MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

Det 3.500-årige stjernekort i vesiren Senmut's gravanlæg ved Luxor synes også forbundet med Moses

 

ARKIV 2b-6
       Bind 2's anmeldelser - supplement - 6. DEL
17:  Anistoriton Journal of History, Anistoriton Library,Athens, 7/3 2002
18:  Erik Ansvang,  Newsmail, Egyptenrejser 9/10 2002
19:  David Moyer, KMT Modern Journ.of Ancient Egypt, Dec.Jan.2000-2001
20:  Rune Nyord,  Sfinx, december 2001
21:  Sagitta,  AMH Magasin, 21/3-2001
22:  Nyheter, Teosofisk Forening Stavanger, www.teosofi.no, nov.2004
23:  Bind 2's forskning inspirerer i Erling Haagensen's krimi, juni 2008
24:  Hans Anckarstjerna, Swedano Journal, 5/2 2003
25:  Vagn Lundø, Holbæk Amts venstreblad, 20. marts 2001
26:  Anu Kumar, Ph.D. in English Literature, moses-egypt news, 9.Oct.2011
a-z: Anmeldelser, vurderinger & referencer
Site•map
< Forrige | Næste > 
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 

ORIENTERING:  Blandt nedenstående gengivelser af artikler vedrørende BIND 2 findes der tillige en del referencer, som mest angår OvS's opdagelse og afkodning af astronomiske data i verdens ældste stjernekort, Senmuts kort.
          Referencerne er inkluderet her, da stjernekort-afhandlingen i dansksproget version desuden er indlagt som appendiks i Moses-seriens bind 2.  Udforskningen af stjernekortet bidrager til en mere konkret tidsramme for Moses-æraen.
 

17 ARTICLE, 7 MARTS 2002
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Anistoriton Journal of History, Archaeology & ArtHistory, 7 March 2002  -  from article:
An Egyptian Star-map
By  D.I. LOIZOS, Professor in History, Editor-in Chief
 

The 3,500 year old star-map which decorates one of the ceilings in the tomb of the great Senmut (or Senenmut) near Luxor (Thebes), apparently demonstrates a previously unknown aspect of the astronomical situation in Egypt around 1,500 BC. This revelation is the result of investigations, the full report of which was published in the International Journal of the History of Science, Centaurus (Ove von Spaeth, "Dating the Oldest Egyptian Star Map," vol. 42:3 (2000) : 159-179).

          The study concludes as follows: The Senmut map depicts an exceptional event in the sky. This seems to have produced a prototype for all later pictures of similar celestial events - but with one exception: In the first depiction, in the time of Senmut, Mars is retrograde in the west when the other planets assemble around Sirius in the east.

          So far has been demonstrated:  1) The Senmut maps contain a cosmological and astro-mythological expression not only as decoration - as hitherto assumed - but also as a picture of a particular and unique situation in the sky. -  2)  This configuration of the sky can be exactly dated: 1534 BC.

          In addition the star maps may contribute to a better dating of their creator Senmut and also of the contemporary Egyptian pharaohs - at least accurate to within a decade. - Author's Web Page: www.moses-egypt.net

D.I. Loizos, Professor in History, Editor-in Chief, - Anistoriton Journal of History, Archaeology, & ArtHistory, Vol. 6/2002 (ISSN 1108-4081), - www.anistor.co.hol.gr/english/enback/v021.htm  &
Anistoriton History Library, Athens, Greece - http://users.hol.gr/~ianlos/v021.htm & http://users.hol.gr/~dilos/anistor/vpoints/v021.htm - (7 March 2002)

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
18  BOGANMELDELSE 9. OKTOBER 2002
 
¤ Newsmail, Aton Kulturrejser, den 9. oktober 2002  -  anmeldelse:
Dansk forsker bag sjælden historisk opdagelse
Af  ERIK ANSVANG, foredragsholder, arrangør og rejseleder, forfatter
 

En nyorienterende udforskning af Moses som historisk personlighed - og en revaluering af hans status og tidsalder - er gennemført af den danske forsker Ove von Spaeth. Forskningen er baseret på tværvidenskabelige studier inden for historie, religionshistorie, arkæologi, antropologi, historisk astronomi, teologi, bibelforskning, rabbinerskrifterne og oldtidsforfatterne.
          En epokegørende opdagelse ligger til grund for bogserien. Selv om der hyppigt gøres nye arkæologiske fund i Egypten, er det yderste sjældent, at der gøres nye opdagelser, der grundlæggende kan ændre den egyptologiske sagkundskab. 

          Efter årtiers intensiv forskning kan Ove von Spaeth præsenterer os for en veldokumenteret erkendelse af denne sjældne karat. Bandt hans mange nye og også kontroversielle opdagelser har han som den første lykkedes at fastsætte et præcist udgangspunkt for tiden for Hatshepsut og Tuthmosis-faraonerne - et hidtil stærkt omdiskuteret og næsten uløseligt spørgsmål.
          Det nøjagtige tidspunkt har Ove von Spaeth beregnet på objektiv astronomisk basis ud fra overensstemmende informationer i de gamle rabbinerskrifter og anerkendte egyptologiske data. Resultatet er ikke mindst afgørende for tidsplaceringen: Om Moses kan have levet i Egypten, og overhovedet om hans historiske eksistens her kan konkretiseres.
          Denne del af hans skelsættende forskning blev offentliggjort i en afhandling, som blev bragt i det anerkendte internationale videnskabelige tidsskrift "Centaurus", og siden har debatten raset verden over. Denne afhandling har hidtil ikke været tilgængelig på internettet, men Ove von Spaeth har nu givet den fri til åben downloading på både dansk og engelsk, på hjemmesiden: www.moses-egypt.net på de tilhørende STAR-MAP-sider.

          Selve bogseriens titel er "Attentatet på Moses", og de første tre bøger i serien er udkommet - alle hos C.A. Reitzels Forlag, København, - den fjerde er på trapperne, og den sidste vil efter planen udkomme i 2004. (Sidetal pr. bind ca. 240 eller ennda mere, kr. 248,-, illstr.). - En kort præsentation af seriens 3 første bind:
          1:  "De Fortrængte Optegnelser. - Moses' Ukendte Egyptiske Baggrund". - Kontroversiel afdækning af attentatet på Moses, Bibelens store profet, født som tronarving.
          2:  "Gåden om Faraos Datters Søn. - Moses' Identitet og Mysterium Revurderet". - Nye opdagelser bag oldtidens traditioner om Moses som en udstødt egyptisk kronprins.
          3:  "Den Forsvundne Tronarving. - Moses' Skjulte Krig før og under Exodus". - Oldtidstekster afspejler Moses' storpolitisk suveræne tiltag for at genvinde adkomst til faraotronen.
          Bøgerne er selvstændige bind og kan læses uafhængigt af hinanden. Læs mere om den spændende, men glemte baggrund for Moses' liv og virke på bogseriens egen hjemmeside: www.moses-egypt.net

          Ove von Spaeths forskning vil indgå som en væsentlig del af informationen på "Den Store Mosesrejse" i året 2004 og frem, men du kan uden problemer deltage uden at have læst bøgerne. Blandt vores nye kulturrejser arrangeres "Den Store Mosesrejse" som en 15-dages tur til Cairo, Aswan, Luxor og Sinai. - Alle kan deltage uden anden forudsætning end ægte interesse for det gamle Egyptens enestående kultur, hvor vi bl.a. fokuserer på udvalgte dybder heri.          
          Program for rejserne vil kunne læses og downloades fra Aton Kulturrejsers hjemmeside eller blive tilsendt med almindelig post..

Erik Ansvang, foredragsholder, forfatter, arrangør og rejseleder,
Aton-kulturrejser, Sankt Knudsvej 39, 1903 Frederiksberg, - www.egyptenrejser.dk (& www.visdomnettet.dk )

(Denne del af den længere Aton newsmail har Erik Ansvangs skriftlige tilladelse pr. 12.10.2002 til fri brug for OvS.)

- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Gardiner's A-1: se
Sidetop
19  REVIEW, NEWS NOTE DEC.-JAN. 2000-2001
 
¤ KMT, Modern Journal of Ancient Egypt, Winter 2000-2001 (Vol.11, No.4, p.10)  -  review note:
The astronomical ceiling
By  DAVID MOYER, reviewer, editor
 

"For the Record" (ed. David Moyer, New York), on Publications:
          - A lengthy illustrated article titled "Dating the Oldest Egyptian Star Map" by Ove von Spaeth (concerning the astronomical ceiling of the Deir el Bahari tomb of Hatshepsut's minion, Senenmut) has been published in Centaurus: The International magazine of Mathematics, Science, and Technology (Vol. 42, No. 3, 2000, Munksgaard, Copenhagen).

David Moyer, ed., - KMT Modern Journal of Ancient Egypt, Vol.11, No.4, p.10  -  (Winter 2000-2001)     

 
Gardiner's A-1: se
 
20  DOBBELT-ANMELDELSER FOR BIND 2 & 3, DECEMBER 2001
 
¤ Sfinx, december2001 (24.årg., nr.4, s.11-12)  -  boganmeldelse:
Moses-seriens bind 2 og 3
Af  RUNE NYORD, cand.phil.

Anmeldelsen omfatter både bind 2 og 3.
          - Se hele teksten:  5-DEL af Bind 3's kronikker & anmeldelser .

 
Gardiner's A-1: se
 
21  BOGANMELDELSE, 21. MARTS 2001
 
¤ AHM Magasin, den 21.marts 2001 (5.årg., nr.2, s.42)  -  boganmeldelse:
Som at få en åbenbaring
Af  SAGITTA
 

Introduktion ved overskrift i AHM-Magasin, s.42:  Monumental historie - med verdens første horoskop! Vi bringer denne gang undtagelsesvis to anmeldelser af samme bog.
          Ove von Spaeths monumentale værk udmærker sig ved at være af interesse for en bred læserskare, lige fra almindeligt interesserede til folk med en videnskabelig baggrund inden for emnet.
          De to hovedkategorier får derfor hver sin anmeldelse, men kan sandsynligvis finde noget af interesse i dem begge.

          Karl Aage Jensen, red.

1  
Gåden om Faraos Datters Søn


Af  KARINE SMIDTH

I sin tværvidenskabelige serie "Attentatet på Moses" er Ove von Spaeth nu udkommet med andet bind, som hedder "Gåden om Faraos Datters Søn". Vi bliver i denne grandiose afhandling taget med ... ...
          ... (hele anmeldelsen er allerede gengivet i ARKIV 2b-3, klik på:  3. DEL af Bind 2's kronikker & anmeldelser )


2
Som at få en åbenbaring


Af  SAGITTA

"Gåden om Faraos Datters Søn" er en revurdering af den historiske Moses og et must  for alle med religionshistoriske - og alternative og astrologiske, okkulte - interesser, som ønsker at komme helt tilbage til rødderne i det gamle Egypten.

          Det er en spændende bog - fyldt med fortættede astronomiske udredninger, der giver et godt indblik i astrologiens historie. Beretningerne om astrologiske varsler, rituelle brodermord, og skinhenrettelser holder ens interesse fangen til sidste side. Og man fyldes af beundring for Ove von Spaeths omfattende viden og enorme researcharbejde.

          Bogen slutter med to virkelig interessante appendikser. Det ene handler om Senmuts stjernekort og er en intensiv beretning om verdens ældste stjernekort.
          Appendikset "Blodet og magien" fortæller blandt andet om oldtidskulturernes traditioner og betydningen af blodsudgydelse i forbindelse med offerdrab. Det var en fascinerende beretning for undertegnede at læse, fordi jeg altid har haft svært ved at forlige mig med sætningen om at Jesus "døde på korset for vore synders skyld".
          Jeg har spurgt utallige "skriftkloge" og præster uden at komme en forståelse nærmere. Men at læse von Spaeths udlægning af ovenstående var som at få en åbenbaring! Tak for det!

          SAG

Ove von Spaeth: "Gåden om Faraos Datters Søn" - Attentatet på Moses (2),
C.A. Reitzels Forlag, 239 sider, illustr., 248 kr.

- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Gardiner's A-1: se
Sidetop
22  YDERLIGERE TILKENDEGIVELSER - OG FAKTA OM ANGREB PÅ BOGSERIEN
 
¤ Teosofisk Forening Stavanger, teosofi.no, november 2004  -  info:
Oppsiktsvekkende funn

Det har undret historikerne at Moses ikke skulle ha etterlatt seg noen spor i faraos land.
          Oppsiktsvekkende funn synes å romme nye, betydelige indisier, som kan verifisere Moses' eksistens i Egypt for 3400 år siden. Boken er den første, som i så omfattende egyptisk sammenheng kan påvise, hvordan synet på Moses' identitet og skjebne på revideres.
          Kontroversielle data i materialet gir således en hovednøkkel til avdekking av en storstilt politisk intrige i det egyptiske hoffs høyeste sirkler, og dens konsekvenser. De "tause år" i Moses' liv har nå fått tale.
          - Ove von Spaeth:  Gåden om Faraos Datters Søn - Attentatet på Moses, 2.

Teosofisk Forening Stavanger, esoteriske bøker - Møllegaten 37, Stavanger, - http://www.teosofi.no/132.html - (nov.2004)

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
23  INTERTEKSTUEL REFERENCE, 13/6-2008
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Fra Erling Haagensens krimi "Mordet på ordet", 13. juni 2008  -  litterært interplay:
En utrolig udspekuleret plan
Af  ERLING HAAGENSEN, forfatter og filminstruktør


Det historiske materiale i Ove von Spaeths bøger og hans fremlagte resultater blev hos andre forfattere, også internationalt, til interesse og direkte inspiration - f.eks.: Erling Haagensen, Annie Dunch, Erik Juul Clausen - og i Sydafrika Lènor Tancred, forfatter og journalist, og i Jugoslavien Boran Novakovic, astronom, m.fl.

          Mange forskere har her anvendt romanform, til at lancere eller afprøve nye tanker. I en dokumentarisk inspireret kriminalroman af Erling Haagensen: "Mordet på ordet" (forlaget Documentas, 2008), tager hovedpersonen Anna - en kvindelig historiker på research i Jerusalem angående tempelridderne - på en udvidet rejse videre til Egypten for at undersøge nogle mystiske, oprindelige Moses-spor. 
          Annas opdagelser afslører, selve idéen til korstogs-bevægelsen er undfanget af bestemte familier i Burgund, der udnytter religiøse følelser i Europa til at gavne deres private og dybt hemmelige interesser i Jerusalem. Anna spores også ind af oldtidskilder bl.a. i Ove von Spaeths bøger om den gådefulde Moses, der videreførte en særlig viden af både spirituel og teknisk art fra det gamle Egyptens mysterier.

          Til nogle af sine interessante opdagelser og teorier lader Haagensen desuden sin bogs personer inspirere af forskere og forfattere såsom dr. Valter H. Juvelius og ing. Henry Kjellson, og fra von Spaeths bogserie "Attentatet på Moses", gengivet spændende og fint pålideligt i denne kriminalgåde, hvis personer er klemt imellem konflikter fra autentisk historisk fortid og det oprivende nutidsdrama. En episode i handlingen, i forb.m. von Spaeths forskning, refereres (m/tilladelse) her:
 

"... -  Men er Moses andet end en myte-skikkelse? Så vidt jeg ved, er der aldrig fundet det mindste spor af, at han virkelig skulle have eksisteret, siger Peter og fortsætter:
          -  Det er en utrolig udspekuleret plan, siger Peter imponeret. - Så Hatshepsut ligger altså begravet et sted dybt derinde i bjerget?
          -  Nej. Vi har hele tre gravkamre, der alle er forberedt for Hatshepsut, men hun ligger ikke i nogen af dem.
          -  Hvor ligger hun så?
          -  Det ved vi ikke. Hendes mumie er simpelt hen forsvundet. Men ikke nok med det. Hendes navnetræk og hendes portræt er bevidst udraderet og fjernet overalt i Egypten. Templet her er bevidst vandaliseret, og vi har masser af eksempler på, at hendes navn og hendes portræt er fjernet.
          For eksempel er hendes ansigt hugget væk på et relief, der befinder sig i Karnak-templet derovre påden modsatte side af Nilen.
          Anna peger i den retning, de lige er kommet fra. ..."

"... -  Du svarede mig aldrig på spørgsmålet om, hvem der er Farao i Egypten på det tidspunkt?
          -  Nej, men det kan jeg fortælle dig nu. Det er Hatshepsuts far, Tuthmosis I.
          -  Moses bliver opdraget som kronprins af Faraos Datter, står der i biblen. Siger du nu, at den datter er Hatshepsut?
          -  Lige nøjagtig. Hatshepsut har netop titlen Faraos Datter.
          -  Men Moses skulle så have været Tuthmosis den et eller andet, ikke?
          Anna nikker.
          -  Moses er ikke noget jødisk ord. Det er et ægyptisk ord. Det betyder simpelt hen barn. Tuthmosis betyder barn af guden Thot.
          -  Og barnet Moses bliver opdraget af Faraos Datter?
          -  Ja, Hatshepsuts far tildeler hende den særlige titel "Faraos Datter" og kroner hende som sin medregent, den dag han selv overtager tronen. Samme dag bliver hun desuden gift med sin halvbroder.
          Peter morer sig stadig. Det bliver bedre og bedre, synes han.
          -  Sagde du en stedfortræder for ægtemanden?
          -  Ja, det sagde jeg. Og det er måske lige præcis det, der er tilfældet ved Hatshepsuts bryllup. Hun er selv 14 år på det tidspunkt. Men hendes halvbroder er kun 12 år. Så han har haft brug for en stedfortræder.
          -  Så det er derfor, Hatshepsuts halvbroder ikke bliver far til Moses?
          -  Lige nøjagtig. Du er slet ikke så dum, som du ser ud til, Peter. Ifølge von Spaeths hypotese bliver Moses som sagt undfanget på dagen med de specielle astronomiske kvalifikationer. Det er en af de mest højtstående præster ved templet, som påtager sig den lille opgave at være guden den nat.
          -  Det må have været en meget tung pligt.
          -  Jeg kan godt høre, du ikke tror meget på den historie. Men jeg vil vise dig noget.

"... -  Peter har lagt hovedet tilbage og studerer indgående illustrationen i loftet. Men han kan ikke få øje på andet end en masse uforklarlige streger, figurer, hieroglyffer og krims krams. Han vender sig mod Anna.
          -  Hvordan kan det der være et bevis for, hvem Moses er?
          -  Det skal jeg forklare dig nu, siger Anna. - Det, vi står i her, er et hemmeligt gravanlæg. Det blev aldrig gjort færdigt. Meningen var, at denne tunnel skulle have fortsat et stykke endnu og munde ud i et gravkammer lige neden under det allerhelligste i Hatshepsuts gravmæle. Det er ikke alle og enhver beskåret at forberede sit gravmæle direkte under en faraos gravmæle. Men den person, der i hemmelighed lod det her udføre, var en meget speciel person og absolut en af de mest gådefulde personer, der nogensinde har været i det gamle Egypten.
          Vi kender ham som Senmut. Han var storvesir under Hatshepsut. Han var desuden kongelig arkitekt og astronom. Han administrerede alle Hatshepsuts ejendomme. Han var guvernør, senere vicekonge, i nedre Egypten. Han havde mere end tyve af de højeste embeder i Egypten og oppebar mindst firs titler. Han var dermed tildelt alle de æresbevisninger, der normalt er forbeholdt landets kronprins.
          Og det er ham, der som arkitekt har bygget det arkitektonisk enestående gravmæle over Hatshepsut her oven over. I alt, hvad han har gjort, skinner en særlig genialitet igennem. Men så, som med ét slag, forsvinder han. Det hemmelige gravmæle her bliver aldrig gjort færdigt, på samme måde som Hatshepsuts gravkammer aldrig blev gjort færdigt.
          Der er et tydeligt skæbnefællesskab mellem Senmut og Hatshepsut. Tuthmosis III fjerner alle hans inskriptioner. Hans statuer ødelægges over hele Egypten. Han bliver offer for den mest intensive politiske udrensning, der nogensinde er set. Stalins udrensning er for eksempel det rene vand ved siden af det, der overgår Senmut. Det her er som sagt hans hemmelige gravanlæg. Han har også et officielt gravmæle. Det ligger i bjergkæden her oppe, ikke så langt fra Hatshepsuts tempel. Det er et imponerende gravtempel med en udvendig dobbelt søjlerække og en storslået stensarkofag. Men den er tom. Hans mumie findes hverken her eller der. Han er på mystisk vis fuldstændig forsvundet.

          Peter står lidt og tænker over den historie. Så siger han:
          -  Jeg kan godt se, hvordan brikkerne i den fortælling passer fint sammen med brikkerne i biblens beretning om Moses og det statskup, vi har ræsonneret os frem til. Dekorationerne her i loftet er lavet af denne Senmut, siger du. Men du sagde også, de er et bevis for, at ham, der har lavet dem, er identisk med Moses. Hvordan det?
          -  Det er kernen i von Spaeths hypotese. Vi ved som sagt, det her gravanlæg er forberedt for Senmut. Illustrationer på vægge og lofter i et gravanlæg beskriver de mest betydningsfulde begivenheder i den pågældende persons liv. Altså må den dekoration, vi ser her, have noget vigtigt at gøre med Senmuts liv. Det kan du ikke se, Peter. Men planeterne her på kortet er samlet i et bestemt område på himlen. Kortet gengiver dermed en sjælden astronomisk begivenhed. Der må være en ganske særlig grund til, at Senmut vælger at gengive planeternes position for netop det år og den dato, vi ser her. Og det er det, der skal vise sig at blive et bevis for, at Senmut er identisk med Moses. …"

"... -  Men for at vende tilbage, siger han. - Så er det altså dette statskup, der efter din mening er den logiske forklaring på, at Tuthmosis III prøver at fjerne alle portrætter og alle inskriptioner om Hatshepsut, efter at han får magten?
          -  Ja, siger Anna.
          -  Og det er også forklaringen på, at man ikke kan finde hendes mumie i hendes forberedte gravkamre? - Og hvad med Moses. Bliver hans navn og billeder også fjernet? - Så, vi har ikke hans navn?
          -  Jo, smiler Anna. - Det lykkedes nemlig ikke Tuthmosis III at fjerne alt. Hatshepsuts navn figurerer stadig i Egyptens historie, og vi har stadig statuer af hende, som du for eksempel så oppe i templet. På samme måde viser det sig, at vi også stadig har nogle få portrætter og statuer af Moses, selv om han var udsat for den mest effektive udrensning, der nogen siden er set i Egyptens historie. Endnu mere omfattende end udrensningen af Hatshepsut. Men han var snedig.
          -  Hvordan det?
          -  Han har været klar over, han kunne risikere at blive udrenset. Med modstanden fra præsteskabet har Hatshepsuts magt hvilet på en hårfin balance. Det må have hersket en politisk meget spændt situation ved hoffet. Moses ved, hans status ved hoffet er fuldstændig betinget af sin mors beskyttelse. Han har forudset, at han kunne blive udrenset. Derfor har han for eksempel anbragt flere af sine portrætter og inskriptioner de steder på væggene i templet, som bliver dækket, når fløjdørene til templet bliver smækket op. Derfor blev nogen af de steder overset og undgik den ellers effektive udslettelse, Tuthmosis III gennemførte.
          -  Så vi har altså både navn og billeder af Moses?, siger Peter overrasket. ..."

"... Anna lægger hovedet tilbage og lader lyset fra lommelygten lyse hen over dekorationen på loftet.
          Nu kan Peter også mærke suset. Han siger:
          -  Stjernekortet her udpeger altså den dag, da Moses sejler ned ad Nilen i den lille ark og modtages af Faraos Datter som Egyptens nye tronarving.
          -  Lige præcis. Det er forklaringen på, hvorfor det netop er den dag, Senmut vælger at markere i sit gravkammer. Det er den mest betydningsfulde dag i hans liv. Det giver os beviset for, at Senmut er identisk med Moses.
          Der bliver stille lidt i det ejendommelige rum. Peter forstår, hvorfor Anna har insisteret på at rejse så langt for at se det stjernekort. De ved nu, at biblens historie om Moses på alle måder passer på en virkelig person i Egyptens historie.
          Peter sidder lidt og tænker. Så siger han:
          -  Begge forklaringer lyder logisk på hver deres måde. Men under alle omstændigheder er konklusionen den, at Senmut er identisk med den Moses, vi kender fra biblen. Moses er hverken en myte eller en legende. Han har levet her, hvor vi nu er, for 3500 år siden. Nu er vi så på jagt efter hans arkiv. Hvad ved vi egentlig om det? ..."

Erling Haagensen, forfatter og filminstruktør, - i sin krimi "Mordet på ordet" (Documentas 2008)  -  http://www.merling.dk  -  (1.jun.2008)

Erling Haagensen har også udgivet bl.a. "Tempelherrernes Skat" og "Bornholms Rundkirker" - og sammen med Henry Lincoln: "The Templars' Secret Island", den fantastiske historie, der har dannet baggrund for Da Vinci Mysteriet.

- Erling Haagensen is the co-founder of New Science Limited - with its purpose of supporting fundamental scientific research by cutting across disciplinary boundaries - in order to contribute to a necessary scientific re-examination of existing paradigms, thus including aiming to enhance the common knowledge and the educational level of society, cf. http://www.new-science.co.uk

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
24  LÆSERINFORMATION, 5. JANUAR 2003
 
¤ Newsmail, Swedano Journal, den 5. februar 2003  -  læserinformation:
Moses' stjerner i Moskva, Arabien og Jerusalem
Af  HANS BARON ANCKARSTJERNA, ansv. red.
 

Hvad var de gamle egypteres virkelige kundskab om stjerneverdenen? Forskere har diskuteret det i mere end 100 år, men de har underkendt en imponerende viden hos oldtidens mennesker.
          Nu har en uafhængig danske historiker Ove von Spaeth dokumenteret, at en særlig dateringsnøgle med præcise astronomiske informationer er indbygget i verdens ældste stjernekort. Det findes afbildet i den egyptiske storvesir Senmuts gravanlæg ved Luxor, 1500 f.Kr.
          Ove von Spaeths pionerafhandling om kortet blev i 2000 optaget i den ansete internationale videnskabsjournal "Centaurus Magazine of The History of Mathematics, Science, and Technology".

          Opdagelsen og datering støtter Ove von Spaeths øvrige nyorienterende forskning i den historiske Moses' mysterium og drama.
          Dette fremgår ikke mindst af von Spaeth's bog "Gåden om Faraos Datters Søn", hvori hele afhandling er tilføjet som et supplerende appendiks. Bogen er det andet bind i hans bogserie om den historiske Moses.

          Ove von Spaeth's 5-bindsværk "Attentatet på Moses" (C.A. Reitzels forlag) anses ydermere at være så upartisk, at Israels Nationalbibliotek i Jerusalem er begyndt at anskaffe den. Samtidig er bogseriens web-site, www.moses-egypt.net , optaget og udførligt beskrevet på arabiske søgemaskiner.
          Desuden har en russisk forsker, Zdhems Dist, har lavet en russisk hjemmeside udelukkende om Ove von Spaeths stjernekort-afhandling.

          Flere diskussioner om Ove von Spaeth's opdagelse - internationalt, på nettet og i andre medier - viser ukendskab til selve den originale afhandling. Men nu kan hele hans afkodning af det spændende stjernekort frit download'es på engelsk og dansk fra Moses-bogseriens web site: http://www.moses-egypt.net/stjernekort/senmut3-afhandl_da.asp

          H.A.

(Med tilladelse pr.5.1.2003 fra ansv. red. Hans Anckarstjerna, SweDano Journal, http://www.swedano.dk/ & swedano@post.cybercity.dk )

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
25  BOGANMELDELSE,  20 MARTS 2001
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤  Holbæk Amts Venstreblad  -  20 marts 2001  -  introduktions anmeldelse, s.15:
Attentatet på Moses igen
Af  VAGN LUNDØ, red., Holbæk Amts Venstreblad

Det har undret historikere, at Moses ikke skulle have efterladt sig noget spor i faraos land. Opsigtsvækkende fund synes dig at rumme nye, betydelige indicier, der kan verificere Moses' eksistens for 3.400 år siden.
          Det mener i hvert fald Ove von Spaeth, som i den anledning har skrevet et større værk om "Attentatet på Moses" - som han kalder det.
          Første bind blev udsendt herhjemme for to år siden - nu foreligger andet bind "Gåden om Faraos Datters Søn". Senere følger tre andre bind "Den Forsvundne Tronarving", Den Hemmelige Religion" og "Profeten som Ukendt Geni".

V.L.

Ove von Spaeth: Gåden om Faraos datters Søn. - Moses' Identitet og Mysterium revurderet. - Attentatet på Moses, bind 2, 239 s., ill., 248 kr. (C.A. Reitzel Forlag)

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
26  REVIEW OF THE VOLUME 2 ON THE HISTORICAL MOSES
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤
forum&news, moses-egypt.net  -  9 October 2011  -  Introductury review:
Cross-references with regard to specific events in Egyptian history
By  ANU KUMAR, Ph.D. in English Literature, lecturer, writer

       Book: "The Enigmatic Son of Pharaoh’s Daughter. - Moses' Identity and Mystery Re-evaluated", by Ove von Spaeth

This second book on Moses and the historical material develops his Egyptian context in greater detail and outlines his early career with events preceding the Exodus.
          Ove von Spaeth's method consists of bringing together ancient Hebrew texts, such as the ancient Rabbinical Writings and existing Egyptian inscriptions and manuscripts and comparing their accounts for cross-references with regard to specific events in Egyptian history.
          From these, as well as from astronomical records, the author suggests that Moses was probably born to Queen Hatshepsut 3,500 years ago, and rose to power as a high-ranking leader among the Egyptian elite. He was ousted in a coup, along with his mother, and records of his existence were systematically erased.
          A significant portion of the book consists of presenting a series of close parallels between the rise and fall of Queen Hatshepsut’s chief consul, Senmut (Senenmut) - whose astronomical representation of the skies is the oldest known Egyptian star-map - and the figure of Moses.

A.K.

Ove von Spaeth: "The Enigmatic Son of Pharaoh’s Daughter: Moses’ Identity and Mystery Re-evaluated. - Assassinating Moses, Vol. 2.  - ISBN 87-7876-195-6  -  Danish title: 'Gaaden om Faraos Datters Son',
C.A. Reitzel Publishers, Copenhagen 2000, 239 pages, illstr., DKK 248.

(With written approval at 20.Dec.2011 from Anu Kumar for free use by OvS.)


 
Sidetop
a-z  ANMELDELSER, VURDERINGER &  REFERENCER
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Russian web site: - (188.) /!\  gorm: Датировка египетского гороскопа не по Фоменко  -  09 Февраля 2001
Вопросы хронологии
В свежем номере журнала по истории науки Centaurus 2000, vol. 42, pp. 159-179. Опубликована статья Ove von Spaeth, "Dating the Oldest Egyptian Star Map".

Привожу начало:
          "The earliest known maps in Egypt are found as a main part of the decor in a tomb (No. TT 353) at Thebes on the West bank of the Nile. The tomb was constructed during the first half of the Egyptian 18 dynasty, probably about 1490 BC, and it belonged to Queen Hatshepsut's vizier and calendar registrar Senmut (or Senenmut).
          The Senmut maps, Fig.1, are almost 4 meters long. They are found on the southern and nothern panels of the ceiling, which is shaped as the inner part of a low-pitched roof of the burial chamber hewed out of the subterranean rock.
          The map on the southern panel proves to reflect a specific conjunction of planets around the longitude of Sirius. This particular configuration of planets actually occurred in the sky about May 1534 BC. These characteristics of the maps have not been recognized before. Egyptologists identified the planets on the maps long ago, but the actual occurrence of their configuration in the sky can now be verified through modern astronomical calculation."

          P.S. Помнится Дист обещал закрыть свой сайт если я найду древнее решение дендерского зодиака лучшее Фоменковского 18 века - я такое решение быстро нашел. Ждемс.

Zdhems, Dist, - http://hbar.phys.msu.su/gorm/wwwboard/voprchr/981745387.htm   -  (09 Февраля 2001) (= 09 February 2001)

 
¤ Jewish National & University Library, The Hebrew University of Jerusalem - NNL - 1999
Bible - Biography - Móshe,Moses, משה

The Hebrew University of Jerusalem, Jewish National & University Library: "NNL data - BkLocation - SYSNO 1926709 - Author Spaeth, Ove von - Title Attentatet paa Moses / Ove von Spaeth. - Imprint Kobenhavn : C.A. Reitzel, 1999. - Note Includes bibliography and index. - Note 1. De fortraengte optegnelser : Moses' ukendte egyptiske baggrund. 1999. - Dewey 221.92(MOSHE) Bible - Biography - Moshe,Moses. - Base 99."

Jewish National & University Library, Jerusalem, -
http://ram1.huji.ac.il/ALEPH/ENG/NNL/NNL/NNL/FIND-ACC/1855879 
- & - 

http://ram1.huji.ac.il/ALEPH/eng/NNL/NNL//FIND-A?FIND=Author
&BASE=All+Documents&VALUE=Ove+von+Spaeth  -  (1999)

¤ Ajeeb Arabic Portal, edalilc.Ajeeb.com, Dubai - permanent text, October 2002  -  Arts and Humanities, History:
Musa,Moses

"Moses ( www.moses-egypt.net )   [Translate]   En 
A non-commercial website presents archives of information and documentation regarding an outstanding five-volume work of advanced studies and re-evaluation of the status and era of Moses: Moses as a historical person. The work is founded on secular scholarly research into the Bible and the Rabbinical Texts combined with archaeology, Egyptology, and anthropology."

موسى  [ترجم]  En
   
موقع غير تجاري يقدم أرشيف من المعلومات والوثائق حول عمل مكون من خمسة مجلدات، يتضمن دراسات متقدمة وثورية عن تمثال وحقبة سيدنا موسى عليه السلام كشخصية تاريخية. وقد قام العمل على أساس بحثي علمي في كل من الإنجيل والنصوص الربانية، إلى جانب علم الآثار، علم المصريات وعلم الإنسان.
 

Ajeeb, Arabic Portal, Dubai, - http://dalilc.ajeeb.com/data/64861.asp → (Arts and) Humanities  → History(80)  -  (Oct.2002)

¤ Newsgroup.fakkelfolk, internet, den 14. december 2000  -  kommentar:
Absolut anbefalelsesværdig

          "... Bind II af Ove von Spaeths serie om Moses (er) udkommet - og den er, som bind I, absolut anbefalelsesværdig! Og det ganske uafhængigt af, om man er enig eller ej i konklusionerne.
          Hvis nogen savner en gave at give til et nysgerrigt og tænksomt menneske med en vis interesse for Nærorienten/religionshistorie/Moses/GT, er dette en oplagt idé - eller til selv at ønske sig ...!
          Den kan i øvrigt sagtens læses uafhængigt af bind 1. Bogens data: Ove von Spaeth: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN."

Rune Engelbreth Larsen, - 
www.pairlist.net/fakkelfolk/2000-December/000369.html  -  (14.dec.2000)

¤ Genesispatriarchs, sektion Josef, internet, primo 2001  -  info:
Bedste bud nogen forsker endnu har leveret

          "... Den danske forsker, Ove von Spaeth, gør i sin bogserie: "Attentatet på Moses" overbevisende rede for, at Bibelens Moses er identisk med Hatshepsuts geniale arkitekt mm., Senmut. Senmut opførte hendes tempel ..."
          "... Ove von Spaeth: Attentatet på Moses. C.A. Reitzels Forlag. Bogserien er under udgivelse; de to første bind er udkommet (foråret 2001). Bogserien præsenteres her: http://www.moses-egypt.net/default.asp ... Jeg er ikke nødvendigvis enig i alle von Spaeths konklusioner, men som helhed accepterer jeg hans teori. Det er i hvert fald det bedste bud nogen forsker endnu har leveret ...".

Claus Fentz Krogh:  Fra Abraham til Josef. Patriarktidens historiske virkelighed -
http://www.geocities.com/genesispatriarchs/dansk/overblik.htm (under overskriften "Josef")  -  (primo 2001)

¤ Biblesearchers.com, July 1st, 2003  -  Info:
This star-map describes a planetary conjunction

The Astronomical Ceiling of Senmut's Tomb. - Senmut was the vizier to queen Hatshepsut and also the calendar registrar of Egypt, during the 18th dynasty (16th c. BCE). He was also chief architect of Queen Hatshepsut, the female pharaoh's funeral mortuary temple near the Valley of the Kings.
          According to A. Pogo, on the ceiling panel of this architect's tomb, it "displays the celestial heavens including the zodiac and other constellation ... (A. Pogo, "The Astronomical Ceiling Decoration in the Tomb of Senmut (XVIIIth Dynasty)," Isis (1930) ...
          This star-map actually describes a planetary conjunction in which the planet position is defined to a certain sector of the sky, plus a solar eclipse. As such, precise astronomical calculation can date this map to the date, May, 1534 BCE (Ove von Spaeth, "Dating the Oldest Egyptian Star Map", International Journal of the History of Science, Centaurus, vol 42:3 (2000):159-179).

Robert D. Mock, MD, Evidence of Catastrophes in the Natural World, topics: Polar Reversals - http://biblesearchers.com/catastrophes/catastrophes6.shtml - & - robertmock@biblesearchers.com - (1.Jul.2003)

¤ Elio Jucci : SETH - 'Semitica et Theologica', 7. 2003  -  presentazioni:
Calendari

Risorse Bibliche lingua e scrittura ebraica. - Site sobre Qumran e os Manuscritos do Mar Morto. Mantido por Elio Jucci, Università degli Studi di Pavia, Itália. - Elio Jucci : SETH - "Semitica et Theologica".
          - Calendari. A proposito di Calendari (questo mese) ... è noto a tutti quanto la questione del calendario fosse importante nel mondo ebraico ... per tale motivo dedicherò almeno una pagina a links connessi in qualche modo con questo tema. ... Calendari: [VII -2003] - An Egyptian Star-map. By Ove von Spaeth, Independent Scholar, Denmark ( http://www.moses-egypt.net ).

Elio Jucci, Ricercatore Confermato - Lingua e Letteratura Ebraica - Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Pavia, Itália - http://members.xoom.virgilio.it/Shib/calendar.htm  &  http://lettere.unipv.it/SETH/calendar.htm  -  (7. 2003)

¤ Crystalinks.com, Metaphysical and Science Website, Ancient Star Maps, 5.Mar.2000  -  info:
Crystalinks: New Discovery in Ancient Egyptian Star Map

Ancient Star Charts. - The word "star" comes from the Greek term meaning heavenly body; - 
          Bronze Age 'star chart' found March 2nd ; - Lascaux, France, 17,000 years ago: in star pictures of the Pleiades; - Prehistoric Star Maps Identified In France And Spain; -

          New Discovery  in Ancient Egyptian Star Map ( www.moses-egypt.net/star-map/senmut-survey_en.asp ); - Star of David - Solomon's Seal ; - Ancient Star Maps; - Ice Age Star Map Discovered BBC - August 2000; - Zodiac - The ancients mapped the stars; -
          Aboriginal (Native American) Star Knowledge; - Star Charts and Moon Stations; - Sacred Stars and Treasure Maps 5 Pointed Stars.          

Ellie Crystal, - Metaphysical and Science Website, Created and Designed by Ellie Crystal. Copyright 1995-2006, - http://www.crystalinks.com/  - Ancient Star Maps  -  (5.Mar.2000)

¤ Leyla Tamer, ekspositions-site, internet, september 2002  -  permanent kommentar:
Se moses-egypt.net

          "... Se moses-egypt.net om Ove von Spaeths utroligt spændende forskning om Moses ...".

Leyla Tamer, kunstner, forfatter, - http://www.leylatamer.com/ - (sep.2002)

¤ Astrohuset, homepage, oktober 2002  -  permanent kommentar:
Stjernekort og Moses

          "... Verdens ældste stjernekort, opstillet af Egyptens storvesir Senmut for 3.500 år siden - udforsket af Ove von Spaeth og sat i forbindelse med hans tværvidenskabelige studier af den historiske Moses' skæbne og mysterium: ../stjernekort/senmut-files_oversigt_da.asp ..."

Astrohuset, - www.astrologihuset.dk/links.htm  -  (Okt.2002)

¤ Collège de France, La Bibliothèque d'Égyptologie, Paris, Nouvelles Acquisitions  -  2001:
La Bibliothèque d'Égyptologie

Bibliothèque d'Égyptologie - possède un fonds spécialisé sur l'Égypte pharaonique et l'Égypte chrétienne, sur la philologie, la linguistique et la paléographie hiéroglyphiques, hiératiques, démotiques et coptes, sur l'épigraphie, l'histoire et l'archéologie de l'Égypte et de la Nubie, et enfin sur la représentation de l'Égypte pharaonique depuis la fin du paganisme jusqu'à l'époque actuelle.
          - ... Nouvelles acquisitions de la bibliothèque d'Égyptologi 2001: Monographies, tires a part, articles: Ègyptologie BROCH SPA  - Spaeth, Ove von,  - Dating the oldest egyptian star map / by Ove von Spaeth, Copenhagen,  Munksgaard, 2000 [21] p : fig. [2] tabl., Extr. de Centaurus ISSN 0008-8984.

La Bibliothèque d'Égyptologie, Collège de France, Cabinet d'Égyptologie, Paris, - www.egyptologues.net/pdf/bibliotheque/ acquisitions2001.pdf

¤ Oriental Institute, University of Chicago, Research Archives  -  September 2000:
Oriental Institute Chicago

Oriental Institute, University of Chicago. The text and images in the Oriental Institute World-Wide Web database are for the personal, not-for-profit use of students, scholars, and the public.
          - ... The Research Archives: Egyptology: Author:  Spaeth, Ove von,:  Title: Dating the Oldest Egyptian Star Map. - In: Centaurus 42 (2000), pages 159-179. Description. - Acquired - September 2000.

Oriental Institute, University of Chicago, Research Archives, - www.oilib.uchicago.edu/oilibcat.html & www.oi.uchicago.edu/OI/DEPT/ RA/Research_Arch_Guide.html

¤ "Danske forskningsprojekter publiceret efter 1950", astrologimuseum.dk, sommer 2003  -  forsknings- og arkiv-dokument:
Stjernekundskab i det gamle Egypten

Bibliography on astrological research projects, published in Denmark in the second half of the 20th century. - Research projects are classified as either basic research, applied research or development projects. In these categories both pilot research and more elaborate projects are given.

          Bibliografi over astrologiske forskningsprojekter, publiceret i Danmark i anden halvdel af det 20. århundrede. Forskningsprojekter klassificeres som grundforskning, anvendt forskning og udviklingsarbejde. Her indenfor medtages både pilotundersøgelser og mere omfattende arbejder. - Artikler:  Spaeth, Ove von, "Stjernekundskab i det gamle Egypten"  i Stjernerne 9/2002, s.20-25 (&  2. del: Stjernerne 11/2003, s.10-13).
          Klassifikation - eneste emne-standard, der til nu findes for astrologi er UDC, det universelle decimal klassifikations system, som benyttes på stor set alle forskningsbiblioteker. Eller varianter heraf, såsom det tidligere Deweys decimal Classification, DDC, eller Library of Congress Classifcation, LCC, eller den forenklede udgave, Decimal Klassifikations systemet DK, der anvendes på folkebiblioteker, skolebiblioteker etc. Overalt i disse systemer - er astrologi rubriceret under gruppe 1, FILOSOFI. - En Faktuel Orden er fremlagt som forslag, kaldet AMFORA klassifikation.

Claus Houlberg, astr. cand.arch., eksam. psykoterp.: "Danske forskningsprojekter publiceret efter 1950", - Astrologimuseum, Forskning og arkiv, - www.astrologimuseum.dk/forskningsarkiv/dansk/forskningsprojek.html  -  (sommer 2003)


- - - - -
::   NOTE (web ed.):   - Teksten i ovennævnte to artikler om "Stjernekundskab i det gamle Egypten" indeholder flere uddrag af Ove von Spaeths afhandling "Dating the Oldest Egyptian Starmap", Centaurus, Volume 42, Jul.-Aug. 2000, pp. 159-179. - Nogle essentielle dele af sin opdagelse lod Ove von Spaeth oprindeligt publicere i "Stjernerne" August 1985 (29. årg, Nr. 11, pp. 462-467).
          En dansk version af den pgl. afhandling er gengivet i Appendiks i OvS' bog "Gåden om Faraos Datters Søn", 2000, s. 176-190 (C.A. Reitzels forlag). Den originale afhandling i engelsk (samt en dansk udgave) kan downloades fra: www.moses-egypt.net - på STAR MAP-siderne, hvor indholdet desuden suppleres væsentligt og dertil diskuteres på en særlig FAQ-side.
          Selve artiklen "Stjernekundskab i de gamle Egypten" - i sin helhed publiceret i Swedano Journal - kan downloades fra dybdelink:  http://www.thirax.dk/artikler/OveSpaeth/Ove3/index.html

¤ Historical Astronomy Division of The American Astronomical Society  -  February 2001:
American Astronomical Society

Historical Astronomy Division of the American Astronomical Society. Topics relating to the historical nature of astronomy - History is broadly interpreted to include traditional history of astronomy, archaeoastronomy, and the application of historical records to modern astrophysical problems.
          - ...Recent publications relating to the history of astronomy, bibliographies prepared by Ruth S. Freitag of the Library of Congress, Februrary 2001: - Articles, Including Essays in Books and Papers in Proceedings:  Spaeth, Ove von.  Dating the oldest Egyptian star map. Centaurus, v. 42, no. 3, 2000: 159-179. illus.  

Historical Astronomy Division of the American Astronomical Society, Washington DC  -  &  Louisiana State University, Department of Physics and Astronomy,  -  http://www.aas.org/~had/biblio.html & http://www.aas.org/~had/ASTRO22.html

¤ Newsgroups, newsland.it , Q&A  -  14 July 2005:
Scienza astronomia

         "... ho letto un articolo che tratta della datazione delle decorazioni della tomba. - .Secondo questo studio, pubblicato da Ove von Spaeth nel 2000, la posizione dei pianeti e delle stelle raffigurati in quella tomba permetterebbe di datarla in modo precisissimo.
          Si tratterebbe del 7 maggio del 1534 avanti Cristo. - http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut-files_survey_en.asp  - & -   http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut1-mapdate_en.asp .
          Qui, nella sezione "downloading" si può scaricare il file PDF con l'articolo illustrato: http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut3-treatise_en.asp  ...".

Trystero, it.scienza.astronomia, - Diego Coughi, Trystero, it.scienza.astronomia, - diego.trystero(at)gmail.com -  www.newsland.it/nr/browse/it.scienza.astronomia/34408.html  -  (14.Jul.2005)

¤ Studies of Occidental Constellations and Star Names to the Classical Period, (October 2002 & 2003)  -  An Annotated Bibliography:
A controversial interpretation

An Annotated Bibliography of Studies of Occidental Constellations and Star Names to the Classical Period. Compiled by Gary D. Thompson, Copyright 2001. - Section Four (4): Geographical listing (2) - Egyptian, Jewish, Persian, Arabic: - Articles/Entries:
          von Spaeth, Ove. (2000). "Dating the Oldest Egyptian Star Map." (Centaurus, Volume 42, Pages 159-179). [Note: A controversial interpretation of the Senmut star map. The Danish author, who describes himself is an "independant scholar," seeks to accomplish considerable chronological revision (as part of his re-interpretation of the biblical figure of Moses). A number of critics on the Hastro-L (History of Astronomy) discussion list (January, 2002) have shown his astronomical interpretation of Senmut's star map to be seriously flawed.]

Gary D. Thompson, (West Melton, Australia) - Studies of Occidental Constellations and Star Names to the Classical Period, - http://members.optusnet.com.au/~gtosiris/page4.html  -  (2002, updated 3.Oct.2003)

¤ The Welcome Library for the History -, London, October 2000  -  current work:
The Welcome Library, for the History -

Current work, October 2000: Science, Record 22 of 360.
          Dating the oldest Egyptian star map / by Ove von Spaeth. - p. 159-179 : ill. - In: Centaurus. 42, no. 3 (2000). (OCoLC)2445765. - Includes bibliographic references. - Egypt. - Ancient. - Astronomy / history. - Maps. 

The Welcome Library for the History and Understanding the Medicine, London, - library.wellcome.ac.uk/resources/cw/archive/oct00-synopsis.rtf

¤ Clyde W. Tombaugh Papers, correspondence, New Mexico State University, register (4 April 2004)  -  Manuscript Collection:
Tombaugh correspondence, Department of Astronomy

Clyde W. Tombaugh Papers: A register of Manuscript Collection - Ms 0407 - in the New Mexico State University Library Archives and Special Collections Department (Rio Grande Historical Collections, MSC 3475, P.O. Box 30006, Las Cruces, New Mexico, NM 88003, USA).
          - Files from Tombaugh's tenure at New Mexico State University, Department of Astronomy: (on p. 55 ff:) professional correspondence, No. 90:14  Ove von Spaeth, Ch., 1975 & 1987.

Clyde W. Tombaugh Papers, New Mexico State University; (Board of Regents), - Library Archives http://archives.nmsu.edu/exhibits/tombaugh_website/clydeaid.pdf  -  (4.Apr.2004)

¤ OPT - Astronomy Optcorp, 26 February 2004  -  information:
Of great importance to ancient Egyptian chronology

STAR-MAP:  New orientating discoveries in the world's oldest star map in a 3500 years old Egyptian tomb - presented through historian Ove von Spaeth's research - revealing informative and precise astronomical data of great importance to ancient Egyptian chronology. ( http://www.moses-egypt.net/stjernekort/senmut-oversigt_da.asp )

OPT Astronomy Optcorp, Oceanside, Ca 92054, - www.optcorp.com - & - www.optcorp.com/links.asp - (26.Feb.2004)

¤ Stjerneportalen, Dansk alternativ linkguide, internet, den 3. september 2002 - linkinfo:
Mysteriet om Moses - revurderet

Nyorienterende opdagelser om Moses og hans rette tidsalder - foretaget ved tværvidenskabelige studier i historie, teologi, religionshistorie, arkæologi, rabbinertekster og astronomi samt den gamle stjernelære: Mysteriet om Moses - revurderet !

Dansk alt. linkguide, Religion, Danske sider, - http://www.stjerneportalen.dk/  -  (3.sep.2002)

¤ Astrohuset, homepage, oktober 2002 - permanent kommentar:
Stjernekort og Moses

          "... Verdens ældste stjernekort, opstillet af Egyptens storvesir Senmut for 3.500 år siden - udforsket af Ove von Spaeth og sat i forbindelse med hans tværvidenskabelige studier af den historiske Moses' skæbne og mysterium: http://www.moses-egypt.net/star-map/senmut-survey_en.asp ..."

Astrohuset, - www.astrologihuset.dk/links.htm  -  (Okt.2002)

¤ Newsgroup: EVC Forum, Creation Versus Evolution, message 85, 11 Marts 2002  -  discussion:
This paper was informative

          "... this paper, as I have said earlier, was an interesting read and was informative. - ...an excellent site - do a search - on www.moses-egypt.net/star-map/senmut2-faq_en.asp ...".

TrueCreation, - www.evcforum.net/ubb/Forum12/HTML/000037-6.html - Creation Versus Evolution Forum, Posts: 1708, From: Riverview, FL, USA, Message 85 of 113  -  (11.Mar.2002)

¤ Disscussion group, astrologyforum, den 6. december 2000  -  kommentar:
Regulus som udgangspunkt

ARKIV 2000.19*, astrologyforum, Onsdag den 06. december 2000 - 15:37 -   "... Det er forbløffende, som Vandmandens Tidsalder skubbes i ud i fremtiden, når man ser den så tydeligt manifesteret.   - Ove von Spaeth argumenterer overbevisende for Regulus som udgangspunkt for den himmelske Zodiak, så rent teknisk kan vi beregne skiftedagen til år 2012. - Vi har jo ikke meget erfaring med tidsaldre ...".

Ib Lynæs, - Ib & Yx, (195.249.50.253 - 195.249.50.253), -
www.astrologyforum.dk/log/discus/html/messages/1410/637.html  -  (6.dec.2000)

¤ Ancient Egyptian Maps sites, B2B search engine, autumn 2004  -  search info:
Star map-Egypt site among the first of top results

The Oldest Egyptian Star Map - the Senmut map Dating information decoded. The following is a presentation of newly discovered data of special importance to Egyptology, ancient history, and astronomy - and, typically, studies of chronology - as well as related culture and science of Egypt's 18th dynasty and ancient Near East.
          It has been published in Ove von Spaeth's treatise on "Dating the Oldest Egyptian Star Map". The data concerned have been revealed by a thorough examination of one of the most unique Egyptian celestial decoration...
          Star map - Egypt - Spaeth:  Millions of related items: - Ancient Egypt Map Resources: - Top 500 Related Search Terms: - "Ancient Egypt Map": - returned 12 top results - of which this is No. 6:  STAR MAP * EGYPT * SPAETH |

Ancient Egyptian Maps, B2B sites, - www.b2byellowpages.com/search/ search.cgi?textfield=Ancient%20Egypt%20Map - (autumn 2004)

¤ Rundt i Galaxen, AMH Magasin (3/2005, side 26), den 23. juni 2005  -  Kort Nyt:
Ophedede, internationale diskussioner

Nyhed på Astrologisk Museum.
          Det er ikke hver dag, vi kan overvære en international disput om en videnskabelig opdagelse foretaget med astrologisk metode.
          Verdens ældste kendte stjernekort, i et 3.500-årigt egyptisk gravanlæg, blev tidligere af den danske forsker Ove von Spaeth for første gang afkodet for sit indhold af præcise tidsdata.     
          Han anvendte simpelthen den ældgamle astrologiske erfaring, at planeter i et bestemt mønster på himlen kan angive et bestemt nøjagtigt tidspunkt. Hans analyse blev kontrolleret objektivt ved moderne astronomiske metoder. Ingen havde hidtil tænkte på det. Alle eksperter anså planetbillederne på kortet som mytologisk udsmykning.
          Ove von Spaeth fik afhandlingen om sit usædvanlige fund optaget i det internationale videnskabelige tidsskrift "Centaurus" (2000). En meddelelse herom blev bragt i HOROSKOPET 2/2002.

          Da fundet fik betydning for Ove von Spaeths omfattende Moses-forskning, blev afhandlingen også gengivet på dansk i hans bog, "Gåden om Faraos Datters Søn" (C.A. Reitzels forlag). Den er bind 2 i hans bogserie på i alt fem selvstændige bind, hvoraf det sidste netop er udkommet.

          BBC's videnskabsredaktør, astronomen Sir Dr. Patrick Moore, kalder opdagelsen "a major advance". Hvorimod visse egytologer blev irriterede over, at deres hidtige antagelser om stjernekortet ikke holder stik. De underkendte her en imponerende viden i oldtidskulturen. Ove von Spaeths afhandling om denne egyptiske planetopstilling findes nu på en række universiteter over hele verden - og diskuteres vidt på nettet. Bl.a. har en forsker lavet en russisk hjemmeside om den.
          Et særligt eksemplar af originale Centaurus-særtryk af afhandlingen - i indbundet form og tilføjet en opsamling af de ophedede, internationale diskussioner - er nu doneret til Astrologisk Museum, hvor det dramatiske forløb kan studeres i detaljer.

Karl Aage Jensen, red. - AMH Magasin, Kort Nyt  -  (juni 2005)

¤ Astrocomment, den Tierkreis richtig einsetzen, 11 Oktober 2004  -  info:
Der astronomischen Angaben des Lukasevangeliums

           "... Zum schluss noch soviel:  Der dänische Ove von Spaeth in 1979 hat anhand der astronomischen Angaben des Lukasevangeliums festgestellt, das Jesus am 22 Juli des Jahres 14 vor unserer Zeitrechnung geboren worden sein muss (in "dem anderem" Betlehem in Galilea, N: 32 Graden 43´, O: 35 Graden 17´;  - "unsere Zeitrechnung" - das haben wir auch immer gesagt, in der DDR. Bis 1961 hatte der heilige Andreas noch überlegt, ob er abtreibt; doch dann hat er die Gravidität mit Abschottung sanktioniert ...
          Das sei aber nur eine Zeitdimension, die 40 Jahre zu interpretieren ...". Schöne Grüsse aus Berlin-Weissensee,

Torsten Schulz, Ihr Kosmometer, - www.kosmometrie.de/astrocomment.html  -  (11.Okt.2004)

¤ Portal Selvet.dk, internet, pr. 5. maj 2002  -  brugerinformation:
Moses-mysteriet revurderet af dansk forsker

          "... 5-binds bogserie om Moses. Moses-mysteriet revurderet af dansk forsker. Tolkningen af den konkrete person og indkredsningen af tidsalderen baseret på tværvidenskabelig forskning i historie, egyptologi, religion, arkæologi, jødisk tradition, antropologi og historisk astronomi. ..."
          "... På sporet af Moses' arv fra Ægypten. - Det startede med en billedtekst til et stjernekort. Den voksede til en artikel, derpå 1... 2... 3... 4... 5 bøger. Dansk forsker har gjort Moses til sin livsgerning og har påvist, at Moses er andet og mere end blot en myte! - se: www.moses-egypt.net ...".

Axel Kristensen, red., (mailto:axkris@paradis.dk), - www.selvet.dk/dbsite/default.asp?id=3&ug=religion  - & - www.selvet.dk/univers/artikler/artikler_sh...pe=univers  -  (5.maj,2002)

¤ Reitoft, Historie- & Kronologi-projektet, internet, medio 2001 -  kommentar:
Hele historien hænger sammen

          "... Al historie er mangfoldig, fordi den - når man fordyber sig i den - lukker døre og vinduer op til alle verdenshjørner, så man opdager, at hele historien hænger sammen.
          Efterskrift: Det er bemærkelsesværdigt at se den "afdækning"/"afsløring" af forskeres/videnskabsmænds usikkerhed og minusviden p.g.a. "metoder" og "systemer" som er "selvopfundne"! Dette stilles til parade i Ove von Spaeths bøger: Gåden om Faraos Datters Søn, ATTENTATET PÅ MOSES. Besøg: www.moses-egypt.net  ...".

Poul Reitoft,  - www.reitoft.dk/arbejdsplan.htm  &  www.reitoft.dk/ref.html  & www.genesispatriarchs.dk/dansk/josef/txt_jos_dan.htm  -  (medio 2001)

Sidetop
Numexam


 


 
Klik - køb bogen her - direkte
 : Gåden om Faraos Datters Søn
- Moses' Identitet og Mysterium Revurderet.  - ATTENTATET PÅ MOSES, bind 2

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller: online netboghandel Bog & Mystik, Valby, kontakt@bog-mystik.dk , www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Gardiner's A-1: se

 

>>> Fortsættes her:

Bind 2's kronikker og anmeldelser, 1. DEL

Bind 2's kronikker og anmeldelser, 2. DEL

Bind 2's kronikker og anmeldelser, 3. DEL

Bind 2's kronikker og anmeldelser, 4. DEL

Bind 2's kronikker og anmeldelser, 5. DEL

Bind 2's anmeldelser: supplement, 6. DEL

 

 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Bind 2's anmeldelser(-x), 6.del arkiv
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 2
INTRODUKTION
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*