idea be formed of what the ancient Chaldean-Egyptian initiates saw. ..." ~ Rudolf Steiner
_ _ _

April 12, 2012  -  shared a link on Ove von Spaeth's book-series
          Ancient information traces contained in Senmut's star map, now revealed in Ove von Spaeth's book-series 'Assassinating Moses' - http://www.moses-egypt.net

Paul Michael Bales,  - http://www.facebook.com/pages/Paul-Michael-Bales/180532342010587  -  (spring,2012)

¤  facebook.com/groups  -  27 Februrary 2012  -  merete.gundersen:
Angående Ove von Spaeth's udforskning og opdagelser

Merete Gundersen, - Direktør for Livskildens Forlag
http://www.facebook.com/merete.gundersen

1.
Merete Gundersen
27-Feb-2012 11:19  -  http://www.facebook.com/groups/45399163234/
her kan du komme i dialog om emnet Moses og beslægtede emner:

Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers on History and Knowledge: - Rediscovery, Insight, Renewal.
•  Communication and debate on Ove von Spaeth's exploration and discoveries concerning his research on the historical Moses, the Egyptian legacy, ancient sciences and astronomy.

Interessegruppen for Ove von Spaeth-skrifterne om Historie og Videnskab: - Genopdagelse, indsigt, fornyelse.
•  Udbredelse og debat om Ove von Spaeth's udforskning og opdagelser inden for hans forskning om den historiske Moses, arven fra Egypten, oldtidens videnskaber og astronomi.

2.
Merete Gundersen shared a link.
27-Feb-2012 09:19
-  Min særdeles gode ven Ove von Spaeth har skrevet nogle vidunderlige bøger om Moses, - gå på opdagelse på hans spændende site både på dansk og engelsk:  http://www.moses-egypt.net
- New orientating data presenting Moses as a historical person is here available from Ove von Spaeth's long-term research and expertise:  http://www.moses-egypt.net

People who like this:
Ulla Gerhardt, Martin Gjedde and 5 others: - Frank Olsen, Nicola Lee Engel, Heidi H. Svendsen, Per Åstrup Olsen, Francisca B. Soares, Dorte Moltsen, Sonja Kock, - like this.
http://www.moses-egypt.net/book-series/moses_survey_en.asp

Merete Gundersen, -  http://www.facebook.com/merete.gundersen  - (27.Feb.2012)

¤ youtube.com,  -  22 January 2008  -  comments:
There is no such thing as a 'chosen people'

www.youtube.com

1. Comments (35) - YouTube
www.youtube.com/all_comments?v=8ewQrObgWTsCached
You +1'd this publicly. Undo
I suggest we take this specific issue off the forum, as it is very complex. 00SDH00  22 Jan 2008 .... but  You should read the 5 books of Ove von Spaeth about Moses. ...

Abrahams Bok
1:42
•  When you finally are able to free yourself from this brainwash you will understand that there is no such thing on earth as a "chosen people". All people are equal, nobody is chosen. You should read the 5 books of Ove von Spaeth about Moses. Very interesting reading. Gives you a broad understanding of the background of Islam, Jewism and Christianity.

MamaWortsh, -  Added: 22 Jan 2008  -  Views: 503  -  http://www.youtube.com/all_comments?v=8ewQrObgWTs  -  (22.Jan.2008)

¤ Reader's mail  -  forår 2012  -  favoriter:
Aktiviteter og interesser 

          Christian Wiedekamm | Facebook

Aktiviteter og interesser
OpenOffice.org - How to contribute, Web of Trust, ... Safari Books Online, Dagbladet Information, NASA's Earth Observatory, The Sun Today: Solar Facts and Space Weather, Ove von Spaeth, Coast to Coast AM, ... Astrological Lodge of London, END ISLAM'S ABUSE OF CHRISTIANS, Kristeligt Dagblad, videnskab.dk ...   Similar

          Christian Wiedekamm, - http://da-dk.facebook.com/christian.wiedekamm  - (forår,2012)

Sidetop

 


 
 
2  DISCUSSIONGROUPS & NEWSGROUPS  -  OM MOSES-SERIEN
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤
dagbladet Information.dk  -  9 januar 2012  -  Opinion & kommentar:
Der er forskel på religioner

Information.dk,  Opinion & kommentar

8. januar 2012 | Om denne artikel:
          I en kronik i Dagbladet Information den 22. december udtrykker Sherin Khankan en behændig synkretisme som dække for et krav om et opgør med folkekirkens privilegerede stilling under overskriften "Gud skal ikke lukkes inde i folkekirken". Såvel krav som synkretisme er problematiske. …
          Opslag til denne artikel
Emneord:   kristendom, religion   - Personer:   Martin Luther  -  Steder:   Danmark

Der er forskel på religioner
          Vi bliver ikke mere åbne og kulturforstående af at afskaffe folkekirkens særstilling. Tværtimod. Den evangelisk-lutherske tænkning har netop bidraget til, at Danmark i dag er et frit, velstående og tillidsfuldt samfund.
Af: Esben Lunde Larsen  -  Medlem siden 19. januar 2011
Ældre universitetslektor af rød overbevisning. Mit arbejde kan ses på www.engelsted.net .
  
- - -
   
Niels Engelsted
siger:
          Det er måske lidt ved siden af tråden, men jeg kan anbefale en ret vild bog om pave Johan Paul I's mord af sammensvorne med pave Johan Paul II, som jeg er ved at læse og som faktisk er tankevækkende om netop religion.
          For eksempel vidste jeg ikke, at der ikke er et eneste arkæologisk eller historisk spor af jødernes 400 års slaveri i Ægypten, som Mosebogen beskriver. Jeg er ikke religiøs, men det kom alligevel bag på mig, takket være søndagsskole og Disney, at hele grundlaget for det gamle testamente er fiktion. Jeg tror, at bogens diskussion om religion, især den myrdede paves radikale synspunkter, vil interessere mange af trådens deltagere, og derudover er det en forrygende kriminalhistorie.
http://www.amazon.com/Murder-Vatican-Pauper-Would-Pope/dp/1403348065 
          Denne kommentar er anbefalet af:
Karsten Aaen   -   • Heinrich R. Jørgensen   -   Kim Gram
# 9. januar 2012 kl. 16:13
  
- - -
   
Karsten Aaen siger: Medlem siden 26. juni 2008
          Kære alle.  - Måske er det på tide, at vi igen går til kilderne, dvs. de græske, aramæiske og andre klassiske tekster for at forstå hvad der egentlig skete dengang for mere end 2000 eller 3000 år siden. I gamle dage, dvs. før gymnasie-reformen kunne man stadig tage en klassisk-sproglig studentereksamen, hvor man lærte latin og græsk. Det kan man ikke mere. Og problemet med det er at stort set ingen i fremtiden vil påvise det som henvisning fra Niels Engelsted viser;
også Ove von Spaeth har påvist dette, ja selv Freud var inde på at jøderne aldrig var slaver i Ægypten.
  . . . Mht. at gå til kilderne mente jeg også dette: - Måske er det på tide at nogen satte sig ned og gennemgik, hvordan det gamle testamente blev skrevet/skabt - hvis det da ikke allerede er gjort?
Vi har før snakket om islams fødsel her på trådene i Information, måske var det på tide, at nogen satte sig ned og fandt ud af, hvordan og ikke mindst hvorfor Bibelen er skrevet som den er.
PS: de to floders rige kan vel godt være riget mellem floderne Eufrat og Tigris?
          Denne kommentar er anbefalet af:
• Malan Helge  -  • Rune Lund  -  • Niels Mosbak  -  • Niels Engelsted  -  • Heinrich R. Jørgensen
# 9. januar 2012 kl. 18:47

Information.dk,  Opinion & kommentar,  - http://www.information.dk/289871  -  (9.jan.2012)

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ kristeligt-dagblad.dk/laeserdebat   -  20/6 - 31/10 2006  -  diskussion:
De monoteistiske religioner

www.kristeligt-dagblad.dk/laeserdebat   -   Forside > Debat > Læserdebat > KD
Forum: KD  - 38 indlæg det seneste døgn  - Læserdebat
Re: De monoteistiske religioner

          De monoteistiske religioner
          Anonym, publiceret d.20/06 19:20 2006
Dette er ikke skrevet for at såre eller fornærme jøder, kristne, eller muslimer, men blot for at give en kronologisk og anderledes overblik over de monoteistiske religioners tilblivelse.
Jødedommen er blevet til, som et oprør imod slavetilværelsen i Egypten. Den har i mange år været en stamme normade-religion, som har beholdt sine egne regler, selv efter den fik fast grund omkrig det som hed Kaanans land (Sivrørenes land). Man har opbygget nogle regler, som skulle holde sammen på stammen.
          I de første bud, står der at man ikke må gøre billede eller statuer af Gud. Det siger sig selv, at hvis man som nomadestamme har en gud som er skåret ud i træ, som en statue, så ville stammen opløses, hvis denne gud blev brændt af efter en konflikt (Sammenlign f.eks. med den Nordgermanske stamme Vendernes gud "Svantevit", og hvad der skete Venderne, da deres område blev erobret, og gudestatuen blev brændt af.) Er ens gud derimod usynlig og allestedsnærværende med f.eks. navnet "Jeg er den, jeg er.", så holder den længere selv i fangenskab.   - med venlig hilsen
          Michael Unna,  Bjødstrup mose 28, 8270 Højbjerg  -  (20.jun.2006)

- - -
          Re: De monoteistiske religioner
          lunacy, publiceret d.27/10 18:58 2005
Det er dejligt at se at du underbygger dit indlæg med alskens saglige ting, så som anerkendte forskeres opdagelser, historiebøger, henvisninger til historien generelt. Og at du slet ikke har din egen uunderbyggede mening med inde i indlægget. Mange tak for det. Det giver nemlig en virkelig stor troværdighed for det glorværdige indlæg. NOT.
          lunacy, - 27/10 18:58 2005 -  (27.okt.2006)
- - -
          Re: De monoteistiske religioner
          Anonym, publiceret d.31/10 21:35 2006
Læserne har selvfølgelig krav på nogle kilder i den sammenhæng. Et ældre "Illustreret Videnskab" samt "Moses og Den Hemmelige Religion" af Ove von Spaeth (undskyld hvis det er stavet upræcist, jeg skriver pr hukommelse), og Helle Merete Brix, Lars Hedegaard, og Torben Hansens bøger er nogle af kilderne. Andet er selvberegnet.   - m.v.h.
Michael Unna, - 31/10 21:35 2005  -   (31.okt.2006)

kristeligt-dagblad.dk/  - Læserdebat   - hhttp://www.kristeligt-dagblad.dk/
laeserdebat/traad/158057&post_id=142358?threaded=false#debat
  -  (31.okt.2006)

¤ kristendom.dk/laeserdebat  -  16 December 2007 -  reference:
Moses kendte mere end sin ABC

          www.kristendom.dk/laeserdebat  -  Forum: dar  - Læserdebat 

          Flad jord ?
          Bent Oslo Rasmussen, publiceret d.18/01 15:40 2005
Hejsa,  -   Jeg har læst i flere sammenhænge, at det Gamle Testamente skriver, at jorden er flad. Er der nogen, der enten kan be- eller afkræfte om dette findes?
          Indlæg uden relevante henvisninger frabedes.  -  Venlig hilsen

Oslo, - http://www.kristendom.dk/laeserdebat/traad/156017  - (18.jan.2004)

- - -
          Re: Relevant henvisning ...
          Anonym, publiceret d.19/01 23:20 2005
Du behøver ikke at læse så meget.  -  1. mos.1.6 Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete; v7 Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. v8 Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen, anden dag.
          I egyptisk mytologi ses fx. gudinden Nut der som et himmelhvælv buer sig over jorden.
http://udotill.de/ava/archiv/images/kulturen/nut.jpg
          Der er intet der i arkæologien tyder på at man i folkereligionen har troet på andet end en flad jord med en buen over.
          Astrologien og geometrien tyder på at visse vidste mere i både Babylon og Egypten. Hvad forfatteren til 1. Mosebog vidst kan man så diskutere til hudløshed. teksten er næppe, hvad der kan kaldes entydig i al fald i den danske oversættelse.
          Ove von Spaeth mener at Moses kendte mere end sin ABC.

Anonym, -  http://www.kristendom.dk/laeserdebat/traad/156017  - (19.jan.2004)

¤ Selvet.dk  -  14 oktober 2012  -  diskussion:
Regulus

          Selvet.dk  Danmarks spirituelle webmagasin

Sv: Hjælp til en skeptiker. 10/10/2012 20:52 #144128
• ibyx  • Indlæg: 5 • Når mennesket er ét med Karmaloven, så forstår det alt. Khidr7.
          Nutidig astrologi er nået frem til at betragte de astrologiske elementer som energier, der påvirker os igennem vores sjæl. Dette er ikke almindeligt (aner)kendt, såvel som vores indgang i Vandbærerens Tid  20. august 2011, kl. 6.02 dt, baseret på fix-stjernen Regulus, heller ikke har vundet den store genklang.
          Astrologi er åndsvidenskab, alt for komplekst til at sætte på enkle teser. Med det styre vi har på jorden i dag, må vi håbe på, at de astrologiske energier forbliver ukendte, så de ikke bliver misbrugt.
          Selvfølgelig kan jeg vise horoskoper, som har en stærk bevistynge. F.eks. den mest dramatiske episode i mit liv, da jeg blev påkørt bagfra af en bil i høj hastighed, med 7 benbrud, heraf 2 dobbelte til følge. Brækkede ribben og hovedet kyssede asfalten uden kraniebrud!!
          Jeg vidste godt, at jeg havde et risikabelt aspekt, og forsøgte også at undgå cykelturen hjem fra Santiago de Compostella, men der var vist lidt karma. Og 16 dage på et fransk sygehus, så finder man ud af, hvor elendig vores svine-kultur er blevet.
- - -
Sv: Hjælp til en skeptiker. 10/14/2012 13:36 #144134
• Khidr7 • Indlæg: 693 • Hej ibyx og venner   - Mine opfattelser er:
          Interessant indlæg ibyx.  -  Hvilken beregning er indgangen til Vandmandens tidsalder baseret på både rent videnskabeligt og ånds-videnskabeligt? På clairvoyance (f.eks. højere end astral-clairvoyance) eller fysisk baseret computer-beregning?
          Det siges fra andre kilder, at equinox begyndte at gå ind i Vædderen cirka år 2410 fvt. og i Fiskene ca. 255 fvt., og at Vandmandens tidsalder derfor begyndte allerede cirka år 1900, eller år 1897.
          Men, dette kommer vel an på, hvornår equinox regnes for at gå ind i Vandmandens tegn - dvs. hvordan ånds-videnskabelig astrologi tillægger planeternes (eller snarere deres iboende åndelige kræfter) auriske (ikke-fysiske) indflydelser at påbegynde og ikke kun deres fysiske?
          Det hele afhænger sikkert også af hvordan zodiakkens tegn inddeles, om det er i liniære 12 x 30 grader eller f.eks. med varierende gradtal for hvert tegn afhængig af tids-cyklusser for evolutionen (eller "evolutionen") for de enkelte planeter - med deres tilhørende øgende eller aftagende fremherskende indflydelser på livet her på kloden og andre steder, også ikke-fysisk.
mvh.  M. Sufilight
- - -
Sv: Hjælp til en skeptiker. 10/14/2012 20:37 #144136
• ibyx • Indlæg: 5 • Hej Sufilight.
          Engang i firserne skrev Ove von Spaeth en artikel i Stjernerne eller Trigon om 25 mulige tidspunkter for starten af Vandmandens Tidsalder. Ja, jeg satte mig til at meditere over, hvilket der var korrekt, og det blev (også hos mig) en klokkeklar henvisning til Regulus.
          Således at Regulus, betragtet som kongestjerne i Løvens tegn, er udgangspunkt for den himmelske (celeste) zodiak. Vores zodiak beregnes ud fra forårsjævndøgn, og det var så her Regulus gik ind i Jomfruen 20. august 2011. Dette er rart at vide, da det er lidt underligt at snakke om en ny tidsalder, der begynder, hvornår??
          Nu er det ret klart, at vandbærervibrationen har haft stigende indflydelse i nogle hundrede år, f.eks. Uranus som William Herschel opdagede d. 13. marts 1781. Nu er det interessant at tidsaldrene starter bagfra i tegnet, så skiftet sker i O* Fisk, altså med en kraftig indstømning af fiskeenergi, hvilket antydes af at magthaverne fjerner sig længere fra folket.
          Nu er vi vant til at inddele tilværelsen i 12 astrologiske huse, og de vil alle vælge karakter, her må dog anbefales et nøjere studium af fixstjernerne, der er manifeste i det tempo, vi her taler om, 72 år pr. grad. F.eks. vil 9. hus, religion, filosofi, lange rejser m.m. være påvirket af Vægtens tegn, hvilket ses tydeligt i vores kulturkreds.
          Men skeptiker, astrologi er et hjælpemiddel til forståelse af sammenhænge, og der er da nok også noget karma indblandet i vores tilgang til emnet. Og der er ingen "guruer", vel er der læremestre.

Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin, - http://www.selvet.dk/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=51&id=143980&Itemid=2250  -  (14.okt.2012) 

 
Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ freethoughtnation.com  -  4-16 October 2011  -  opinions:
The man the Moses myth is founded on

FREETHOUGHT NATION - presented by Acharya S and TruthBeKnown.com, online since 1995.
Moderators: Tat Tvam Asi, Freethinkaluva22, GodAlmighty, Robert Tulip.
Board index » The Christ Conspiracy, Suns of God & Who Was Jesus? » Christ in Egypt: The Horus-Jesus Connection
_

Are you proposing Draco and Vega as a possible astronomical basis for the "Dragon" and "False Prophet" of Revelation?
          Tat Tvam Asi
, moderator, -

- - -
          Robert Tulip - Post subject: Re: Zep Tepi - Egyptian Creation Myths
          Posted: Mon Oct 04, 2010 2:52 pm

                    Tat Tvam Asi wrote:  "...Bauval points out that these stars in Ursa minor (beast) and
          Draco (dragon) are mentioned in the pyramid texts, along with Orion and Sirius. It would
          interesting to pin down where these stars are mentioned in relation to what we find in
          revelation about the Beast and Dragon. ..."
The dragon passes its power and throne and authority to the bear in Revelation 13:2, in precise correspondence to the movement of the North Celestial Pole from Thuban in Draco to Polaris in Ursa Minor as marked by the pyramid shafts. Thuban was the pole star for most of the Ages of Taurus and Aries, while Polaris is the Pole Star for most of the Ages of Pisces and Aquarius.
          Orion and Sirius designate the three magi and the star in the east. In the sky, the line from Orion's Belt through Sirius points to Argo, to a group of four stars sitting on the deck of the ship that corresponds to the coffin of Osiris, Noah's Ark and the Manger of Christ. Argo contains the bright star Canopus, thought by some to be the star of Osiris, as shown in the Dendera Zodiac, but neglected due to its invisibility from Europe. It would be interesting to find out if the pyramids have any marker to Canopus in their design.

Robert Tulip, Moderator, - Posts: 502 - Joined: Sat Mar 28, 2009 4:41 pm  -  http://freethoughtnation.com/forums/viewtopic.php?f=20&t=3339&start=30   - (4.Oct.2012) (4.Oct.2010)

- - -
          #  Vallhall - Post subject: Re: Zep Tepi - Egyptian Creation Myths
          Posted: Fri Oct 15, 2010 2:28 pm

Ove von Spaeth: "Star Tradition from a Mysterious Past. - booklet":
http://www.moses-egypt.net/images/3ovs_en1_star-tradition-from-a-mysterious-past_e-book.pdf

                               Attachment: Worldaxis.JPG [ 60.83 KiB | Viewed 3069 times ]
(Ove von Spaeth:) "... Sight line of the World-axis on Senmut's star map leads from the stars Canopus via Sirius to Lyra at the north. The Senmut map's "mast" with the revolving constellation Meskethiu (Great Bear) which is connecting with Horus and his harpoon. Above, there is placed the star goddess of the Scorpion stars (which in the real sky also is placed exactly here, and thus being near the exposed constellation Cygnus-Swan). ..."

Ove von Spaeth is a very interesting man. He is known for dating and decoding the oldest Egyptian star map. His work on the Senmut star map was published some years ago in Centaurus, a scientific journal devoted to the history of mathematics, science, and technology. It is the journal of the European Society for the History of Science. - Centaurus is known as The International Magazine of the History of Science and Medicine; and, the International Magazine of the History of Mathematics, Science and Technology. - You can get it (dating the Senmut star map) by this link:
http://www.moses-egypt.net/images/dating_the_senmut_star_map.pdf
          He is independently, from this specific scientific acknowledged publication, working on several subjects and theories closely connected. He connects Senmut not only as famous innovative vizier in ancient Egypt, but even as origin and man the Moses myth is founded on.
          You can find vast amounts of interesting reading with sources, links and publications by following this link:
Assassinating Moses:  http://www.moses-egypt.net/book-series/moses_sitemap_en.asp  Enjoy!

Vallhall, Bast, - Posts: 123 - Location: Norway - Joined: Thu Mar 25, 2010 12:45 pm  - http://freethoughtnation.com/forums/viewtopic.php?f=20&t=3339&start=30  - (15.Oct.2012)
_ _ _

          #  Freethinkaluva22 - Post subject: Re: Zep Tepi - Egyptian Creation Myths
          Posted: Fri Oct 15, 2010 3:06 pm

Nice one Vallhall, thanks for posting.
          Quote:  "Ove von Spaeth is a very interesting man. He is known for dating and decoding the
          oldest Egyptian star map."

How old does he say the oldest Egyptian star map is?

          Sharing links:
                    2012 Astrotheology Calendar
                    The Mythicist Position
                    Christ in Egypt: The Horus-Jesus Connection
                    Stellar House Publishing at Youtube

Freethinkaluva22, Site Admin, - Posts: 3855 - Location: 3rd rock from the sun - Joined: Sat Aug 26, 2006 5:24 pm - http://freethoughtnation.com/forums/viewtopic.php?f=20&t=3339&start=30  - (15.Oct.2012)
_ _ _

          #  Vallhall - Post subject: Re: Zep Tepi - Egyptian Creation Myths
          Posted: Sat Oct 16, 2010 2:54 am

The specific event depicted on the Senmut map is calculated to be May 1534 BC ( Gregorian calender ). I know there are disputes and discussions regarding different theories, and I do by all means not assume knowledge about who are correct.
          Von Spaeth and his work concerning the Senmut map is not the established community view, but deserve some interest as it is published by a journal with very high credentials.
          Purpose of my post was to add some perspectives concerning Robert's post, and his thoughts;
          Quote:  It would be interesting to find out if the pyramids have any marker to Canopus in
          their design.

Views outside the frame of mind set by the established community is always interesting, as it is the place where new knowledge comes from. Like Acharya boldly question established view of Christianity and Jesus as founded on a "persons biography", Ove von Spaeth presents Judaism and Moses as continuation of ancient Egyptian knowledge. The difference is suggestion of Moses being a historical person, with religion being myth created around him.
          His work is interesting because it presents views that promote looking for knowledge outside "the box" that our mindset impose. I stumbled upon his work when I was looking at something interesting regarding the "mother and child" depictions that repeats itself in religions. Symbolism and patterns are my personal main interest and focus.
          Senmut and the princess images are so similar to other known versions that it is almost strange to see them as pure coincidence. This is one example ;
          Statue: Senmut and the princess Neferure, Altes Museum, Berlin. Inscription: Senmut, triumphant, not found among the writings of the ancestors, great father-tutor of the king's-daughter, Sovereign of the Two Lands, Divine Consort, Nefrure, ..... which I did according to the thought of my heart .....

Vallhall, Bast, - Posts: 123 - Location: Norway - Joined: Thu Mar 25, 2010 12:45 pm  -  http://freethoughtnation.com/forums/viewtopic.php?f=20&t=3339&start=30   - (16.Oct.2012)
_ _ _

          #  Robert Tulip - Post subject: Re: Zep Tepi - Egyptian Creation Myths
          Posted: Sat Oct 16, 2010 4:57 am

Hello Vallhall, thank you for sharing material from Ove von Spaeth on Egyptian star religion which I read with interest, especially his comments on Canopus.
          In the Golden Age known by the Egyptians as Zep Tepi, around 10,000 BC, Canopus and Vega were the pole stars. Canopus has since shifted far from the south pole, becoming visible in Egypt in historical times due to the precession wobble. Canopus is now equidistant between the south celestial pole and Sirius along a straight line. Continuing this line north eventually reaches Vega because Canopus and Vega are opposite in the sky. Santillana and von Dechend discuss Canopus at some length in Hamlet's Mill.
          My opinion, as I have expressed here previously, agrees with the theory of Philip Coppens and others that Canopus was a main star in Egyptian religion, but its invisibility from Europe meant that myths linking Canopus and Osiris were not understood by the Greeks. From Egypt Canopus and Argo sail across the southern sky at the time since co-opted by Mariolatry as the festival of blessing the waters with the launch of the ships in spring, when the barque of Osiris and Isis was launched on the Nile. Interestingly, the Arks of Gilgamesh and Jason both have fifty oars, one for each second of arc of precession each year.

          Von Spaeth opens interesting speculation about ancient civilizations. It is fun to imagine speculative links. My favorite is to imagine that the emerald tablet of Thoth is at the subterranean capstone formed by the point of an octahedron made by adding a mirror image pyramid below the Great Pyramid, as above so below. Even more imaginatively, I have noticed that Tahiti is exactly opposite the city of Thoth (Tehuti), Hermopolis. Balancing a globe of the world on a cup with Tahiti at the bottom will show Egypt at the top. Tahiti was first discovered by the Polynesians about 600 years ago, but this similarity of name is nonetheless an interesting coincidence. Noting the presence of sturdy ships at the pyramids led von Daniken to all sorts of speculation.

Robert Tulip, Moderator, - Posts: 502 - Joined: Sat Mar 28, 2009 4:41 pm  -  http://freethoughtnation.com/forums/viewtopic.php?f=20&t=3339&start=30 -  (16.Oct.2010)

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Artik Community  -  21. november 2011 -  Bulletin, Forum:
Har du overhovedet læst von Spaeths bøger?

Bulletin - Forum  - Welcome to the Artik Community  - http://www.artikcommunity.biz/forum.php 
          Re: Bag Kristendommen - De tidligste beviser (NT = Kristen mytologi?)

#8:  @ - Guest - 21-10-11, 06:25 AM

          On Thu, 20 Oct 2011 22:27:05 +0200, Anders Peter Johnsen
          < - > wrote:  >> for så vidt man altså heller ikke ud fra andre kilder kan påvise Moses,
          endsige at han nogensinde er udvandret af Ægypten?

Ove von Spaeth er langtfra den første, som daterer Moses til 1500-1400-tallet, men han er den første, som gør det med så stor overbevisning, bl.a. gennem ikke-bibelske rabbinerskrifter og ud fra en anerkendt afkodning af verdens ældste stjernekort (i hvilken forbindelse nu afdøde egyptolog Erik Iversen har været en værdifuld rådgiver), samt en usædvanlig planetkonstellation i 1537 f.v.t., der kan have betydning for dateringen af Moses' fødsel. Historiske begivenheder, der er orienteret efter identificerbare astronomiske fænomener som stjernekonstellationer, solformørkelser osv., kan være afgørende som historisk dateringsmetode.
          Von Spaeth støtter sig således især til ægyptiske kilder såvel som jødiske overleveringer uden for det Gamle Testamente. I de sidste oplyses det bl.a., at Moses-beretningens "faraos datter" rent faktisk så ud til at være gravid forud for Moses' fødsel; det bemærkes, at Moses var af ægte kongeblod og skulle være Ægyptens fremtidige farao, og at han blev kronet til kronprins som treårig; endvidere var Moses' specifikke embeder ganske enkelt traditionelle for faraoprinser.
          "Faraos datter", hvis tilnavne og karakteristika i jødiske kommentarværker stemmer godt overens med Hatshepsut, der regerede ca. 1509-1487 f.v.t., bliver i von Spaeths analyse Moses' egen moder, og altså ikke hans adoptivmoder, hvad det Gamle Testamente søger at fremstille hende som.
          I Bibelen bliver imidlertid Moses' ægyptiske baggrund forsøgt udvisket, men skinner dog ikke desto mindre sine steder igennem teksten; f.eks. omtales Moses af Jethros datter som en "ægypter" (2. Mos. 2,19), ligesom Jahwe under et vredesudbrud direkte siger til Moses, at han vil "udrydde" israelitterne, hvorimod han vil gøre Moses "til et folk, større og stærkere end det" (4. Mos. 14,12) - hvilke udsagn næppe kan forenes, medmindre Moses netop tilhører et andet folk end israelitterne. Intetsteds i Mosebøgerne siger Moses da heller "mit folk" eller "vort folk" om israelitterne, lige så lidt som han omtaler Abraham, Isak og Jakob som sine forfædre – men israelitterne omtaler deres store leder som "denne Moses, der førte os ud af Egypten" (2. Mos. 32,1).
          Den ægyptisk-jødiske historiker Artapanos skrev (ca. 100 f.v.t.), at "de egyptiske præster ærede Moses som en gud og kaldte ham Thoth", hvilket kan stemme overens med det velkendte faraonavn, Tuth-mosis. Et par århundreder forinden bemærkede den ægyptiske historiker Manetho om Moses, at han først "antog navnet Moses" omkring den store udvandring.
          I det 18. dynasti (ca. 1585-1310 f.v.t.) og dermed også på Hatshepsuts tid var hans netop i Bibelen omtalte ***el "Søn af Faraos Datter" særlig vigtig, eftersom det på daværende tidspunkt typisk var kvinderne, der var helkongelige af blod og således kunne videreføre arvefølgen efter samtidens praksis, mens deres mindre kongelige gemaler som regel primært var blevet faraoner i kraft af ægteskabet. Kun tre gange i det 18. dynasti fødtes, hvad der betragtedes som en helkongelig søn, hvorfor betegnelsen "Søn af Faraos Datter" brugt om Moses var en særlig understregning af Moses’ adkomst til tronen.
_  _  _

#9:  Vidal - Guest - 21-10-11, 08:02 AM
          Ja, det er egentligt underligt, at Rune Engelbreth Larsen, som ellers altid fnyser harmdirrende, hvis han sporer den mindste duft af kristendom, har forelsket sig i Spaeths fantasier. Von Spaeths skriverier minder pudsigt nok mest af alt om en anden von - nemlig Däneken. :-)
_  _  _

#10:  @  - Guest  - 21-10-11, 08:11 AM
          Har du noget konkret eller er det blot det sædvanlige mand i stedet for bold fra dig -?
Noget tyder på at du overhovedet ikke har læst Von Spaeth's bøger.
_  _  _

#11  Vidal - Guest - 21-10-11, 08:54 AM
          Jeg har læst både von Däneken, von Spaeth og Rune von Engelbrecht. Og Herbener. Sjovt nok ligger Spaeths forståelse meget tæt på nogle af fundamentalisternes forståelse af Moses. Det skulle man jo ikke tro, Engelbreth ville have noget med at gøre. Og pudsigt nok med afkodnig af stjernekort o.l. drager Spaeth nogle meget vidtgående konklusioner, som minder en del om en debattør i denne gruppe.
_  _  _


#12:  Vidal - Guest - 21-10-11, 09:08 AM
          Engelbrecht
_  _  _


#13:  @  - Guest  21-10-11, 12:36 PM
          OG?   - det interessante er jo von Spaeth's datering af Moses.
_  _  _

#14:  Vidal - Guest  - 21-10-11, 01:17 PM
          Hehe, ja som bygger på astrologi. Spaeth påstår Moses var astrolog, ligesom i øvrigt også, ifølge Spaeth, Jesus var, (altså ham som du, Cylle og Engelbreth påstår ikke har eksisteret). Særdeles troværdigt alt sammen. ;-)
_  _  _

#15:  P.N. - Guest  - 21-10-11, 01:41 PM

"Harald Mossige" < - > skrev i en meddelelse - news:4ea0a39d$0$3072$ - ...
>> Den 16-10-2011 09:01, Cyril Malka skrev: >>> De tidligste beviser > Så? Du har ikke "fulgt med i timen"! Cyril har selv fortalt at der ikke finnes noe historisk belegg for at Moses har eksistert (slik "bibelen" forteller, men at det ikke har noen betydning for "jødedommens" tro, fordi jødene ikke betrakter "bibelen" som en historiebok. (Resten kan Cyrill fortelle selv, - om han gidder :-) - HM

Det interessante er jo at svjv kun er i bibelsk kontekst at historiske personer bliver fiktive. Det er muligt at jeg tager fejl her, men findes der nogen historisk person udover Jesus og Moses der i virkeligheden aldrig har eksisteret.
_  _  _

#16:  @ - Guest  - 21-10-11, 02:02 PM #16
          >Den 21-10-2011 13:36, @ skrev:
          >> det interessante er jo von Spaeth's datering af Moses
          >Den 21-10-11, 01:17 PM, Vidal wrote:
          >>Hehe, ja som bygger på astrologi.

    Hvor får du dog det vrøvl fra?
_  _  _

#17:  Vidal - Guest - 21-10-11, 02:26 PM
          Ja, hvor tror du? Har du ikke læst von Spaeths bøger?
_  _  _

#18:   @ - Guest  - 21-10-11, 02:44 PM
          jo og derfor spørger jeg igen: hvor får du dog det vrøvl fra?
_  _  _

#19:  Harald Mossige - Guest  - 21-10-11, 03:44 PM
          >Den 21.10.2011 14:41, skreiv P.N.:
          >> ... men findes der nogen historisk person udover Jesus og Moses (?)

Det spørs hva du mener. Jeg tar hellig Olav som eksempel. Den faktiske historien om den personen er rimelig bra dokumentert så lenge han levde. Vi kan ganske fort avgjøre at der ikke fantes noe "hellig" ved personen ved livsførselen så lenge han levde. (NRK radio, P2 hadde et helt radioprogramm om livet hans.) Han ble "hellig" først etter døden.
          Alle de "hellige" fortellingene om personen er bare rene eventyr, alle som en. Siden vi *vet* så mye om ham, kan vi tryggt si at den personen som kirken beskriver som helligolav har aldrig eksistert. Kirken beskriver en fantasifigur. Nøkterent sett bør vi være åpen for at *alle* bibelens personer er av samme type.   - HM

Bulletin - Forum - http://www.artikcommunity.biz/showthread.php?t=20973228&s=c5799ac748355317a50d21fd55da362d    -  (21.okt.2011)

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ tweleve.org/maranatha - 18 July 2009  -  opinions: 
This is a really good page and fits with some clues

http://tweleve.org/maranatha - latest-advanced-hint-clue
_

On History: The Egyptian Star Map and Moses
This is a really good page and fits with some clues ...if anyone still interested ...

Chasnracin, #42 (permalink) - Chasnracin, TweSpace, Expert Twelever, Amethyst - Join Date: Jun 2007 - Location: Ohio - Posts: 1,043  - http://tweleve.org/maranatha/17510-journey-71.html-  -    (18.Jul.2009)

_

Thanks Chasn, There is also an interesting link following on from the page that you gave before.
http://www.ovs.thirax.dk/Artikel-X/Ove21/index-uk.htm
Great to read something well researched and expressed, thanks.

Azoth, #43 (permalink) - TweSpace, Good Twelever, Aquamarin,  - Join Date: Oct 2007  -  Posts: 865 -  http://tweleve.org/maranatha/17510-journey-71.html-  -    (18.Jul.2009)

_

Ahh thanks... Well I have been researching this for sometime... I have been following up on this man The Suppressed Record - and - Historical lost symbol of the Solomon Key parchment, the lost symbol of Christ - Tikal Mars Orion Pleiades Pyramid star map - Wayne Herschel - ref: The Lost Symbol Dan Brown so I further researched it. It just seems to fit some of the clues from the Maranatha site. regardless, its some good reading...

Chasnracin, #44 (permalink) - Chasnracin, TweSpace, Expert Twelever, Amethyst - Join Date: Jun 2007 - Location: Ohio - Posts: 1,043  - http://tweleve.org/maranatha/17510-journey-71.html-  -  (19.Jul.2009)

_

Chasn,  I have been reading the Moses links for most of the day and the articles and books for once are not only apt but spot on. So many points have linked up to Maranatha,  - Thanks.

Azoth, #45 (permalink) - TweSpace, Good Twelever, Aquamarin,  - Join Date: Oct 2007  -  Posts: 865 -  http://tweleve.org/maranatha/17510-journey-71.html  -    (19.Jul.2009)

_

Senmut Tomb. - "A characteristic feature of the Senmut ceiling is the astronomically objectionable orientation of the southern panel." The center of this panel is occupied by the Orion-Sirius group, in which Orion appears west of Sirius instead of east. "The orientation of the southern panel is such that the person in the tomb looking at it has to lift his head and face north, not south." "With the reversed orientation of the south panel, Orion, the most conspicuous constellation of the southern sky, appeared to be moving eastward, i.e., in the wrong direction."  
          /Velikovsky: Worlds In Collision

Tom O' Bedlam, #53 (permalink) - TweSpace, Expert Twelever, TwelevePlus, Sapphire,  - Join Date: Nov 2006  - Posts: 1,657  - (20.Jul.2009)

_

Hi Chasn, - The best articles and most believable case is your original link:  On History: The Egyptian Star Map and Moses  (http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut4-history_en.asp).
          I start to get worried when too many conspiracy theories get roped into the picture. Spaeth has many supporters and few critics which is encouraging, so I will go with his ideas for the moment.
          I think that Nibiru and Worlds in collision has been debunked. To my knowledge no eminent physicist supports it so it remains in the realm of myth.

Azoth, #45 (permalink) - TweSpace, Good Twelever, Aquamarin,  - Join Date: Oct 2007  -  Posts: 865 -  http://tweleve.org/maranatha/17510-journey-71.html  -    (20.Jul.2009)

_

>>>I think that Nibiru and Worlds in collision has been debunked. To my knowledge no eminent physicist supports it so it remains in the realm of myth.<<<
          That well may be. However there is no denying the implications of Velikovskys historical source material, and at the end of the day Von Spaeth is leaning on Velikovsky's research quite gratituously, whilst at the same time appearing to debunk it. I would agree he (Velikovsky) has not got the whole of the facts in order, however his take on the Senmut tomb is practically identical to my own understandings of the star-map, i.e. the positioning of Orion-Sirius group.
          Von Spaeth also appears to give credence to similar observations. Have you actually read 'Worlds In Collision', Azoth?

Tom O' Bedlam, #59 (permalink) - TweSpace, Expert Twelever, TwelevePlus, Sapphire,  - Join Date: Nov 2006  - Posts: 1,657  - http://tweleve.org/maranatha/24645-latest-advanced-hint-clue-30th-april-2009-a-6.html   -  (20.Jul.2009)

_

          World-axis, Senmut and sky tradition (http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut5-world-axis_en.asp).  I think this has got to be the best read off that site... the world axis its connection to the World tree or tree of life ... makes sense..

Chasnracin, #62 (permalink) - Chasnracin, TweSpace, Expert Twelever, Amethyst http://tweleve.org/maranatha/24645-latest-advanced-hint-clue-30th-april-2009-a-7.html  -  (20.Jul.2009)

¤ facebook.com/groups,  -  27 februar 2012  -  dialog:
Symbolikken med båd-motivet

facebook.com/groups

Martin Gjedde:  Gad vide hvad symbolikken i at komme flydende i en kurv når man bliver født og bliver begravet med sin båd når man dør - eller man bliver født i en krybbe og dør på et kors - opstandelse eller videreudvikling.
- - -
Ove von Spaeth:  Man må helst ikke forveksle det med "krybe til korset", - og man må heller ikke forveksle "…korset" med en intim beklædningsgenstand. - Sorry, bad joke, men det var fristende.
- - -
Martin Gjedde:  Epic failure, ja.
- - -
Ove von Spaeth:  Som spæd ankom kong Skjold i en båd til danskerne i vikingetiden, - og vikingekonger blev ved deres død bisat i en båd. I mange oldtidscivilisationer var båd-motivet anvendt ved fødsel og død. Der synes at være en særlig arketypisk ide bag alt dette.
- - -
Martin Gjedde:  Det blev man også ved 8000 f.Kr. i Norden, man har flere fund af mennesker, som var begravet i en kano, - der er vel også lidt kano over vores dages kister.
- - -
Ove von Spaeth:  Vore dages kister er vist ikke vandtætte.
- - -
Martin Gjedde:  Jo da.
- - -
Ove von Spaeth:  Fra skib til skib, fra beholder til beholder, fra livmoder til urne/kiste, i den astrologiske verdensopfattelse er "livets indgang" og "livets udgang" af "samme art" eller værende som "samme punkt".
 http://www.moses-egypt.net/book-series/moses_survey_en.asp

facebook.com/groups, - 10:40am - 27-Feb-2012  -  http://www.facebook.com/groups/45399163234/  -  (27.feb.2012)

¤ Facebook  -  November 2011....  -  comments:
 Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

Interest Group for The Ove von Spaeth Papers on History and Knowledge:
- Rediscovery, Insight, Renewal.
• Communication and debate on Ove von Spaeth's exploration and discoveries concerning his research on the historical Moses, the Egyptian legacy, ancient sciences and astronomy

20. November at 21:29 2011
Anne-Sofie Norring Olm:
Thank you for the initiative to form this group...and looking forward to dive into all the informative texts.
best regards.
##
August 16 at 11:30pm 2011
Martin Gjedde:
          Sorry all, for not updating this most interesting paper of all times (Ove von Spaeth's 'The Suppressed Record'). But my time is for the moment not for researching the view of ancient times Hope all of you the best best greetings, Martin Gjedde.
          PS.  But anybody who wants to share knowledge and open minded, parts of ancient history whether you share the idea of Moses legacy, don't hesitate to share ideas or scholars latest research whatever your belief will be.
##
August 14 at 20:23am   2011
Anu Kumar:
          The book can be downloaded at http://www.moses-egypt.net/zenith-files_en/e-books_group2_en.asp#3 .
##
August 14 at 20:23am   2011
Anu Kumar:
           Have recently discovered an updated version of Ove von Spaeth's book 'The Suppressed Record'. Its pretty remarkable!
##
June 21 at 1:01am   2011 
Thor Afvandet:
          På http://www.moses-egypt.net/ findes Portalen ZENITH-files - det er en netbase med Ove von Spaeths e-bøger.
          Bøgerne har tværvidenskabelig fokus på fortidens visdomslære, stjernekundskab i historiske kulturer og ideer om universets hemmeligheder.
Foreløbig er mere end 25 e-bøger (også på engelsk) at fnde her og på efterfølgende sider:
http://www.moses-egypt.net/zenith-files_da/e-boger_gruppe1_da.asp
          See More on Moses Egypt:  www.moses-egypt.net
New orientating data presenting Moses as a historical person is here available from Ove von Spaeth's long-term research and expertise.
         www.moses-egypt.net's Zenith Files present e-books by Ove von Spaeth on subjects such as: On the trail of Moses' legacy of ancient Egypt, The Knights Templar's Knowledge of Moses' hidden treasures, mysteries of alchemy and the Golden Calf, and in addition The science and the historical Moses.
##
June 20 at 11:56pm   2011
Anu Kumar: 
          fantastic materials on history... am immersed in exploring.
##
June 13 at 12:50am   2011 
Mai-Liis Gilde:
          Ove von Spaeth og hans bøker har vært en enorm inspirasjon og kilde til utrolige aha-opplevelser for den lille gruppen av nordmenn som har vært heldige nok til å finne disse bøkene. Når man har lest dem, er ens oppfattelse av organisert religion forandret for alltid. Det merkelige er at det er først nå interessen for religionshistorie kommer, etter at alle gamle oppfatninger om religionens magi måtte revideres.
##
October 10, 2010 at 04:39am 
Anu Kumar:
          fascinating body of knowledge with links and connections to ancient and contemporary sciences world-wide. Would like to explore this further...
##
March 26, 2009 at 4:32am
Martin Gjedde:
          Ove von Spaeth præsenterer en udsøgt samling opdagelsesrejser. - Over hele verden bliver spændende billedserier præsenteret i videoer og powerpoint-filer på internettet, men mange af dem forsvinder også igen i glemslen.
          For at fastholde nogle af de bedste og have dem fortsat let tilgængelige, har Ove von Spaeth opbevaret på... Zenith-files en udsøgt samling af pps-filer (power point) og videoer med billeder og emner af høj kvalitet - man vender tilbage til dem igen og igen.
Klik:  http://www.moses-egypt.net/zenith-files_da/kultursteder_da.asp  - og indsæt denne sides adresse blandt dine favoritter/bogmærker (klik).
          Du kan også e-mail'e linket til dine venner i stedet for at fremsende tunge powerpoint-filer - nu har alle direkte adgang til på én gang mere end 30 af disse pps-filer.
Interessante steder, specielle lokaliteter - fængslende, vidtspændende kulturhistorie: Hav en god opdagelsesrejse.

Interest Group for The Ove von Spaeth Papers, - http://www.facebook.com/group.php?gid=45399163234#!/group.php?gid=45399163234&v=wall

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ SodaHead Opinions,  -  12 February 2012  -  discussions:
Who Inspired the Books of Moses?

SodaHead Opinions - Who Inspired the Books of Moses?

Who Inspired the Books of Moses?
by D.C. Willis  -  Posted February 12, 2012
God inspired the books! (or)  The devil inspired the books! (or) The books were inspired by man’s evil heart!

- -
Bocephus to D.C. Wi... Mar. 2
Why would some one right the story of mosses. What would be the motive??
Da vinchi code is crap and easily disproved . Mosses story is way more epic and older in scope.

- -
D.C. Wi... to Bocephus - Mar. 3
"Why would someone right the story of Moses. What would be the motive??"
          This could be asked about the Epic of Gilgamesh, part of which was used by biblical authors in their writings. The Papyrus of Ani, which was probably used to develop the ten commandments. The Ugarit texts which some of which are found in the Psalms, copied verbatim.
          Most of the Biblical stories were parts of other religions and beliefs throughout the middle east. Why were any of these written? Who knows, Inspiration, boredom, nothing good on TV.
http://www.theology.edu/ugarb...

- -
Flash,aka, Mr.Lightning - Feb. 14
http://www.moses-egypt.net/book1/moses1-cap1_en.asp
It is not the writings of Moses that are evil but human nature is.

- -
D.C. Wi... to Flash, a... - Feb. 14
Thank you for commenting on the poll Flash, aka, Mr.Lightning.
Interesting article you linked. Thanks!

SodaHead Opinions, -  http://www.sodahead.com/living/who-inspired-the-books-of-moses/question-2453553/  -  (12.Feb.2012)

¤ www.artikcommunity.biz  -  16 December 2007 -  diskussion:
Moses har aldrig eksisteret ?

www.artikcommunity.biz

If you want to make peace, you don't talk to your friends. You talk to your enemies.    /Moshe Dayan/

On Fri, 17 Jul 2009 16:22:05 +0200, Vidal < - > wrote:
Moses har aldrig eksisteret
Vidal
, - 2.  On Fri, 17 Jul 2009 16:22:05 +0200
_ _

Du må se at få opdateret din viden.
@ Guest
, - 3. 18-07-09, 12:48 PM#122
_ _
Jeg kender selvfølgeligt godt de spekulationer, du henviser til.
Villy Dalsgaard,  - 18 Jul 2009 12:24:58 +0200,
_ _
Ifølge von Spaeth med hjælp fra astrologien.
@ Guest, - 3. 18-07-09,
_ _
Nej - astronomi - han beskriver en stjernekonstellation.
Villy Dalsgaard,  - 18 Jul 2009 12:24:58 +0200,
_ _
Det er sjovt, du tilsyneladende er skiftet fra at være religionsforagter til at være kristen fundamentalist i denne diskussion.
@ Guest, - 3. 18-07-09,
_ _
At vurdere de skriftlige udsagn der findes og derefter regne dem for gyldige - altså regne med Moses som historisk person, har intet at gøre med at tro på samme Moses' fantasifigur.
          Jeg er da også ret overbevist om at Karl Marx har eksisteret, det kan dog ikke tages til indtægt for, at jeg godtager, at det vås, manden har skrevet, nogen som helst sandhedsværdi.
Vidal,  - 3. - 18-07-09, 12:48 PM #122 - On Sat, 18 Jul 2009 12:24:58 +0200,
_ _
          >> On Fri, 17 Jul 2009 16:22:05 +0200, Vidal < - > wrote:
          >> Moses har aldrig eksisteret
Er du klar over at ovenstående er det samme som at påstå at Jesus var fuld af løgn? Det er slet ikke muligt at tro på Jesus, uden at tro på Mosebøgerne.
Johannes 5,46: Havde I troet Moses, ville I have troet mig; for det var mig, han skrev om.
Johannes 5,47: Men tror I ikke hans skrifter, hvordan skal I så tro mine ord?
@ Guest, - 3. 18-07-09,
_ _
Jeg gider ikke diskutere med kristenfundamentalister.  - Venlig hilsen
Vidal, - (Villy Dalsgaard), - 4. - 18-07-09, 03:35 PM #123

artikcommunity.biz,  - http://www.artikcommunity.biz/showthread.php?t=10245094&page=13  -  (18.jul.2009)

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ jesusnet.dk/cafethomas/forum  -  1 oktober 2003  -  diskussion:
Det teologiske establishment udfordres

jesusnet.dk/ccafethomas/forum

          #19330 - 01/10/2003 20:20   Anonym  - Anonym
          Den krigeriske Moses var måske ægypter! - [Re: Kefas Ben-Adam] Du skal slå ihjel / Du må
          ikke slå ihjel!

I øvrigt er det på det seneste skabt tvivl om hvem den Moses som gav navn til 1. Mosebog i virkeligheden var. I tidsskriftet "Faklen" nr. 14-2000 kan man bl.a. læse:

Den historiske Moses
          Det teologiske establishment udfordres af et nyt værk, der vha. omfattende, tværvidenskabelige studier gør op med de herskende skolers opfattelse af det Gamle Testamentes mest centrale figur, Moses.
          Moses var ikke hebræer, men ægypter, han hed sandsynligvis Tuth-mosis, var ægtefødt søn af den daværende faraos datter, Hatshepsut, og var tronarving til det vældige ægyptiske rige. Han blev født tirsdag den 8. februar 1534 f.v.t.
          En så spektakulært præcis datering fastslår Ove von Spaeth i sin aktuelle bog, De Fortrængte Optegnelser, der er første bind i en planlagt serie på fem om Moses og hans tid, og som har vakt lige så stor forundring og beundring hos en række religionsforskere og videnskabsfolk, som den er blevet mødt med en blanding af larmende tavshed og negligerende skuldertræk fra det teologiske establishment.

Videre hedder det i artiklen (som kan læses i sin helhed HER! )

          Von Spaeth støtter sig således især til ægyptiske kilder såvel som jødiske overleveringer uden for det Gamle Testamente. I de sidste oplyses det bl.a., at Mosesberetningens "faraos datter" rent faktisk så ud til at være gravid forud for Moses' fødsel; det bemærkes, at Moses var af ægte kongeblod og skulle være Ægyptens fremtidige farao, og at han blev kronet til kronprins som treårig; endvidere var Moses' specifikke embeder ganske enkelt traditionelle for faraoprinser.
          "Faraos datter", hvis tilnavne og karakteristika i jødiske kommentarværker stemmer godt overens med Hatshepsut, der regerede ca. 1509-1487 f.v.t., bliver i von Spaeths analyse Moses' egen moder, og altså ikke hans adoptivmoder, hvad det Gamle Testamente søger at fremstille hende som.
          I Bibelen bliver imidlertid Moses' ægyptiske baggrund forsøgt udvisket, men skinner dog ikke desto mindre sine steder igennem teksten; f.eks. omtales Moses af Jethros datter som en "ægypter" (2. Mos. 2,19), ligesom Jahwe under et vredesudbrud direkte siger til Moses, at han vil "udrydde" israelitterne, hvorimod han vil gøre Moses "til et folk, større og stærkere end det" (4. Mos. 14,12) – hvilke udsagn næppe kan forenes, medmindre Moses netop tilhører et andet folk end israelitterne. Intetsteds i Mosebøgerne siger Moses da heller "mit folk" eller "vort folk" om israelitterne, lige så lidt som han omtaler Abraham, Isak og Jakob som sine forfædre – men israelitterne omtaler deres store leder som "denne Moses, der førte os ud af Egypten" (2. Mos. 32,1).
          Den ægyptisk-jødiske historiker Artapanos skrev (ca. 100 f.v.t.), at "de egyptiske præster ærede Moses som en gud og kaldte ham Thoth", hvilket kan stemme overens med det velkendte faraonavn, Tuth-mosis. Et par århundreder forinden bemærkede den ægyptiske historiker Manetho om Moses, at han først "antog navnet Moses" omkring den store udvandring.
          I det 18. dynasti (ca. 1585-1310 f.v.t.) og dermed også på Hatshepsuts tid var hans netop i Bibelen omtalte titel "Søn af Faraos Datter" særlig vigtig, eftersom det på daværende tidspunkt typisk var kvinderne, der var helkongelige af blod og således kunne videreføre arvefølgen efter samtidens praksis, mens deres mindre kongelige gemaler som regel primært var blevet faraoner i kraft af ægteskabet. Kun tre gange i det 18. dynasti fødtes, hvad der betragtedes som en helkongelig søn, hvorfor betegnelsen "Søn af Faraos Datter" brugt om Moses var en særlig understregning af Moses' adkomst til tronen.
          Imod forestillingen om Moses som legitim søn af faraos datter taler til gengæld det Gamle Testamentes egen beretning om faraos dekret om at drukne alle drengebørn i Nilen, hvorunder Moses som bekendt skulle være blevet sat ud i et fartøj for siden tilfældigvis at blive opdaget og reddet af faraos datter.
          Denne beretning er dog så selvmodsigende, at det er nærliggende at se den som en bevidst tilsløring af de egentlige begivenheder. For hvorfor skulle Moses blive sat ud på Nilen, ubehjælpsom og i fare for at blive opdaget i det område, hvor faraos hof færdedes, det hof, som ifølge beretningen stræbte hebræernes drengebørn efter livet? Og at selveste faraos datter skulle gå ned for at vaske sig offentligt i Nilens allerede dengang undertiden uhygiejniske vande er usandsynligt, medmindre den gammeltestamentlige beretning måske er en let omskrevet version af noget helt andet - en ægyptisk kongebarnsceremoni, foreslår von Spaeth. Her ville det nemlig være alt andet end urealistisk, at faraos datter foretog sin rituelle afvaskning i Nilen, inden hun modtog kongebarnet, der i samme rituelle forbindelse kom sejlende på Nilen.
          Det er et scenario, der i lidt forskellige versioner er næsten universelt udbredt i myter: Kongebarnet ankommer i et skib eller fartøj på havet eller en flod (sml. f.eks. vor egen Kong Skjold, den indiske solgude- og kongesøn Karna, Romulus på Tiberen, Sargon I på Eufrat m.fl.).                      -   (Rune Engelbret Larsen, Faklen)

Inddrager vi den ikke-religiøse historiske forskning, ser det ud til at bibelen bliver endnu mere utroværdig.  - Med venlig hilsen

Vagn Bro
,  - 
#19330 - 01/10/2003 20:20  -  http://jesusnet.dk/cafethomas/forum/
ubbthreads.php/posts/19330.html
  - (1.okt.2003)
_ _ _

          #19332 - 01/10/2003 21:05   -  øhlenschlæger
          Re: Den krigeriske Moses var måske ægypter!
Nu er det ikke ligefrem sådan, at Ove von Spaeth repræsenterer "den ikke-religiøse historiske forskning" i al almindelighed. Så vidt jeg lige kunne finde ud af, så har hans egentlige uddannelse foregået på Den grafiske Højskole. Det gør selvfølgelig ikke hans argumenter ugyldige på nogen måde, men det ville nu være mere betryggende, hvis han havde en faglig uddannelse, der var mere relevant for emnet.
          Tilsyneladende har bogen også fået noget af en medfart i Berlingske Tidende 3. august 1999 på side 10 i Univers-sektionen. Anmelderne var Kim Ryholt ( cv ) og Karen Jensen (p.t. forskningsadjunkt , begge fra Carsten Niebuhr Instituttet. Jeg kunne ikke finde anmeldelsen online, men Ove von Spaeth så sig åbenbart nødsaget til at modsige den med følgende (online her) :

          Til de aktuelle indsigelser 3. august i Univers imod bogen "De Fortrængte Optegnelser - Attentatet på Moses" kan dens forfatter garantere, at bogens grundlag ER i orden:
          Netop fordi bogen bringer et nyt syn, er der ud fra et grundigt forhåndskendskab til de omstridte spørgsmål gennem hele bogen taget nøje højde for de anførte kritikpunkter. Bedre end at bladre, er det at læse den. F.eks. netop ved omtalen af kong Sargon, hvor der i indsigelsen bl.a. angribes begreber og årstal, som end ikke er nævnt i bogen.
          På den baggrund findes de pågældende universitetsfolks udtryk som manipulation og uvederhæftighed særlig uforståelig - ligesom deres motiv - og skal derfor ikke stå uimodsagt. Dog, deres udsagn, "det er en bog, som vi kommer til at kæmpe med i mange år fremover", kan næppe afvises.    (Ove von Spaeth, i Berl.T.)

Jakob Øhlenschlæger, - #19332 - 01/10/2003 21:05   -  Indlæg: 560 -
Bruger - Reg.: 23/07/2003 - Sted: Vordingborg   - http://jesusnet.dk/cafethomas/forum
/ubbthreads.php/posts/19332.html
   - (1.okt.2003)
_ _ _

          #19335 - 01/10/2003 22:03  - Anonym - Anonym
          Re: Den krigeriske Moses var måske ægypter! - Re: øhlenschlæger] - øhlenschlæger skrev:

Nu er det ikke ligefrem sådan, at Ove von Spaeth repræsenterer "den ikke-religiøse historiske forskning" i al almindelighed. Så vidt jeg lige kunne finde ud af, så har hans egentlige uddannelse foregået på Den grafiske Højskole. Det gør selvfølgelig ikke hans argumenter ugyldige på nogen måde, men det ville nu være mere betryggende, hvis han havde en faglig uddannelse, der var mere relevant for emnet.

Det ville være mere betryggende, ja! Det er vi helt enige i, Øhlenschlæger. Jeg lænede mig måske lidt for meget op af, at det stod i tidsskriftet "Faklen", som vel hører til de mere seriøse og grundige publikationer.  - Med venlig hilsen

Vagn Bro
,  - 
#19335 - 01/10/2003 22:03   -  http://jesusnet.dk/cafethomas/forum/
ubbthreads.php/posts/19335.html
  - (1.okt.2003)
_ _ _

          #19340 - 02/10/2003 10:35  -  Kefas Ben-Adam
          Re: Den krigeriske Moses var måske ægypter!
Shalom...  -  Det er rigtigt, at der en del bud for krigstid... Og at Gud har styret sit folk i krig i kana'ans land, som var blevet lovet Abrahams efterkommere... Der har sikkert været fredeligere metoder at gøre det på, men jeg tror Gud ved bedst...
Hvad der så er værd, at lægge mærke til er, at det kun er indenfor det lovede land, eller ved angreb udefra, at Israel af Gud, er blevet opfordret til krig....
Igen skal det da så siges, at nogen af de angreb, der har været på Israel, har været som straf fra Gud, men igen... straf, fordi Israel levede syndigt mod Gud...
          Du spørger efter fredens Gud.... freden er en del af Gud, ligesom strengheden, nidkærheden, kærligheden og så videre, er.... Gud er ikke kun fred, men også fred... Hvis du lever i fred med Gud, lever du i kærlighed til Gud... lever du uden kærlighed til Gud, kan du ikke også leve i fred med Gud... valget er dit... Vi har fået fri vilje...
          Som jeg skrev, så gjaldt budet "Du må ikke ihjelslå" i fredstid, hvorpå jeg vidst også nævnte, at de bud jeg skrev for dig, gjaldt i krigstid... Det er svært at forklare, hvis du ikke vil lytte
          Hvad angår Moses... Ja... han er jo efterhånden ved, at være en omdiskuteret herre.... Som du selv skriver (eller citerer), så er der en teori om at han skulle være egypter... Noget jeg også har stiftet bekendtskab med via Discovery, som dog ikke sagde at det var fakta... Min religionslærer, som jeg har dyb respekt for, er af den overbevisning, at Moses aldrig har eksisteret som person, men er en opdigtet figur... I min religionsbog fra Gyldendal, som ikke er den vi bruger i undervisning, men en privat, mener de, at Moses er den største selvfølge som der overhovedet kan være... De mener ikke, at der skulle være nogen grund til at betvivle Moses eksistens.... Men hvem har ret??
          Hvad angår Mosebøgernes navn, så har de andre navne på hebraisk, henholdsvis Bereshit, Shemot, Vayiqra, Bemidbar og Debarim.... Det er rent faktisk kun på dansk (så vidt jeg ved), at bøgerne er opkaldt efter Moses... Bare en lille sidebemærkning.  Guds fred...
          For en kort bemærkning.

Kefas Ben-Adam , -
#19340 - 02/10/2003 10:35 - Indlæg: 2145  - Bruger - Reg.: 05/06/2003
- Sted: København  http://jesusnet.dk/cafethomas/forum/ubbthreads.php/posts/1934o.html  -  (2.okt.2003)

jesusnet.dk/cafethomas/forum, - http://jesusnet.dk/cafethomas
/forum/ubbthreads.php/topics/19286/1/Du_skal_sla_ihjel_Du_ma_ikke_s.html  -  (2.okt.2003)

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ wkpskribenten  -  16-24 september 2009  -  reference:
Da Moses delte vandene

Solen, Planterne og Fotosyntese
af wkpskribenten  - d. 16-09-2009 kl. 18:38 (1310 Visninger)
40 Kommentarer

1.    -  Du har sikkert ret i at mange af Jesu tilhængere ventede at han ville oprette sit rige inden for kort tid, og mange misforstod hvad det var for et rige. De regnede med at han bogstaveligt ville udfri dem fra det romerske herredømme.
          Det rige, Jesus talte om, var det rige som omtales i  Daniel 2:44  et rige med et himmelsk herredømme som bliver til glæde for alle der kommer til at opleve det.
          Det er også rigtigt at Jesus selv sagde, at ikke engang menneskesønnen kendte tidspunktet dengang, derfor må vi forstå hvad der er hentydet til, om det er Jerusalems ødelæggelse, eller det rige der først skal forkyndes ud over hele jorden til et vidnesbyrd for menneskene.
          Det er rigtigt at der i Danmark har været en lille tilbagegang, men på verdensplan kommer der en ny til for hver 10 minutter.
          Jeg har statistik over hvor der forkyndes og hvor mange forkyndere der er i de forskellige lande, men det er der ikke plads til at vise her.   - mvh

wkpskribenten, - 24-09-2009 11:37   -  http://www.deldig.dk/blogs/wkpskribenten/653-solen-planterne-fotosyntese-page2.html   -   Opdateret 24-09-2009 d. 11:51 af wkpskribenten(tilføjelse)   -  (24.sep.2009)

2.    -  Nyt forslag.   -  Prøv i søgefeltet under Google at skrive: Dyrenes forunderlige verden og klik ind, - klik igen på Dyrenes forunderlige verden, og gå ned i emnet: Historie - i venstre side, gå derefter ned til emnet:  Da Moses delte vandene. Det er en ret omfattende redegørelse, men jeg ville gerne høre hvad du mener om den. 
Se også   http://www.moses-egypt.net 

wkpskribenten, - 24-09-2009 15:33   -  http://www.deldig.dk/blogs/wkpskribenten/653-solen-planterne-fotosyntese-page2.html   -  (24.sep.2009)

¤ Discussiongroups, Graham Hancock website, June 2008  -  opinions:
Read this man's work - get another view on 18th dyn.

http://www.grahamhancock.com/phorum/read.php?f=1&i=244662&t=244233
Graham Hancock website: Mysteries - for serious discussion of the controversies, approaches and enigmas surrounding the origins and development of the human species and of human civilization. - Item: Polestar Exchange? - the vulture and serpent

-

Hi Turnofthetide. - Senmut was a heir to the throne on flight. Senmut was Neferure's teacher and she was intiated early as wife of the god, they should have been married together despite of the bloodline, royal brothers and sisters were often married in ancient Egypt. Neferure became Hatshepsut's co-regent . 19 years of peace under the reign of Hatshepsut - it was first under Tuthmosis III the battles begun with Canaanite kings and the Nubians in south, and all the years under Tuthmosis III reign Egypt was constantly at wars in north and south. Senmut and Tuthmosis was fighting each others - Senmut wanted his right to the throne back.
          Tuthmosis III was a great copycat and used Senmuts skills against him, Tuthmosis III took even credit for Khu mennu/Amon temple hall, but it was Senmut work, it seems that these obelisks in honour of Hatshepsut father Tuthmosis I costed him dearly, and yes the carvings of Tuthmosis III's name on the obelisks have been  poorly restored exactly were he cut out Senmut's name and replaced it with his own.
          Aah-Cheperen-Ra/Tuthmosis II and Thermoutis/Hatshepsut (daughter of Tuthmosis I) had no male children together, but Tuthmosis II had a child with with his concubine Iset - this child became later Tuthmosis III. However, Hatshepsut had a child with Reuel/Hobab/Jethro(the Nile god) - by hieros gamos ritual) gave birth to Senmut/Mosis according to new research and ancient historians as well. ...
          (Concerning "the Turnofthetide claim": Senmut's parents, their burial on display at the Met in NYC):  Was not his biological parents, was his nurse and his teacher, unfortunately all this research is still in Danish only... But you can have a sneak peek here:
http://www.moses-egypt.net/book1/moses1-cap1_en.asp
http://www.moses-egypt.net/book1/moses1-cap2_en.asp
http://www.moses-egypt.net/book1/moses1-cap3_en.asp

martinpescatore, (84.142.83.---) - Date: 19-Jun-08 08:38 - Re: Polestar Exchange? - the vulture and serpent - http://www.grahamhancock.com/phorum/read.php?f=1&i=244662&t=244233  -  (21.Jun.2008)

-
... I am not aware of any original source information that Senemut became an outcast. The priesthood contrary to common view was not that powerful during the early 18th Dynasty. And ironically, it was Thutmose III who provided the huge economic base to the priesthood that may have stirred up trouble for the last of his successors. Trying to make Senemut into Moses does not fly. During his time all of the Sinai and the Levant was Egypt. There was no exodus, if ever there was one, during his lifetime.
          I am interest in any good reference to work connecting Hatshepsut's mortuary temple to celestial markers.

turnofthetide, (76.14.16.---) - Date: 21-Jun-08 01:43 - Re: Polestar Exchange? - the vulture and serpent - http://www.grahamhancock.com/phorum/read.php?f=1&i=244662&t=244233  -  (21.Jun.2008)

-
Just read a bit from texts by the man (Ove von Spaeth) who's website I linked to - and you might start to have another sight of 18 dyn. history. - And yes there is a lot of ancient scripts to look at which gives another picture, if you just want to sit the next 20 years in libraries all over Europe to dig up evidence, of all kind of sources, this of course most if biblical scholars etc. continue to refuse his work, fine with me, the only problem is that one track of searching is not enough to give a full picture ...
          And what is wrong with internet to give you a sight as long you can't read my language and his 5 volume work, and English is not my mothertongue. Best - Martini

martinpescatore, (84.142.87.---) - Date: 21-Jun-08 17:35 - Re: Polestar Exchange? - the vulture and serpent - http://www.grahamhancock.com/phorum/read.php?f=1&i=244662&t=244233  -  (21.Jun.2008)

-
I took a look at Ove von Spaeth's work, that is the comments about it and some basic claims. It is an extensive amount to work, but in part based on some extreme oversights. As to Moses, he asserts Senemut was Moses and also the son of Hatshepsut. But Hatshepsut and Senemut were fairly close in age, and Senemut may have been older than Hatshepsut. Senemut is protrayed as an adult when he was the tutor to a very young Neferure. More damning is that if Senemut was Hatshepsut's son and there was a desire to make him Pharaoh, Thutmose III would never have been given command of the military during her lifetime. The military could trump the ordinary priesthood. - Best wishes for you.

turnofthetide, (76.14.16.---) - Date: 21-Jun-08 19:56 - Re: Polestar Exchange? - the vulture and serpent - http://www.grahamhancock.com/phorum/read.php?f=1&i=244662&t=244233  -  (21.Jun.2008)

-
Chnemet-Amun Hatshepsut b 1551 crowned 1534 as her father Tuthmosis I's co-regent, all that can you read directly in her tempel Deir el-Bahari.
          Senmut born May 1534 bc (According to the starmap in his mortuary) crowned 1531 bc as heir to the throne acc. Cicero, Dioderus, Eusebius, Justin, Origenes, Philo Judaeus, Pollio Trebillius, Manetho, Tacitus, Artapanus, Eupolemus, - and this is just a short list of ancient writers about Senmut/Moses. - But as I told before it's important to read all (of Ove von Spaeth's) 5 books to get a full picture of that era.

martinpescatore, (84.142.57.---) - Date: 22-Jun-08 12:49 - Re: Polestar Exchange? - the vulture and serpent - http://www.grahamhancock.com/phorum/read.php?f=1&i=244662&t=244233  -  (22.Jun.2008)

-
Richard, - As keeper of the calendar why should Senmut as the only one at that time depict a
rare planet conjunction which it possible to date - and have been mentioned by Rabbi Abranel and other very old sources. - Nobody before and the next 300 years was able to make such, at that time, new kind of celestial starmap without having been highly initiated in star-knowledge as a priest. Cf.:
http://www.moses-egypt.net/book-series/debates-continuing-a_en.asp
http://www.moses-egypt.net/book2/moses2-introduc_en.asp#5
 
          When you say:  Here is a fact, in one of his tombs there are steles, and steles 4 and 5 (South Wall) states: "The steward of the granaries of Amun, Senemut, justified, born of Ramose from the body of Hatnofer". - Answer:  In Egyptian language it is - as normally - to be read in many ways, and even Hatshepsut had a statue of her nurse Sitre (Inet) (Carter 1903) in Deir el-Bahari, that doesn't mean she was her biological mother but was highly loved and respected person.
          In all my text here also most of the following facts are found in Ove von Spaeth's works - and they are well-researched and well-known in Egyptology:

          First, it was normal in AE - and still is today among the Arabs - that if a person is breastfeed by his nurse, she is called his mother and her own children are also called his brothers and sisters.
          Senmuts so-called "parents" were employees at the court, Hatnofer was royal nurse, - if Senmut have not been of royal blood, he would not have been nursed by a royal nurse. Hatshepsut had the royal title title "The Father's Sister" (the father was Tuthmosis I), and Senmut also had such name in principle - Senmut means "The Mother's Brother".
          And then some question: Why didn't Senmut NEVER mention Tuthmosis II or Tuthmosis III as well in his inscriptions but only mention H and her father Tuthmosis I in his work which there is a lot of all over Egypt?
          When TII was crowned he was of a lower bloodline than H. - TII's parent was TI and concubine Mutnofret. - Hatshepsut parent was TI and queen Ahmosis, that's why she is crowned at a young age where TII only was approx. 11-12 years and H 14-15.
          Ancient text says that Tuthmosis II disliked the child of H, of course it wasn't his son probably because he was not old enough or initiated to play the Nile god in the hiero gamos act which was an important part and ritual.

          Why was Senmut depicted as foreign minister in the official tomb TT71, were he receive foreign ambassadeurs, it is also unusual that it is the first depiction of (pre)Aegean represents in upper Egypt. Beautiful non egyptian paintings and decorations in a kind of Minoan style and 16-sided beautiful pillars and titles as Minister of foreign affairs was also a post to possess for upcoming Pharohs.
           Why was Senmut at an early age of mid 20's sent to Punt (Deir el-Bahari) as a general? was it possible for a common boy of a poor family? - a general in his 20's, he must have been quite extraordinary and already at that time had showed unique skills in diplomacy and warfare.
          His skills as architect is beyond dispute his own official tomb TT71 where statue of he and Neferure, and all over inside and outside the tomb is found material and stones with magic projection of his names which was common ritual: "They were not to be seen by deadly eyes".
          Senmut also had several of his inscriptions hidden under layers of gypsum in TT71. He used foreign workers to keep the work secret, mostly African and Asiatic names are found in the workers intern communication. It is here he also inscribed the words that by any destruction of his statue the destructor will be never ... etc. (search for that).

          Many of his statues is cubic formed and he raised quite a lot of statues, selfportraits, around in Egypt, which was common for a pharaoh and would not be allowed for a ordinary building constructor in such extreme extent
          Many of Senmut statues are double statues there shows both him and Neferure the young co-regent and Neferure with the royal sceptre in the hand. A public emphasize of Senmut intimates a clear relationship with the royal power. Similar statues of him are found in Sinai.
          He invented rebus to hide names. Look at D-el-B over the doors in H's temple. Goddess Nechbet flyes as a big white bird, with accentuated eyes and with the KA-sign in the "claws", together it's a code formed as a syllable code. - The white wild goose er highest god Amun's symbol, while the goddess is law-god Maat, to all of which is added ka-symbol and the eyes, meaning "Re" - together this code produces the name: Maat-ka-Re.
          Maat-ka-Re was most used name-of-the-throne for Chemet(t)Amun Hatshepsut, - cf. books by French Egyptologist, Ètienne Drioton, who solved some of the name protection 'codes'.

          Senmut  mentions himself as the inventor of this rebus system 'cryptoglyph' at the black granite statue (together with Neferure), now in Cairo and another one in Berlin. Why doing this and why make two secret tombs - one for H and one for himself - written all over them that it was him who built them, a commoner would not be allowed to do that and not making an obviously royal tomb for himself and with a granite sarcophagus etc. a masterpiece - and why suddenly abandon it before it was finished, and tring to finish the secret tomb:
          Again, the Senmut tomb no. TT71 was the first of its kind in Sheik Abd el Gurney, and Inemi (architect in mid-kingdom) seem to have inspired him a bit and is a forerunner by his constructions of the temple at Deir el Bahari (which high-priest, Hapuseneb, took over because of the untraditionel structure of power).
          TT71 have 148 m2 floor which is of royal size and the biggest in the area. P.F. Doorman can't understand why Senmut had 2 tombs and suggest this first design was his chapel though a tomb was always built first (and this one even with a sarcophagus) and though Senmut, also, had built a chapel at Geb es-Silsaleh.

          In the underground in front of the tombs impressing entrance was found, in 1936, a simple family tomb under layers of waste from the Senmut tomb. Burried under the waste 8 coffins of mummies including Senmuts 'foster-parents' was found - and a horse was buried nearby in with full ornament. Privatly owened horses was rare in Egypt at that time, and only belonged to Pharaoh.
         Here, the archaeologs have also found 4 other persons from Senmut's household: Harmose (music teacher) buried near his fosterparents and the manager Tusy incl. 2 unknown. All sign of a quick funeral - and tNefurere's cartouche is marked on some of the linned stating that it is of older date and at that time Nefurere must have been tone of voice when she disappeared if she had royal monogram. It is discussed that they all died more or less at the same time, were they all murdered? and could fostermother Hanofer also have been nurse for Neferure?

          Hatshepsut's name has been found in 12 places or cases in Ramose and Hatnufer family tomb, 6 of the times added: King of Egypt. H took over at approx. 1509 and was crowned 1502 so the graves are from after this period. Jars doesn't tell the precise date or age of the entomb and also when Senmut started to built his own official tomb which indicates 1502.
          At that time Tuthmosis III must have been 8-9 years and he is not mentioned at all. But he have carved his own name in a lot of Senmut statues, which was ready to be engraved with Senmuts royal name when he was supposed to be Pharaoh, which also was common. TIII's robbery of Senmut's identity and destroying H's name in disrespect after this new pharaoh TIII came to power, and there is also found a Senmut statue used as deposit in TIII poorly built temple, and TIII's name is carved on it.
          Once again, TIII was never crowned but was strongly supported by the Amun-priesthood who hated Senmut, and they put TIII to power.
          Nobody has ever as Senmut been in possession of or left so many traces of royal family background - which made it possible for him to combine his career among other things as deputy of Pharaoh, astronomer and architect.

          Why Neferure had disappeared suddenly? Neferure was the first daughter of TII-H (TII and H didn't have male children together). They had at least the daughters: 1: Nefurere and 2: Maitre-Hatshepsut. Nefurere was actually more royal than Tuthmosis III, and where is her tomb? had she been killed? and where is the body? Conspiracy? So there is something utterly mystic.
          And unfortunately Senmut and Hatshepsut couldn't go against TIII's damnation memoria-action. Which also hit Senmen, another of Senmut entrusted men!
          H died also suddenly - she disappeared a couple of years after Senmut disappeared,- was she killed? We'll know when science have cross-examined what they say is Hatshepsut it will give valuable information for further research. And I suppose if the Dna test had been good you'd probably have seen dr. Hawass announced it with a fanfare and now it is more than 1 year ago, - strange that he seems to have forgot to tell us more about the mummy he claims is Hatshepsut.

          And again there is a tons of material there is now available it was analysed, and put together from more than 1000 different sources - just call it contorted evidence. This research, carried out by Ove von Spaeth, is also suited for further evaluation and research, and when you call it nonsense, then you also say the quoted ancient writers and texts of Antiquity are completely nonsense although the ancient scholars and writers had access to valuable documents and have copied information from these, - a pity the Alexandria library was burned.
          Again! this is only very small part (and probably hard to read because of my Danglish) of the meticulously documented and coherent picture that Ove von Spaeth presents and which is open for being objectively verified and explored by any future science etc.
          And at last I'm not here to say what is right or wrong, Ove von Spaeth's work, just interest me because his research and sources are huge and bring up so much information and knowledge for further research. - Best regards, Martin

martinpescatore, (84.142.100.---) - Date: 24-Jun-08 10:58 - Re: Polestar Exchange? - the vulture and serpent - http://www.grahamhancock.com/phorum/read.php?f=1&i=244662&t=244233  -  (24.Jun.2008)

Sidetop

 


 
 
3  DEBAT OG NYT OM OVE VON SPAETHS DATERING AF DET ÆLDSTE EGYPTISKE STJERNEKORT
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ History Forums,  -  24 December 2011  -  reference:
Dating Egypt's oldest star map

Website Welcome to the Historum - History Forums.
Historum - History Forums > Blogs > KillCarneyKlansman


I've shown plenty of mathematical correlation to the texts ...

Helping Creationists understand Evolution
          /KillCarneyKlansman   - Join Date Jul 2011 -  Posts 271 -  Blog Entries 53

Dating Egypt's oldest star map
New discovery in an ancient Egyptian star-map, Updating Ancient Astronomy
http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut1-mapdate_en.asp

          This 3,500-year old star-map adorning one of the ceilings in the tomb of the great Senmut (Senenmut) near Luxor (Thebes) apparently demonstrates a previously unknown aspect of the astronomical situation in Egypt around 1,500 BC. The data encoded in this map, and its significance, has for the first time been investigated by Danish researcher Ove von Spaeth and is published in July-August 2000 in the international journal of the history of the exact sciences, "Centaurus", vol. 42.
          The map's configurations, which have been considered as mythic representations, are now seen to be depictions of a rare gathering of planets in well-defined celestial positions.
          The information contained in the map refers to a specific point of time. [Moses's Birth] The re-evaluation of this and of subsequent maps, together with the data contained therein, gives birth to new perspectives. By introducing these reference points of time - substantiated in astronomical terms - the appropriate chronology of the epoch in question, which has been much disputed, may now be dated with considerably greater precision than possible before.

KillCarneyKlansman, -  Posted December 24th, 2011 at 12:35 AM by http://www.historum.com/blogs/killcarneyklansman/631-helping-atheists-understand-origins.html   -  (24.Dec.2011)

¤ 1530s BC  - en.wikipedia.org, 16 December 2007 -  kommentar:
Tycho Brahe bog sætter rekord

Astrologimagasinet Horoskopet

Pålidelig kilde - om Tycho Brahe bog
          Førsteudgaven af Tycho Brahes bog "De Nova Stella" er på auktion blevet solgt til udlandet for rekordbeløbet 4,1 millioner kroner. Den er dermed landets dyreste astrologibog, for sidste halvdel af bogen handler om astrologi.
          Tycho Brahes ungdomsværk er fra 1573, hvor han blot var 27 år gammel. Det indeholder 54 sider med seks træsnit. Det var startskuddet til Brahes verdensberømmelse som den moderne astronomis fader.
          "De Nova Stella" handler om den nye stjerne, som Brahe den 11. November 1572 opdagede på himlen i stjernebilledet Cassiopeia.

          Fra sædvanligvis pålidelig kilde (Ove von Spaeth) har vi fået oplyst:
          "... at Tycho Brahe Planetariet (nuværende sælger af bogen) i København fik doneret "De Nova Stella" af mæcenen Helge Pedersen, der i begyndelsen af 1960'erne selv havde  erhvervet bogen for 4.800 kr. hos Rosenkilde & Baggers Antikvariat, som i 1962 havde købt den af en norsk kollega i bytte for Aage Krarup Nielsens samlede rejsebeskrivelser (værdi i dag: 20 kr. stk.) plus lidt kontanter, måske i alt for ca. 1.200 kr.
          En af verdens førende Tycho Brahe-eksperter er den amerikanske professor Dr. John R. Christianson, som i øvrigt taler og skriver flydende dansk. Han besøgte i sin tid Hans Bagger (Rosenkilde & Bagger) ofte, faktisk hver gang han var i Danmark, og så længe firmaet eksisterede. Han købte mange bøger hos R&B i årenes løb, men dog ikke til 4.800 kr. stykket, hvilket var mange penge i 1962. Og til pris-sammenligning kan oplyses, at Christianson dengang købte Tycho Brahes samlede værker, "Opera Omnia", udgivet ca. 1915-1925 i 14 bind, for i alt ca. 700 kr.
          Ja, et banklån til at købe "De Nova Stella" ville have gjort godt dengang i 1962, hvis man lige var smuttet forbi Kronprinsensgade, hvor antikvariatet lå ...".

Karl Aage Jensen, - kommentar - Astrologimagasinet Horoskopet, nr.1, januar 2012, p.61.

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Forum Ateista.pl   -  23 October 2007 -  references:
The ancient Egyptian astronomers

Forum Ateista.pl > Filozofia i światopogląd > Ateizm a inne koncepcje > Hitchens vs. McGrath     -  View Full Version : Hitchens vs. McGrath

np przypisuje egipskim astronomom z czasów faraonów umiejetność przewidywania zacmień słońca.
          hmm a nie potrafili? To taki mit kulturowy? W sensie wiesz, jakos tak powszechnie sie uwaza ze potrafili...
          W necie znalazlem na szybko:
Diodorus Siculus (50 B.C.), stated categorically that the ancient Egyptian astronomers possessed the ability to predict solar eclipses.

edit: e cos tu bezsensu jest, Siculus nie zyl wcale 50 BC...

edit: ok, inna strona podaje ta sama wiadomosc z data 50 BC :)
http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut2-faq_en.asp#II

Kilgore Trout, -23.10.2007, 23:54 - http://ateista.pl/archive/index.php?t-3301.html -  (23.Oct.2007)

¤ godlikeproductions.com/forum1  -  26 July December 2011 -  references:
'The sweet influence of the Pleiades ...'

          godlikeproductions.com/forum1   -  
          1. Pleiades, A.C.. Mayans, 2 Witnesses and December 21, 2012

          You +1'd this publicly.
          24 posts - 2 authors - 29 Jul 2011
... do not so lightly negate Pleiades, or the stars or the heaven ... as it is mentioned in Job as a sweet influence ...
          [link to www.moses-egypt.net --> http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut4-history_en.asp] Our temple like HIS, is a phi  pyramid!, just as we ourselves are phi  templated. So why not have seven stars associated with His temple. The sides of the phi  pyramid being exactly one seventh of a full circle. 360/7 = 51.41 degrees. That's why the temple or pyramid is called virgin. Nothing can penetrate it, No number can penetrate 7, it is undivisable, ...

http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut4-history_en.asp

http://www.greatdreams.com/sisters.htm

http://www.thehiddenrecords.com/davinci_part2.htm

Davidjayjordan, - User ID: 1096396 - Canada - 07/26/2011 12:32 PM -  www.godlikeproductions.com/forum1/message1573239/pg1  -  Davidjayjordan@yahoo.com  - (26.Jul.2011)

¤ Para-WebFoorum  -  11 November 2011  -  references:
Senmut - Senemuti

Para-WebFoorum  - Para-web / Teadus / Kosmos ja universum  -
/ Dresdeni koodeks ja iidsed tähetargad

          Postitus: #22
          RE: Dresdeni koodeks ja iidsed tähetargad
Tagasi iidsete tähetarkade juurde.
Leidsin ühe üleskirjutise pealkirjaga Teeba tähekaart.
Nimelt leiti 1857.a. Teebast ühest hauakambrist taevakaart, kus on kirjas 12 planeeti.
Meenutan, et näiteks planeet Pluuto avastati alles 1930 a.
          Otsisin internetist lisateavet ja leidsin niisuguse jutu:
http://www.anistor.gr/english/enback/v021.htm

          Sinna on kirjutatud, et see on 3500 aasta vanune tähekaart ja leiti Senemuti hauakambrist Luksori lähedalt Teebast. On ka pilt lisatud.  - Huvitav, kas see on sama tähekaart või on neid leitud Egiptusest ka teisi?  - Siin uusi avastusi sellelt tähekaardilt:
http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut1-mapdate_en.asp

          Siin aga Senemuti hauakambrist huvitavaid pilte:
http://www.suziemanley.com/june/architec.htm

          Senemut oli Hatshepsuti templi arhitekt. - On ka Tähekaardi visanditest pilt.
Veel pilte tähekaardil kujutatust:
http://www.thirax.dk/artikler/OveSpaeth/Ove37/index-uk.htm

          Aaa nüüd leidsin, siin on ka teistest Egiptuse tähekaartidest:
http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut5-world-axis_en.asp

          Maailm on täis lahendamata mõistatusi ja mõned neist on veel saladuslikumad, kui üldse osatakse ette kujutada.

Müstik - Šambhalas, - Postitus: #22  -  11-11-2011 18:57  - Para-WebFoorum  - Postitusi: 7,020 - Liitunud: Oct 2004  -  Estonia  -  http://www.para-web.org/showthread.php?tid=6243  -  (11.Nov.2011)

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ Wikipedia, - Star, & - Stars, - October 2007  -  encyclopedia articles:
The oldest, accurately-dated star chart

Star --> http://en.wikipedia.org/wiki/Star
_

Star - & -  Stars
          From Wikipedia, the free encyclopedia  ... ...

Etymology
          The word star in English is derived from Greek aster, which comes from Hittite shittar, which is derived from Sanskrit sitara, "सितारा"[5].

[edit] Observation history
          Stars have always been important to every culture. They have been used in religious practices and for celestial navigation and orientation. Many ancient astronomers believed that stars were permanently affixed to a heavenly sphere, and that they were all but immutable. By convention, astronomers grouped stars into constellations and used them to track the motions of the planets and the inferred position of the Sun.[6] The motion of the Sun against the background stars (and the horizon) was used to create calendars, which could be used to regulate agricultural practices.[7] The Gregorian calendar, currently used nearly everywhere in the world, is a solar calendar based on the angle of the Earth's rotational axis relative to the nearest star, the Sun.

          The oldest, accurately-dated star chart appeared in Ancient Egypt in 1,534 BCE.[8] Islamic astronomers gave Arabic names to many stars which are still used today, and they invented numerous astronomical instruments which could compute the positions of the stars. In the 11th century, Abū Rayhān al-Bīrūnī described the Milky Way galaxy as multitude of fragments having the properties of nebulous stars, and also gave the exact latitudes of various stars during a lunar eclipse in 1019.[9]

          In spite of the apparent immutability of the heavens, Chinese astronomers were aware that new stars could appear.[10] Early European astronomers such as Tycho Brahe identified new stars in the night sky (later termed novae), suggesting that the heavens were not immutable. In 1584 Giordano Bruno suggested that the stars were actually other suns, and may have other planets, possibly even Earth-like, in orbit around them,[11] an idea that had been suggested earlier by such ancient Greek philosophers as Democritus and Epicurus.[12] By the following century the idea of the stars as distant suns was reaching a consensus among astronomers. To explain why these stars exerted no net gravitational pull on the solar system, Isaac Newton suggested that the stars were equally distributed in every direction, an idea prompted by the theologian Richard Bentley.[13]  ... ...

References
  1.   Bahcall, John N. (June 29, 2000). How the Sun Shines. Nobel Foundation. Retrieved on 2006-08-30.
  2.   Richmond, Michael. Late stages of evolution for low-mass stars. Rochester Institute of Technology. Retrieved on 2006-08-04.
  3.   Stellar Evolution & Death. NASA Observatorium. Retrieved on 2006-06-08.
  4.   Iben, Icko, Jr. (1991). "Single and binary star evolution". Astrophysical Journal Supplement Series 76: 55–114.
  5.   Online Etymology Dictionary. Retrieved on 2007-09-21.
  6.   George Forbes (1909). History of Astronomy (Free e-book from Project Gutenberg), London: Watts & Co..
  7.   Tøndering, Claus. Other ancient calendars. WebExhibits. Retrieved on 2006-12-10.
  8.   von Spaeth, Ove (1999). "Dating the Oldest Egyptian Star Map". Centaurus International Magazine of the History of Mathematics, Science and Technology 42 (3): 159-179. Retrieved on 2007-10-21.
  9.   Zahoor, A. (1997). Al-Biruni. Hasanuddin University. Retrieved on 2007-10-21.
10.   Clark, D.H., & F.R. Stephenson (1981-06-29). "The Historical Supernovae". Supernovae: A survey of current research; Proceedings of the Advanced Study Institute: 355–370, Cambridge, England: Dordrecht, D. Reidel Publishing Co.. Retrieved on 2006-09-24.
11.   Drake, Stephen A. (August 17, 2006). A Brief History of High-Energy (X-ray & Gamma-Ray) Astronomy. NASA HEASARC. Retrieved on 2006-08-24.

Wikipedia, the free encyclopedia, (find:) Star - http://en.wikipedia.org/wiki/Star  - & -  http://en.wikipedia.org/wiki/Stars  -  (Oct.2007)

¤ Studies of Occidental Constellations and Star Names - 2007  -  opinions:
Interpretation of star map to be seriously flawed?

Studies of Occidental Constellations and Star Names to the Classical Period: An Annotated Bibliography - Compiled by Gary D. Thompson

von Spaeth, Ove: (2000): "Dating the Oldest Egyptian Star Map." (Centaurus, Volume 42, Pages 159-179).      [Note: A controversial interpretation of the Senmut star map. The Danish author, who describes himself as an "independent scholar," seeks to accomplish considerable chronological revision (as part of his re-interpretation of the biblical figure of Moses).
          A number of critics on the Hastro-L (History of Astronomy) discussion list (January, 2002) have shown his astronomical interpretation of Senmut's star map to be seriously flawed. Christian Leitz in his 2002 article in Centaurus decisively critiqued this paper.
          See also: Belmonte, Juan, and Shaltout, Mosalam. (2007): "The Astronomical Ceiling of Senenmut: a Dream of Mystery and Imagination." In: Zedda, Mauro, & Belmonte, Juan, (Editors): Lights and Shadows in Cultural Astronomy, (pages 145-154).
          The authors critique and reject the ideas of Ove von Spaeth and also Christian Leitz that the ceiling depicts an astronomical scenario that can be precisely dated.]

Gary D. Thompson, - Australia, -  http://members.westnet.com.au/Gary-David-Thompson/page4.html   -  (2007)


_ _ _
(moses-egypt.net webmaster: see comment from Ove von Spaeth, below)

¤ A comment to Gary D. Thompson  - 2007 -  counter-evidence:
Interpretation of critics to be seriously flawed?

A comment to above text on Gary D. Thompson's astronomy web site.

Gary D. Thompson has established a very fine web site on the historical astronomy. And it was most needed. It has the fine quality that the information is presented preferably in a non-biased way. Unfortunately, in the case of presenting my treatise concerning Dating Senmut's Star Map, such principle was ignored.
          Approx. five dozens of experts from all over the world have expressed their congratulations and admiration for my paper (later, many among them also presented in this connection on www.moses-egypt.net). So, what is the reason for Mr. Thompson mentioning "... A number of critics joining the discussion list of the Hastro-L (History of Astronomy) have shown his (my)) astronomical interpretation of Senmut's star map to be seriously flawed ...". False !  - And "a number of ..." - why use this expression when it is correctly 2 people only - who honestly and openly admitted in their messages that they have not read my paper at all, but they "supposed" and "presumed" the paper must be wrong. They have not shown anything of the kind. 
          And "... Christian Leitz in his 2002 article in Centaurus decisively critiqued this paper ...". False, again! He has done nothing of the kind either. Leitz' claim about missing the planet Mars which then should haven been represented as a falcon is strangely unrealistic, because the falcon issue was only in use some hundred years later after Senmut - as Leitz very well should know. A fruitful discussion could have been raised, but instead there are no arguments at all in his text, and the only concrete information we can get from him is that he is very angry. What's the use?
          Besides, I was informed by asking the Centaurus staff that - in contrast to my paper which was clearly accepted after scientific scrutinizing - his texts was not peer reviewed. Normally in common practice the science editors prefer at least a minimum of scientific data and solid arguments.
          Authorities on the history of astronomy and Egyptology: - Professor Owen Gingerich, Harvard-Smithsonian Institute (11.Oct.2001), - Sir Patrick Moore, D.Sc., Astronomer, Science editor at the  BBC (15.Sep.2000), - and Professor Dr. Erik Hornung, Basel University (24.Oct.2001), - all with a special knowledge and long-term interest concerning the Senmut star map - have acknowledged independently and in particular voluntarily my star map dating project and the value of what the result suggests. They, and the many others, welcome the work as a promising proposal for a solution and do not speak about any "truth" about something having taking place 3,500 years ago - whereas the opponents (often non-experts) are expressing their cocksure critic ("this is completely impossible" ... etc.) as being the very truth and with no doubts.
          In addition, I have written about a solar eclipse which in the context of the map is astronomically correct, but critics claim that it's all is wrong because the eclipse could not be observed in Egypt at that point of time. But the ability to read a plain text is the obligatoric way to correctly understanding - there is not one word about this in my paper! The solar eclipse is placed on the right time-place on the map together with several planets which could not be observed either, because of being too close to the sun - but still they are all stated on the map, of course. So what's the problem? And note that no skeptics have proven any calculation wrong concerning the treatise's general sky positions for the Sun, Moon, and the planets - these are all correct and unambiguous.
          In case my paper on the Senmut map could be found totally wrong - you should, as naturally for genuine science, discuss it and oppose it, or try to disprove it, and thus let us together expand our knowledge - but, please, include scientific arguments and true data. Not bias and aggression. Instead, Mr. Thompson has chosen 2 or 3 people's criticism openly based on "suppositional ideas" to be mentioned, but excludes a significant number of expert opinions being of positive acceptance. What is his agenda?

          Ove von Spaeth

Postscript by OvS:   -  Later, in 2010, Gary D. Thompson  has in his web site text included the following - and now again without scientific arguments and true data - that: "... even von Spaneth fails to clearly present the views of persons he claims are 'supporter' of his claims. Von Spaeth is one of a number of people promoting speculative ideas ......".  Unbelievable! The desired presentation has been shown on my web-site since the year 2000 and has even been expanded later many times. Several e-mails from me to Mr. Thompson have earlier provided him with the specific address of the page in question:  http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut1-mapdate_en.asp
          In addition to the many experts and prominent persons' supporting statements about the star map treatise and the recommendations given by peer-reviewers at different scientific journals, and the fact that dictionaries world-wide are referring to the treatise, and Yugoslavian astronomer Boran Novakovic has his treatise based on it - that they must all have overlooked that "...Von Spaeth is one of a number of people promoting speculative ideas ...". But as it seems from his claims, Gary D. Thompson himself although without reading the treatise now invokes the authority of his own to make such 'disclosure'.
          I have to repeat that the ability to read a plain text is obligatorical in such matters, so when I in four words asked what his agenda is, Mr. Thompson responds: "... Ove von Spaneth falsely supposes that I have an agenda in mentioning only critics...". Thus, Mr. Thompson's claim is wrong, and so is even his reproduction of my name repeated four times in that condition.
          The documentation in question can be presented again here: more than 25 statements extracted from a larger group of astronomers, Egyptologist, and other scholars and professions on the mentioned page (in www.moses-egypt.net) are now an extra time presented (below) with their statements about Ove von Spaeth's treatise on "Dating the oldest Egyptian Star Map":

          "The findings are very ingenious and admirable, and quite surprising considering the apparent lack of interest of the Egyptians in this sort of astronomy ...I have visited and photographed the Senmut tomb several times, and I find it quite fascinating. Thus I find the paper especially interesting."
-  Owen Gingerich, Research Professor in Astronomy and the History of Science, The Harvard-Smithsonian Institution, Astrophysical Observatory, Cambridge Mass.  -  (11 October 2001).
#
          "The article on the Senmut ceiling, with so many interesting observations."
Erik Hornung, Professor Dr., Ägyptologisches Seminar der Universität Basel - (24 Oct.2001).
#
          "We congratulate for the discovery and we wish the author good luck with the further investigations."
- George V. Coyne, SJ, Director of Specula Vaticana (Vatican Observatory), Città del Vaticano; - & Gustav Teres, SJ, astronomer, Vatican Observatory, Castel Gandolfo, Italy  -  (12 Oct. 2001).
#
          "This important and fascinating paper - many congratulations on the research ...and it is a major advance. - (Years ago I did an English translation - not published so far - of E.M. Antoniadi's book on Egyptian astronomy)."
-  Sir Patrick Moore, D.Sc.,Astronomer, CBE, FRAS, Science editor at the BBC, - (15 Sept.2000).
#
          "Dear Colleague, - dating the Egyptian star map conveys materials we would not otherwise have, we appreciate it. (Will be passed on later to the Oriental Institute library). ..."
-  Robert D. Biggs, Professor, Ed., Journal of Near Eastern Studies, Oriental Institute, University of Chicago -  (12 October 2001).
#
          "A pleasure to announce that the work on Dating The Oldest Egyptian Star Map has just been published by Anistoriton - providing the readers of this Journal a selection of the news of the article published in the electronic version (Vol. 6/2002, Issue V 021) ... Congratulations and thank you for the permission."
-  D.I. Loizos, Professor in History, Editor-in Chief, Anistoriton History, Archaeology, & ArtHistory Journal, (ISSN 1108-4081), www.anistor.co.hol.gr/english/enback/v021.htm  -  (7 March 2002).
#
          "I have read your article "Dating the Oldest Egyptian Star Map" with great interest. I agree with your conclusions as to the general positions in the sky of the planets, the sun and the moon and the general dating of the configuration. - I find that there is really a solar eclipse at a time that is very close to the one you state, but provided the time is ephemeris time. - Actually there is no safe way of extrapolating that far back in time but the correction (ephemeris time to universal time) would be accurate to within +/- some hours."
-  Lars Gislén, D.Sc., Professor, Dep. of Theoretical Physics, University of Lund  -  (12 Sep.2000)
#
          "The paper on the Dating of the Oldest Egyptian Star Map, together with the summary and the FAQ, - I have read it with interest."
- M.S. Tite, Professor, Director: Archaeological Science, Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, University of Oxford  -  (9 October 2001).
#
          "Calendari. A proposito di Calendari (questo mese)... è noto a tutti quanto la questione del calendario fosse importante nel mondo ebraico ... per tale motivo dedicherò almeno una pagina a links connessi in qualche modo con questo tema. ... Calendari: [VII -2003] - An Egyptian Star-map. By Ove von Spaeth, Independent Scholar, Denmark ( http://www.moses-egypt.net )."
Elio Jucci, Ricercatore Confermato - Lingua e Letteratura Ebraica - Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Pavia, Itália - http://members.xoom. virgilio.it/Shib/calendar.htm & http://lettere.unipv.it/SETH/calendar.htm  -  (July 2003).
#
          "I find your work on the Senmut star map most interesting".
-  John Anthony West, Egyptologist, author and explorer, New York, http://www.jawest.com/  -  (31 March 2002).
#
          "When considering the existence of an original star chart that indicates the occurrence of a solar eclipse 3500 years ago, one should be allowed to focus one's attention on the closest - chronologically and geographically - solar eclipse that actually occurred. Why else would the indication of a solar eclipse be inserted into a star chart? The thesis on Senmut's star chart has raised an interesting discussion. - Ove von Spaeth, you have engendered quite a row among astronomers. - If nothing else, your work will lead to some interesting clarifications - which is more than most books have managed to achieve."
-  Jurij Moskvitin, mathematician, philosopher, writer, - 22270-010 Rio de Janeiro, Botafogo, Brazil  -  (9 January 2003).
#
          "Egyptologists were able to date that this particular configuration of planets occurred in the sky in 1534 BC, - cf. von Spaeth, (Centaurus, 2000)."
Bojan Novakovic, astronomer, - in treatise 'Senenmut: an ancient Egyptian astronomer, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 85, 2008.  -  (October 2008)
#
          "Ho letto un articolo che tratta della datazione delle decorazioni della tomba. - Secondo questo studio, pubblicato da Ove von Spaeth nel 2000, la posizione dei pianeti e delle stelle raffigurati in quella tomba permetterebbe di datarla in modo precisissimo. Si tratterebbe del 7 maggio del 1534 avanti Cristo: http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut1-mapdate_en.asp
-  Diego Coughi, Trystero, it.scienza.astronomia, - diego.trystero(at)gmail.com - www.newsland.it/nr/browse/it.scienza.astronomia/34408.html  -  (14.Jul.2005).
#
          "I have purchased your paper, 'Dating the Oldest Egyptian Star Map', from Centaurus Magazine via Blackwell. We are preparing a special exhibition about astronomy. I am the Acting Head of the Department of Astronomy at The Kroppedal Museum (formerly The Ole Roemer Museum). The main subject of this department is in general the history of Danish astronomy (Tycho Brahe, Ole Roemer, etc.), however, we are also engaged in ancient natural science and cosmology. With greatest interest I have read your paper on the dating of the Star Map from the tomb of Senmut."
-  Jakob Danneskiold-Samsøe, Leading Curator, Department of Astronomy, Kroppedal Museum, (DK-2630 Taastrup), - astronomi@kroppedal.dk - www.kroppedal.dk - (27.Apr.2006).
#
          "When people like Owen Gingerich, whom I greatly respect as an astronomical historian, appear to endorse something astronomically historical, I tend to sit up and take notice."
Stephen Tonkin, astronomer, writer, - Ancient History and Archaeology, "The Hall of Ma'at" - Re: One for the astronomers ? (IP Logged) - www.hallofmaat.com/read.php?1,21406,21937#msg-21937 Date: January 19, 2002 08:53AM  -  (19 January 2002).
#
          "I found Ove von Spaeth's page on Senmut's Star Map very interesting. - It's also interesting that von Spaeth suggested that the map indicated a "specific point in time"; on that I agree because it's something the Ancients would do. - Why in this living world, on the other hand, von Spaeth would include a series of responses on the subject from the-hall-of-maat (net discussiongroup) - I cannot imagine. I also loved the choice comment by Owen Gingerich: Quote: "... the [von Spaeth's] findings are very ingenious and admirable ..."  ."
- James Gillette, - http://ahatmose2002.proboards22.com/index.cgi?board=general&action=display&thread=200  -  (9 September 2006).
#
          "Without any knowledge of astronomy I am nevertheless convinced that from an Egyptological point of view the paper by Mr. Ove von Spaeth contains new and valuable information concerning the date of Senmut's star map."
Erik Iversen, Dr.Phil.h.c., Egyptologist, formerly the Copenhagen University - (20 Jan. 1997).
#
          "The resulting date of Senmut's star map, objectively proven by the author on an astronomical basis, adds, in my opinion, a considerable contribution to the debate concerning the Egyptian chronology."
- Kristian Peder Moesgaard, D.Sc., Professor, History of Science Department, Aarhus University; - Director of the Steno Museum, Denmark's National Museum for the History of Science, Aarhus  -  (10 February 1997).
#
          A further number of acknowledgements, notices, disputes, and questions, from e.g.:
- Sebastian Richter, Dr., Ägyptologisches Institut, Universität Leipzig (21.Sep.00 & 17.Oct.00);  - Lisa Montago Leahy, Ed., The Journal of Egyptian Archaeology, Department of Ancient History and Archaeology, The University of Birmingham (20.Sep.00);   - Amanda McCaig, Ed., Astronomy & Geophysics, The Journal of the Royal Astronomical Society, University of Leeds (9.Sep.00);   - Mike Levad, Developer, The Franklin Institute Science Museum, Philadelphia (7.May.02);  - Dave Eicher, Astronomer, Ed.: Astronomy Magazine, Wausheska, Wisconsin (24.Feb.2003);  - Margaret Rossiter, History of Science Educator, Ed.: Isis Journal of the History of Science Society, Cornell University, NY (5.May.02); - etc.    - Tanks to all for their interest,

          Ove von Spaeth  - 
(ultimo 2010).

        ARCHIVES                    Scientists’ correspondence with Ove von Spaeth on
          The Senmut Star-map and his discovery of its dating
 
¤ Discovering the star map research  -  9 October 2011  -  Review :
A closely-reasoned scientific paper - this thoughtful and reflective leap brings new light on Senmut's map

Dating the Oldest Egyptian Star Map
          In this treatise, 'Dating the Oldest Egyptian Star Map', Ove von Spaeth developed the implications and significance of a configuration of planets and stars represented on the most ancient Egyptian star-map - the 'Senmut Star Map' - from the reign of Queen Hatshepsut (ca. 1500 BC) during the 18th Egyptian dynasty. By drawing upon the resources of modern astronomy and mathematics, von Spaeth computed and verified the presence of distinctive planetary conjunctions represented on the Senmut map as a factual occurrence in the skies.
          By doing so, he was able to indicate a more exact dating of its time and period in Egyptian history and of the reign of Queen Hatshepsut. His approach - a combination of modern astronomy, statistics of rare planetary conjunctions, mathematics, archaeological materials, and Egyptology - allowed for a fuller understanding of Egyptian history dating and shed light on the place of ancient astronomy in its cultural contexts.

On detail and perspectives
          In all: a closely-reasoned scientific paper that explores the implications and significance of an unusual configuration of planets and stars represented on an ancient Egyptian star map - the Senmut Star Map established 3,500 years ago - the world's oldest star map.
          Earlier scholarship on the Senmut star map by Egyptologists focused mainly on identifying the planets and stars depicted on the map and analyzing its principal features but the significance of the actual configuration of these stars and planets remained unrecognized. By drawing upon the resources of modern astronomy, the author, Ove von Spaeth, has here been able to compute and verify the presence of the distinctive planetary conjunctions represented on the Senmut map as a rare and factual occurrence in the skies and so also to indicate a more exact dating of its time and period in Egyptian history.
          His approach - a combination of modern astronomical and mathematical evidence with archaeological materials and Egyptology - allows for a fuller understanding of the development of astronomy in ancient Egypt and to provide important chronological evidence about the reign of Queen Hatshepsut.
          As well, it reveals that ancient Egyptians were not concerned merely to represent astro-mythological features in star maps as aspects of their cosmology but to mirror concrete and specific events in the sky as and when they occurred. Such usage of star maps in ancient Egypt, interpreted as here with support from modern astronomical computational methods, opens up areas of research and investigation that have remained largely unexplored for lack of interdisciplinary approaches and perspectives derived from critical relations between modern science, archaeology, and Egyptology.
          Ove von Spaeth's treatise takes a thoughtful and reflective leap in this direction and brings startling new light upon the skies of the Senmut star map
.

Anu Kumar, Ph.D. in English Literature, Pittsburgh University, and M.A. in Sanskrit Studies, Copenhagen University  -  (9.Oct.2011).

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ en.wikipedia.org, ‎ -  29 December 2008‎ -  references:
Egyptian constellation history

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/User:Rursus/Lynx/Lynx-5"

Cooking soup on a nail
User:Rursus/Lynx/Lynx-5  -  From Wikipedia, the free encyclopedia

          Constellation history  - Egyptian:
Ove von Spaeth's analysis of Egyptian star maps from 1534 BCE:
•  "New Discovery In the World's Oldest Star Map", requires some analysis of von Spaeth himself, his books and how he is received in the relevant academic branches.
•  Gögl on "Ove von Spaeth" 1,080 hits for the dbl blip delimited (") Ove von Spaeth, which indicates some genre-related reknownedness
•  My OR valuation: he is cooking soup on a nail.

en.wikipedia.org,  - 10:36, 29 December 2008‎  -   -  00:55, 11 June 2011‎  -  http://en.wikipedia.org/wiki/User:Rursus/Lynx/Lynx-5   -  (29.Dec.2008)

¤ Discussion Group, American Prehistory  -  30 Oct. 2007 -  Precolumbian Inscriptions:
This man knows heeps of what the Stars say

http://tech.groups.yahoo.com/group/Precolumbian_Inscriptions/

Precolumbian Inscriptions - Discussion Group on American Prehistory

Message #10408 of 11835  -  Tue Oct 30, 2007 7:57 am
RE: [Precolumbian_Inscriptions] Draco -thingy

          I believe we were left some directions to fallow ...be they Commands or Keys ..
these where only pointers ...either we learn from past mistakes or we end up going
the way other species of [humids] (Ove von Spaeth - Senmut Star Map)...
          The ones who should be looking at the civilized leftover's can't see beyond their beaks ...
their minds are locked-down into some other repeaters dreamscape ...and they are
myriads :

Pat/Moby,  -   (30.Oct.2007)  - http://tech.groups.yahoo.com/group/Precolumbian_Inscriptions/message/10408

- - - -
Message #10413 of 11835  -  Wed Oct 31, 2007 12:38 am
RE: [Precolumbian_Inscriptions] Emailing: harapan priest

Mike, it was the unusual shape of his Cranium ...he could have been of a different
species ...thinking along the lines of the Neander people ...who were said to be left handed
... like the Pharaohs of Egypt ...who first were inclined to believe in the Pleiades
Constellation (Ove von Spaeth), see history of Moses ...who ever the [Humids] were ...
time might make them show thermselves ...this man knows heeps of what the Stars say :)
          Look for Pleiades on this sight ...then go to the Semnut Star Map (Ove von Spaeth)...
http://astrowww.phys.uvic.ca/~johnston/
          I have been churping about it before I heard before I knew about (Ove von Spaeth)...
but no one could see ...so now I ask you ...can you see something in Johnstones
Evaporating Disc ....of Pleiades ...or can Judith Marie ...even like ...there ...
I've thrown out a challenge to the academic world ...from a self taught scavenger :)
regards all

Pat/Mobydoc,  -    (31.Oct.2007)  - http://tech.groups.yahoo.com/group/Precolumbian_Inscriptions/message/10413

- - - -
Message #10623 of 11835  -  Tue Feb 19, 2008
RE: [Precolumbian_Inscriptions] Re: Collection Father Crespi

G-day Debbie ;  -  My recent research has been towards the various Constellations ...particularly the signs of the Mayan and the word (Glyphs) of 2012/3 December season ...
          Some other groups believe it is a panic [Thesis] not so...and I can prove my point .
with the aid with just four {4} URL's ...how the Ancients Mayan knew of certain coming advents ...
is far beyond our knowledge that we have today ...all we can do is to understand the legacy that was left ...and try to look at these things with a unbiased eye ... things which are often overshadowed by the records of past slaughtering of peoples ; (Peace or little pieces

Pat/Mobydoc- (19.Feb.2008)  -
http://tech.groups.yahoo.com/group/Precolumbian_Inscriptions/message/10623

          p/s  Have you read any of the works of [ Ove von Spaeth ] Moses ?
          pp/s Mother White Moon was Earths last Moon ...the one that caused the Biblical Flood of
          Moses [IMHO] It was a huge sphere of space Ice !!!
 

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ historum.com/ -  24 December 2011 -  blogs:
Helping atheists understand origins

www.historum.com/blogs

Welcome to the History Discussion Forum!
Subject:  Helping atheists understand origins

Dating Egypt's oldest star map
New discovery in an ancient Egyptian star-map, Updating Ancient Astronomy
http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut1-mapdate_en.asp

          This 3,500-year old star-map adorning one of the ceilings in the tomb of the great Senmut (Senenmut) near Luxor (Thebes) apparently demonstrates a previously unknown aspect of the astronomical situation in Egypt around 1,500 BC. The data encoded in this map, and its significance, has for the first time been investigated by Danish researcher Ove von Spaeth and is published in July-August 2000 in the international journal of the history of the exact sciences, "Centaurus", vol. 42.
          The map's configurations, which have been considered as mythic representations, are now seen to be depictions of a rare gathering of planets in well-defined celestial positions.
          The information contained in the map refers to a specific point of time. [Moses's Birth] The re-evaluation of this and of subsequent maps, together with the data contained therein, gives birth to new perspectives. By introducing these reference points of time - substantiated in astronomical terms - the appropriate chronology of the epoch in question, which has been much disputed, may now be dated with considerably greater precision than possible before.

KillCarneyKlansman,  - Posted December 24th, 2011 at 12:35 AM - Posts 276 - Blog Entries 53  - Join Date Jul 2011  - http://www.historum.com/blogs/killcarneyklansman/631-helping-atheists-understand-origins.html   -  (24.Dec.2011)

¤ История науки и наука история  -  29 Апрель 2008  -  Новые хронологии: 
Новые хронологии  -  New Chronology

Хронология и хронография
Дискуссии на темы хронологии, методов исследования прошлого, истории научных знаний

Начало » История науки и наука история » Новые хронологии » Re: Два сапога - пара?

          Re: Два сапога - пара? [сообщение #62002 является ответом на сообщение #61996]

 

Вы хотите сказать, что эти звездные потолки на самом деле не содержат достаточной информации для того, чтобы их можно было датировать астрономически?

_ _

Я этого не говорил. Некоторые вполне могут содержать достаточно информации для астрономической датировки. Но это в любом случае не гороскопы с положением планет в традиционных знаках зодиака.

А какие астрономические данные на них есть, и пробовал ли кто-нибудь до Фоменко датировать звездные потолки по тому, что есть?
_ _


Самые распространенные изображения - фигуры деканов их состав из-за прецессии менялся во времени и это один из способов грубой датировки. Отдельные древнеегипетские изображения на которых есть фигуры планет пытались независимо астрономически датировать и до и после Фоменко.
          Например, гробницу Сененмута:
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1034/j.1600-0498.2000.420301.x
http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut1-mapdate_en.asp
          Критика:
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1034/j.1600-0498.2000.420301.x
          Но это мы уже здесь обсуждали.
_ _

Предыдущий вопрос делю на два. 1. Есть ли в вашем распоряжении более детальные изображения древнеегипетских звездных потолков, которые можно было бы отсканировать и выложить в Сеть?
_ _

Изображения гробницы Сененмута вполне детальные:
http://hbar.phys.msu.su/gorm/wwwboard/messages47/17702 

Administrator, - сообщение #62002  - Втр, 29 Апрель 2008 20:19  - gorm - Сообщений: 11747  - Зарегистрирован: Октябрь 2009 - Географическое положение: Москва Канцлер - http://hbar.phys.msu.ru/gorm/forum/index.php?t=msg&th=2826&goto=62195&S=
16cbb3b222d47c7493d8c26c5277b71e#msg_62195
  - (29.Апр.2008)


- - - (Translation:)
      
   Home »History of science and science history, »New Chronology »Re: Two boots - a pair?

Chronology and chronographs
Debate on history, research methods of the past, the history of science

          Re: Two boots - a pair? [Message # 62002 is a reply to message # 61 996]

Are you saying that the star ceilings actually do not contain sufficient information so that they can be dated to astronomical?
_ _

I never said that. Some may well contain sufficient information for the astronomical dating. But in any case it is not the position of the planets horoscopes in the traditional signs of the zodiac.

What kind of astronomical data they have, and tried to anybody to date Fomenko star ceilings on what to eat?
_ _

The most common image - the figure of the deans of the precession of the changes over time and this is one way to rough dates. Certain ancient Egyptian images on the planet who have tried to figures independently astronomically dated before and after Fomenko.
          For example, the tomb Senenmuta:
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1034/j.1600-0498.2000.420301.x
http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut1-mapdate_en.asp
          Criticism:
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1034/j.1600-0498.2000.420301.x
          But we have already discussed it here.
_ _

Previous issue divide by two. 1. Is there at your disposal more detailed images of ancient Egyptian star ceilings, which can be scanned and put on the Web?
_ _
          Images of the tomb Senenmuta quite detailed:
http://hbar.phys.msu.su/gorm/wwwboard/messages47/17702

Chancellor, Administrator, - Message # 62002 - Tue, 29 April 2008 20:19 - gorm - Posts: 11 747 - Registered: October 2009 - Geographical Location: Moscow - http://hbar.phys.msu.ru/gorm/forum/index.php?t=msg&th=2826&goto=62195&S=
16cbb3b222d47c7493d8c26c5277b71e#msg_62195
  - (29.Apr.2008)

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ thunderbolts.info/forum  -  5 November 2011  -  ideas for our attention:
The World Axis, Senmut and the Light

Thunderbolts Forum - For discussion of Electric Universe and Plasma Cosmology - Board index ‹ New Insights and Mad Ideas - Bill McDonald's General Composite of the Roswell Spacecraft - http://www.thunderbolts.info/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=3947&start=105 • 512 posts • Page 8 of 35.

Beyond the boundaries of established science an avalanche of exotic ideas compete for our attention. Experts tell us that these ideas should not be permitted to take up the time of working scientists, and for the most part they are surely correct. But what about the gems in the rubble pile? By what ground-rules might we bring extraordinary new possibilities to light?
                                                                                          Moderators: arc-us, MGmirkin

The World Axis, Senmut and the Light
http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut5-world-axis_en.asp
          (Excerpts of the Ove von Spaeth texts and findings:)

          OVE VON SPAETH, Danish writer, historian, and researcher, investigates the ancient, still significant traces and the surprisingly many surviving clues concerning the historical Moses - a new dimension explored. This task is thoroughly supported by the fact that the author is endowed with substantial historical and astronomical knowledge and experience.
          Altogether, in the various works of Ove von Spaeth, published during his many years of intensive studies and inter-scientific exploration, this background combines with his comprehensive research into archaeology, Egyptian tradition, Bible analysis, ancient languages, the history of religions, anthropology, and historical significant facts about mystery religion and mythology. Throwing new light on the unusually abundant and also controversial material, and in addition viewed from a holistic angle his research also extends to a special line of science: the cosmology of historical religions.
          He presents:

          The oldest known Egyptian image of the World-axis is on the exceptional star map from ca. 1495 BC - the time of Hatshepsut - in the tomb of Senmut, the magnate, in Thebes.
          The Egyptian text, "The Book about Day and Night" also known at the time of Ramses VI, calls the axis menit (mnj.t), the 'mooring post' of the celestial boats sailing between the planets. Another text, "Papyrus Harris", calls it:
"... a column from the Earth up to the sky ...".
          This version of the axis as mooring post is so far unknown to the Egyptologists. In the 4,500 years old texts, called the "Pyramid texts", this pole is hailed clearly in its role as the World-axis:
"... Heaven's gates are open for you, the mooring woman is called for as Isis".
          Here the coherence is very obvious, as the goddess Isis was always identified with the Sirius-star at the World-axis' root or lower end.

The World-axis was connecting to sky-cultic rituals: the World-axis or the World Tree in the form of a certain pillar or post - to be found in some of the ancient temples and sanctuaries - is also recognized in the Hebrew Bible's text of Deuteronomy (16:21-22):
"... do not plant a tree … as a holy post close to the altar of Yahweh, your god ...".
          The healing or magic thing about the World-axis/post/pillar was recognized in the biblical text about Moses, who during the desert wandering proclaimed that Israelites who were ill could to be restored if they lay down in front a holy post placed by him in the desert. The Bible describes how a copper snake had been placed on the post. It was later kept in the Jerusalem temple from where it was removed by King Josiah in 622 BC. Moses' post/staff with the snake is the oldest known version of what is still used as a medical symbol - later, since Greek-Roman times, it is known as the "Aesculapius staff".

                                                                    *  *  *
          The World-axis was considered a magic place where the gods would reveal themselves and descend along the pillar or the post as a Jacob's ladder from the upper regions of the heavens. Cf. Jacob's dreaming at the foot of the ladder - in the Bible (Genesis, 28).
          By this holy pillar - or the holy tree, i.e. the World Tree - linked with these special powers, the said cultic ritual called hieros gamos, 'the sacred coitus', could be executed by the royal couple of the country or by the crown prince and crown princess.
          The World-axis was considered a magic place where the gods would reveal themselves and descend along the pillar or the post as a Jacob's ladder from the upper regions of the heavens. Cf. Jacob's dreaming at the foot of the ladder - in the Bible (Genesis, 28).

          Later, a Greek myth mentions that the god Zeus descended like a swan and fertilized Leda (Ionic for 'woman'), who later gave birth to twins, Castor and Pollux - the Gemini constellation.
          The entire narrative is related to the astro-mythological expression of the mysteries, as the position of the constellation The Swan (Cygnus) near the star, Vega (Lyra), at the upper pole of the World-axis was considered the starting point of a divine power that followed this course of the magical World-Axis from the upper sky and down to earth to the "woman at the foot of the axis"; the sons are the Gemini stars situated directly above this lower part of the World-axis.
          From Homer's recounting of the Greek mythology it appears that when Odysseus was reunited with his wife, they lay in a conjugal bed carved from the stump of a huge olive tree - still with its roots in the ground. The holy intercourse took place under the stars and at the very root of the tree, its lower "Canopus-part".
          The basic idea of this - being placed under the canopy of the tree's crown up in the sky or even the entire starry heaven stretched as a baldachine, a canopy - can be seen later in European royal conjugal beds for the wedding ritual and they were the first having a star-decorated canopy, called the canope "as at Canopus".

                                                                    *  *  *
          Star cults were often connected with worshipping of the post, the World-axis, supplemented with oracle observance - and possibly temple prostitution.
          In ancient India a special cosmic-religious-philosophical tradition also had focusing the North Star (Stella Polaris) which is connected in reference to the Turtle Star, Kurma. It is all mentioned in the ancient text, "Patañjali's Yoga Sutras", The star is the third brightest star in the sky and is known in the Near East and Europe both by the (Arabic) name Vega and Greek name Lyra.
          This star is to be located as an uppermost centre in the northern sky and was known in Egypt, India, China, as well as by the Greeks. The genuine North Star or Turtle Star, Kurma, i.e. Vega, was the original North Star 13,000 years ago; however, it constitutes still and always the top of the World-axis.
          The above mentioned "Yoga Sutras" contains 195 stanzas of learning - and is connected to ancient India's "collection of supreme knowledge", the Vedanta-doctrine in the texts of the Upanishads. Approx. 2,300 years ago, the sage Patañjali wrote the "Yoga Sutras" in their final form.
          A special group of stanzas in "Patañjali's Yoga Sutras", Book III, Sutras 25-31, informs about the stars and their cosmic arrangement of placement in space. The Sutra 28 reads:
"... By intensive meditation (Samyama) on the North Star (Polar star) the person who practice this yoga shall obtain knowledge about the movements of the stars. ..."

                                                                    *  *  *
          From the Earth we can see our own galaxy almost like the slim area of a diametrical cut of a dish, the very cut as the nesau - the Egyptian expression for the 'Milky Way' - with its light surrounding the cosmic World-axis crossing over the sky from the south to the north.
          The light of the universe has a special quality for the life and this light is being "amplified" when passing through a galaxy. This is what happens - also when the light is passing diametrical via our galaxy outside through its curved rim and, as seen from the Earth, beaming out from the long narrow surface which appears as "the cut", i.e. the bright ribbon-like Milky Way, which in mythology was perceived as the informative and "nourishing" World-tree of Life.
          Likewise, in ancient cultures people could in their own way perceive the Milky Way as the true, enlightening life-supporter in the sky. From the cosmos it is transmitting - according to near future science - the radiation's special bio-energetic light forms.

          Such light, the cosmic all-penetrating radiation light, is forming superstring-like connection and coherence of the universe.
          This light, self-organizing intelligently structured exuding its qualities through our galaxy, was seen as a tool for creating - filling the universe by being the formative as well as informative medium. The universal light itself exists as super-information that never goes away or dissolves (but may vary in levels of appearances); the consistency of such facts enters into the coherence of modern astronomy and quantum physics/mechanics.
          For instance, the ability of transporting data, pictures, and music through light in optic fibre cables - is today a well-known principle. However, far beyond such limited, 'earthly' function the power of the cosmos light is everywhere.
          About "in the beginning" the ancient Egyptian cosmology account mentions "... the first beams of light that lit up the world ..." - and the Bible's Book of Genesis, 1:3, states conjuringly: "... and then there was light ...". The two American research engineers and Nobel Prize winners, Arno A. Penzias and Robert W. Wilson, found in 1965 the first physical proofs ("the sound of Big Bang") to the hypothesis earlier presented by Pyotr Kapitsa and especially by George Gamow. Penzias and Wilson showed that "light is the origin of the universe" ... "suddenly the universe arranged itself in order and became transparent".

                                                                    *  *  *
          George Gamow had published a Big bang theory work: the important cosmogony paper, "The Origin of Chemical Elements" (Physical Review, April 1st, 1948) - it became known as the Alpher-Bethe-Gamow theory; and then by observing/listening to the vast universe Penzias and Wilson had discovered background radiation of cosmological origin - imagine: 300 000 years after the universe was created darkness reigned. Then, suddenly, the very first rays of light burst through the shadows - to penetrate the universal darkness freely.
          The cosmos has, like a "fossil", thus being preserving traces of the universe in its infancy, and have here retained a trace of this original moment in the form of background radiation. As such, it constitutes a unique memory, providing elements of a response to questions of the birth of the universe, its expansion and its future. It bears witness to the very first rays of light - today we know that light is emitted by matter in the form of electromagnetic waves or particles known as photons, i.e. the famous wave/corpuscle duality of quantum mechanics.

          The light's inherent functioning methods possess some of the same qualities as language which - by itself - contains information, for instance of distinction, time (present, future etc.), location (sequence), and many other data (cf. language by itself as the eternal, great teacher). More so, the light also - in itself - contains data (besides some technical and astronomical information) among which some are needed for the life forms and their development, expansion, and maintaining (e.g. curing).
          These abilities are - according to the ancient sages - to be found in the very logos. In ancient civilizations through ages this special light was visualized as the World-Tree of Life and the World-Tree of Knowledge united, where the branches and twigs of the one tree constitutes the root and root-twigs of the other, all in one celestial picture, the Milky Way.

                                                                    *  *  *
          All around the world there are many ancient creation myths which explain the origin of the Milky Way and give it its name. The English phrase is a translation from Greek galaxias, which is derived from the word for 'milk' (gala). In India it is called the Akashganga or a celestial form of the holy river, Ganga. In the Greek myth, the Milky Way was caused by milk spilt by celestial goddess Hera when suckling Heracles. In Egypt as well in the ancient Scandinavian myths, the sky was the celestial cow with the life-giving milk as the floating giant stream of stars and the condensed light of these as being life supporting, - cf. the Milky Way as the Tree of Life in combination with the Tree of Knowledge.
          Again, the Milky Way was seen as the true, enlightening life-supporter in the sky - radiating bio-energetic forms of light - as also being quoted from Penzias and Wilson's scientific research: "... light is the origin of the universe. ..."

          Concerning the primal light, the obelisks represent the same features or principles as the World-axis and - although they are not identical - they have these qualities in common.
          The measurements of the Egyptian big sizes obelisks mainly produced in the 18th and 19th dynasties show - in principle - some very special ratios by the lengths of the shaft combined with the breadth of the shaft both at its foot and at the slim upper part beneath the pyramidion on the top, and even with the diagonals. These mathematical proportions should be examined by modern science and compared or related to measurements or numbers in certain basic biological features and conditions and also to the influence or behaviour of light.
          Obviously, when some deep conceptions about the light forms were both known and expressed by the ancient cultures, we should be inspired to discover some important information here. Today, such special light as dealt with here, particularly when also consisting of high frequency radiation, should on this basis - together with its various ways of strong influence on life - be thoroughly investigated scientificly.

                                                                    *  *  *
          From the Earth the three brightest stars of the sky can be seen appearing on a complete straight line following the streaming Milky Way crossing over the sky. In several ancient cultures this outstanding celestial line of sight was perceived and expressed as a magic mast, in fact, as the one to be seen on the oldest Egyptian star map which adorns the ceiling of the 3,500-year-old tomb of Senmut.
          The constellation called the "ox-loin" (meskitu) by the Egyptians or Great Bear and Charles's Wagon by the people at many other places in Antiquity is circling around the mast every day (as seen from the Earth) and served as a cosmic symbol of the cycles of life, rebirth etc. In this way the principle of the cycles of the eternal life could be expressed also as being connecting the magical axis of cosmos.
          With the Benu bird of eternal life sitting on the top - the pyramidion being this capstone above the obelisk shaft - the Egyptians consequently used the description ben-ben for this kind of elegantly slim and spiritually shaped monoliths, these cultic objects of stone, a sculpturing never being surpassed.

          However, later the Greeks - for example, Pythagoras, Solon, Plato and others studied for many years in Egypt concerning the knowledge, spirit and science also inside the Egyptian cults - were naming the obelisks by a pun with a word we still use today: obelisk, meaning in Greek 'ox-spear' or 'ox-spit' because of its turning of the ox-loin like it was a roast on the kitchen fire. In later times the Romans often instead used the expression "a needle", cf. the enormous high "Cleopatra's needle" in Alexandria.
          On one of the pairs of obelisks which Senmut had carried out for the Queen-Pharaoh Hatshepsut and placed in the Karnak temple, the main temple of Egypt, the very obelisk inscription by Hatshepsut is strongly expressing the obelisk's vital purpose by referring to:
"... The Creation and the Vital, Radiating Essence of the Universe ...".
          (Above texts are extracts from Ove von Spaeth’s web page: http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut5-world-axis_en.asp - or his e-book, “Star Cults and the World-axis”: http://www.moses-egypt.net/images/5ovs_en1_star-cults-and-the-world-axis_e-book.pdf ).

Lizzie, - Sat Feb 05, 2011 5:28 pm - (Posts: 2868 - Joined: Thu Apr 03, 2008 7:55 am) Bill McDonald's General Composite of the Roswell Spacecraft  -  http://www.thunderbolts.info/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=3947&start=105  -  (5.Feb.2011).

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ www.sol.dk/debat/  -  februar 2009  -  citering og kommentar:
Transatlantiske stjerneversioner

          www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn

#1572608 -  februar 2009
Det vi altså må acceptere er, at mennesker for 10.000 år siden og mere, ikke levede i huler og gik rundt og slog kvinderne i hovedet med store køller. Det er altså ikke Flintstone vi har at gøre med.  - Venlig hilsen fra Ven af Sandheden (www.sol.dk).

          Det er en stor glæde for sol.dk/debat  at kunne citere fra bøger og artikler af  Ove von Spaeth, der har gjort dette forskningsarbejde tilgængeligt også på Internettet.
          I forbindelse med nedenstående tekster af von Spaeth, se tillige hans "Stjernetradition fra en gådefuld fortid", på http://www.visdomsnettet.dk/a-437-4/ .

Transatlantiske stjerneversioner
          Det er ligeledes et faktum, at reminiscenser af vores zodiaksystem fandtes hos mayaerne - længe før spaniernes ankomst til Mellemamerika i 1492. Således er nogle af deres stjernetegnsymboler i princippet identiske med Mellemøstens zodiaktegn eller symboler.
          Noget tilsvarende som ved den forhistoriske verdens udbredte fælles ideer om Plejaderne gælder også Ursa Major, dvs. Store Bjørn.
          Dette stjernebillede - også kendt som Karlsvognen - er en ikke-eksisterende halebjørn, der så bemærkelsesværdigt er kendt over store dele af verden. Dette dog undtaget hvad angår "Senmuts" stjernekort, der viser en anden version. Dog er denne korrekt placeret nær toppen af den himmelske Verdens-akse.
           Angående den tidligere, ofte verdens-fælles stjernesymbolik, er det interessant, at egypterne ikke lod stjernebilledet Store Bjørn kalde ved dette navn, men enten Kepesh (hpsh) eller især Meshkitu, dvs. 'okseskanken'.
          Europæere og asiater - såvel som Nordamerikanske indianere før Columbus - opfattede alle det pågældende stjernebillede som billedet af en bjørn.
          Ofte havde disse forskellige folk også andre ensartede betegnelser tilfælles for andre stjernebilleder. Og netop hvad angår "Store Bjørns syvstjernede gruppe", blev denne gengivet på de forskellige kontinenter med deres mange lokale sprog og ofte alligevel med samme navnebetydning, nemlig "bjørnen".
          Dette er bemærkelsesværdigt, fordi den bestemt ikke ligner en bjørn! Og det er endda en bjørn med en lang hale - et ikke-eksisterende monstrum, ukendt i nogen zoologisk form! Dvs. et identisk "fantasi"produkt genfundet på tværs af verdenshavene.
          Det ovenfor nævnte indtryk af en tidlig interkontinental række af tilfælde af identiske navne for stjerner/stjernebilleder synes ikke alene baseret på et åbenbart vidt udbredt kendskab til til et principielt ligedannet astronomisk system - f.eks. overensstemmende dele af af symbolerne for zodiakens 12 sektioner (dyrekredsen). Men også hvad angår flere andre identiske astronomiske navne og symboler.

Templerne og stjernerne
          At forbinde stjerne med templer og helligester er en ældgammel praksis.
          Eksempelvis er der i Lascaux-grotterne i Frankrig fundet 15.000-årige optegnelser om Plejadernes stjerner og Månen - og selve stedet var ikke brugt til beboelse, men var et kultsted. 
Plejadernes stjernehob har konstant gennem tiderne haft en særlig vigtig rolle i religiøs henseende - foruden som som astronomisk orienteringssted på himlen samt til kalenderberegning.
(Se også 
http://members.westnet.com.au/gary-david-thompson/page4.html ). 

          Nogle af de egyptiske templer blev konstrueret til at kunne afspejle, at himlens klareste stjerne Sirius, der hvert år om sommeren - efter at have været usynlig i en periode af 70 dage - stod op igen ("heliakalsk opgang") nu sammen med Solen. Herved ville lyset løbe gennem templets hovedkorridor og nå helt frem til alteret inde i templets inderste helligdom.
          Bl.a. var indretningen på den måde i Denderahs Isis-tempel kopieret fra ældre templer. Når alteret modtog dets lys, blev Sirius anset for transformeret til Sothis (egyptisk Sobdet), navnet for Sirius som stjernegud. Denne var en særlig udgave af den største gudinde, Isis.
          Fra samme ide var lignende princip allerede udviklet i førnævnte Hatshepsuts Hathor-tempel i Deir el-Bahari nær Luxor. Templets akse blev anlagt efter vintersolhvervslinjen og kunne også modtage lyset fra Plejadernes - i mytologien syv - stjerner. Det blev opfattet på den måde, at dette lys blev transformeret inde i templet til at være den egyptiske himmelgudinde Hathors syv kvindelige dommere, der dømmer menneskene.
          På samme måde senere i de græske templer - for eksempel også selve Parthenon, der blev konstrueret med retningen til Plejadestjernerne. Når templerne således var orienterede i det geografiske plan til at modtage sådanne lys i det inderste hellige rum, blev dette lys omtalt symbolsk som værende "transformeret til syv kvinder", nemlig "De syv søstre", Plejaderne. - (Ove von Spaeth)
          Citat slut;  - venlig hilsen

Ven af Sandheden, -  #1572608  -  februar 2009  -  http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/1565154-aquottusindarsrigetaquot-er-det-det-samme-som-tusind-ar/1572608?limitstart=0&limit=400  -  (feb.2009)

¤ Para-WebFoorum  -  11 November 2011 -  references:
Senemut oli Hatshepsuti templi arhitekt

          Para-web / Teadus / Kosmos ja universum
          / Dresdeni koodeks ja iidsed tähetargad

          Para-WebFoorum

          RE: Dresdeni koodeks ja iidsed tähetargad
Tagasi iidsete tähetarkade juurde.
Leidsin ühe üleskirjutise pealkirjaga Teeba tähekaart.
Nimelt leiti 1857.a. Teebast ühest hauakambrist taevakaart, kus on kirjas 12 planeeti.
Meenutan, et näiteks planeet Pluuto avastati alles 1930 a.
          Otsisin internetist lisateavet ja leidsin niisuguse jutu:
http://www.anistor.gr/english/enback/v021.htm
          Sinna on kirjutatud, et see on 3500 aasta vanune tähekaart ja leiti Senemuti hauakambrist Luksori lähedalt Teebast. On ka pilt lisatud.
Huvitav, kas see on sama tähekaart või on neid leitud Egiptusest ka teisi?
          Siin uusi avastusi sellelt tähekaardilt:
http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut1-mapdate_en.asp
          Siin aga Senemuti hauakambrist huvitavaid pilte:
http://www.suziemanley.com/june/architec.htm
          Senemut oli Hatshepsuti templi arhitekt.
On ka Tähekaardi visanditest pilt.
Veel pilte tähekaardil kujutatust:
http://www.thirax.dk/artikler/OveSpaeth/Ove37/index-uk.htm
          Aaa nüüd leidsin, siin on ka teistest Egiptuse tähekaartidest:
http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut5-world-axis_en.asp

Müstik, Šambhalas,  -  11-11-2011 18:57  -  Postitus: #22  -  Postitusi: 7,040  - Liitunud: Oct 2004  -  http://www.para-web.org/showthread.php?tid=6243   -  (11.Nov.2011)

¤ Videnskab.dk -  6.-11. december 2011 -  korrespondance:
Enig i det astrologiske grundlag for Vandmandens tid

Videnskab.dk  http://videnskab.dk/node/13429 - Du er her: Forside ›› Kultur & Samfund ››
          "
Studerende tror på astrologi":  Et nyt studie afslører, at amerikanske universitetsstuderende tror på astrologi og mener, at der er tale om rigtig videnskab.
          4. dec.2011 kl. 06:55  -  54 kommentarer.

# Peace, Love and Understanding.- redigeret...
         Astrologi indgår i en del af den vestlige kultur. Det, Ib skrev så lyrisk om vandmandens tegn, indgår også i et af de smukke stykker musik filmatiseret i New York City. - Det er en smuk film af Milos Forman. Hvis der er et budskab, er det "peace, love and understanding" ; )   - Læs teksten, den er smuk...   http://www.youtube.com/watch?v=EhbxI5eVnM4&feature=related . - Skrevet af  
          Dorte Wulff Dahl, 6. december 2011 kl. 18:02
          - http://videnskab.dk/node/13429#comment-26471  - (6.dec.2011)
_ _ _

# Det hedder selvfølgelig åndsvidenskab
          - den skjulte viden eller okkultisme. Astrologi bliver selvfølgelig praktiseret for at hjælpe folk, og det er lidt bizart, at der står folk parat til at fortælle tilfredse klienter, at de er blevet snydt.
          Den bedst kendte okkulte forsker er Løven, Carl Gustav Jung. F.eks. arbejdede han med begrebet synkronicitet, tilsyneladende tilfældige sammentræf. I astrologien en egenskab ved planeten Saturn. I Ching, mandalaer, kunstterapi m.m.
          Så Dorte, jeg har overbevist en del mennesker om, at i hvert fald jeg kunne se noget med et horoskop som hjælpemiddel. Din dato offentliggjorde jeg i år 2000 på en astrologisk debatside, den Røde tråd. Og egentlig kan jeg klare mig med, at Ove von Spaeth er enig i det astrologiske grundlag for Vandmandens tid, som det primært drejer sig om.
          Occupy de forstenede hjerner og hjerter. Nu er oprøret mod magthavernes løgne også nået til Rusland. Og her forskes der videnskabeligt i pruttestank, opium for folket.
          Modstanden mod astrologi er primært kommet fra religionen, der sammen med kapitalmagten altid har bekæmpet anderledes tænkende. Nu har de også videnskaben til at fuppe folk med. Virkningsløs medicin, bevidst forgiftede fødevarer, Lomborg mod 2000 seriøse forskere. Det moderne oplyste menneske æder det råt.     - Skrevet af
          ib hansen, 11. december 2011 kl. 21:28
          - http://videnskab.dk/node/13429#comment-26590  -  (11.dec.2011)

Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop
¤ sufoi.dk  -  15 juni 2012 -  sufo information:
Historiske mysterier fra himmelrummet

Skandinavisk UFO Information - udgiver af - UFO-Mail nr. 147, - 15. juni 2012 .

          Onsdag morgen den 6. juni 2012 var det smukt vejr mange steder i Danmark. Venus stod klart aftegnet mod Solens overflade, der også viste spændende solpletter. UFO-Mail's Ole Henningsen nød det flotte syn fra Søllested på Lolland og var samtidig travlt optaget med kamera og kikkert. (Fotos: Ole Henningsen). - På DMI's hjemmeside ses en lang række forskelligartede optagelser af den aktuelle Venus-passage: http://www.dmi.dk/dmi/venuspassagen_i_billeder
          Den måske mest spektakulære optagelse af Venus-passagen viser samtidig Hubble-rumteleskopet passere Solen: http://legault.perso.sfr.fr/venus_hst_transit.html

          I nedenstående uddrag af Ove von Spaeths bog, "Historiske mysterier fra himmelrummet", er forfatteren dykket ned i de seneste par hundrede års optegnelser: 'Gådefuldt himmelobjekt - og dramatiske målinger' - (indledning:)
          For at Danmark kunne deltage i et stort internationalt astronomiprojekt i 1769, måtte dødsstraffen midlertidigt sættes ud af kraft for den katolske astronom Maximilian Hell, hvis omfattende planettabeller både astronomer og astrologer nød godt af i 1700- og 1800-tallet. Nu kan tabellerne også studeres på Astrologisk Museum i København.

Bogen kan download'es fra sit hjemsted på siden: http://www.moses-egypt.net/zenith-files_da/e-boger_gruppe1_da.asp
     Bogens 5 dele omfatter:
1:  Gådefuldt himmelobjekt - og dramatiske målinger.
2:  Rejsen til Månen.
3:  Ideer om mystiske fremmede på Månen.
4:  Budskabet fra Mars.
5:  Kometer - ofte anset for varsler.

          Afsnittet 'Gådefuldt himmelobjekt - og dramatiske målinger', er fra bogen: "Historiske mysterier fra himmelrummet" : Copyright © 2012 (backtrack © 2003) - www.moses-egypt.net
- er gengivet med venlig tilladelse fra forfatteren Ove von Spaeth.
          Artiklen er opdateret fra forfatterens tidligere publicering i kvartalsjournalen Horoskopet, april 2012 (nr.2, 20.årg., pp.28-30).

Skandinavisk UFO Information, - UFO-Mail nr. 147, - http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2012/um12-147.php  -  (15.jun.2012)

¤ Wikipedia:Featured article candidates  -  2 July 2012  -  references and comment:
Revision history

=== Comments from Cryptic C62 ===

* <s>"The recorded history of Mars observation dates back to the era of the ancient Egyptian astronomers." Leaves me wondering "and when was this?" Even an intelligent reader might not know if this is AD or BC.</s>
** Fixed; I added the millennium as a ballpark figure.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_article_candidates
/History_of_Mars_observation/archive1

Wikipedia:Featured article candidates/History of Mars observation/archive1: Revision history
Source spot check.

         o    I wasn't aware of that, and I haven't been able to find much corroborating information. Hence I modified the article and based the date on Ove von Spaeth's work on the Senemut star map, which is referenced by Novaković (2008). Hopefully that's okay for now. Thanks. Regards, RJH (talk) 17:22, 2 July 2012 (UTC)
         • better, ta.

^ a b Novaković, B. (October 2008). "Senenmut: an ancient Egyptian astronomer". Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade 85: 19–23. arXiv:0801.1331. Bibcode 2008POBeo..85...19N.

Wikipedia:Featured article candidates/History of Mars observation/archive1: Revision history  - http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_talk:Featured_article_candidates/History_of_Mars
_observation/archive1&action=edit
   -  (2.July2012)

 
¤ La Biblioteca Astrológica,   -  autumn 2011  -  references:
Bibliography on Ancient Egyptian Astronomy

La Biblioteca Astrológica & The Best Book

Nuestra Biblioteca y las Fuentes de Nuestros Estudios

          El estudio de la Astrología de tiempos antiguos no podría ser posible sin la labor que los filólogos y eruditos de las lenguas clásicas han estado efectuando por siglos. La elaboración de un texto fijado con aparato crítico es esencial para la correcta traducción y comprensión del texto, ya que permite conocer diferentes versiones originadas en diferentes códices.

          Bibiotecas Astrológicas - links:
Bibliography on Ancient Egyptian Astronomy
http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut_bibliography_en.asp

La Biblioteca Astrológica,  - http://espacoastrologico.org/la-biblioteca-astrologica   -  (autumn,2011)

Sidetop 
 
          Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte   
 

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008 bestil hos:
- online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com   -  eller:  online boghandel Bog & Mystik, 2500 Valby, Denmark, - kontakt@bog-mystik.dk -
www.bog-mystik.dk

 
 
 
                      >>> Fortsat Debat:                                          

Debat  e, - om Moses-bogserien

Debat  d, - om Moses-bogserien

Debat  c, - om Moses-bogserien

Debat  b, - om Moses-bogserien

Debat  a, - om Moses-bogserien

Debat  f - g - h - i, - om Moses-bogserien

- - -
Debat - om  Moses-bind 1

Debat - om  Moses-bind 2

Debat - om  Moses-bind 3

Debat - om  Moses-bind 4

Debat - om  Moses-bind 5

- - -
Debat - om stjernekort-afhandling

 

           
 

Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Debat (e) om bogserien om Moses

Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
 
KORT OM SERIEN
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*